Створення веб-сайту для електронного магазину

Алгоритм створення інтернет-магазину по продажу товарів з Італії на локальному або віддаленому сервері: розробка клієнтської та адміністративної частини сайту засобами PHP і MySQL, розбиття сторінок на тематичні блоки і розміщення на них флеш-аплікацій.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 12.05.2011
Размер файла 7,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

НН Інститут Підприємництва та Перспективних Технологій

Кафедра ІСТ

Курсова робота з курсу

"Інтернет-технології"

Виконав:

ст. гр. - КН - 43

Дубик Богдан

Перевірив:

Гасько Р.

Львів 2011

Зміст

Вступ

Поставлене завдання

Створення шаблону

Створення флеш аплікацій

Створення бази даних та таблиць

Створення сайту

Створення адміністраторської частини сайту

Висновки

Список літератури

Вступ

Електронний магазин -- сайт, з якого можна вибрати та замовити потрібний товар чи послугу.Для безпечного використання сайту передбачені надійні протоколи - https, та інші системи безпеки. Важливі елементи Інтернет - магазину - оновлення наявного асортименту (продукти/товари та їх кількість). У деяких випадках можна використовувати систему оплати через Інтернет (Інтернет гроші), у простішому випадку оплата відбувається звичайними грішми через банк на рахунок роздрукований з сайту. Оплата через Інтернет передбачає необхідність створення кількох облікових записів (принаймні двох), але у деяких випадках системи оплати можуть бути пов'язаними з магазином. Для того, щоб інтернет-магазин видавав інформацію залежно від запитів, надавав можливості пошуку тощо - на сервер встановлюється підтримка скриптів (наприклад PHP, Perl). У більш комплексному варіанті, програма Інтернет магазину - це система управління вмістом сайту, яка вже має підтримку скриптів тощо. Надає можливість в он-лайновому режимі (головним чином через Інтернет) і в межах наявного асортименту виконувати купівлю потрібних товарів. Інтернет-магазин (_Internet shop, _ Online shop) -- місце в Інтернеті, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві (юридичній або фізичній особі), враховуючи доставку. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і оборудка відбуваються там же, всередині мережі (на сайті Інтернет - магазину)

Безліч магазинів сьогодні крім торгових точок мають свої он-лайн - представництва. Основний закон, який регулює відносини між покупцем і продавцем - ФЗ "Про захист прав споживачів" від 25.10.2007 р. Відповідно до закону "Про захист прав споживачів" окремою постановою введені "Правила продажу товарів дистанційним способом ", які більш детально регламентують вимоги до продавців, провідним продажу через Інтернет або по каталогах, і які покликані забезпечити безпеку придбання товару через Інтернет - магазин. Зокрема правилами регламентується повнота інформації, наданої про пропонований товар і про самого продавця, а також забезпечуються додаткові права покупця з повернення товару.

На мою думку, за такими проектами майбутнє, але є 1 великий "-", він в тому що взуття чи такого роду речі, люди ще навчилися правильно підбирати і купувати, дуже багато конфліктів за такі дрібниці, хоча в той самий час продаж техніки різко зростає.

Поставлене завдання

Створити веб - магазин по продажі товарів з Італії на локальному або ж віддаленому сервері,обробити тематичний дизайн сайту, та навігацію для користувача і адміністратора. Заповнити сайт товаром. Передбачено, що товар буде куплятися шляхом зв'язування клієнта з адміністратором або довіреною людиною за допомогою e-mail, isq, Skypeабо телефону, які будуть в розділі контактна інформація . Також створити розділ замовлень. Де користувач може залишити свій запит на товар, який по можливості буде додаватись на сайт.

Створити адміністративну частину сайту, в якій адміністратор або власник сайту зможе добавляти, редагувати, і видаляти категорії товарів, товари, банери, реклами , статті та ін.

Також за допомогою Mysql буде створена база даних , в якій будуть міститься інформація про категорії, товари, мета дані сторінок та ін.

Створення шаблону

Шаблон сайту створював за допомогою програми Artisteer 2.

Artisteer - комп'ютерна програма для створення шаблонів (тем) для CMS WordPress, Joomla!, DotNetNuke, для блогів Blogger, шаблонів для додатків ASP.NET, CodeCharge Studio, а також HTML сторінок.

Етапи створення шаблону (панель інструментів):

Створення флеш аплікацій

1) Логотип сайту

інтернет сайт сервер флеш аплікація

<script language="JavaScript" type="text/javascript">

AC_FL_RunContent(

'codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0',

'width', '1050',

'height', '250',

'src', 'logo',

'quality', 'high',

'pluginspage', 'http://www.adobe.com/go/getflashplayer',

'align', 'middle',

'play', 'true',

'loop', 'true',

'scale', 'showall',

'wmode', 'window',

'devicefont', 'false',

'id', 'logo',

'bgcolor', '#ffffff',

'name', 'logo',

'menu', 'true',

'allowFullScreen', 'false',

'allowScriptAccess','sameDomain',

'movie', 'logo',

'salign', ''

); //end AC code

</script>

<noscript>

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" width="1050" height="250" id="Untitled-11111111" align="middle">

<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />

<param name="allowFullScreen" value="false" />

<param name="movie" value="logo.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /> <embed src="logo.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="1050" height="250" name="logo" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" />

</object></noscript>

2) Flash book:

<script language="JavaScript" type="text/javascript">

function getURLParam(strParamName){

var strReturn = "";

var strHref = window.location.href;

if ( strHref.indexOf("?") > -1 ){

var strQueryString = strHref.substr(strHref.indexOf("?")).toLowerCase();

var aQueryString = strQueryString.split("&");

for ( var iParam = 0; iParam < aQueryString.length; iParam++ ){

if (

aQueryString[iParam].indexOf(strParamName.toLowerCase() + "=") > -1 ){

var aParam = aQueryString[iParam].split("=");

strReturn = aParam[1];

break;

} } } return unescape(strReturn); }

document.write(

'<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"\n'+' codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0"\n'+

' WIDTH="100%" HEIGHT="100%" id="flashMovie" align="middle">\n'+

' <PARAM NAME="allowScriptAccess" value="sameDomain" />\n'+

' <PARAM NAME="allowFullScreen" value="true" />\n'+

' <PARAM NAME=movie '+

' VALUE="movie.swf?pageNumber='+getURLParam('pageNumber')+'" />\n'+

' <PARAM NAME=quality VALUE=high />\n'+

' <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#ffffff />\n'+

' <PARAM NAME=scale VALUE=noscale />\n'+

' <EMBED src="movie.swf?pageNumber=' + getURLParam('pageNumber') + '"' +

' bgcolor=#ffffff WIDTH="100%" HEIGHT="825px '+

' quality="high"' +

' scale="noscale"' +

' name="flashMovie"' +

' allowFullScreen="true"' +

' TYPE="application/x-shockwave-flash"'+

' />\n'+

'</OBJECT>\n');

</script>

3) Банер:

<script language="JavaScript" type="text/javascript">

AC_FL_RunContent(

'codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0',

'width', '200',

'height', '400',

'src', 'ban',

'quality', 'high',

'pluginspage', 'http://www.adobe.com/go/getflashplayer',

'align', 'middle',

'play', 'true',

'loop', 'true',

'scale', 'showall',

'wmode', 'window',

'devicefont', 'false',

'id', 'ban',

'bgcolor', '#ffffff',

'name', 'ban',

'menu', 'true',

'allowFullScreen', 'false',

'allowScriptAccess','sameDomain',

'movie', 'ban',

'salign', '' ); //end AC code

</script>

<noscript>

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" width="200" height="400" id="ban" align="middle">

<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />

<param name="allowFullScreen" value="false" />

<param name="movie" value="ban.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /> <embed src="ban.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="200" height="400" name="ban" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" />

</object>

</noscript>

Створення бази даних та таблиць

База даних створена за допомогою phpmyadmin.

Створено такі таблиці, як categories (в якій містяться категорії товарів), submenu (в якій містяться види товарі), products (в якій містяться самі товари),settings (в якій містяться дані про сторінки), ord (де містяться замовлення надіслані користувачами), capital (таблиця створена для captchi - комп'ютерний тест, який використовується для того, щоб визначити, хто використовує систему -- людина чи комп'ютер.)

Структура бази даних

Структура таблиць:

Створеня сайту

Сайт розбитий на блоки header, rightbar, leftbar, footer, які підключаються до сторінок сайту за допомогою phph команди include"";. Це полегшує їх редагування тому , що не потрібно редагувати кожну сторінку окремо, а робити це тільки раз

Header - шапка сайту з логотипом та горизонтальним меню.

Код:

<?php include ("db.php");?>

<div class="art-header">

<div class="art-header-png"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>

<title>logo</title>

</script>

</head>

<body bgcolor="#ffffff">

<!--url's used in the movie-->

<!--text used in the movie-->

<!-- saved from url=(0013)about:internet -->

<script language="JavaScript" type="text/javascript">

AC_FL_RunContent(

'codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0',

'width', '1050',

'height', '250',

'src', 'logo',

'quality', 'high',

'pluginspage', 'http://www.adobe.com/go/getflashplayer',

'align', 'middle',

'play', 'true',

'loop', 'true',

'scale', 'showall',

'wmode', 'window',

'devicefont', 'false',

'id', 'logo',

'bgcolor', '#ffffff',

'name', 'logo',

'menu', 'true',

'allowFullScreen', 'false',

'allowScriptAccess','sameDomain',

'movie', 'logo',

'salign', ''

); //end AC code

</script>

<noscript>

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" width="1050" height="250" id="Untitled-11111111" align="middle">

<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />

<param name="allowFullScreen" value="false" />

<param name="movie" value="logo.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /> <embed src="logo.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="1050" height="250" name="logo" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" />

</object>

</noscript>

</body>

</html>

</div>

<div class="art-header-jpeg"></div>

</div>

<div class="art-nav">

<div class="l"></div>

<div class="r"></div>

<ul class="art-menu">

<li>

<a href="index.php" class="active"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Головна</span></a>

</li>

<li>

<a href="catalog.php"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Товари</span></a>

<ul>

<li><a href="products.php">Продукти</a>

<ul>

<?php

$result = mysql_query("SELECT * FROM submenu WHERE cat='1'") or die (mysql_error());

while ($myrow = mysql_fetch_array($result)) {

?>

<li><a href="tovary.php?sub=<?php echo $myrow['id'];?>"><?php echo $myrow['title']; ?></a> </li>

<?php }?>

</ul> </li>

<li><a href="chemy.php">Побутова хімія</a>

<ul>

<?php

$result1 = mysql_query("SELECT * FROM submenu WHERE cat='2'") or die (mysql_error());

while ($myrow1 = mysql_fetch_array($result1)) {

?>

<li><a href="tovary.php?sub=<?php echo $myrow1['id'];?>"><?php echo $myrow1['title']; ?></a></li>

<?php }?>

</ul></li>

<li><a href="order.php">Замовити</a>

</li>

</ul>

</li>

<li><a href="price.php"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Прайс</span></a> </li>

</ul>

</div>

Leftbar - ліва колонка сайту, в якій знаходиться вертикальне меню, та реклама (банери)

<div class="art-layout-cell art-sidebar1">

<div class="art-vmenublock">

<div class="art-vmenublock-body">

<div class="art-vmenublockheader">

<div class="l"></div>

<div class="r"></div><div class="t">Навігація</div></div>

<div class="art-vmenublockcontent">

<div class="art-vmenublockcontent-body">

<ul class="art-vmenu"><li>

<a href="index.php"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Головна</span></a></li></ul>

<ul class="art-vmenu">

<li><a href="products.php"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Продукти</span></a> </li></ul>

<ul class="art-vvmenu"><?php

$result = mysql_query("SELECT * FROM submenu WHERE cat='1'") or die (mysql_error());

while ($myrow = mysql_fetch_array($result)) {?>

<li><a href="tovary.php?sub=<?php echo $myrow['id'];?>"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t"><?php echo $myrow['title']; ?></span></a> </li><?php }?> </ul>

<ul class="art-vmenu">

<li><a href="chemy.php"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Побутова хімія</span></a> </li></ul><ul class="art-vvmenu"><?php

$result1 = mysql_query("SELECT * FROM submenu WHERE cat='2'") or die (mysql_error());

while ($myrow1 = mysql_fetch_array($result1)) {?>

<li><a href="tovary.php?sub=<?php echo $myrow1['id'];?>"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t"><?php echo $myrow1['title']; ?></span></a></li>

<?php }?> </ul>

<ul class="art-vmenu">

<li><a href="order.php"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Замовити</span></a></li></ul>

<div class="cleared"></div></div></div>

<div class="cleared"></div></div></div>

<div class="art-vmenublock">

<div class="art-vmenublock-body">

<div class="art-vmenublockheader">

<div class="l"></div>

<div class="r"></div>

<div class="t">Банери:</div>

</div>

<div class="art-vmenublockcontent">

<div class="art-vmenublockcontent-body">

<script language="JavaScript" type="text/javascript">

AC_FL_RunContent(

'codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0',

'width', '200',

'height', '400',

'src', 'ban',

'quality', 'high',

'pluginspage', 'http://www.adobe.com/go/getflashplayer',

'align', 'middle',

'play', 'true',

'loop', 'true',

'scale', 'showall',

'wmode', 'window',

'devicefont', 'false',

'id', 'ban',

'bgcolor', '#ffffff',

'name', 'ban',

'menu', 'true',

'allowFullScreen', 'false',

'allowScriptAccess','sameDomain',

'movie', 'ban',

'salign', ''

); //end AC code

</script>

<noscript>

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" width="200" height="400" id="ban" align="middle">

<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />

<param name="allowFullScreen" value="false" />

<param name="movie" value="ban.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /> <embed src="ban.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="200" height="400" name="ban" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" />

</object>

</noscript>

<div class="cleared"></div>

</div>

</div>

<div class="cleared"></div>

</div>

</div>

</div>

Rightbar - права колонка сайту, в якій знаходиться контактна інформація, та інформер, який показує нову продукцію сайту.

<div class="art-layout-cell art-sidebar2">

<div class="art-block">

<div class="art-block-body">

<div class="art-blockheader">

<div class="l"></div>

<div class="r"></div>

<div class="t">Контактна інформація</div>

</div>

<div class="art-blockcontent">

<div class="art-blockcontent-body">

<!-- block-content -->

<div>

<img src="images/contact.jpg" alt="an image" style="margin: 0 auto;display:block;width:95%" />

<br />

<b>It products.</b><br />

Львів<br />Email: <a href="mailto:info@company.com">info@company.com</a><br/><br />

Телефон: (123) 456-7890 <br />

Fax: (123) 456-7890</div>

<div class="art-blockheader">

<div class="l"></div>

<div class="r"></div>

<div class="t">Новинки:</div></div><div><img

<?php $result = mysql_query("SELECT * FROM products ORDER BY id DESC LIMIT 5 ") or die(mysql_error());

while ($myrow = mysql_fetch_array($result)){ ?><div>

<center> <h4><?php echo $myrow['title'];?></h4> </center> </div>

<img src="<?php echo $myrow['img'];?>" alt="an image" width="20px" height="120px" style="margin: 0 auto;display:block;width:95%" class="image"/>

<center><b><?php echo $myrow['price'];?></b></center><br />

<?php }?></div>

<!-- /block-content -->

<div class="cleared"></div></div></div>

<div class="cleared"></div></div></div></div>

Footer - Нижня частина сайту, на якій розміщена інформація про розробника сайту, та дату створення сайту і права сайту.

<div class="art-footer">

<div class="art-footer-t"></div>

<div class="art-footer-l"></div>

<div class="art-footer-b"></div>

<div class="art-footer-r"></div>

<div class="art-footer-body">

<a href="#" class="art-rss-tag-icon" title="RSS"></a>

<div class="art-footer-text">

<!-- <p><a href="#">Contact Us</a> | <a href="#">Terms of Use</a> | <a href="#">Trademarks</a>

| <a href="#">Privacy Statement</a><br />-->

<p> Copyright bu Bogdan Dubyk 2011. Всі права захищені.</p>

</div>

<div class="cleared"></div>

</div>

</div>

Сайт складається з таких сторінок: index.php, tovary.php, catalog.php, details.php.

index.php , order.php- головна сторінка сайту.

Index.php - головна сторінка , на якій розміщені категорії товарів.

PHP - код, головної сторінки, а саме виводу категорій:

<?php $result = mysql_query("SELECT * FROM categories WHERE id='1'") or die (mysql_error());

if (mysql_num_rows($result)!= 0){

?>

<?php if($myrow = mysql_fetch_array($result)) { ?>

<div class="art-layout-cell">

<div class="overview-table-inner">

<h4><?php echo $myrow['title']?> </h4>

<img src="<?php echo $myrow['img']?>" width="125px" height="125px" alt="an image" class="image" />

<p><?php echo $myrow['description']?></p>

<span class="art-button-wrapper">

<span class="l"> </span>

<span class="r"> </span>

<a class="art-button" href="products.php">Переглянути...</a>

</span>

</div>

</div><!-- end cell -->

<?php }

}else {echo "Немає записів в БД";} ?>

<?php $result = mysql_query("SELECT * FROM categories WHERE id='2'") or die (mysql_error());

if (mysql_num_rows($result)!= 0){

?>

<?php if($myrow = mysql_fetch_array($result)) { ?>

<div class="art-layout-cell">

<div class="overview-table-inner">

<h4><?php echo $myrow['title']?> </h4>

<img src="<?php echo $myrow['img']?>" width="125px" height="125px" alt="an image" class="image" />

<p><?php echo $myrow['description']?></p>

<span class="art-button-wrapper">

<span class="l"> </span>

<span class="r"> </span>

<a class="art-button" href="chemy.php">Переглянути...</a>

</span>

</div>

</div><!-- end cell -->

<?php }

}else {echo "Немає записів в БД";} ?>

Catalog.php - сторінка на якій розміщені всі види товарів

PHP - код виводу всіх видів товарів:

<?php $result = mysql_query("SELECT * FROM categories") or die (mysql_error());

if (mysql_num_rows($result)!= 0){ ?>

<?php while($myrow = mysql_fetch_array($result)) {?>

<div class="cleared"></div>

<div class="table-postmetadataheader">

<h2 class="table-header">

<?php echo $myrow['title']?></h2></div>

<?php $lim = 3; $start=0;

$res = mysql_query("SELECT count(*) FROM submenu WHERE cat='$myrow[id]'") or die (mysql_error());

$row = mysql_fetch_row($res);

$total_rows=$row[0];

$num_rows=ceil($total_rows/$lim);

for ($i=1; $i<=$num_rows;$i++) {?>

<div class="art-content-layout overview-table">

<div class="art-content-layout-row"> <center>

<?php

$result1 = mysql_query("SELECT * FROM submenu WHERE cat='$myrow[id]' LIMIT $start,3") or die (mysql_error());

while ($myrow1 = mysql_fetch_array($result1)) { ?>

<div class="art-layout-cell" >

<div class="overview-table-inner">

<center> <a href="tovary.php?sub=<?php echo $myrow1['id']; ?>"> <img src="<?php echo $myrow1['img']?>" width="175px" height="175px" alt="an image" class="image" /></a>

<a href="tovary.php?sub=<?php echo $myrow1['id']; ?>"><h4> <?php echo $myrow1['title'];$start++; ?> </h4></a> </center></div>

</div> <?php } ?> </center>

</div><!-- end row --></div>

<?php } } }

else {echo "Немає записів в БД";} ?>

Tovary.php - сторінка на якій за допомогою методу передачі даних між сервером і клієнтом GET виводяться товари вибраного виду.

PHP - код виводу товарів:

<div class="art-post-inner art-article">

<?php if (isset($_GET['sub'])) {$sub = $_GET['sub'];} else {echo "Помилка";}

$result= mysql_query("SELECT title FROM submenu WHERE id='$sub'") or die (mysql_error());

$myrow = mysql_fetch_array($result); ?>

<div class="art-postmetadataheader">

<h2 class="art-postheader">

<img src="images/postheadericon.png" width="29" height="29" alt="postheadericon" />

<?php echo $myrow['title'];?></h2></div><br>

<div class="art-postcontent">

<!-- article-content -->

<?php

$result1 = mysql_query("SELECT * FROM products WHERE sub='$sub'") or die (mysql_error());

while ($myrow1 = mysql_fetch_array($result1) )

{?>

<div class="cleared"></div>

<div class="table-postmetadataheader">

<h2 class="table-header">

<?php echo $myrow1['title']?></h2></div>

<div class="art-content-layout overview-table">

<div class="art-content-layout-row">

<div class="art-layout-cell" >

<div class="overview-table-inner">

<div align="center"> <img src="<?php echo $myrow1['img']?>" width="175px" height="175px" alt="an image" class="image" /></div>

<div><h4><em><b>Ціна: <?php echo $myrow1['price'];?></b></em></h4> </div>

<div class="tovary"> <label><h4><em><u>Опис:</u></em></h4> </label> <?php echo $myrow1['description'];?>... </div>

<?php if ($myrow1['available'] == 1) {echo "<em><u>Наявність:</u></em> <img src='images/tovary/available.gif' width='15px' height='15px' class='image' />";} else {echo "<em><u>Наявність:</u></em> <img src='images/tovary/unavailable.gif' width='15px' height='15px' class='image' />";}

?><div align="right"> <a class="art-button" href="details.php?id=<?php echo $myrow1['id'];?>">Детальніше...</a> </div></div></div></div>

Details.php - сторінка з детальним описом товару

<div class="art-post-inner art-article">

<?php if (isset($_GET['id'])) {$id = $_GET['id'];} else {echo "Помилка";}

$result= mysql_query("SELECT * FROM products WHERE id='$id'") or die (mysql_error());

$myrow = mysql_fetch_array($result); ?>

<div class="art-postmetadataheader">

<h2 class="art-postheader">

<img src="images/postheadericon.png" width="29" height="29" alt="postheadericon" />

<?php echo $myrow['title'];?></h2></div><br>

<div class="art-postcontent">

<!-- article-content -->

<div class="cleared"></div>

<div class="table-postmetadataheader">

<h2 class="table-header"></h2></div>

<div class="art-content-layout overview-table">

<div class="art-content-layout-row">

<div class="art-layout-cell" >

<div class="overview-table-inner">

<div align="center"> <img src="<?php echo $myrow['img'];?>" width="175px" height="175px" alt="an image" class="image" /></div>

<div><h4><em><b>Ціна:</b></em><?php echo $myrow['price'];?></h4> </div>

<div class="tovary"> <label><h4><em><u>Опис:</u></em></h4> </label> <?php echo $myrow['fdescription'];?> </div>

<?php if ($myrow1['available'] == 1) {echo "<em><u>Наявність:</u></em> <img src='images/tovary/available.gif' width='15px' height='15px' class='image' alt='В наявності'/>";} else {echo "<em><u>Наявність:</u></em> <img src='images/tovary/unavailable.gif' width='15px' height='15px' class='image' alt='Немає в наявності' />";}?></div></div></div><!-- end row --></div>

Створення адміністраторської частини сайту

Адміністраторська частина сайту, це частина яка закрита від очей користувачів сайтом , а доступна тільки для адміністраторів і власників сайту. В ній виможете маніпулювати сайтом, а саме добавляти, видаляти редагувати статті, сторінки, товари і тд.

Вигляд головної сторінки адміністраторської частини сайту

<?php

include "blocks/db.php";

?>

<!-- header -->

<td>

<img src="image/logo.jpg"> <br>

</td>

<!-- /header -->

<!-- body -->

<html><head> <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" media="screen" /> </head><body>

<h3>Панель Адміністратора</h3>

<div class="art-nav">

<div class="l"></div>

<div class="r"></div>

<ul class="art-menu">

<li>

<a href="index.php" class="active"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Категорії</span></a>

<ul> <?php

$result1 = mysql_query("SELECT * FROM categories") or die(mysql_error());while ($myrow1 = mysql_fetch_array($result1 )) { ?><li><a href="#"> <?php echo $myrow1['title']; ?> </a>

<ul><li><a href=#><img src="image/edit.png" alt="Редагувати"> - Редагувати</a></li><li><a href=#><img src="image/del.png" alt="Видалити"> - Видалити</a></li></ul>

</li><?php } $add = 1; ?>

<li><a href="add.php?add=<?php echo $add; ?>"><img src="image/add.png" alt="Додати"> - Додати категорію</a></li></ul></li><li>

<a href="index.php" class="active"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Види</span></a><ul>

<?php $result2 = mysql_query("SELECT * FROM submenu") or die(mysql_error()); while ($myrow2 = mysql_fetch_array($result2 )) {?><li><a href="#"> <?php echo $myrow2['title']; ?> </a>

<ul><li><a href=#><img src="image/edit.png" alt="Редагувати"> - Редагувати</a></li><li><a href=#><img src="image/del.png" alt="Видалити"> - Видалити</a></li></ul>

</li><?php } $add = 2;?>

<li><a href="add.php?add=<?php echo $add; ?>"><img src="image/add.png" alt="Додати"> - Додати вид</a></li></ul></li><li>

<a href="index.php" class="active"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Товари</span></a>

<ul> <?php $result3 = mysql_query("SELECT * FROM products") or die(mysql_error()); while ($myrow3 = mysql_fetch_array($result3)) {?> <li> <a href="#"> <?php echo $myrow3['title'];?> </a>

<ul><li><a href=#><img src="image/edit.png" alt="Редагувати"> - Редагувати</a></li><li><a href=#><img src="image/del.png" alt="Видалити"> - Видалити</a></li></ul>

</li><?php } $add = 3;?> <li><a href="add.php?add=<?php echo $add; ?>"><img src="image/add.png" alt="Додати"> - Додати товар</a></li> </ul></li><li>

<a href="index.php" class="active"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Контактна інформація</span></a>

<ul><li><a href=#><img src="image/edit.png" alt="Редагувати"> - Редагувати</a></li></ul></li><li>

<a href="index.php" class="active"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Банери</span></a>

<ul><li><a href=#><img src="image/edit.png" alt="Редагувати"> - Редагувати</a></li></ul></li></ul></div>

</body></html><!-- /body -->

Сторінка додавання категорій категорій

<?php include "blocks/db.php"; ?>

<td>

<img src="image/logo.jpg"> <br>

</td>

<head> <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" media="screen" /> </head>

<!-- TinyMCE -->

<script type="text/javascript" src="jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>

<script type="text/javascript">

tinyMCE.init({

// General options

mode : "textareas",

theme : "advanced",

plugins : "safari,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,inlinepopups",

// Theme options

theme_advanced_buttons1 : "bold,italic,underline,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,formatselect,fontselect,fontsizeselect",

theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,bullist,numlist,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,code,forecolor,backcolor",

theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,media,fullscreen",

theme_advanced_buttons4 : "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,pagebreak",

theme_advanced_toolbar_location : "top",

theme_advanced_toolbar_align : "left",

theme_advanced_statusbar_location : "bottom",

theme_advanced_resizing : true,

// Example word content CSS (should be your site CSS) this one removes paragraph margins

content_css : "css/word.css",

// Drop lists for link/image/media/template dialogs

template_external_list_url : "lists/template_list.js",

external_link_list_url : "lists/link_list.js",

external_image_list_url : "lists/image_list.js",

media_external_list_url : "lists/media_list.js",

// Replace values for the template plugin

template_replace_values : {

username : "Some User",

staffid : "991234"}});</script>

<!-- /TinyMCE --><div class="art-nav"><div class="l"></div><div class="r"></div><ul class="art-menu"><li>

<a href="index.php" class="active"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Категорії</span></a><ul> <?php

$result1 = mysql_query("SELECT * FROM categories") or die(mysql_error());while ($myrow1 = mysql_fetch_array($result1 )) { ?><li><a href="#"> <?php echo $myrow1['title']; ?> </a>

<ul><li><a href=#><img src="image/edit.png" alt="Редагувати"> - Редагувати</a></li><li><a href=#><img src="image/del.png" alt="Видалити"> - Видалити</a></li></ul>

</li><?php } $add = 1; ?>

<li><a href="add.php?add=<?php echo $add; ?>"><img src="image/add.png" alt="Додати"> - Додати категорію</a></li></ul></li><li>

<a href="index.php" class="active"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Види</span></a><ul>

<?php $result2 = mysql_query("SELECT * FROM submenu") or die(mysql_error()); while ($myrow2 = mysql_fetch_array($result2 )) {?><li><a href="#"> <?php echo $myrow2['title']; ?> </a>

<ul><li><a href=#><img src="image/edit.png" alt="Редагувати"> - Редагувати</a></li><li><a href=#><img src="image/del.png" alt="Видалити"> - Видалити</a></li></ul>

</li><?php } $add = 2;?>

<li><a href="add.php?add=<?php echo $add; ?>"><img src="image/add.png" alt="Додати"> - Додати вид</a></li></ul></li><li>

<a href="index.php" class="active"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Товари</span></a>

<ul> <?php $result3 = mysql_query("SELECT * FROM products") or die(mysql_error()); while ($myrow3 = mysql_fetch_array($result3)) {?> <li> <a href="#"> <?php echo $myrow3['title'];?> </a>

<ul><li><a href=#><img src="image/edit.png" alt="Редагувати"> - Редагувати</a></li><li><a href=#><img src="image/del.png" alt="Видалити"> - Видалити</a></li></ul>

</li><?php } $add = 3;?> <li><a href="add.php?add=<?php echo $add; ?>"><img src="image/add.png" alt="Додати"> - Додати товар</a></li> </ul></li><li>

<a href="index.php" class="active"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Контактна інформація</span></a>

<ul><li><a href=#><img src="image/edit.png" alt="Редагувати"> - Редагувати</a></li></ul></li><li>

<a href="index.php" class="active"><span class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Банери</span></a>

<ul><li><a href=#><img src="image/edit.png" alt="Редагувати"> - Редагувати</a></li></ul></li></ul></div><?php

if (isset ($_GET['add'])) {$add = $_GET['add'];}

if ($add == 1) {

if (isset($_POST['j'])){ $r =0;

if (isset ($_POST['title'])){$title = $_POST['title'];}

if (isset ($_POST['description'])){$description = $_POST['description'];}

if (isset ($_POST['img'])){$img = $_POST['img'];}

if (empty($title)) {echo "<font color='#FF0066'>Ви не ввели заголовок.</font><br>"; $r=1; unset($title);}

if (empty($description)) {echo "<font color='#FF0066'>Ви не ввели описю</font><br>"; $r=1; unset($description);}

if (empty($img)) {echo "<font color='#FF0066'>Ви не вибрали картинку.</font><br>"; $r=1; unset($img);}

if ($r == 1) {die("Помилка!! <a href='add.php?add=".$add."'> Назад</a> <a href='index.php'> На головну</a> " );} else {echo "Дані успішно додані. <a href='add.php?add=".$add."'> Назад</a> <a href='index.php'> На головну</a>"; mysql_query ("INSERT INTO categories(title,description ,img)VALUES ('$title','$description','$img')"); }} else { echo "

<h3>Додати категорію:</h3>

<form action = 'add.php' method='post' target='_self'>

<label>Введіть заголовок</label><br><input type='text' name='title' /> <br>

<label>Опис</label>

<textarea name='description'></textarea>

<label>Зображення</label><br><input type='file' name='img' /> <br>

<input type='hidden' name='j'>

<input type='submit' value='Додати'>

</form><br><br><br> <a href='index.php'> На головну</a> ";} }?><?php

if (isset ($_GET['add'])) {$add = $_GET['add'];}

if ($add == 2) {

if (isset($_POST['j'])){ $r =0;

if (isset ($_POST['title'])){$title = $_POST['title'];}

if (isset ($_POST['name'])){$name = $_POST['name'];}

if (isset ($_POST['img'])){$img = $_POST['img'];}

if (empty($title)) {echo "<font color='#FF0066'>Ви не ввели назву.</font><br>"; $r=1; unset($title);}

if (empty($name)) {echo "<font color='#FF0066'>Ви не ввели унікальну назву</font><br>"; $r=1; unset($name);}

if (empty($img)) {echo "<font color='#FF0066'>Ви не вибрали картинку.</font><br>"; $r=1; unset($img);}

if ($r == 1) {die("Помилка!! <a href='add.php?add=".$add."'> Назад</a> <a href='index.php'> На головну</a> " );} else {echo "Дані успішно додані. <a href='add.php?add=".$add."'> Назад</a> <a href='index.php'> На головну</a>"; mysql_query ("INSERT INTO submenu(title,name,img)VALUES ('$title','$name','$img')"); }} else { echo "

<h3>Додати вид:</h3>

<form action = 'add.php' method='post' target='_self'>

<label>Введіть назву</label><br><input type='text' name='name' /> <br>

<label>Введіть унікальну назву (англійськими)</label><br><input type='text' name='title' /> <br>

<label>Зображення</label><br><input type='file' name='img' /> <br>

<input type='hidden' name='j'>

<input type='submit' value='Додати'>

</form><br><br><br> <a href='index.php'> На головну</a> ";} }?>

<?php

if (isset ($_GET['add'])) {$add = $_GET['add'];}

if ($add == 3) {

if (isset($_POST['j'])){ $r =0;

if (isset ($_POST['title'])){$title = $_POST['title'];}

if (isset ($_POST['description'])){$description = $_POST['description'];}

if (isset ($_POST['fdescription'])){$description = $_POST['fdescription'];}

if (isset ($_POST['img'])){$img = $_POST['img'];}

if (isset ($_POST['price'])){$price = $_POST['price'];}

if (empty($title)) {echo "<font color='#FF0066'>Ви не ввели назву.</font><br>"; $r=1; unset($title);}

if (empty($description)) {echo "<font color='#FF0066'>Ви не ввели опис</font><br>"; $r=1; unset($description);}

if (empty($fdescription)) {echo "<font color='#FF0066'>Ви не ввели повний опис</font><br>"; $r=1; unset($fdescription);}

if (empty($img)) {echo "<font color='#FF0066'>Ви не вибрали картинку.</font><br>"; $r=1; unset($img);}

if (empty($price)) {echo "<font color='#FF0066'>Ви не вибрали ціну.</font><br>"; $r=1; unset($price);}

if ($r == 1) {die("Помилка!! <a href='add.php?add=".$add."'> Назад</a> <a href='index.php'> На головну</a> " );} else {echo "Дані успішно додані. <a href='add.php?add=".$add."'> Назад</a> <a href='index.php'> На головну</a>"; mysql_query ("INSERT INTO products(title,description,fdescription,,img, price)VALUES ('$title','$description','$fdescription','$img','$price')"); }} else { echo "

<h3>Додати товар:</h3>

<form action = 'add.php' method='post' target='_self'>

<label>Введіть назву</label><br><input type='text' name='title' /> <br>

<label>Опис</label>

<textarea name='description'></textarea>

<label>Повний опис</label>

<textarea name='fdescription'></textarea>

<label>Зображення</label><br><input type='file' name='img' /> <br>

<label>Введіть ціну</label><br><input type='text' name='price' /> <br>

<input type='hidden' name='j'>

<input type='submit' value='Додати'>

</form><br><br><br> <a href='index.php'> На головну</a> ";} }

?>

Висновок

Мета курсової роботи ствроення повноцінного веб-сайту в мому випадку інтернет магазину, а саме клієнтської та адміністративної частини за допомогою PHP та MySQL і Flash вставками. На далі для покращення веб сайту можна добавити можливість регістрації користувачів, створити модуль коментарів, створити кошик куди добавляється і оформлюється замовлення, Оптимізувати адміністративну частину, а саме покращити захист сайту за допомогою хеш-шифрування даних. Та покращити візуальне оформлення.

Список літератури

1.Д. Котеров, А.Костеров PHP 5 в оргиніналі.

2.www.php.su

3.google.com.ua

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Обґрунтування потреби, поняття, класифікація, проектування та етапи розробки веб-сайту. Вибір програмних засобів, розробка інтерфейса і бази даних. Динамічна мова розмітки гіпертекстових документів DHTML. Розміщення категорій товарів в on-line магазині.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 04.08.2009

 • Інтернет-магазин як веб-сайт, що рекламує товар, приймає замовлення на покупку. Процес створення програмного продукта від викладення вимог до написання коду, відладки та тестування. Потреби адміністраторів інтернет-магазину. Мова програмування сайту.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 25.11.2010

 • Створення та етапи розробки веб-сайту. Встановлення локального сервера Denwer. Підготовка до інсталяції CMS Joomla. Розробка веб-сайта для інтернет-магазину автозапчастин. Створення категорій з товарами в Virtue Mart. Техніко-економічне обґрунтування.

  дипломная работа [6,3 M], добавлен 21.06.2014

 • Поняття про сайт, огляд його основних функцій і класифікація видів. Розробка сайту з використанням мов HTML, PHP, CSS та з базою даних MySQL, готового для розміщення в інтернеті. Засоби полегшення спілкування та обміну інформацією між викладачами.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 26.08.2014

 • Види сайтів та характеристика сайту-візитки, сайту-магазину, новинного сайту та соціальних мереж. HTML та CSS як основа шаблону сайту та стилю оформлення. Розробка структури та вибір дизайну порталу новин, його програмний код та вигляд у браузері.

  дипломная работа [2,4 M], добавлен 20.10.2013

 • Основні підходи до проектування баз даних. Опис сайту Інтернет-магазину, характеристика його підсистем для обробки анкет і запитів користувачів. Розробка концептуальної, інфологічної, даталогічної, фізичної моделей даних. Побудова ER-моделі в CASE-засоби.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 01.02.2013

 • Сайт як інформаційна одиниця мережі Інтернет. Просування сайту за допомогою дошок оголошень. Створення web-сторінок за допомогою мови HTML. Послуги, які надають web-ресурси з пошуку роботи. Пошукові системи, сайти та портали з працевлаштування.

  курсовая работа [59,3 K], добавлен 02.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.