Розробка дільниці технічного обслуговування та ремонту ходової частини Mitsubishi Lancer

Вивчення будови, принципу дії та обслуговування системи живлення і ходової частини автомобіля Mitsubishi Lancer. Основи його експлуатації, технічного обслуговування та ремонту. Правила технічної безпеки і заходи з охорони навколишнього середовища.

Рубрика Транспорт
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 20.05.2011
Размер файла 7,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- категорії умов експлуатації - К1;

- модифікації рухомого складу - К2;

- природно кліматичних умов - К3;

- пробігу з початку експлуатації - К4;

- кількості автомобілів на АТП - К5;

Результуючі коефіцієнти для кожного виду корегування визначаються по формулах:

КLТО13;

КLКР123;

К44; (2.1)

КtТО=*К25;

КtПР12345;

де: КLТО, КLКР, К4, КtТО, КtПР - коефіцієнти , корегуючи відповідно

періодичність ТО , пробіг до КР, час простою в ТО і ПР, трудомісткість ТО, трудомісткість ПР.

Для автомобілів ВАЗ - 2107

КLТО=0,8*1;

КLКР=0,8*1*1;

К4=0,7;

КtТО=1*1,05;

КtПР=1,2*1*1*0,7*1,05;

Результати розрахунків заносимо в таблицю 2.2

Таблиця 2.2 - Коефіцієнти корегування

Вид корегування

Ум.поз.

Марка автомобіля Mitsubishi Lancer

К1

К2

К3

К4

К5

Рез

1.Періодичність ТО

КLТО

0,8

1

0,8

2.Пробіг до КР

КLКР

0,8

1

1

0,8

3.Час простою в ТО,КР

К4

0.7

0.7

4.Трудомісткість ТО

КtТО

1

1,05

1,05

5.Трудомісткість ПР

КtПР

1.2

1

1

0.7

1.05

0,882

2.3.1.2 Вибір і корегування нормативів ТО і Р рухомого складу АТП

Нормативи ТО і Р рухомого складу встановлені „Положенням про ТО і Р рухомого складу автомобільного транспорту” і відповідають нормальним умовам експлуатації. До них відносяться :

- пробіг до ТО-1: (км);

- пробіг до ТО-2: (км);

- пробіг до КР: (км);

- час простою в ТО і ПР: (дні/1000км);

- дні простою в КР: (дні);

- трудомісткість ЩТО: (люд*год);

- трудомісткість ТО-1: (люд*год);

- трудомісткість ТО-2: (люд*год);

- трудомісткість ПР: (люд*год/1000км).

Для автомобіля Mitsubishi Lancer:

= 5000 км = 0,3 люд*год

= 20000 км = 2,3 люд*год

= 130000 км = 9,2 люд*год

= 0,4 дні/1000км = 2,8 люд*год/1000км

= 10 днів

Корегування нормативних значень проводиться з допомогою

результуючих коефіцієнтів корегування по формулах :

(2.2)

Для автомобіля Mitsubishi Lancer

Одержані значення пробігів необхідно скорегувати ще раз, по кратності середньодобового пробігу. Це пояснюється тим , що автомобіль може бути встановленим на обслуговування тільки після завершення робочої зміни, тобто період між сусідніми ТО повинен відповідати цілому числу днів.

Корегування по кратності середньодобового пробігу проводиться в такій послідовності:

Для пробігу до ТО-1:

- кількість днів між сусідніми ТО-1: (2.3)

округляється до цілого числа і знаходиться:

Для пробігу до ТО-2:

- кількість періодів ТО-1 в періоді ТО-2: (2.4)

округляється до цілого числа і знаходиться:

Для пробігу до КР:

- кількість періодів ТО-2 в періоді КР: (2.5)

округляється до цілого числа і знаходиться:

Для автомобілів Mitsubishi Lancer

Для пробігу до ТО-1:

Для пробігу до ТО-2:

Для пробігу до КР:

Результати розрахунків заносимо в таблицю 2.3

Таблиця 2.3 - Значення розрахункових нормативів

Розрах.

Норм.

Ум.

Позн

Один.

Вим

Mitsubishi Lancer

Норм

знач

Скор.

по К”

Скор.

по n”

Прийн.

до розр

Пробіг до ТО-1

LТО-1

км

5000

4000

4000

4000

Пробіг до ТО-2

LТО-2

км

20000

16000

16000

16000

Пробіг до КР

LКР

км

130000

104000

96000

96000

Час простою

в ТО і ПР

ДПР

дні на 1000 км

0,4

0,28

-

0,28

Дні прос-

тою в КР

ДКР

дні

10

-

-

10

Трудоміс-

ткість ПР

tЩТО

люд*год

0,3

0,315

-

0,315

Трудоміс-

ткість ТО-1

tТО-1

люд*год

2,3

2,415

-

2,415

Трудоміс-

ткість ТО-2

tТО-2

люд*год

9,2

9,66

-

9,66

Трудоміс-

ткість ПР

tПР

люд*год

2,8

2,469

-

2,469

2.4 Розрахунок виробничої програми по ТО і Р РС в кількісному вираженні

2.4.1Визначення коефіцієнтів технічної готовності і випуску

Коефіцієнт технічної готовності бТ являє собою відношення кількості

технічно справного рухомого складу до загальної і знаходиться по формулі

(2.6)

де: lс-д- середньодобовий пробіг, км;

ДПР- скоригований час простою в ТО і ПР, дні/1000 км;

ДКР- скориговані дні простою в КР, дні;

LКР- скоригований пробіг дот КР, км.

Для автомобіля Mitsubishi Lancer:

Коефіціент випуску являє собою відношення кількості днів роботи

технічно справного РС до загальної кількості календарних днів:

(2.7)

де: ДР- кількість робочих днів автомобілів;

ДК- кількість календарних днів в році.

Для автомобіля Mitsubishi Lancer:

2.4.2 Визначення річного пробігу групи автомобілів.

Загальний річний пробіг віх автомобілів однієї технологічно сумісної групи:

(2.8)

де: АСП- число автомобілів однієї технологічно сумісної групи.

Для автомобіля Mitsubishi Lancer:

2.4.3 Визначення річної і добової програми ТО і Р РС

Кількість КР, ТО-1, ТО-2, ЩТО за рік визначається по кожній технологічно сумісній групі РС по формулах:

Кількість КР:

Кількість ТО-2: (2.9)

Кількість ТО-1:

Кількість ЩТО:

Для автомобіля Mitsubishi Lancer:

Кількість КР:

Кількість ТО-2:

Кількість ТО-1:

Кількість ЩТО:

Кількість ЩТО, ТО-1, ТО-2, за добу визначається також по кожній технологічно сумісній групі РС по формулах:

(2.10)

Для автомобіля Mitsubishi Lancer:

Результати розрахунків заносимо в таблицю 2.4

Таблиця 2.4 - Річна програма ТО і Р РС

Марка автомобі-ля

Коеф.

Річн

Пробіг, км

Кількість за рік, шт.

Кількість за добу

бТ

бВ

Mitsubishi Lancer

0,93

0,71

7774500

74

411,2

1457

38872

1,4

5,2

138,8

По АТП

0,93

0,71

7774500

74

411,2

1457

38872

1,4

5,2

138,8

2.4 Розрахунок виробничої програми ТО і ПР РС в трудовому вираженні

Річна трудомісткість робіт по ТО визначається на основі річної виробничої програми і скориговані трудомісткості одиниці обслуговування :

- трудомісткість ЩТО: (2.11)

де КМ=0.35...0.75- коефіцієнт механізації

- трудомісткість ТО-1:

- трудомісткість ТО-2:

Річний об'єм робіт по ПР визначається виходячи з робочого пробігу групи автомобілів і скоригованої трудомісткості ПР на 1000 км пробігу.

(2.12)

Для автомобіля Mitsubishi Lancer:

Результати визначення річних трудомісткостей заносимо в таблицю 2.5

Таблиця 2.5 - Річна програма ТО і Р РС

Марка автомобіля

Трудомісткість , люд*год

ТЩТО

ТТО-1

ТТО-2

ТПР

ТСУМ

Mitsubishi Lancer

6122,4

3520,3

3972,1

19195,24

32810,04

По АТП

6122,4

3520,3

3972,1

19195,24

32810,04

2.6 Розподіл трудомісткостей ТО і ПР по видах робіт.

Розподіл по видам робіт проводиться окремо для ЩТО, ТО-1, ТО-2 і ПР .

Користуючись таблицями розподілу робіт ТО і ПР по процентному відношенню, знаходяться трудомісткості окремих видів робіт в межах одного виду обслуговування -ЩТО, ТО-1, ТО-2 або ПР :

(2.13)

де: ТВ- розрахункова трудомісткість окремого виду робіт , люд*год;

ТN- річна трудомісткість даного виду ТО або ПР (по АТП), люд*год;

с- процентна доля окремого виду робіт від річної трудомісткості даного виду ТО і ПР, %.

Так як нам потрібна трудомісткість по ХЧ роботам , а розраховували трудомісткість по всіх автомобільних системах знаючи ,що ХЧ роботи складають 5% від всіх видів робіт, виизначаємо трудомісткість по видам ТО і ПР для ремонтних робіт.

Результати занести в таблицю 2.6

Таблиця 2.6 - Розподіл трудомісткостей ТО і ПР по видах робіт

Вид робіт

%

Трудомісткість , люд*год

1

2

3

ЩТО

Прибиральні

80

244,896

Миючі

20

61,224

Всьго

306,12

ТО-1

Діагностичні

15

26,79075

Закріплюючі

50

89,3025

Регулювльні

15

29,79075

Змасчювальні, очистні

20

35,721

Всього

100

178,605

ТО-2

Діагностичні

10

19,8605

Закріплюючі

45

89,37225

Регулювльні

15

29,79075

Змасчювальні, очистні

10

19,8605

Відновлювальні

15

29,79075

Розбирально-збиральні

5

9,93025

Всього

100

198,605

ПР

Діагностичні

5

47,9881

Регулювльні

10

95,9762

Розбирально-збиральні

35

335,9167

Дефектація

13

124,76906

Комплектація

10

95,9762

Відновлювальні

17

163,15954

Змасчювальні, очистні

10

95,9762

Вього

100

959,762

2.7 Розрахунок чисельності робітників

Чисельність робітників знаходиться окремо по проектуємій дільниці.

Визначається штатна і явочна кількість робітників.

Чисельність робітників залежить від об'єму робіт на дільниці іф фонду робочого часу працівника.

Фонди робочого часу явочних і штатних працівників знаходяться за формулами:

ФЯ= (ДКВСВ)*tЗМПС*tСК ,

ФШ= (ДКВСВВІДПОВ)*tЗМПС*tСК . (2.14)

де: ДК - календарні дні;

ДВ - кількість вихідних днів;

ДСВ - кількість святкових днів;

ДВІД - кількість днів відпустки;

ДПОВ - кількість пропусків по хворобі та інших поважних причинах;

ДПС - кількість передсвяткових днів;

tЗМ - тривалість зміни, год;

tСК - час на який скорочується зміна , в суботні та передсвяткові дні;

Для розрахунку приймаємо:

tЗМ - 7 год при 6-денному робочому тижневі;

tСК - 1 год;

ДВІД - 18 днів;

ДПОВ - 3 дні.

ФЯ= (365-104-10)*7-10*1=1747 , (год)

ФШ= (365-104-10-18-3)*7-10*1=1600(год)

Явочна і штатна чисельність робітників :

(2.15)

де: Ті - річний об'єм робіт по проектуємій дільниці (5 % від загальної суми).

Приймаємо на дільницю таку кількість робітників:

- Явочних РЯ= 1 (чол.) ;

- Штатних РШ= 1 (чол) .

2.8 Вибір обладнання

Номенклатура і кількість обладнання приймається по табелях технологічного обладнання і спеціалізованого інструменту для АТП, а також по різних довідниках обладнання для ТО і ПР ходової частини.

Таблиця 2.7 - Табель виробничого обладнання для дільниці по ремонту ходової частини.

Обладнання,

прилади,

інструменти

Тип

Кіл-сть,

шт.

Габаритні розміри,

мм

Площа, м2

Потужність,

кВт

один.

заг.

один.

заг.

Заточний верстат

?

1

400х200

0.08

0.08

0,51

0,51

Верстат слюсарний з лещатами

?

1

1250х800

1

1

0,7

0,7

Настільно сверлильний верстат

?

1

600х500

0.3

0.3

0,4

0,4

Ванна для мийки деталей

?

1

500х500

0.25

0.25

?

?

Шафа інструментальна

?

2

570х420

0.2394

0.4788

?

?

Стіл інструментальний

?

1

560х400

0.224

0.224

?

?

Настільно-токарний верстат

?

1

800х500

0.4

0.4

2

2

Установка для розбирання деталей

?

1

1200х700

0.84

0.84

?

?

Ящик для відходів

?

1

500х500

0.25

0.25

?

?

Вмивальник

?

1

600х500

0.3

0.3

?

?

Стеллаж для зберігання, обладнання

?

1

1400х600

0.84

0.84

?

?

Підйомник двухстоєчний, гідравлічний, 3,5 т., де ще роблять розвал та сходження.

?

1

3000х1500

4.5

4.5

2.2

2.2

Всього

?

13

9.22

9.96

5,81

5,81

Сумарна площа обладнання складає 9.96 м2.

Площа відділення визначається:

(2.16)

де: - коефіцієнт ущільнення, який враховує проходи та відстані між обладнанням (приймається =3-5);

- сумарна площа під обладнання, м2.

SВІД= 5*9.96=49.8 м2

Отже площа відділення складає 49.8 м2.

До даного розділу додається план розміщення обладнання на відділенні АТП.

де: 1 - заточний верстат; 2 - верстат слюсарний з лещатами; 3 - настільно сверлильний верстат; 4 - ванна для мийки деталей; 5 - шафа інструментальна; 6 - стіл інструментальний; 7 - настільно-токарний верстат; 8 - Установка для розбирання деталей; 9 - ящик для відходів; 10 - вмивальник; 11 - стеллаж для зберігання, обладнання; 12 - підйомник двухстоєчний, гідравлічний, 3,5 т., де ще роблять розвал та сходження.

Рисунок 2.1 - План дільниці ТО та ремонту ходової частини.

3 РЕМОНТ ТА МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ.

3.1 Основні несправності ходової частини MITSUBISHI LANCER

Таблиця 3.1 Основні несправності передньої підвіски автомобіля MITSUBISHI LANCER методи їх усунення.

Причина несправності

Метод усунення

1

2

Шум і стукоти в підвісці при русі автомобіля

1. Несправні стійкі підвіски

1. Замініть або відремонтуйте стійки

2. Ослабнули болти кріплення кронштейнів розтяжек або болти, що кріплять штангу стабілізатора поперечної стійкості до кузова

2. Підтягніть болти, замініть зношені подушки

3. Ослабнуло кріплення верхньої опори стійки підвіски до кузова

3. Підтягніть гайки кріплення верхньої опори

4. Осадка, розриви, відшарування гуми від корпуса опори стійки

4. Замініть опору стійки

5. Знос резинометалічних шарнірів важелів підвіски, розтяжек або стійок штанги стабілізатора

5. Замініть шарніри

6. Знос шарового шарніра важеля підвіски

6. Замініть шаровий шарнір

7. Осідання або поломка пружини підвіски

7. Замініть пружину

8. Руйнування буфера ходу стиску

8. Замініть буфер

9. Великий дисбаланс коліс

9. Відбалансуйте колеса

Підтікання рідини зі стійки (амортизатора задньої підвіски)

1. Знос або руйнування сальника штока

1. Замініть сальник

2. Забоїни, задири на штоку, ушкодження хромого покриття

2. Замініть зношений або ушкоджений шток і сальник

3. Усадка або ушкодження ущільнювального кільця корпуса стійки (резервуара амортизатора задньої підвіски)

3. Замініть кільце

Недостатній опір стійки підвіски (амортизатора задньої підвіски) при ході віддачі

1. Негерметичність клапана віддачі чи пропускного клапана

1. Замініть ушкоджені деталі клапанів або усуньте їхні несправності

2. Недостатня кількість рідини внаслідок витоку

2. Замініть ушкоджені деталі і залийте рідину

1

2

3. Задири на циліндрі і поршневому кільці

3. Замініть ушкоджені деталі і рідину

4. Знос або ушкодження фторопластового шару направляючої втулки

4. Замініть направляючу втулку

5. Осадка пружини клапана віддачі

5. Замініть пружину

6. Наявність у рідині сторонніх сумішей

6. Профільтруйте рідину або замініть її

Недостатній опір стійки підвіски (амортизатора задньої підвіски) при ході віддачі

1. Негерметичність клапана стиску

1. Замініть ушкоджені деталі або усунете їхні несправності

2. Недостатня кількість рідини через витік

2. Замініть ушкоджені деталі і залийте рідину

3. Знос штока або ушкодження фторопластового шару направляючої втулки

3. Замініть зношені деталі

4. Наявність у рідині сторонніх сумішей

4. Профільтруйте або замініть рідину

5. Знос, деформація або руйнування дисків клапанів стиску

5. Замініть зношені або ушкоджені диски

Часті пробої підвіски

1. Осаду пружини підвіски

1. Замініть пружину

2. Не працює стійка (амортизатор задньої підвіски)

2. Замініть або відремонтуйте стійку (амортизатор задньої підвіски)

Недостатній опір стійки підвіски (амортизатора задньої підвіски) при ході віддачі

Знос тертьових поверхонь деталей шарового шарніра в результаті забруднення, викликаного негерметичністю або ушкодженням чохла

Замініть шаровий шарнір

Відведення автомобіля від прямолінійного руху

1. Різний тиск повітря в шинах

1. Встановіть нормальний тиск

2. Порушення кутів установки коліс

2. Відрегулюйте кути установки коліс

3. Руйнування однієї з верхніх опор стійок підвіски

3. Замініть опору

4. Неоднакова пружність пружин підвіски

4. Замініть пружину, що втратила пружність

5. Значна різниця в зносі шин

5. Замініть зношені шини

6. Підвищений дисбаланс передніх коліс

6. Відбалансуйте колеса

Підвищений знос протектора шин

1. Занадто різкі розгони з пробуксовкою коліс

1. Уникайте різких розгонів

2. Часте користування гальмами з блокуванням коліс

2. При гальмуванні не доводіть колеса до блокування

3. Порушено кути установки коліс

3. Відрегулюйте кути установки коліс

4. Перевантаження автомобіля

4. Не перевищуйте припустимих навантажень, зазначених у посібнику з експлуатації

Нерівномірний знос протектора шин

1. Підвищена швидкість на повороті

1. Знижуйте швидкість

2. Великий знос шарових шарнірів важелів підвіски і резинометаллических шарнірів

2. Відремонтуйте підвіску

4. Дисбаланс коліс

4. Відбалансуйте колеса

Таблиця 3.2 Основні несправності задньої підвіски MITSUBISHI LANCER та методи їх усунення

Причина несправності

Метод усунення

1

2

Шум і стукіт в підвісці при русі автомобіля

1. Несправні амортизатори

1. Замініть або відремонтуйте амортизатори

2. Ослабнуло кріплення амортизаторів або зносилися втулки вушок амортизаторів і гумові подушки

2. Затягніть болти і гайки, кріплення амортизаторів, Замініть зношені або ушкоджені деталі

3. Знос гумових утулок, важелів підвіски

3. Замініть втулки

4. Осідання або поломка пружини

4. Замініть пружину

5. Стукіт від "пробою" підвіски внаслідок руйнування буфера ходу, стиски або перевантаження задньої підвіски

5. Замініть ушкоджені буфери, розвантажите задню підвіску автомобіля

Відведення автомобіля від прямолінійного руху

1. Осідання або поломка однієї з пружин підвіски

1. Замініть пружину

2. Зсув задньої осі автомобіля внаслідок зносу втулок важелів підвіски

2. Замініть втулки

3. Деформація важелів підвіски

3. Замініть важелі підвіски

Часті "пробої" задньої підвіски

1. Перевантажено задню вісь автомобіля

1. Розвантажите задню вісь

2. Осідання або поломка пружини

2. Замініть пружину

3. Не працюють амортизатори

3. Замініть або відремонтуйте амортизатори

3.2 Технічне обслуговування ходової частини

ЩТО. Перед кожним виїздом перевіряти оглядом стан шин і тиск повітря в них (за зминанням шини), а через кожні 500 км пробігу автомобіля перевіряти тиск шинним манометром і доводити його до нормального (також і в запасному колесі).

ТО. Через 10 тис. км пробігу автомобіля переставляти колеса для рівномірного спрацьовування шин. Одночасне переставляння всіх коліс доцільне за умови однакового нормального спрацьовування шин. У практиці слід керуватися також технічною необхідністю. Наприклад, якщо відбувається спрацьовування одного з коліс порівняно з рештою, то достатньо замінити тільки спрацьоване колесо або переставити колеса, користуючись таким правилом: у кращому стані мають бути колеса на передньому мосту автомобіля. Періодично підтягувати кріплення деталей і вузлів передньої підвіски: корпусів шарових пальців до важелів підвіски; стяжних болтів поворотних стояків; різьбових втулок верхніх важелів; амортизаторів; стабілізатора поперечної стійкості; верхніх і нижніх поздовжніх та поперечної штанг задньої підвіски; дисків коліс.Через 10 тис. км пробігу автомобіля перевірити кути встановлення передніх коліс і, якщо треба, відрегулювати їх.Через 20 тис. км пробігу автомобіля замінити консистентне мастило в маточинах передніх коліс (на автомобілі MITSUBISHI - передніх і задніх коліс), для чого зняти маточину, промити підшипники та внутрішню порожнину маточини гасом або бензином, протерти ганчіркою, покласти мастило „Литол-24” (замінники: мастило 1-13 жирове або ЯНЗ-2) на зовнішні кільця підшипників і, не заповнюючи внутрішню порожнину маточини, змастити сильно підшипники, скласти маточину й відрегулювати затягування підшипників.Через 30 тис. км пробігу автомобіля перевірити справність амортизаторів за ступенем гасіння ними коливань кузова. Якщо амортизатори справні, кузов не піддається сильному розгойдуванню, а за один подвійний хід амортизаторів повністю заспокоюється. Для більш ретельної перевірки треба звільнити з одного боку кріплення амортизаторів від деталей підвіски (в задніх амортизаторах - зверху, а в передніх - знизу). Після цього за звільнений бік переміщати шток або резервуар амортизатора вгору та вниз. Рух униз має відбуватися з більшим зусиллям ніж угору.

3.3 Піктограми

Система піктограм складається з 16 знаків, але для технічного обслуговування та ремонту ходової частини MITSUBISHI LANCER потрібні такі вказівки:

де: Система піктограм складається з 16 знаків, які є натурними позначеннями таких вказівок: 1 -- перевірити стан, 2 -- перевірити тиск, 3 -- перевірити в дії, 4 -- перевірити світлову сигналізацію, 5 -- відрегулювати, 6 -- усунути люфт, 7 -- закріпити, 8 -- зашплінтувати, 9 -- замінити, переставити, 10 -- усунути негерметичність, 11 -- очистити, 12 -- промити, 13 -- злити, 14 -- долити до рівня, 15 -- змастити під тиском, 16--змастити. Символи легко читаються і запам'ятовуються. Вибрані знаки зображують інструмент або стереотип елемента об'єкта.

Рисунок 3.1 Піктограми операцій технічного обслуговування автомобілів

4 ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУЮЧИХ

В даній таблиці можна дізнатись вартість деталей по ходовій частині автомобіля MITSUBISHI lancer які при зношенні чи обломці можна замінити.

Таблиця 4.1 вартість деталей до ходової частини MITSUBISHI lancer

Найменування деталей

Ціна , грн.

1

2

Пружини передні

100-00

Стабілізатор

36-00

Ступиця

90-00

Тяга реактивна поперечна

120-00

Тяга реактивна довга

80-00

Тяга реактивна коротка

50-00

Шарова опора верхня

50-00

Шарова опора нижня

45-00

Шарова опора верхня

36-00

Шарова опора верхня

20-00

Шарова опора верхня

48-00

Шарова опора нижня

66-00

Шарова опора нижня

73-00

Шарова опора нижня

32-00

Шарова опора нижня

89-00

Важіль верхній/лівий

55-00

Важіль нижній/правий

54-00

Відбійник задньої підвіски

6-50

Відбійник передньої підвіски

7-50

Відбійник моста

9-50

Бублик переднього амортизатора

2-50

Втягуюче реле

98-00

Датчик вкл.вентилятора

20-00

Датчик заднього ходу

15-00

Датчик температури

10-00

Замок запалювання

150-00

Патрубки пічки

12-00

Патрубки радіатора (довгий)

15-00

Патрубки радіатора (середній)

21-50

Патрубки радіатора (короткий)

5-50

Патрубок гарячого повітря

13-00

Патрубок відводу газів

23-00

Підвіска глушника

5-50

Підставка під пружини

2-00

Задня втулка амортизатора

4-00

Втулка реактивних тяг

22-00

Втулка стабілізатора

4-00

Підбавка під пружини

4-00

Підбавка під передні пружини

5-00

Головний циліндр зчеплення

76-00

Головний гальмівний циліндр

58-00

Гальмівний диск

79-00

Задній амортизатор

100-00

Передній амортизатор

100-00

Балка

150-00

Вісь верхнього важеля в зборі

24-50

Вісь нижнього важеля

32-00

Напіввісь в зборі

112-00

Перша Вінницькаа філія “Укравтозапчасть”

м.Вінниця вул. Хмельницьке шосе 145 (автосалон MITSUBISHI)

тел./факс: (0432) 51-38-56,51-43-21.

Ціни встановленні на 06.03.2005р.

5 ОХОРОНА ПРАЦІ

Під час роботи з ходовою частиною автомобіля необхідно дотримуватись таких вимог:

Технічне обслуговування й ремонт автомобілів виконують у призначених для цього місцях (на постах). На робочих місцях мають забезпечуватися безпечні умови для проведення робіт; обладнання, інструмент та прилади мають відповідати характеру виконуваної роботи й унеможливлювати травматизм.

У разі примусового переміщання автомобілів з поста на пост потокової лінії передбачають світлову або звукову сигналізацію. Після сигналу про початок пересування конвеєра робітники повинні покинути робочі місця, вийти з оглядової ями й відійти від конвеєра. Для екстренного зупинення конвеєра на кожному посту є кнопки „Стоп”

Демонтаж і монтаж шин автомобілів слід здійснювати на спеціально відведених місцях (постах). Перед демонтажем шини потрібно випустити повітря з камери. Під час накачування необхідно стежити за показами манометра, не допускаючи підвищення тиску повітря в шині понад установлену норму.

Миття автомобілів, агрегатів і деталей здійснюють на мийній дільниці, підлога якої має вологостійке покриття та уклон для стікання рідини. Дільницю обладнують припливно-витяжною вентиляцією, а мийні ванни - витяжними зонтами. Перед приготуванням і використанням мийних розчинів слід надягти гумові фартух, чоботи, рукавички, а також захисні окуляри.

Забороняється перевіряти соосність деталей за допомогою пальця.

У приміщеннях для ТО й ремонту автомобілів забороняється залишати порожню тару з паливом та мастильними матеріалами. Розлите паливо або оливу слід негайно прибрати, використовуючи пісок чи тирсу. Після завершення роботи всі використані ганчірки слід скласти у спеціальну тару.

ВИСНОВОК

В процесі роботи над курсовим проектом я закріпив теоретично знання набуті по предметам: «Двигуни автомобілів», «Будова та експлуатація автомобілів».

Детально ознайомився з будовою ходової частини автомобіляMITSUBISHI LANCER, принципом роботи. Навчився визначати неполадки та дізнався про методи їх усунення, а також дізнався, які операції виконуються при технічному обслуговуванні, ходової частини та охорону праці, з якою виконання технічного обслуговування буде проходити на багато безпечніше..

Мною було розраховано: трудомісткість виконання робіт по технічному обслуговуванню ста автомобілів MITSUBISHI LANCER, чисельність робітників. Підібрано технологічне обладнання і спроектовано план розміщення обладнання на відділенні по обслуговувані ходової частини.

ЛІТЕРАТУРА

1. Декет В., Лешик А., Черноостровская Л. Mitsubishi Colt/Lancer 1993-2003гг. випуску. Хетчбек, седан і універсал. Бензинові і дизельні двигуни: Руководство по експлуатації, технічне обслуговування, ремонт і особливості конструкції, електричні схеми.

2. Каталог „ Укравтозапчасть ” - Киев „ Украинский промышленно-инвестиционный концерн ”, 2001р.

3. Канарчук. К.М. «Основи ТО та ремонту автомобілів» 1998р.

4. Кисликов В.Ф. „Будова й експлуатація автомобілів.” Київ Либідь 2000р.

5. Ситніков О.О. «Методичні вказівки до виконання курсового проекту» Вінниця 2007

Додаток - А

№ п.п

Найменування

Кіл.

Примітка

1

Корпус клапана стиску

1

2

Диски клапана стиску

2

3

Дросельний диск клапана стисків

1

4

Тарілка клапана стисків

1

5

Пружина клапана стиску

1

6

Обойма клапана стиску

1

7

Гайка клапана віддачі

1

8

Пружина клапана віддачі

1

9

Тарілка клапана віддачі

1

10

Шайба гайки

1

11

Диск клапана віддачі

1

12

Дросельний диск клапана віддачі

1

13

Поршень

1

14

Кільце поршня

1

15

Тарілка пропускного клапана

1

16

Пружина пропускного клапана

1

17

Плунжер

1

18

Пружина плунжера

1

19

Направляюча втулка штока з фторопластовим шаром

1

20

Обойма направляючої втулки штока

1

21

Ущільнювальне кільце корпуса стійки

1

22

Сальник штока

1

23

Обойма сальника

1

24

Прокладка захисного кільця штока

1

25

Захисне кільце штока

1

26

Гайка корпуса стійки

1

27

Опора буфера стиску

1

28

Шток

1

29

Чашка пружини підвіски

1

30

Обмежувальна втулка штока

1

31

Корпус стійки

1

32

Циліндр

1

33

Поршень у зборі з клапаном віддачі і пропускним клапаном

1

34

Клапан стиску в зборі

1

35

Поворотний важіль

1

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальна характеристика технічних можливостей, закладених в конструкцію сучасного КамАЗу, особливості його технічного обслуговування та усунення несправностей ходової частини. Основні положення інструкції з охорони праці для слюсаря з ремонту автомобілів.

  реферат [1,8 M], добавлен 26.06.2010

 • Будова і принцип дії трансмісії автомобіля ZAZ Lanos. Основи його експлуатації, технічного обслуговування та ремонту. Розрахунок виробничої програми ТО в трудовому вираженні. Розділ трудомісткостей ТО по видах робіт. Розрахунок чисельності робітників.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 16.05.2016

 • Будова та принцип дії системи живлення автомобіля КамАЗ-5. Розрахунок виробничої програми технічного обслуговування рухомого складу АТП. Розподіл трудомісткостей ТО і ПР по видах робіт. Визначення чисельності робітників, вибір обладнання. Охорона праці.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 05.06.2011

 • Характеристика функціональних та експлуатаційних особливостей ходової частини автомобіля, аналіз факторів, що впливають на зміну її технічного стану. Розробка технологічного процесу. Аналіз робіт з технічного обслуговування та ремонту підвіски автомобіля.

  курсовая работа [891,0 K], добавлен 18.03.2016

 • Загальна будова трансмісії автомобіля, будову і принцип дії її основних вузлів, механізмів і агрегатів. Класифікація за її основними агрегатами. Розробка дільниці з обладнанням, необхідним для технічного обслуговування та ремонту трансмісії Газ-3110.

  курсовая работа [3,7 M], добавлен 05.06.2011

 • Склад і будова газорозподільчого механізма автомобіля ВАЗ 2110. Основи експлуатації, технічного обслуговування й ремонту ходової частини автомобілів. Технологічна карта ТО, таблиці неполадок. Характеристика діагностичного обладнання, комплектуючих.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 20.05.2011

 • Загальна характеристика легкового автомобіля Москвич 2140. Перелік операцій ТО. Технологія технічного обслуговування автомобіля, його двигуна, трансмісії, ходової частини. Будова двигуна 412, принцип його роботи. Причини відмов, несправностей і дефектів.

  курсовая работа [6,8 M], добавлен 07.05.2011

 • Основні чинники, що визначають організацію технічного обслуговування автомобіля ГАЗ-3307. Вибір і корегування нормативів для проектування АТП. Визначення необхідної кількості робочих постів для технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів.

  курсовая работа [134,1 K], добавлен 11.04.2011

 • Розгляд програми по обслуговуванню і ремонту дорожніх машин. Визначення планової напрацьованості; розрахунок трудомісткості обслуговування, чисельності робочих і площ виробничих приміщень. Основи охорони праці та навколишнього природного середовища.

  курсовая работа [380,9 K], добавлен 07.04.2014

 • Визначення річного режиму роботи парку машин. Розрахунок плану обслуговування і ремонту машин аналітичним і графічним способом. Організація роботи пересувних засобів ТО машин. Організація і технологія ТО і діагностування ходової частини автомобіля ГАЗ-53.

  курсовая работа [97,8 K], добавлен 27.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.