Проект дільниці по технічному огляду та ремонту системи охолодження автомобіля Оpel Оmega

Принцип дії системи охолодження автомобіля Opel Omega. Розрахунок виробничої програми рухомого складу АТП в кількісному вираженні та в трудовому вираженні. Технічне обслуговування та ремонт системи охолодження. Основні несправності системи охолодження.

Рубрика Транспорт
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.01.2015
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький технічний коледж

Шифр 10А Спеціальність 5.05070205

ПРОЕКТ ДІЛЬНИЦІ ПО ТЕХНІЧНОМУ ОГЛЯДУ ТА РЕМОНТУ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ Opel Omega

Лист погодження індивідуального завдання

курсовий проект

(вид індивідуального завдання: курсовий чи дипломний проект / розрахункова, графічна, практична чи науково - технічна робота)

__________Будова і екслуатація автомобілів та тракторів________

М. Вінниця 2013

Курсовий проект з предмету: “Будова і експлуатація автомобілів та тракторів”. ВТК 2013

Виконав: студент групи 3ЕА-2 Борзов І.Г

Прийняв: Ситніков О.О.

Курсовий проект на тему: “Проект дільниці по ТО та ремонту системи охолодження автомобіля Opel Omega.

В даному проекті розглянуто загальну будову та принцип дії системи охолодження автомобіля Opel Omega, ремонт та діагностику .Розрахована чисельність працівників і вибране обладнання для ТО системи охолодження даного автомобіля. Приведені дані з охорони навколишнього середовища, охорони праці, та вартість комплектуючих.

A course project is from an object: “Structure and exploitation cars and tractors”. VTK 2013

Executed: student of group 3ЕА-2 Borzov I.G.

Accepted: Sitnikov O.O.

the Course project on a theme: “Project of area for to repair for the cooling system of car Opel Omega.

In this project a general structure and principle of action of cooling sistem Opel Omega is considered his repair and diagnostics. Expected quantity of workers and chosen equipment for PR and engine of this car. Resulted information from the guard of environment, labour protection, and cost of komplektuyuchikh.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ТС - трансмісія;

РС - рухомий склад;

ТО - технічне обслуговування;

ПР - поточний ремонт;

КР - капітальний ремонт;

СО - сезонне обслуговування;

ЩТО - щоденне технічне обслуговування;

Асп - списочна кількість автомобілів;

Lс-д - середньо - добовий пробіг;

Др, Др.з. - дні роботи в рік автомобілів і зон ТО і ПР;

К1, К2, К3, К4, К5 - коефіцієнти коректування періодичності і трудомісткості ТО і ПР;

КLТО, КLКР, К4, КtТО, КtПР - результуючі коефіцієнти коректування відповідно періодичності ТО, пробігу до КР, часу простою в ТО, трудомісткості ТО, трудомісткості ПР;

Lнто, tнто - нормативні значення періодичності і трудомісткості обслуговувань;

LTO, tто - фактичні значення періодичності і трудомісткості обслуговувань;

Nрто, Nдто - кількість обслуговувань за рік і задобу;

бт, бв - коефіцієнти технічної готовності і випуску автомобілів;

ФЯ, ФШ - фонд робочого часу явочного і штатного працівників;

Ті - річний об'єм обслуговувань.

ВСТУП

В процесі виконання даного курсового проекту моя мета полягає в закріпленні, поглибленні та узагальненні знань отриманих за час навчання, та уміти використовувати ці знання для комплексного вирішення фахового завдання. Потрібно також детальніше розібратися з принципом роботи системи охолодження автомобіля марки Opel Omega. важливо навчитися усувати несправності пов'язані із системою охолодження, а ще важливіше передбачати ці несправності і запобігати їм, шляхом проведення планових робіт технічного обслуговування авто. також я маю можливість спробувати побудувати план дільниці спеціалізованої для обслуговування системи охоодження. я отримаю опит у розраховуванні корегуючих факторів для експлуатації авто,та спробую знайти і оцінити вартість вартість ремонту системи охолодження даного автомобіля та вартість комплектующих та деталей.

1. АНАЛІЗ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Система охолодження призначена для підтримання двигуна в оптимальному тепловому режимі роботи з найбільш ймовірним ККД і найменш можливою зношуваністю деталей і агрегатів двигуна. До системи охолодження автомобіля Opel Omega відносяться: відцентровий рідинний насой, радіатор, патрубки, розширювальний бачок, вентилятор, термостат, рідинна сорочка, жалюзі. На автомобілі встановлено рідинну систему охолодження закритого типу з нормальним тиском до 0,15 МПа, при цьому розчин, що застосовується як охолодна рідина, закипає при температурі 109*С . Головним механізмом системи охолодження є відцентровий водяний насос, який установлюється в передній частині блока циліндрів і забезпечує примусову циркуляцію рідини. Термостат - двоклапанний , призначається для прискорення підігрівання двигуна після пуску й автоматичного підтримання найвигіднішого теплового режиму двигуна під час руху автомобіля. Його встановлюють у корпусі відвідного патрубка головки циліндрів. Жалюзі складаються із вертикальних пластин, шарнірно закріплених угорі та внизу перед радіатором. Повертання пластин здійснюється рукояткою з місця водія. Вентилятор - чотирилопатевий, пластмасовий . Лопаті вентилятора разом із приводним шківом кріпляться болтами до маточини вала відцентрового насоса. Розширювальний бачок - виготовляється із пластмаси, містить певний об'єм охолодної рідини. Радіатор - складається з нижнього та верхнього латунних бачків, припаяних до серцевини, патрубків і зливної горловини з пробкою. Радіатор пластинчастий , серцевину виготовлено з латунної стрічки.

1.1 Історія та класифікація об єктів системи охолодження

З початку використання парових двигунів та двигунів внутрішнього згорання з'явилась у потребі їх охолодження для збільшення ККД двигуна і продовжити строк його служби.

Спочатку використовували повітряне охолодження, але воно малоефективне і потребувало великих енергозатрат - тому швидко перейшли на рідинне охолодження і модернізували його.

Рідинні системи охолодження бувають: відкриті та закриті.

- Відкрита система охолодження безпосередньо сполучається з навколишньою атмосферою, а закрита , що застосовується в сучасних двигунах, періодично, через спеціальні клапани в кришці радіатора або розподільного бачка. Для повітряних систем охолодження характерна безпосередня передача теплоти в атмосферу. Потрібна інтенсивність охолодження досягається за допомогою охолодних ребер вентилятора та рефлектора . Витрата охолодного повітря може регулюватися. Система проста за будовою та в експлуатації, забезпечує швидке прогрівання двигуна після запуску, має невелику масу.

- В закритих системах охолодження підвищується температура кипіння охолодної рідини, й вона менше випаровується. Крім того, циркуляція рідини примусова. Як охолодну рідину використовують воду або антифризи (водяні розчини етиленгліколю, в тому числі Тосол.

У сучасних двигунах застосовується замкнута система охолодження, ізольована від атмосфери і з'єднується з нею тільки при відкритті повітряного або парового клапанів, розташованих у пробці радіатора.

1.2 Будова та принцип дії системи охолодження автомобіля Opel Omega

система охолодження автомобіль ремонт

Рідина, охолоджена в радіаторі, надходить з його нижнього бачка по нижньому патрубку у відцентровий насос і подається ним у сорочку охолодження блока циліндрів. При цьому вона спрямовується до найбільш нагрітих частин блока і омиває зовнішні стінки циліндрів.

Крім того, рідина проходить через отвори у верхній поверхні блока в головку циліндра і охолоджує стінки камери згоряння. Нагріта рідина відводиться з сорочки охолодження блока і головок циліндрів через верхні труби, розміщені з боку розвалу блока циліндрів. Частина рідини спрямовується для охолодження циліндрів компресора. Рідина, яка охолодила стінки циліндрів, проходить у порожнину головки і надходить у два збірні верхні патрубки.

У цих патрубках розташовані термостати, що змінюють напрям руху рідини залежно від її температури. Далі рідина надходить у радіатор для охолодження. Взимку потрібно використовувати не просто воду, а антифриз - рідина з низькою температурою замерзання. Його рекомендується заливати при температурі повітря нижче 0 ° С в систему охолодження. На рисунку 1.1 наведена схема системи охолодження двигуна Opel Omega.

де: 1 - пробка розширювального бачка; 2 - розширювальний бачок; 3 - шланг радіатора; 4 - шланг від радіатора до розширювального бачка; 5 - відвідний шланг радіатора; 6 - лівий бачок радіатора; 7 - алюмінієві трубки радіатора; 8 - датчик включення електровентилятора; 9 - правий бачок радіатора; 10 - зливна пробка; 11 - серцевина радіатора; 12 - кожух електровентилятора; 13 - крильчатка електровентилятора; 14 - електродвигун; 15 - зубчастий шків насоса; 16 - крильчатка насоса; 17 - зубчастий ремінь приводу розподільного валу; 18 - відвідний патрубок радіатора нагрівника; 19 - підводить трубка насоса; 20 - шланг підведення рідини до пускового пристрою карбюратора; 21 - блок підігріву карбюратора; 22 - випускний патрубок; 23 - підводить патрубок нагрівника; 24 - шланг відведення рідини від блоку підігріву карбюратора; 25 - термостат; 26 - шланг від розширювального бачка до термостата

Рисунок 1.1 - Прнцип роботи системи охолодження двигуна

Антифриз отруйний, тому поводитися з ним треба обережно. Так як коефіцієнт об'ємного розширення антифризу більше, ніж у води, ним слід заповнювати систему на 95% її місткості.

1.2.1 Рідинний насос

Рідинний насос відцентрового типу забезпечує циркуляцію рідини в системі охолодження двигуна. Він встановлений на передньому торці блока циліндрів двигуна.

У корпусі насоса двигуна Opel Omega на кулькових підшипниках 10 (рисунок 1.2) встановлений вал. На передньому кінці вала закріплено шпонкою і болтом 9 привідний шків 8. На протилежному кінці вала напресована і закріплена гайкою крильчатка насоса.

де : 1 - корпус; 2 - кришка; 3 - гайка кріплення кришки насоса; 4 - вентилятор; 5 - маточина шківа; 6 - накладка; 7 - валик; 8 - шків; 9 - стопорний гвинт підшипника; 10 - підшипник; 11 - сальник; 12 - крильчатка

Рисунок 1.2- Рідинний насос

Вал приводиться в обертання за допомогою клинопасової передачі від шківа гідромуфти. Порожнина в корпусі під крильчатку герметизується сальником 11. Підшипники 10 з одностороннім ущільненням. Порожнина підшипників при збиранні заповнюється мастильним матеріалом, який необхідно поповнювати в процесі експлуатації через прес-маслянку.

1.2.2 Вентилятор

Вентилятор осьового типу, створює додатковий потік повітря через серцевину радіатора системи охолодження. Вентилятор двигуна Opel Omega закріплений на маточині веденого вала гідромуфти і розміщений у кожусі. При обертанні вентилятора кожух формує потік повітря, спрямований через серцевину радіатора, і тим самим підвищує ефективність охолодження.

Привід вентилятора гідравлічний; він складається з гідромуфти і вимикача режиму її роботи. Гідромуфта приводу вентилятора забезпечує передачу крутного моменту від колінчастого вала двигуна до вентилятора і зниження динамічних навантажень, що виникають при різкій зміні частоти обертання колінчастого вала. Вимикач забезпечує автоматичне вмикання або вимикання вентилятора.

1.2.3 Гідромуфта

Передача крутного моменту з ведучого колеса 2 гідромуфти (Рисунок 1.3)на ведене колесо 4 відбувається при заповненні робочої порожнини маслом.

Гідромуфта найпростіший елемент гідромеханічної трансмісії. Крутний момент на ведучому валу гідромуфти дорівнює крутному моменту на відомому валу, таким чином, гідромуфта не змінює крутний момент, переданий через неї з вала двигуна на коробку передач.

Гідромуфта складається з трьох основних деталей - картера, ведучого (насосного) колеса і веденого (турбінного) колеса. Насосне і турбінне колеса мають однакову конструкцію і зазвичай збігаються за формою. У розрізі обидва колеса мають форму півкола, утворюючи в зібраному вигляді окружність з невеликим зазором по центру. Усередині жолоби коліс встановлені поперечні лопатки - у провідному колесі направляючі, у веденому турбінні. Колеса встановлені навпроти один одного з мінімальним зазором. Внутрішня порожнина картера гідромуфти заповнена маслом. При працюючому двигуні масло, що надходить з нагнітальної секції масляного насоса через канал вимикача, потрапляє на лопаті ведучого колеса, що обертається і захоплюється ними, отримуючи при цьому кінетичну енергію.

де : 1- колінчастий вал двигуна; 2- насосне колесо; 3- заливна пробка; 4- турбінне колесо; 5- додаткова полость; 6- ведомий вал; 7- торцеве кплотнєніє; 8- поріжок; 9 - ребра для повітряного охолодження гідромуфти. синім кольором показано обертання робочих коліс гідромуфти; червоним - потік рідини в гідромуфті

Рисунок 1.3 - Гідромуфта приводу вентилятора

В порожнині коліс встановлюється внутрішня циркуляція масла. Частинки масла, ударяючись об лопаті веденого колеса, віддають йому енергію, забезпечуючи обертання ведених деталей і вентилятора.

Частота обертання веденого колеса залежить від кількості масла, що надходить у порожнину гідромуфти. Різка зміна частоти обертання колінчастого вала двигуна супроводжується проковзуванням ведучого колеса гідромуфти відносно веденого, що знижує динамічні навантаження в приводі.

Насаджене на вал двигуна подібно провідному диску зчеплення насосне колесо обертається усередині герметичного картера гідромуфти, приводячи направляючими лопатками в рух заполняющее гідромуфту масло. В'язке масло потрапляє на турбінні лопатки веденого колеса, передаючи їм кінетичну енергію насосного колеса, в результаті чого ведене колесо приходить в обертання.

1.2.4 Радіатор

Радіатор призначений для передачі тепла від охолодної рідини в довкілля. Радіатор трубчасто-стрічкового типу розташований перед двигуном. Він складається з теплорозсіюючої серцевини (остова), верхнього і нижнього бачків і деталей кріплення. Три ряди розташованих вертикально овальних трубок серцевини впаяно в бачки. Для збільшення теплорозсіюючої поверхні простір між трубками заповнений гофрованою мідною стрічкою, розташованою горизонтально і в перегинах припаяної до бічних поверхонь трубок. До бачків припаяні сталеві бічні стояки, що створюють разом з нижньою пластиною каркас радіатора. У верхній бачок упаяні патрубки підведення нагрітої рідини з головок блока двигуна і відведення пари в розширювальний бачок. Нижній бачок оснащений патрубком для відведення від радіатора охолодної рідини до насоса. Радіатор у зборі з кожухом вентилятора кріпиться до кронштейнів рами через гумові кільця.

1.2.5 Розширювальний бачок

Розширювальний бачок компенсує зміну об'єму рідини при її розширенні внаслідок підвищення температури на працюючому двигуні, сприяє видаленню з охолодної рідини повітря і конденсації пари, що надходить з системи охолодження, створює підпір рідини у працюючому рідинному насосі, покращуючи умови його роботи, а також дає змогу контролювати рівень заповнення.системи охолодження.

У заливній горловині бачка встановлена пробка 1 (рисунок 1.4) з випускним 5 і впускним 6 клапанами.

де: 1 -- пробка з клапанами;2 -- шток; 3 -- пружина; 4 -- горловина розширювального бачка; 5 -- випускний (паровий) клапан; 6 -- впускний клапан (повітряний); 7 -- прокладка

Рисунок 1.4- Пробка розширювального бачка

Випускний (паровий) клапан оберігає радіатор і трубопроводи від руйнування при збільшенні тиску в системі внаслідок розширення охолодної рідини при підвищенні її температури або виділення пари. Пружина 3 випускного клапана 5 розрахована на створення в системі охолодження надмірного тиску до 65 кПа.

1.2.6 Термостат

Термостат (Рисунок 1.5 ) служить для прискорення прогрівання холодного двигуна і автоматичного регулювання температури охолоджуючої рідини при русі автомобіля. При прогріванні холодного двигуна патрубок, що сполучає порожнини блока з радіатором, закритий радіаторним клапаном , перепускний клапан відкритий і забезпечує підведення рідини до насоса. Рідина в цьому випадку циркулює малим колом, минувши радіатор, що прискорює прогрівання двигуна. Прогрівання двигуна до температури 80 ± 2°С викликає плавлення активної маси в балоні, що призводить до переміщення його вправо; при цьому відкривається верхній клапан. Рідина починає циркулювати частково і великим колом з охолодженням її в радіаторі.

У середині термостата знаходиться активна рідина, яка двигає поршні - ця рідина це цирозин, вона має великий коефіцієнт розширення при нагріванні і стискається до попереднього об'єма при остиганні.

Повне відкриття верхнього клапана і закриття нижнього клапана відбувається при температурі рідини 93 ± 2°С, що забезпечує циркуляцію рідини тільки через радіатор.

де:1 - вхідний патрубок (від двигуна); 2 - перепускний клапан; 3 - пружина пврепуськного клапана; 4 - стакан; 5 - гумова вставка; 6 - вихідний патрубок; 7 - пружина основного клапана; 8 - сідло основного клапана; 9 - основний клапан; 10 - тримач; 11 - регулювальна гайка; 12 - поршень; 13 - вхідний патрубок від радіатора; 14 - наповнювач; 15 - обойма; D - вхід рідини від двигуна; Р - вхід рідини від радіатора; Н - вихід рідини до насоса

Рисунок 1.5 - Режими термостата

При зниженні температури рідини об'єм активної маси в балоні термостата зменшується і пружина , переміщуючи клапани, збільшує циркуляцію рідини через блок циліндрів з одночасним зниженням її руху через радіатор. Прогрівання двигуна і вихід його на оптимальний режим роботи прискорюються.

На рисунку 1.6 наведена схема системи охолодження двигуна

де : 1-радіатор; 2-нижня порожнина корпуса термостата; 3-нижній патрубок термостата; 4-бічні вікна термостата-5-тяга, б-жалюзі; 7-серцевина радіатора; 8-верхній бак радіатора; 9-заливна горловина; 1О-пробка ; 11-пароотводную трубку; 12-підводить патрубок; 13-кожух вентилятора; 14, 19, 22 і 30-шланги; 15-верхній патрубок корпусу термостата; 16-основний клапан термостата; 17-бічна порожнину корпуса термостата; 18-кільце ущільнювача термостата; 20-термометр; 21-труба; 23-водяна сорочка пускового двигуна; 24-патрубок; 25-зливний кран сорочки блоку; 26-водяна сорочка головки блоку; 27-водяна сорочка блоку циліндрів; 28-отвір водорозподільної каналу; 29 - водяний насос; 31-відвідний патрубок радіатора; 32 - зливний кран радіатора; 33-нижній бак радіатора.

Рсунок 1.6 - Схема системи охолодження двигуна

Висновок

в ході виконання першої частини курсового проекту я дізнався історію системи охолодження , про класифікував види систем охолодження та розібрався з принципом дії. Більш детальніше я розглянув систему охолодження конкретного автомобіля, а саме Opel Omega. Я розглянув складові системи охолодження Opel Omega такі як : термостат, гідромуфта, радіатор, розширювальний бачок та інші.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ

2.1 Характеристика об'єкту проектування

2.1.1 Загальна характеристика дільниці по ремонту системи охолодження

До складу АТП входять автомобілі Opel Omega -120 штук.

На АТП є склади запасних частин, матеріалів, паливно-змащувальних матеріалів.

2.1.2 Вихідні дані до курсового проекту

Таблиця 2.1 - Вихідні дані до курсового проекту

Модель рухомого складу

Ум.

Поз.

Од.

Вим.

Марка автомобіля

Opel Omega

1

Списочна кількість

АСП

шт

120

2

Середньо добовий пробіг

lСД

км

140

3

Пробіг з початку експлуатації

Доля LКР

0,75-1

4

Кількість робочих днів

ДР

дні

280

5

Кількість робочих днів зон ТО і g ПР

ДРЗ

дні

280

6

Категорія умов експлуатації

КУЕ

2

7

Природно кліматична зона

ПКЗ

Помірно теплий

8

Дільниця, що проектується

Дільниця по ТО та ремонту системи охолодження

9

Технологічний процес

ТО та ПР

2.2 Розрахунок виробничої програми ТО і Р рухомого складу АТП

Визначення і корегування періодичності і трудомісткості ТО і Р рухомого складу

Вибір коефіцієнтів корегування

Нормативи періодичності ТО, пробігу до КР , трудомісткості ТО і ПР корегуються за допомогою спеціальних коефіцієнтів корегування К15 які залежать від :

- категорії умов експлуатації - К1;

- модифікації рухомого складу - К2;

- природно кліматичних умов - К3;

- пробігу з початку експлуатації - К4;

- кількості автомобілів на АТП - К5;

Результуючі коефіцієнти для кожного виду корегування визначаються по формулах:

КLТО13;

КLКР123;

К44; (2.1)

КtТО=*К25;

КtПР12345;

де: КLТО, КLКР, К4, КtТО, КtПР - коефіцієнти , корегуючи відповідно періодичність ТО , пробіг до КР, час простою в ТО і ПР, трудомісткість ТО, трудомісткість ПР.

Для автомобілів Opel Omega:

КLТО = 0,9*1,0= 0,9

КLКР=0,9*1,0*1,1= 0,99

К4=1,4

КtТО=1,0*1,10= 1,1

КtПР=1,1*1,0*0,9 *1,3*1,10=1,4

Результати розрахунків заносимо в таблицю 2.2

Вид корегування

Ум.поз.

Марка автомобіля Opel Omega

К1

К2

К3

К4

К5

Рез

1.Періодичність ТО

КLТО

0,9

1,0

0,9

2.Пробіг до КР

КLКР

0,9

1,0

1,1

0,99

3.Час простою в ТО,КР

К4

1,4

1,4

4.Трудомісткість ТО

КtТО

1,0

1,10

1,1

5.Трудомісткість ПР

КtПР

1,1

1,0

0,9

1,3

1,10

1,4

Вибір і корегування нормативів ТО і Р рухомого складу АТП

Нормативи ТО і Р рухомого складу встановлені „Положенням про ТО і Рухомого складу автомобільного транспорту” і відповідають нормальним умовам експлуатації. До них відносяться :

- пробіг до ТО-1: 5000 (км);

- пробіг до ТО-2: 20000 (км);

- пробіг до КР: 130000 (км);

- час простою в ТО і ПР: 0,54 (дні/1000км);

- дні простою в КР: 10 (дні);

- трудомісткість ЩТО: 0,5 (люд*год);

- трудомісткість ТО-1: 2,9 (люд*год);

- трудомісткість ТО-2: 11,7 (люд*год);

- трудомісткість ПР: 3,2 (люд*год/1000км).

Корегування нормативних значень проводиться з допомогою результуючих коефіцієнтів корегування по формулах :

; (2.2)

Для автомобілів Opel Omega:

Одержані значення пробігів необхідно скорегувати ще раз, по кратності середньодобового пробігу. Це пояснюється тим , що автомобіль може бути встановленим на обслуговування тільки після завершення робочої зміни, тобто період між сусідніми ТО повинен відповідати цілому числу днів.

Корегування по кратності середньодобового пробігу проводиться в такій послідовності:

Для пробігу до ТО-1:

- кількість днів між сусідніми ТО-1: (2.3)

пд=

округляється до цілого числа і знаходиться:

LТО-1=32,1*140= 4494 (км)

Для пробігу до ТО-2:

- кількість періодів ТО-1 в періоді ТО-2: (2.4)

округляється до цілого числа і знаходиться:

Для пробігу до КР:

-кількість періодів ТО-2 в періоді КР:

(2.5)

округляється до цілого числа і знаходиться:

Для автомобілів Opel Omega:

Для пробігу до ТО-1:4494(км)

Для пробігу до ТО-2:17976(км)

Для пробігу до КР:125832(км)

Результати розрахунків заносимо в таблицю 3

Таблиця 2.3 - Значення розрахункових нормативів

Розрах.

Норм.

Ум.

Позн

Один.

Вим

Opel Omega

Норм

знач

Скор.

по К”

Скор.

по n”

Прийн. до розр

Пробіг до ТО-1

LТО-1

км

5000

4500

4494

4494

Пробіг до ТО-2

LТО-2

км

20000

18000

17976

17976

Пробіг до КР

LКР

км

130000

128700

125832

125832

Час простою

в ТО і ПР

ДПР

дні на 1000 км

0.95

0.756

-

0.756

Дні прос-

тою в КР

ДКР

дні

10

-

-

10

Трудоміс-

ткість ПР

tЩТО

люд*год

0.5

0,55

-

0,55

Трудоміс-

ткість ТО-1

tТО-1

люд*год

2.9

3,19

-

3,19

Трудоміс-

ткість ТО-2

tТО-2

люд*год

11,7

12,87

-

12,87

Трудоміс-

ткість ПР

tПР

люд*год

3,2

4,48

-

4,48

2.3 Розрахунок виробничої програми по ТО і Р РС в кількісному вираженні

Визначення коефіцієнтів технічної готовності і випуску

Коефіцієнт технічної готовності бТ являє собою відношення кількості технічно справного рухомого складу до загальної і знаходиться по формулі

(2.6)

де: lс-д- середньодобовий пробіг, км; ДПР- скоригований час простою в ТО і ПР, дні/1000 км; ДКР- скориговані дні простою в КР, дні; LКР- скоригований пробіг дот КР, км.

Для автомобіля Opel Omega:

Коефіціент випуску бВ являє собою відношення кількості днів роботи технічно справного РС до загальної кількості календарних днів:

(2.7)

де: ДР- кількість робочих днів автомобілів; ДК- кількість календарних днів в році.

Для автомобіля Opel Omega:

Визначення річного пробігу групи автомобілів.

Загальний річний пробіг всіх автомобілів однієї технологічно сумісної групи:

(2.8)

де: АСП- число автомобілів однієї технологічно сумісної групи.

Для автомобіля Opel Omega:

Визначення річної і добової програми ТО і Р РС

Кількість КР, ТО-1, ТО-2, ЩТО за рік визначається по кожній технологічно сумісній групі РС по формулах:

Кількість КР:

Кількість ТО-2: (2.9)

Кількість ТО-1:

Кількість ЩТО:

Для автомобіля Opel Omega:

Кількість ЩТО, ТО-1, ТО-2, за добу визначається також по кожній технологічно сумісній групі РС по формулах:

(2.10)

Для автомобіля Opel Omega:

Результати розрахунків заносимо в таблицю 2.4

Таблиця 2.4 - Річна програма ТО і Р РС

Марка автомобіля

Коеф.

Річн

Пробіг км

Кількість за рік

Кількість за добу

бТ

бВ

ВАЗ 2170

0,8

0,6

3679200

29,2

175,4

614

26280

0,6

2,19

93,8

По АТП

0,8

0,6

3679200

29,2

175,4

614

26280

0,6

2,19

93,8

2.4 Розрахунок виробничої програми ТО і ПР ТС в трудовому вираженні

Річна трудомісткість робіт по ТО визначається на основі річної виробничої програми і скориговані трудомісткості одиниці обслуговування :

- трудомісткість ЩТО:

(2.11)

де: КМ=0.35...0.75- коефіцієнт механізації

- трудомісткість ТО-1:

- трудомісткість ТО-2:

Річний об'єм робіт по ПР визначається виходячи з робочого пробігу групи автомобілів і скоригованої трудомісткості ПР на 1000 км пробігу.

(2.12)

Для автомобіля Opel Omega:

Результати визначення річних трудомісткостей заносимо в таблицю 5

Таблиця 2.5 - Річна програма ТО і Р ТС

Марка автомобіля

Трудомісткість , люд*год

ТЩТО

ТТО-1

ТТО-2

ТПР

ТСУМ

Opel Omega

9855

1958

2257

16482

30552

ГС 5%

492,75

97,9

112,85

824

1527,6

2.5 Розподіл трудомісткостей ТО і ПР по видах робіт

Розподіл по видам робіт проводиться окремо для ЩТО, ТО-1, ТО-2 і ПР .

Користуючись таблицями розподілу робіт ТО і ПР по процентному відношенню, знаходяться трудомісткості окремих видів робіт в межах одного виду обслуговування -ЩТО, ТО-1, ТО-2 або ПР :

, (2.13)

де: ТВ- розрахункова трудомісткість окремого виду робіт , люд*год;

ТN- річна трудомісткість даного виду ТО або ПР (по АТП), люд*год;

с- процентна доля окремого виду робіт від річної трудомісткості даного виду ТО і ПР, %.

Так як нам потрібна трудомісткість по системы охолодження, а розраховували трудомісткість по всіх автомобільних системах знаючи ,що система охолодження складає 5% від всіх видів робіт, виизначаємо трудомісткість по видам ТО і ПР.

Таблиця 2.6 - Розподіл трудомісткостей ТО і ПР по видах робіт

Вид робіт

%

Трудомісткість , люд*год

1

2

3

ЩТО

Прибиральні

80

394,2

Миючі

20

98,55

Всьго

100

492,75

ТО-1

Діагностичні

15

14,68

Закріплюючі

50

48,9

Регулювльні

15

14,68

Змасчювальні, очистні

20

19,58

Всього

100

97,9

ТО-2

Діагностичні

10

11,2

Закріплюючі

45

50,7

Регулювльні

15

16,9

Змасчювальні, очистні

10

11,2

Відновлювальні

15

16,9

Розбирально-збиральні

5

5,6

Всього

100

112,85

ПР

Діагностичні

5

41,2

Регулювльні

10

82,4

Розбирально-збиральні

35

288,4

Дефектація

13

107,1

Комплектація

10

84,2

Відновлювальні

17

140

Змасчювальні, очистні

10

82,4

Вього

100

824

2.6 Розрахунок чисельності робітників

Чисельність робітників знаходиться окремо по проектуємій дільниці. Визначається штатна і явочна кількість робітників.Чисельність робітників залежить від об'єму робіт на дільниці іф фонду робочого часу працівника.

Фонди робочого часу явочних і штатних працівників знаходяться за формулами:

ФЯ= (ДКВСВ)*tЗМПС*tСК ,

ФШ=(ДКВСВВІДПОВ)*tЗМПС*tСК .

ФЯ= (365-85-9)*8-3*1=2165(год)

ФШ=(365-85-9-18-3)*8-3*1=1997(год) (2.14)

де: ДК - календарні дні; ДВ - кількість вихідних днів; ДСВ - кількість святкових днів; ДВІД - кількість днів відпустки; ДПОВ - кількість пропусків по хворобі та інших поважних причинах; ДПС - кількість передсвяткових днів; tЗМ - тривалість зміни, год; tСК - час на який скорочується зміна , в суботні та передсвяткові дні;

Для розрахунку приймаємо:tЗМ - 8 год при 5-денному робочому тижневі;

tСК - 1 год; ДВІД - 18 днів; ДПОВ - 3 дні.

Явочна і штатна чисельність робітників :

(2.15)

де: Ті - річний об'єм робіт по проектуємій дільниці ( 5 % від загальної суми).

Приймаємо на дільницю таку кількість робітників:

- Явочних РЯ= 1(чол) ;

- Штатних РШ= 1(чол) .

2.7 Вибір обладнання

Все обладнання для виконання робіт по ТО та ПР в проектуємій дільниці поділяємо на дві групи : технологічне обладнання (станки, стенди, прилади, діагностичне обладнання і тд.) та технологічна оснастка і інструмент (стелажі, шафи, верстаки, комплекти інструментів).Номенклатура і кількість обладнання приймається по табелях технологічного обладнання і спеціалізованого інструменту для АТП, а також по різних довідниках обладнання для ТО і ПР трансмісії.

Опис приладів

Двостійкові електромеханічні підйомники з підставою (рисунок 2.1). Відмінною рісою двостійкового підйомніка є максимальна надійність.

Рисунок 2.1 - Двохстійковий електромеханічний підйомник

Наявність такого пристрій дозволяє виконувати ремонтні та інші роботи якісно і безпечно. Для передачі моменту провідного ходового гвинта, что крутитися, до гвинта протілежної стійки служити ланцюгова передача. Для забезпечення максімальної плавності и стабільності підйому при будь-якому допустимому розподілі НАВАНТАЖЕННЯ застосовано поєднання стальова и пластикових роликів.Характеристики:вантажопідйомність: 3200 кг;висота підйому: 2090 мм; кліренс: 100 мм; розмах лап передніх: 525 - 840 мм; розмах лап задніх: 900 - 1325 мм; гідростанція: 2,2 кВт; висота стійок: 3370 мм; відстань між стійками: 2500 мм. Вартість 27600 грн.

Установка для промивання радіаторів (рисунок 2.2)

Установка розроблена і призначена для промивання системи охолодження двигуна і повної заміни антифризу методом витіснення. Працює за рахунок високої швидкості змішування повітря і хімічних речовин з водою промивної рідини шляхом імпульсної подачі повітря. Вартість 10466 грн.

Тиск рідини регулюється від 0 до 6 бар. Установка дозволяє здійснювати як окрему промивку всієї системи, так і промивку радіатора опалення. З'єднання з системою охолодження проводиться за допомогою спеціальних адаптерів

Рисунок 2.2 - Установка для промивання радіаторів

Габаритні розміри установки: 463х400; ммОбсяг внутрішнього резервуара: 20 л; Напруга живлення: 12 В; Максимальний струм споживання: 6 А; Межі робочого тиску: від 0 до 2.5 Bar; Діаметри адаптерів для підключення до системи охолодження автомобіля: ? 25; 32; 38; 50. Живлення установки (рисунок 2.2) здійснюється від акумулятора автомобіля, що обслуговується.

Установка для миття дрібних деталей ( рисунок 2.3)

Являє собою прямокутний бак, змонтований на пересувному резервуарі. Мийка здійснюється щіткою, до якої під тиском пневматичної системи низького тиску, подається миюча рідина. Крім того, мити деталі можна шляхом занурення деталей у бак з миючою рідиною, яка знаходиться в постійному русі, завдяки повітрю, що проходить через неї. Вартість 6223 грн.

Рисунок 2. 3 - Установка для миття дрібних деталей

- Ємність бака: 50Л

- Ємність резервуара: 65л

- Макисмальном робочий тиск: 0,5 бар

- Маса: 47,1 кг

Верстак 1А616 (рисунок 2.4)

Найбільший зовнішній діаметр оброблюваного виробу, мм 320; Найбільший зовнішній діаметр виробу, оброблюваного над супортом, мм 180; Найбільший діаметр прутка, оброблюваного в патроні, мм 34; Відстань між центрами, мм 710; Нарізати різьблення: Метрична, крок в мм 0,5 - 48; Дюймова, число ниток на один дюйм 48 - 2,5; Модульні, крок в модулях 0,25 - 5; Найбільше переміщення супорта, мм: Поздовжнє 670; Поперечне 195;v Найбільший кут повороту різцевих санчат, градусах 90 ;

Найбільше переміщення верхньої частини супорта, мм 120; Найбільше переміщення пінолі, мм 120; Число швидкостей шпинделя 21; Межі чисел оборотів, об / хв. 11 - 2240; Число поздовжніх і поперечних подач супорта 24; Межі подач супорта, мм / об: Поздовжніх 0,08 - 2,64; Поперечних 0,08 - 1,65; Потужність головного електродвигуна, кВт 4,5; Габарити верстата, мм 2225 x 1275 x 1220; Вага верстата, кг 1500. Вартість 32000 грн.

Рисунок 2.4 - Верстак 1А616

Токарний верстат 1А616 по призначені для обробки циліндричних, конічних і складних поверхонь - як внутрішніх, так і зовнішніх, а так само для нарізування різьблення. Для обробки торцевих поверхонь заготовок застосовуються різноманітні різці, розгортки, свердла, зенкери, а так само плашки і мітчики.

Код з літер індекс токарно-гвинторізного верстата 1А616 позначає наступне: цифра 1 - це токарний верстат; цифра 6 - позначає токарно-гвинторізний верстат, буква К - покоління верстата, цифра 20 - висота центрів (220мм). Наявність букви «П» в кінці індексу позначає підвищену точність.

Таблиця 2.7 - Табель виробничого обладнання для дільниці по ремонту СО.

Обладнання,

прилади,

інструменти

Тип

Кіл-сть

Габаритні розміри,

мм

Площа, м2

Потужність,

кВт

один.

заг.

один.

заг.

1

2

3

4

5

6

7

8

Установка для промивання радіаторів

1

1900*700

1,33

1,33

0,72

0,72

Посудина для перевірки технічного стану термостата

1

200*300

0,6

0,6

Шафа для матеріалів та інструментів

ОРГ - 0740

1

860*360

0,3

0,3

Верстак

1А616

1

2225*1275

2,8

2,8

4,5

4,5

Посудина для перевірки технічного стану термостата

Шафа для матеріалів та інструментів

ОРГ-0740

1

860*360

0,3

0,3

Ванна мийна пересувна

ОМ-1316

1

900*1200

1,08

1,08

Стіл монтажний металевий

ОРГ-1468 -01-080А

1

1400*500

0,96

0,96

Стелаж для деталей

ОРГ-1468 -01-010А

1

1400*500

0,7

0,7

Контейнер для вибракованих деталей

1

800*800

0,64

0,64

Установка для миття дрібних деталей

1

1152*982

1,13

1,13

0,5

0,5

Інструментальний візок з набором інструментів

70-7878

1

660*450

0,29

0,29

Підйомник двухстоєчний гідравлічний, 3,2т

L-209B

1

3675*250

9,19

9,19

2,2

2,2

Слюсарні лещата

ТССП-140

1

150*350

0,8

0,8

Умивальник

1

500*500

1,3

1,3

Всього

21,72

21,72

7,92

7,92

Сумарна площа обладнання складає 21,72м2

Площа відділення визначається:

(2.16)

де Кущ - коефіцієнт ущільнення, який враховує проходи та відстані між обладнанням (приймається Кущ=3-5); Sобл.заг. - сумарна площа під обладнання, м2. SВІД=21,72*5=108,6 Отже площа відділення складає 108,6 м2 До даного розділу додається план розміщення обладнання на відділенні АТП.

"Місцезнаходження СТО має дуже важливе значення в великих містах, де є значна кількість автосервісів, і власник автомобіля повинен прийняти рішення, на якому саме з них обслуговувати свій транспортний засіб, - упевнений Олександр Лизун, регіональний керівник підрозділу з розвитку автосервісних концепцій Bosch Service в Україні , Росії та Білорусі. - При виборі СТО автовласником враховується кілька вагомих критеріїв, зручність під'їзду серед них відіграє важливу роль. Головне завдання кожного з працівників автосервісу - зробити так, щоб власник автомобіля захотів потім ще раз повернутися на цю станцію, а також порадив її своїм знайомим ".

Для побудови плана дільниці по ремонту і технічному обслуговувані системи охолодження потрібно Створити проект приміщення під автосервіс. Потім узгодити його в місцевому управлінні містобудування та архітектури, перш ніж переступити до зведення будівлі. Піти шляхом найменшого опору було б - звернутися в компанію, що здійснює будівництво та обладнання автосервісу «під ключ», але це за коштами далеко не кожному підприємцю. Також потрібно подбати ще про декілька погоджувальних процедур, коли «коробка» майбутньої станції техобслуговування буде готова. Перш за все, слід отримати пожежний та санітарний паспорта об'єкта. В експлуатацію приміщення під автосервіс буде здано тільки якщо місцеві екологічні служби видадуть висновок, з якого випливає, що ваше заклад не стане наносити навколишньому середовищі дуже вже великої шкоди. При створенні проекту приміщення СТО потрібно враховувати, що без системи природного освітлення об'єкт зданий в експлуатацію не буде - співвідношення природного та штучного освітлення в будівлі під автосервіс суворо регламентовано. Важливим елементом оснащення приміщення станції техобслуговування є вентиляційна система - наявність потужної витяжної вентиляції в будівлі автосервісу обов'язково.

На рисунку 2.1 наведений план дільниці по ремонту і технічному обслуговуванню системи охолодження.

де: 1 - підйомник двухстоєчний гідравлічний, 4т; 2 - ванна мийна пересувна; 3- контейнер для вибракованих деталей; 4 - Верстак 1А616 5 - інструментальний візок з набором інструментів; 6 - шафа для матеріалів та інструментів; 7 - стіл монтажний металевий на якому стоїть посудина для перевірки технічного стану термостата і слюсарні лещата; 8- установка для миття дрібних деталей; 9- стелаж для деталей; 10- установка для промивання радіаторів; 11- умивальник

Рисунок 2.1 - План дільниці по ремонту і технічному обслуговуванню системи охолодження.

Висновок

в другій частині курсового проекту я навчився розраховувати виробничу програму ТО і ремонту рухомого складу АТП, визначати і корегувати періодичності і трудомісткості ТО і ремонту рухомого складу освоїв вибір коефіцієнтів корегування. Я навчився обраховувати кількість працівників, яка повинна працювати на автотранспортному підприємстві з урахуванням можливих пропусків по хворобі, вихідних, та святкових днів та інших корегуючи чинників. Я освоїв принцип проектування дільниці з обрахунком площі всієї дільниц, з розміщенням приладів, деталей, та допоміжних засобів по ремонту та обслуговуванню автомобіля.

В кінці другої частини у мене вийшов план мої дільниці по ремонту та обслуговуванню системи охолодження автомобілів, а точніше по системі охолодження автомобіля Opel Omega. З підрахунків у мене вийшло що для такого виду робіт на марку даного автомобіля припадає 1 робочий ці підрахунки були можливі після визначення трудоємкості робіт обслуговуванні автомобіля. Я визначив скільки повинно бути щоденного технічного обслуговування, першого, другого, та аж до капітального ремонту для автомобілів марки Opel Omega чисельністю 120 штук. В цьому розділі я дізнався що дуже багато залежить від категорії умов експлуатації, так як при хороших умовах - помірному кліматі, асфальтній, або бітонній дорозі з хорошим покриттям машина прослужить на багато довше ніж в суворих умовах експлуатації : на приклад в жарі, або на великому морозі, або болоті чи в кар'єрі тощо. Я розібрався з вибором обладнання для дільниці спеціалізованій на ремонті системи охолодження. Зрозумів яке обладнання потрібне, а без якого можна обійтися. Дізнався що не малу роль в проектуванні дільниці грає природнє освітлення - що означає що вікна повинні бути великими і просторими для достатньої освітленості будівлі і нормальної працездатності робітників.

3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ

3.1 Технічне обслуговування

Для забезпечення нормальної роботи двигуна потрібно ретельно обслуговувати систему охолодження.

При ЩТО необхідно:

- перевірити рівень охолодної рідини. Для цього на холодному двигуні відкрити контрольний кран на розширювальному бачку. Якщо із крана не потече рідина - рівень недостатній. Відновлювати його доливанням охолодної рідини потрібно в наступному порядку: закрити кран контролю рівня рідини; зняти пробку заливної горловини розширювального бачка й долити рідину через заливну горловину на 2/3висоти бачка; закрити пробку заливної горловини розширювального бачка. Доливають в систему охолодження готову суміш антифризу і чистої, не жорсткої води. Вид антифризу і антикорозійних добавок, відповідних системі охолодження, визначає виробник. Перед заливкою нової рідини слід промити систему антинакипіном для видалення накипу та іржі.

ТО-1

- змастити підшипники водяного насоса.

- перевірити чи не підтікає рідина в усіх з'єднаннях системи охолодження, й, якщо треба усунути підтікання рідини.

ТО-2

- перевірити герметичність системи охолодження.

- перевірити стан й дію жалюзі радіатора, а також їх кріплення.

- відрегулювати натяг пасів приводу водяного насоса та вентилятора.

- перевірити кріплення вентилятора.

- змастити підшипники водяного насоса.

- перевірити дію пароповітряного клапана пробки радіатора.

СТО

- двічі на рік промивати систему охолодження

- перевірити стан пускового підігрівника та інших допоміжних засобів полегшення пуску двигуна.

- Вчасно змінювати антифриз на воду та навпаки в залежності від пори року.

Для зливу рідини з системи охолодження, потрібно зняти пробку радіатора і відкрити зливні крани радіатора. Після повного зливу рідини у автомобіля на стоянці спускні крани слід залишити відкритими. Злита охолоджуюча вода отруйна, тому її не можна зливати у водойми та грунт. Повторно охолоджуючу рідину також не застосовують.

Підчас експлуатації виникають неполадки в роботі СО, які можливо усунути в робочих умовах, приклади неполадок, наведені в таблиці 3.1

Таблиця 3.1 - Характерні несправності СО

Неполадки

Причини

Метод усунення

1

Постійне зниження рівня охолоджуючої рідини в розширювально му бачку

1 - негерметичний радіатор;

2 - негерметичний розширювальний бачок;

3 - витоку охолоджуючої рідини через негерметичні з'єднання патрубків і шлангів

4 - пошкоджено ущільнення водяного насоса, пошкоджена ущільнювальна прокладка корпусу водяного насоса;

5 - недостатньо затягнуті болти кріплення головки блоку циліндрів (під час тривалої стоянки на холодному двигуні з'являється текти охолоджуючої рідини в стику головки блоку 3 блоком циліндрів; крім того, можлива поява слідів охолоджуючої рідини в моторному маслі);

- негерметичний радіатор обігрівача.

1- замініть радіатор;

2 - замініть розширювальний бачок;

3 - підтягніть хомути кріплення шлангів;

4 - замініть водяний насос, замініть прокладку ущільнювача;

5 - затягніть болти кріплення головки блоку циліндрів необхідним моментом;

- замініть радіатор обігрівача.

2

Двигун довго не прогрівається до робочої температури, тепловий режим під час руху нестабільний

Несправний термостат (клапан завис у відкритому положенні)

замініть термостат

3

Двигун

перегрівається, з нагрівника поступає холодне повітря

Надмірне зниження рівня охолоджуючої рідини через витік або пошкодження прокладки головки блоку циліндрів, що викликає утворення парових пробок у водяній сорочці двигуна.

Усуньте витік охолоджуючої рідини, замініть пошкоджену прокладку головки блоку циліндрів

4

Двигун перегрі-вається:

1 - серцевина радіатора засмічена брудом і комахами

2 - знижений рівень охолоджуючої рідини в розширювальному бачку;

3 - несправний термостат (клапан завис у закритому положенні)

4 - несправний водяний насос;

5 - електровентилятори не включаються через обрив електричних ланок датчиків, виходу з ладу запобіжників, датчиків, додаткових опорів, реле або електродвигунів вентиляторів

6 - пошкодження клапана в пробці розширювального бачка (постійно відкритий, через що система знаходиться під атмосферним тиском)

- трубки радіатора, шланги й сорочка охолодження двигуна засмічені накипом і мулистими відкладеннями

1 - промийте зовні серцевину радіатора, продуйте стислим повітрям;

2 - знайдіть місце витоку охолоджуючої рідини, усуньте протікання, долийте охолоджуючу рідину;

3 - замініть термостат;

4 - перевірте насос і в разі несправності замініть;

5 - перевірте і відновіть електричні ланки, при необхідності замініть запобіжники, датчики, опору, реле або електровентилятори в зборі;

6 - замініть пробку розширювального бачка;

7 - промийте систему охолодження і заповніть свіжої охолоджувальною рідиною

Однією з найбільш поширених несправностей системи охолодження є зменшення рівня охолоджуючої рідини з наступних причин: пошкоджено з'єднувальні шланги; нещільно затягнуті хомутики; зносилися спускні крани, пошкоджені бачки і трубки радіатора; недостатня щільність сальників насоса; випарування рідини.

Пошкоджені шланги потрібно замінити (в дорозі можна тимчасово обмотати шланг в ушкодженому місці ізоляційною стрічкою).

Хомутики потрібно підтягти (якщо кінці хомутиков зійшлися встик, потрібно підкласти під хомутики металеві пластинки), радіатор відправити в ремонт або замінити. Для автоматичного регулювання температури рідини в системі охолодження двигуна і прискорення прогріву після пуску служить термостат, працездатність якого можна перевірити без зняття його з двигуна і після його зняття з двигуна. Термостат забезпечує швидкий прогрів двигуна після пуску при низьких температурах повітря, а також відкриває велике коло охолодження, рятуючи двигун при високих температурах. При несправному термостаті двигун довго прогрівається до робочої температури, а потім перегрівається. При несправності термостата взимку також погіршується обігрів салону.

При перевірці працездатності термостата без зняття з двигуна двигун запускають і прогрівають його до робочої температури. У ході прогріву перевіряють температуру верхнього патрубка радіатора. Якщо патрубок і радіатор нагріваються повільно, це свідчить про заклинювання термостата або про його відсутність. У разі, коли термостат знімають з двигуна, з нього зливають охолоджувальну рідину, відгвинчують кришку, виймають термостат, очищають його від накипу і бруду, прочищають маленький отвір в клапані і поміщають його в ємність з теплою водою. Рідину поступово нагрівають. При температурі 80-85 ° С має розпочатися відкриття клапана термостата. Якщо ж термостат не реагує, то його потрібно замінити.

3.3 Вартість комплектуючих та послуг

В процесі експлуатації деталі та агрегати зношуються і потребують часткової заміни, або придбання суцільної нової деталі, тому їх потрібно купляти в спеціалізованих магазинах, на ринках, або на складах. Один з таких магазинів наведено в таблиці 3.2

Таблиця 3.2 - Вартість комплектуючих

№ п.п

Код

Найменування

Ціна, грн.

1

А11- 1311111BA-YT

Розширювальний бачок

55

2

А15-1308010

Подвійний вентилятор радіатора

849.21

3

480Е- 130603ОСА

Корпус термостату

85

4

А15-1303110

Патрубок охолодження верхній

79,57

5

480- 1307010ВА- STARLINE

Помпа охолодження

258,59

Всього

1327,34

Адреса: м.Київ, ул.Новоконстантиновська 22/15;Пн-Пт з 9:00 до 18:00; Субота з 9:00 до 14:00; тел.: / 044/536-10-30 сайт: http://asiaparts.com.ua/

Заміна, ремонт, обслуговування системи охолодження має свої еквіваленти в грошових одиницях, які наведені в таблиці 3.3

Таблиця 3.3 - Вартість надання послуг

№ п.

Найменування

Ціна, грн.

1

Заміна термостату

125

2

Заміна помпи

110

3

Заміна патрубка системи охолодження

від 85

4

Заміна радіатора

180

Всього

500

Автоцентр ATJI: м. Вінниця, вул. Хмельницкое шоссе, 130А. Телефон: (0432) 56-10-86. E-mail: vinnica@atl.ua. Режим роботи: Пн-Пт 08:00-19:00, Сб 08:00-17:00; Нд 09:00-17:00.

4. ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Техніка безпеки підчас виконання ТО та ПР

Охорона праці являє собою комплекс заходів і відповідних прийомів виконання робіт, що забезпечують збереження здоров'я трудящих на виробництві.

Підйомно-транспортне устаткування повинно бути в справному стані і використовуватися тільки за прямим призначенням До роботи з цим устаткуванням допускаються обличчя, що пройшли відповідну підготовку й інструктаж.

Під час роботи не слід залишати інструменти на краю оглядової канави. При складальних роботах забороняється перевіряти збіг отворів у деталях, що з'єднуються, пальцями: для цього необхідно користатися спеціальними ломиками. Під час розбирання і зборки вузлів і агрегатів варто застосовувати спеціальні знімачі і ключі. Гайки, що важко знімаються, спочатку потрібно змочити гасом, а потім відвернути ключем. Відвертати гайки зубилом і молотком не дозволяється.

Забороняється захаращувати проходи між робітниками місцями деталями і вузлами, а також збирати велику кількість деталей на місцях розбирання. Робочий інструмент варто тримати в справному стані. Підвищену небезпеку представляють операції зняття й установки пружин, оскільки в них накопичена значна енергія. .Ці операції необхідно виконувати на чи стендах за допомогою пристосувань, що забезпечують безпечну роботу. Гідравлічні і пневматичні пристрої повинні бути, постачені запобіжними і пропускними клапанами.

Вимоги виробничої санітарії і промислової гігієни. Приміщення, у яких робітники, виконуючи технічне чи обслуговування ремонт автомобіля, повинні знаходитися під ним, необхідно обладнати оглядовими канавами, естакадами з направляючими запобіжними чи ребордами підйомника.

Приточно-витяжна вентиляція повинна забезпечувати видалення виділюваних пар і газів і приплив свіжого повітря. Природне і штучне освітлення робочих місць повинне бути достатнім для безпечного виконання робіт.

На території підприємства необхідна наявність санітарно-побутових приміщень -- гардеробних, душових, умивальних (працюючі з етилованим бензином обов'язково повинні бути забезпечені гарячою водою).

4.2 Охорона природного середовища

Постійний ріст кількості автомобілів чинить негативний вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини.

Мільйони автомобільних двигунів забруднюють та отруюють атмосферу відпрацьованими газами, особливо у великих містах, де рух транспорту дуже інтенсивний. Шум від роботи двигунів та руху автомобілів негативно впливає на нервову систему людей, заважає їм працювати та відпочивати. Рухаючись з високою швидкістю, автомобіль становить за певних умов загрозу для життя людей, розташованих як на дорозі, і поблизу неї, так і в самих автомобілях. Усі ці негативні впливи автомобілів на людей та навколишнє середовище не можна повністю виключити, але можна в значній мірі зменшити.

При роботі автомобільного двигуна в атмосферу викидаються гази, що містять біля 60 різних речовин, у тому числі токсичні речовини та оксиди. Серед таких речовин оксид вуглецю, окисид азоту, вуглеводні альдегіди, сажу і т.д., а при застосуванні етилових бензинів - з'єднання свинцю. Зменшення токсичності відпрацьованих газів потрібно виконувати.

Зменшення досягається у результаті проведення ряду конструктивних мір: вибору режимів роботи та регулювання паливної апаратури, підтримки справного стану, роботи на збіднених сумішах та ін., а також спеціальних заходів (фільтрування та нейтралізації відпрацьованих газів).

З меншим забрудненням атмосфери удосконалюються нові типи таких двигунів, досліджується можливість заміни на автомобілях двигунів внутрішнього згорання іншими видами енергетичних установок.

В Україні та інших державах встановлені допустимі норми вмісту шкідливих компонентів в відпрацьованих газах для двигунів автомобілів, що випускаються промисловістю та знаходяться у експлуатації.

Основним джерелом шуму у містах є автомобільний транспорт. Шум створюється головним чином від викиду в атмосферу відпрацьованих газів та від взаємодії шин з дорогою. Найбільший шум створюють вантажні автомобілі з дизелями. Головним напрямком роботи по зниженню шуму автомобілів із двигунами внутрішнього запалення є вдосконалення глушників шуму випуску та конструкції.

Висновок


Подобные документы

 • Охолодження двигунів та інших частин автомобіля і підтримання їх в оптимальному температурному режимі. Види рідинного охолодження. Системи повітряного охолодження. Зняття і перевірка термостата, насоса охолоджуючої рідини. Основні несправності і ремонт.

  курсовая работа [489,6 K], добавлен 17.10.2015

 • Будова системи охолодження автомобіля ЗІЛ-130: радіатор і жалюзі, водяний насос. Технічне обслуговування даної системи. Питання менеджменту та маркетингу. Ремонт та методи відновлення. Охорона праці та навколишнього середовища при проведенні робіт.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 14.05.2011

 • Використання рідинної та повітряної систем охолодження в двигунах автомобілів. Рідинні системи охолодження, закритий та відкритий види. Принципові схеми систем охолодження двигунів. Види охолодних рідин. Будова системи охолодження двигуна ВАЗ-2109.

  реферат [3,2 M], добавлен 22.09.2010

 • Будова і принцип дії системи охолодження автомобіля ВАЗ-2107. Основні вузли, механізми, системи і агрегати. Порядок організації й виконання технічного обслуговування та ремонту. Принципи дії насоса охолодної рідини, радіатора, термостата, вентилятора.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 27.04.2011

 • Будова та принцип дії системи живлення автомобіля КамАЗ-5. Розрахунок виробничої програми технічного обслуговування рухомого складу АТП. Розподіл трудомісткостей ТО і ПР по видах робіт. Визначення чисельності робітників, вибір обладнання. Охорона праці.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 05.06.2011

 • Технічні і технологічні дані про автомобіль ГАЗ-53. Детальна будова системи охолодження, аналіз дефектів на її деталях та вузлах. Економічне обґрунтування способу та методу ремонту, перелік робіт, послідовність їх проведення; післяремонтна діагностика.

  курсовая работа [5,7 M], добавлен 06.07.2011

 • Будова і принцип дії трансмісії автомобіля ZAZ Lanos. Основи його експлуатації, технічного обслуговування та ремонту. Розрахунок виробничої програми ТО в трудовому вираженні. Розділ трудомісткостей ТО по видах робіт. Розрахунок чисельності робітників.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 16.05.2016

 • Загальна будова та принцип дії двигуна Chery Elara, його ремонт та діагностика. Технічне обслуговування та ремонт, вартість комплектуючих. Розрахунок виробничої програми та чисельності робітників. Дані з охорони навколишнього середовища та праці.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 20.05.2011

 • Будова, призначення та принцип дії гальмівної системи автомобіля ГАЗ-53. Особливості основних несправностей та методів їх усунення. Рекомендації по технічному огляду зчеплення даного автомобіля. Розрахунки й правила техніки безпеки під час ремонту.

  курсовая работа [4,9 M], добавлен 26.04.2011

 • Розрахунок циклової виробничої програми по технічному обслуговуванню та ремонту автобуса ЗІЛ–130. Розрахунок виробничої програми для всього парку автомобілів в кількісному виразі. Розрахунок шиномонтажного відділення та добової програми обслуговування.

  курсовая работа [66,7 K], добавлен 02.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.