Розвиток мовлення у дітей віком від одного до трьох років

Характеристика основ розвитку пасивного та активного мовлення людини. Визначення вікових особливостей дітей від одного до трьох років у контексті формування навичок мовлення. Розгляд заїкання як різновиду мовлення, дослідження шляхів його подолання.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.11.2015
Размер файла 61,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Список використаної літератури

1. Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю. Вы и младенец: у истоков общения. - М.: Педагогика, 1991. - 160 с.

2. Абрамов Г.С. Возрастная психология. - М., 2001, 263 с.

3. Баданина Л.П. Возрастная психология. - СПб., 2001, 193 с.

4. Вікова і педагогічна психологія. О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. - К., 2001, 305 с.

5. Виготський Л.С. Педагогічна психологія. - М.: Педагогіка, 1991. ст. 391

6. Возрастная и педагогическая психология. Под ред. М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова. - М., 2003, 168 с.

7. Гуцало Є.А. Вікова психологія. - Кіровоград, 2004, 280 с.

8. Далетерко Н.В. Дитяча психологія. - Слов'янськ, 2005, 429 с.

9. Жинкин Н.И. Механизмы речи. - М.: АПН РСФСР, 1958. ст. 100

10. Заброцький М.М. Вікова психологія. Навчальний посібник. 2-е видання, виправлене і доповнене. - К., 2002, 104 с.

11. Кулаги на И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших специальных учебных заведений. Творческий центр. Москва, 2004, 463 с.

12. Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для ВУЗов. Серия Учебник Нового Века. - СПб, 2006, 594 с.

13. Обозов Н.Н. Возрастная психология. - СПб, 2000, 208 с.

14. Обухов Л.Ф. Возрастная психология. Издание 4-е. - М., 2001, 423 с.

15. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. Учебник. - М., 1996, 373 с.

16. Піроженко Т.О. Мовленнєве зростання дошкільника. - К.: Грайлик, 1999, c. 33-38

17. Педагогічна та вікова психологія. Серія "Вища освіта в Україні" - К., 2007

18. Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія. Навчальний посібник. - Суми, 2007

19. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. - К., 2005, 344 с.

20. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). М., 2007, 351 с.

21. Будьмо здорові. Науково-популярний журнал // Серпень, 2008, С. 20

22. Будьмо здорові. Науково-популярний журнал // Листопад, 2007, №11, С. 23

23. Чубенко Оксана Володимирівна, Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна: [Передумови формування усного мовлення в дітей - Режим доступу: www.logoburn.com

24. Леонтьев А. Основы психолингвистики: навч. посіб. / А. Леонтьев. - М., 1999. Ст. 46-48

Додаток

Ігри з пальчиками добре розвивають дрібну моторику. Це, в свою чергу, ефективно позначається на розвитку мови маляти. Пальчикові ігри також піднімуть дитині настрій, заспокоять, розважать.

Основні правила пальчикових ігор:

Підбирайте ігри, які виявляться під силу малюкові. Спочатку покажіть всі дії з пальчиками, потім попросіть повторити. Допомагайте дитині робити все правильно. Якщо гра поки занадто складна для малюка - спростите її.

Пальчикові ігри

Перший пальчик - наш дiдycь,

Другий пальчик - то бабуся,

Третій пальчик - наш татусь,

А четвертий - то матуся,

А мізинчик - наш малюк,

Biн сховався тут.

(Показуємо на пальчик та кажемо: "перший пальчик...", i продовжуємо гру, загинаючи кожен пальчик).

Задрімав мізинчик трішки,

Безіменний - стриб у ліжко,

А середній там лежить,

Вказівний давно вже спить.

Вранці вci вони схопились враз -

В дитсадочок бігти час.

(По черзі загинаємо пальчики до долоні. Потім великим пальцем торкаємося всіх інших - "будимо". Розкриваємо всі пальці "враз").

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття мовлення та його психофізіологічні основи. Особливості розвитку мовлення молодших школярів. Експериментальне вивчення рівня розвитку мовлення школярів молодших класів в процесі навчання. Аналіз результатів дослідження, висновки та рекомендації.

  курсовая работа [159,4 K], добавлен 21.07.2010

 • Характеристика та психологічні особливості розвитку функцій мовлення в дошкільному віці. Методи і методики дослідження мовлення як складової виховного процесу. Зміна мовлення дошкільників в умовах експериментального формування їх потреби в спілкуванні.

  курсовая работа [71,4 K], добавлен 24.03.2010

 • Теоретичні аспекти психомоторики. Формування психомоторних здібностей у дітей молодшого шкільного віку. Психомоторні аспекти навчання та виховання. Фізіологічні механізми мовної діяльності. Психомоторика як засіб розвитку мовлення при його порушенні.

  курсовая работа [41,7 K], добавлен 03.07.2009

 • Види та психофізіологічні основи мовлення у молодшому шкільному віці. Дослідження розвитку мовлення в дитини як процесу оволодіння рідною мовою, умінням користуватися нею як засобом пізнання навколишнього світу, засвоєння досвіду, набутого людством.

  курсовая работа [60,8 K], добавлен 05.01.2014

 • Загальні особливості дітей дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення. Соціальна ситуація розвитку дитини при переході із дитячого закладу в школу. Основні методики визначення психологічної готовності дітей до навчання в школі.

  курсовая работа [59,4 K], добавлен 01.08.2013

 • Порушення мовлення: афатичні (афазії моторні, сенсорні, амнестичні, номінальні) та неафатичні (дизартрія, акінетичний та істеричний мутизм). Розлади усного мовлення. Розлади письмової мовлення. Словесна глухота. Словесна сліпота (алексія). Ехолалія.

  реферат [20,9 K], добавлен 22.12.2007

 • Відхилення в стані здоров'я та психофізичному розвитку дітей із затримкою психічного розвитку віком 6–8 років. Засоби фізичної реабілітації, спрямовані на покращення соматичного стану та відновлення вторинних недоліків у психофізичному розвитку дітей.

  курсовая работа [784,9 K], добавлен 19.02.2011

 • Історія вивчення невербальних комунікацій. Аналіз взаємозв'язку між службовим становищем людини та її лексикою. Загальна характеристика основних видів жестів, особливості їх сприйняття різними народами. Основні правила зрозумілого для партнера мовлення.

  реферат [33,1 K], добавлен 22.06.2010

 • Основні аспекти розвитку самосвідомості людини. Становлення самосвідомості в онтогенезі. Структура самосвідомості та її загальні функції. Особливості формування самосвідомості в дошкільному віці, у дітей молодшого шкільного віку та в юнацькому віці.

  курсовая работа [56,0 K], добавлен 18.03.2012

 • Основні функції емоційної інтонації в спілкуванні. Особливості інтонаційної виразності мовлення в педагогічній практиці. Дослідження емоційних інтонацій вчителя, їх сприйняття в навчальному процесі. Здатність продукування емоційних інтонацій у педагога.

  дипломная работа [183,8 K], добавлен 12.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.