Проектування корпоративної комп’ютерної мережі

Визначення розміру необхідного блоку адрес, розміру кожного блоку адрес з масками підмережі змінної довжини відповідно до потреб користувачів, параметрів підмереж з маскою змінної довжини. Розрахунок сумарних маршрутів. Заповнення таблиць маршрутизації.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.01.2014
Размер файла 451,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни

«Комп'ютерні мережі»

Тема: ПРОЕКТУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу

з навчальної дисципліни

«Комп'ютерні мережі»

Тема: Проектування корпоративної комп'ютерної мережі

Зміст

1. ВСТУП

2. РОЗРОБКА СХЕМИ АДРЕСУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З МАСКОЮ ЗМІННОЇ ДОВЖИНИ

2.1. Визначення розміру необхідного блоку адрес

2.2 Визначимо розмір кожного блоку адрес з масками підмережі змінної довжини відповідно до потреб користувачів

2.3 Визначимо параметри підмереж з маскою змінної довжини

3. РОЗРАХУНОК СУМАРНИХ МАРШРУТІВ

4. ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦЬ МАРШРУТИЗАЦІЇ

5. СХЕМА ТОПОЛОГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ

ЛІТЕРАТУРА

1. ВСТУП

Згідно варіанту №10 завдання маємо у мережі головного офісу (ГО) 158 співробітників (ПК), у мережі комерційному офісу (віддалений офіс 1, ВО1) - 71 співробітник. На території нового офісу (віддалений офіс 2, ВО2) будуть розміщуватися чотири групи співробітників, в яких працюють 18,69,126,58 відповідно. Мережа віддаленого офісу 2 буде складатися з 4 мереж VLAN. IP-адреса послідовного інтерфейсу маршрутизатора постачальника послуг Інтернет - 209.165.201.1/30. Вихідна ІР-адреса, що виділена корпорації - 172.16.40.0/22

2. РОЗРОБКА СХЕМИ АДРЕСУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З МАСКОЮ ЗМІННОЇ ДОВЖИНИ

2.1 Визначення розміру необхідного блоку адрес

Для адресування пристроїв у мережі корпорації виділена ІР-адреса мережі 172.16. 40.0/22, використовуючи цей блок адрес, потрібно розробити ієрархічну схему ІР-адресування з масками підмережі змінної довжини (МПЗД), яка дозволить організації підтримувати існуючі мережі ГО і ВО1, а також нову мережу ВО2.

В даному випадку розмір виділеного блоку адрес складає 1022 ІР-адреси: 2^10-2, 10 - кількість двійкових розрядів, що відведені для адресування вузлів мережі (маска підмережі має 32 розряди, мережевий префікс в нашому випадку має значення 22, тобто залишається 10 розрядів).

2.2 Визначимо розмір кожного блоку адрес з масками підмережі змінної довжини відповідно до потреб користувачів

На основі виділеної ІР-адреси та кількості користувачів в кожній області або мережі VLAN оптимально розділімо цей блок адрес на підмережі для надання їх підмережам кожного офісу (ГО, ВО1 і ВО2) відповідної до потреб у кількості адрес.

По-перше, визначимо розмір блоку адрес підмережі, що необхідний для області мережі або групи користувачів. Тут під областю мережі розуміється ГО або ВО1, група користувачів - мережа VLAN у ВО2.

Запишімо дану інформацію в табл. 1.

Таблиця 1. - Визначення блоків необхідних для адресування у мережі

Область мережі

Число користувачів/ІР-адрес

Мінімальна ступінь числа 2/Розмір блоку МПЗД

Мережа головного офісу (ГО)

158 користувачів

8 - 256 адрес

Мережа ВО1

71 користувачі

7 - 128 адрес

Канал зв'язку ВО1 - ГО

2

2 - 2 адреси

Мережа ВО2/ мережі VLAN

Мережа VLAN11 (відділ 1)

18 користувача

5 - 32 адреси

Мережа VLAN12 (відділ 2)

69 користувача

7 - 128 адрес

Мережа VLAN13 (відділ 3)

126 користувачів

7 - 128 адрес

Мережа VLAN14 (відділ продаж)

58 користувача

6 - 64 адреси

Канал зв'язку з мережею WAN

2

2 - 2 адреси

Всього у мережі ВО2

271+4 на канали WAN

5 блоків, 354

Загальна кількість користувачів

500

Загальна кількість блоків

8 блоків, 740 адрес

Підсумуємо окремі блоки меншого розміру для кожної мережі VLAN в мережі ВО2 і виділімо один блок більшого розміру, який покриває потреби блоків меншого розміру. Тобто, для організації підмереж у ВО2 необхідний блок, що включає 512 адрес (2^9=512>354).

В наступному, це дозволить об'єднати всі підмережі мережі ВО2 і допоможе виконати підсумовування маршрутів. Для оптимального виділення адрес з адреси, що має мережевий префікс /22 необхідно відсортувати блоки адрес за розміром від найбільшого до найменшого. Результати запишімо у табл. 2.

Таблиця 2. - Визначення блоків адрес необхідних для адресування ПК у офісах мережі корпорації.

Область мережі/Мережа VLAN

Мінімальна ступінь числа 2/Розмір блоку МПЗД

Мережа В02

1 блок, 512 адрес

Мережа VLAN13 (відділ 3)

7 - 128 адрес

Мережа VLAN12 (відділ 2)

7 - 128 адрес

Мережа VLAN14 (відділ продаж)

6 - 64 адреси

Мережа VLAN11 (відділ 1)

5 - 32 адреси

Канал зв'язку ВО2 - ГО

2 - 2 адреси

Мережа ВО1

7 - 128 адрес

Мережа головного офісу (ГО)

8 - 256 адрес

Канал зв'язку ВО1 - ГО

2 - 2 адреси

Аналіз табл. 2 дозволяє зробити наступні висновки. Вихідний блок ІР-адрес 172.16.40.0/22 потрібно з початку розбити на 2 блоки по 512 ІР-адрес у кожному. Причиною такого початкового розбиття є необхідність виділити ВО2 354 ІР-адрес, тобто блок у 512 ІР-адрес (2^9=512, 512>354).

Потім цей блок буде розбитий на 5 підмереж, а другий блок у 512 ІР-адрес - на 2 блоки по 256 ІР-адрес, перша частина буде призначена головному офісу компанії, а друга ще ділиться на блоки по 128 ІР-адрес, один з яких призначається ВО1, а з іншого - виділяються 2 ІР-адреси для організації зв'язку ВО1- ГО. В графічному вигляді етапи розбиття надані на рис. 1.

ВО2

ГО

ВО1

Рисунок 1 - Схема розбиття вихідного блоку ІР-адрес

2.3 Визначимо параметри підмереж з маскою змінної довжини

Перший етап. Розбиття вихідного блоку ІР-адрес на 2 блоки по 512 адрес.

512 адрес потребують для адресування 9 біт:

2n>=512, n=9 - 29=512.

Таким чином, мережевий префікс буде мати значення - 32-9=23, тобто /23. Тоді початкова ІР-адреса першого блоку буде 172.16. 40.0/23

Визначимо початкову ІР-адресу другого блоку. Для цього запишемо третій байт адреси у двійковому вигляді:

172.16.00101000.00000000 > 172.16.40.0/23

172.16.00101010.00000000 > 172.16.42.0/23

Суцільною лінією зазначена межа початкової маски, що має мережевий префікс /22. Пунктирною - межа маски з префіксом /23. Якщо для першого блоку двійковий розряд між лініями має значення 0, то для другого - 1. Вага даного розряду - 2, тому отримуємо початкову ІР-адресу другого блоку 172.16.42.0/23.

Другій етап. Перший блок з 512 адрес призначимо ВО2 і виконаємо його розбиття ще 5 блоків ІР-адрес.

Параметри 1 підмережі ВО2, що потребує 128 ІР-адрес (VLAN13).

128 адрес потребують для адресування 7 біт:

2n>=128, n=7 27=128.

Таким чином, мережевий префікс буде мати значення - 32-7=25, тобто /25.

1) ІР-адреса - 172.16.40.0/25

2) Широкомовна ІР-адреса - 172.16.40.127/25

3) Діапазон доступних ІР-адрес 172.16.40.1/25 - 172.16.40.126/25

Параметри 2 підмережі ВО2, що також потребує 128 ІР-адрес (VLAN12).

128 адрес потребують для адресування 7 біт:

2n>=128, n=7 27=128.

адрес підмережа користувач маршрутизація

Таким чином, мережевий префікс буде мати значення - 32-7=25, тобто /25.

1) ІР-адреса - 172.16.40.128/25

2) Широкомовна ІР-адреса - 172.16. 40.255/25

3) Діапазон доступних ІР-адрес 172.16. 40.129/25 - 172.16. 40.254/25

Параметри 3 підмережі ВО2, що потребує 64 ІР-адрес (VLAN14).

64 адрес потребують для адресування 6 біт:

2n>=64, n=6 26=64.

Таким чином, мережевий префікс буде мати значення - 32-6=26, тобто /26.

1) ІР-адреса -172.16.41.0/26

2)Широкомовна ІР-адреса - 172.16.41.63/26

3)Діапазон доступних ІР-адрес 172.16.41.1/26 - 172.16.41.62/26

Параметри 4 підмережі ВО2, що потребує 32 ІР-адрес (VLAN11).

32 адрес потребують для адресування 5 біт:

2n>=32, n=5 25=32.

Таким чином, мережевий префікс буде мати значення - 32-5=27, тобто /27.

1) ІР-адреса - 172.16.41.64/27

2)Широкомовна ІР-адреса - 172.16.41.95/27

3)Діапазон доступних ІР-адрес - 172.16.41.65/27-172.16.41.94/27

Визначимо параметри підмережі для зв'язку між ВО2 і ГО, що потребує 2 ІР-адреси.

2 адрес потребують для адресування 2 біти:

2n>2, n=2 22=4.

Таким чином, мережевий префікс буде мати значення - 32-2=30, тобто /30.

1) ІР-адреса - 172.16.41.96/30

2)Широкомовна ІР-адреса - 172.16.41.99/30

3)Діапазон доступних ІР-адрес - 172.16.41.97/30 - 172.16.41.98/30

Розрахунок підмереж з масками змінної довжини для ВО2 закінчено.

Третій етап. Розрахуємо параметри підмережі ГО.

Згадаємо, що початкова ІР-адреса другого блоку з 512 ІР-адрес має значення 172.16.42.0/23. Мережа ГО потребує блок з 256 адрес. Визначимо мережевий префікс:

256 адрес потребують для адресування 8 біт:

2n>256, n=8 28=256.

Таким чином, мережевий префікс буде мати значення - 32-8=24, тобто /24.

1) ІР-адреса - 172.16.42.0/24

2)Широкомовна ІР-адреса - 172.16.42.255/24

3)Діапазон доступних ІР-адрес 172.16.42.1/24-172.16.42.254/24

Розрахунок параметрів підмережі ГО закінчено.

Четвертий етап. Розрахуємо параметри підмережі ВО1.

Мережа ВО1 потребує блок з 128 адрес. Визначимо мережевий префікс:

128 адрес потребують для адресування 7 біт:

2n>128, n=7 27=128.

Таким чином, мережевий префікс буде мати значення - 32-7=25, тобто /25.

1) ІР-адреса - 172.16.43.0/25

2)Широкомовна ІР-адреса - 172.16.43.127/25

3)Діапазон доступних ІР-адрес 172.16.43.1/25- 172.16.43.126/25

Визначимо параметри підмережі для зв'язку між ВО1 і ГО, що потребує 2 ІР-адреси.

2 адрес потребують для адресування 2 біти:

2n>2, n=2 22=4.

Таким чином, мережевий префікс буде мати значення - 32-2=30, тобто /30.

1) ІР-адреса - 172.16.43.128/30

2)Широкомовна ІР-адреса - 172.16.43.131/30

3)Діапазон доступних ІР-адрес 172.16.43.129/30 - 172.16.43.130/30

Визначимо ІР-адресу, що необхідно призначити інтерфейсу маршрутизатору ГО для звязку з маршрутизатором ISP. Запишімо останній байт ІР-адреси, що має ISP 209.165.201.1/30 у двійковому вигляді та зазначимо біти, що відведені для адресування вузлів:

209.165.201.00000001

Використання двох біт надає 4 комбінації, з яких перша - ІР-адреса мережі, а остання - широкомовна адреса. Залишаються дві адреси, одна задана за умовою, друга буде така:

209.165.201.00000010 209.165.201.2/30

Розрахунок параметрів підмереж закінчено. Запишімо параметри всіх підмереж, що були отримані в результаті розрахунків у табл. 3.

Розрахунок параметрів підмережі ГО закінчено. Запишімо отримані дані у табл. 3.

Таблиця 3 - Схема адресування корпоративної мережі з маскою змінної довжини

Область мережі/мережа VLAN

Кількість адрес

Адреса і префікс підмережі

Діапазон адрес

Маска підмережі

Мережа ГО

256

172.16.42.0/24

172.16.42.1/24-172.16.42.254/24

255.255.255.0

Мережа ВО1

128

172.16.43.0/25

172.16.43.1/25- 172.16.43.126/25

255.255.255.128

Канал зв'язку ВО1-ГО

2

172.16.43.128/30

172.16.43.129/30 - 172.16.43.130/30

255.255.255.252

Мережа ВО2

VLAN 12 (відділ 2)

128

172.16.40.128/25

172.16. 40.129/25 - 172.16. 40.254/25

255.255.255.128

VLAN 13 (відділ 3)

128

172.16.40.0/25

172.16.40.1/25 - 172.16.40.126/25

255.255.255.128

VLAN 14 (відділ продаж)

64

172.16.41.0/26

172.16.41.1/26 - 172.16.41.62/26

255.255.255.192

VLAN 11 (відділ 1)

32

172.16.41.64/27

172.16.41.65/27-172.16.41.94/27

255.255.255.224

Канал зв'язку ВО2 з WAN

2

172.16.41.96/30

172.16.41.97/30 - 172.16.41.98/30

255.255.255.252

Призначимо інтерфейсам маршрутизаторів та іншим пристроям мережі (ПК) ІР-адреси та запишімо їх у табл. 4.

Таблиця 4 - Розподіл ІР-адрес з визначених діапазонів за пристроями та інтерфейсами

Мережевий
пристрій

Інтерфейс

ІР-адреса

Маска підмережі

Маршрутизатор ГО

Fa0/0

172.16.42.1

255.255.255.0

Serial 0/0/0

209.165.201.2

255.255.255.252

Serial 0/0/1

172.16.43.130

255.255.255.252

Serial 0/2/0

172.16.41.97

255.255.255.252

Маршрутизатор ВО1

Serial 0/0/0

172.16.43.129

255.255.255.252

Fa0/0

172.16.43.1

255.255.255.128

Маршрутизатор ВО2

Serial 0/0/0

172.16.41.98

255.255.255.252

Fa0/0 VLAN11

172.16.41.65

255.255.255.224

Fa0/0 VLAN12

172.16.40.129

255.255.255.128

Fa0/0 VLAN13

172.16.40.1

255.255.255.128

Fa0/0 VLAN14

172.16.41.1

255.255.255.192

РС ГО

FastEthernet

172.16.42.10

255.255.255.128

Gateway (шлюз)

172.16.42.1

РС ВО1

FastEthernet

172.16.43.10

255.255.255.0

Gateway (шлюз)

172.16.43.1

РС VLAN11

FastEthernet

172.16.41.67

255.255.255.224

Gateway (шлюз)

172.16.41.65

РС VLAN12

FastEthernet

172.16.40.137

255.255.255.128

Gateway (шлюз)

172.16.40.129

РС VLAN13

FastEthernet

172.16.40.10

255.255.255.128

Gateway (шлюз)

172.16.40.1

Маршрутизатор ISP

Serial 0/0/0

209.165.201.1

255.255.255.252

Fa0/0

209.165.202.1

255.255.255.252

РС ISP

FastEthernet

209.165.202.2

255.255.255.252

Gateway (шлюз)

209.165.202.1

Laptop0 VLAN14

FastEthernet

172.16.41.10

255.255.255.192

Gateway (шлюз)

172.16.41.1

3. РОЗРАХУНОК СУМАРНИХ МАРШРУТІВ

Для зменшення кількості рядків у таблицях маршрутизаторів, що находяться у ГО та постачальника послуг Інтернет (ППІ) виконаємо підсумування маршрутів до підмереж всієї корпоративної мережі (для маршрутизатору ППІ), а також до підмереж, що находяться у ВО2 (для маршрутизатору ГО). Операція підсумування маршрутів аналогічна операції визначення адреси супермережі та її маски. Розрахунок ІР-адреси супермереж та їх масок на аркуші ЕТ Excel наданий на рис. 2, 3.

172.16.40.0

255.255.252.0

Рисунок 2 - Розрахунок ІР-адреси супермережі та її маски як маршруту допідмереж всієї корпоративної мережі

172.16.40.0

255.255.254.0

Рисунок 3 - Розрахунок ІР-адреси супермережі та її маски як маршруту до підмереж ВО2

4. ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦЬ МАРШРУТИЗАЦІЇ

Таблиці маршрутів маршрутизаторів складаються з записів 3 типів: статичних маршрутів, динамічних маршрутів та маршрутів до мереж безпосередньо підключених до маршрутизатору. Записи двох останніх типів формуються автоматично, тому запишемо у табл.5 тільки команди, за допомогою яких вводяться статичні маршрути.

Таблиця 5 -Команди введення статичних маршрутів

Маршрутизатор ВО1

До всіх мереж для даного маршрутизатору можна записати 1 маршрут - маршрут за замовчуванням

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.43.130

Маршрутизатор ГО

Мережа 172.16.86.0/24 - ВО1

ip route 172.6.43.0 255.255.255.128 172.16.43.129

Мережа 172.16.84.0/23 - ВО2

ip route 172.6.84.0 255.255.254.0 172.16.85.98

Internet (ISP)

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.202.2

Маршрутизатор ВО2

До всіх мереж для даного маршрутизатору можна записати 1 маршрут - маршрут за замовчуванням

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.41.97

Маршрутизатор ППІ

Маршрут до всіх підмереж корпорації

ip route 172.16.40.0 255.255.252.0 209.165.201.2

5. СХЕМА ТОПОЛОГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ

Рисунок 4 - Схема топології корпоративної комп'ютерної мережі

ВИСНОВОК

Для адресування пристроїв у мережі корпорації виділена ІР-адреса мережі 172.16. 40.0/22, використовуючи цей блок адрес, потрібно розробити ієрархічну схему ІР-адресування з масками підмережі змінної довжини (МПЗД), яка дозволить організації підтримувати існуючі мережі ГО і ВО1, а також нову мережу ВО2.

В даному випадку розмір виділеного блоку адрес складає 1022

ІР-адреси: 2^10-2, 10 - кількість двійкових розрядів, що відведені для адресування вузлів мережі (маска підмережі має 32 розряди, мережевий префікс в нашому випадку має значення 22, тобто залишається 10 розрядів).

На основі виділеної ІР-адреси та кількості користувачів в кожній області або мережі VLAN оптимально розділімо цей блок адрес на підмережі для надання їх підмережам кожного офісу (ГО, ВО1 і ВО2) відповідної до потреб у кількості адрес.

Для зменшення кількості рядків у таблицях маршрутизаторів, що находяться у ГО та постачальника послуг Інтернет (ППІ) виконаємо підсумування маршрутів до підмереж всієї корпоративної мережі (для маршрутизатору ППІ), а також до підмереж, що находяться у ВО2 (для маршрутизатору ГО). Операція підсумування маршрутів аналогічна операції визначення адреси супермережі та її маски.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Олифер В.Г.,Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для ВУЗов. 3-е изд.- СПб.: Питер., 2010. - 958 с.

2. Кульгин М. Практика построения компьютерных сетей. Для профессионалов.-- СПб.: Питер, 2009.--320 с.: ил.

3. Уэнделл Одом Официальное руководство по подготовке к сертификационным экзаменам CCNA ICND1, 2-е изд.: Пер. с англ. - М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. - 734 с.: ил.

4. CCNA Discovery 4.0 Проектирование и поддержка компютерных сетей [Електронний ресурс]: Cisco System Inc., 2008. -- Режим доступу:http://www.cisco.com/web/RU/learning/netacad/course_catalog/ ccna.html.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розробка системи підтримки прийняття рішень для проектування комп’ютерної мережі. Матричний алгоритм пошуку найменших шляхів. Програма роботи алгоритму в MS Excel. Розробка програми навчання нейронної мережі на основі таблиць маршрутизації в пакеті Excel.

  курсовая работа [2,8 M], добавлен 12.12.2013

 • Вибір архітектури і топології мережі, її оптимальної конфігурації. Налагодження операційної системи сервера. Технічне та програмне обслуговування комп’ютерної мережі. Розрахунок необхідної довжини кабелю та кількості й типів мережного обладнання.

  дипломная работа [6,2 M], добавлен 15.06.2014

 • Фізичне та логічне представлення топології мереж, кабельна система. Вибір мережевого устаткування. Імітаційне моделювання корпоративної комп’ютерної мережі в NetCracker 4.0. Представлення локальної мережі в Microsoft Visio 2013, економічне обґрунтування.

  курсовая работа [993,5 K], добавлен 17.05.2015

 • Розрахунок елементів структурованої кабельної системи, ІР-адресації комп’ютерної мережі, плану прокладання кабельних трас та розміщення робочих місць. Створення моделі КМ у програмі PacketTracer. Особливості настройки її комутаторів та маршрутизаторів.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 15.06.2014

 • Знайомство з основами побудови і функціонування комп'ютерних мереж, виділення їх особливостей і відмінностей. Характеристика основних способів побудови мереж. Розрахунок економічної ефективності впровадження корпоративної локальної обчислювальної мережі.

  курсовая работа [275,0 K], добавлен 18.11.2014

 • Загальна характеристика та опис фізичної структури мережі. IP-адресація комп’ютерів та обладнання, що використовується. Операційна система сервера. Розрахунок довжини кабелю та коробу. Операційна система сервера, материнська плата, вартість обладнання.

  курсовая работа [35,5 K], добавлен 28.05.2015

 • Мережний (третій) рівень моделі OSI. Поняття та класифікація, типи та функціональні особливості IP-адрес, їх класи та етапи формування. Загальнодоступні (public) та приватні (private) IP-адреси, статичні та динамічні. Поділ мережі на окремі підмережі.

  презентация [1,8 M], добавлен 18.10.2013

 • Розрахунок інформаційних потоків у ЛОМ підприємства, планування середнього трафіку і коефіцієнта використання мережі. Планування структурованої кабельної системи. Структура клієнт-серверних компонентів корпоративної комп’ютерної мережі, захист інформації.

  курсовая работа [828,7 K], добавлен 01.06.2013

 • Планування робочих місць. Cкладання плану приміщень. Розрахунок PDV та PVV. Вибір обладнання та програмного забезпечення для комп'ютерної мережі, типу кабельного з'єднання. Розрахунок довжини кабелю. Програмне забезпечення, загальна сума проекту.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 03.06.2015

 • Побудова і декомпозиція корпоративної комп'ютерної мережі з різною кількістю абонентів у системі проектування "Packet Tracer". Фіксація даних по завантаженню комутаторів і часу транзакції абонентів. Принципи висхідного та низхідного конструювання мережі.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 24.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.