Психологічні умови розвитку самоповаги у дошкільників

Дослідження процесу становлення самоповаги старших дошкільників як інтегрованої та узагальненої характеристики особистості. Вивчення психологічних закономірностей та умов ефективного розвитку самоповаги у дітей 4-6 років. Опис рівнів розвитку самоповаги.

Рубрика Психология
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 20.03.2014
Размер файла 40,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

11. Встановлено, що система виховних впливів значно покращила показники самоповаги, що виявляють дошкільники в умовах предметно-практичної діяльності та спілкування. Кількість дошкільників із високим рівнем самоповаги збільшилася на 3,9%, із оптимальним - на 24,4%; дітей із мінімальним рівнем самоповаги взагалі не було зафіксовано. Збільшилася кількість досліджуваних, що своє самовираження та визнання стали пов'язувати із виконанням складнішого завдання, підсилилася мотивація успіху, самооцінка стала чіткішою і обгрунтованішою.

Подальша розробка проблеми вироблення особистістю ціннісного ставлення до себе може бути пов'язана із дослідженням початкових форм самоповаги, її модифікацій та виробленням оптимальної моделі розвитку в ранньому дитинстві; із з'ясуванням психологічних механізмів розвитку, вивченням ролі однолітків у цих процесах.

Основний зміст дисертації відображено у таких публікаціях автора

1. Дятленко Н.М. Подбаймо про формування самоповаги в дітей // Дошкільне виховання. - 1999. - № 8. - С. 8-10.

2. Дятленко Н.М. Шляхи виховання самоповаги в дошкільному дитинстві // Актуальні проблеми психології. К.: Нора-прінт. - 2001. - С. 60-63.

3. Дятленко Н.М. Самоповага формує особистість // Дошкільне виховання. - 2002. - №4. - С. 18-19.

4. Дятленко Н.М. Самоповага: сутність та особливості розвитку в онтогенезі // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - К.: Пед. думка. - 1999. - Кн. 2. - С. 96-102.

5. Дятленко Н.М. Психологічна готовність вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи в інклюзивних групах // Кроки до демократичної освіти. - 2002 - лютий. - С. 26-27.

6. Дятленко Н.М. Самоповага дошкільників як психологічна проблема // Збірник наукових праць: педагогічні науки. - К.: КМІУВ ім. Б. Грінченка. - 1999. - С. 48-54.

7. Дятленко Н.М. Допомога “важким” дітям // Індивідуальний підхід: суть і шляхи реалізації у вихованні дошкільників: Методичні рекомендації. - К.: Освітянин. - 1996. - С. 139-144.

8. Дятленко Н.М. Навчімо дітей шанувати себе // Порадник методиста. - К.: КМІУВ ім. Б. Грінченка. - 1997. - С. 166-173.

9. Дятленко Н.М. Виховання самоповаги у дошкільників // Актуальні проблеми дошкільного виховання: Міжвузівський збірник наукових праць / За ред. А.М. Богуш, Т.І.Поніманської. - Рівне: РДПІ. - 1997. - С.94-96.

10. Дятленко Н.М. Психологічні умови розвитку почуття самоповаги у дошкільників // Грінченківські читання-96: Освіта. Гуманізація. Вчитель. - К.: КМІУВ ім. Б.Грінченка. - 1996. - С. 80.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Психологічна характеристика розвитку особистості студента. Проблема діагностики самосвідомості та її складових у студентів. Методика знаходження кількісного вираження рівня самооцінки. Віковий аспект сприймання студентом самого себе. Рівень самоповаги.

  дипломная работа [300,6 K], добавлен 04.03.2012

 • Особливості когнітивної та регулятивної сфери дошкільників, їх емоційного розвитку. Вплив батьків на розвиток дошкільників. Дослідження психологічних особливостей матерів з різним рівнем комунікативної активності, їх вплив на мовленнєву активність дітей.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 16.03.2011

 • Психологічна сутність уяви та основні психологічні умови розвитку дитячої уяви. Особливості розвитку уяви в дошкільному віці та значення сюжетно-рольових ігор в соціальному вихованні дитини. Особливості дій дошкільників в сюжетно-рольових іграх.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 26.05.2019

 • Психологічні особливості дошкільного віку. Зміст і особливості Я-концепції. Розвиток уявлень про себе у дошкільників. Роль спілкування з близькими, дорослими і однолітками у формуванні образу "Я". Гра як засіб розвитку у дошкільників уявлень про себе.

  курсовая работа [46,5 K], добавлен 12.06.2011

 • Характеристика психологічних особливостей розвитку особистості дошкільника. Вивчення етапів психологічного розвитку дітей, що виховуються не в сім’ї. Особливості соціальної дезадаптації дітей із порушеннями розвитку в дошкільних інтернатних закладах.

  курсовая работа [124,7 K], добавлен 27.05.2010

 • Розвиток емпатії у дітей дошкільного віку. Емпатія в структурі морального розвитку особистості. Стан розвитку емпатії як особистісної якості у дошкільників. Форми роботи з дітьми для розвитку у них співчуття і співпереживання, вміння спілкуватися.

  дипломная работа [93,4 K], добавлен 20.05.2012

 • Характеристика та психологічні особливості розвитку функцій мовлення в дошкільному віці. Методи і методики дослідження мовлення як складової виховного процесу. Зміна мовлення дошкільників в умовах експериментального формування їх потреби в спілкуванні.

  курсовая работа [71,4 K], добавлен 24.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.