Досвітня експлуатація засобів вимірювання

Ступінь зміни нормованих методологічних характеристик кількісних значень показників надійності експлуатації технічних пристроїв. Форми виявлення характерних поломок та конструктивних недоліків приладів. Визначення особливостей метрологічного дослідження.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 29.11.2008
Размер файла 12,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Досвітня експлуатація засобів вимірювання.

Загальні відомості.

Ефективність метрологічного забезпечення експлуатації технічних пристроїв залежить від якості засобів вимірювання, зачну роль відіграє прийнята система дослідження. Але існуюча система дослідження засобів, загалом не дозволяє повною мірою відобразити умови експлуатації повністю перевірити та оцінити фактичне значення показників якості.

Тому для забезпечення якості, що вимагається у засобів вимірювання доречно перевірити їх працездатність в реальних умовах експлуатації. Особливо важливо це для знов створених приладів, під час розширення середовища їх застосування, під час залучення нових схематичних і конструкторських рішень.

Не присутність в експлуатації приладів - аналогів дозволяє враховувати таку перевірку обов'язковою до початку широкого застосування засобів вимірювання. Ця задача вирішується під час досвідної експлуатації.

Досвідна експлуатація організації на місцях експлуатації засобів вимірювання за визначеною програмою. При цьому разом із використанням засобів за прямим призначенням детально досліджується характер вимірювання, їх технічний стан з часом, збільшується інтенсивність використання приборів для швидкого виявлення існуючих недоліків, збираються відомості для оцінки тих показників якості, визначення яких важке під час проектування і в процесі дослідження.

По результатам ДЕ засоби вимірювання виконуються:

- оцінка ступеня зміни нормованих методологічних характеристик у часі;

- оцінка кількісних значень показників надійності;

- виявлення характерних поломок та конструктивних недоліків;

- оцінка ремонтно спроможності;

- визначення особливостей метрологічного дослідження.

Отриману на цьому етапі розробку. Для високо надійних зразків практика поведінки ДЕ показує, що при використанні основної інформації, що отримуємо на етапі розробки засобів вимірювання, об'єм вибірки в 10 приладів дає можливість отримати точну оцінку показників метрологічної надійності в 5.. 10 % при можливій вірогідності 0,9

Для збільшення ефективності ДЕ засоби вимірювання правильно було б розмістити в різних кліматичних зона, досягаючи високої інтенсивності їх використання в найбільш важких не досяжних умовах експлуатації.

Під час визначення місця проведення ДЕ необхідно враховувати можливості оперативного проведення ремонтних та інших робіт .

Проведення ДЕ

Проведення ДЕ заклечається у використанні засобів вимірювання за прямим призначенням згідно з інструкцією по експлуатації та збору при цьому даних про їх технічний стан та пристосування до умов експлуатації.

Найбільш доступні шляхи збору інформації про результати ДЕ це ведення журналу досвітньої експлуатації засобів вимірювання. Журнали повинні знаходитися місцях ДЕ засобів вимірювання, ремонту для занесення у них необхідних даних.

Первинні відомості про значення метрологічних характеристик заносять у журнал на заводах - виробниках по приймання - здавання дослідів зразків із установочної серії або що серійно відпускаються. На місцях експлуатації в журналі фіксуються наработки засобів вимірювання, умови експлуатації, характер використання, зовнішні прояви відмов і умов, під час яких вони виникли. У метрологічних органах в журнал ДЕ заносять результати перевірки та вимірювання значень метрологічних характеристик.

У ремонтних органах відображаються відомості про непрацюючі елементи, встановлені або передбачувані причини відмов, характер проведеного ремонту та час, затрачений на пошук та виявлення недоліків

Поряд з цим оцінки пристосування засобів вимірювання до умов експлуатації та ремонту в журналі ДЕ варто буде застосувати опитувальну форму для заповнення на місцях експлуатації, перевірки та ремонту.

По цій формі


Подобные документы

 • Магнітні властивості речовин, визначення магнітних характеристик феромагнетиків. Магнітна індукція як силова характеристика магнітного поля, розрахунки магнітних кіл. Опис лабораторної установки, приладів для вимірювання, порядок виконання роботи.

  лабораторная работа [971,1 K], добавлен 13.09.2009

 • Аналітичний метод розрахунку надійності електроапаратури - визначення числових значень показників за будь-якими вихідними даними. Довірчий інтервал при нормальному та експоненціальному розподілі. Критерії згоди Колмогорова, Пірсона. Контроль надійності.

  реферат [181,5 K], добавлен 28.04.2011

 • Аналіз документів та досвіду з експлуатації по перевірці висотомірів та варіометрів, розробка схеми та конструкцій стенду. Опис процесу повірки приладів та оцінка надійності установки. Методика перевірки барометричних висотомірів, екологічна небезпека.

  дипломная работа [234,4 K], добавлен 20.04.2011

 • Поняття, визначення та задачі експлуатації - сукупності робіт та організаційних заходів для підтримання електронної побутової апаратури у постійній технічній справності. Теореми додавання та множення ймовірностей. Елементи теорії масового обслуговування.

  реферат [78,9 K], добавлен 01.05.2011

 • Основні характеристики, термінологія, види, системи одиниць і методи вимірювання. Класифікація і характеристика вимірювальних приладів. Практичні аспекти при виконанні робіт, зміст та визначення похибки вимірювання, класи точності вимірювальної техніки.

  реферат [234,2 K], добавлен 28.03.2009

 • Вплив конструктивних рішень, вибору режимів роботи та матеріалів елементів електронних апаратів на підвищення надійності, впровадження мікроелектроніки. Узгодження конструкції пристроїв з можливостями технологічного процесу як основний параметр якості.

  реферат [63,1 K], добавлен 01.05.2011

 • Визначення основних технічних характеристик та режимів роботи мікроконтролера для подальшого застосування у пристроях управління. Системи переривань та режими роботи. Будова мікроконтролера, модулі синхронізації. Вбудовані низькочастотні генератори.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 10.12.2013

 • Огляд пристроїв вимірювання магнітної напруженості поля. Силова взаємодія вимірюваного магнітного поля з полем постійного магніту. Принципи побудови приладів для вимірювання магнітних величин. Розробка Е1та Е2 тесламетра. Явища електромагнітної індукції.

  отчет по практике [1,3 M], добавлен 28.08.2014

 • Види вимiрювань. Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки. Визначення меж приведеної погрішності (абсолютна, відносна і приведена погрішності). Правила округлення розрахованого значення погрішності і отриманого результату вимірювання.

  контрольная работа [104,4 K], добавлен 22.10.2010

 • Характеристика технологічного об'єкту деасфальтизації гудрону бензином (процес добен) як об'єкту контролю. Вибір та обгрунтування точок контролю. Підбір технічних засобів вимірювання. Розрахунок похибки каналу для вимірювання температури, тиску, густини.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 03.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.