Автоматизація робочого місця бібліотекаря

Аналіз методів і засобів вирішення задачі автоматизації робочого місця працівника бібліотеки. Розробка логічної моделі бази даних "Бібліотека", інтерфейсу програми. Створення візуального додатку, що дозволяє переглядати, додавати інформацію в базу даних.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.02.2013
Размер файла 2,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru/

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ ПРАЦІВНИКА БІБЛІОТЕКИ

1.1 Аналіз проблематики вирішення задачі

1.2 Методи та засоби вирішення задачі

1.3 Технічне завдання

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА БАЗИ ДАНИХ «БІБЛІОТЕКА» ДЛЯ ПРОГРАМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ ПРАЦІВНИКА БІБЛІОТЕКИ

2.1 Розробка логічної моделі бази даних

2.2 Розробка структури бази даних

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ ПРАЦІВНИКА БІБЛІОТЕКИ

3.1 Розробка інтерфейсної частини програми

3.2 Розробка функціональної частини програми

РОЗДІЛ 4. ТЕСТУВАННЯ РОБОТИ ПРОГРАМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ ПРАЦІВНИКА БІБЛІОТЕКИ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

ВСТУП

Комп'ютерні технології охоплюють усі сфери життя суспільства, викликаючи в них глибокі якісні зміни. Використовуються якісно нові технології. Основні ідеї сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій базуються на концепції формування автоматизованих систем управління різного спрямування. Тому перехід на автоматичну діяльність дозволяє зменшити строк виконання різного роду задач, збільшити ефективність і точність роботи персоналу, мінімізувати появу помилок.

Автоматизування робочого місця використовується практично у всіх сферах діяльності, тому на даний час розвиток автоматизації робочого місця працівника бібліотеки є актуальним.

На сьогодні становлення інформаційного суспільства є однією з основних тенденцій розвитку електронних інформаційних ресурсів та бібліотечно-інформаційних технологій, що є можливим тільки завдяки розробці баз даних бібліотек і створення електронних бібліотек, що дозволяє облегшити роботу працівників бібліотек. А саме, налагодити роботу персоналу бібліотеки з веденням, зберіганням та реєстрацією як книг так і читачів.

Завдання. Необхідно виконати такі задачі:

1. Сформувати структуру бази даних, що містить усю необхідну для функціонування бібліотеки інформацію;

2. Створити візуальний додаток, що дозволяє переглядати, поповнювати, додавати інформацію в базу даних;

3. Передбачити два режими роботи: користувач і бібліотекар.

Предметом дослідження є системи управління базою даних бібліотеки.

Об'єктом розробки автоматизації є робоче місце працівника бібліотеки.

1. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ ПРАЦІВНИКА БІБЛІОТЕКИ

1.1 Аналіз проблематики вирішення задачі

Темою курсової роботи є «Автоматизація робочого місця бібліотекаря». Це означає, що потрібно розробити програму, що буде відповідати за здійснення управління процесом автоматизації роботи як бібліотекаря на його персональному робочому місці, так і бібліотеки в цілому. Під автоматизацією роботи можна розуміти певний інтерфейс зв'язку між співробітником бібліотеки і комп'ютером. У якості такого посередника на даний час використовуються різноманітні бази даних. Програми, які дозволяють об'єднати дані складові, формують основу автоматизації робочого місця.

Використання програм автоматизації є досить актуальним у наш час. Традиційно користувачі звикли до думки, що в бібліотеці можна отримати будь-яку інформацію. Тепер, в умовах інформаційного перенасичення, бібліотеці все складніше виконувати інформаційно-бібліографічні функції і здійснювати абонементне обслуговування. Поліпшити збір, зберігання і забезпечення доступу до інформації бібліотека зможе тільки за умови зміни її технічного оснащення, що досягається одночасним використанням обчислювальної техніки і даних програм.

На практиці, такі програми забезпечують автоматизовану обробку нових надходжень в бібліотеку, звільнення співробітників від ряду рутинних робіт з підготовки картотек, видань, списків. Завдяки автоматизації можна виконувати наочний пошук інформації по запитах читачів, пошук записів за ключовими словами, контроль за виданою літературою: облік читачів і їх формулярів, автоматичний запис у формуляр читача виданої літератури, контроль терміну повернення книг.

Також, варто зазначити, що бази даних ? це систематизовані сховища певної інформації. Вони створюються тоді, коли необхідно відслідковувати, аналізувати і зберігати інформацію за деякий час. Якщо поняття бази даних наблизити до інформаційних систем, які розміщуються на комп'ютерних носіях даних, то під відповідним терміном можна розуміти набір записів та файлів, які організовані спеціальним чином. Така організація дозволяє за будь-якої необхідності завжди отримати доступ до даних з якими ми працюємо. Задля зручності доступу до інформації використовуються додаткові графічні оформлення.

Тому можна вважати, що розробка програми для автоматизації робочого місця бібліотеки зводиться до створення бази даних типу «Бібліотека» та інтерфейсної частини до неї.

1.2 Методи та засоби вирішення задачі

Сьогодні, тенденція до посилення управління процесами тягне за собою обробку інформації із застосуванням комп'ютерних засобів й удосконаленням організації безпосередніх робочих місць користувачів. Створення, так званих, автоматизованих робочих місць припускає, що основні операції з накопичення, збереження і обробки інформації покладаються на програмне забезпечення. Найпростішою і одночасно найпоширенішою функцією автоматизованого робочого місця є інформаційно-довідкове обслуговування. Локалізація таких місць дозволяє здійснити оперативне опрацювання різнорідної інформації, що характерна для того чи іншого банку даних, вміст якого визначається відповідно до заданих потреб і цілей.

У більшості випадків, формування робочого місця здійснюється на основі бази даних відповідної структури і організації. Такий підхід говорить про те, що для автоматизації робочих місць, пов'язаних з використанням різних інформаційних ресурсів і веденням обліку, застосовують метод попереднього створення бази даних.

Будь-яка база даних, з точки зору її створення, в мовах програмування повинна складатися з трьох компонентів: файлу даних, об'єкту зв'язку і інтерфейсу. Файл даних містить структуру даних, що включає таблиці, запити, фільтри, функції, тощо. Об'єктом зв'язку виступає об'єкт мови програмування, що здійснює зв'язок між файлом даних і інтерфейсом. А інтерфейс включає вже комплекс засобів взаємодії з користувачем.

Тому, для використання та модифікації процесів в базах даних застосовують системи управління базами даних. Найбільш поширеними сьогодні є реляційні системи управління, прикладом яких є ORACLE, Microsoft SQL Server, Microsoft FoxPro, Microsoft Access тощо.

На сучасному етапі, найбільшого поширення набула система SQL Server 2008, що дозволяє звертатися до даних з будь-якого додатку, розробленого із застосуванням технологій Microsoft. NET і Visual Studio. До пакету даної системи входить також SQL Server Management Studio, що зручно використати для створення самого файлу даних, а систему - як об'єкт її зв'язку з інтерфейсом. Основним засобом для розробки програми стане середовище Microsoft Visual Studio.

Тому, маючи на меті задачу реалізацій автоматизованого робочого місця, було вибрано середовищем розробки бази даних, системи зв'язку, та інтерфейсу.

1.3 Технічне завдання

З погляду вище сказаного, варто сформулювати основні технічні вимоги, які повинна забезпечити розроблена програма у майбутньому. Тобто, визначитись з формуванням технічного завдання саме для розробки програми автоматизації робочого місця бібліотекаря.

Програма буде включати такі складові:

Ш вікно «Ідентифікації користувача»;

Ш вікно головного меню програми.

Вікно «Ідентифікації» буде містити:

· доступ до вікна головного меню програми від імені користувача;

· доступ до вікна головного меню програми від імені адміністратора.

Вікно головного меню включатиме:

· вікно «Відділ кадрів»;

· вікно «Читачі»;

· вікно «Каталог»;

· вікно «Книги на руках».

Кожне з даних вікон повинно містити додаткові вікна, що задовольняють тим чи іншим потребам у роботі з даними. Саме вони визначають перелік дій роботи з даними таблиць.

Вікно «Відділ кадрів»:

- виклик додаткового вікна таблиць «Співробітники», «Посади»;

- вихід у головне вікно.

Вікно «Читачі»:

- виклик додаткового вікна таблиці «Читачі»;

- вихід у головне вікно.

Вікно «Каталог»:

- виклик додаткового вікна таблиць «Книги», «Видавництва», «Жанри»;

- вихід у головне вікно.

Вікно «Книги на руках»:

- виклик додаткового вікна таблиць «Книги», «Читачі», «Співробітники», «Видані книги»;

- вихід у головне вікно.

З метою ефективної роботи бази даних потрібно забезпечити можливість перегляду, редагування, додавання, видалення, оновлення, збереження, пошуку записів у таблицях.

У даному розділі було проаналізовано поставлене завдання курсової роботи. На основі початкового аналізу визначено засоби та методи рішення відповідного завдання. Розглянуто середовища та мовні засоби розробки програми, окремі поняття та визначення загального характеру.

2. РОЗРОБКА БАЗИ ДАНИХ «БІБЛІОТЕКА» ДЛЯ ПРОГРАМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ ПРАЦІВНИКА БІБЛІОТЕКИ

2.1 Розробка логічної моделі бази даних

Відштовхуючись від основних задач, які повинна виконувати програма, та раніше визначеного технічного завдання можна розпочати побудову бази даних «Бібліотека» з загального словника даних. За його допомогою визначаються окремі елементи даних, які повинні зберігатися в базі. Дані елементи наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Словник даних для бази даних «Бібліотека»

Елемент даних

Опис

ПІБ

Прізвище ім'я по батькові бібл. і читача

Дата народження

День, місяць і рік народження читача

Вік

Вік бібліотекаря

Стать

Стать бібліотекаря і читача

Адреса

Місто проживання бібліотекаря і читача

Телефон

Мобільний телефон бібліотекаря і читача

Паспортні дані

Серія і номер паспорту бібл. і читача

Назва

Назва книги, жанру, видавництва і посади

Обов'язки

Зобов'язання співробітника бібліотеки

Вимоги

Основні вимоги бібліотекаря

Автор

ПІБ автора книги

Рік видання

Рік випуску книги

Опис

Короткий опис книги

Дата видачі

Дата отримання книги

Дата повернення

Дата повернення книги

Відмітка про повернення

Повернено книгу

Далі здійснюється представлення логічної моделі бази даних шляхом побудови діаграми зв'язків між двома об'єктами.

В програмі, що розробляється, виділяється 7 таких основних об'єктів:

· Співробітники

· Читачі

· Книги

· Посади

· Видавництва

· Жанри

· Видані книги

Відношення між цими об'єктами можуть бути визначені звичайними термінами:

- Кожний співробітник може займати одну або декілька посад.

- Кожному жанру і видавництву книги може відповідати одна або більше книг.

- Кожний читач може мати одну або кілька виданих книг, а співробітник бібліотеки їх видати.

Дані об'єкти і відношення між ними можуть бути представлені діаграмою, як показано на рисунку 2.1

Рисунок 2.1-Діаграма бази даних

Далі модель розвивається шляхом визначення атрибутів для кожного об'єкта. Атрибути об'єкта - це елементи даних, які відносяться до визначеного об'єкта, що повинні зберігатися. Аналізуючи складений словник даних виділяються об'єкти і всі відповідні їм атрибути. Атрибути кожного об'єкта представлені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Об'єкти і атрибути бази даних

Об'єкт

Співробітники

Читачі

Книги

Посади

ПІБ

ПІБ

Назва

Назва

Вік

Дата народження

Автор

Обов'язки

Адреса

Стать

Рік видання

Вимоги

Атрибути

Стать

Адреса

Телефон

Телефон

Паспортні дані

Паспортні дані

Об'єкт

Видавництва

Жанри

Видані книги

Назва

Назва

Дата видачі

Місто

Опис

Дата повернення

Атрибути

Адреса

Відмітка

Але в даній таблиці відсутні атрибути необхідні для зв'язку об'єктів один з одним. У якості таких атрибутів використовують ключі.

Схема даних таблиць формується відношеннями (таблицями) через спільні атрибути, які являються ключами.

Існує декілька типів ключів. Первинний ключ унікально ідентифікує рядок у відношенні (таблиці), і кожне відношення може мати тільки один первинний ключ, якщо навіть більше чим один атрибут є унікальним. Інколи необхідно більше одного атрибута для ідентифікації рядків у відношенні.

Тому, можна розширити попередню таблицю відповідними ключовими полями.

Таблиця 2.3 Об'єкти і атрибути бази даних з розширеними кодовими полями

Об'єкт

Співробітники

Читачі

Книги

Посади

Код співробітника

Код читача

Код книги

Код посади

ПІБ

ПІБ

Назва

Назва

Вік

Дата народження

Автор

Обов'язки

Адреса

Стать

Код видавництва

Вимоги

Атрибути

Стать

Адреса

Рік видання

Телефон

Телефон

Код жанру

Паспортні дані

Паспортні дані

Код посади

Об'єкт

Видавництва

Жанри

Видані книги

Код видавництва

Код жанру

Код книги

Назва

Назва

Код читача

Місто

Опис

Дата видачі

Атрибути

Адреса

Дата повернення

Відмітка

Код співробітника

Функціональні залежності між таблицями побудовані на основі даних відношень між кодовими атрибутами таблиць. Таке спрощення таблиць шляхом введення необхідних полів і зв'язків спрощує її побудову.

Дана логічна модель дозволяє подальше формування фізичної моделі бази засобами системи управління бази даних середовища Microsoft SQL Server.

2.2 Розробка структури бази даних

Для створення окремих таблиць( файлу даних) та схеми відношень бази даних зручно використовувати програмний продукт SQL Server Management Studio.

Фізична структура таблиць повинна відповідати раніше визначеній їй логічній моделі.

Фізична модель даних визначає порядок розміщення даних на комп'ютері, формат їхнього зберігання та конкретні способи доступу до них.

Тому, під фізичною моделлю будемо розуміти дані (вміст) таблиць, які в дійсності збережені і використовуються користувачами. Об'єктами бази даних виступають таблиці, які потрібно створити, а у якості їх атрибутів виступають поля цих таблиць. Для цього при конструюванні окремих таблиць задаються:

- Ім'я стовпця(назви атрибутів об'єктів , заголовків полів таблиць).

- Тип даних(задає тип даних визначених атрибутів об'єктів, тип полів таблиць).

- Дозволити значення NULL(задає вміст атрибутів об'єктів, вміст полів таблиць).

У якості ілюстрації процесу побудови вибрано таблицю «Читачі», яку відображено на рисунку 2.2.

Рисунок 2.2 - Структура таблиці «Читачі»

Формування заголовків стовпців дозволяє визначити структуру таблиці.

Вибір відповідного типу даних дозволяє: уникнути помилок у роботі з таблицями, бо в поле з форматом дати неможливо ввести тест, або навпаки; зменшити загальний об'єм бази даних в пам'яті програми. Поле може не містити дані якщо дозволити значення NULL відповідному полю таблиці, і навпаки, що й визначає повноту даних об'єкта.

По відношенню до таблиці «Читачі»:

- задано поля: «Код читача», «ПІБ», «Дата народження», «Стать», «Адреса», «Телефон», «Паспортні дані»;

- для поля «Код читача» - заборонено значення NULL;

Дані типи даних визначають множину припустимих значень, формати їхнього збереження, розміри виділеної пам'яті та набори операцій, які можна робити над даними полів.

Також, біля поля «Код читача» знаходиться зображення ключа. Це дозволяє визначити дане поле ключовим по відношенню до інших записів таблиці.

На основі даного прикладу були побудовані інші таблиці, структура яких відповідає раніше визначеним моделям об'єктів, а саме з відповідними їм атрибутами, типом даних, режимом доступу та зазначеними ключовими полями.

Структура таблиць бази даних задається за допомогою засобів опису (конструювання) таблиць у середовищі SQL із цілковитою відповідністю зазначеним інформаційним об'єктам. Після формування структури таблиць база даних наповнюється даними.

Структура і опис таблиць бази даних наведені на рисунку 2.3.

Рисунок 2.3 - Структура і опис таблиць бази даних

Для встановлення зв'язку між таблицями згідно логічної моделі ER-діаграми здійснюється їх зв'язування на основі формування схеми даних .

Існує 3 типи зв'язку, кожен з яких визначається відношенням «один до одного» , «один до декількох», «декілька до декількох». «Один до одного» застосовується тоді, коли один запис однієї таблиці відповідає тільки одному запису іншої. В двох наступних випадках, твердження випливають згідно назви відношення. Як наслідок була побудована схема відношень між таблицями, що відображена на рисунку 2.4.

Рисунок 2.4 - Зв'язки між таблицями бази даних

На даній схемі присутні тільки зв'язки типу «один до декількох».Варто зазначити, що встановлення зв'язків можливе при наявності в обох таблицях зв'язаних полів і співставних типів даних, причому в одній із таблиць зв'язане поле повинно бути ключовим. Таким чином: таблиці «Співробітники» і «Посади» сполучені між собою по полю Код посади; таблиці «Книги» і «Жанри», «Книги» і «Видавництва» - по полям Код жанру і Код видавництва, відповідно; таблиці «Видані книги» і «Книги», «Видані книги» і «Співробітники», «Видані книги» і «Читачі» - по полям Код книги, Код співробітника і Код читача, відповідно.

Також, на основі спільних ключових полів таблиць «Книги», «Видавництва» і «Жанри» сформовано запит «Каталог», таблиць «Видані книги», «Книги», «Читачі» і «Співробітники» - запит «Книги на руках», «Посади» і «Видавництва» - запит «Видані книги». Представлені таблиці(запити) дозволяють отримати інформацію щодо об'єкта у повному її обсязі, без можливості перегляду значення ключових кодових полів інших таблиць. Варіант створення даних запитів наведений на рисунку 2.5.

Рисунок 2.5 - Запити «Каталог», «Відділ кадрів» і «Книги на руках»

У даному розділі була здійснена побудова бази даних «Бібліотека». У першому підрозділі створено логічну модель бази даних, а у другому - фізичну.

При побудові логічної моделі пройдено етапи: створення загального словника даних, діаграми зв'язків, визначення об'єктів і їх атрибутів, доповнення таблиць кодовими полями. При побудові фізичної моделі, фактично: визначено загальну структуру бази даних, зв'язки між її таблицями (побудовано схему відношень). Таким чином, створено окремі складові елементи, що визначають будову програми згідно її технічного завдання.

автоматизація бібліотека інтерфейс візуальний

3. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ ПРАЦІВНИКА БІБЛІОТЕКИ

3.1 Розробка інтерфейсної частини програми

Інтерфейс програми, що розробляється, передбачає наявність зручного управління елементами бази даних. Тому, для реалізації необхідного користувацького інтерфейсу були враховані основні задачі, які повинна виконувати програма. Згідно цього даний інтерфейс містить дві складові: візуальну і функціональну частину для бібліотекаря(адміністратора) та візуальну і функціональну частину користувача. Загалом, візуальна частина передбачає оформлення зовнішнього вигляду, а функціональна - наявність елементів управління(підменю і додаткових системних клавіш). Далі наведено результат розробки візуального інтерфейсу кожної з складових і їх короткий опис.

Рисунок 3.1 - Вікно ідентифікації користувача

Для вирішення задачі реалізації двох режимів роботи від користувача і бібліотекаря (адміністратора) створена вікно програми, що зображене на рисунку3.1. Воно містить: поля ідентифікації користувача (1) згідно яких відбувається перехід до відповідного головного меню, та системних клавіш (2) для оновлення програми після зміни режиму роботи або її закриття.

Рисунок 3.2 - Вікна головного меню

Тут наведено два можливих режими входу до головного меню програми. Так як, адміністратор має більше прав доступу до ресурсів бібліотеки, то його головне меню в порівнянні з меню користувача має вихід на додаткові вікна (1).

З вікна відділ кадрів, яке наведене на рисунку 3.3, існує змога переходу до вікна зміни до таблиці «Співробітники».

Рисунок 3.3 - Вікно відділу кадрів

Рисунок 3.4 - Вікно змін до таблиці «Співробітники»

Дане вікно містить таблиці «Співробітники»(1) та «Посади»(2). Зміни до таблиці «Посади» - заборонені. Існує можливість використання системних клавіш для внесення змін в таблицю «Співробітники»(3). При збереженні відбувається перехід до попереднього вікна.

Структура зазначеної таблиці відповідає однойменному запиту бази даних «Бібліотека»(рис. 2.5). Таким чином формується кінцевий вигляд таблиці без наявності кодових полів. За допомогою системних клавіш можна вийти до головного меню, або знову здійснити зміни.

Така система використання проміжних вікон з сформованими запитами на основі кількох таблиць з ключовими полями присутня у всіх наступних випадках. Це зроблено для кращого наочного відображення внесених змін, а також обмеження доступу користувача до таблиць, які несуть заборонену йому інформацію. Тому формування проміжних таблиць читачі, каталог, та книги на руках здійснюється за відповідними їм запитами(рис2.5). Також вони мають однакові системні клавіші. І порядок роботи з ними аналогічний зазначеному.

Рисунок 3.5 - Вікно змін до таблиці «Читачі»

Вікно містить підменю пошук по різним параметрам(1), підменю роботи з таблицею(3). Як приклад показано підменю редагування даних елементів списку таблиці(2). Реалізація функціоналу наступного вікна подібна.

Рисунок 3.6 - Вікно змін до таблиці «Книги»

Рисунок 3.7 - Вікно видачі книги

Вікно складається з підменю видачі книги(2), підменю пошуку по коду читача(1), клавіша прийому книги(3), стрічка динамічного відображення кодових полів. Важливим елементом при видачі книги є внесення підпису того, хто отримує книгу(4). Даний підпис після першого внесення в базу даних( після першого отримання книги) виступає засобом ідентифікації користувача при вході в програму.

При роботі у режимі користувач доступними є вікна каталог та книги на руках. Вони дозволяють, відповідно, переглядати список наявних книг у бібліотеці і здійснювати їх пошук, та оглядати свої персональні картотеки з переліком отриманих книг і термінами їх повернення. Зовнішній вигляд яких наведений на рисунках 3.8 і 3.9 .

Рисунок 3.8 - Вікно каталогу

Рисунок 3.9 - Вікно книг на руках

Отже, таким чином було розроблено зовнішній вигляд вікон для представлення таблиць і запитів бази даних «Бібліотека», та реалізовано потрібні функціональні елементи управління.

3.2 Розробка функціональної частини програми

Рядки ідентифікації та опрпацювання відповідних виключень можливого некоректного вводу даних наведені у лістингу 3.1

Лістинг 3.1. Ідентифікація

public partial class Form10 : Form

{

public string c;

public string a;

public bool pol;

public bool pol2;

public Form10()

{

a="admin2012";

InitializeComponent();

button1.Enabled = false;

button2.Enabled = false;

textBox3.Enabled = false;

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (textBox1.Text == a)

{

pol2 = true;

pol = true;

Form F1 = new Form1(pol,a,pol2);

F1.ShowDialog();

textBox3.Enabled = false;

button2.Enabled = false;

textBox1.Enabled = false;

button1.Enabled = false;

else

string str5 = textBox1.Text;

string pat5 = @"[А-ЯІЇ]{1}[а-яії]{1,}\s[А-ЯІЇ]{1}[.][А-ЯІЇ]{1}$";

Regex reg = new Regex(pat5);

Match match = reg.Match(str5);

if (match.Success)

{

читачіBindingSource.Filter = "ПІБ='" +textBox1.Text+ "'";

if (textBox2.Text == "")

{

System.Windows.Forms.MessageBox.Show

("Такого користувача не існує!!!");

textBox1.Text = null;

else

textBox3.Enabled = true;

System.Windows.Forms.MessageBox.Show

("Імя введено ПРАВИЛЬНО!!!Введіть будь-ласка ПАРОЛЬ!","Виконано");

textBox3.Focus();

textBox1.Enabled = false;

if (match.Success == false)

textBox1.Text = null;

System.Windows.Forms.MessageBox.Show

("Імя введено НЕ ПРАВИЛЬНО!!!Повторіть будь-ласка спробу!");

textBox1.Text = null;

button1.Enabled = false;

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

string parol = textBox3.Text;

string par5 = @"[A-Za-z0-9]{5,10}";

Regex reg2 = new Regex(par5);

Match match2 = reg2.Match(parol);

if (match2.Success == true)

книги_на_рукахBindingSource.Filter = "[Відмітка про повернення]='"

+ textBox3.Text+"'";

textBox3.Text = null;

if (textBox4.Text == "")

c = Convert.ToString(textBox4.Text);

pol2 = false;

System.Windows.Forms.MessageBox.Show

("У користувача НЕМАЄ жодної книги на руках!!!Вхід на сторінку каталогу!!!");

textBox3.Text = null;

Form1 F1 = new Form1(pol, c,pol2);

F1.ShowDialog();

textBox3.Enabled = false;

button2.Enabled = false;

else

c = Convert.ToString(textBox4.Text);

pol = false;

System.Windows.Forms.MessageBox.Show

("Пароль введено ПРАВИЛЬНО!!!Вхід на сторінку користувача!");

pol2 = true;

Form1 F1 = new Form1(pol,c,pol2);

F1.ShowDialog();

textBox3.Enabled = false;

button2.Enabled = false;

}

if (match2.Success == false)

textBox3.Text = null;

System.Windows.Forms.MessageBox.Show

("Пароль введено НЕ ПРАВИЛЬНО!!!Повторіть будь-ласка спробу!");

textBox3.Focus();

}

У рядках 1-19 здійснюється ініціалізація нових змінних та паролю адміністратора;

У рядках 21-33 : створення екземпляру форми( головного вікна адміністратора) згідно введеного логіну;

У рядках 36-70 : перевірка правильності введеного логіну та наявності

користувача в базі даних, перехід до поля паролю або повторного запиту;

У рядках 71-114:перевірка на правильність введеного паролю, наявності заданого паролю в базі даних, перехід до повторного запиту або вдалого створення екземпляру форми користувача.

Після ідентифікації було здійснено формування функціонального наповнення головного меню програми та визначення елементів доступу. Рядки даного коду наведені у лістингу 3.2

Лістинг 3.2. Головне меню

public partial class Form1 : Form

{

public bool admin2;

public bool admin;

public string user;

public string user2;

public bool kpt;

public Form1(bool admin,string user,bool kpt)

{

InitializeComponent();

if (admin == true) { admin2 = true; label2.Visible = false; }

else

admin2 = false;

user2 = user;

textBox1.Text = user;

button1.Visible = false;

button2.Visible = false;

label1.Visible = false;

if (kpt == false)

label1.Visible = false;

button1.Visible = false;

button2.Visible = false;

button4.Visible = false;

}

Рядки 1-7: фомування домоміжних змінних;

Рядки 9-23: визначеня елементів головного меню адміністротора;

Рядки 18-33: визначеня елементів головного меню користувача.

Варто також розглянути реалізацію внесення підпису користувача при отриманні книги. Функціонування даної процедури описують рядки, що наведені на лістингу 3.3.

Лістинг 3.3 Підпис отримувача

if (match.Success)

видані_книгиBindingSource.Filter = "[Код читача]='" + textBox4.Text + "'";

int kill = видані_книгиBindingSource.Count;

if (kill==1)

бД_БібліотекаDataSet.

Видані_книги.Відмітка_про_поверненняColumn.Unique = true;

else

бД_БібліотекаDataSet.

Видані_книги.Відмітка_про_поверненняColumn.Unique =false;

textBox14.Text = textBox5.Text;

видані_книгиBindingSource.MoveFirst();

if (textBox14.Text != textBox13.Text)

System.Windows.Forms.MessageBox.Show

("Підпис введено НЕ ТОЧНО-натисніть ОК і повторіть спробу!!!");

Form9 F9 = new Form9();

this.Close();

this.Dispose();

F9.Visible = false;

F9.ShowDialog();

F9.Focus();

catch(Exception)

System.Windows.Forms.MessageBox.Show

("Такий підпис вже ІСНУЄ-виберіть інший підпис і повторіть спробу!!! ");

Form9 F9 = new Form9();

this.Close();

this.Dispose();

F9.Visible = false;

F9.ShowDialog();

F9.Focus();

У рядках 1- 30: здійснюється перевірка наявності отримувача з заданим кодом читача, задання унікальності чи неунікальності його підпису(відмітки про повернення) , визначення можливого неточного введення даних.

У рядках 32-42 : перевірка на наявність внесеного підпису, та запиту на повторне введення даних для отримання книги(перезавантаження форми).

У даному розділі були розглянуті основні моменти розробки інтерфейсу програми. Сформовано зовнішній вигляд інтерфейсної частини, визначено візуальні елементи для роботи у двох режимах доступу. Проведено реалізацію функціональних частин інтерфейсу. Здійснено внесення елементів перегляду, поповнення і видалення. Опрацьовано окремі виключення і можливі нестандартні ситуації. Визначено системні клавіші для зручності. Загалом закінчено розробку програми, згідно запланованих технічних завдань.

4. ТЕСТУВАННЯ РОБОТИ ПРОГРАМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ ПРАЦІВНИКА БІБЛІОТЕКИ

У якості перевірки роботи програми варто розглянути деякий тестовий приклад.

Розглянемо найбільш характерну ситуацію, що стосується роботи бібліотекаря. А саме, наприклад: додавання книги до каталогу, пошук читача , видача йому декількох книги та помилковий ввід деяких даних.

Рисунок 4.1 - Додавання книги до каталогу

Даний рисунок демонструє наявність помилки при вводі даних, так як поле «Код жанру» не було заповнене. При коректному внесенні даних відбувається додавання книги до каталогу, що наведений на рисунку 4.2.

Рисунок 4.2 - Перегляд книги у вікні каталогу

Далі переходимо до головного меню, звідки відкриваємо вікно, що зображено на рисунку 4.3

Рисунок 4.3 - Пошук читача по ПІБ

У цьому вікні здійснюємо пошук певного читача. Пошук не відбувся, тому що запит має невірний формат. Результат правильного внесення даних, показний на рисунку 4.4.

Після отримання значення «Код читача» = 3, по якому ініціюється ПІБ нашого читача, і «Коду книги» = 6, яка була додана, переходимо у головне меню, а з нього - у вікно для видачі книг, що показано на рисунку 4.5.

Рисунок 4.5 - Видача книги читачу

У разі хибного вводу підпису користувача з'являється про це повідомлення, спробу потрібно повторити. При вдалому заповненні усіх полів користувач отримує вибрану книгу і інформація про це відображена на рисунку 4.6

Рисунок 4.6 - Книга видана

Тепер можна здійснити вихід з головного меню до вікна ідентифікації, здійснити перезавантаження.

Також, для контролю роботи, треба здійснити вхід в програму з-під користувача. Для цього використаємо логін і пароль читача, якому була здійснена видача. Результат таких дій наведений на рисунку 4.7.

Рисунок 4.7 - Усі книги даного користувача

У даному розділі були проведені дослідження роботи розробленої програми. Показано тестовий приклад роботи. Приведено перевірку роботи у можливих ситуація. Розглянуто наявність опрацювань деяких виключень. Наведено результати виконаних дій у вигляді рисунків.

ВИСНОВКИ

При виконанні курсового проекту в першому розділі було проаналізовано поставлену задачу. Визначено основні методи і засоби реалізації задачі, та окремо зазначено відповідне технічне завдання.

В другому розділі курсового проекту відбулося створення бази даних бібліотеки. Виконано формування структури бази даних. Реалізовано побудову таблиць, з окремими атрибутами, кодовими полями і відношеннями.

В третьому розділі вже розроблено інтерфейс програми та окремі функціональні елементи. Проведено лістинг рядків коду програми.

В четвертому розділі проведено тестування, аналіз і дослідження створеної програми.

Список використаної літератури

1. Сайт, що містить основні відомості про проектування інформаційних систем в Microsoft SQL Server 2008 и Visual Studio 2008 - www.intuit.ru

2. Сайт, що містить уроки по програмуванню в Visual Studio - easyprog.ru

3. Сайт, що містить основні принципи роботи в Microsoft SQL Server 2008 - c.inf.ua

4. РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ НА ЯЗЫКЕ C#. ТЕХНОЛОГИЯ

АDO .NET: учебное пособие / сост. О. Н. Евсеева, А. Б. Шамшев. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 170 с.

Додаток

Form10.cs

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Text.RegularExpressions;

namespace БАЗА

{

public partial class Form10 : Form

{

public string c;

public string a;

public bool pol;

public bool pol2;

public Form10()

{

a="admin2012";

InitializeComponent();

button1.Enabled = false;

button2.Enabled = false;

textBox3.Enabled = false;

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (textBox1.Text == a)

{

pol2 = true;

pol = true;

Form F1 = new Form1(pol,a,pol2);

F1.ShowDialog();

textBox3.Enabled = false;

button2.Enabled = false;

textBox1.Enabled = false;

button1.Enabled = false;

}

else

{

string str5 = textBox1.Text;

string pat5 = @"[А-ЯІЇ]{1}[а-яії]{1,}\s[А-ЯІЇ]{1}[.][АЯІЇ]{1}$";

Regex reg = new Regex(pat5);

Match match = reg.Match(str5);

if (match.Success)

{

читачіBindingSource.Filter = "ПІБ='" +textBox1.Text+ "'";

if (textBox2.Text == "")

{

System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Такого користувача не існує!!!");

textBox1.Text = null;

}

else

{

textBox3.Enabled = true;

System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Імя введено ПРАВИЛЬНО!!!Введіть будь-ласка ПАРОЛЬ!","Виконано");

textBox3.Focus();

textBox1.Enabled = false;

}

}

if (match.Success == false)

{

textBox1.Text = null;

System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Імя введено НЕ ПРАВИЛЬНО!!!Повторіть будь-ласка спробу!");

}

}

extBox1.Text = null;

button1.Enabled = false;

}

private void читачіBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Validate();

this.читачіBindingSource.EndEdit();

this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.бД_БібліотекаDataSet);

}

private void Form10_Load(object sender, EventArgs e)

{

// TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу "бД_БібліотекаDataSet.Книги_на_руках". При необходимости она может быть перемещена или удалена.

this.книги_на_рукахTableAdapter.Fill(this.бД_БібліотекаDataSet.Книги_на_руках);

// TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу "бД_БібліотекаDataSet.Читачі". При необходимости она может быть перемещена или удалена.

this.читачіTableAdapter.Fill(this.бД_БібліотекаDataSet.Читачі);

}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.PasswordChar = '*';

button1.Enabled = true;

}

private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

textBox3.PasswordChar = '*';

button2.Enabled = true;

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

string parol = textBox3.Text;

string par5 = @"[A-Za-z0-9]{5,10}";

Regex reg2 = new Regex(par5);

Match match2 = reg2.Match(parol);

if (match2.Success == true)

{

книги_на_рукахBindingSource.Filter = "[Відмітка про повернення]='" + textBox3.Text+"'";

textBox3.Text = null;

if (textBox4.Text == "")

{

c = Convert.ToString(textBox4.Text);

pol2 = false;

System.Windows.Forms.MessageBox.Show("У користувача НЕМАЄ жодної книги на руках!!!Вхід на сторінку каталогу!!!");

textBox3.Text = null;

Form1 F1 = new Form1(pol, c,pol2);

F1.ShowDialog();

textBox3.Enabled = false;

button2.Enabled = false;

}

else

{

c = Convert.ToString(textBox4.Text);

pol = false;

System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Пароль введено ПРАВИЛЬНО!!!Вхід на сторінку користувача!");

pol2 = true;

Form1 F1 = new Form1(pol,c,pol2);

F1.ShowDialog();

textBox3.Enabled = false;

button2.Enabled = false;

}

}

if (match2.Success == false)

{

textBox3.Text = null;

System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Пароль введено НЕ ПРАВИЛЬНО!!!Повторіть будь-ласка спробу!");

textBox3.Focus();

}

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form10 F10 = new Form10();

this.Hide();

F10.Visible = false;

F10.ShowDialog();

this.Dispose();

F10.Focus();

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();

}

}

Form1.cs

sing System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace БАЗА

{

public partial class Form1 : Form

{

public bool admin2;

public bool admin;

public string user;

public string user2;

public bool kpt;

public Form1(bool admin,string user,bool kpt)

{

InitializeComponent();

if (admin == true) { admin2 = true; label2.Visible = false; }

else

{

admin2 = false;

user2 = user;

textBox1.Text = user;

button1.Visible = false;

button2.Visible = false;

label1.Visible = false;

}

if (kpt == false)

{

label1.Visible = false;

button1.Visible = false;

button2.Visible = false;

button4.Visible = false;

}

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form2 F2 = new Form2();

F2.ShowDialog();

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form7 F7 = new Form7();

F7.ShowDialog();

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form6 F6 = new Form6(admin2);

F6.ShowDialog();

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

{

user2 = Convert.ToString(textBox1.Text);

Form8 F8 = new Form8(user2,admin2);

F8.ShowDialog();

}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();

}

}

}

Form9.cs

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.Sql;

using System.Data.SqlClient;

using System.Text.RegularExpressions;

namespace БАЗА

{

public partial class Form9 : Form

{

public Form9()

{

InitializeComponent();

button4.Enabled = false;

button7.Enabled = false;

button1.Enabled = false;

}

private void видані_книгиBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Validate();

this.видані_книгиBindingSource.EndEdit();

this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.бД_БібліотекаDataSet);

}

private void Form9_Load(object sender, EventArgs e)

{

// TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу "бД_БібліотекаDataSet.Жанри". При необходимости она может быть перемещена или удалена.

this.жанриTableAdapter.Fill(this.бД_БібліотекаDataSet.Жанри);

// TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу "бД_БібліотекаDataSet.Співробітники". При необходимости она может быть перемещена или удалена.

this.співробітникиTableAdapter.Fill(this.бД_БібліотекаDataSet.Співробітники);

// TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу "бД_БібліотекаDataSet.Читачі". При необходимости она может быть перемещена или удалена.

this.читачіTableAdapter.Fill(this.бД_БібліотекаDataSet.Читачі);

// TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу "бД_БібліотекаDataSet.Книги". При необходимости она может быть перемещена или удалена.

this.книгиTableAdapter.Fill(this.бД_БібліотекаDataSet.Книги);

// TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу "бД_БібліотекаDataSet.Книги_на_руках". При необходимости она может быть перемещена или удалена.

this.книги_на_рукахTableAdapter.Fill(this.бД_БібліотекаDataSet.Книги_на_руках);

// TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу "бД_БібліотекаDataSet.Видані_книги". При необходимости она может быть перемещена или удалена.

this.видані_книгиTableAdapter.Fill(this.бД_БібліотекаDataSet.Видані_книги);

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

видані_книгиTableAdapter.Adapter.Update(бД_БібліотекаDataSet);

книгиTableAdapter.Adapter.Update(бД_БібліотекаDataSet);

читачіTableAdapter.Adapter.Update(бД_БібліотекаDataSet);

співробітникиTableAdapter.Adapter.Update(бД_БібліотекаDataSet);

книги_на_рукахTableAdapter.Adapter.Fill(бД_БібліотекаDataSet);

книги_на_рукахTableAdapter.Adapter.Update(бД_БібліотекаDataSet);

this.Close();

this.Dispose();

button8.Enabled = true;

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

видані_книгиBindingSource.ResetCurrentItem();

видані_книгиBindingSource.MoveFirst();

видані_книгиBindingSource.MoveLast();

if (textBox3.Text == "" || textBox4.Text == "" || textBox5.Text == "" || textBox6.Text == "" || dateTimePicker1.Text == "" || dateTimePicker2.Text == "")

{

System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Усі поля - обовязкові для заповнення!!!");

panel2.Focus();

}

else

{

string log = textBox5.Text;

string pat6 = @"[A-Za-z0-9]{5,10}";

Regex reg = new Regex(pat6);

Match match = reg.Match(log);

if (match.Success)

{

видані_книгиBindingSource.Filter = "[Код читача]='" + textBox4.Text + "'";

int kill = видані_книгиBindingSource.Count;

if (kill==1)

{

бД_БібліотекаDataSet.Видані_книги.Відмітка_про_поверненняColumn.Unique = true;

}

else

{

бД_БібліотекаDataSet.Видані_книги.Відмітка_про_поверненняColumn.Unique =false;

textBox14.Text = textBox5.Text;

видані_книгиBindingSource.MoveFirst();

if (textBox14.Text != textBox13.Text)

{

System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Підпис введено НЕ ТОЧНО-натисніть ОК і повторіть спробу!!!");

Form9 F9 = new Form9();

this.Close();

this.Dispose();

F9.Visible = false;

F9.ShowDialog();

F9.Focus();

comboBox1.Text = "0";

comboBox2.Text = "0" ;

comboBox3.Text = "0";

}

}

}

if (match.Success == false)

{

System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Підпис введено НЕ ПРАВИЛЬНО-натисніть ОК і повторіть спробу!!!");

}

button7.Enabled = true;

}

}

catch(Exception)

{

System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Такий підис вже ІСНУЄ-виберіть інший підпис і повторіть спробу!!! ");

Form9 F9 = new Form9();

this.Close();

this.Dispose();

F9.Visible = false;

F9.ShowDialog();

F9.Focus();

}

if ((comboBox1.Text == "" || comboBox2.Text == "" || comboBox3.Text == "") && button7.Enabled==true)

{

System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Книги, читача або співробітника з таким кодом НЕ ІСНУЄ!!!");

Form9 F9 = new Form9();

this.Close();

this.Dispose();

F9.Visible = false;

F9.ShowDialog();

F9.Focus();

}

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

panel1.Visible = true;

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

{

string str6 = textBox1.Text;

string pat6 = @"[0-9]{1,}$";

Regex reg = new Regex(pat6);

Match match = reg.Match(str6);

if (match.Success)

{

Int64 chislo = Convert.ToInt64(textBox1.Text);

видані_книгиBindingSource.Filter = "[Код читача]='" + chislo + "'";

if (textBox2.Text == "")

{

System.Windows.Forms.MessageBox.Show("У читача ВСІ книги повернуті-натисніть ОК для виходу!!!");

button5.PerformClick();

}

}

if (match.Success == false)

{

System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Введено символ або поле запиту порожнє-натисніть ОК і повторіть спробу!!!");

button5.PerformClick();

}

button4.Visible = false;

}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)

{

panel1.Visible = false;

Form9 F9 = new Form9();

this.Close();

this.Dispose();

F9.Visible = false;

F9.ShowDialog();

F9.Focus();

}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

if (textBox1.Text == "") button4.Enabled = false;

else button4.Enabled = true;

}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)

{

видані_книгиBindingSource.AddNew();

panel2.Visible = true;

button6.Enabled = false;

button11.Enabled = false;

button1.Enabled = false;

button7.Enabled = false;

button3.Enabled = false;

видані_книгиTableAdapter.Adapter.Update(бД_БібліотекаDataSet);

}

private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

textBox5.PasswordChar = '*';

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)

{

panel2.Visible = false;

button6.Enabled = true;

button1.Enabled = true;

button8.Enabled = false;

button11.Enabled = false;

button6.Enabled = false;

button3.Enabled = false;

}

textBox7.Text = "0";

textBox8.Text = "0";

textBox9.Text = "0";

textBox10.Text = "0";

textBox11.Text = "0";

textBox12.Text = "0";

видані_книгиTableAdapter.Adapter.Update(бД_БібліотекаDataSet);

книгиTableAdapter.Adapter.Update(бД_БібліотекаDataSet);

читачіTableAdapter.Adapter.Update(бД_БібліотекаDataSet);

співробітникиTableAdapter.Adapter.Update(бД_БібліотекаDataSet);

книги_на_рукахTableAdapter.Adapter.Fill(бД_БібліотекаDataSet);

книги_на_рукахTableAdapter.Adapter.Update(бД_БібліотекаDataSet);

видані_книгиBindingSource.RemoveCurrent();

button8.Enabled = false;

button1.Enabled = true;

}

private void button8_Click_2(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();

}

}

}

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.