Природні передумови здібностей і таланта відповідно до концепції здібностей Ф. Галля і Ф. Гальтона

Теоретично-методологічні дослідження в психології: сутність здібностей, їх зв`язок з обдарованістю, інтересами та типологією людей. Помилковість фаталістичного погляду на здібності. Френсис Гальтон і його вплив на розвиток сучасної психологічної науки.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.03.2012
Размер файла 40,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6. Гальперин И.Р. Введение в психологию. - М., 1976. - С. 89 - 121.

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. - Т. I. - М.: Высшая школа, 1989. - С. 215 - 264.

8. Мухина В.С. Возрастная психология. - М, 1997. - С. 85 - 97.

9. Богиович Л.И. Избранные психологические труды. Под ред. Д.И. Фельдштейна. М.: 1997. - С. 36 - 48.

10. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я, Психологические этюды. - Минск: Беларусь, 1998. - С. 72 - 86.

11. Бабосов Е.М. Социология управления: Учеб. пособие. - М.: Тетрасистемс, 2001. - С. 231 - 254.

12. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Высшая школа, 1982. - С. 62 - 94.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Трактування поняття обдарованості в психології. Дослідження помилковості фаталістичного погляду на здібності. Ознайомлення із вкладом Гальтона у розвиток психології: постановка питання про взаємозв'язок спадковості і таланту, розробка "теорії кореня".

  курсовая работа [42,4 K], добавлен 01.02.2012

 • Поняття про здібності: їх види і характеристика. Природа людського інтелекту та здібностей - вроджених особливостей індивіда, які визначають всі його досягнення та набуті ним навички і вміння. Прояви здібностей у дошкільному та у студентському віці.

  курсовая работа [47,9 K], добавлен 07.05.2011

 • Сторінки життя, науковва кар'єра Гальтона. Психічна спадковість, статистичні методи. Тести розумових здатностей, асоціація ідей, психічні образи. Інші дослідження та багатогранність гальтоновського таланта. Роботи Гальтона в області статистики.

  реферат [24,2 K], добавлен 24.10.2010

 • Сутність та види здібностей. Специфіка загальних і спеціальних здібностей. Типи розумових здібностей. Рівні розвитку здібностей: здатність, обдарованість, талант, геніальність. Фактори, що сприяють формуванню та розвитку здібностей, їх реалізації.

  реферат [23,6 K], добавлен 23.11.2010

 • Поняття самооцінки особистості у вітчизняній та зарубіжній психології. Особливості її розвитку в підлітковому віці. Місце рефлексії у формуванні здібностей людини. Особливості співвідношення рівнів самооцінки та значимості вмінь і учбових здібностей.

  курсовая работа [304,9 K], добавлен 15.05.2014

 • Творчі здібності школярів як психологічна проблема. Зміст та форми поняття "творчі здібності". Вікові особливості молодших школярів у контексті формування та діагностики творчих здібностей. Умови розвитку та методика визначення творчих здібностей.

  курсовая работа [330,6 K], добавлен 16.06.2010

 • Природа та сутність здібностей як психологічного явища. Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Індивідуалізація розвитку художніх здібностей дітей, їх психологічний вплив на формування особистості, рекомендації щодо подальшого розвитку.

  курсовая работа [358,1 K], добавлен 21.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.