Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів

Планово-організаційний аналіз змісту навчання робітничої спеціальності "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів". Психолого-педагогічний зміст роботи викладача професійно-технічного навчального закладу. Проведення педагогічного спостереження.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.09.2011
Размер файла 598,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Луцький національний технічний університет

Кафедра комп'ютерної техніки професійного навчання

курсова робота

з дисципліни "Професійна педагогіка"

на тему: "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів"

Виконав ст. гр. ПНК 21

Солтис Юрій Андрійович

Перевірив доцент

Лепкий Михайло Іванович

Луцьк 2011

Зміст

Вступ

Розділ 1. Планово-організаційний аналіз змісту навчання робітничої спеціальності "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів"

1.1 Аналіз знань та умінь, що набуваються згідно до кваліфікаційної характеристики робітника

1.2 Аналіз навчального плану підготовки робітника даної професії і даного кваліфікаційного розряду

1.3 Аналіз зведено - тематичного плану і програм виробничого і теоретичного навчання

1.4 Розробка комплексу навчально-методичного забезпечення

Розділ 2. Психолого-педагогічний зміст роботи викладача професійно-технічного навчального закладу. Педагогічне спостереження

Розділ 3. Психолого - педагогічне дослідження

Розділ 4. Архітектура ПК

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Професія -- радіомеханік по обслуговуванню та ремонту радіотелевізійної апаратури є актуальною й сьогодні.

Всім змістом навчання і особистим прикладом майстер виробничого навчання формує в учнів уміння планувати свою працю, самостійно контролювати процес і результати роботи. Ці сторони трудової діяльності мають важливе значення в справі виховання учнів і сприяють гармонійному розвитку особи, їх повноцінній підготовці до праці в колективі на сучасному виробництві. Вихователі та майстри виробничого навчання ознайомлюють учнів із досягненнями сучасної науки й техніки. Учні систематично ознайомлюються з передовими методами праці.

Об'єктом дослідження в курсовій роботі виступає робітнича спеціальність "Радіомеханік по обслуговуванню та ремонту радіотелевізійної апаратури. Водій автомобіля".

Предмет дослідження - документація на робітничу спеціальність "Радіомеханік по обслуговуванню та ремонту радіотелевізійної апаратури. Водій автомобіля" та відношення учня до навчання.

Мета курсової роботи - навчитись здійснювати підготовку документації, складати навчальний план і проводити психолого-педагогічне дослідження.

Завдання курсової роботи:

1. Провести планово-організаційний аналіз змісту навчання робітничої спеціальності "Радіомеханік по обслуговуванню та ремонту радіотелевізійної апаратури. Водій автомобіля".

2. Встановити психолого - педагогічний зміст роботи викладача професійно - технічного навчального закладу. Провести педагогічне спостереження.

3. Провести психолого - педагогічне дослідження на тему: "Загальні психологічні закономірності функціонування і розвитку особистості".

Розділ 1. Планово-організаційний аналіз змісту навчання робітничої спеціальності "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів"

1.1 Аналіз знань та умінь, що набуваються згідно до кваліфікаційної характеристики робітника

Професія - Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів. Кваліфікаційна характеристика - це державний документ, що містить перелік вимог до знань, умінь, навичок, якими повинний володіти фахівець даної професії того чи іншого рівня кваліфікації. Складається з двох розділів:

1-ий розділ - "Знати" визначає знання, необхідні для виконання професійних функцій.

2-ий розділ - "Вміти" містить вимоги до умінь та навичок, якими повинен володіти випускник.

Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів повинен знати:

1) основні моменти знань по електротехніці, радіотехніці;

2) постановку, функціональні схеми і роботу основних вузлів радіоприймачів і іншої радіоапаратури;

3) налагодження, принцип дії змонтованої апаратури;

4) характеристику радіоламп і напівпровідникових діодів;

5) правила проводки схем, встановлення деталей і приладів, послідовність вмикання їх у загальну схему;

6) налагодження, призначення контрольно - вимірювальних приладів і інструментів методи прозвонки печатних плат, блоків, вузлів радіоелектронної апаратури провідного зв'язку ЕОМ середньої складності;

7) призначення і порядок користування вимірювальними приладами, випробування радіоламп;

8) види і будова кімнатних антен;

9) правила і способи встановлення радіоприймачів, підключення їх до антен;

10) призначення і застосування монтажно-регульованих інструментів;

11) характеристику напівпровідникових пристроїв;

12) основні види несправності радіоапаратури;

13) загальні дані з електро- і радіотехніки в обсязі навчання і виробничого навчання.

Монтажник радіоелектронної апаратури і приладів повинен вміти:

1) розбирати, складати і чистити радіоприймачі, магнітофони і іншу радіоапаратуру;

2) перевіряти радіолампи;

3) ремонтувати кімнатні телевізійні антени;

4) замінювати запобіжники в радіоапаратурі, ремонтувати штекер, засоби управління;

5) монтажувати вузли, блоки, прилади радіоелектронної апаратури провідного зв'язку і ЕОМ середньої складності за монтажними схемами з повною заданою розробленістю приладів і з'єднань;

6) монтажувати радіостанції, прокладати силові і високочастотні кабелі, і підключати їх згідно схеми;

7) демонтажувати блоки, прилади, вузли;

8) перевіряти напівпровідникові пристрої (діоди, транзистори, інтегральні мікросхеми та ін.) на випробувачах;

9) упроваджувати досвід передовиків і новаторів виробництва і нові форми організації праці;

10) дотримувати правила техніки безпеки, пожежної безпеки і внутрішнього розпорядку.

11) виготовляти за монтажними і принциповими схемами шаблони для зв'язування жгутів середньої складності;

12) складати монтажні схеми і штучні лінії перевіряти зроблений монтаж за всіма параметрами;

13) знаходити і усувати несправності зі зміною окремих елементів і вузлів;

монтажник викладач педагогічний спостереження

Таблиця 1.1.

№ п/п

1

Знати

Вміти

1

Безпечні та санітарно-

Виявляти і ліквідовувати неполадки,

гігієнічні методи праці,

які виникають у процесі експлуатації

основні засоби і прийоми попередження і гасіння пожеж на своєму робочому місці;виробничу інструкцію і правила внутрішнього трудового розпорядку; шляхи підвищення ефективності виробництва; форми та системи заробітної плати, умови оплати праці робітників.

обладнання поточного характеру; застосовувати передові методи праці і досвід роботи новаторів; економно і раціонально використовувати матеріальні ресурси; вести постійну технічну документацію.

2

Основні положення та форми підготовки, перепідготовки

Підготовлювати до роботи обладнання, інструменти, механізми і

та підвищення кваліфікації працюючих на виробництві; вимоги, що відносяться до якості виконуваних робіт.

утримувати їх у належному стані, приймати і здавати зміну.

1.2 Аналіз навчального плану підготовки робітника даної професії і даного кваліфікаційного розряду

Навчальний план підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю: " Монтажник радіоелектричної апаратури та приладів ".

Термін навчання - 2 роки.

Навчальний план для підготовки робітника даної професії і кваліфікаційного розряду.

Таблиця 1.2.

Предмети

Перший клас

Всього і один за І клас

Другий клас

Всього годин за 11 клас

Всього годин за курс навчання

Півріччя

Півріччя

І II

І II

Навчальних тижнів

Навчальни х тижнів

19

23

16 26

Годин в тиждень

Годин в тиж-нь

І

2

3

4

5

6

7

8

1, Виробниче навчання

36

36

810

18

36

1224

2034

2. Спеціальна технологія

6

5

196

7

-

112

308

3. Загальна технологія виробництва

2

44

2

40

84

4. Основи економіки праці та виробництва

-

-

-

2

-

28

28

5. Електротехніка зосновами промислової електроніки

2

2

78

-

-

-

78

6. Радіомеханіка

2

78

-

-

-

78

7. Технічне креслення

1

2

61

-

-

-

61

8. Су с п і л ьствоз н авство

2

2

78

2

-

32

110

9. Запитання вітчизняного права

1

-

33

-

-

-

33

10. Початкова воєнна підготовка

2

2

78

4

-

60

138

11. Фізичне виховання

2

2

78

2

-

32

110

І

2

3

4

5

6

7

8

Консультації

75

Екзамени

12

12

24

Всього

54

55

1546

37

36

1540

3161

Естетичне виховання

60

Всього

3221

Екзамени проводяться: в першому класі - зі спеціальної технології; радіомеханіки; в другому класі - зі спеціальної технології; суспільствознавства.

Виконуємо розрахунок коефіцієнта інтелектуалоєм кості (К).

,

де Теор - час, що відводиться на теоретичне навчання,

Тпр - час, що відводиться на практичне навчання.

К= (308+28+78+78+61+110+33+138+110+75+24+60)/(2034+84)=0,5.

Виконуємо розрахунок коефіцієнта загальноосвітньої бази (S) професійної підготовки.

,

- час, що відводиться на вивчення дисциплін загальноосвітнього циклу, - час. що відводиться на вивчення дисциплін професійно-технічного циклу. S = (84+28+78+78+61+110+33+138+110+60+75)/(2034+308) = 0,4.

1.3 Аналіз зведено - тематичного плану і програм виробничого і теоретичного навчання

Таблиця 1.3.

п/п

Виробниче навчання

Спеціальна технологія

Вид заняття

1

Вступ.

Лекція - розповідь по темах: Історія професії. Загальні відомості про училище, історію, традиції, професії, спеціальності. Характеристика навчального процесу. Необхідність даної професії.

2

Техніка безпеки та протипожежні заходи в учбових майстернях.

Лекція - розповідь по темах: Правила, інструкції по техніці безпеки, їх виконання. Правила електробезпеки. Протипожежні заходи. Правила поведінки при пожежі.

3

Промислова санітарія та професійна гігієна.

Лекція - розповідь по темах: Загальні поняття про гігієну праці. Професійні шкідливості. Нормативи температурно - волого режиму в лабораторіях. Перша допомога при нещасних випадках, опіках, ураженням електричним струмом.

4

Екскурсія на підприємстві.

Екскурсія: ознайомлення з технікою роботи і організацією праці.

5

Деталі та вузли радіотелевізійної апаратури.

Практичне заняття по темах: класифікація резисторів; технічні характеристики; малогабаритні резистори; класифікація конденсаторів; трансформатори; динамічні гучномовці; радіатори.

6

Технологія

друкованого

монтажу.

Практичне заняття по темах: поняття про друкований монтаж та друковані схеми; застосування друкованого монтажу в радіотелевізійній апаратурі; технологія виготовлення друкованих схем; стандарти і друкований монтаж.

7

Мікромініатюризація

радіотелевізійної апаратури.

Практичне заняття по темах: модульний метод конструювання радіоапаратури; мікромодулі; мікропроцесори, будова і принцип дії.

8

Промислові електрофони.

Практичне заняття по темах: класифікація електрофонів і основні технічні дані; їх структурні схеми; регулятор тембру і гучності; радіолампи і транзистори, їх основні характеристики; безпека праці.

9

Класифікація радіоприймачів.

Лабораторно-практичне заняття по темах: діапазон приймальних частот, чутливість, рівень фону, частотні характеристики; особливості транзисторних приймачів; безпека праці.

10

Неполадки в радіоприймачах методи їх виявлення та усунення.

Практичне заняття по темах: неполадки в пристроях електроживлення; методи перевірки динамічного гучномовця; вимірювання режиму радіоламп, транзисторів і інтегральних мікросхем; методи виявлення та усунення неполадок; безпека праці; вплив зовнішніх чиників на роботу радіоапаратури.

1.4 Розробка комплексу навчально - методичного забезпечення. Поурочно - тематичний план з предмету "Радіоелектроніка" спеціальності: "Монтажник радіоелектричної апаратури та приладів "

Таблиця 1.4.

|№ уроку

Тема уроку

Кількіс ть

годин

1

Вступ. Значення радіотехнічної апаратури для населення.

1

2

Вступ. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою спеціальної технології.

1

Промислова санітарія та професійна гігієна. 6

3

Основні поняття про гігієну праці. Професіональні шкідливості й професійні хвороби.

1

4

Поняття про втомлюваність. Значення раціонального режиму праці й відпочинку.

1

5

Роль виробничої гімнастики й фізичної культури в зміцненні здоров'я та підвищенні працездатності.

1

6

Гнійні захворювання у працюючих на підприємствах.

1

7

Перша допомога при нещасних випадках (травмах).

1

8

Перша допомога при опіках та ураженнях електричним струмом.

1

Радіотелевізійна апаратура

24

9

Класифікація радіоелементів.

1

10

Резистори. Резистори, їх призначення у роботах схем. Типи і параметри резисторів. Перевірка справності.

1

11

Конденсатори: призначення, робота у схемах. Типи і параметри конденсаторів. Оксидні конденсатори.

1

12

Котушки індуктивності, дроселі, трансформатори. Типи, конструкція, скороченні позначення і можливі несправності котушок індуктивності, лінії затримки.

1

13

Комутаційні вироби та роз'ємні з'єднання. Комутаційні вироби: призначення, типи, робота у схемах.

1

14

Мікрофони та динамічні головки. Типи мікрофонів, електродинамічні та електростатичні системи призначення, параметри, принцип роботи, умовні графічні позначення.

1

15

Технологія радіомонтажних робіт. Електричний монтаж радіоелектронної апаратури. Види електричного монтажу: об'ємний, джгутовий, друкований.

1

16

Технічна документація. Схемна документація. Види схем, їх характеристика. Розвиток схемотехніки. Правила складання та читання схем.

17

Правила обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури. Види ремонту. Перевірка справності модулів та блоків.

1

18

Типи та маркування електронних напівпровідникових приладів: діоди, біполярні транзистори, польові транзистори, теристори, оптоелектронні мікросхеми - їх умовні графічні позначення на схемах.

19

Застосування в РТА коливальних контурів і частотних фільтрів. Перевірка параметрів і настроювання контурів і фільтрів.

1

20

Технологія обслуговування та ремонту електричних джерел живлення. Привила монтажу і особливості їх ремонту.

1

21

Технологія обслуговування та ремонту підсилювачів звукової частоти. Функціональні і найпростіші принципові схеми підсилювачів звукової частоти, і акустичних схем..

1

22

Технологія обслуговування та ремонту підсилювачів частот. Вплив паразитних ємностей та індуктивностей на роботу підсилювачів радіочастоти.

1

23

Технологія обслуговування та ремонту електропрогравачів, електрофонів і програвачів компакт-дисків. Звукозапис на платівці.

1

24

Технологія обслуговування та ремонту аудіомагнітофонів.

1

Допуски, посадки, технічні вимірювання.

25

Поняття про взаємозамінність. Номінальний, дійсний та граничний розміри.

1

26

Допуск, призначення та визначення їх. Зазори та натяги.

1

27

Посадки, види, визначення їх. Класи точності та їх застосування.

1

28

Система отвору і система вала. Таблиця допусків і посадок. Позначення допусків і посадок.

1

Шорсткість поверхні. Класи чистоти поверхонь, їх позначення.

1

зо

Точність вимірювання, фактори, що на неї впливають.

1

31

Основні метрологічні показники вимірювальних інструментів і приладів. Універсальні засоби вимірювання.

1

32

Штангенінструменти: штангенциркуль, штангенглибиномір, штангенрейсмас. Мікрометричні інструменти.

1

33

Модулі та субмодулі радіоканалу.

1

34

Вимоги до якості.

1

35

Технологія обслуговування та ремонту телевізійних приймачів чорно-білого зображення.

1

36

Кінескопи кольорових телевізорів, електричні кола кінескопів.

1

Кольорові телевізори третього класу.

4

37

Блоки управління та пристрої сенсорного вибору програм. їх можливі несправності.

1

38

Модулі колірності. Принципові схеми модулів колірності телевізорів третього класу, їх елементарна база і конструктивне оформлення.

1

39

Модуль рядкової розгортки. Принципові схеми. Можливі несправності.

1

40

Модулі кадрової розгортки. Принципова схема, його елементна база.

1

Імпульсні джерела живлення телевізорів третього класу.

6

41

Можливі розширення сервісних функцій. Принцип роботи системи дистанційного управління (СДУ), на інфрачервоних променях.

1

42

Особливості ремонту телевізорів. Види несправностей, їх характеристика, методика виявлення та усунення. Рекомендації.

1

43

Основні регулювання в телевізорі. Комплексне регулювання телевізора - правила та послідовність.

1

44

Оцінка якості телевізійного зображення. Параметри оцінювання.

1

45

Лабораторно-практичне заняття №1. Ознайомлення з телевізорами сучасних моделей.

1

46

Лабораторно-практичне заняття №2. Ознайомлення з відеомагнітофонами. Особливості ремонту та регулювання відеомагнітофонів.

1

Календарний план з предмету "Радіоелектроніка" спеціальності: "Монтажник радіоелектричної апаратури та приладів ".

Таблиця 1.5.

' Тема уроку

Кількість

Дата

уроку

годин

проведення

1

Вступ. Значення радіотехнічної апаратури для населення.

1

2. 09. 08

2

Вступ. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою спеціальної технології.

1

4.09.08

Промислова санітарія та професійна гігієна.

6

3

Основні поняття про гігієну праці. Професіональні шкідливості й професійні хвороби.

1

6.09.08

4

Поняття про втомлюваність. Значення раціонального режиму праці й відпочинку.

1

9.09.08

5

Роль виробничої гімнастики й фізичної культури в зміцненні здоров'я та підвищенні працездатності.

1

11.09.08

6

Гнійні захворювання у працюючих на текстильних підприємствах.

1

13.09.08

7

Перша допомога при нещасних випадках (травмах).

1

16.09.08

8

Перша допомога при опіках та ураженнях

1

18.09.08

електричним струмом.

Радіотелевізійна апаратура

24

20.09.08

9

Класифікація радіоелементів.

1

23.09.08

10

Резистори. Резистори, їх призначення у роботах схем. Типи і параметри резисторів. Перевірка справності.

1

25.09.08

11

Конденсатори: призначення, робота у схемах. Типи і параметри конденсаторів. Оксидні конденсатори. Можливі несправності конденсаторів. Умовні графічні позначення.

1

27.09.08

12

Котушки індуктивності, дроселі, трансформатори. Типи, конструкція, | скороченні позначення і можливі несправності котушок індуктивності, лінії затримки. Умовні графічні позначення не схемах котушок індуктивності.

1

30.09.08

13

Комутаційні вироби та роз'ємні з'єднання. Комутаційні вироби: призначення, типи, робота у схемах. Основні параметри, конструкції та можливі несправності комутаційних виробів.

1

2.10.08

14

Мікрофони та динамічні головки. Типи мікрофонів, електродинамічні та електростатичні системи призначення, параметри, принцип роботи, умовні графічні позначення.

1

4.10.08

15

Технологія радіомонтажних робіт. Електричний монтаж радіоелектронної апаратури. Види електричного монтажу: об'ємний, джгутовий, друкований.

1

7.10.08

16

Технічна документація. Схемна документація. Види схем, їх характеристика. Розвиток схемотехніки.

1

9.10.08

17

Правила обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури. Види.

1

11.10.08

18

Типи та маркування електронних напівпровідникових приладів: діоди, напівпровідники.

1

14.10.08

19

Застосування в РТА коливальних контурів і частотних фільтрів. Перевірка параметрів і настроювання контурів і фільтрів.

1

16.10.08

20

Технологія обслуговування та ремонту електричних джерел живлення.

1

18.10.08

21

Технологія обслуговування та ремонту підсилювачів звукової частоти.

1

21.10.08

22

Технологія обслуговування та ремонту електропрогравачів, електрофонів і програвачів компакт-дисків.

1

23.10.08

23

Технологія обслуговування та ремонту електропрогравачів, електрофонів і програвачів компакт-дисків.

1

25.10.08

24

Технологія обслуговування та ремонту аудіо магнітофонів

1

28.10.08

25

Поняття про взаємозамінність. Номінальний, дійсний та граничний розміри.

1

30.10.08

26

Допуск, призначення та визначення їх. Зазори та натяги.

1

1.11.08

27

Посадки, види, визначення їх. Класи точності та їх застосування.

1

4.11.08

28

Система отвору і система вала. Таблиця допусків і посадок. Позначення допусків і посадок.

1

6.11.08

29

Шорсткість поверхні. Класи чистоти поверхонь, їх позначення.

1

8.11.08

ЗО

Точність вимірювання, фактори, що на неї впливають.

1

11.11.08

31

Основні метрологічні показники вимірювальних інструментів і приладів.

1

13.11.08

32

Штангенінструменти.

1

15.11.08

33

Модулі та субмодулі радіоканалу.

1

18.11.08

34

Вимоги до якості.

1

20.11.08

35

Технологія обслуговування та ремонту телевізійних приймачів чорно-білого зображення.

1

22.11.08

36

способи формування виводів електро -радіоелементів та вимоги до роботи з мікросхемами

1

25.11.08

37

Блоки управління та пристрої сенсорного вибору програм . їх можливі несправності, ремонт і регулювання.

1

27.11.08

38

найменування і маркування матеріалів та електрорадіоелементів які застосовує під час монтажу.

1

29.11.08

39

Модуль рядкової розгортай. Принципові схеми. Можливі несправності, ремонт і регулювання модулів кадрової розгортай. Конструктивне оформлення, його елементна база.

1

2.12.08

40

Модулі кадрової розгортай. Принципова схема, його елементна база і конструктивне оформлення. Можливі несправності, ремонт і регулювання модулів.

1

4.12.08

41

Можливі розширення сервісних функцій. Принцип роботи системи дистанційного управління (СДУ), на інфрачервоних променях.

1

6.12.08

42

Особливості ремонту радіоприймачів. Види несправностей, їх характеристика, методика виявлення та усунення. Рекомендації.

1

9.12.08

43

Основні регулювання в радіоантннах. Комплексне регулювання телевізора -правила та послідовність.

1

11.12.08

44

Основні регулювання в приймачів. Комплексне регулювання приймача -правила та послідовність.

1

13.12.08

45

Лабораторно-практичне заняття №1. Ознайомлення з радіопристроями сучасних моделей.

1

16.12.08

46

Лабораторно-практичне заняття №2. Ознайомлення з відеомагнітофонами. Особливості ремонту та регулювання відеомагнітофонів.

1

18.12.08

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з дисципліни " Монтажник радіоелектронної апаратури і приладів ".

Таблиця 1.6.

Бали

Критерії оцінювання

1

Учень з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального матеріалу: механізми, машини, деталі. Виконує зі значними труднощами окремі елементи лабораторно - практичних завдань. Під час відповіді і при виконанні лабораторно - практичних завдань припускається суттєвих помилок.

Учень з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти навчального матеріалу: різні механізми, машини, деталі, та не усвідомлено виконує окремі фрагменти лабораторно-практичних завдань. При відповіді і виконанні лабораторно - практичних завдань припускається суттєвих помилок.

3

Учень з допомогою викладача відтворює фрагменти навчального матеріалу: різні механізми, машини, деталі, та не усвідомлено виконує частину практичних завдань припускається суттєвих помилок.

4

Учень на рівні запам'ятовування без розуміння відтворює навчальний матеріал: загальний пристрій, роботу радіоелектронної апаратури, її механізми, види передач, деталі машин. Виконує практичні завдання з допомогою викладача. Стикається із значними труднощами при аналізі і порівнянні. При відповіді та виконанні лабораторно - практичних завдань припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може.

5

Учень на рівні запам'ятовування без достатнього розуміння відтворює основні положення навального матеріалу: загальний пристрій, роботу радіоелектронної апаратури, його механізми, види передач, деталі машин. Виконує лабораторно-практичні завдання з частковою допомогою викладача. 3 помилками дає визначення основних понять: видів механізмів, деталей, їх з'єднань, передач, та ін. Може частково обгрунтувати і проаналізувати свою відповідь. При відповіді припускається помилок, які самостійно виправити не може.

6

Учень без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал, та виконує лабораторпо-практичні роботи з епізодичною допомогою викладача і з окремими помилками дає визначення основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки. При відповіді та виконанні лабораторно-практичних завдань припускається помилок, може частково виправити.

7

Учень самостійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу та застосовує його при виконанні лабораторно-практичних завдань в типових умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, але містить неточності й недостатньо обгрунтована. Виконує лабораторно-практичні роботи за типовим алгоритмом з консультативною допомогою викладача. При відповіді та виконанні лабораторно-практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє.

8

Учень самостійно з розумінням відтворює основний навчальний матеріал та застосовує його при виконанні практичних завдань в типових умовах. Дає визначення основних понять. Аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв'язок з обраною професією та робить висновки. Відповідь у цілому правильна, логічна і достатньо обгрунтована. Виконує практичні завдання за типовим алгоритмом з консультативною допомогою викладача. Усвідомлено користується довідковою інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє.

9

Учень володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах і застосовує його при виконанні лабораторно-практичних робіт як у типових, так і в дещо ускладнених умовах. Дає визначення основних понять. Аналізує основні етапи виробництва, монтажу, ремонту радіоелектронної апаратури. Порівнює і систематизує інформацію, встановлює зв'язок з обраною професією та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, логічна і достатньо обґрунтована. Виконує лабораторно-практичні завдання за типовим алгоритмом з консультацією викладача. Усвідомлено користується довідковою інформацією. При відповіді та виконанні лабораторно-практичних робіт припускається несуттєвих помилок, які може виправити.

10

Учень уміє усвідомлено засвоювати нову інформацію: сучасні вимоги до контролю якості, особливості пристроїв новітньої апаратури та технологією виробництва. Володіє глибокими, міцними знаннями навчального матеріалу і здатний їх правильно використовувати для лабораторно-практичних робіт. Відповідь учня повна, логічна, правильна, містить аналіз і систематизацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки, робить аргументовані висновки з незначною консультацією викладача. Вміє самостійно користуватися джерелами інформації. Учень самостійно і правильно застосовує довідкову інформацію. Лабораторно-практичні роботи виконує в цілому правильно в повному обсязі як 3 використанням типового алгоритму, так і в дещо змінених умовах. При відповіді та виконанні лабораторно-практичних робіт припускається окремих неточностей, які може виправити самостійно. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки.

11

Учень володіє узагальненими знаннями навчального матеріалу в повному обсязі і здатний їх ефективно використовувати для виконання лабораторно-практичних робіт. Відповідь учня повна, правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення навчального матеріалу. Вміс самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. Правильно і усвідомлено застосовує всі види довідкової інформації в межах навчальної програми. Може самостійно складати окремі її види. Лабораторно-практичні завдання виконує правильно у повному обсязі як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. При відповіді та виконанні лабораторно-практичних завдань припускається незначних неточностей, які самостійно виявляє та виправляє. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології.

12

Учень володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує для виконання лабораторно-практичних робіт, передбачених навчальною програмою. Бездоганно виконує практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. Відповідь учня повна, правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. Правильно і усвідомлено застосовує всі види довідкової інформації. Бездоганно виконує лабораторно-практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології.

План та зміст проведення тематичної атестації

Після вивчення теми "Радіоелектронна апаратура" проводиться тематична атестація по даній темі на останньому уроці. Учні були попередженні про дату

проведення тематичної атестації. Частково основний матеріал був повторений

учнями з викладачем на передостанньому уроці.

План проведення уроку

1. Проведення перевірки присутності учнів.

2. Роздача варіантів з урахуванням розміщення сильніших та слабших учнів.

3. Видача питань кожному варіанту для проведення тематичної атестації.

4. Нагляд за поведінкою учнів.

5. Збір робіт в учнів.

Варіант 1.

1. Допуск і технічні виміри. (46.)

2. Технологія збірних робіт. (46.)

3. Деталі та вузли радіотелевізійної апаратури. (46.)

Варіант 2.

4. Технологія електромонтажних робіт. (46.)

5. Види технічної документації. Принципові та монтажні схеми (46.)

6. Номінальний, дійсний та граничний розміри. (46.)

Варіант 3.

1. Технологія об'ємного монтажу радіотелевізійної апаратури. (46.)

2. Поняття про друкований монтаж і друковані схеми. (46.)

3. Допуски, призначення та визначення їх. (46.)

Варіант 4.

1. Модульний метод конструювання радіоапаратури. Коротки відомості про мікромодулі. (46.)

2. Використання електродвигунів, принцип дії. Основні вимоги. (46.)

3. Класифікація електрофонів і основні технічні дані. Структурні схеми. Основні вимоги. (46.)

Варіант 5.

1. Склад сигналів. Технічні характеристики гучномовців. (46.)

2. Класифікація промислових магнітофонів. Ділення магнітофонів на класи. Принцип роботи. (46.)

3. Зазори та натяги. (46.)

Варіант 6.

1. Класифікація радіоприймачів. Допоміжні пристої. (46.)

2. Методи перевірки, регулювання та настройки радіоприймачів різних класів. (46.)

3. Неполадки в радіоприймачах, методи їх виявлення та усунення. Безпека праці. (46.)

Варіант 7.

1. Телевізійні антени. Призначення, вимоги, які ставляться до телевізійних антен. (46.)

2. Класифікація телевізорів в залежності від технічних характеристик. (46.)

3. Класи точності та застосування їх. (46.)

Варіант 8.

1. Виробнича санітарія і профілактика травматизму. Закон про охорону праці неповнолітніх. (46.)

2. Типи і маркування електронних напівпровідникових приладів. (46.)

3. Обладнання, інструменти, пристосування, що використовуються при паянні. (46.)

Варіант 9.

1. Застосування в радіотелевізійній апаратурі коливальних контурів і частотних фільтрів. (46.)

2. Обладнання, інструменти, пристосування, що використовуються при ремонті радіо-електричної апаратури. (46.)

3. Конденсатори. (46.)

Варіант 10.

1. Технологія обслуговування та ремонту аудіомагнітофонів. (46.)

2. Мікрофони та динамічні головки. (46.)

3. Модулі та субмодулі радіоканалу. (46.)

Конспект уроку

Тема уроку: Радіоелектронна апаратура.

Мета уроку: ознайомлення учнів зі радіо-електричною апаратурою, доцільність професії. Засвоєння нової інформації.

Вид уроку: лекція-розповідь з елементами демонстрації.

Обладнання: інструменти, пристосування, необхідні для розмітки.

Література: Бродский М.А. Бытовая радиоапаратура. - Минск: Полымя, 1980.; Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. - М.: Высшая школа, 1982.

Хід уроку

1. Перевірка наявності учнів.

2. Оголошення учням оцінок за тематичну атестацію за минулу тему. Короткий аналіз результатів.

3. Оголошення учням нової теми програми і уроку.

4. Проведення лекції.

Оскільки урок має ознайомлювальний характер, особлива увага звертається на нові терміни, поняття, інструменти. Необхідно слідкувати за їх поведінкою, наказувати спочатку попередженням, а потім негативною оцінкою.

Задля підтримки робочої атмосфери у процесі викладу матеріалу викладач вправі поставити нескладні запитання по почутому та оцінити відповіді учнів.

5. Формування нових знань.

Спочатку розповідь загального характеру про радіо-електронну апаратуру, роботи, далі конкретно про призначення їх будови, інструменти, пристосування та матеріали, якщо можливо з демонстрацією в повному чи частковому обсязі, їх види, призначення, пристрій, техніку безпеки, послідовність виконання.

6. Аналіз уроку.

Викладач аналізує проведений урок шляхом підсумку викладеного, почутих відповідей, отриманих оцінок, поведінки учнів.

7. Видача домашнього завдання. Шаблон для виконання розмітки. Сторінки підручника.

Листопад

1. Розглянути і обговорити контрольні питання висвітлені в лабораторно-практичних роботах на вивчені теми: Радіоелектроніка та основи телебачення. Імпульсна і цифрова техніка. Звернути увагу на труднощі, що виникали. Пояснити ще раз для відвідувачів гуртка незрозумілий матеріал.

2. Розглянути і обговорити питання та підготувати реферат на тему: "Технологія обслуговування та ремонту PTA".

3. Розробити таблиці по темі: "Принципові і монтажні схеми"

4. Підготовка до тематичної атестації.

Грудень

1. Розглянути і обговорити контрольні питання висвітлені в лабораторно-практичних роботах на вивчені теми: Вивчення параметрів підсилювача. Розшифрування скорочених і кодових позначень резистора, комутаційних виробів". Звернути увагу на труднощі, що виникали. Пояснити ще раз для відвідувачів гуртка незрозумілий матеріал.

2. Розглянути і обговорити питання та підготувати реферат на тему: "Маркування напівпровідникових приладів."

3. Розробити схеми по темі: "Комутаційні вироби та роз'ємні з'єднання".

4. Підготовка до тематичної атестації.

Січень

1. Розглянути і обговорити контрольні питання висвітлені в лабораторно-практичних роботах на вивчені теми: Розшифрування скорочених і кодових позначень мікрофонів і динамічних головок. Робота з технічною документацією. Звернути увагу на труднощі, що виникали. Пояснити ще раз для відвідувачів гуртка незрозумілий матеріал.

2. Розробити схеми по темі: "Допуски і технічні виміри."

3. Підготовка до тематичної атестації.

Лютий - Березень

1. Розглянути і обговорити контрольні питання висвітленні в лабораторно -практичних роботах на вивчені теми: Основні регулювання у телевізорах.

Особливості ремонту радіоприймачів. Звернути увагу на труднощі, що виникали. Пояснити ще раз для відвідувачів гуртка незрозумілий матеріал.

2. Розробити схеми по темі: "Особливості ремонту телевізорів."

3. Підготовка до тематичної атестації.

Травень - Червень

1. Розглянути і обговорити контрольні питання висвітлені в лабораторно-практичних роботах на вивчені теми: Варіанти модулів радіоканалу (МРК) та їх параметри. Склад, елементна база, конструкції і схеми МРК. Можливі несправності, ремонт і регулювання. Звернути увагу на труднощі, що виникали. Пояснити ще раз для відвідувачів гуртка незрозумілий матеріал.

2. Розглянути і обговорити питання та підготувати реферат на тему: "Модулі та субмодулі радіоканалу. Принципові схеми селекторів каналів СК-М-24. Можливі несправності."

3. Підготовка до тематичної атестації.

Зміст роботи

1. Поповнити бібліотеку для учнів підручниками "Побутова радіоапаратура".

2. Поповнити і систематизувати нові види зразків.

3. Підготувати план-конспект на програмований матеріал "Задачі і вправи по ремонту телевізорів кольорового зображення".

4. Розповсюдити конспект лекцій. Розробка дидактичного і методичного матеріалу

Зміст роботи

1. Розробити робочу навчальну програму з дисципліни "Загальна технологія виробництва" для студентів груп.

2. Розробити календарно тематичний план з "Спеціальна технологія" на основі держстандартів.

3. Підготувати методичну розробку відкритого уроку.

4. Скласти питання для тематичних атестацій та екзаменів.

5. Скласти кросворди, чайнворди, ребуси на програмований матеріал предметів.

Календарний план роботи

Вересень

Придбати підручники: Артамонов П.Н. Бокуняєв A.A. Джерела живлення радіоприймачів. - М: Знергоиздательство, 2005.

Жовтень

Підготувати план роботи факультативних занять на 2008-2009рр.

Грудень

Розробити календарно - тематичний план на другий семестр з "Загальна технологія виробництва" для студентів груп.

Навчально-методична документація. Обладнання.

№ п/п

Назва документу

Рік затвердження

1

Програма професійно-технічної освіти.

2008

2

Комплекс навчальної документації по професії "Монтажник радіоелектронної апаратури і приладів ".

2000

3

Комплекс навчальної документації по предмету "Спеціальна технологія".

2000

4

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.

2008

№ п/п

Обладнання

Кількість

Придбано

2004

2005

2006

2007

Радіоелектронна апаратура.

32

4

6

10

12

Телефонні пристрої

12

3

3

3

3

Друковані плати, способи включення елементів

5

1

1

1

2

радіоприймачі

8

1

2

2

3

мікрофони

8

1

2

2

3

гучномовці

10

2

3

2

3

деталі

30

4

10

6

10

котушки індуктивності

20

5

5

5

5

електролітні конденсатори

4

1

1

1

1

радіолампи

8

2

2

2

2

стрічковий механізм

15

4

4

3

4

каскади

1

1 1

Електрообладнання:

електроприводи

5

1

1 2

електровимірювальні прилади

4

1

1

1

і

електропроводки

20

5

5

5

5

зразки

45

10

10

10

15

Плакати зі схемами пристою та роботи приладів

45

10

10

10

15

Навчальна література з предмету.

№ п/п

Вид літератури

Автор, назва, рж, видання

Кількість наявних нримірникі

Необхідно придбати додатково

Придбано

2004

2005

2006

2007

1

Підручники

Алексеев Ю.П. Бытовые радиовещательные приемники и их ремонт. - М.: Связь, 1987.

50

50

10

15

15

10

Александрова Т.С. и др. Основы телевидения и радиоприемной связи. - М.: Связь, 1989.

12

28

3

3

3

3

Бродский М.А. Бытовая радиоапаратура. Минск: Полымя, 1990

8

30

2

2

2

2

2

Навчальні посібники

Боровик С.С. Радиоприемники их ремонт. - Минск, 1986.

10

10

2

2

3

3

Буланов Ю.А., Юсов С.Н. Усилители и радиопиемные устройства. - М.: Высшая школа, 1980

25

5

5

10

5

5

1

Види методичних посібників для викладача

№ п/п

Види методичного посібника

Автор, назва, рік, видання

К-сть наявних примірників

Необхідно додатково придбати

Придбано

2004

2005

2006

2007

1

Методи чні посібники.

Пособие по монтажу, настройке, регулировке и эксплуатации приборов СТБ-216, СТБ-2-216, СТБ-2-230, 1995

35

5

5

5

10

15

2

Збірник дидактичних матері а ЛІ 15.

Гордеев В.А. Связь теории с практикой в учебном процессе.- М.: Высшая шк., 1979

15

25

3

2

5

10

3

Методичні рекомендації

Оников З.А. Методические рекомендации по обучению радиоелектронике. М. Высшая шк., 1982

50

20

10

10

15

15

Засоби навчання при вивченні окремих схем, розділів і вузлових питань навчального матеріалу з навчального предмета

Теми, підтеми, вузлові питання навчального матеріалу предмета

К-сть годин

Назва посібника

В наявності

Необхідно

Придбано

додатково придбати

2004

2005

2006

2007

Будова й аналіз пристроїв.

4

Никулин Н.В., Назаров Л.С. Радиоматериалы и радиокомпоненты. - М.: Высшая школа, 2001.

10

10

2

2

3

3

Нова техніка та технологія в виробництві.

6

Малзарай Я.Я. и др. Унифицированые электропроигрывающие устройства 2 класса. - М.: Радио и связь, 2003.

8

30

2

2

2

2

Розділ 2. Психолого-педагогічний зміст роботи викладача професійно - технічного навчального закладу. Педагогічне спостереження

Листок індивідуальних спостережень

Прізвище, ім'я, по-батькові - Прокопенко Маргарита Володимирівна. Народилася 27.11.1987 та проживає на даний час у місті Луцьку на вул. Молоді 33/56.

Табельний номер - 09.

Мобільний 80677648954, домашній 57667.

Таблиця 2.1 Відомості про сім'ю:

Відомості

Батько

Мати

П. І. Б.

Прокопенко Володимир Петрович

Прокопенко Галина Андріївна

Домашня адреса

м. Луцьк, вул. вул. Молоді 33/56

м. Луцьк, вул. вул. Молоді 33/56

Місце роботи

Автомобільний завод

Супермаркет "Наш край"

Бюджет сім'ї

8000

Сім'я благополучна, батьки цікавляться справами. Оскільки в сім'ї одна,

подобається та вміє привертати до себе значну увагу оточуючих.

Відвідувала чимало гуртків: бальні танці, співи, гімнастика, музична школа, волейбол, плавання, культуризм, комп'ютерні курси.

Навчалася у ЗОНІ № 22 м. Луцька та закінчила її у 2005р.

Має такі нагороди: зайняте І місце з плавання та гімнастики серед шкіл міста Луцька, І місце посіла в музичній школі м. Луцька, гра на фортепіано.

Педагогічні спостереження

Таблиця 2.2

№ п/п

Спостереження

Дата

І

1

2

1

На практичних заняттях з інженерної та комп'ютерної графіки відзначилася систематичною допомогою студентам, які відстають у навчанні, пояснюючи новий матеріал, хоча інколи порушувала дисципліну, розмовляючи на уроках.

Січень 7.06.07

2

На практичних заняттях з хімії допомагала Абрамчуку Ю.М., Давуку Л.М. засвоїти уміння, навички при проведенні лабораторних робіт. Допомагала зрозуміти невідомі терміни та значення. Систематично відвідувала пари, не спізнювалася.

Вересень -18.01.08

3

На практичних заняттях з інтерактивно-графічних пакетів допомагала викладачу у розробленні нових плакатів, ескізів для роботи на уроках.

Вересень -3.01.08

4

Допомогла працівникам бібліотеки обслуговувати студентів молодших курсів. Завжди весела, готова допомогти в будь-якій ситуації.

25.03.08

5

Викладач Воронович О.В. викликала відповідати на парі, хоча, нажаль, тоді Прокопенко М.В. до уроку не була готова, за що й отримала негативну оцінку.

15.04.08

6

На політології читала реферат по темі "Політична соціалізація". Викладач Роленко А.О. був задоволений як добре підготувала доповідь по даній темі. Отримала оцінку відмінно.

16.04.08

Оскільки по-справжньому закохана в природу, де й проводить більшу частину свого вільного часу, під час навчання в школі часто була ініціатором й організатором екскурсій, різноманітних турпоходів, інших культмасових заходів.

Відвідувала комп'ютерні курси та одержала атестат про їх закінчення з оцінками 4, 5 по п'ятибальній системі. Мабуть це й стало однією з передумов подальшого вибору професії.

У 2006р. поступила у ЛДТУ на спеціальність "Професійне навчання. Комп' ютерні технології в управлінні та навчанні".

Як особистість, індивідуальність вирізняється такими рисами характеру: доброта, врівноваженість, вимогливість до себе та близьких людей, самокритичність, наполегливість (якщо справді цікавить та бачить важливість справи), поступливість, співчутливість, принциповість, гуманність, має чудове почуття гумору, впевненість в собі, взаємоповага, ризикованість, впертість, гордість, користолюбність, проникливість.

Можна віднести до життєлюбних людей, не впадаючих у пригнічений стан через якісь дрібниці. Вміє приймати речі з найлегшої сторони. Саме оптимізм часто допомагає подолати негаразди.

Висловлює свою думку прямо та відкрито, але ніколи не нав'язує її іншим. Поважає особистість, вважаючи, що кожен вправі чинити так, як йому хочеться.

Характерна непередбачуваність слів та вчинків. Подобається чинити так, як хоче, і не рахує необхідним кого-небудь про це попереджати. Люди, які з нею спілкуються, до цього звикли.

Не довіриться першому зустрічному. Якщо знає людину добре ніякі плітки недоброзичливців не змінять думки про неї. Вона, звичайно, може послухати ці плітки, але з чистої цікавості та не надасть їм ніякого значення.

Належить до людей, яким не подобається планувати свій наступний день та жити за розкладом, подобається робити все спонтанно. їй не подобається, коли її утрудняють визначеним обов'язками. Правда, якщо ж вдасться домогтись її згоди на що-небудь, виконає все точно та вчасно.

Залежно від ставлення до навчальних дисциплін можна віднести до групи студентів, які виявляють зацікавленість до практики навчальних дисциплін.

Провівши психолого-педагогічні дослідження на прикладі Прокопенко М.В., можна виявити певні закономірності у поведінці студентів, їхньому відношенні до навчання та зробити певні рекомендації, як учневі, педагогу, так і батькам.

Рекомендації педагогу: Оскільки кожна людина є особливою, має свої задатки, схильності та інтереси, потрібно насамперед стимулювати їх розвиток.

Для цього, якщо викладач помічає зацікавленість в учня до його дисципліни, він може разом із завданнями, типовими для всіх, видати складніші, можливо з виникненням додаткових запитань звернути більше уваги на деякий матеріал. За бажання студента можна залучати його до активної участі в олімпіадах, конференціях. Не варто забороняти більш встигаючим учням допомагати слабшим, адже це дозволяє більш встигаючим повторити закріплене, можливо дізнатись щось нове, слабшим - засвоїти незрозумілий матеріал. Головне - не відбити бажання розвивати свої нахили, вдосконалюватись, не зупинятись на досягнутому. Недарма народна мудрість говорить: "Вік живи - вік учись".

Рекомендації учневі: відноситись до навчання з відповідальністю, пам'ятати головне: поки ти сам не захочеш навчитись чомусь, тебе не навчить ніхто! Потрібно думати трішки про майбутнє: не лише про свою роботу чи заробітну плату, а й про те, що від спеціалістів у державі будуть залежати умови життя, інколи, й долі майбутніх поколінь.

Рекомендації батькам учня: слідкувати за виконанням домашніх завдань, відвідуванням, загальним відношенням до навчання, стимулювати до навчальної діяльності, пояснювати важливість обраної професії чи будь-якої професії взагалі для нього.

Розділ 3. Психолого - педагогічне дослідження на тему: "Психологічна сутність діяльності підходу проблеми розвитку особистості"

Загальні психологічні закономірності функціонування і розвитку особистості

Спочатку будь-яка вища психічна функція (логічна пам'ять, мислення, моральна свідомість і самосвідомість), розподілена між двома людьми, є взаємним психологічним процесом, потім вступає внутрішнім, особистим способом поведінки суб'єкта. Соціальний генезис духовності особистості вимагає спрямованого науково обгрунтованого керування цим процесом.

Якщо метою виховання є морально-духовна особистість, то адекватним методом стає зустріч вихователя з вихованцями, як особистостями, розподіл ентузіазму, любові і розуміння, співтворчість.

Якщо метою виховання є поступливість, то дорослі стають техніками, які контролюють нагороди й маніпулюють бажаними відповідями.

Якщо вихованець відчуває себе покинутим, знехтуваним і переживає світ як небезпечний, то у нього вірогіднішою є поведінка, мотивована страхом, егоїзмом чи гнівом.

Одні й ті самі конкретні виховні впливи мають різні значення залежно від їх залучення до загальної "атмосфери виховання". Так, санкції засудження соціально несхваленого способу розв'язання поведінкової ситуації втрачають свій негативний ефект, якщо здійснюються в загальній обстановці доброзичливості та поваги до вихованця.

Є так званий ефект "зігрівального сяяння успіху". Він полягає в тому, що людина, яка переживає успіх, стає комунікабельнішою і проявляє більше співчуття до інших, більше бажання надати їм допомогу й підтримку.

Мова - це засіб розуміння не тільки інших, а й себе (я говорю - ви розумієте; ви говорите - я розумію, далі я говорю, щоб зрозуміти себе).

Інформація сприймається, запам'ятовується і осмислюється вихованцем тим краще, чим авторитетніше джерело інформації.

Для об'єктивного реагування вихователеві слід висловлювати зауваження про особливості поведінки вихованця, а не про його особистісні якості; потрібно більше говорити про свої спостереження, ніж про висновки, наголошувати в бесіді те, що може бути цінним саме для цього вихованця, а не для інших.

"Осуджуй вчинок, але заохочуй особистість" - так може бути сформульовано найважливіше правило ставлення до вихованця. В певних випадках краще сказати: "Ти мерзенно вчинив" або "Ти мерзенно поводишся", але не "Ти мерзенна людина". Навпаки, необхідно дати зрозуміти винуватцеві, що його вчинки не гідні того, чим він може стати, тих добрих потенцій, які він поки що гамує в собі. А от якщо вихованець зробив добру справу, його можна похвалити, так би мовити, "глобально": "Молодчина, ти поводився добре. Таким завжди й будь".

Вихованню самоповаги, почуття власної гідності сприяє всіляке заохочування зусиль дитини, підлітка, юнака чесно виконувати свій обов'язок, тобто оцінювання їхньої діяльності залежно від ступеня реалізації ними своїх можливостей на даний момент. Учні мусять усвідомити, що їхні гідність, честь залежать від власної рішучості, волі, доброго ставлення до оточення, від наявності постійного прагнення до самовдосконалення.

Вихователь не повинен бути "добреньким": погані вчинки вихованця слід осуджувати так, як вони цього заслуговують. Однак робити це необхідно не керуючись прагненням більше вразити винуватця, принизити його як особистість. Нічого немає шкідливішого, ніж репліка педагога на зразок: "Ну, це, звичайно, знову Петренко, нічого іншого я від нього не чекала!"

Позитивні зміни особистості можуть виступати наслідком її зіткнення з конфліктами. Але тільки відкриті конфлікти можуть вирішуватися способами, які сприяють зростанню особистості. Приховані конфлікти або ті, що приховуються, призводять, як правило, до поступового погіршення стосунків.

Міжособистісній конструктивний конфлікт здатний позитивно впливати на розвиток окремої особистості: актуалізуючи самосвідомість, конфлікт стимулює актуалізацію раніше прихованих потенційних можливостей особистості, відкриває перспективу її самовдосконалення. Відмінність конструктивного конфлікту від руйнівного (його не слід допускати) полягає в тому, що в першому випадку метою конфлікту є пошук взаємноприйнятих шляхів вирішення суперечностей, а в другому - прагнення будь-що довести свою правоту.


Подобные документы

 • Специфічні властивості, притаманні нелінійним вузлам радіоелектронної апаратури. Поняття "опрацьована схема", причетного до довільного вузла РЕА. Загальні уявлення про опрацьовану схему. Задачі, які необхідно вирішувати при схемотехнічному проектуванні.

  реферат [12,8 K], добавлен 05.01.2011

 • Характеристика підприємства, організаційна структура виробничих підрозділів. Монтаж та складання радіоелектронної апаратури. Контроль якості продукції. Посадові обов’язки техніка-технолога. Розгляд ручних операцій в процесі виготовлення друкованих плат.

  отчет по практике [98,6 K], добавлен 03.05.2015

 • Знайомство з джерелом електроживлення та каналом звукового сигналу, загальна характеристика особливостей проектування. Етапи розроблення інженерно-обгрунтованого технічного завдання з метою виготовлення або придбання джерела вторинного електроживлення.

  курсовая работа [818,0 K], добавлен 13.07.2013

 • Виробництво радіоелектронної апаратури, підвищення її ефективності та якості. Автоматизований візуальний контроль і обробка друкованих плат. Універсальна система автоматизованого проектування для програм координатної обробки всіх моделей верстатів.

  дипломная работа [810,1 K], добавлен 08.01.2011

 • Етапи та стадії проектування на прикладi розробки ультразвукового сканера: характеристики приладу, технічне завдання, труднощі традиційного проектування. Суть блочно-ієрархічний підходу при технічному проектуванні. Структура проектування схеми вузла.

  реферат [52,9 K], добавлен 08.01.2011

 • Розрахунок і розробка топології і конструкції функціональних вузлів радіоелектронної апаратури (РЕА) у виді гібридних інтегральних схем (ГІС) і мікро збірок (МЗБ). Визначення розмірів плати. Вибір матеріалу, розрахунок товстоплівкових резисторів.

  курсовая работа [571,9 K], добавлен 27.11.2010

 • Оцінка технічного стану електронної побутової апаратури з зазначенням за необхідності місця, виду і причини виникнення дефекту. Структура системи контролю і діагностики. Залежність значення параметра від зовнішніх умов. Алгоритми пошуку несправностей.

  курсовая работа [249,3 K], добавлен 28.04.2011

 • Технічна діагностика радіоелектронної апаратури. Розробка та обґрунтування процесу контролю якості. Дефекти, які можна виявити при контролі якості. Розробка методики досягнення запланованого рівня якості. Розробка статистичного методу контролю.

  дипломная работа [9,3 M], добавлен 20.06.2012

 • Зміст і етапи технічного обслуговування - комплексу робіт для підтримання справності або тільки працездатності апаратури під час підготовки і використання за призначенням, при зберіганні та транспортуванні. Періодичність і тривалість профілактичних робіт.

  реферат [80,0 K], добавлен 01.05.2011

 • Класифікація апаратури контролю і діагностики. Принцип дії і роботи електронних датчиків як первинного ланцюга автоматичної системи контролю. Датчики контролю чутливості приймальних пристроїв, комутаційні пристрої. Апаратура контролю і діагностики ЕПА.

  курсовая работа [114,4 K], добавлен 15.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.