Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

Поняття темпераменту та його основні властивості. Психологічні особливості дітей різних типів темпераменту. Аналіз прояву властивостей темпераменту на процес засвоєння знань у дітей молодшого шкільного віку при проведені навчально-виховної роботи з ними.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.12.2010
Размер файла 53,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Після детального знайомства з психолого-педагогічною та спеціальною літературою ми звернулися до практичної апробації теоретичних висновків.

Дослідження проводилося на базі ліцею № 4 м. Кременчука з дітьми 4-го класу.

Вивчення типологічних особливостей дітей здійснювалося таким чином: 1) спостереження за поведінкою дітей у всіх видах їх життєдіяльності під час занять, прогулянок, ігор; 2) узагальнення характеристик та спостережень учителів. 3) з дітьми експериментального класу було проведено дослідження за тестом-опитувальником «Коло» Г. Айзенка, з метою визначення темпераменту дітей.

Тест - опитувальник «Коло» Г. Айзенка наведений в додатку А.

Список дітей

Домінуючий тип темпераменту

Армеева А.

холерик

Артюхіна В.

флегматик

Банкир В.

холерик

Блащук Р.

меланхолік

Бурко В.

сангвінік

Волощук К.

сангвінік

Гончар В.

меланхолік

Гострик І.

сангвінік

Довгаль О.

флегматик

Згідно результатів тестування визначили домінуючий тип темпераменту, результати занесені в таблицю 3.1.

Таблиця 3.1

Данилова М.

холерик

Сгоров О.

сангвінік

Коробко Р.

меланхолік

Кравченко Б.

флегматик

Лапко С.

меланхолік

Литванов Д.

меланхолік

Марченко Л.

флегматик

Оришко В.

сангвінік

Радченко В.

меланхолік

Трушин Д.

сангвінік

Чабан Г.

флегматик

2.2 Способи роботи учителя з дітьми різних типів темпераменту

Роль темпераменту в формуванні загально навчальних умінь та навичок полягає в тому, що від нього залежить ступінь та характер впливу на діяльність як зовнішніх умов, так і внутрішніх - тобто індивідуально-психологічних властивостей людини. Тому одним з шляхів пристосування темпераменту до вимог діяльності є формування індивідуального стилю діяльності.

Залежність індивідуального стилю діяльності від типологічних особливостей учня, передусім властивостей темпераменту, дозволяє схарактеризувати учбову стратегію сангвініків, холериків, флегматиків та меланхоліків на початковому етапі навчання та дати загальні рекомендації вчителям і батькам.

Отже, в результаті спостереження ми з'ясували, що особливо яскравий відбиток на стиль учбової діяльності молодших школярів накладає їх темперамент. Так, типові меланхоліки мають індивідуальний стиль, притаманний слабкому типу нервової системи. Його риси такі: 1) довготривала попередня орієнтовна діяльність; 2) потреба в наочності - учень використовує короткий запис при розв'язанні задачі; 3) довготривала робота у чернетках; 4) контрольні дії чітко простежуються, учень нібито боїться помилитися, зробити щось невірно; 5) деталізація, докладність записів; 6) неодноразова перевірка; 7) труднощі переходу від одного виду діяльності до іншого.

Флегматичність або інертність нервово-психічних процесів надає виконанню завдань флегматиків деяку своєрідність, а саме: 1) тривалість попередньої орієнтовної діяльності в сильного типу завжди невелика, але в інертних флегматиків вона збільшується; 2) наявність наочності є, але не через потребу, а через надмірну обережність та помилкову звичку діяти повільно; 3) контроль злитий з виконавчими діями; 4) деталізація, докладність записів; 5) легкість переходу від одного виду діяльності до іншого.

Учні, які є типовими представниками сангвінічного типу темпераменту, мають індивідуальний стиль сильного типу нервової системи, який характеризується: 1) малою тривалістю попередньої орієнтовної діяльності; 2) відсутністю потреби в наочності; 3) відсутністю потреби в чернетці; 4) контролем, який злитий з виконавчими діями, (дивляться на запис лише для того, щоб тішитися своєю охайністю); 5) швидкістю аналізу вимог завдань; 6) легкістю переходу від одного виду діяльності до іншого (робиться це дуже рішуче).

Учні - типові представники холеричного типу темпераменту, мають індивідуальний стиль сильного типу нервової системи, на який холеричність накладає свій відбиток: 1) тривалість попередньої орієнтовної діяльності невелика; 2) відсутність потреби у наочності; 3) відсутність потреби у чернетці; 4) виконавчі дії супроводжуються контрольними, в яких учні різко та поривчасто виправляють помилки в ході роботи; 5) швидкість аналізу вимог завдань супроводжується короткочасним зовнішнім виявом емоцій; 6) легкість швидкого переходу від одного виду діяльності до іншого.

Недоцільно робити висновок про те, що один з типів індивідуального стилю учбової діяльності кращий або гірший за інші. Учні з різними типами індивідуального стилю можуть досягти однаково високих результатів в учбовій діяльності.

Педагог зобов'язаний спрямовувати діяльність дітей, щоб сприяти формуванню позитивних рис і запобігати появі негативних. У сангвініка слід формувати стійкі уподобання та інтереси, не допускати поверхового, недбалого виконання ним завдання, вимагати від нього доводити почату справу до кінця, стимулювати позитивне ставлення до достоїнств інших, уміння зважати на їхню думку, вчити бути уважним до товаришів, надійним у стосунках з ними, дбати, щоб нові знайомства не витісняли старих. Рекомендації: включати у громадську діяльність, ставити перед ним усе нові завдання, звертаючи при цьому особливу увагу на контроль за якістю роботи.

У виховно-педагогічному процесі дітей-флегматиків головне -- формувати трудові навички, стежити, щоб вони завжди були зайняті, залучати до діяльності в колективі, вчити за допомогою ігор і занять пришвидшувати темп дій, заохочувати найменші прояви рухливості, спритності. Завдяки цьому їхня млявість не перетвориться на лінощі, урівноваженість почуттів -- на слабкість. Рекомендації: головне -- керувати їхньою діяльністю, не підганяти.

Енергію холерика слід спрямовувати на корисні справи, ставити перед ним складні завдання, допомагаючи осмислювати їх. Важливо обережно застосовувати все, що збуджує нервову систему, розвивати і зміцнювати процес гальмування шляхом організації розміреної діяльності, домагатися стриманої поведінки, створювати можливості для реалізації потреби в руховому навантаженні. Особливо необхідно систематично контролювати їхню поведінку і діяльність, дотримання правил, якість і повноту виконання завдань, вимог дорослих, вчити зважати на інших, не ображаючи самолюбства. Рекомендації: головне -- не втомлювати одноманітною діяльністю.

У вихованні меланхоліків слід враховувати їхню вразливу нервову систему, швидку втомлюваність, слабкість нервових процесів, допомагати подолати сором'язливість, нерішучість, невпевненість у своїх силах, оскільки це може стати причиною слабкого характеру. Виявляючи до них чуйність і доброзичливість, потрібно розвивати активність, уміння переборювати несміливість, труднощі, підтримувати позитивні емоції. Рекомендації: у хорошому колективі здатні виявляти наполегливість і завзятість, уважність до людей і тактовність.

ВИСНОВКИ

Чітко вираженого типу темпераменту не існує. Він відображається на характері, волі, мисленні, пізнавальній діяльності дитини. Темперамент не є сталою властивістю особистості, він змінюється залежно від умов її життя і виховання. Кожний тип темпераменту має свої переваги та недоліки. Для правильної організації виховання, боротьби з недоліками і поліпшення спілкування дитини з людьми необхідно знати, до якого типу темпераменту вона належить. Кожному темпераменту відповідає певний тип нервової системи. Уміння його визначати необхідне для правильного спрямування розвитку особистості молодшого школяра, розуміння особливостей його поведінки, запобігання небажаним реакціям дитини тощо.

Виокремлюють чотири основні типи вищої нервової діяльності, які відповідають певному типу темпераменту: а) сильний, урівноважений, рухливий (сангвінік); б) сильний, урівноважений, інертний (флегматик); в) сильний, неврівноважений (холерик); г) слабкий (меланхолік).

Тип темпераменту - одна з найважливіших умов походження індивідуально-своєрідних рис характеру. Від властивостей темпераменту залежать динамічні (швидкість, сила, інтенсивність) особливості характеру. Властивості темпераменту можуть сприяти або протидіяти розвитку повних якостей особистості (холерику легше стати хоробрим, ніж меланхоліку). Тип темпераменту певним чином зумовлює недоліки характеру при послабленні виховання. У такому випадку сангвінік недостатньо зосереджений, похапливий, поверховий, легковажний. Холерик -- нестриманий, конфліктний, агресивний, невитриманий. Флегматик-- млявий, байдужий, консервативний. Меланхолік відзначається хворобливою вразливістю, замкнутістю, відчуженістю, безволлям. Вроджені динамічні можливості дітей це ті вхідні умови, в яких повинен діяти педагог, реалізуючи свої професійні цілі.

Темперамент дитини -- один із найважливіших орієнтирів у здійсненні індивідуального підходу в її вихованні.

Сутністю індивідуального підходу у виховному та педагогічному процесах виступає варіативне використання педагогом цілісної системи виховної роботи з урахуванням індивідуальності дитини.

Успішне здійснення індивідуального підходу у процесі навчання передбачає багатокомпонентну та водночас єдину систему розробки та реалізації індивідуальних програм.

Для дітей кожного типу темпераменту актуальними є певні виховні завдання.

Індивідуального підходу вимагають діти з різною мірою їх фізичної активності -- рухливості.

Тактики врахування типів темпераменту дітей полягають як у створенні сприятливих зовнішніх умов, так і в озброєнні дітей уміннями саморегуляції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник / Для студ. психол. і педагог, спеціальностей. - 2-ге видан., випр. і доп. - К.: «Центр учбової літератури». - 2007. - 968 с.

Васецька П. Темперамент в індивідуальному стилі діяльності молодших школярів // Початкова школа. - 1999. - №6. - С. 7-8.

Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник - К.: Либідь, 2005.-400 с.

Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб / О.В. Скрипченко та ін. 2-ге вид. - К.: Каравела, 2007. - 400 с.

Загальна психологія / За ред.. С.Д. Максименка. Підручник. - 3-тє вид., переробл. і доп. - Вінниця: Нова Книга, 2006. - 688 с.

Коробко СЛ., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. - К.: Літера ЛТД, 2006. -416 с.

Костенко Г.А., Яременко О.Б. Особистісно орієнтований підхід у навчанні учнів з різними типами темпераменту // Початкова школа.-2001. -№33.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Радянська школа, 1989. - 420 с.

Кочерга О., Васильєв О. Дитячі страхи, неврози, темперамент. -Психолог. - 2002. - № 12. - С. 2-5.

10. Кузьменко В. У. Індивідуальний підхід: десять кроків // Дошкільне

виховання. -- 2006. -- № 7. -- С 10--12.

11. Марінушкіна О.Є. Порадник практичного психолога. - X.: Вид.

група «Основа», 2007. - 240 с.

12. Павелків Р.В. Дитяча психологія: Навч. посіб. - К.: Академвидав,

2008. - 432 с.

13. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов та ін. - 4-те вид., стереотип. - К.: Либідь, 2003. - 560 с.

14. Развитие личности ребенка: Пер. с англ. / Под ред. А. Фонарева.

-- М.: Прогресс, 1987.-С. 190-211.

15. Савчин М.В. Вікова психологія: Навчальний посібник. - К.:

Академвидав, 2005. - 360 с.

16. Сисоєва С.О. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів

вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної

та дистанційної форм навчання. - К.: Міленіум, 2005. - 520 с.

17. Скрипченко О.В., Подалко О.С, Скрипченко Л.О. Психолого-

педагогічні основи навчання. - К.: УЦДК, 2005.- 712 с. 18.Столина. - М.: Педагогика, 1989. - С. 85-202.

19. Степанов О.М. Основи психології і педагогіки: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 504 с.

20. Терлецька Л. Шкільна психодіагностика - К.: Редакції загально-педагогічних газет, 2003. - 120 с.

Додаток А

Визначення темпераменту за тестом-опитувальником «Коло» Г. Айзенка Обладнання: бланк опитувальника.

Методика проведення. Дітям роздаються бланки опитувальника «Коло» і пропонується підкреслити риси різних типів темпераменту, які, на їхню думку, притаманні їм.

Бланк опитувальника (табл. 1).

Таблиця 1

схвильований

образливий

тривожний

неспокійний

негнучкий

агресивний

схильний до розмірковувань

запальний

песимістичний

імпульсивний

стриманий

мінливий

нетовариський

оптимістичний

малоактивний

активний

невпевнений у собі

нетерплячий

уповільнений

рухливий

м

X

ф

с

пасивний

активний

обережний

відкритий

розсудливий

балакучий

доброзичливий

безтурботний

стриманий

жвавий

надійний

життєрадісний

спокійний

схильний до лідерства

рівний

доступний

терплячий

товариський

наполегливий

бадьорий

Обробка результатів. Кожній характеристиці типу темпераменту надасться 10%, тобто повна характеристика типу темпераменту включає 100%. Найбільше число відсотків указує на домінуючий тип темпераменту.

Інтерпретація результатів:

Сангвінік (сильний, урівноважений, рухливий тип):

підвищена активність, довготривала працездатність;

бадьорий, підвищений настрій, підвищена емоційна збудливість;

швидке виникнення і зміна почуттів та емоційних станів;

швидке включення у нову роботу і швидке переключення з однієї роботи на іншу;

швидке засвоєння і перебудова навичок;

швидке пристосування до нової обстановки;

швидка реакція на події;

товариськість, легкість входження в контакт із незнайомими людьми;

деяка переоцінка своїх можливостей;

відсутність різко негативних реакцій на поведінку інших людей;

байдуже ставлення до нового;

спонукання нестійкі, увага нестабільна;

схильність уникати труднощів, поспішати з прийняттям рішень;

ставлення до критики -- спокійне, терпіння -- помірне;

невелика навіюваність і недовірливість. Флегматик (сильний, урівноважений, інертний тип):

довготривала працездатність, терплячість, стриманість;

слабка емоційна збудливість, рівний спокійний настрій;

повільне виникнення і зміна почуттів та емоційних станів;

*повільне включення в нову роботу і повільне переключення з однієї роботи на іншу;

повільне пристосування до нового оточення;

повільне засвоєння і перебудова навичок;

*бідність рухів, повільність та монотонність мовлення, одноманітність міміки;

інертність і негнучкість поведінки;

стійкість у прагненнях і настроях;

наполегливість у досягненні мети;

ставлення до критики -- байдуже, негативне ставлення до нового;

більш реальна оцінка своїх здібностей; і

слабка навіюваність і недовірливість.

Холерик (сильний, неврівноважений, рухливий тип):

підвищена активність;

енергійність, нестриманість, нетерплячість;

*запальність, гарячковість, збудженість та неврівноваженість поведінки; швидке включення в нову роботу і швидке переключення з однієї роботи на іншу;

швидке засвоєння і перебудова навичок;

швидка пристосованість до нових обставин;

*непосидючість, швидкість рухів і мовлення, загальна моторна рухливість;

виразність міміки і пантоміміки, виразність мовлення;

помірна навіюваність і недовірливість;

*циклічність у діяльності, тобто переходи від інтенсивної діяльності до різкого спаду;

переходи від вираження симпатії до виявів антипатії;

схильність до агресії при поразках;

велика сила волі, активність, динамічність;

терпіння слабке;

значне переоцінювання своїх здібностей;

ставлення до критики -- збуджене;

ставлення до нового -- позитивне. Меланхолік (слабкий тип):

швидка втомлюваність, в'ялість, мала активність, гіперсензитивність;

пригніченість та розгубленість при невдачі;

повільна зміна почуттів і настрою;

невпевненість у собі;

уповільненість рухів та мовлення, одноманітність міміки;

підвищена чутливість;

соціальна вразливість;

сильний страх у небезпечній ситуації;

болісне реагування на раптове ускладнення обстав погіршення діяльності при сильних подразниках; болісна реакція на несправедливість; висока точність і скрупульозність у діяльності; глибокі й довготривалі емоційні переживання; настрій нестійкий, з перевагою песимізму; терпіння дуже слабке; адаптація важка;

часте недооцінювання своїх здібностей; велика навіюваність і недовірливість.


Подобные документы

 • Поняття та основні властивості темпераменту. Психологічні особливості дітей різних типів темпераменту. Індивідуальний підхід до молодших школярів з різними типами темпераментів в процесі навчання і виховання, методика визначення рівня розумового розвитку.

  курсовая работа [120,4 K], добавлен 10.11.2014

 • Поняття, вікові особливості та зміни темпераменту. Індивідуальні особливості людини та їх вплив на поведінку. Особливості прояву темпераменту у молодших школярів. Емпіричне дослідження особливостей прояву типу темпераменту у молодшому шкільному віці.

  курсовая работа [558,4 K], добавлен 28.04.2015

 • Вплив типу темпераменту на розвиток пам’яті дітей молодшого шкільного віку. Виявлення ведучого типу темпераменту молодших школярів за допомогою методики Айзенка. Результати дослідження домінуючого типу темпераменту, його взаємозв’язку з розвитком пам'яті.

  курсовая работа [660,1 K], добавлен 26.12.2013

 • Загальне поняття про темперамент та систему його проявлення. Фізіологічні основи, класифікація типів та основні властивості темпераменту. Дослідження факторів, що впливають на успішність навчання підлітків. Діагностика впливу темпераменту на навчання.

  курсовая работа [266,9 K], добавлен 26.03.2015

 • Поняття темпераменту та тривожності, їх сутність. Типи вищої нервової діяльності і темперамент. Характеристика типів темпераменту. Тривожність як причина виникнення неврозу. Діагностика рівня тривожності та домінуючого типу темпераменту студентів.

  курсовая работа [46,9 K], добавлен 18.07.2011

 • Індивідуальні особливості людини. Сутність темпераменту і його фізіологічні основи. Типи нервової системи за Павловим. Відмінності між екстраверсією та інтроверсією. Властивості та психологічна характеристика типів темпераменту. Стиль діяльності.

  контрольная работа [21,8 K], добавлен 27.02.2009

 • Стресостійкість організму залежно від темпераменту. Розлади, які виникають після стресових ситуацій. Взаємозв'язок темпераменту і індивідуального стилю діяльності. Специфіка прояву тривожності як індивідуальної властивості особи і як реакція на ситуацію.

  дипломная работа [899,9 K], добавлен 21.07.2010

 • Особливості прояву темпераменту в мовленні. Характеристика стилів спілкування. Рекомендації щодо поліпшення продуктивності спілкування в залежності від темпераменту. Розробка рекомендацій щодо покращення умов праці психолога та розрахунок їх ефективності.

  дипломная работа [436,5 K], добавлен 22.03.2014

 • Властивості нервової системи. Класифікація типів вищої нервової діяльності. Фізіологічний аналіз "несвідомого" у психіці людини. Загальні поняття про темперамент. Основні властивості темпераменту, його залежність від особливостей нервової системи.

  курсовая работа [77,0 K], добавлен 04.02.2011

 • Сутність темпераменту, принципи поділу його на чотири різновиди: холеричний, сангвінічний, флегматичний і меланхолійний. Відмінні особливості та фактори розвитку кожного типу темпераменту, головні напрямки їх вивчення та аналіз сучасних досягнень.

  презентация [433,4 K], добавлен 29.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.