Робота з Microsoft Word

Особливості роботи в програмі MS Word. Завантаження MS Word. Автоматична перевірка орфографії. Встановлення режиму відображення "Разметка". Встановлення в якості основної українську мову. Встановлення автоматичного переносу. Зміна параметрів сторінки.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 29.08.2010
Размер файла 1,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міністерство освіти і науки України

Полтавський Національний Технічний Університет імені Юрія Кондратюка

Фінансово-економічний факультет

Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Контрольна робота з інформатики на тему:

„Робота з Microsoft Word”

Виконала:

Студентка групи 202-ЕП

Фень І.О.

Перевірила: Лисенко О.Д.

Полтава 2008

1. Завантаження MS Word та встановлення наступних параметрів

1.1 Налагодження

Показувати панелі інструментів

1 спосіб - „Вид” - „Панель инструментов” - „Форматирование”, „Стандартная”

2 спосіб - Сервис Настройка Панели инструментов „Стандартная”, „Форматирование”;

3 спосіб Контекстне меню Панель инструментов „Стандартная”, „Форматирование”.

1.2 Автоматична перевірка орфографії

„Сервис” - „Параметры” - „Правописание” - „Проверить орфографию”

1.3 Встановлення режиму відображення „Разметка

„Вид” - „Разметка страницы”

1.4 Встановлення рівня захисту від макровірусів: „Средний

„Сервис” - „Макрос” - „Безопасность”

1.5 Встановлення в якості основної українську мову

„Сервис” - „Язык”- „Выбрать язык ” (укр. по умолчанию )

1.6 Встановлення автоматичного переносу

„Сервис” - „Язык” - „Расстановка переносов” - „Автоматическая расстановка переносов”

1.7 Зміна параметрів сторінки

„Файл” - „Параметры страницы” (поля 1.7 см.)

1.8 Встановлення параметрів автоматичного збереження документа

„Сервис” - „Параметры” - „Сохранение” ( автосохранение каждые 2 мин.)

2. Створення власних стилів для форматування заголовків, нумерованого та багаторівневого списків

„Формат”- „Стили” - „Форматирование” (создать 3 стиля)

3. Створення нових елементів автотексту, що містять: ПІП улюбленого актора, політика, спортсмена України, Європи

„Вставка” - „Автотекст” - „Автотекст”

4. Створення елементу автозаміни, котрий буде заміняти улюблений фільм, серіал, книгу, гру, місто, на не улюблений

„Вставка” - „Автотекст” - „Автотекст” - „Автозамена”

5. Текстовий набір відповідей на наступні питання та форматування їх з використанням створених стилів:

5.1 Перевірка орфографії у MS Word

Під заголовком вікна розміщений рядок меню (горизонтальне меню Word). Викликати спадаюче меню можна кількома способами:

Натиснути клавішу Alt Вибрати (за допомогою клавіш керування курсором) пункт «Файл» Enter; Alt + Ф; ЛКМ по меню «Файл».

Нагадаємо, що коли команда (пункт меню) закінчується трьома крапками (Открыть…), то для виконання цієї команди необхідно буде вибрати чи ввести в діалоговому вікні додаткові параметри. Якщо в рядку команди відображується символ (Отправить), то ця команда викликає додаткове підменю. І, нарешті, якщо в рядку команди наводиться комбінація певних клавіш, то одночасне натиснення цих клавіш є альтернативним викликом відповідної команди (. команди Открыть та Печать). Залежно від контексту деякі команди можуть були недоступними. Такі команди відображуються менш яскравим кольором.

При відповідно встановлених параметрах меню відображуються в скороченому вигляді. Про це свідчить зображення символу - в останньому рядку меню. Для того, щоб відобразити всі команди цього меню, потрібно, не виконуючи ніяких дій, зачекати певний час або клацнути мишкою на цьому символі.

Вставка - рисунок -картинки

Рисунок вставляється в текст і здебільшого розсуває текст на дві частини. Можна рисунок впровадити в документ так, щоб текст розташовувався навколо нього: з обтіканням тексту по рамці та з обтіканням по контуру. Також можна надати рисунку рамку і заповнити тло іншим кольором, а можна змінити розмір рисунка та пересунути його на інше місце документа.

Для проведення будь-яких дій над упровадженим рисунком його потрібно виділити -- просто клацнути мишкою -- і рисунок позначиться вісьмома маркерами, які показують межі малюнку. Потягнувши мишкою за маркер (курсор буде мати вигляд двонаправленої стрілки), можна змінити розмір рисунка, а поставивши курсор всередину рисунка (курсор -- чотири направлена стрілка), можна перетягти його на нове місце, утримуючи натисненою ліву кнопку мишки.

Якщо викликати пункт меню Формат/Рисунок..., або натиснути праву кнопку мишки на виділеному рисунку і вибрати пункт контекстового меню Формат рисунка.., можна модифікувати розташування рисунка та його вигляд.

Вкладника Обтекание використовується для зміни розташування тексту довкола рисунка:

кнопка Вокруг рамки -- текст розташовується довкола рисунка по прямокутній рамці;

кнопка По контуру -- текст розташовується довкола рисунка, повторюючи його контури;

кнопка Сквозное -- рисунок розташовується на тексті;

кнопка Нет -- рисунок розташовується під текстом;

кнопка Сверху и снизу -- рисунок розсуває текст на дві частини.

У зоні Текст можна вибрати положення тексту відносно рисунка.

6. Замінити всі літери на рядкові

6.1 Перевірка орфографії у MS Word

Формат -регистр - все строчные - ок

Під заголовком вікна розміщений рядок меню (горизонтальне меню word). викликати спадаюче меню можна кількома способами:

Натиснути клавішу alt вибрати (за допомогою клавіш керування курсором) пункт «файл» enter; alt + ф; лкм по меню «файл».

Нагадаємо, що коли команда (пункт меню) закінчується трьома крапками (открыть…), то для виконання цієї команди необхідно буде вибрати чи ввести в діалоговому вікні додаткові параметри. якщо в рядку команди відображується символ (отправить), то ця команда викликає додаткове підменю. і, нарешті, якщо в рядку команди наводиться комбінація певних клавіш, то одночасне натиснення цих клавіш є альтернативним викликом відповідної команди (. команди открыть та печать). залежно від контексту деякі команди можуть були недоступними. такі команди відображуються менш яскравим кольором.

При відповідно встановлених параметрах меню відображуються в скороченому вигляді. про це свідчить зображення символу - в останньому рядку меню. для того, щоб відобразити всі команди цього меню, потрібно, не виконуючи ніяких дій, зачекати певний час або клацнути мишкою на цьому символі

6.2 Створення та редагування об'єктів ClipArt

Вставка - рисунок -картинки

Рисунок вставляється в текст і здебільшого розсуває текст на дві частини. можна рисунок впровадити в документ так, щоб текст розташовувався навколо нього: з обтіканням тексту по рамці та з обтіканням по контуру. також можна надати рисунку рамку і заповнити тло іншим кольором, а можна змінити розмір рисунка та пересунути його на інше місце документа.

Для проведення будь-яких дій над упровадженим рисунком його потрібно виділити -- просто клацнути мишкою -- і рисунок позначиться вісьмома маркерами, які показують межі малюнку. потягнувши мишкою за маркер (курсор буде мати вигляд двонаправленої стрілки), можна змінити розмір рисунка, а поставивши курсор всередину рисунка (курсор -- чотири направлена стрілка), можна перетягти його на нове місце, утримуючи натисненою ліву кнопку мишки.

Якщо викликати пункт меню формат/рисунок..., або натиснути праву кнопку мишки на виділеному рисунку і вибрати пункт контекстового меню формат рисунка.., можна модифікувати розташування рисунка та його вигляд.

вкладника обтекание використовується для зміни розташування тексту довкола рисунка:

кнопка вокруг рамки -- текст розташовується довкола рисунка по прямокутній рамці;

кнопка по контуру -- текст розташовується довкола рисунка, повторюючи його контури;

кнопка сквозное -- рисунок розташовується на тексті;

кнопка нет -- рисунок розташовується під текстом;

кнопка сверху и снизу -- рисунок розсуває текст на дві частини.

7. Відображення помічника-підказки з іменем Скрепиш за допомогою пункту меню F1

„Справка”. Встановлення

появи помічника за допомогою натиснення клавіші

„Справка”- „Показать помощника”

8. Встановлення в створений документ організаційної діаграми наведеного типу та стилю, та її заповнення

„Вставка”- „Организационная диаграмма”

9. Встановлення в документ наведену формулу та побудуємо блок-схему розв'язку

Вставка - объект - Microsoft Equation 3.0 - ОК

Панель інструментів - автофигуры - блок-схема…

10. Створіть таблицю

Таблица - вставить - таблица…

Меню «таблица» формула…

П.І.Б

Математика

Філософія

Економ теорія

Іноземна мова

Середня оцінка

Іванов В.В.

5

4

5

5

4,75

Петров О.О.

4

3

3

4

3,5

Бринюк К.О.

3

3

4

5

3,75

Ковра А.О.

4

3

4

5

4

Жовнір І.О.

4

5

4

3

4

MAX

5

5

5

5

4,75

11. Відсортуйте інформацію

Меню «таблица» сортировка…

П.І.Б

Математика

Філософія

Економ теорія

Іноземна мова

Середня оцінка

Жовнір І.О.

4

5

4

3

4

Іванов В.В.

5

4

5

5

4,75

Петров О.О.

4

3

3

4

3,5

Бринюк К.О.

3

3

4

5

3,75

Ковра А.О.

4

3

4

5

4

MAX

5

5

5

5

4,75

12. Створення листівки «З РІЗДВОМ!!!»

Вставка рисунок картинкы автофигуры надпись WordArt меню «объем»


Подобные документы

 • Microsoft Word – текстовий редактор для створення і редагування текстових документів. Листи і факси, записки і звіти, публікації і web-сторінки - далеко не повний перелік документів, з якими користувач може працювати за допомогою Microsoft Word.

  курсовая работа [95,9 K], добавлен 18.05.2008

 • Робота зі сторінками, абзацами та текстом у Microsoft Word, використання таблиць замість символів табуляції, робота з формулами та малюнками. Робота з Microsoft Excel, використання статистичних функцій, вирішення рівнянь, створення адресної книги.

  контрольная работа [1,6 M], добавлен 21.04.2011

 • Новые возможности текстового редактора Microsoft Word. Стили, оглавление, разметка страницы и ее границы, автоматическое оформление титульного листа, графические возможности, вставка, редактирование и оформление таблиц, диаграмм, работа с формулами.

  лабораторная работа [2,0 M], добавлен 02.12.2009

 • Текстовий редактор – складна сервісна програма, яка входить в склад програмного забезпечення ПЕОМ і надає "користувачу" великі можливості по обробці текстів. Перевірка орфографії і граматики. Автоматичне визначення мови. Статистика та макроси Word.

  курсовая работа [36,3 K], добавлен 07.05.2008

 • Методика создания приложений передающих данные в Microsoft Word. Технология взаимодействия приложений с текстовым редактором Microsoft Word. Создание и использование экземпляров серверов автоматизации. Взаимодействие с сервером на уровне документа.

  курсовая работа [120,7 K], добавлен 26.03.2010

 • Устройство персонального компьютера и устройства внешней памяти. Создание и приемы редактирования документа в Microsoft Word. Возможности панели рисования в Word, работа с встроенным редактором формул Microsoft Equation 3.0, создание логотипа фирмы.

  контрольная работа [1,1 M], добавлен 10.11.2011

 • Дослідження основних завдань текстового процесору Microsoft Word – програми, призначеної для роботи в системі Windows, з інтерфейсом, подібним до інтерфейсів інших Windows-програм. Налаштування екранної сторінки, вставок, підготовка та друк документа.

  реферат [316,3 K], добавлен 13.02.2011

 • Автоматизация ввода и редактирования. Проверочные средства Microsoft Word, форматирование документа. Оформление документа, практическое применение макросов. Анализ разных версий Microsoft Word. Разработка методического пособия, апробация результатов.

  курсовая работа [757,9 K], добавлен 17.05.2010

 • Способы запуска и выхода из Word. Элементы интерфейса Microsoft Word. Разделы меню офиса. Отображение на экране необходимой панели инструментов. Копирования, перемещение и удаление фрагмента текста. Автоматизация процессов ввода и редактирования текста.

  лабораторная работа [24,2 K], добавлен 15.11.2010

 • Преимущества использования Word при создании веб-страниц. Его публикация Word в библиотеке документов. Преобразование документа Word в веб-страницу. Функции HTML-конвертора Word97. Пересмотр документа Word и веб-страницы. Отображение закладок в документе.

  реферат [23,6 K], добавлен 06.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.