Вплив комп`ютерізації на соціалізацію дітей

Потенційні можливості, що надаються сучасним інформаційним середовищем для розвитку і самореалізації особистості дитини. Вплив комп’ютерних ігор і розважальних ресурсів на соціалізацію. Застосування інформаційних технологій у дошкільних освітніх закладах.

Рубрика Социология и обществознание
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.12.2012
Размер файла 24,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Центр заочної та вечірньої форми навчання

Контрольна робота

на тему : «Вплив комп`ютерізації на соціалізацію дітей»

Виконавець

Студентка групи СЦ-10-1з

Афанасьєва К. В.

Дніпропетровськ 2012

Зміст

Вступ

Новітні засоби комунікації та їх вплив на соціалізацію дітей

Вплив комп'ютерних ігор та розважальних ресурсів на соціалізацію

Вплив навчальних програм на соціалізацію дитини

Висновки

Список використаної літератури та джерел

Вступ

Розвиток комп'ютерних технологій має значний вплив на сучасних дітей та підлітків. Комп'ютери стають не тільки засобом комунікації, але й інформаційним та розважальним ресурсом, а також мають виховальний ефект. Саме це часто стає причиною тривоги у батьків, які вважають, що комп'ютер, який є невід'ємною частиною дозвілля дитини, викликає залежність, змінює психологічний стан дитини та впливає на її соціальний стан.

Разом с тим, комп'ютери застосовуються для навчання та самоосвіти, новітні технології роблять можливим високошвидкісне структурування та аналіз інформації, а також відкривають нові простори для дітей з обмеженими можливостями. Інформаційні технології мають як позитивний, так і негативний вплив на дитину. Метою контрольної роботи є з'ясування, як саме комп'ютеризація впливає на соціалізацію сучасних дітей.

Новітні засоби комунікації та їх вплив на соціалізацію дітей

У суспільній свідомості циркулюють ствердження: «Новітні засоби масової комунікації (ЗМК), перш за все комп'ютер, Інтернет, займають весь вільний час підлітків. Діти через зовсім не читають. Діти Інтернету зовсім не спілкуються один з одним. Діти з допомогою комп'ютера просвіщаються в питаннях сексу. Діти звикають тільки розважатися. Діти стають жорстокими після Інтернету. Інформаційні комп'ютерні технології (ІКТ) конструюють нові картини світу у дітей».

Що дійсно спостерігається у нового медіа покоління? Число користувачів Інтернету в Росії за 5 років зросла в 2,5 рази, - повідомляє Фонд «Суспільна думка ». За сім років в Росії приблизно вдвічі збільшив ся парк домашніх комп'ютерів. Ці тенденції і знайшли своє відображення у відповідях підлітків в наступному дослідженні (порівняння за 1998 і 2005 рр..): кількість підлітків, які захоплюються комп'ютерними іграми, зросла з 27,6 до 44,9% (різниця 17,3%), так само як і зросла кількість підлітків, подорожуючих у комп'ютерній мережі, з 4,6 до 12,8% (різниця 8,2%), а також тих, хто обмінюється інформацією з комп'ютерної мережі, - з 5,3 до 12,2% (різниця 6,9%). У 2005 році помітно частіше, ніж в 1998, підлітки відзначають позицію «спілкуюся по телефону» - спостерігається зростання з 33,1 до 43,7%. Пояснити цей факт можна, приймаючи до уваги прискорення телефонізації країни з кінця 1990 - х років, оснащення населення як домашніми, так і мобільними телефонами.

За період з 1998 - го по 2005 рік в структурі форм проведення дозвілля російських підлітків 10-17 років відбулися зрушення, пов'язані, перш за все, з поступовим переходом до електронних медіа ресурсів (комп'ютер, Інтернет). Зі слів батьків (за даними ФОМ), в структурі занять дітей в Інтернеті приблизно в рівній мірі присутні і ті, що пов'язані з самоосвітою, і ті, що пов'язані з розвагою. Так, у запропонованій для відповіді картці зі списком можливих цілей "ходіння в Інтернет"12% опитаних відзначили позицію "для підготовки до уроків, виконання самостійних робіт (творів, рефератів тощо.)"; 9% -" з метою розваги (ігри, фільми, музика "); 7% - "для самоосвіти, загального розвитку"; 3% - "для спілкування"; 2% - "для підготовки до вступу в вуз"; ще стільки ж - "для читання художньої літератури".

На цьому тлі всупереч циркулюючим моральної паніки стабільними залишаються всі інші форми проведення дозвілля міжособистісного рівня, представлені в анкеті у вигляді відповідей: «проводжу час з друзями», «проводжу час з батьками, іншими дорослими »,«зустрічаюся зі своєю дівчиною, своїм хлопцем». Також незмінною можна вважати значимість для підлітків 1998-го і 2005 рр. ще двох форм проведення дозвілля - перегляду телевізійних програм і відвідування театрів, музеїв, концертних залів.

Також неправомірним є створення образу Інтернет - залежних дітей, які відмежуються від звичайного підліткового життя. Інтернет-діти виявилися активніше: вони частіше ходять в кінотеатри, театри, музеї, на концерти, більше спілкуються з дорослими. Серед них більше тих, хто у вільний час спілкується з протилежною статтю (35,1 проти 20,9%). Але не треба однозначно ці відмінності пов'язувати виключно з впливом Інтернету.

Розглянемо ще один стійкий тезис «Діти за допомогою Інтернету просвіщаються в питаннях сексу». Всупереч з'являється інформації про широку практику отримання відомостей про секс зі спеціальних комп'ютерних серверів, дослідження 1998 року не зафіксувало цей канал як активно існуючий для вікової групи до 17 років. У 2005 році Інтернет як канал інформації про секс відзначили 3,6% (серед тих, що мають доступ до Інтернету - 5,8%). За результатами досліджень як 1998 - го, так і 2005 року, основну інформацію про секс підлітки отримують з телевізійних передач. І якщо таких відповідей в 1998 році налічувалося 31,2%, то в 2005 - му їх уже 41,5%. За сім років телебачення в Росії стало більше «сексуальне».

З отриманих даних видно, що з 1998 по 2005 рік помітно посилилася роль школи в інформуванні підлітків про проблеми, пов'язані з наркотиками (з 4,2 до 13,1%) і настільки ж різко зменшилося інформаційне значення однолітків в цих питаннях (з 18,8 до 9,6%).

Якщо у дорослих освоєння комп'ютера відбувається переважно в чоловічому середовищі (за даними Фонду громадської думки 2008 року 33% чоловіків і 26% жінок є користувачами Інтернету), то дослідження показує, що дівчатка-підлітки «наздоганяють» хлопчиків, а з освоєння навичок отримання корисної, практичної інформації, інструментального використання Інтернету для навчання і роботи навіть «переганяють» юнаків. Звернемо увагу, що для цього не знадобилося спеціальних програм по залученню дівчаток до інформаційних технологіям, а значить, немає підстави припускати, що інформаційна нерівність за статтю буде присутня в повсякденному житті дорослих підлітків.

Дорослий світ і сім'я не встигають за соціалізацією дітей. І замість того, щоб переструктурувати свої картини світу, картини світу молодого покоління оголошуються іншими = чужими = поганими.

Діти Інтернету, які з'явилися 15 років тому, змінили саме підліткове життя. Спосіб життя цих «вожатих по новій реальності» (термін П. Бергера і Т.Лумана), а не традиційні уявлення вчених і педагогів, стали зразками для конструювання реальності для їх ровесників і трансформують повсякденність сім'ї і навчальний процес в освітніх установах. Юні в даний час відчувають себе експертами з багатьох питань життя сімей. Вони висловлюють свої поради про те, яку побутову техніку і де купити (29,7% респондентів), що носити з одягу (26,3%), як батькам спілкуватися один з одним (25,9%), як працювати на комп'ютері (6,8%).

Процес інформатизаційної ресоціалізації дорослих (батьків, вчителів), яка відбувається під тиском комп'ютеризації та інтернетизації, ускладнений, у старшого покоління спостерігається інформаційна аномія. За даними Аналітичного центру Юрія Левади на 2008 рік, лише 27% дорослих росіян користувалися персональним комп'ютером щодня або кілька разів на тиждень вдома, на роботі та в інших місцях, Інтернетом 16%.

ЗМК визнаються фактором негативної соціалізації дітей та підлітків, при цьому доросле співтовариство, яке виробляє, контролює, фінансує ці кошти, абстрагується від власної відповідальності за їх зміст, перекладаючи провину на самих дітей. Діти та підлітки болісно реагують на заборони дорослих і обмеження в споживанні ЗМК, які спрямовані на них - молодих, замість того, щоб обмежити, наприклад, порнографію, насильство на екранах.

А тим часом розширюються потенційні можливості, що надаються сучасним інформаційним середовищем для розвитку та самореалізації особистості дитини. Перелічимо основні з них.

- Широкий спектр надаваних соціумом інформаційних та комунікаційних послуг для дітей та підлітків (в даний момент існує болем 3,5000 російськомовних електронних ресурсів для дітей та підлітків,що пройшли громадський контент-контроль);

- Висока швидкість інформаційно - обмінних процесів з використанням Інтернету в цілях освіти та самоосвіти;

- Ефективні і високошвидкісні технології структурування, систематизації та аналізу інформації (наприклад, пошукова система http://www.kinder.ru/);

- Поширеність технологій, що дозволяють активізувати інтелектуальний ресурс дітей-інвалідів, осіб з обмеженими можливостями.

Напрями соціальної поведінки підлітків у сфері інформаційного взаємодії нічим не відрізняються від звичайних, їх можна типологізувати по ступеня соціальної корисності поведінкових ітерацій: соціально-корисна, самоконструктивна діяльність (участь в інтерактивних наукових конференціях і форумах, пошук наукової і навчальної інформації, та інші) і самодеструктивна, асоціальна поведінка (участь в націоналістичних і терористичних віртуальних співтовариствах, перегляд і розміщення порнографічних матеріалів, хакерство та ін. 64% підлітків стверджують, що здійснюють в Інтернет-просторі вчинки, про які не хочуть інформувати своїх батьків. Спостереження свідчать, що для обмеженої групи хлопчиків асоціальна діяльність в мережі стає своєрідним ритуалом ініціації до дорослого співтовариства).

Саме щодо цього, останнього виду діяльності, також як і для реальної повсякденності, повинні працювати ефективні механізми соціального контролю, засновані на передових досягненнях в області інформаційно -комунікаційних технологій. Причому контроль повинен бути подвійним: над поведінкою підлітків у мережі Інтернет як з боку суспільства, і за ЗМК - зі боку органів державної влади. Але контроль такої можуть вести тільки підготовлені дорослі.[2, c. 254-259]

Вплив комп'ютерних ігор та розважальних ресурсів на соціалізацію

Чи можуть комп'ютерні ігри бути «вихователями»? Так, оскільки багато хто з нас пам'ятають, який сильний вплив справила на нас в дитинстві або підлітковому віці улюблена книга. Герої її часто ставали ідеальними образами - об'єктами для наслідування. Сьогодні цю роль частіше виконують герої комп'ютерних ігор.

Комп'ютерні ігри та їх роль у вихованні особистості величезна, але зазвичай недооцінюється. Дослідники, які хоча б раз зіткнулися з цією проблемою, зазвичай залишаються під її враженням довгий час. Наприклад, американські дослідники, М. Коул, Ш. Текля, що вивчали в 90-ті роки вплив комп'ютерних ігор на дітей, назвали електронні ігри - «вихователями, не мають собі рівних». Чи так це? Порівнянно чи вплив цих «вторинних агентів соціалізації» порівняно з «первинними» - батьками, вчителями та ін? [4]

Введемо декілька понять, якими користуються соціологи та соціальні психологи.

Соціалізація - процес засвоєння індивідом зразків поведінки, психологічних механізмів, норм і цінностей, необхідних для успішного функціонування індивіда в суспільстві. Соціалізація охоплює всі процеси прилучення до культури, комунікації та освіти, за допомогою яких людина набуває соціальну природу і здатність брати участь у соціальному житті, забезпечуючи передачу культури від покоління до покоління. Деякі з факторів соціалізації діють протягом всього життя, створюючи і змінюючи установки індивіда, інші - на окремих стадіях життя.

Соціалізація - це широкий процес взаємодії особистості із соціальним середовищем, і вона може протікати стихійно, і здійснюватися під впливом різних компонентів цього середовища. Частиною процесу соціалізації може бути виховання особистості. Виховання - це цілеспрямований процес впливу на особистість дитини, підлітка, який здійснюють батьки, педагоги, вихователі та інші суб'єкти. Дитина ж в даному випадку - це об'єкт цілеспрямованого впливу того чи іншого вихователя, який зазвичай знає, що саме він хоче виховати і як, за допомогою яких методів він це зробить.[5]

Сім'я є першим у житті соціалізуючим агентом. Традиційно виділяється дві стадії соціалізації: первинну, характерну для раннього дитинства, і стадію інтернаціоналізації установок і норм, або стадію формування процесів саморегуляції, але якої відбувається заміна на зовнішніх санкцій внутрішнім контролем, що є кінцевою метою успішної соціалізації індивіда. Соціальні правила стають ніби частиною самого індивіда, його «Я».

Рання соціалізація - вирішальний період в житті індивіда, багато в чому визначає його особу і подальша участь у соціальному житті.

За даними дослідження - порівняння за 1998 і 2005 рр. найбільш помітна зміна, яка відбулася у проведенні дозвілля підлітків з розвитком комп'ютерів - зменшення значимості читання книг як форми проведення дозвілля з 49,1 до 18,1% (різниця 31%). Одночасно су громадської зросла значимість читання газет і журналів - з 36,2 до 52,8% (різниця 16,6%). Діти звикають до більш короткого «кванту» друкованої інформації. Аналогічне явище спостерігається і щодо прослуховування інформації: - різке зростання значущості прослуховування радіо з 18,3 до 37,8% (різниця 19,5%) і паралельно з ним спад в прослуховуванні магнітофонів, програвачів, плеєрів з 69,6 до 55,4% (різниця 14,2%).[2, c. 254-259]

Таким чином, в нашому суспільстві діти і підлітки в значній мірі засвоюють ролі і правила поведінки з сюжетів комп'ютерних ігор, телевізійних передач, фільмів та інших засобів масової комунікації. Символічний зміст, представлений в цих медіа, робить глибокий вплив на процес соціалізації, сприяючи формуванню певних цінностей і зразків поведінки.

Вплив навчальних програм на соціалізацію дитини

Визначимо, як ІКТ застосовуються у дошкільних освітніх закладах, і який вплив вони мають на дітей.

Будь-який етап заняття можна оживити впровадженням нових технічних засобів. Включення ІКТ в навчально-виховний процес дозволяє вихователю організувати різні форми навчально-пізнавальної діяльності, зробити цю діяльність активної і цілеспрямованої. ІКТ можна розглядати як засіб доступу до навчальної інформації, що забезпечує можливості пошуку, збору та роботи з джерелом, у тому числі в мережі Інтернет, а також засіб доставки та зберігання інформації.

Використання ІКТ в навчально-виховному процесі дозволяє підвищити якість навчального матеріалу й підсилити освітні ефекти. Одним з результатів навчання і виховання в ДОЗ першого ступеня повинна стати готовність дітей до оволодіння сучасними комп'ютерними технологіями і здатність актуалізувати отриману з їх допомогою інформацію для подальшого самоосвіти. Для реалізації цих цілей виникає необхідність застосування педагогами інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі [3].

Використання ІКТ на різних заняттях дозволяє: розвивати вміння дітей дошкільного віку орієнтуватися в інформаційних потоках навколишнього світу; опановувати практичними способами роботи з інформацією; розвивати уміння, що дозволяють обмінюватися інформацією за допомогою сучасних технічних засобів; активізувати їх пізнавальну діяльність. Завдяки використанню ІКТ вихователь переходить від пояснювально-ілюстрованого способу навчання до діяльнісного, при якому дитина стає активним суб'єктом навчальної діяльності. Це сприяє усвідомленому засвоєнню знань дітьми. ІКТ викликає у дошкільника інтерес; анімаційні фрагменти наближають досліджувані процеси до життя дитини.

Таким чином, праця, витрачена на управління пізнавальною діяльністю, за допомогою засобів ІКТ виправдовує себе у всіх відносинах: підвищує якість знань; просуває дитини в загальному розвитку; допомагає подолати труднощі; вносить радість у життя дитини; дозволяє вести навчання і виховання в зоні найближчого розвитку ; створює сприятливі умови для кращого взаєморозуміння вчителя і учнів та їх співпраці в навчальному процесі.

На заняттях в ДОЗ використання ІКТ дозволяє підняти процес навчання і виховання на якісно новий рівень: сучасній дитині набагато цікавіше сприймати інформацію саме в такій формі. Включення до мультимедіа анімації, фрагментів відеофільмів дає можливість посилити візуальне сприйняття і полегшує засвоєння навчально-виховного матеріалу.

Великому впливу роботи дітей з комп'ютером, в тому числі і комп'ютерних ігор, піддається мотиваційна сфера, також впливу піддається когнітивна сфера, пов'язана з діяльністю пізнавальних процесів, і особистість дитини. В літературі є досить суперечливі дані про вплив комп'ютера на розвиток психічних особливостей дитини. Це пояснюється місцем комп'ютера в структурі діяльності, характером і тривалістю роботи з комп'ютером, віком дітей і рядом інших важливих умов. Аналіз літературних даних показує, що робота з комп'ютером діє практично на всі основні психічні явища: відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, уява, спілкування, характер, здібності та ін. У ряді випадків зазначені якості формувалися цілеспрямовано [1].

Починати інформатизацію управління доцільно з виділення завдань організації навчально-виховного процесу, найбільшою мірою потребують використання комп'ютерних технологій.

Проблемою інформатизації ДОЗ є збереження здоров'я дітей. Для того щоб педагог мав можливість проводити заняття з використанням ІКТ - технологій, використовуючи електронні навчальні матеріали, власні розробки занять з використанням комп'ютера необхідно враховувати основні напрямки здоров'я заощадження дошкільнят в даному напрямку.

Але не менш серйозні проблеми можуть виникнути з психологічним здоров'ям дитини, якщо у нього розвинеться «комп'ютерна залежність».

Використання ІКТ на різних заняттях дозволяє: розвивати вміння дітей дошкільного віку орієнтуватися в інформаційних потоках навколишнього світу; опановувати практичними способами роботи з інформацією; розвивати уміння, що дозволяють обмінюватися інформацією за допомогою сучасних технічних засобів; активізувати їх пізнавальну діяльність. Завдяки використанню ІКТ вихователь переходить від пояснювально-ілюстрованого способу навчання до діяльнісного, при якому дитина стає активним суб'єктом навчальної діяльності. ІКТ викликає у дошкільника інтерес; анімаційні фрагменти наближають досліджувані процеси до життя дитини.

інформаційний комп`ютерізація соціалізація дитина

Висновки

У наш час розширюються потенційні можливості, що надаються сучасним інформаційним середовищем для розвитку та самореалізації особистості дитини:

- Широкий спектр надаваних соціумом інформаційних та комунікаційних послуг для дітей та підлітків;

- Висока швидкість інформаційно - обмінних процесів з використанням Інтернету в цілях освіти та самоосвіти;

- Ефективні і високошвидкісні технології структурування, систематизації та аналізу інформації;

- Поширеність технологій, що дозволяють активізувати інтелектуальний ресурс дітей-інвалідів, осіб з обмеженими можливостями.

Але комп'ютерна залежність, причиною якої стає неправильне використання ІКТ, значною мірою впливає на соціалізацію дітей та підлітків. Для запобігання негативних наслідків комп'ютеризації повинен здійснюватися контроль над ИКТ. Причому контроль повинен бути подвійним: над поведінкою підлітків у мережі Інтернет як з боку суспільства, і за ЗМК - зі боку органів державної влади.

Список використаної літератури та джерел:

Гершунский Б.С. Комп'ютеризація в сфері навчання: проблеми і перспективи. - М.: Педагогіка, - 1997.

Майорова-Щеглова С.Н. Новітні інформаційні технології і молоде покоління: ні моральній паніці! / / Інтелігенція в світі сучасних комунікацій. Зб. статей. Під загальною редакцією Ж.Т.Тощенко. М:. РДГУ, 2009. - С.254-259.

Мітченко М.М., Туранова Т.В. Формування єдиного інформаційного простору: концептуальна основа і досвіду реалізації / / Інформатика та освіта. - № 11 - 2005.

Моторин В. Н. Про використання комп'ютера в педагогічному процесі / / Дошкільне виховання. - 2001 рік. - № 12.

Чудінова В. П. Соціалізація дитини і медіа / / Шкільна бібліотека. - 2004 рік. - № 4.

1. Размещено на www.allbest.ru


Подобные документы

 • Значення терміну "комп’ютерна гра". Класифікація та історія створення комп’ютерних ігор, їх розвиток на сучасному етапі. Комп’ютерна гра як мистецька форма. Місце комп’ютерних ігор в сучасній індустрії дозвілля. Новий молодіжний прошарок - "геймери".

  курсовая работа [53,8 K], добавлен 28.12.2013

 • Дитяча й підліткова субкультура як фактор соціального виховання. Основні підходи до її дослідження. Феномен молодіжних неформальних груп, їх сутність, структура, функції, причини виникнення та вплив на соціалізацію підлітків, специфічні риси їх розвитку.

  курсовая работа [61,3 K], добавлен 07.02.2011

 • Сутність процесу соціалізації, її механізми та етапи. Фактори соціалізації особистості. Релігія як фактор соціалізації. Вплив традиційних релігійних вірувань на процес соціалізації особистості. Деструктивний вплив тоталітарних культів на особистість.

  курсовая работа [76,6 K], добавлен 12.02.2012

 • Поняття особистості в соціології - цілісності соціальних якостей людини, продукту суспільного розвитку та включення індивіда в систему соціальних зв’язків у ході активної діяльності та спілкування. Вплив типу особистості на адаптацію людини у суспільстві.

  курсовая работа [79,0 K], добавлен 18.04.2012

 • Надання числової та текстової інформації у вигляді графіків, діаграм, структурних схем, таблиць, карт. Використання сучасних комп'ютерних технологій для представлення інформації в графічному вигляді. Головні методи візуалізації соціологічної інформації.

  презентация [4,0 M], добавлен 09.10.2013

 • Підписання Україною Конвенції про права дитини, його результати та ефективність. Сьогоднішні проблеми та стан захисту дітей у державі, шляхи його покращення та програми, спрямовані на це. Проблеми дітей-інвалідів та можливості реалізації їх прав.

  реферат [18,4 K], добавлен 10.05.2009

 • Середня тривалість життя громадян України. Вплив на збільшення народжуваності після рішення влади про виділення грошей при народженні дитини. Причини розлучень подружжя. Вплив добробуту народу та економічного потенціалу держави на самосвідомість.

  реферат [20,1 K], добавлен 10.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.