Беларуская міфалогія

Иследование агульнаславянскія каранёў і асобных персанажаў беларускай міфалогіі: Перуна, Ярыла, Велеса, Зюзі, Баламуценя, Зазовки. Паходжанне неба, зямлі і падземнага міру. Духі лясоў, палёў, агародаў, вады, балот, Сонца, зорак, дрэў, жывёл, раслін.

Рубрика Религия и мифология
Вид реферат
Язык белорусский
Дата добавления 17.01.2012
Размер файла 40,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования "Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова"

Факультет мониторинга окружающей среды

Кафедра экологического мониторинга, менеджмента и аудита

Рэферат

Беларуская міфалогія

студенткі 3-га курса

Глушчанка Дар'і Дзмітрыеўны

Мінск 2011

Змест

 • персанаж беларускі агульнаславянскі міфалогія
 • Уводзіны
 • 1. Паходжанне і склад міру
 • 2. Верхні мір
  • 2.1 Неба
  • 2.2 Багі неба
 • 3. Ніжні мір
  • 3.1 Багі падземнага міру
  • 3.2 Наўе
 • 4. Сярэдні мір
  • 4.1 Зямля
  • 4.2 Зямныя багі
 • 5. Чалавек
  • 5.1 Волаты
  • 5.2 Асілкі
 • 6. Сядзібныя духі
 • 6.1 Багі і духі палёў і агародаў
 • 6.2 Багі і духі лесу
 • 6.3 Багі і духі балот
 • 6.4 Багі і духі вады
 • Заключэнне

Уводзіны

Міфалогія ляжыць у аснове ўсіх нацыянальных культур. Калі працэс развіцця якога-небудзь народа пачаўся гістарычна нядаўна і ў яго няма сваёй старажытнай міфалогіі, ён стварае сучасную. Міфы спрыяюць яднанню грамадства, удзельнічаюць у фармаванні менталітэту народа праз захаванне вызначаных стэрэатыпаў мыслення і паводзін. Міфалогія - не проста казкі або фантастычныя паданні, гэта - абагульнены досвед жыццядзейнасці продкаў, які адлюстраваны і захоўваецца праз сістэму выяў.

У навуковых і папулярных выданнях, асабліва расійскіх, асобныя персанажы беларускіх міфаў падаюцца як агульнаславянскія, не адзначаецца іх прыналежнасць да беларускай культуры.

Так, беларуская міфалогія захоўвае некаторыя агульнаславянскія карані і асобныя персанажы, такія, як Пярун, Ярыла, Вялес. Але міфы беларусаў значна багацей за міфалогію нашых суседзяў-славян - рускіх, украінцаў, палякаў. У нас больш персанажаў; шмат такіх, якіх наогул няма ў міфалогіях названых народаў: Зюзя, Баламуцень, Зазоўка... Аб гэтым яшчэ ў XIX стагоддзі казалі беларускія навукоўцы З.Даленга-Хадакоўскі і А.Кіркор, якія правялі параўнальны аналіз беларускай міфалогіі з міфалогіямі народаў-суседзяў.

1. Паходжанне і склад міру

Агонь для нашых продкаў - мужчынская аснова міру. Ён можа быць розным: нябесным, падземным, жывым, зямным. Вада - жаночая аснова. Яна таксама бывае некалькіх выглядаў: нябесная, зямная, падземная, жывая і мёртвая. З гэтых двух першаэлементаў была створаная Зямля. А адбылося гэта так.

Калісьці ўвесь мір складаўся з святла і мёртвай вады, пасярод якой знаходзіўся камень. Аднойчы бог Пярун угневаўся і давай кідаць стрэлы ў камень. Адна страла патрапіла ў мэту і высякла тры іскры: белую, жоўтую і чырвоную. Іскры зваліліся ў ваду і ўскаламуцілі яе. Святло стала шэрым, як быццам неба зацягнулася хмарамі. Праз некаторы час стала відаць, што сярод вады з'явілася зямля. Затым паўстала жыццё: лясы, трава, звяры, рыбы і - чалавек.

Стваральнікамі міру былі Белбог - старэйшы бог неба, увасабленне дабра, светлага пачатку, і Чарнабог - бог цемры. Увесь мір старажытныя беларусы дзялілі на тры часткі: верхнюю, сярэднюю, ніжнюю. Верхняя - Неба - месца знаходжання галоўных богаў - богаў святла, дабра. Сярэдняя частка - Зямля, тут жывуць зямныя багі, мноства добрых і злых духаў, людзі, жывёлы, растуць дзівосныя расліны. Ніжняя частка - Падземны мір - месца пасялення падземных богаў і духаў, у большасці сваёй ліхіх, якія увасабляюць цемру, зло, холад.

Усе тры міры злучаны паміж сабой сусветным дрэвам. У беларусаў гэта Дуб. Карані Дуба сыходзяць у Падземны мір, ствол знаходзіцца ў сярэднім, а крона дасягае Неба. Месца, дзе расце Дуб, з'яўляецца цэнтрам міру. Знаходзіцца гэты цэнтр дзесьці далёка, але дарога да яго добра вядомая. З хаты ў двор, са двара ў поле. Праз поле, раку, праз лес і горы, да сіняга мора. Сярод сіняга мора - востраў. На ім камень. На тым камені расце Дуб. Вось тут і знаходзіцца цэнтр міру.

Сусветнае дрэва не толькі змацоўвае і падтрымлівае тры часткі міры, па яго галінам героі могуць патрапіць на Неба, а праз дупло спусціцца ў Падземны мір.

Жыве ў цэнтры міру Князь змей. Змяіны князь мае жонку, дзяцей і шмат змей-служкаў. Беларусы лічылі, што сам Князь змей добры і добра ставіцца да людзей. Але яго падпарадкаваныя - злыя і нясуць шкоду як людзям, так і сямейнікам жывёлам. Людзі праз змовы звярталіся да Князя з просьбамі: дапамагчы хворым жывёлам або чалавеку, супакоіць сваіх змей, каб не джалілі людзей і жывёл..

Дзесьці там, за морам, недалёка ад цэнтра міру ёсць Вырай - прастора, куды адлятаюць душы памерлых людзей. Але не кожная душа пападае ў Вырай, а толькі тая, якую адзначаць багі Неба. Там душы людскія працягваюць жыць, не ведаючы пакут і гора. Вырай - краіна вечнага святла і цеплыні, выдатных садоў і жывёл. Людзі пры жыцці туды трапіць не могуць. У гэтым жыцці Вырай даступны толькі птушкам і змеям. Птушыныя ляцяць туды на зіму, а ўлетку зноў вяртаюцца ў край, дзе жывуць людзі.

Кожная частка сусветнай прасторы абавязкова мае свайго гаспадара, уладара - галоўнага бога. Яму падпарадкоўваюцца меней значныя багі, а ім у сваю чаргу духі, святыя, жывёлы.

Сэнс існавання богаў, духаў- чалавек. За чалавека і валоданне Зямлёй змагаюцца багі святла і цемры, дабра і злы. Багі святла і дабра здольныя знішчыць цёмныя сілы, але не робяць гэтага, каб у людзей захоўваўся страх, інакш яны і богаў бы забыліся.

2. Верхні мір

2.1 Неба

Неба мае сем пластоў. Гэта велізарны купал, зроблены з шкла. Чалавек бачыць толькі першае неба, на якім размяшчаюцца зоркі. Першае неба таксама ўтрымлівае ваду, якую на неба паднімае вясёлка, апусціўшы адзін канец у мора або раку. Вада пападае ў хмары і разносіцца па ўсім свеце, прасейваецца праз аблокі, як праз сіта, і дажджом падае на зямлю. Багі жывуць на сёмым небе.

На першым небе людзі могуць таксама назіраць найпрыгожыя зоркі і сузор'і: Сітка, Паланіца, Вечарніца

Зорак на Небе столькі, колькі на зямлі людзей. Калі нараджаецца чалавек. Бог запальвае на небе зорку, а калі чалавек памірае, яго зорка падае з неба.

2.2 Багі неба

Багі жывуць на сёмым небе ў вялікім палацы. Уладар неба - Сварог. Ён валодае Нябесным агнём, майстэрствам кавальніцтва, якому навучыў людзей. Сварог - бацька Дажджбога.

Дажджбог - бог Сонца. Яго ўяўлялі прыгожым, моцным юнаком. Ён абаронца і настаўнік земляробаў. Беларусы - Дажджбогавы ўнукі. Ён дае ім фізічную сілу, здароўе, майстэрства. Дажджбог захоўвае зямныя ключы: ён замыкае зямлю на зіму і аддае ключы птушкам, якія нясуць іх у Вырай. Увесну птушкі вяртаюць ключы, і Дажджбог адмыкае зямлю.

Макаш - багіня часу і лёсу людзей. Заступніца жанчын і жаночых рамёстваў: ткацтва, прадзення, вышывання, якімі і сама багіня валодае ў дасканаласці.

Стрыбог - бог вятроў.

Ярыла - малады прыгожы юнак, раз'яжджае на белым каню і ў белым плашчы; на галаве ў яго вянок, у руках каласы, ногі босыя. Ярыла - бог вясновай пладавітасці і кахання. Па загадзе маці ён адчыняе вароты неба і на белым каню прыязджае на зямлю, а з яго прыходам пачынаецца сапраўдная вясна. У гэты дзень выпускаюць скаціну ў поле. А у наступныя дні, да канца красавіка, беларусы водзяць карагоды, спяваюць песні. Ярыла - заступнік пачуццёвага кахання. Збіраліся ў карагоды ўсе жыхары паселішча, у ўсіх удзельнікаў - вянкі са свежых кветак. На свята шанавання Ярылы адбываліся крадзежы жонак.

Пярун - бог неба, сын Белбога. Прыгожы, чарнавалосы мужчына, з доўгай залатой барадой. Яму падпарадкоўваюцца нябесныя багі і духі дабра. Ён ездзіць па небе на грымотных жоранах, якія нясуць Гарцукі - парфума, падуладныя Пяруну. Раз'яжджае Пярун з агністым лукам - Вясёлкай, з якога пускае стрэлы-маланкі. Пярун заўсёды ваюе са служкамі Чарнабога, наганяючы іх у небе і на зямлі. Чарнабог наганяе хмары, каб захіліць Сонца, сабраць у іх напой жыцця - ваду. Калі страла Пяруна пападае ў зямлю, то можа завязнуць ў ёй. Таму, хто знойдзе Перунову стралу і прынясе ў хату, няма чаго баяцца гнева бога: у гэтую хату маланка ніколі не стукне. Пярун - уладар нябеснага агню. Ён быў справядлівым суддзём для людзей. Да яго яны звярталіся з просьбай пакараць крыўдніка: "Каб цябе Пярун забіў". У той жа час Пярун можа гневацца і на людзей, калі яны робяць ліхія справы. Тады ён б'е ў скалы, разбівае іх і выпускае на зямлю агонь. Душа чалавека, забітага Пяруном, адразу пападае ў Вырай. Час панавання Пяруна ад вясны да восені, узімку ён засынае. Пярун любіць людзей, ахоўвае іх ад злых духаў.

Удзельнікам бітваў беларусаў з ворагамі быў Кара - бог вайны і бязлітаснага знішчэння ворагаў.

Жонка Пяруна - Цётка - багіня лета, якая апекавала ўраджайнасць сялянскіх палёў, увасабляла дабрабыт і шчодрасць. Цётка - жанчына сталога ўзросту.

Лада - бажаство, якое падтрымлівае лад, парадак у сям'і. Багіня кахання, прыгажосці і ўрадлівасці. У яе ёсць дачка Ляля (Лёля) - багіня вясны, беларусы ўяўляюць яе маладзенькай, прыгожай, стройнай дзяўчынай, апранутай у доўгую белую адзежу. Увесну Ляля прыходзіць на зямлю, яе сустракаюць дзяўчыны, перавязваюць ёй шыю, рукі і постаць зялёнымі галінамі, на галаву апранаюць вянок з розных вясновых кветак. "Прыгожая, як Ляля", - так адзначалі прыгажосць зямной дзяўчыны.

Зніч - бог святога пахавальнага агню, ператвараў целы і рэчы нябожчыка ў попел. Ён жа гасіў знічку - зорку, запаленую ў гадзіну нараджэння чалавека богам Родам.

Дзявоя - багіня нявіннасці. У беларусаў ёсць звычай, калі дзяўчыны выходзяць замуж, святкаваць апошні дзень яе дзявоцтва. З стратай дзявоцкай залатой вольніцы кожная дзяўчына губляе апеку Дзявоі. Багіня вядомая практычна па ўсёй Беларусі, толькі пад рознымі імёнамі (напрыклад, Калая, Гожня, Сева інш.).

Люмбел - бог шлюбу, які з'яўляецца перад маладымі ў дзень шлюбу. Гэта прыгожы хлопчык гадоў 10-12, апрануты ў белую кашулю з чырвоным поясам, у чырвоных ботах, на галаве вянок з чырвоных колераў.

Каляда - бог дастатку і ўраджая, якога беларусы ўшаноўвалі ўзімку на свяце яго імя. Летнія абрады знаходзіліся пад заступніцтвам Кляскуна - бога месяца. Гэта быў прыгожы, вясёлы і разумны юнак. А у поўнай меры аддаваліся беларусы ўцехам з Пераплутом - богам весялосці, песень, гульняў, жартаў.

Багі не толькі ведаюць аб усім, што дзеецца на зямлі, але і ўмешваюцца ў справы чалавека. Часам яны робяць гэта самі, але часцей праз пасярэднікаў, якія перадаюць іх волю людзям. Як правіла, пасярэднікамі паміж багамі і людзьмі бываюць духі.

Гэта міфалагічныя істоты, падпарадкаваныя багам, звычайна звязаныя з жыццёвым асяроддзем чалавека або прыродай. Яны стала знаходзяцца ва ўзаемадзеянні з чалавекам. Духі па загадзе богаў дапамагаюць або шкодзяць чалавеку. У іх свая іерархія, ёсць галоўныя, якім падпарадкоўваюцца астатнія.

На службе ў Пяруна - Гарцукі - духі, падуладныя толькі яму. Яны жывуць дзесьці ў вялікіх гарах. Падчас усходу і заходу сонца шпацыруюць па гарах; апоўдні стралою носяцца на канях па палях і лясам, а ўначы ў выглядзе разнастайных драпежных птушак лётаюць па даручэннях Пяруна. Гарцукоў вялікае мноства, яны ствараюць буры, віхуры і іншыя разбуральныя з'явы.

Пасланцамі богаў могуць быць і птушкі. Прарочымі птушкамі з'яўляюцца арол, крумкач, сарока, зязюля, сава. Усе яны могуць прадказваць лёс, аднак трэба разумець іх мову. Чарадзеі - разумеюць, таму ўмеюць прадказваць будучыню. Найболей моцным чарадзеям гэтыя птушкі служаць, выконваючы іх даручэння.

3. Ніжні мір

Ніжні мір размяшчаецца пад зямлёй. У ім ёсць рэкі, азёры. Тут ж знаходзіцца Наўе - месца, у якім жывуць самыя злыя, смяротныя духі, якія крадуць душы памерлых з мэтай перапыніць вечнае жыццё чалавека.

3.1 Багі падземнага міру

Уладаром ніжняга міру з'яўляецца - Чарнабог - бог цемры, зла і смерці. Разам з Белбогам ён ствараў святло, прыроду, чалавека.

Вялес - бог падземнага міру, захавальнік багацця і жывёл. Яго ўяўлялі магутным волатам з доўгімі валасамі і барадой. Ён дае людзям талент, высокі рост, добры голас, добры слых. Вялес парадніў чалавека з жывёламі, навучыў выкарыстоўваць іх у гаспадарцы. Ён быў заступнікам вяшчуноў і спевакоў. Земляробы ў падарунак богу заўсёды пакідалі на поле "бараду" - сноп нясціснутых каласоў.

Жыжак - бог агню. Жыве ён пад зямлёй, заняты тым, што расхаджвае і выпускае з сябе агонь. Калі ходзіць павольна, то зямля саграваецца, а калі хутка, разаграваецца занадта моцна, з-за чаго ўзнікаюць пажары, якія знішчаюць лясы, сенажаці, сушаць агароды, палі становяцца няўраджайнымі.

Ох - маленькі, барадаты бажок, які жыве пад зямлёй. Любіць людзей і заўсёды гатовы прыйсці ім на дапамогу. Калі хтосьці, гаруючы, уздыхне: "Ох!", ён выйдзе з-пад землі і спытае: "Чаго патрабуеш?" І калі чалавек не спалохаецца і скажа, чаго жадае, Ох выканае яго просьбу.

Кладнік - падземны бог, які ахоўвае скарбы. Гэта стары невялікага росту. Жыве ў падземных палацах, упрыгожаных каштоўнымі камянямі і металамі. Апранаецца ў срэбную адзежу, носіць залатыя боты і залатую канічную шапку, абапіраецца на кій з чыстага срэбра. Не любіць тых, хто жадае завалодаць яго багаццямі, і губіць іх. Ён ператварае палі ў балоты, каб перашкодзіць людзям шукаць скарбы. Хто пераступае межы балота - гіне, так і не знойдучы скарбы.

Людзям дапамагае бог восені - Жыцень, якога беларусы ўяўляюць не вельмі грозным і заўсёды чымсьці незадаволеным. Жыцень - пажылы, невялікага росту мужчына, худы, з растрапанымі валасамі, з трыма вачамі (трэцяе вока на патыліцы); ходзіць вельмі ціха, сагнуўшыся. Блукае ён па палях і аглядае, ці добра прыбраныя, і калі знойдзе на іржышча каласы, то збірае іх, звязвае ў сноп і пераносіць на чыста прыбранае поле. На наступны год там, дзе Жыцень знайшоў кінутыя каласы, будзе неўраджай, і, наадварот, вялікі ўраджай будзе на тым поле, дзе ён пакінуў сноп.

Часамі Жыцень з'яўляецца беларусам у выглядзе жабрака з суровай асобай і пагражае пальцам кожнаму сустрэчнаму. Гэтым ён папярэджвае, што хутка будзе ўсеагульны голад або неўраджай, трэба запасіцца хлебам.

Зюзя - бог зімы. Ад дзеяслова "зюзець" - мерзнуць, паміраць ад марозу. Беларусы ўяўляюць Зюзю так: стары, з белымі, як снег, валасамі і такой жа доўгай барадой, нізенькі, тоўсты, у белай цёплай адзежы, аднак ногі яго босыя і галава нічым не пакрытая. У руцэ носіць жалезную булаву. Зюзя вялікую частку зімы праводзіць у лесе. Часам заходзіць у вёску па розных прычынах: каб папярэдзіць сялян аб суровай зіме ў будучыні году, дапамагчы каму-небудзь - напрыклад, выратаваць ад холаду бедную сям'ю або проста паесці куцці. Беларусы паважаюць Зюзю. Каб залагодзіць яго, людзі ў пярэдадне Новага года адкладаюць трохі куцці у асобную міску і пакідаюць на ноч на стале, прысуджаючы: "Зюзя на двары - куцця на стале".

3.2 Наўе

У міры Наўе ўсім запраўляе багіня смерці - Паляндра. Паляндра знаходзіцца ў варожасці з людзьмі і таму радуецца, калі яны паміраюць: яна з'яўляецца ў выглядзе жахлівай жанчыны ў хатах, дзе паміраюць і забірае душы. Душы гэтыя яна перадае Бабе Поўдню, з якой яны вельмі дружныя і нават разам раз'яжджаюць у адной жалезнай ступе. Праклінаючы каго-небудзь, беларусы ўсклічуць: "Каб цябе Паляндра забрала".

Марэна - смерць, якая разам з маразамі гаспадарыць усю зіму на зямлі. З прыходам багіні вясны Лялі канчаецца яе панаванне.

Трасца - назва духаў, якія наводзяць на людзей розныя хваробы. Яны выходзяць з зямлі і блукаюць па свяце ўвесну і ўвосень. Гэта дванаццаць сясцёр рознага ўзросту. Час ад часу яны збіраюцца на лясной паляне і там абмяркоўваюць свае справы.

Як і багі неба, багі ніжняга міру актыўна ўдзельнічаюць у жыцці людзей. Яны таксама могуць з'явіцца перад чалавекам самі, але часцей дзейнічаюць праз духаў.

Веснікам Вялеса з'яўляецца воўк. У даўнія часы ваўкоў лічылі пасланцамі бога. Прыносілі ім ахвяры, звычайна ў снежні. Сяляне бралі казу, вялі яе ў лес і прывязвалі на перакрыжаванні лясных дарог. Раніцай ішлі паглядзець, не ці адмовіліся ад іх падарунку лясныя гаспадары. Ваўкі ад падобнага падарунку ніколі не адмаўляліся.

Пры сустрэчы з ваўком у лесе беларусы прывіталі яго: "Здароў, браток!" Лічылі, што калі павітаць яго першымі, то ён ніколі не нападзе, а пярабяжыць дарогу - гэта да дабра, поспеху. Калі воўк прабяжыць каля сена або праз яго перад заходам сонца, то ноч будзе добраю для ўсіх вяскоўцаў.

За службу Вялесу ваўкам ва ўзнагароду належыла забойства хатніх жывёл. Звычайна воўк цягне з статка тых жывёл, на якіх атрымаў дазвол ад свайго гаспадара. Але здараецца ўсякае. Жыла-была адна ўдава. Была ў яе чорная з лысінай карова. Яе і выбраў Вялес. Пазнала пра гэта ўдава. Суседзі параілі ёй замазаць лысіну ў каровы чым-небудзь чорным. Удава так і зрабіла. Прыйшоў у статак воўк, шукаў-шукаў чорнай карову з лысінкай і не знайшоў.

Пайшоў ён да Вялеса і стаў жаліцца, што не знайшоў такой каровы. Бог ведаў, што за жарт згулялі з ваўком, і параіў яму з'есці чорную карову. Пайшоў воўк зноў у статак шукаць ужо чорную карову. А удава тэм часам вымыла ў каровы лысінку. І у гэты раз не знайшоў воўк сваёй каровы. Доўга так хадзіў ён, шукаў карову то з лысінкой, то чорную - а ўдава ўсё падманвала яго - і памёр воўк ад голаду.

4. Сярэдні мір

За ўладанне Зямлёй і чалавекам змагаюцца багі як неба, так і ніжняга міру. Таму Зямля - месца дзеяння большай часткі багоў і духаў гэтага і іншага міру. Акрамя іх на зямлі жывуць і дзейнічаюць багі і духі Землі.

4.1 Зямля

Зямля - маці беларусаў. Бог стварыў чалавека з зямлі, ён - зямля і ў зямлю пайдзе. Зямля поіць, корміць, носіць чалавека, засцерагае і карае яго, як маці. Самым страшным пакараннем для беларуса было праваліцца скрозь зямлю, калі прападзе не толькі цела, але і душа. Гэтае пакаранне беларуса чакала за чорныя справы супраць людзей, за непаслушэнства дарослых перад Багамі, дзяцей перад бацькамі. На месцах правалу скрозь зямлю ўтворваюцца азёры або балоты, якія ніколі не замярзаюць. Глыбіню такіх азёр або балот немагчыма памераць. Праклёны бацькоў заўсёды падтрымліваліся багамі і маці-зямлёй. Адна юная дзяўчына пакахала простага пастуха. Яна ўцякала да каханага, і яны разам каталіся на лодцы. Бацька ж жадаў аддаць яе замуж за багатага. Уначы, калі бушавала і хвалявалася возера, бацька пракляў дачку, якая ў гэты час была ў лодцы з пастухом. Возера правалілася скрозь зямлю разам з імі. Аднойчы Бог пад выглядам старога прыйшоў у сяло і мусіў пераначаваць, але яго ніхто не пусціў. Тады Бог пракляў усіх жыхароў сяла, і яно разам з жыхарамі правалілася скрозь зямлю, а на яго месцы паўстала возера. Каб пераканаць людзей у сваёй правасці, беларусы казалі: "Каб я скрозь зямлю праваліўся", "Праваліцца мне на гэтым месцы". Выкарыстоўваецца гэтая формула і ў праклёнах. Жадаючы сваім крыўднікам або ворагам згубы, беларус кажа: "Каб ты скрозь зямлю праваліўся", "Хай цябе зямля з'есць".

4.2 Зямныя багі

Калісьці даўно багі жылі на зямлі разам з людзьмі і толькі пазней, калі людзі сталі ставіць сябе нараўне з багамі, яны сышлі на неба, але не пусцілі туды людзей. І толькі некалькі богаў засталіся на зямлі. Сярод старажытных падданняў беларусаў захавалася памяць і пра галоўнага, добрага бога зямлі, якога клікалі Бялун. Гэта стары з доўгай белай барадой, у белай адзежы і з кіем у руках. Ён міласцівы і робць адно дабро. Бялун паказваецца толькі днём, пры сонечным святле, і калі сустрэне ў дрымучым лесе чалавека, які заблукаў, вывядзе яго на вялікую дарогу. Таму і існуе прымаўка: "Без Белуна цёмна ў лесе". Падчас жніва ён любіць з'яўляцца на нівах і нават дапамагае тым, хто жне. Любіць Бялун і пажартаваць. Пра шчасліўчыкаў беларусы кажуць: "Мусіць, пасябраваў з Белуном". Чур - радавое бажаство, продак, які і пасля смерці клапоціцца аб сваім родзе, засцерагае яго ад злых духаў. Асноўная яго задача - ахоўваць зямлю роду. Жыццёвая прастора гэтага бажаства - зямля, зямельны надзел, жыллё яго роду. Кожны чалавек можа спадзявацца на дапамогу сямейнага Чура ў любы час і ў любым месцы. "Чур мяне!" - скажа дзяўчына, і ніхто да яе не прыстане. "Чур мяне!" - пакліча гаспадар, і Бог дапаможа зберагчы маёмасць. Забыцца Чура, адмовіцца ад яго - значыць забыцца свой род, выйсці з-пад апекі, абароны Чура і роду. Шчадрэц - бог весялосці, гутаркі, апякун святаў, гульні моладзі. Гэта юнак высокага росту. Апрануты ў шырокі плашч яркага колеру, абчэплены яркімі званкамі, каляровымі абрэзкамі і доўгімі матузамі; на галаве ў яго карона, на твары - жахлівая маска з чырвонымі шчокамі і носам; з-пад кароны выбіваюцца доўгія валасы з конскага хваста. З ім падобная да яго світа. Шчадраца садзяць на адмыслова зроблены для гэтага выпадку вазок, абчэплены рознакаляровымі анучкамі і званкамі. Вазком гэтым кіруе так званы Шчадранец, яму дапамагаюць і іншыя перапранутыя -Шчадрованцы. Гэты карагод пад музыку і з песнямі ходзіць па вуліцах, спыняючыся насупраць кожнай хаты. Святы ў гонар Шчадраца пачынаюць святкаваць на пярэдадні Новага года і працягваюць да пятага студзеня.

5. Чалавек

5.1 Волаты

Першымі людзьмі на нашай зямлі былі волаты - істоты велізарнага росту. Праходзячы праз лес, яны бралі за верхавіну велізарную хвою, вырывалі з коранем і абапіраліся на яе, як на кій. Цяперашнія людзі ім бы толькі да калена даставалі. Сілы яны былі неверагоднай, не ведалі, куды яе прыкласці. Гэта яны пракапалі рэкі, насыпалі горы, раскідалі па ўсім святле вялікія камяні. Як пачнуць біцца ды драць дубьё, так аж зямля енчыць! Не было на зямлі нікога, хто бы мог памерацца з імі сілай. Шмат яны загубілі на зямлі жывёл і раслін. Сваёй сілай нават багам сталі пагражаць, жадалі з імі падужацца і кідалі камяні ў неба. За гэта багі іх пакаралі: частку загубілі, а астатніх ператварылі ў малых і звычайных людзей.

5.2 Асілкі

Даўным-даўно, калі яшчэ людзі жылі ў лясах дрымучых, дашлі на нашу зямлю асілкі. У лясах было шмат звяроў: мядзвядзёў, ваўкоў, ласёў, кабаноў. У рэках і азёрах жылі выдры, было мноства рыбы.

Асілкі былі людзі здаровыя, высокага росту, шырокія ў плечах. Голас у іх званом гудзеў. Яны маглі з коранем вырываць дрэвы, закідваць за аблокі цяжкі дубец. Гаспадаркі яны не мел і, сілкаваліся тым, што лавілі ў лясах звяроў ды ў рэках рыбу. Адзежу шылі з шкур звяроў. Асілкі будавалі гарадзішчы, перакідаючы сякеры з аднаго на іншае.

Асілкі былі абаронцамі зямлі і людзей. Подзвігі асілкаў былі звязаны з іх барацьбой супраць цёмных сіл. У гэтых волатаў заўсёды былі сябры - такія ж волаты. Толькі выяўлялі яны сваю сілу і незвычайныя магчымасці ў нечым адным. Напрыклад, Ламай-камень лёгка раскідваў горы і разбіваў валуны, выраўноўваючы шляхі-дарогі. Вернідуб хутка выкарчоўваў лес.

Толькі беларускія волаты былі здольныя зладзіцца з Цмоком, які прылятаў з чужых бакоў. Адважна біліся яны з пачварай на сваёй зямлі. Не баяліся адправіцца на пошукі пачвары ў чужыя бакі, калі яна, выкраўшы дзяўчын-прыгажунь, паспявала схавацца. Знаходзілі і тама выклікалі на бой. Цмок заўсёды выходзіў на бой з волатамі ў сваім абліччы, ніколі не ператвараючыся ў іншых істот.

6. Сядзібныя духі

Хата, сядзіба старажытнага беларуса былі месцам, якое абараняла яго ад шматлікіх бед. Усе элементы хаты - дах, вокны, печ, парог - былі працятыя магічнай сімволікай, з дапамогай якой сям'я беларуса імкнулася забяспечыць сабе абарону ад злых духаў, зберагчы здароўе, назапасіць багацце. У той жа час тэрыторыя сядзібы і ўсё яе пабудовы былі заселеныя духамі, карыснымі людзям. Амаль усе сядзібныя духі дапамагаюць людзям у гаспадарчых справах. Чалавек можа з імі мець вызначаныя адносіны, адных залагоджваючы, іншых запалохваючы.

Дзяды - духі продкаў, у якіх увасаблялася бессмяротная чалавечая душа. Іх пачыталі, запрашалі на святы, у іх прасілі падтрымкі ў цяжкія часы.

Галоўным духам сядзібы з'яўляецца Хатнік. Ва ўсходніх рэгіёнах Беларусі яго завуць Дамавік. Парадак у хаце і дабрабыт залежылі ад Хатніка. Сваімі справамі Хатнік займаўся выключна ўначы. Сцвярджаюць, што ён падобны на гаспадара сям'і. Хатнік любіць гаспадароў працавітых і спакойных. У такіх сем'ях ён памагаты. Але калі гаспадары сварлівыя, неакуратныя, неахайныя, Хатнік з імі не жадае мець ніякіх спраў і можа нават пакінуць хату. Калі селянін перасяляецца ў новую хату, ён абавязкова першым запросіць перабрацца туды Хатніка.

Хата, пакінуты Хатнікам, становіцца безабароннай супраць шматлікіх злых духаў, і ў першую чаргу Злыдняў - маленькіх, гарбатых, скрукаваных стварэнняў у вялікіх ботах і шапках, якія пранікаюць у хату, займаюць месца Хатніка пад печкай. Адтуль яны робяць набегі па ўсёй хаце: зазіраюць у чыгуны з ежай, а ў кашу падсыпаюць пясок, у тоўстае малако наліваюць вады, псуюць у дзежцы хлеб, крадуць у курэй яйкі. Усяму шкодзяць і даводзяць сям'ю да галечы. Часам у іх з'яўленні вінаваты сам чалавек. Ён наклікае Злыдняў несуцішным жаданнем разбагацець, празмернасцю ў працы, а таксама працай падчас ежы.

Прадбачыць бяду гаспадарам хаты дапамагае іншы дух - Пячурнік, які жыве дзесьці пад печкай. Але гэты дух любіць пажартаваць. Напрыклад, панесці неабходную рэч з таго месца, дзе яна звычайна знаходзіцца. Калі да Пячурніка ставяцца без належнай павагі, ён можа некалькі начэй выць і крычаць у печкавай трубе, грукатаць.

У гаспадарчых пабудовах жыве шэраг іншай парфумы. Наступным па важнасці пасля Хатніка для гаспадароў з'яўляецца Хлеўнік. Пры пераездзе ў новую хату яго, як і Хатніка, запрашаюць з сабой. Хлеўнік таксама любіць гаспадароў працавітых. Тады ён ім дапамагае: песціць, чысціць канёў, заплятае грывы. Калі жа скаціна, асабліва коні, у гаспадара няважныя, ён псуе іх канчаткова: па начах гарцуе на іх конна па хляве, заганяючы да смерці. Жыве ён у хляве побач з гаспадарскай скацінай, любіць, каб жывёлы былі добра дагледжаны. Кожны раз, выпраўляючы скаціну ў поле, ён падыходзіць да парога хлева, тут жа і сустракае ўвечары. Яго любімае месца - кут хлява, бэлька або курыная курасадня, адкуль ён і назірае за жывёламі. Калі гаспадары ўваходзяць у хлеў, Хлеўнік хаваецца.

У лазні жыве Лазнік. Звычайна яго месца пад палком. Гэта злы дух, які сваім выглядам нагадвае Вадзяніка. Сярод сядзібных духаў гэта адзін з самых свавольных. Не трывае тых, хто позна прыходзіць у лазню, тым самым перарываючы яго адпачынак. Такіх няўчасных наведвальнікаў ён палохае шыпеннем, грукам у сцяну. Ну, а калі хто надумаў мыцца далёка за поўнач, то ў іх ён кідае смецце і нават камяні.

Лазнік - адзін з тых духаў, якіх не запрашаюць пры пераходзе ў новыя пабудовы, яны звычайна самі пранікаюць у іх. Раззлаваны частымі няўчаснымі наведвальнікамі, Лазнік можа пакінуць лазню, у якой жыў. Такі сыход суправаджаецца разбурэннем або пажарам. Але ў новую або выпраўленую пабудову Лазнік ужо ніколі не вернецца.

6.1 Багі і духі палёў і агародаў

Поле і агарод - тэрыторыя чалавека, на якой жыве і дзейнічае вялікая колькасць духаў і нават багі

Калі навальніца заставала беларуса ў поле, ён імкнуўся трымацца далей ад меж, таму што па іх звычайна разбегаюцца злыя духі, ратуючыся ад стрэл Пяруна.

У палях і агародах жывуць і дзейнічаюць такія багі і духі, як Жыцень, Цётка, Палявік, Спарышка.

Небяспечным для людзей з'яўляецца Палявік, які жыве ў поле або на лугу адной або некалькіх вёсак, ў сухіх месцах.

Палявік не стамляецца вынаходзіць свае поскудзі. Разбірае загарадзі, тычкі, заваблівае скаціну ў поле або агарод. Прыгібае збажыну і траву, скручвае расліны, адганяе дождж. Робіць так, каб дзеці заблудзіліся, на скаціну і людзей за працай насылае аваднёў, гізаў, камароў. Тых, хто прыходзяць на поле і ў агарод, Палявік палохае дзікім рэхам, свістам, ровам, перадражнівае іх, можа ценем, пагнацца за чалавекам або прывабіць яго. Кажуць, што варта толькі паддацца завабліванню Палявіка, і чалавек шмат напакутуецца з-за сваёй даверлівасці. Можа здарыцца і так, што Палявік нечакана ўразіць чалавека страшным сонцапёкам і заб'е на месцы.

А часам Палявік раптам пачынае турбавацца за ўраджай, выганяе шкоднікаў, выпроствае сцеблы і лісце раслін...

Талака - заступніца жніва і ўрадлівасці. Вельмі паважаная ў усіх беларусаў. Святы ў яе гонар уладкоўваюць падчас збору ўраджая, урачыстыя, радасныя. На дажынкі, даціснуўшы апошні загон, звязваюць агульны сноп, робяць талакняны вянок, і жанчыны кідаюць жэрабя, каму быць Талакой. Абраўшы Талаку, упрыгожваюць яе кветкамі, даюць у рукі дажынкавы сноп, а на галаву апранаюць талакняны вянок з доўгім белым покрывам накшталт шалі.

Спарышка - дух жніва. Кажуць, што калі папытаць яе бы дапамогі, то праца будзе спорыцца і хутка мінуе дзень. Як выглядае Спарышка, ніхто не ведае, таму што людзі яе ніколі на бачылі. Лічаць, што жыве яна ў падвойным жытнёвым коласе.

6.2Багі і духі лесу

Лес займае ў жыцці беларуса значнае месца: дазваляе будаваць і абаграваць жыллё, дае дадатковыя прадукты сілкавання. І чалавек пераадольвае свой страх і ідзе ў лес, спадзяючыся зладзіць з духамі, якія ім валодаюць. Частку духаў можна залагодзіць, прынесці ім ахвяру: кавалак хлеба, сала або іншай ежы. Але ёсць духі, што на ўсе часы захавалі крыўду на чалавека і заўсёды гатовыя помсціць яму.

Галоўным у лесе з'яўляецца Лясун (Лясны дзед) - гаспадар лесу і ўсяго, што ў ім водзіцца.. У глыбіні лесу знаходзіцца хата Лесуна, дзе жывуць яго жонка і дзеці. Сам жа ён ля хаты не сядзіць - больш абыходзіць свае валадарствы.

Пры абыходзе валадарстваў Лесуна суправаджаюць статкі звяроў і зграі птушак. Ён здольны імітаваць галасы ўсіх жывых істот. Любіць палохаць чалавека, асабліва ўначы, дзікімі гукамі, збівае з шляху, прымушаючы блукаць, і, калі давядзе чалавека да адчаю, рагоча. А то пачне плакаць, як дзіця. Хто пайдзе на дапамогу, можа патрапіць у балота. Але хто ведае, як паклікаць Лясуна і заваяваць яго літасць, атрымае добрага памагатага. Лясун будзе заганяць для яго падчас палявання дзічыну, паказваць грыбныя і ягадныя месцы, засцерагаць ад супернікаў. Лясун не любіць, калі пераходзяць яго сцяжынку. Шкодзіць дрэнным гаспадыням і дзецям, якія не слухаюцца сваіх маці. Лясун крадзе такіх хлопчыкаў, а Лесавічиха - дзяўчынак.

Яшчэ шэраг міфалагічных персанажаў маюць стаўленне да лесу, пра што сведчаць іх імёны.

Пушчавік. Робіць людзям зло толькі таму, што з-за іх яму прыйшлося хавацца ў векавых дубровах. Здольны забіць чалавека адным поглядам. Каб засцерагчы сябе ад Лясуна або Пущевика, трэба ўласкавіць іх ахвярапрынашэннямі. Але калі натыкнуўся на Пушчавіка, трэба сыходзіць з пушчы, робячы рэзкія павароты ў розныя бакі: ён дрэнна бачыць і не можа ўсачыць за чалавекам. За тэрыторыю пушчы Пушчавік не выходзіць.

Купальскі дзядок - добры лясны бог, сустрэць якога можна ў лесе на Купалле. Толькі Купальскі дзядок можа бесперашкодна збіраць Купальскія кветкі; ён ходзіць з кошыкам і напаўняе яго кветкамі. Калі сустрэцца з ім і разаслаць перад ім белы абрус, то ён кіне на яе адну кветку.

За парадкам у лесе назірае Гаёвы дзед, або Гаюн, які ахоўвае прыгажосць некранутых месцаў і сочыць за лесасекамі. Дрэвы для будаўніцтва хаты не нарыхтоўвалі без дазволу Гаёвага дзеда. Ссечанае без яго дазволу дрэва не было даўгавечным і трывалым.

У лесе, мусіць, было бы сумна без прыгожай, вясёлай маладзіцы - Зазоўкі. Яна хораша спявае, чым і прываджвае ў першую чаргу мужчын. Спеў у яе незвычайна чысты і меладычны, песні прыгожыя. Чалавек, заслухаўшыся, ідзе на гук яе голасу, а Зазоўка сыходзіць усё глыбей у лес і перастае спяваць. Шмат людзей потым не знаходзіла дарогі зваротна і прапашча.

У самім цёмным лесе, у самім гразкім балоце жыве Кадук. Яму служаць шматлікія духі лесу. Сам Кадук выходзіць з балота толькі тады, калі падпарадкаваныя яму духі не выконваюць яго даручэнні. Кадук люта ненавідзіць чалавека. Людзі, якія пападаюць у яго валодання, непазбежна гінуць. Праклён "Каб цябе Кадук забраў" настолькі моцнае і незваротнае, што беларусы ўжывалі яго вельмі рэдка і толькі ў выключных выпадках.

6.3 Багі і духі балот

Балота для чалавека - варожая прастора. Стваралі яго. цёмныя сілы. У ім жыве значная колькасць духаў. Нават Пярун не здольны сваімі стрэламі дастаць духаў балота. Адзіная магчымасць ад іх пазбавіцца - асушыць балота, тады яны гінуць.

Для Балотніка, Багніка, Аржавенніка і Лазавіка характэрная ўзаемадапамога ў пераследзе ахвяры - чалавека, хатніх жывёл. Але яны не ўзаемадзейнічаюць з Вадзяніком, які пазбягае гэтых брудных, неакуратных духаў. Не здольныя яны на пяшчоты і ласкі, таму што нязграбныя, маларухомыя, панурыя. Гэтыя духі шукаюць ахвяру, завабліваючы яе прыгожымі выявамі і гукамі, у чым сама прырода дапамагае ім, падстаўляючы ахвярам прывабную расліннасць або проста міраж. Калі ахвяра паддалася падступству і загразла ў багне, заблыталася ў каранях і ствалах лазняка, духі хапаюць яго за ногі і павольна і няўхільна цягнуць да сабе. Паверхня багны ізноў сходзіцца і не пакідае слядоў згубы жывой істоты. У яго ёсць браты - Багнік і Аржавень.

Аржавень (Аржавеннік) - брудна-руды, з незвычайна тоўстым жыватом, тонкімі, як сцябло хвашчу, нагамі. Усе жывыя істоты абыходзяць яго жыллё. З-за гэтага Аржавенніку рэдка атрымоўваецца займець ахвяру. Жывёла забегае ў аржавенне (месца на балоце, пакрытае іржой), толькі ратуючыся ад драпежнікаўАржавеннік больш спакойнага, чым яго браты - Балотнік і Багнік, таму што смажаніна лета не высушвае аржавенне, а людзям не патрэбна яго неўрадлівая зямля. Дух спакойна валяецца на дні свайго жылля, абрастаючы ліпкімі пластамі бруду.

Багнік жыве ў балоце, якое ніколі не пакрываецца расліннасцю і мае выгляд бруднай і чорнай лужыны. З выгляду Багнік больш брудны, чым Балотнік. Ён ніколі не з'яўляецца над паверхняй балоты і сваю прысутнасць у ім выдае толькі бурбалкамі і дробнай рабізной. Ён не паднімаецца з мяккага ложа нават тады, калі ахвяра пападае ў багну і гіне. Ён упэўнены, што ёй не выратавацца і яна сама апусціцца да яго.

6.4 Багі і духі вады

Беларусы пачытаюць азёры, раўчукі, крыніцы. Асабліва ўшанаваная крынічная вада, якая клічацца жывой - ачышчальнай.

Гаспадаром водных прастор, будзь то цэлая рака або бочка вады, з'яўляецца Вадзянік - чалавекападобны дух вады. У яго ёсць яшчэ некалькі імёнаў, у залежнасці ад таго, у якой вадзе ён жыве. Ціхоня - жыве ў стаялай вадзе азёр, студняў. Вірнік - у хуткай вадзе малых рэк, раўчукоў.

Яго дакладныя служкі - Русалкі, выдатныя дзяўчыны-тапельніцы. У розных месцах Беларусі іх завуць: Купалкі, Вадзяніцы, Ласкатухі, Каўкі. У іх ласкавыя блакітныя вочы, якія прыцягваюць ахвяру, па іх празрыстых целах рассыпаюцца доўгія хвалістыя валасы.

У апавяданні аб беларускай міфалогіі ўспомінаюцца найболей значныя міфалагічныя персанажы, але шматлікія засталіся за яго рамкамі: Апівень, Валасень, Ератнікі, Пячурник, Хапун, Шышыга... А ад некаторых да нас дайшлі толькі імёны...

Заключэнне

Выявамі богаў, духаў, герояў беларусы напоўнілі ўсё навакольнае асяроддзе: ад зямных нетраў да высокага неба. Міфалагічнымі персанажамі населены лясы, палі, рэкі, балоты. Ім знаходзіцца месца ў дамах, лазнях і іншых пабудовах. Адных любілі, іншых ненавідзелі, над трэцімі пасмейваліся. Сонца, зоркі, дрэвы, рэкі, жывёлы, расліны былі для нашых продкаў адушаўлёнымі істотамі. Многае ў нашай міфалогіі згублена, але і тое, што захавалася, - неацэнны скарб, якое неабходна зберагчы і перадаць нашчадкам

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Ранняя еўрапейская літаратура. Міфалагічная аснова. Творчасці гэтага старажытнага народу. Кельцкая міфалогія. Спроба рэканструяваць пантэон багоў. Прасторавая карціна свету. Міфы аб боскіх жывёлах. Міфы аб культурных героях. Спадчына кельцкай міфалогіі.

  реферат [27,7 K], добавлен 28.11.2008

 • Вадзянік як дух, увасабленне разбуральнай, варожай чалавеку стыхіі вады ў выглядзе міфічнага гаспадара канкрэтнага вадаёма. Міф пра ваўкалака. Лазнік як дух - жыхар і гаспадар лазні. Хут як паліморфны дэман з рысамі Хатніка, Хлеўніка і русалчынага брата.

  реферат [41,7 K], добавлен 30.03.2015

 • Религия древних славян, их традиции. Основные этапы развития язычества. Особенности представлений о духах. Понятие единого Бога. Суеверия и христианские праздники. Тотемизм, магия, колдовство и знахарство. Современные почитатели Перуна, Сварога, Велеса.

  реферат [30,9 K], добавлен 12.12.2014

 • Справы беларусізацыі і правядзеньня аўтакефаліі Беларускай Праваслаўнай Царквы. Праграма дзейнасьці Беларускай Народнай Самапомачы. Гістарычныя факты правядзення сабора Беларускай Праваслаўнай Царквы. Вынікі правядзення Ўсебеларускага Царкоўнага Сабору.

  реферат [28,0 K], добавлен 25.03.2011

 • Историческое развитие славяно-русского язычества, мифологии и верований дохристианского периода. Тотемизм как верование в священных животных. Культ Перуна, являвшегося в древности богом грозы, а в дальнейшем - божеством войны, покровителем воинов.

  презентация [1,5 M], добавлен 27.01.2015

 • Становлення теїстичних поглядів давньоукраїнців. Пантеон князя Володимира та інші духи і боги часів Київської Русі. Релігійна реформа проти Перуна, Сварога, Дажбога, Стрибога, Симаргла, Мокоша, Лади, Рода, Білобога, берегинь та інших божеств.

  реферат [15,9 K], добавлен 09.08.2008

 • Культ деревьев в славянской мифологии, образ мирового древа. Древесные духи и священные рощи у древних славян. Дуб – священное дерево Перуна. Почитание рябины и вербы. Берёза как символ женской силы природы. Осина и её место в русском фольклоре.

  курсовая работа [57,9 K], добавлен 28.03.2011

 • Парадигма библейских религий. История иудаизма. Политеистическая религия древних евреев и небожители еврейского неба. Формирование монотеистической иудейской религии. Этап Вавилонского пленения Палестины. Внутренний раскол, возникновение религиозных течен

  реферат [28,8 K], добавлен 13.01.2003

 • Ознакомление с древнеримскими богами Юпитером (покровитель неба), Янусом (божество дверей и договоров), Юноной (брак), Минерой (мудрость, война), Дианой (природа и охота), Венерой (красота), Флорой (цветы), Церерой (плодородие), Бахуса (виноделие).

  презентация [999,0 K], добавлен 15.04.2010

 • Создание китайских культов Шан Ди и Неба. Истоки, верхний и нижний пласт даосизма. Учение Лао-цзы. Принцип недеяния "Ву Вэй". Социально-политические взгляды моистов. Образование философских школ. Влияние ранних верований и религий на историю Китая.

  реферат [48,8 K], добавлен 17.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.