Графічне представлення даних на прикладі редактора Trace Mode

Ознайомлення з поняттям HMI (Human Machine Interface) на прикладі редактора представлення даних системи Trace Mode. Структура та властивості редактора представлення даних для розробки графічної частини проекту системи управління. Типи графічних елементів.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.03.2011
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Лабораторна робота № 2

Тема

Графічне представлення даних на прикладі редактора Trace Mode

Мета: Ознайомитися з поняттям HMI (Human Machine Interface) на прикладі редактора представлення даних системи Trace Mode.

Теоретичні відомості

Людино-машинний інтерфейс

Побудова людино-машинного інтерфейсу здійснюється за допомогою графічних елементів.

Є три типи графічних елементів:

статичні елементи;

динамічні елементи;

графічні об'єкти.

Статичні елементи (елементи рисування) не пов'язуються з базою каналів, не реагують на дії диспетчера, не залежать від значень контрольованих параметрів та не управляють інформацією, що виводиться на екран. Їхнє призначення - це графічне оформлення екрана.

Динамічні елементи (форми відображення) пов'язуються з атрибутами каналів для виведення їхніх значень на екран. Деякі форми відображення використовуються для управління значенням атрибутів каналів та інформацією, що виводиться на екран.

Графічні об'єкти - це складені графічні елементи. Вони складаються з елементів рисування і форм відображення, компонуються в окремий екран і розцінюються як один елемент. Їх можна розгруповувати.

Структура та властивості редактора представлення даних

Редактор представлення даних призначений для розробки графічної частини проекту системи управління. Графічна частина складається з графічних баз операторських станцій. Файли графічних баз мають розширення .dbg і зберігаються в директорію редагованого проекту. Окрім того, графічні бази можна зберегти у форматі xml та застосувати у Web-активаторі.

Редактор представлення даних містить головне меню, панелі інструментів, вікно навігатора проекту, вікно атрибутів, робочу область і список графічних елементів екрана.

Редактор представлення даних має інструментальні панелі:

Системну панель;

Панель групових операцій (Сервіс);

Панель статичних елементів;

Панель форм відображення.

Системна панель містить інструменти для виконання операцій завантаження, створення та збереження графічних баз, редагування та виводу на принтер поточного вікна та управління переходами між режимами роботи редактора представлення даних.

Вигляд редактора представлення даних

Системна панель має наступний вигляд

Іконки цієї панелі позначають такі команди:

Перехід у повноекранний режим означає, що робоча область займатиме цілий екран, а всі інше частини редактора будуть виведені у вигляді окремих вікон.

Панель групових операцій “Сервіс” містить іконки для виконання операцій впорядкування та тиражування графічних елементів. Панель “Сервіс” має вигляд:

Іконки панелі “Сервіс” позначають наступні команди:

Панелі елементів рисування (статичних елементів) і форм відображення представляють два типи графічних елементів, а точніше, ті елементарні ланки, з яких будується графічна частина.

Статичні графічні елементи згруповані у панель Елементи рисування, а динамічні - у панель Форми відображення.

Елементи рисування є статичними графічними елементами: вони не пов'язуються з базою каналів, не реагують на дії диспетчера, не залежать від значень контрольованих параметрів та не управляють інформацією, що виводиться на екран. Призначенням елементів рисування є графічне оформлення екрана.

Панель форм відображення об'єднує іконки усіх форм відображення.

Форми відображення є динамічними об'єктами. Вони пов'язуються з атрибутами каналів для виведення їхніх значень на екран. Деякі форми відображення використовуються для управління значенням атрибутів каналів та інформацією, що виводиться на екран.

Панель статичних елементів і панель форм відображення мають вигляд:

Кожна іконка цих панелей позначає, взагалі кажучи, групу графічних елементів.

До елементів рисування відносяться:

лінія;

статичний текст;

прямокутники;

ламана;

крива;

еліпс;

посилання на зовнішній файл;

об'ємна графіка.

Існують наступні форми груп відображення:

динамічний текст;

гістограми;

кнопки;

тренди;

колірні індикатори;

графічні індикатори;

біжучі доріжки;

відеокліпи;

посилання на екран;

вільні форми;

прилади;

ActiveX компоненти.

Динамічний текст виводить на екран у текстовому вигляді наступну інформацію:

значення атрибутів каналів (в різних форматах);

час останньої зміни реального значення каналу;

імена каналів;

розмірності каналів;

кодування чи коментар каналів;

тип контрольованого сигналу;

астрономічну дату та час.

При цьому можливий формат виведеної інформації:

Число (Float) значення каналу представляється у десятковому вигляді.

Число (Hex) - значення каналу у шістнадцятковому вигляді;

Текст - ім'я, розмірність, кодування каналу чи тип сигналу;

Час - поточний астрономічний час;

Дата - поточна астрономічна дата.

Дана форма відображення підтримує функцію контролю границь.

У групу Гістограма входять три форми відображення:

прямокутна гістограма;

гістограма довільної форми;

багатошарова гістограма.

Прямокутна гістограма відображає значення каналу у вигляді рівня заповнення прямокутника заданим кольором та стилем. Гістограма довільної форми заповнює не прямокутник, а фігуру довільної форми. Ця гістограма створюється за рахунок динамізації заздалегідь розміщеного на екрані елемента рисування, який реалізує замкнуту фігуру. Багатошарова гістограма дає змогу показати рівні окремих продуктів у ємностях, що розшаровуються. Кількість шарів у гістограмі не обмежується. Будь-яка гістограма підтримує контроль границь.

Група Кнопка включає чотири форми відображення. Дві з цих форм мають вигляд стандартних кнопок Windows, на яких може бути розміщений текст. На останніх двох замість тексту можна розмістити растрові зображення. Кнопки призначені для реалізації функцій управління. З їхньою допомогою можна виконувати такі дії:

змінювати значення атрибутів каналів;

управляти переходами між екранами;

управляти видимістю інших форм відображення на поточному екрані;

вносити коментар оператора у звіт тривог;

підтверджувати повідомлення у звіті тривог;

вносити у звіт тривог повідомлення зі словника користувача;

запускати інші додатки.

Група Тренди включає форми відображення:

аналоговий тренд;

дискретний тренд;

універсальний тренд;

профіль.

Тренди призначені для відображення зміни в часі вибраних змінних.

Колірні індикатори дозволяють виводити інформацію про стан контрольованого параметра за допомогою зміни кольору статичного елемента, до якого вони прив'язані. У дану групу входять чотири форми відображення:

граничний індикатор;

індикатор на рівність;

бітовий індикатор;

багатоколірний індикатор.

Граничний індикатор зафарбовує відповідний йому статичний графічний елемент в один з двох кольорів залежно від того, вищим чи нижчим від границі є значення каналу. Індикатор на рівність перебуває в одному з двох станів залежно від того, чи значення каналу рівне встановленій границі. Бітовий індикатор контролює значення окремих бітів каналу, виділених маскою. Він перебуває в одному з двох станів залежно від того, чи рівний 1 хоча б один з виділених бітів. Багатоколірний індикатор змінює колір вибраного статичного елемента при переході контрольованого значення в інший діапазон. Попередньо потрібно асоціювати кожен діапазон з певним кольором. Кількість діапазонів не обмежується.

Графічні індикатори виводять інформацію про стан контрольованого параметра у вигляді зміни тексту чи растрового зображення. Існують три типи графічних індикаторів: граничні, бітові та по діапазонах.

Граничні та бітові індикатори відстежують два стани контрольованого параметра. Індикатори по діапазонах контролюють необмежену кількість станів. Графічні індикатори по діапазонах відображають діапазон, в якому знаходиться поточне значення каналу, растровим зображенням. З кожним діапазоном пов'язане одне конкретне растрове зображення. Кількість діапазонів не обмежується.

Біжуча доріжка як форма відображення застосовується для імітації руху потоків. Біжуча доріжка створюється за рахунок динамізації заздалегідь розміщених на екрані елементів рисування лінія та ламана. Чим більше значення каналу, з яким пов'язана біжуча доріжка, тим повільнішим є рух. Для біжучої доріжки у вікні атрибутів можна задати два кольори (самих відрізків та пропусків) і співвідношення довжин відрізків і пропусків. При нульовому значенні каналу ефект руху відсутній.

Відеокліпи як форма відображення виводить на екран відеокліпи, записані у файлах формату AVI. Форма має засоби для пошуку та завантаження avi-файлів. Кадри відеокліпів масштабуються до розмірів 3232 пікселі. Якщо форма відображення пов'язана з каналом, то показ відеокліпу відбувається тоді, коли значення каналу не рівне 0. Форма відображення надає можливість вибору - показ відбувається лише один раз або ж повторюється безперервно. Якщо форма відображення не прив'язана до жодного каналу, то умовою показу відеокліпу є видимість форми.

Посилання на екран як форма відображення має вигляд стандартного вікна, в якому можна переглянути інший екран. Це вікно можна масштабувати та використовувати лінійки прокручування. Перемикання екранів, що відображаються у цій формі, здійснюється за значенням прив'язаного до неї каналу. Значення каналу задає номер екрану у списку. При цьому 0 відповідає першому екрану. Якщо зв'язок з каналом не встановлений, то виводиться перший у списку екран. Є ряд обмежень на використання Посилання на екран:

Не допускається посилання на екран, де розміщено саме це Посилання на екран;

В рамках одного екрана не можна розмістити два посилання на один і той самий екран;

Блокуються вкладені посилання.

Вільні форми відображення не мають координат і не відображаються на екрані. Вони застосовуються для управління переходами між екранами, видимістю інших форм відображення, асоціюванням форм відображення з іншими каналами за допомогою заданого каналу.

Для управління видимістю форм відображення слід вибрати першу піктограму у групі “вільні форми”. Тоді вікно атрибутів набуде вигляду:

Ім'я (Name) означає ім'я конкретної вільної форми, що керує видимістю. Щоб створити нову форму, потрібно натиснути кнопку з зображенням “+”. Щоб визначити форми, видимістю яких керуватиме дана вільна форма, натисніть кнопку із зображенням “…”. У випадаючому меню, яке при цьому з'явиться, є два пункти - Ім'я (Name) - для зміни імені вільної форми - і Набір форм (Form set). Після вибору пункту Набір форм на екрані з'явиться вікно

Слід вибрати потрібні форми і натиснути ОК.

Для управління видимістю вільна форма використовує значення каналу, з яким вона пов'язана. Якщо це значення рівне 0, то підлеглі форми видимі, інакше - невидимі.

У групу форм відображення Прилади входять повзунок та стрілочний прилад. Стрілочний прилад представляє значення асоційованого з ним каналу у вигляді шкали приладу.

Повзунок представляє значення каналу у вигляді шкали та дозволяє керувати цим значенням за допомогою повзунка.

Використання ActiveX-компонентів із-за своєї складності не входить в тему даної роботи.

При розміщені та редагуванні графічних елементів у вікні “Атрибути” виводяться інструменти настройки їхніх атрибутів. Практично всі графічні елементи мають атрибути колір, шрифт, настройка на канал, маска тощо.

Існує два типи вікон редагування графіки:

Вікно редагування екранів;

Вікно редагування об'єктів.

Вікно редагування екранів має заголовок виду

<Ім'я вузла>: <Ім'я групи> <Ім'я екрана>

Графічні елементи, що розміщуються у цьому вікні, зв'язуються з атрибутами каналів

з бази редагованого вузла.

Вікно редагування об'єктів має заголовок виду

<Ім'я бібліотеки>: <Ім'я об'єкта>

Форми відображення, що розміщуються у цьому вікні, зв'язуються з каналами графічного об'єкта. При вставці об'єкта в екрани його канали настроюються на реальні канали редагованого вузла.

Навігатор проекту призначений для завантаження конкретних екранів і об'єктів. Він має дві закладки: Екрани (Screens) та Об'єкти (Objects). Перша закладка призначена для роботи з графічними базами вузлів, а друга - для роботи з бібліотеками графічних об'єктів.

У закладці Екрани виводяться дерево вузлів проекту. У кожному вузлі є групи, а у групах - екрани:

Для доступу до графічної бази вузла потрібно двічі клацнути лівою клавішею миші на імені вузла. При цьому розкриваються імена груп та екранів його графічної бази. Щоб відобразити вміст екрана у робочій області, потрібно двічі натиснути ліву клавішу миші на імені цього екрана.

Створити, знищити, тиражувати та змінити екрани, групи та вузли можна за допомогою контекстного меню (виклик правою клавішею миші).

У закладці Об'єкти виводиться список імен завантажених бібліотек та об'єктів, що включені до цих бібліотек.

Список графічних елементів екрана поданий у вікні Структура екрана (Screen contents). Дане вікно містить списки всіх графічних елементів (і статичних, і динамічних), розміщених на поточному екрані.

Інформація у вікні Структура екрана представлена у табличному вигляді. Списки графічних елементів містять наступні стовпці:

Елемент - іконка та номер елемента по порядку розміщення;

Виділення - виділені в робочому полі елементи відмічаються у цьому стовпці символом Х.

Прив'язка - інформація про канал, до якого прив'язаний елемент. Якщо елемент використовує декілька каналів, то після подвійного натиснення лівої клавіші миші в цьому полі на екрані з'являється список каналів.

Координати - координати лівої верхньої та правої нижньої вершини елемента.

Розмір - розмір елемента в пікселах.

У процесі редагування можна задати в діалозі Загальні настройки (General settings)

такі властивості редактора:

наявність сітки (use grid);

крок сітки у пікселах (grid step);

крок курсору миші при розміщенні та редагуванні розмірів графічних елементів (snap);

зону чутливості курсору при виділенні графічного елемента (sensitive zone size);

число кроків, які запам'ятовує функція UnDo (Undo depth);

поля паперу при друці (закладка Друк (Print));

розмір буфера (закладка Тривоги (Alarms));

графічний елемент trace mode

Діалог Загальні настройки викликається командою Настройки з меню Проект (Project => Settings…). Діалог має вигляд:

Редактор представлення даних працює в одному з трьох режимів:

режимі розміщення графічних елементів;

режимі редагування графічних елементів;

режимі емуляції.

В режимі розміщення графічних елементів графічні екрани чи об'єкти заповнюються новими графічними елементами. Натиснення на будь-якій піктограмі графічного елемента (як динамічного, так і статичного) переводить редактор представлення даних у цей режим.

Якщо вибраний вами графічний елемент не є ActiveX-компонентою, то після натиснення на його піктограмі з'являються інструменти настройки його атрибутів. Задавши необхідні атрибути, можна розміщувати графічний елемент на екрані. Розміщення будь-якого графічного елемента починається з натиснення лівої клавіші миші в робочій області екрана. Точка, в якій ви натиснули ліву кнопку миші, називається точкою прив'язки. Подальші дії для розміщення відрізняються залежно від вибраного графічного елемента.

Якщо вибраний вами графічний елемент є ActiveX-компонентою, то після вибору його піктограми відбувається його розміщення, а вже тоді настройка атрибутів.

Розміщення статичного графічного елемента призводить до створення на екрані його образу, а динамічного - створення контурного прямокутника для вибраного елемента. Якщо малювати еліпс, утримуючи натиснутою клавішу CTRL, то в результаті утвориться коло (аналогічно, з прямокутника квадрат).

Відлік координат на екрані здійснюється від лівого нижнього кута.

Поточні координати курсору виводяться справа у рядку статусу.

Статичні елементи завжди перекриваються динамічними. Якщо області розміщення статичних елементів перетинаються, то зверху буде той елемент, що був розміщений на екрані останнім. Щоб змінити послідовність статичних елементів, потрібно перейти в режим редагування, виділити потрібний елемент і натиснути одну з наступних комбінацій клавіш

CTRL+SHIFT+B - зверху всіх статичних елементів;

CTRL+B - знизу від всіх статичних елементів.

Якщо області розміщення динамічних елементів перекриваються, то зверху буде останній за порядком розміщення динамічний елемент. Кнопки, тренди, об'єкти у вікнах та посилання на екрани розміщуються зверху інших елементів. Посилання на екран завжди вище інших форм.

Режим редагування призначений для внесення змін у положення, розмір та атрибути вже розміщених на екрані графічних елементів. Після виділення графічного елемента з'являються інструменти настройки атрибутів. Після зміни атрибутів слід у відповідному вікні натиснути кнопку Застосувати (Apply). Редагувати елементи можна не лише по одному, але й групами. Групу утворюють, виділяючи кожен потрібний елемент при натиснутій клавіші SHIFT. Якщо елементи, які ви хочете згрупувати, розміщені компактно, їх можна виділити, обвівши лівою клавішею миші прямокутну область навколо них. Якщо ви редагуєте групу графічних елементів, то у вікні атрибутів показані лише ті атрибути, що є спільними для всіх елементів у групі.

Усі виділені елементи можуть через буфер обміну переноситися на інший екран чи в об'єкт. Крім того, вони можуть тиражуватися в рамках поточного екрана. Якщо група графічних елементів вставляється в графічний екран, то прив'язки цих елементів до каналів зберігаються. Якщо група графічних елементів вставляється в екран об'єктів, то прив'язки елементів до каналів не зберігаються.

Точного позицію графічного елемента можна встановити за допомогою стрілок на клавіатурі.

Режим емуляції використовується для контролю реальної роботи форм відображення після їх розміщення на екранах. При цьому редактор представлення даних запускає сервер математичної обробки монітора реального часу, а сам виступає як графічна консоль.

Хід роботи

1. Запустіть редактор бази каналів. Відкрийте проект, створений у попередній лабораторній роботі (виконавши команду File => Open). Двічі натисніть на зображенні вузла з іменем Controller. В робочій області вікна редактора бази каналів будуть представлені об'єкти цього вузла, як показано нижче:

2. Двічі натисніть ліву кнопку миші на об'єкті MIC2718_1 (у ньому є 16 каналів). Відкриється діалог “Channels of Objects: MIC2718_1”. У цьому діалозі у списку каналів оберіть перший елемент, тобто, канал з іменем AI_-ia01-0000. Перейменуйте канал (ввівши ім'я, наприклад, customChannel у поле Name)

3. Двічі натисніть ліву кнопку миші на імені каналу customChannel у списку. На екрані появиться діалог “Properties: customChannel”. На закладці “Main” (“Головна”) цього діалогу відмітьте прапорець “Access” (“Доступ”). Відкрийте закладку “Boundaries and Processing” (“Границі та обробка”). Задайте величини High Limit = 50, Low Limit = -10, HAlarm = 40, LAlarm = 10 та натисніть “ОК”.

4. Натисніть праву кнопку миші на об'єкті “MIC2718_1”. Появиться діалог “Object Settings” (“Настройки Об'єкта”). У цьому діалозі відмітьте прапорець “Load” (“Завантажити”) та перемикач “On”:

5. Виділіть об'єкт Monitor, клацнувши по ньому лівою кнопкою миші. Виконайте команду Node => AutoBuild (Вузол => Автопобудова). У діалозі “Connect To” (“Зв'язатися з”), що при цьому появиться на екрані, для слоту номер 2 задайте вузол Controller. Перейдіть до перегляду об'єктів вузла Monitor, двічі натиснувши ліву кнопку миші на ньому. Переконайтеся, що поряд з об'єктом Controller зазначено у кутових дужках число 1 (один доступний канал customChannel). Двічі натисніть ліву кнопку миші на об'єкті Controller і переконайтеся, що у списку каналів діалогу, який при цьому появиться, присутній канал customChannel.

6. Збережіть проект, виконавши команду File => Save (Файл => Зберегти).

7. Відкрийте редактор представлення даних. Виконайте команду Project => Open (Проект => Відкрити). За допомогою діалогу “Open”, що при цьому появиться, знайдіть у файловій системі ваш проект (він має розширення .ctm) та відкрийте його.

8. Виберіть закладку “Screens” (втім, вона має бути вибрана за замовчанням). У закладці перелічено два пункти: Controller і Monitor. Двічі натисніть кнопку миші Monitor. Піктограма поряд з Monitor стане підсвіченою:

Викличте для Monitor контекстне меню і з нього оберіть команду “Add Group” (“Додати Групу”). Буде створено нову групу екранів (назвіть її Group1). Викличте для Group1 контекстне меню та виберіть у ньому пункт “Add Screen” (“Додати Екран”). Назвіть новостворений екран ViewChannel.

9. Двічі натисніть ліву кнопку миші на ViewChannel. У робочій області вікна редактора представлення даних відкриється вибраний екран (у полі заголовку екрана відобразиться його повна назва Monitor:Group1:ViewChannel).

10. Виберіть у панелі інструментів форму відображення “Кнопка”. При цьому у лівій нижній частині вікна редактора представлення даних появиться діалог настройки атрибутів кнопки. У полі “Text” задайте напис на кнопці “Задати значення 5”. Натисніть кнопку “+” - відкриється меню, в якому слід обрати пункт “Send Value” (“Відправити Значення”).

Появиться діалог “Sending to channel” (“Відправлення значення у канал”). Натиснувши кнопку “…” у верхній частині діалогу “Sending to channel”, слід викликати діалог “Select a Channel” (“Вибрати канал”). Оберіть канал customChannel і натисніть кнопку “Direct”, (“Відправлення значення”) у діалозі “Sending to channel”, а в текстовому полі Value задайте значення 5:

11. Закрийте діалог “Sending to channel”. Окресліть в робочій області екрану прямокутну область. Ця область буде зайнята новоствореною кнопкою із заданими властивостями. Написом на кнопці буде текст “Задати значення 5”. При натисненні кнопки у канал customChannel відправлятиметься значення 5.

12. За аналогією створіть ще три кнопки з написами “Задати значення 10”, “Задати значення 20” та “Задати значення 45”, при натисненні яких у канал customChannel відправлятимуться значення 10, 20 і 45 відповідно.

13. На панелі інструментів оберіть елемент рисування “Прямокутник” і нарисуйте прямокутник в робочій області екрана “ViewChannel”.

14. Виберіть інструмент “Колірний індикатор” (“Color Alarm”) і з групи індикаторів оберіть інструмент “Багатоколірний індикатор” (“Color Range Alarm”). У лівій нижній частині вікна редактора представлення даних відобразиться вікно “Атрибути” для багатоколірного індикатора. За допомогою списку Chn. у верхній частині вікна “Атрибути” здійсніть прив'язку майбутнього індикатора до каналу customChannel

15. Відмітьте у вікні “Атрибути” прапорець “Filling” (“Заповнення”). Діапазон значень каналів розбивається на ряд сусідніх діапазонів і з кожним таким діапазоном пов'язується свій колір. У нижній частині вікна “Атрибути” натисніть кнопку “+”. Появиться діалог “Set Range” (“Встановити Діапазон”):

16. У діалозі “Set Range” в полях “Ymin” та “Ymax” задайте нижню та верхню межі діапазону значень каналу відповідно (наприклад, числа 0 та 10). За допомогою елемента “Color” викличте діалог настройки кольорів та виберіть колір, який набуватиме колірний індикатор при значеннях каналу, що попадають у заданий діапазон. Якщо відмітити прапорець “Blink” (“Блимання”), індикатор буде блимати, тобто, почергово змінювати колір із заданого у діалозі “Set Range” на заданий за замовчанням (елементом “Def. filling color”), і навпаки. Наступного разу, коли ви натиснете кнопку з написом “+”, у діалозі “Set Range”, що буде при цьому викликаний, у полі “Ymin” буде за замовчанням записано верхню межу попереднього діапазону (якщо для попереднього діапазону верхня межа була 10, то для даного діапазону 10 буде нижньою межею). Встановіть чотири діапазони: 0..10, 10..20, 20..30 та 30..50 і задайте для них відповідні кольори: чорний (для діапазону 0..10), жовтий без блимання (для діапазону 10..20), жовтий з блиманням (для діапазону 20..30) та червоний з блиманням (для діапазону 30..50).

17. Переведіть курсор миші в робочу область екрана ViewChannel та виділіть мишею створений раніше прямокутник. Він зі статичного елемента рисування перетвориться на форму відображення - багатоколірний індикатор.

18. Виберіть інструмент для створення форми відображення “Dynamic Text” (“Динамічний Текст”). Появиться вікно “Атрибути” для настройки характеристик форми відображення “Динамічний Текст”:

Здійсніть прив'язку “Динамічного Тексту” до каналу customChannel (атрибута Real). Тоді цей динамічний текст відображатиме поточне значення каналу customChannel.

19. В результаті пророблених дій на екрані ViewChannel буде присутня така група елементів:

Перейдіть в режим емуляції. Для цього натисніть на панелі інструментів піктограму “Emulation” (“Емуляція”):

20. Спочатку натисніть кнопку “Задати значення 5”. Переконайтеся, що форма відображення “Динамічний Текст” покаже значення 5, а індикатор залишатиметься чорним. Тоді натисніть кнопку “Задати значення 10” - “Динамічний Текст” відобразить нове значення каналу (10), а індикатор змінить колір на жовтий. Натисніть кнопку “Задати значення 20” - відобразиться значення каналу 20, а індикатор почне блимати. Зрештою, при натисненні кнопки “Задати значення 45” індикатор набуде червоного кольору і буде блимати (“Динамічний Текст” покаже число 45). Знову натисніть кнопку “Задати значення 5” і переконайтеся, що при значенні каналу 5 індикатор знову стане чорним. Нижче зображено вигляд екрану ViewChannel при натисненні різних кнопок:

21. Вийдіть з режиму емуляції, знову натиснувши піктограму Emulation

22. Збережіть зроблені зміни, виконавши команду Project => Save (Проект => Зберегти).

Закрийте редактор представлення даних, виконавши команду Project => Exit.

Завдання на лабораторну роботу

Реалізувати екранну форму відображення технологічного процесу, як показано на рисунку

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття HMI (Human Machine Interface) на прикладі редактора представлення даних системи Trace Mode. Побудова людино-машинного інтерфейсу за допомогою графічних елементів. Короткий огляд форм відображення: динамічного тесту, кнопок, колірних індикаторів.

  лабораторная работа [633,9 K], добавлен 20.03.2011

 • Внутрішнє представлення в пам’яті комп’ютера даних базових та похідних типів, масивів. Ідентифікатор, зв'язаний з константним виразом та основи представлення даних. Алгоритм представлення цілих, дійсних, логічних і символьних чисел, структур і об’єднань.

  курсовая работа [279,1 K], добавлен 25.08.2014

 • Вивчення структури Trace Mode - програмного комплексу, призначеного для розробки, налагодження і запуску в реальному часі систем управління технологічними процесами. Базові поняття систем – проект, вузол, об'єкт, канал. Особливості механізму автопобудови.

  лабораторная работа [1,3 M], добавлен 20.03.2011

 • Аналіз відомих підходів до проектування баз даних. Моделі "сутність-зв'язок". Ієрархічна, мережева та реляційна моделі представлення даних. Організація обмежень посилальної цілісності. Нормалізація відносин. Властивості колонок таблиць фізичної моделі.

  курсовая работа [417,6 K], добавлен 01.02.2013

 • Проектування інформаційної системи для супроводу баз даних. Моделі запиту даних співробітником автоінспекції та обробки запиту про машини та їх власників. База даних за допомогою SQL-сервер. Реалізація запитів, процедур, тригерів і представлення.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 18.06.2012

 • Поняття бази даних та основне призначення системи управління. Access як справжня реляційна модель баз даних. Можливості DDE і OLE. Модулі: Visual Basic for Applications програмування баз даних. Система управління базами даних Microsoft SQL Server 2000.

  реферат [41,2 K], добавлен 17.04.2010

 • Електронна база даних як послідовність даних заданої структури, записана на магнітний диск комп'ютера, її типи, основні та невід'ємні властивості. Призначення та оцінка можливостей системи управління. Моделі даних та головні принципи їх функціонування.

  презентация [352,2 K], добавлен 04.12.2014

 • Визначення вимог до програмного забезпечення. Проектування архітектури програми, структури даних та інтерфейсу. Програмування графічного редактора, специфікація його класів та алгоритм роботи. Зміна архітектури редактора згідно нових вимог замовника.

  дипломная работа [1,2 M], добавлен 05.01.2014

 • Оцінка необхідності створення на сучасному підприємстві автоматизованої інформаційної системи та її значення в процесі управління. Етапи розробки структури бази даних, зміст, призначення. Операційна інформація з обліку фінансово-розрахункових операцій.

  контрольная работа [29,4 K], добавлен 06.10.2010

 • Порядок та основні принципи створення електронних баз даних за допомогою табличного редактора Мicrosoft Еxcel, його властивості, оцінка можливостей. Робота з записами в базі даних, операції над ними. Методика сортування бази даних в Мicrosoft Еxcel.

  курсовая работа [2,8 M], добавлен 07.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.