Організація та управління базами даних

Робота користувача з базою даних, перегляд, редагування інформації в базі даних та здійснення пошуку у зручній формі. Інтерфейс системи сільській бібліотеці для обслуговування читачів і фіксування даних книжкового фонду. Структура реляційної бази.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.03.2015
Размер файла 182,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Контрольная робота

Розробка бази даних для сільської бібліотеки

Зміст

Вступ

1. Загальні вимоги до бази даних

2. Виявлення масиву даних та їх структури

3. Розробка структури реляційної бази даних

4. Розробка інтерфейсу системи керування базою даних

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Сьогодні бази даних (БД) є потужним і зручним способом зберігання і користування інформацією. Вони необхідні у величезній кількості установам, організаціям, підприємствам і навіть сільським бібліотекам для ведення поточних справ. Важливість баз даних важко переоцінити. Тому вони належать до пріоритетного напрямку розвитку програмних продуктів і займають значне місце на ринку прикладних пакетів, а на їх розробку витрачаються шалені гроші. Отже бази даних - це актуально і своєчасно.

В даному курсовому проекті потрібно розробити технічне завдання на створення бази даних для сільської бібліотеки. Сільська бібліотека має невелику кількість відвідувачів, приблизно 350 осіб на рік. і невеликий обсяг книг _ до 3000 одиниць. Причини, що спонукають до розробки бази даних полягають в тому, що БД знаходять своє застосування практично у всіх областях, науки і виробництва. Але саме важливе полягає в тому, що пошук необхідних записів в БД відбувається в лічені секунди і їхній можна відразу вивести на друк, щоб одержати стандартний чи довідковий звітний документ.

1. Загальні вимоги до бази даних

База даних в сільській бібліотеці буде використовуватись за таким призначенням як: швидкий пошук книг, інформація про читача, інформація про видачу та повернення книжок.

Перелік основних завдань які повинні вирішуватись з допомогою бази даних:

- Пошук книг;

- введення інформації про нові книги ;

- інформація (далі - інф.) про читачів;

- Введення інф. про нових читачів;

- інф. про видачу книжок;

- інф. про повернення книжок;

- інф. про автора;

- інф. про жанр книжки;

- інф. про наявні книги.

2. Виявлення масиву даних та їх структури

У базу даних повинна вноситись вся та інформація, яка необхідна для вирішення задач, які ставляться перед базою даних. У базі даних інформація фіксується у вигляді записів у відповідних полях таблиць баз даних. Тому перелік полів, що включаються до складу таблиць баз даних, повинен бути достатнім для можливості фіксування всієї необхідної інформації.

При визначенні переліку полів слід дотримуватись таких правил:

- Передбачити окремі поля для запису всієї необхідної інформації.

- Розподіляти інформацію на мінімальні логічні компоненти - наприклад, інформацію «адреса читачів» замість запису «назва населеного пункту», «вулиця», «будинок» - в майбутньому це спростить пошук при проведенні вибірок із бази даних.

- Не допускати, щоб одна і таж інформація записувалась більше ніж в одному місці бази даних.

Тут вимагається конкретний перелік полів, а не загальні вказівки про те, що перелік має бути.

БД бібліотеки повинна бути умовно розбита на логічні групи - база даних книжкового фонду, база обліку видачі і повернення книг читачами, база даних читачів.

Рисунок 1

Опис кожного фонду:

1. Облік книжкового фонду - має міститись інформація про книги, що наявні в бібліотеці, відомості про жанр книжки, інформація про автора, інформація про жанр книги, рік видання, кількість наявних примірників.

Таблиця 1 "Інформація про книгу"

Поле

Опис

1

Код книжки

Інвентарний номер книжки (ключове поле)

2

Назва

Назва книжки

3

Автор

Прізвище, ім'я, автора

4

Рік видання

Рік видання книжки

5

Жанр

Назва жанру

6

Кількість

Кількість примірників у фондах бібліотеки

2. Облік видач та повернень - має міститись інформація про видачу, і повернення книжок, інформація про читача, інформація про книжку.

Таблиця 2 "Видача та повернення книжок"

Поле

Опис

1

Дата видачі книжки

Дата видачі книжки

2

Дата повернення книжки

Дата повернення книжки

3

Код книжки

Посилання на бібліотечний код книжки

4

Код читацького квитка

Посилання на код читацького квитка

3. Облік читачів - має міститись інформація про читача, номер читацького квитка, прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, номер телефонна.

Таблиця 3 "Інформація про читача"

Поле

Опис

1

Номер квитка

Номер читацького квитка (ключове поле)

2

Прізвище

Прізвище читача

3

Ім'я

Ім'я читача

4

По батькові

По батькові читача

5

Телефон

Телефон для в зв'язку зі читачем

6

Адреса

Адреса читача

3. Розробка структури реляційної бази даних

При визначенні кількості і змісту таблиць потрібно керуватись наступними принципами:

· в кожній таблиці БД не повинно бути повторювальні поля;

· в кожній таблиці повинен бути унікальний ідентифікатор (первинний ключ);

· кожному значенню первинного ключа повинна відповідати достатня інформація про тип або про об'єкт таблиці.

· зміна значень в полях таблиці не повинна впливати на інформацію в інших полях (крім змін у полях ключа).

У БД бібліотеки інформація про адресу проживання читача повинна складатися з полів «П.І.П. читача», «Назва населеного Пункту», «вулиця», «Будинок №», «Номер абонента». При цьому у поле «Назва населеного Пункту» часта повторно вписується назва одних і тих самих населених пунктів, а в поле «Вулиця» так само часто повторно вписуються назви одних і тих самих вулиць.

Таблиця 4 "Адреса читачів"

Адреса читачів

П.І.П. читача

Назва нас. пункту

Вулиця

Будинок №

Номер абон.

1

Молчанов В.К.

Осокори

Левітана

12

215424215

2

Зубров М. К.

Осокори

Ліва

5

370852020

3

Гусева Л.А.

Осокори

Весняна

65

207141000

4

Сергеєв А.П.

Осокори

Миру

34

200133708

5

Смірнова І.К.

Осокори

Щаслива

11

425202020

6

Невер Л.М.

Осокори

Нова

23

068173048

Щоб уникнути таких повторних записів, доцільно створити окремо таблицю «Вулиці» і «Населені пункти» та встановити зв'язки цих таблиць із таблицею з інформацією про адреси проживання читачів.

Рисунок 2

При розробці структури таблиць наводжу повний перелік полів таблиці та вказую властивості кожного поля.

До основних властивостей поля відносяться:

- тип даних;

- формат даних для тих типів даних, які допускають декілька форматів;

- чи є обов'язковим заповнення поля при внесені нового запису в таблицю бази даних;

- чи допускається повторення значень поля у різних записах.

Опис структури таблиці приводжу у табличній формі:

Таблиця 5. "Автори книг"

Таблиця «Автори книг»

Тип ключа

Назва поля

Властивості поля

Призначення поля

1

Код автора

Тип даних - лічильник.

Розмір - довге ціле.

Обов'язкове повтори значень недопустимі

Первинний ключ

Прізвище

Тип даних - текст

Розмір - 30 символів

Обов'язкове

Допускаються повтори

Прізвище автора книги

Ім'я

Тип даних - текст

Розмір - 20 символів

Обов'язкове

Допускаються повтори

Ім'я автора

По батькові

Тип даних - текст

Розмір - 20 символів Не обов'язкове

Допускаються повтори

По батькові для іноземних авторів необов'язкове

2

Країна

Тип даних - числовий

Розмір - довге ціле

Обов'язкове

Допускаються повтори

Вторинний ключ для зв'язку з таблицею переліку країн

Дата народження

Тип даних - дата/час

Формат - 20.11 1999

Не обов'язкове

Допускаються повтори

Дата народження автора

Дата смерті

Тип даних - дата/час

Формат - 20.11 1999

Не обов'язкове

Допускаються повтори

Дата смерті автора

При визначенні зв'язків між таблицями для кожного зв'язку необхідно задати вимоги щодо забезпечення цілісності даних.

Таблиця 6. "Визначення типів і зв'язків між таблицями"

Таблиця (назва)

Зв'зана таблиця (назва)

Вимога цілісності даних (д/н)

1

Видача

Читачі

Да

Книги

Жанр

Ні

Автор

Книги

Да

4. Розробка інтерфейсу системи керування базою даних

В сільській бібліотеці для обслуговування читачів і фіксування даних достатньо одного робочого місця.

Перелік робочого місця приводжу в таблиці:

Таблиця 7. "Перелік робочих місць "

Перелік робочих місць операторів бази даних

Робоче місце

Кількість

Розташування

Призначення

1

Оператор реєстрації читачів так і видачі й прийому книжок

1

Загальний відділ реєстрації читачів так і видачі книжок

- Внесення в базу даних інф. про читачів.

- Внесення в базу даних інф. про наявний книжковий фонд.

- Ведення обліку видачі та повернення читачів.

Перелік операцій та видів робіт ,які повинні виконуватись працівником цього робочого місця з використанням бази даних.

Таблиця 8. "Операції з базою даних за робочим місцем"

Закріплення операцій за базою даних за робочим місцем

Робоче місце

Розташування

Операції з базою даних

1

Оператор реєстрації читачів так і видачі й прийому книжок

Загальний відділ реєстрації читачів так і видачі книжок

- Ведення обліку видачі книг читачам.

- Ведення обліку повернення книг.

- Контроль вчасного повернення книг.

- Формування переліку боржників.

- Розсилка нагадувань боржникам.

При використанні бази даних необхідно регулярно переглядати різноманітні комбінації тих даних які уже наявні в базі. При цьому ті варіанти даних, що необхідні для перегляду, зазвичай не співпадають зі структурою зберігання даних у таблицях. Тому необхідно розробити перелік запитів, які полегшать процедуру перегляду саме тих даних які необхідні.

Перелік запиту приводжу в таблиці:

Таблиця 9. "Запити"

Назва поля

Прізвище абонента

Ім'я абонента

По батькові

№ читацького квитка

Дата «взяв»

Дата «повернув»

З якої таблиці

Абоненти

Абоненти

Абоненти

Абоненти

Видачі

Видачі

Сортування

По зростанню

Умова відбору

відсутня

Вимоги до форм.

Для підвищення якості та швидкості введення інформації в базу даних, потрібно розробити екранні форми, при цьому кожна екранна форма створюється для різної інформації яка буде записуватись в ній.

Інформація про книги має бути оформлена в наступній формі:

Рисунок 3. Приклад форми "Інформація про книги "

Наприклад інформація про читача має бути оформлена в наступній формі:

Рисунок 4. Приклад форми "Інформація про читача"

Вимоги до звітів.

Для виведення інформації на паперові носії потрібно розробити звіти. Загальний перелік звітів:

- Звіт «Читачі»;

- Звіт «Жанри книжок»;

- Звіт «Хто що читає»;

- Звіт «Про отримані книги»;

Рисунок 5. Приклад звіту «Читачів»:

Рисунок .6 Приклад звіту «Жанри книжок»

Рисунок 7. Приклад звіту «Про отримані книги»:

Рисунок 8

Висновки

Виходячи з описуваного вище процесу створення технічного завдання на розробку бази даних для сільської бібліотеки можна зробити такі висновки: була спроектована база даних для даної предметної області, що забезпечує роботу користувача з базою даних(перегляд, редагування інформації в базі даних і здійснення пошуку) у зручній для нього формі.

В першому розділі курсового проекту дана характеристика загальних вимог до бази даних.

В другому розділі описано масив даних який підлягає до внесенню в базу даних, та зображено в таблицях структуру бази даних.

В третьому розділі проведено розробку схем даних, структуру таблиць, та визначено властивості типів і зв'язків між ними.

В четвертому розділі було визначено робоче місце з якого буде здійснюватись експлуатація бази даних, визначено перелік операцій які будуть виконуватись з базою даних , описано та подано в табличній формі перелік запитів з в казанням призначень запиту; Також описано які форми повинні бути для введення інформації та як приклад зображено їх схематичні ескізи, та описано перелік звітів які мають створюватись.

В загальному можна сказати, що в цьому курсовому проекті я набув навичок в створенні технічного завдання на розробку бази даних, яке в подальшому може застосовуватися в реальному житті.

інтерфейс бібліотека база книжковий

Список використаної літератури

1. Мирончук Ю.А. Розробка технічного завдання на проектування бази даних: методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «організація та управління базами даних». - Житомир, ЖКІМ, 2014 - 12с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття бази даних та основне призначення системи управління. Access як справжня реляційна модель баз даних. Можливості DDE і OLE. Модулі: Visual Basic for Applications програмування баз даних. Система управління базами даних Microsoft SQL Server 2000.

  реферат [41,2 K], добавлен 17.04.2010

 • Використання баз даних та інформаційних систем. Поняття реляційної моделі даних. Ключові особливості мови SQL. Агрегатні функції і угрупування даних. Загальний опис бази даних. Застосування технології систем управління базами даних в мережі Інтернет.

  курсовая работа [633,3 K], добавлен 11.07.2015

 • Проектування бази даних та інтерфейсу програми. Розробка бази даних за допомогою Firebird 2.5. Контроль коректності вхідних та вихідних даних. Додавання та редагування інформації. Вплив електронно-обчислювальних машин на стан здоров'я користувачів.

  дипломная работа [4,7 M], добавлен 12.10.2015

 • База даних як організована структура, призначена для зберігання інформації. Проектування та реалізація в СУБД MS Access інформаційної системи "База даних Internet-ресурсів тестів з психології". Розробка логічної системи даних, інструкції користувача.

  курсовая работа [5,3 M], добавлен 22.10.2012

 • Виявлення основних сутностей предметної області. Побудова схеми реляційної бази даних. Вбудовані процедури і тригери. Опис архітектури програмної системи і концептуальної моделі бази даних, програмної реалізації та інтерфейсу користувача додатку.

  курсовая работа [4,3 M], добавлен 05.12.2012

 • Персональна СУБД Microsoft Access як засіб управління базами даних. Ознайомлення із її основними функціями – зберіганням і видобуванням даних, представленням інформації в зручному для користувача вигляді. Принципи розробки та роботи з даною програмою.

  контрольная работа [295,3 K], добавлен 14.05.2011

 • Основні дії з файлами, які використовують програми. Диски і файли. Особливості використання даних, збережених на диску. Дискова фізична модель бази даних. Управління дисковим простором. Управління буферами даних. Стратегія заміни сторінок у фреймах.

  реферат [19,8 K], добавлен 10.08.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.