Завдання і зміст системи технічного обслуговування машин

Застосування планово-запобіжної системи технічного обслуговування і ремонту в агропромисловому комплексі. Види зношування тракторів та сільгоспмашин: абразивне, корозійно-механічне та втомне. Структура технічної експлуатації машинно-тракторного парку.

Рубрика Транспорт
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.02.2014
Размер файла 301,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Завдання і зміст системи технічного обслуговування машин

Урок №1

Тема: Основні положення і елементи в системі технічного обслуговування машин. Роль кожного елемента системи технічного обслуговування.

Мета: Розглянути основні положення і елементи в системі технічного обслуговування машин.

ХІД УРОКУ

В агропромисловому комплексі - АПК - застосовується планово-запобіжна система технічного обслуговування і ремонту. тобто комплекс взаємопов'язаних заходів, документації і виконавців, необхідних для підтримання і відновлення якості машин, що входять у систему.

Система базується на безперервному контролі технічного стану машин, профілактичному характері головних заходів і на жорсткому плануванні цих заходів як за часом виконання, так і за обсягом робіт. Система технічного обслуговування - це комплекс планомірно здійснюваних організаційних і технічних засобів по обслуговуванню машин, що забезпечують нормальний технічний стан їх та готовність до роботи.

Сутність планово-запобіжної системи полягає в тому, що машину після певного наробітку (в умовних га, мотогодинах, кілометрах) зупиняють для перевірки стану і виконання певних операцій технічного обслуговування, а при потребі - технічного діагностування і ремонту. Проведення операцій технічного обслуговування суворо обов'язкове як за періодичністю, так і за обсягом передбачених робіт: ремонт планується відповідно до обсягу намічених робіт, а здійснюється залежно від технічного стану машин, обладнання.

Як показують дослідження і практика, допускається обґрунтоване збільшення на 20...30% установленого міжремонтного наробітку, це знизить на 15...20% витрати на ремонт. Контрольна оцінка критеріїв граничного стану регламентується обґрунтованою відправкою машини в ремонт з урахуванням оптимального використання технічного ресурсу її складових частин.

Система називається плановою, тому що всі види технічного обслуговування й огляду повинні виконуватись не після того., як машина вийде з ладу, а відповідно до завчасно розробленого графіка після певного наробітку.

Запобіжною система називається тому, що вона запобігає інтенсивному зношуванню та багатьом випадковим несправностям, відказам, аваріям шляхом виконання регламентованих профілактичних робіт.

Технічне обслуговування і ремонт є комплексна система, яка містить основні концепції, положення, нормативи інженерного забезпечення придатності до експлуатації сільськогосподарської . техніки, підвищення рівня ефективності її використання.

Крім цього, комплексна система вирішує основні задачі і підвищує продуктивність праці, збільшує виробництво продукції на - основі забезпечення надійної технічної готовності машин при мінімальних затратах праці і коштів; покращуй організацію і підвищує якість робіт з технічного обслуговування і ремонту машин і обладнання, забезпечує їм надійне зберігання, збільшує термін їх використання; оптимізує структуру і склад ремонтно-обслуговуючої бази. її планомірний і збалансований розвиток в умовах агропромислового комплексу; прискорює науково-технічний прогрес у використанні сільськогосподарської техніки.

Технічне обслуговування (ТО) - це комплекс операцій щодо підтримки робото здатності або справності машин під час їх використання, зберігання і транспортування.

Система технічного обслуговування -- це сукупність взаємозв'язаних засобів, документації технічного обслуговування та ремонту і виконавців, необхідних для підтримання та відновлення якостей виробів, що входять до цієї системи. До таких операцій належать:

- чистка і мийка машин;

- підтягування кріплення деталей;

- регулювання і мащення складових частин;

- очищення фільтрувальних елементів палива, оливи, повітря та робочих рідин;

- дозаправлення машин паливом, оливою тощо, тобто виконання операцій щодо підтримання роботоздатності машин.

Підчас відновлення конструктивних елементів машин ці операції належать до ремонту.

Періодичність технічного обслуговування (ремонту) -- це інтервал часу або напрацювання між двома послідовними обслуговуваннями (ремонтами) одного виду.

Тривалість технічного обслуговування (ремонту) -- календарний час проведення одного технічного обслуговування (ремонту) одного виду.

Трудомісткість технічного обслуговування (ремонту) -- затрати праці на проведення одного технічного обслуговування (ремонту) даного виду.

Вартість технічного обслуговування (ремонту) -- вартість одного технічного обслуговування (ремонту) даного виду.

Метод технічного обслуговування (ремонту) -- це сукупність технічних і організаційних правил виконання операції технічного обслуговування (ремонту).

Засоби технічного обслуговування (ремонту) -- будівлі та споруди, технічне устаткування, інструмент і оснащення, призначені для виконання технічного обслуговування (ремонту).

Ремонтний цикл -- інтервал часу чи напрацювання від початку експлуатації машини до першого капітального ремонту або між двома послідовними капітальними ремонтами.

Міжремонтний період -- інтервал часу або напрацювання між двома послідовними ремонтами.

Запасна частина -- нова або відновлена складальна одиниця машини, що призначена для заміни такої самої, але спрацьованої.

Технічна документація -- сукупність конструкторських, технологічних, нормативних і ремонтно-експлуатаційних документів, які потрібні під час експлуатації машин.

При будь-яких формах власності фахівці сільського господарства повинні забезпечувати не тільки збільшення виробництва с.-г. продукції а й зниження витрат на експлуатацію та утримання МТП, збереження техніки та економне витрачання паливно-мастильних матеріалів.

У процесі експлуатації тракторів, сільгоспмашин або автомобіль піддається внутрішнім і зовнішнім впливам, в результаті яких деформуються і руйнуються деталі, змінюються їх розміри, форми і властивості.

Розрізняють декілька видів зношування:

- абразивне (відбувається в процесі ріжучого або царапаючої дії на нього твердих частинок гальмівні накладки і барабан, в шкворневом поєднанні),

- корозійно-механічне ( ЦПГ, в гідропідсилювачах),

- втомні (ресори,осі), при заїданії.

Технічна експлуатація МТП з практичної точки зору - це комплекс технічних, технологічних, економічних та організаційних заходів, спрямованих на підтримку техніки в справному стані.

Технічна експлуатація МТП - у науковому плані визначає найбільш ефективну шляхи і методи управління технічним станом машин при оптимальних затратах праці і коштів.

У нової машини всі параметри технічного стану мають номінальної значення. Значення параметра, певне його функціональним призначенням і служить початком відліку відхилень. У процесі експлуатації вони змінюються (зростають або убувають) в напрямку від номінальних до граничних значень. У момент досягнення параметром технічного стану свого граничного значення втрачається працездатність, настає відмову. Щоб попередити втрату працездатності машини, необхідно утримати значення певної сукупності параметра технічного стану в області працездатною, обмеженою номінальним і граничним значенням параметрів.

Завдання технічної експлуатації МТП:

- Забезпечення своєчасності виконання всіх с.г. робіт за рахунок підтримки МТП в постійній технічній готовності, що характеризується коефіцієнтом технічної готовності;

- Зниження витрат праці і коштів на технічне обслуговування та відновлення працездатності машин на основі застосування сучасних технічних засобів і технологій з діагностування та прогнозування зупинкового ресурсу вузлів машин;

- Забезпечення тривалої виробничої експлуатації машин та їх довговічності при використанні за призначенням.

З метою реалізації основних положень і завдань технічної експлуатації МТП - прийнята єдина система технічного обслуговування і ремонту техніки, обов'язкова для виконання у всіх с.г. підприємствах, організаціях, фермерських господарствах та орендних колективу.

Система технічного обслуговування і ремонту машин - це комплекс заходів, технічних засобів, документації з ТО і ремонту та виконавців, необхідних для виконання робіт з підтримання та відновлення працездатності машин. технічний ремонт зношування трактор

До технічних засобів відносяться: устаткування, прилади, приспособлення, запчастини, інструмент.

Нормативно-технічна документація - документ, що регламентує періодичність ТО, послідовність, техвимоги.

Виконавці: майстер-наладчик, слюсар та ін.

Структура технічної експлуатації МТП включає в себе наступні елементи:

1. прийом і обкатка машин;

2. технічне обслуговування ( щозмінне , періодичне та спеціальне );

3. діагностування і прогнозування залишкового ресурсу машин;

4. зберігання машин;

5. забезпечення машин паливно-мастильними матеріалами;

6. усунення несправностей і ремонт

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.