Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

Творчі здібності школярів як психологічна проблема. Зміст та форми поняття "творчі здібності". Вікові особливості молодших школярів у контексті формування та діагностики творчих здібностей. Умови розвитку та методика визначення творчих здібностей.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.06.2010
Размер файла 330,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Оцінювання

Результати виконання субтеста оцінюються в балах.

Є два показники.

1) Швидкість - загальне число наведених слів.1 слово - 1 бал.

Б = n, де Б - показник швидкості, n - загальне число слів.

Як і раніше, варто викреслити повторювані слова, а також не враховувати неадекватні слова.

2) Оригінальність - число оригінальних слів, наведених один раз на вибірку 20 - 30 чоловік.1 оригінальне слово - 5 балів.

0р = 5 k,

де Ор - показник оригінальності, k - число оригінальних слів.

Т3 = n + 5 k,

де Т3 - сумарний показник третього cубтеста (для дітей 5-8 років).

Субтест 3б. Вирази

Модифікація для дітей 9-15 років

Завдання

Придумати речення, що складаються із чотирьох слів, кожне з яких починається із зазначеної букви.

Інструкція для випробуваного

Придумай якнайбільше речень, що складаються із чотирьох слів. Кожне слово в реченні повинне починатися із зазначеної букви. От ці букви: В, Х, Д, К (випробуваних пред'являються надруковані букви). Будь ласка, використовуй букви тільки в такому порядку, не міняй їх місцями. Навожу приклад пропозиції: "Веселий хлопчик дивиться кінофільм". А тепер придумай якнайбільше своїх речень із цими буквами.

Час виконання субтеста - 5 хвилин.

Оцінювання

Результати виконання субтеста оцінюються по трьох показниках.

1) Швидкість - число придуманих пропозицій (n).1 пропозиція - 1 бал.

Б = n

2) Гнучкість - число слів, використовуваних випробуваним. Кожне слово враховується тільки один раз, тобто в кожному наступному реченні враховуються тільки ті слова, які не вживалися випробуваним раніше або не повторюють слова в прикладі. Однокорінні слова, що відносяться до різних частей мови, вважаються однаковими, наприклад: "веселий, весело".

1 слово - 0,1 бала.

Г = 0,1 m, де Г - показник гнучкості, m - число слів, використовуваних один раз.

3) Оригінальність - Підраховується число оригінальних по значеннєвому змісту речень. Оригінальним вважається речення, що зустрічається 1 раз на вибірці в 20-30 чоловік. Одне оригінальне речення - 5 балів.

Ор = 5 k, де Ор - показник оригінальності, k - число оригінальних пропозицій.

Т3 = n + 0,1 m + 5 k,

де Т3 - сумарний показник третього субтеста (для дітей 9-15 років).

Субтест 4. Складання зображень

Завдання

Намалювати задані об'єкти, користуючись певним набором фігур.

Інструкція для випробуваного

Намалюй певні об'єкти, користуючись наступним набором фігур: коло, прямокутник, трикутник, півколо. Кожну фігуру можна використовувати кілька разів, міняти її розміри й положення в просторі, але не можна додавати інші фігури або лінії. У першому квадраті намалюй обличчя, у другому - будинок, у третьому - клоуна, а в четвертому - те, що ти хочеш. Підпиши четвертий малюнок. Випробуваному пред'являється набір фігур, зображений на мал.1 і зразок виконання завдання - лампа (мал.2). (Див. Додаток ІІІ) Зразок незаповненого тестового бланка наведений на мал.3. (Див. Додаток ІІІ) Час виконання всіх малюнків - 8 хвилин. Довжина сторони квадрата - 8 см (для тестового бланка).

Оцінювання

Оцінювання виробляється по двох показниках.

1) Швидкість - гнучкість. У даному показнику враховуються:

n1 - число зображених елементів (деталей);

n2 - число використаних категорій фігур (з 4 заданих), n2 змінюється від 0 до 4. Одна деталь - 0,1 бала. Один клас фігур - 1 балл. n3 - число помилок (помилкою вважається використання в малюнку незаданої фігури або лінії). Одна помилка - 0,1 бала.

Б4i=1 = (0,1n1i + n2i - 0,1 n3i),

де Б - швидкість, i - номер малюнка (від 1 до 4).

Бали Б підсумуються по чотирьох малюнках.

2) Оригінальність

k1 - число оригінальних елементів малюнка. Під оригінальним елементом розуміється елемент незвичайної форми, незвичайне розташування елемента, незвичайне використання елемента, оригінальне розташування елементів один щодо одного. Один оригінальний елемент - 3 бали.

В одному малюнку може бути кілька оригінальних элементов. k2 - оригінальність четвертого малюнка (по темі, по змісту). Може зустрічатися один раз на вибірку в 20-30 чоловік. k2 може приймати значення 0 або 1.

За оригінальний сюжет нараховується 5 балів (це відноситься тільки до четвертого малюнка).

4i=1 = 5 k + k1i,

де, Ор - оригінальність, i - номер малюнка (від 1 до 4).

Т5 = Б + 0р, де Т5 - сумарний показник п'ятого субтеста, Б - швидкість, 0р - оригінальність.

Субтест 5. Ескізи

Завдання

Перетворити в різні зображення однакові фігури (кола), що приводяться у квадратах.

Інструкція для випробуваного

Додай будь-які деталі або лінії до основного зображення так, щоб вийшли різні цікаві малюнки. Малювати можна як усередині, так і зовні кола. Підпиши назву до кожного малюнка. Час виконання завдання - 10 хвилин.

Тестовий бланк - це аркуш стандартного паперу (формат А4), на якому зображено 20 квадратів з колом посередині. Розміри квадрата 5 x 5 см, діаметр кожного кола - 1,5 см. На мал.5 приводиться зразок тестового бланка для даного субтеста. Як приклад до субтесту надається намальований чоловічок (мал.6). (Див Додаток ІІІ). Оцінювання

Проводиться по трьох показниках:

1) Швидкість - число адекватних завданню малюнків.

Один малюнок - 1 бал.

Б = n, де n - число малюнків (змінюється від 0 до 20).

Виключаються малюнки, що точно повторюють один одного (дублікати), а також малюнки, у яких не використаний стимульный матеріал - коло.

2) Гнучкість - число зображених класів (категорій) малюнків. Наприклад, зображення різних облич відноситься до однієї категорії, зображення різних тварин також становлять одну категорію. Одна категорія - 3 бали.

Г = 3m, д

е m - число категорій. Категорії відповідей

Війна (військова техніка, солдати, вибухи).

Географічні об'єкти (озеро, ставок, гори, сонце, місяць).

Звірі. Птахи. Риби. Комахи.

Знаки (букви, цифри, нотні знаки, символи).

Іграшки, ігри (будь-які).

Космос (ракета, супутник, космонавт).

Обличчя (будь-яке людське обличчя).

Люди (людина).

Машини. Механізми.

Посуд.

Предмети домашнього побуту.

Природні явища (дощ, сніг, град, веселка, північне сяйво).

Рослини (будь-які - дерева, трави, квіти).

Спортивні снаряди.

Їстівні продукти (їжа).

Візерунки, орнаменти.

Прикраси (намиста, серги, браслет).

Якщо малюнок не відповідає жодній категорії, йому привласнюється нова категорія.

3) Оригінальність Оригінальним уважається малюнок, сюжет якого використаний один раз (на вибірці в 20-30 чоловік). Один оригінальний малюнок - 5 балів.

Ор = 5 k,

де Ор - показник оригінальності, k - число оригінальних малюнків.

T6 = n + 3 m + 5 k,

де Т6 - сумарний показник шостого субтеста.

При підрахунку балів по пятому субтесту варто враховувати всі малюнки поза залежністю від якості зображення. Про сюжет і тему треба судити не тільки по малюнку, але й обов'язково брати до уваги підпис (див. наприклад - мал.7). (Див. Додаток ІІІ) У маленьких дітей, які не вміють писати, після закінчення роботи необхідно запитати, що зображено на малюнках, і підписати назви до малюнків. В основному це відноситься до вікової групи 5-7 років.

Субтест 6. Захована форма

Завдання

Знайти різні фігури, сховані в складному, малоструктурованому зображенні.

Інструкція для випробуваного

Знайди якнайбільше зображень на цьому малюнку. Що намальовано на цій картинці? Час виконання субтеста - 3 хвилини. Тестові стимульні матеріали (зображення) наведені на малюнках 8 (1), 8 (2), 8 (3), 8 (4): усього чотири різних малюнки. (Див. Додаток ІІІ) Показувати треба тільки один малюнок. Інші дані для того, щоб можна було провести повторне тестування іншим часом.

Оцінювання

Результати виконання субтеста оцінюються в балах по двох показниках:

1) Швидкість - сумарне число відповідей (n). Одна відповідь - 1 бал.

Б = n

2) Оригінальність - число оригінальних, рідких відповідей. У цьому випадку оригінальним буде вважатися відповідь, даний один раз на вибірці в 20-30 чоловік. Одна оригінальна відповідь - 5 балів.

0р = 5 k,

де Ор - оригінальність, k - число оригінальних, рідких відповідей.

T7 = n + 5 k,

де Т7 - сумарний показник сьомого субтеста.

Якісний опис отриманих даних

Використовувані нами тести проводилися з дітьми у вигляді веселих занять. На них панувала невимушена атмосфера. Діти попереджувались заздалегідь, що всі їхні відповіді будуть правильними, чим більше вони придумають відповідей, тим краще, навіть якщо це незвичайні відповіді. Учасникам пропонувалося пофантазувати, всі відповіді заохочувалися.

Більшість дітей відповідали з великою охотою і з бажанням продовжувати заняття далі.

Нижче наведемо дані по об'єднаній вибірці - 30 чоловік, вік - 7 - 8 років.

Субтест 1. Використання предметів (варіанти вживання)

По цьому тесті випробуваними було дано в середньому шість відповідей на особу (за 3 хвилини), розкид по числу відповідей великий - від 1 до 14. Найбільш що часто зустрічаються відповіді: "Можна зробити з газети літак, шапку, корабель. Здати в макулатуру. Підстилати. Дізнаватися з неї новини". Рідкі, оригінальні відповіді: "Замочити газету й перекладати слова. Обмахуватися, якщо спекотно. Карати газетою собаку (бити собаку). Дати грати кішці."

Субтест 2. Наслідки ситуації

Цей тест викликав у деяких дітей ускладнення. У середньому було дано чотири відповіді (за 3 хвилини). Розкид відповідей по числу - від 0 до 11.

Було наведено приблизно 30 типів відповідей. Часто повторювані відповіді: "Люди й звірі будуть розмовляти, розуміти один одного. Будуть дружити. Люди й звірі будуть допомагати один одному. Буде весело. Буде плутанина".

Рідкі, оригінальні відповіді: "Звірі будуть вивчати іноземні мови. Будуть учитися співати пісні. Будуть виступати по телебаченню. Голуб полетить і передасть лист словами. Звірі будуть їздити на дачу."

Субтест 3а. Слова

Цей тест має велику розпізнавальну силу. Середнє число придуманих слів (кожного типу) - 5. Розкид слів - від 0 до 20. Приклади слів, що приводяться часто: у першій частині - "пол, пора, поїзд"; у другий - "кішка, мишка". Приклади оригінальних слів: у першій частині - "подорожник, поздоровлення, постріл, порося"; у другий - "креветка, стежка".

Субтест 4. Складання зображень

Для цього субтеста запропонована досить складна система підрахунку балів. При підрахунку враховується загальне число зображених елементів, число використаних категорій фігур (із чотирьох заданих), оригінальність малюнка і його елементів. За помилку вважалося використання інших фігур і ліній, крім заданих.

Субтест 5. Ескізи

Запропонована система підрахунку балів для цього тесту також досить трудомістка. При підрахунку показників цього субтеста враховується загальне число категорій малюнків, число зображених предметів: наприклад, зображення шести різних облич відноситься до однієї категорії, зображення декількох різних букв також відноситься до однієї категорії. Вважається помилкою, якщо випробуваний не використовував коло для побудови свого малюнка, враховується оригінальність і рідкість зображення. Також враховується оригінальність підходу, а саме: незвичайне виконання малюнка, вдале використання кола, незвичайна композиція й т.д.

Субтест 6. Захована форма

Цей субтест люблять виконувати діти. Середнє число відповідей по мал.8 (1) - 12, розкид відповідей - від 5 до 25. Усього дано 35 різних відповідей, тобто по цьому субтесту отримане найбільше число відповідей.

Часто, що зустрічаються відповіді: "парасоль, риба, глечик, птах, капелюх, людина, сонце, лампа, човен, хмара". Рідкі, оригінальні відповіді: "баскетбольний кошик, кактус, банан, якір, міна, дядя Степа, тарган, каштан, коло для плавання, сосиска".

Порівняння первинних характеристик субтестів

Комплексне дослідження із запропонованої методики проводилося на базі Перерослівської загальноосвітньої школи Білогірського району Хмельницької області. Усього обстежено 21 дитина у віці 7-8 років.

Вирішувалися наступні завдання:

Розробити серію методик, які дозволяють оцінити різні параметри творчих здібностей: вербальне - творче мислення; образне - творче мислення.

Вивчити взаємні кореляції між такими показниками, як швидкість і оригінальність мислення.

Вивчити взаємні кореляції: між показниками окремих субтестов; між показниками окремих областей: вербальним і образним творчим мисленням; між показниками окремих субтестов і областей і інтегральним показником, що характеризує творчі здібності.

Виділити в даному наборі тестів ті, які є найбільш інформативними й добре диференціюють розходження в рівні творчого мислення.

Отримані результати аналізувалися кількісно і якісно. Проводилася їхня статистична обробка: обчислювалися середні значення, стандартні відхилення, був проведений кореляційний аналіз даних. Були підраховані первинні показники творчих здібностей: середні, стандартні відхилення й коефіцієнт варіації. Також був проведений розрахунок коефіцієнтів кореляції Спирмена між показниками окремих субтестів і показниками окремих субтестов і інтегральними характеристиками. Були введені інтегральні показники швидкості, оригінальності, гнучкості, а також інтегральний вербальний показник (1-3 субтести), інтегральний образний показник (4-6 субтести) і загальний інтегральний показник.

При аналізі показників швидкості (сумарне число відповідей) і оригінальності (число незвичайних, оригінальних відповідей) мислення було виявлено, що найбільше число відповідей і найбільше число оригінальних відповідей випробувані дають у субтестах 4 і 6. Субтести 1, 2, 3, мають найбільшу розпізнавальну здатність: щонайкраще диференціюють випробуваних. У цілому можна відзначити, що вербальні субтести мають більшу розпізнавальну здатність, ніж образні; а показник оригінальності має більшу розпізнавальну здатність, ніж показник швидкості.

Висновки

За визначенням Е. Фрома, творчі здібності - це здатність дивуватися, відшукувати рішення в нестандартній ситуації, спрямованість на нове і вміння глибоко усвідомлювати власний досвід. “Всередині” феномену творчих здібностей виділяють його потенційні і актуальні “іпостасі”, а також принципово їх розділяють.

Мотивація творчо здібної поведінки складається в ранньому дитинстві; вона пов'язана з переживанням почуття деміурга (“Я можу", “У мене не виходить”), з прийманням (не відторгненням) власних недоцільних бажань. Мотивація доцільної поведінки, яка також формується в дитинстві, передбачає бажаними лише реально здійсненні обставини, події. Таким чином, мікросередовище може перешкоджати або сприяти розвитку мотиваційного блоку творчих здіюностей.

Отже, творчі здібності та творча обдарованість є характерною ознакою творчої особистості, спроможної реалізовувати свій творчий потенціал за власною ініціативою і вибором відповідних засобів. Її можна розглядати і як передумову для будь-якої творчої діяльності, змотивованої прагненням індивідуума до самовираження та самоствердження.

Вже аксіоматичним є твердження про те, що творчі можливості, закладені у кожній людині природою, на певному етапі мають бути педагогічно скоригованими, оскільки саме учитель, вихователь, наставник може значною мірою професійно закласти підгрунття естетичного розвитку особистості та визначити сталий напрямок цього процесу.

З огляду на це, особливо актуальним стає теоретичне опанування та практичне впровадження освітніх технологій для розвитку та діагностики творчих здібностей, до яких, насамперед, слід віднести: особистісно зорієнтовані; вальфдорську педагогіку; технологію саморозвитку (за М. Монтессорі); технологію розвивального навчання; технологію формування творчої особистості; проектно-моделюючі та нові інформаційні технології; технологію колективної творчої діяльності; технологію "створення ситуації успіху"; інтеграцію різних видів мистецтва та інші.

Психоліагностика творчих здібностей молодших дуже важливий процес для шкільного психолога, а надто діагностування молодших школярів. Орієнтуючись саме на результати діагностування рівня творчих здібностей учнів молодших класів, є можливість розробити групові та індивідуальні системи розвивальних занять, для підвищення рівня креативності та сформованості творчих здібностей дітей. Адже в сучасній освіті саме освітні технології для розвитку творчих здібностей виступають важливим фактором у процесі постійного духовно-творчого удосконалення особистості, формування інтелектуального і культурного потенціалу кожної людини.

В останній час гостро стоїть проблема творчості та розвитку творчих здібностей школяра: уяви, інтуїції, мислення, оригінальних засобів дій, відходу від шаблонів і т. ін. Зараз проходить перегляд теоретичних позицій відносно природи творчості, критеріїв діагностики творчих здібностей у цілому, ведуться пошуки джерел креативності, умов, які сприяють розвитку творчого потенціалу. Творчі здібності існують в кожній дитині. Творчість - це природна функція мозку, яка виявляється і реалізується у діяльності при наявності спеціальних здібностей у тій чи іншій конкретній діяльності. Творчість - це не тільки труд художника, артиста, вченого; вона може проявитися в іншій діяльності, результатом якої будуть конкретні ідеї і продукти, так і самі дії.

Тому задача психолога та педагога - побачити індивідуальні творчі здібності учня, визначити їх рівень і прагнути розвивати їх. Для успішного рішення цих проблем необхідно шукати принципово нові методи психодіагностики творчих здібностей та прийоми навчання. Адже. проблема психодіагностики та розвитку у школярів здібностей до творчих прояв у пізнавальній діяльності - багатогранна.

Список використаної літератури

1. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. - Казань, 1988. - 228 с.;

2. Барко В.І., Тютюнников А.М. Як визначити творчі здібності дитини? - К., 1991;

3. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1983. - 173 с.;

4. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учебное пособие для студ. Высш. Учеб. заведений. - М.: ИЦ "Академия", 2002 - 320с.;

5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте // Выготский Л.С. Психология развития ребенка. - М.: Смысл-Эксмо, 2003. - С.235-326;

6. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 т. - М., 1983. - Т.3;

7. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина. - К., 1993;

8. Гнатко Н.М. Проблема креативности и явление подражания. - М.: ИП РАН, 1994;

9. Гнатко М.М. Психологічна діагностика обдарованості: Метод. реком. - Луцьк: ВВ МАНУ, 1996;

10. Гнатко М.М. Психологічні передумови організації роботи з обдарованими індивідумами: Метод. реком. - Луцьк: ВВ МАНУ, 1996;

11. Давыдов В.В. Психологические проблемы процесса обучения младших школьников. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. - М.: Просвещение, 1991;

12. Дорфман Л.Я., Ковалева Г.В. Исследование креативности в науке и искусстве. // Вопросы психологии. - 1999. - № 2;

13. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - СПб.: Издательство "Питер", 2000. - 368 с.;

14. Дружинин В.Н. Психология творчества // Психологический журнал. - Т.26, №5. - 2005. - С.101-109;

15. Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления // Психология мышления / Под ред.А.М. Матюшкина: Пер. с нем. и англ. - М.: Прогресс, 1965. - С.86 - 234;

16. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб., 2000. - 96 с.;

17. Колесов Д.В. О психологии творчества. // Психологический журнал. - 1992. - № 6;

18. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості /За ред.Л.М. Проколієнко. - К.: Рад. Школа, 1989. - 608 с.;

19. Костюк Г.С. Принцип развития в психологии // Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1969. - С.118 - 152;

20. Кульчицька О.І. Складові біографії творця. // Обдарована дитина. - 1998. - № 3. - С.27-32;

21. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности // Вопр. психол. 1989. - № 6. - С.29 - 33;

22. Матюшкин А.М., Снек Д.А. Одаренные и талантливые дети // Вопросы психологии. - 1982. - №4. - С.88-97;

23. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. - М., 1981. - С.89;

24. Моляко В. .О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблеми обдарованості. // Обдарована дитина. - 1998. - №1. - С.3 - 5; 2, с.2 - 6; 3, С.2 - 5;

25. Московская С. Педагогика будущего. Синтез искусств. Звук и цвет. - СПб.: 1995. - 96с;

26. Музика О.Л. Цінності обдарованої особистості. // Обдарована дитина. - 1998. - С.6 - 10.;

27. Платонов К.К. Проблемы способностей. - М.: Наука, 1972. - 310 с.;

28. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. - М., 1976. - 280 с.;

29. Пономарева Р.А. Креативный потенциал технически одаренной личности: природа, структура, критерии, развитие. Українська психологія: сучасний потенціал.Т. ІІ - К., 1996. - С.352 - 361;

30. Рагозіна В. Особливості методики розвитку творчих здібностей молодших школярів // “Мистецтво та освіта". - 1997. - №3. - С.5-8;

31. Рагозіна В. Підготовка вчителя до розвитку творчих здібностей молодших школярів // Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в початкових класах та дошкільних закладах: Збірник статей за матеріалами міжвузівської науково-практичної конференції. Редкол.: О.С. Чернова (відп. ред) та ін. - Полтава. - 1996. - С.12-19;

32. Рагозіна В. Розвиток творчих здібностей у сімґї // Українська родина. - К. - 1998. - С.908-914;

33. Рагозіна В.В. Теоретичний аспект проблеми творчих здібностей // Творчість, духовність, гуманізм в просторі освіти: Збірник доповідей науково-практичної конференції. - Вінниця: “Універсум-Вінниця", 1998. - С.127-132;

34. Рагозіна В. Феномен творчих здібностей в психолого-педагогічних дослідженнях // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.В. Гнатюка. Серія: Педагогіка № 2. - 1999. - С.78-80;

35. Роменець В.А. Психологія творчості. - К: Либідь, 2001. - 288с.;

36. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. - М.: Педагогика, 1989. - Т.1. - 486 с.;

37. Творческие способности / Елисеев О.П. Практикум по психологии личности - СПб., 2003. - С.373-374;

38. Теплов Б.М. Способность и одаренность // Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - С.129-139;

39. Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса. - СПб.: Иматон, 1998;

40. Туник Е.Е. Опросник креативности Джонсона. - СПб.: СПбУПМ, 1997;

41. Туник Е.Е. Тест Торренса. Диагностика креативности. - СПб.: Иматон, 1998;

42. Шумакова Н.Б. Развитие одаренности детей младшего школьного возраста в условиях экспериментального обучения // Новые исследования в психологии и педагогике, 1991. - № 1. - С.44 - 50;

43. Шадриков В.Д. Способности, одаренность, талант // Развитие и диагностика способностей / Отв. ред.: В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков. - М.: Наука, 1991. - С.5-13.;

44. Холодная М.А. Гельфман Э.Г. Интеллектуальное воспитание личности // Педагогика. - 1998. - №4;

45. Холодная М.А. Когнитивные стили и интелектуальные способности // Психологический журнал, 1993, № 1. - Т.13. - С.84 - 93;

46. Холодная М.А. Существует ли интеллект как психическая реальность // Вопр. психол. - 1990. - № 5. - С.123-127;

47. Юркевич В.С. Саморегуляция как фактор общей одаренности // Проблемы дифференциальной психодиагностики/ Отв. ред. В.Д. Небылицын. - М.: Педагогика, 1972. - С.233 - 249.

Додатки

І.

1. Бланк експертної оцінки учнів _________ класу

Експерт______________________________________________________

(п. і. п. учителя, профіль)

Шановний Експерт, ми просимо Вас оцінити Ваших учнів за рівнем прояву в них такої якості особистості як творчі здібності.

Творчі здібності визначаються як загальна "нестандартність", "оригінальність" людини - її уміння народжувати нові, оригінальні ідеї; бачити безліч рішень там, де інші побачать одне чи дві; здатності швидко знаходити вихід з нестандартних ситуацій; розвиненість уяви і фантазії; "відхід" від банального, типового, від загальноприйнятих правил. Врахуйте, що іноді такі творчі здібності можуть не збігатися з рівнем інтелекту, дисциплінованістю чи успішністю дитини. У деяких випадках творчо здібні діти важко адаптуються до соціальних норм і можуть виявляти себе неадекватно.

Нижче Ви бачите список Ваших учнів. Напроти кожного прізвища знаходиться десятибальна шкала для оцінювання творчих здібностей (оцінка в 1 бал відповідає відсутності цих якостей в дитини, 2 - дуже рідкому прояву, … 5 - середньому рівню творчих здібностей … і. т.д. Оцінка 10 означає максимальний прояв якостей творчих здібностей в учня). Ви повинні поставити значок (галочку, хрестик, кружок і т.п.) в тому місці оцінної шкали, яка, на Вашу думку, відповідає рівню виразності творчих здібностей в даного учня. У тому випадку, якщо Ви затрудняєтесь відповісти чи недостатньо добре знаєте учня, поставте значок у графі "Важко відповісти" (, і т.п.).

П.І.П. оцінюваного учня

Шкала для оцінки

Прояву творчих здібностей

"Важко відповісти" (поставте оцінку в цій графі, якщо Ви не можете оцінити даного учня)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

?

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

?

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

?

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

?

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

?

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

?

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

?

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

?

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

?

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

?

ІІ. 2. Зведена таблиця оцінки творчих здібностей учнів _______ класу

Експерт 1 ___________________________________________________

Експерт 2 ___________________________________________________

Експерт 3 ___________________________________________________

Експерт 4 ___________________________________________________

Експерт 5 ___________________________________________________

Експерт 6 ___________________________________________________

Експерт 7 ___________________________________________________

Експерт 8 ___________________________________________________

Експерт 9 ___________________________________________________

Експерт 10 __________________________________________________

Оцінки, виставлені учню експертами

?

Середня оцінка

Експерт 1

Експерт 2

Експерт 3

Експерт 4

Експерт 5

Експерт 6

Експерт 7

Експерт 8

Експерт 9

Експерт 10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ІІІ.

Рис.1. Стимульный матеріал до субтеста 4

Рис.2. Лампа. Приклад виконаного малюнка до субтеста 4 (для попереднього пред'явлення)

Рис.3. Зразок тестового бланка для субтесту 4

Рис.4. Приклади малюнків, виконаних у субтесті 4

Рис.5. Зразок тестового бланка для субтесту 5

Рис.6. Приклад малюнка для попереднього показу в субтесті 5

Рис.7. Приклади малюнків, виконаних у субтесті 5

Рис.8 (1). Стимульный матеріал до субтесту 6

Рис.8 (2). Стимульный матеріал до субтесту 6

Рис.8 (3). Стимульный матеріал до субтесту 6

Рис.8 (4). Стимульный матеріал до субтесту 6


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.