Створення програми для розрахунку заробітної плати робітника за тиждень

Розробка та налагодження програми "Заробітна плата" на мові високого рівня С++ для комп'ютерів з операційною системою Windows 7. Текстуальний опис алгоритму. Створення UML-діаграми та обробка інформації з бази даних. Інструкція по роботі з програмою.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.10.2012
Размер файла 698,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Індивідуальне завдання

Дана інформація по робітникам: прізвище, спеціалізація, кількість годин роботи за кожний день неділі, вартість роботи за 1 час за кожний день неділі. Створити програму, яка буде розраховувати заробітну плату робітника за неділю.

Зміст

Вступ

1. Постановка задачі

2. Текстуальний опис алгоритму

3. UML діаграми

4. Інструкція по роботі з програмою

Висновки

Перелік посилань

Додаток

програма заробітний плата комп'ютер

Вступ

Упродовж усієї історії свого існування люди уважно спостерігали за процесами, що відбуваються в природі, і за самими собою. Спостерігали вони за допомогою таких органів чуття, як зір і слух. З часом результатів накопичилося так багато, що люди стали виявляти певні закономірності, аналізувати їх і узагальнювати. Об'єм інформації, що скоро накопичився, утримати в голові виявилося неможливо, тому стали робитися спроби її обробити, зберегти і передати іншим.

Виявилось, інформація може існувати в різних формах, тому спочатку її передавали за допомогою звуків і жестів. Потім винайшли лист, пізніше - книгу.

До початку XX століття вона була надійним джерелом інформації, обробкою якої займалася сама людина. Проте у кінці ХХ століття у всьому світі видавалося так багато газет і журналів на різних мовах, друкувалася величезна кількість наукових статей, брошур, дисертацій і звітів, що навіть найталановитіший учений не міг вручну розібратися в усьому цьому потоці інформації.

У таких ситуаціях людині став допомагати комп'ютер. Його допомога виявилася незамінно і на сучасному виробництві, де використовуються складні технології і потрібний постійний контроль, чіткий аналіз ситуації і допомога в ухваленні правильного рішення.

Сучасний комп'ютер можна розглядати як інформаційну систему, яка в сучасному суспільстві стала таким же багатством, як нафту, газ, вугілля. Тому методи і способи обробки інформації сьогодні так само, як і переробка природних ресурсів, є технологією.

Зараз простіше сказати, де не використовуються комп'ютери, чим почати перераховувати галузі, де вони широко застосовуються.

У виробництві, наприклад, комп'ютери використовуються від проектування деталей до конструювання цілого виробу, його виробництва і продажу. Широко використовуються системи автоматизованого проектування архітектурних споруд : будівель, мостів, гребель. Дорогі експерименти в науці і техніці можна повністю замінити розрахунками на комп'ютері.

Музикантам він допомагає писати музику, художникам - створювати нові картини.

Зараз в кабінеті кожного фахівця є комп'ютер. Добрим і надійним помічником він став і для багатьох сімей. Він допомагає спілкуватися людям незалежно від відстані, дає можливість, навіть не виходячи з будинку, користуватися фондами великих бібліотек в різних країнах, використовувати комп'ютерні технології, вивчати нові науки і іноземні мови.

Комп'ютер відіграє велику роль, так як за допомогою нього також можна дуже зручно організувати підприємство (вести список робітників, документувати кількість і витрати на виробництво та ін) - створити базу даних.

База даних - це дуже зручний спосіб вести будь-яку документацію. Вони використовуються скрізь - від маленьких до великих (світових) підприємств.

Розроблена в рамках навчальної практики програма є простим прикладом бази даних, розробленої для роботи з заробітнім фондом підприємства.

1. Постановка задачі

Метою навчальної практики по створенню та супроводженню програмного продукту є розробка та налагодження програми "Заробітна плата", яка проводить розрахунок заробітної плати.

Дана програма повинна бути розроблена на мові високого рівня С++ для ЕОМ типу працюючого під керівництвом Windows 7.

Перелік вихідної інформації приведений в додатку Б.

Перелік вихідної інформації приведений в додатку В.

Програма повинна мати дружній інтерфейс, перевірку інформації, яка вводиться.

2. Текстуальний опис алгоритму

Дана програма буде складатися з двох частин:

1. Створення та супроводження бази даних.

2. Обробка інформації з бази даних.

В даній програмі розміщена структура "Working", яка містить інформацію про прізвище, кількість відпрацьованих годин за кожний день неділі та їх вартість.

Перша частина програми буде складатись з наступних функцій:

ѕ Функція запису в файл, яка звертається до функції вводу одного запису (інформація про працівника) і записує його в файл.

ѕ Функція перегляду, яка відображує інформацію, що міститься в файлі, на екран.

ѕ Функція додавання, яка звертається до функції вводу одного запису (інформація про працівника) і записує його в кінець файлу.

ѕ Функція редагування, яка змінює поле будь-якого запису в залежності від позиції курсору і записує зміни в файл.

ѕ Функція видалення, яка видаляє повність будь-який запис в залежності від позиції курсору і записує зміни в файл.

Друга частина програми складається з функції обробки, яка вираховує заробітну плату кожного працівника і виводить її разом з їх прізвищами і спеціалізаціями.

Програма розроблена в чекаю чому режимі, тобто при запуску вибраного варіанту програма повертається в головне меню.

Після запуску програми на екрані з'являється заставка, яка складається з двох етапів:

1. Назва навчального закладу.

2. Назва програми та її розробника.

Після цього на екрані з'являється головне меню програми, яке буде складатись з наступних пунктів:

1. Создание новой ведомости.

2. Просмотр ведомости.

3. Добавление записей.

4. Корректировка ведомости.

5. Удаление записей.

6. Обработка информации.

7. Выход.

Програма завершає свою роботу при виборі пункту "Выход" головного меню.

3. UML діаграма

4. Інструкція по роботі з програмою

Програма "Заробітна плата" розташована в папці D:\ForWork(Колледж) під іменем "Заробітна плата". Для роботи з програмою потрібні наступні технічні засоби: ЕОМ з вільною ОП не менш ніж 10 Кб, вільне місце на ЖМД не менше ніж 500 Кб.

Після запуску програми на екрані з'являється заставка з назвою навчального закладу, а після - заставка з найменуванням програми та прізвищем і ініціалами автора. Після цього виводиться головне меню програми, яке складається з 7 пунктів:

1. Создание новой ведомости.

2. Просмотр ведомости.

3. Добавление записей.

4. Корректировка ведомости.

5. Удаление записей.

6. Обработка информации.

7. Выход.

При необхідності створення нового файлу вибирається перший пункт меню. Виводиться запит про введення прізвища працівника, його спеціальності, кількості годин, відпрацьованих за кожен день неділі, і їх вартість. При необхідності перегляду файлу виберіть другий пункт меню. При цьому на екрані виведуться усі записи в табличному вигляді. При необхідності додавання записів в файл виберіть третій пункт меню. При цьому на екрані виведуться усі записи в табличному вигляді і запит про введення прізвища працівника, його спеціальності, кількості годин, відпрацьованих за кожен день неділі, і їх вартість. Після введення нового запису таблиця буде обновлюватись. При необхідності редагування записів виберіть четвертий пункт меню. При цьому на екрані виведуться усі записи в табличному вигляді. Після цього ви зможете за допомогою стрілок вибрати необхідне поле і натиснути "Enter" для редагування поля. Для виходу з редагування необхідно нажати "Space". При необхідності видалення записів виберіть п'ятий пункт меню. При цьому на екрані виведуться усі записи в табличному вигляді Після цього ви зможете за допомогою стрілок вибрати необхідний запис і натиснути "Delete" для видалення запису. Для виходу з редагування необхідно нажати "Space". При необхідності розрахунку заробітної плати за неділю виберіть шостий пункт меню. При цьому на екрані виведуться усі прізвища робітників, їх спеціалізація та заробітна плата. Для виходу з програми виберіть пункт "Виход" головного меню.

Програма розроблена таким чином, що всі необхідні інструкції по користуванню програми виводяться на екрані. Якщо програма завершилася аварійно, необхідно перевірити стан інформації в БД і виправити знайдені помилки. Якщо помилка виконання програми залишилась, необхідно звернутись до системного програміста.

Висновки

Навчальна практика по створенню та супроводженню програмного продукту складалася з розробки структури БД, написання функції по роботі з БД, та їх налагодженням на мові високого рівня С++, та формування звіту по практиці згідно Державним стандартам по розробці програмної документації.

За час навчальної практики я ознайомився з вимогами Державних стандартів до оформлення документації, удосконалив свої знання зі структур і класів в С++, вивчив функції по роботі з екраном, що містяться в заголовних файлах conio.h та windows.h.

Під час навчальної практики я отримав значний досвіт і удосконалив свої знання С++.

Перелік посилань

1. http://pinadva.com.ua/kompyuter-jogo-misce-v-zhitti-lyudini.htm

2. Програмування на С++ - Дж. Копліен

3. Оксамитовий шлях - Марченко А.Л.

4. Технології програмуваня C++ - В. Г. Давидов

5. Технологія розробки програмного забезпечення: - Эрік Брауде

6. Досконалий код. Майстер-клас: Стів.Макконнелл.

Додаток А

# include "stdafx.h"

# include <windows.h>

# include <conio.h>

# include <stdio.h>

# include <iostream>

# include <fstream>

# include <string.h>

using namespace std;

ifstream in;

ofstream out;

struct Working

{

char fio [12];//фамлия рабочего

char wrk [10];//специализация рабочего

int day_hrs [6];//отработанные часы рабочего

int day_csh [6];//цены за час работы

int wk;//зарплата рабочего

}*p,a[10], d;

char imfile[12];//имя файла, в котором будут храниться данные

char ch;//символ для повтора/выхода цыкла

int n;//количество рабочих

int x;

int y;

char*Rus(const char*);//вывод на экран русских букв

class general

{

public:

void gotoxy(int x, int y);//переход на экране по координатам

int nm_kor(int x);//определение необходимого поля для редактирования

void vvod();//ввод одной записи

void zfile();//запись в файл по одной записи

void readf();//чтение из файла

void prosm();//просмотр введенной информации о рабочих

void dob();//добавление записи(-ей)

void ud();//удаление записи о рабочем

void obr();//высчитывание зароботной платы рабочего

void prosmz();//вывод таблицы

void kor();//редактирование записей с использованием курсора

};

class nachalo

{

public:

void zastavka();//вывод на экран заставки

void title();//вывод заголовка программы

void menu();//вывод на экран меню

};

nachalo ob1;//объявление переменной класса nachalo

general ob2;//объявление переменной класса

void general::gotoxy(int x, int y)//описание функции перемещения курсора по заданным координатам

{

HANDLE stdOutput;

COORD pos;

stdOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);

pos.X = x;

pos.Y = y;

SetConsoleCursorPosition(stdOutput, pos);

}

void general::vvod()//описание функции ввода одной записи

{

int i=0;

int f;

cout<<Rus("Введите фамилию и специализацию")<<endl;

cin>>d.fio>>d.wrk;

for (;i<6; i++)

{

cout<<Rus("Введите количество отработаных часов и их стоимость ")<<(i+1);

cout<<Rus("-го дня")<<endl;

do

{

//cin>>d.day_hrs[i];

d.day_hrs[i]=rand()%25;

if ((d.day_hrs[i]>24)||(d.day_hrs[i]<0))

{

cout<<Rus("Введенное вами число превышает 24 или является меньше 0")<<endl;

f=0;

}

else f=1;

}

while (f==0);

do

{

//cin>>d.day_csh[i];

d.day_csh[i]=rand()%301;

if (d.day_csh[i]<0)

{

cout<<Rus("Введенное вами число является отрицательным, что недопустимо для денежного типа")<<endl;

f=0;

}

else f=1;

}

while (f==0);

}

d.wk=0;

}

void general::zfile()//описание записи в файл информации о одном рабочем

{

out.open(imfile);//открытие файла для вывода из памяти в файл

int i;

char ch;

do

{

system("cls");

ob2.vvod();

out<<d.fio<<endl<<d.wrk<<endl;

for(i=0;i<6;i++)

out<<d.day_hrs[i]<<endl<<d.day_csh[i]<<endl;

out<<d.wk<<endl;

cout<<Rus("Будете еще вводить? Да(д)/Нет(н)")<<endl;

cin>>ch;

}

while (ch==-92);

out.close();

}

void general::readf()//описание чтения из файла

{

ifstream in;

in. open(imfile);

int i=0;

int j;

do

{

in>>(*(p+i)).fio>>(*(p+i)).wrk;

for(j=0;j<6;j++)

in>>(*(p+i)).day_hrs[j]>>(*(p+i)).day_csh[j];

in>>(*(p+i)).wk;

i++;

n=i;

}

while(!in.eof());

n--;

in.close();

}

void general::prosm()//описание вывода на экран введенных данных

{

int i=0;

int j;

system("cls");

ob2.readf();

cout<<Rus(" Просмотр файла")<<endl;

cout<< " __ ___ __ ___ ___ ____ ___ ___ ___"<<endl;

cout<<Rus(" | № | Фамилия | Спец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |")<<endl;

cout<< " |_|___|__|__|___|___|___|_______|__|"<<endl;

for( ;i<n;i++)

{

printf(" | %2d", i+1);

printf("| %10s", (*(p+i)).fio);

printf("| %9s", (*(p+i)).wrk);

for(j=0;j<6; j++)

{

printf("|%3d", (*(p+i)).day_hrs[j]);

printf(" %3d", (*(p+i)).day_csh[j]);

}

cout<<"|"<<endl;

cout<< " |___|____|_____|____|____|_______|____|____|____|"<<endl;

}

}

void general::prosmz()//описание вывода результатов обработки

{

int i=0;

system("cls");

ob2.readf();

ob2.obr();

cout<<Rus(" Результаты")<<endl;

cout<< " ___ _____________ ____________ ___________"<<endl;

cout<<Rus(" | № | Фамилия | Спец | Нед.зароб |")<<endl;

cout<< " |___|_____________|____________|___________|"<<endl;

for( ;i<n;i++)

{

printf(" | %2d", i+1);

printf("| %12s", (*(p+i)).fio);

printf("| %10s", (*(p+i)).wrk);

printf("| %10d|", (*(p+i)).wk);

cout<<endl;

}

cout<< " |___|_____________|____________|___________|"<<endl;

}

void general::dob()//описание добавления по одной записи

{

int j;

char ch;

out.open(imfile, ios::app);//app - переход указателя в конец файла

system("cls");

do

{

ob2.prosm();

ob2.vvod();

out<<d.fio<<endl<<d.wrk<<endl;

for(j=0;j<6;j++)

out<<d.day_hrs[j]<<endl<<d.day_csh[j]<<endl;

out<<d.wk<<endl;

n++;

cout<<Rus("Продолжать? Да(д)/Нет(н)")<<endl;

cin>>ch;

}

while(ch==-92);

out.close();

}

int general::nm_kor (int x)//описание определения редактируемой записи по координатам

{

if ((x>=7)&&(x<=16)) return 1;

if ((x>=19)&&(x<=27)) return 2;

if ((x>=29)&&(x<=31)) return 3;

if ((x>=33)&&(x<=35)) return 4;

if ((x>=37)&&(x<=39)) return 5;

if ((x>=41)&&(x<=43)) return 6;

if ((x>=45)&&(x<=47)) return 7;

if ((x>=49)&&(x<=51)) return 8;

if ((x>=53)&&(x<=55)) return 9;

if ((x>=57)&&(x<=59)) return 10;

if ((x>=61)&&(x<=63)) return 11;

if ((x>=65)&&(x<=67)) return 12;

if ((x>=69)&&(x<=71)) return 13;

if ((x>=73)&&(x<=75)) return 14;

}

void general::kor()//описание коректировки записей курсором

{

ob2.prosm();

int key;

int i;

int j;

int f;

int x=0;

int y=6+2*n;

cout<<Rus("Выберите курсором запись и нажмите Enter для коректировки или Пробел для выхода из коректировки")<<endl;

do

{

f=0;

key=getch();

switch(key)

{

case 72: y--; break; //up

case 80: y++; break; //down

case 75: x--; break; //left

case 77: x++; break; //rigth

}

ob2.gotoxy(x,y);

if (key==32) f=1;

if (key==13)

{

for(i=0;i<n;i++)

if(y==(2*i+4))

{

do

{

switch(nm_kor(x))

{

case 1: cin>>(*(p+i)).fio; break;

case 2: cin>>(*(p+i)).wrk; break;

case 3: cin>>(*(p+i)).day_hrs[0]; break;

case 4: cin>>(*(p+i)).day_csh[0]; break;

case 5: cin>>(*(p+i)).day_hrs[1]; break;

case 6: cin>>(*(p+i)).day_csh[1]; break;

case 7: cin>>(*(p+i)).day_hrs[2]; break;

case 8: cin>>(*(p+i)).day_csh[2]; break;

case 9: cin>>(*(p+i)).day_hrs[3]; break;

case 10: cin>>(*(p+i)).day_csh[3]; break;

case 11: cin>>(*(p+i)).day_hrs[4]; break;

case 12: cin>>(*(p+i)).day_csh[4]; break;

case 13: cin>>(*(p+i)).day_hrs[5]; break;

case 14: cin>>(*(p+i)).day_csh[5]; break;

}

for (j=0;j<n;j++)

if (((*(p+i)).day_hrs[j]>24)||((*(p+i)).day_hrs[j]<0)||((*(p+i)).day_csh[j]<0))

{

gotoxy(0,(6+2*n));

cout<<Rus("Введенная цифра не совпадает с трубования базы данных")<<endl;

f=1;

break;

}

else f=0;

gotoxy(x,y);

}

while(f==1);

}

out.open(imfile);

for (i=0;i<n;i++)

{

out<<(*(p+i)).fio<<endl<<(*(p+i)).wrk<<endl;

for(j=0;j<6;j++)

out<<(*(p+i)).day_hrs[j]<<endl<<(*(p+i)).day_csh[j]<<endl;

out<<(*(p+i)).wk<<endl;

}

out. close();

ob2.prosm();

cout<<Rus("Выберите курсором запись и нажмите Enter для коректировки или Пробел для выхода из коректировки")<<endl;

ob2.gotoxy(x,y);

}

}

while(f==0);

}

void general::ud()//описание удаления курсором

{

ob2.prosm();

int key;

int i;

int j;

int f;

int nuz;

x=0;

y=6+2*n;

cout<<Rus("Выберите курсором запись и нажмите Del для удаления")<<endl;

cout<<Rus("или Пробел для выхода из удаления")<<endl;

do

{

f=0;

key=getch();

switch(key)

{

case 72: y--; break; //up

case 80: y++; break; //down

case 75: x--; break; //left

case 77: x++; break; //rigth

}

ob2.gotoxy(x,y);

if (key==32) f=1;

if (key==83)

{

ob2.readf();

for(i=0;i<n;i++)

if(y==(2*i+6)) nuz=i;

out.open(imfile);

for(i=0;i<n;i++)

if(i!=(nuz+1))

{

out<<(*(p+i)).fio<<endl<<(*(p+i)).wrk<<endl;

for(j=0;j<6;j++)

out<<(*(p+i)).day_hrs[j]<<endl<<(*(p+i)).day_csh[j]<<endl;

out<<(*(p+i)).wk<<endl;

}

out.close();

ob2.prosm();

cout<<Rus("Выберите курсором запись и нажмите Del")<<endl;

cout<<Rus("для удаления или Пробел для выхода из удаления")<<endl;

ob2.gotoxy(x,y);

}

}

while(f==0);

}

void general::obr()//описание обработки данных

{

int i;

int j;

ob2.readf();

for (i=0;i<n;i++)

{

(*(p+i)).wk=0;

for(j=0;j<6;j++)

(*(p+i)).wk=(*(p+i)).wk+(*(p+i)).day_hrs[j]*(*(p+i)).day_csh[j];

}

out.open(imfile);

for(i=0;i<n;i++)

{

out<<(*(p+i)).fio<<endl<<(*(p+i)).wrk<<endl;

for(j=0;j<6;j++)

out<<(*(p+i)).day_hrs[j]<<endl<<(*(p+i)).day_csh[j]<<endl;

out<<(*(p+i)).wk<<endl;

}

out.close();

}

void nachalo:: zastavka()//описание заставки

{

system("cls");//очистка экрана

int i=7;

system("color 09");//задать синий цвет текста

ob2.gotoxy(21,i++);//переход курсора по заданным координатам

cout<<"000 000 00000000 000 000 000 000";

Sleep(100);//задержка экрана на 100 милисекунду(0,1 секунда)

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<" 000 000 00000000 000 000 000 000 ";

Sleep(100);

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<" 000 000 00000000 000 000 000 000 ";

Sleep(100);

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<" 00000 000 000 000000 000000 ";

Sleep(100);

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<" 000 000 000 00000 00000 ";

Sleep(100);

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<" 00000 000 000 000000 000000 ";

Sleep(100);

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<" 000 000 000 000 000 000 000 000 ";

Sleep(100);

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<" 000 000 000 000 000 000 000 000 ";

Sleep(100);

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<"000 000 000 000 000 000 000 000";

Sleep(100);

while(!kbhit())//цикл выполняется пока не нажата клавиша

{

Sleep(600);

system("cls");

ob2.gotoxy(22,18);

cout<<Rus("Нажмите любую клавишу для продолжения");

Sleep(500);

i=7;

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<"000 000 00000000 000 000 000 000";

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<" 000 000 00000000 000 000 000 000 ";

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<" 000 000 00000000 000 000 000 000 ";

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<" 00000 000 000 000000 000000 ";

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<" 000 000 000 00000 00000 ";

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<" 00000 000 000 000000 000000 ";

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<" 000 000 000 000 000 000 000 000 ";

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<" 000 000 000 000 000 000 000 000 ";

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<"000 000 000 000 000 000 000 000";

}

system("color 07");//задать белый цвет текста

ob1.title();//вызов функции вывода заголовка

}

void nachalo::title()//описание вывода заголовка

{

int i=7;

system("cls");

ob2.gotoxy(9,i++);

cout<< " __________________________________________";

ob2.gotoxy(9,i++);

cout<< "| |";

ob2.gotoxy(9,i++);

cout<<Rus("| Программа |");

ob2.gotoxy(9,i++);

cout<<Rus("| По теме: Расчет заработной платы работников предприятия |");

ob2.gotoxy(9,i++);

cout<<Rus("| Разработал: Заярный Алексей |");

ob2.gotoxy(9,i++);

cout<< "|___________________________________|";

ob2.gotoxy(22,18);

cout<<Rus("Нажмите любую клавишу для продолжения");

getch();

getch();

}

void nachalo::menu()//описание функции вывода меню

{

int i=5;

system("cls");

ob2.gotoxy(19,i++);

cout<<Rus(" ____________Меню_____________ ")<<endl;

ob2.gotoxy(19,i++);

cout<<Rus("| 1. Создание новой ведомости |")<<endl;

ob2.gotoxy(19,i++);

cout<<Rus("| 2. Просмотр ведомости |")<<endl;

ob2.gotoxy(19,i++);

cout<<Rus("| 3. Добавление записей |")<<endl;

ob2.gotoxy(19,i++);

cout<<Rus("| 4. Корректировка ведомости |")<<endl;

ob2.gotoxy(19,i++);

cout<<Rus("| 5. Удаление записей |")<<endl;

ob2.gotoxy(19,i++);

cout<<Rus("| 6. Обработка информации |")<<endl;

ob2.gotoxy(19,i++);

cout<<Rus("| 7. Выход |")<<endl;

ob2.gotoxy(19,i++);

cout<< "|_____________________________|"<<endl;

ob2.gotoxy(21,i++);

cout<<Rus("Введите пункт меню: ");

}

char bufRus[256];

char*Rus(const char*text)//описание функции вывода русских символов

{

CharToOemA(text, bufRus);

return bufRus;

}

int main()

{

int pm;//пункт меню

ob1.zastavka();//вызов заставки из класса

cout<<Rus("Введите имя файла, в котором будет зраниться база данных")<<endl;

cin<<imfile;

p=a;//присвоение указателю адресса

do

{

ob1.menu();//вызов меню из класса

cin>>pm;//ввод пункта меню

switch(pm)

{

case 1: ob2.zfile(); break;

case 2: ob2.prosm();

cout<<endl<<Rus(" Для возврата в меню нажмите любую клавишу");

getch();

break;

case 3: ob2.dob(); break;

case 4: ob2.kor(); break;

case 5: ob2.ud(); break;

case 6: ob2.prosmz();

cout<<endl<<Rus(" Для возврата в меню нажмите любую клавишу");

getch();

break;

case 7: exit(0);

}

}

while(pm<7);

return 0;

}

Додаток Б

Додаток В

Перегляд всіх даних о працівниках

Перегляд результатів обробки даних (заробітна плата)

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Створення програми, що видає результати голосування та підсумки виборів. Алгоритм розробки програми. Опис структури даних та вимоги до них, стандартних процедур та функцій, файлів та їх призначення. Приклад тестування та результати роботи програми.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 28.06.2012

 • Розробка, налагоджування, тестування і документування програми на мові високого рівня С++ при рішенні на комп'ютері прикладної інженерної задачі. Використання принципів модульного і структурного програмування, зображення алгоритму у вигляді блок-схеми.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 07.08.2013

 • Створення програми, яка друкує в вікно інформацію про натискання клавіш на клавіатурі в таблицю. Функція виведення назви отриманого програмою повідомлення від клавіатури та певних додаткових даних. Обробка інформації, неопрацьованої віконною процедурою.

  лабораторная работа [17,9 K], добавлен 14.05.2011

 • Створення спеціалізованої програми на мові програмування Турбо Паскаль для обробки інформації, що вноситься в бази даних по приватних підприємствах. Постановка задачі і структура зберігаючих даних. Розробка алгоритмів основної програми та процедури Is.

  курсовая работа [27,0 K], добавлен 07.10.2010

 • Позначення і назва програми, забезпечення, необхідне для її функціонування. Опис логічної структури, алгоритм, структура. Типи комп'ютерів і пристроїв, що використовуються при роботі програми. Формат, описання та спосіб кодування вхідних і вихідних даних.

  курсовая работа [163,6 K], добавлен 01.04.2016

 • Створення програми розв’язку розгалужених прикладів. Типи комп'ютерів та пристроїв, що використовуються при роботі програми. Попередня підготовка вхідних даних. Формат, описання та спосіб їх кодування. Опис і тестування програми, її виклик і завантаження.

  курсовая работа [150,3 K], добавлен 01.04.2016

 • Загальна характеристика алгоритму та опис програми. Керівництво системного програміста. Особливості запуску програми в Linux, FreeBSD, Windows. Аналіз результатів тестування програми, що проектується, вивчення та оцінка її практичної ефективності.

  курсовая работа [91,4 K], добавлен 13.06.2014

 • Теоретичні і правові основи нарахування заробітної плати. Організаційно-економічна характеристика підприємства СФГ "Злагода". Проектування та використання інформаційної системи. Вимоги до системи. Порівняння програми по нарахуванню заробітної плати з 1С.

  дипломная работа [317,3 K], добавлен 29.03.2009

 • Методи захисту програмного забезпечення та комп’ютера від несанкціонованого доступу. Метод створення програми перевірки доступу за методом Тюрінга. Розробка структури програми, вибір мови програмування, тестування. Інструкція по роботі з програмою.

  курсовая работа [606,7 K], добавлен 06.08.2013

 • Мови програмування. Алгоритм програми, функціональні обмеження на застосування. Опис логічної структури. Типи комп'ютерів, що використовуються при роботі програми. Виклик і завантаження. Організація, характер та попередня підготовка вихідних даних.

  курсовая работа [95,0 K], добавлен 01.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.