Технологія діагностування і технічного обслуговування сільськогосподарських машин

Розрахунок кількості і трудомісткості ремонтно-обслуговуючих робіт тракторів, автомобілів, комбайнів і інших машин. Розподіл ремонту і ТО за місцем їх виконання. Підбір устаткування поста технічного обслуговування. Процес діагностування паливного насосу.

Рубрика Транспорт
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.05.2014
Размер файла 906,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Організаційна частина

1.1 Вихідні дані для планування ремонтно-обслуговувальних робіт

1.2 Розрахунок кількості ремонтно-обслуговувальних робіт МТП

1.2.1 Розрахунок кількості ремонтно-обслуговувальних робіт тракторів

1.2.2 Розрахунок кількості ремонтно-обслуговувальних робіт автомобілів

1.2.3 Розрахунок кількості ремонтно-обслуговувальних робіт комбайнів

1.2.4 Розрахунок кількості ремонтно-обслуговувальних робіт с.г. машин

1.3 Розрахунок сумарної трудомісткості ремонтно-обслуговувальних робіт М.Т.П.

1.4 Розподіл ремонтно-обслуговуючих робіт за місцем їх виконання

1.5 Складання річного плану завантаження ПТО

1.6 Побудова графіка завантаження ПТО

1.7 Режим роботи і фонди часу ПТО

1.8 Розрахунок кількості виробничих робітників ПТО

1.9 Розрахунок кількості робочих місць ПТО

1.10 Розрахунок і підбір устаткування поста ТО та їх технологічне планування

1.11 Розрахунок площі та освітлення поста

2. Технологічна частина

2.1 Коротка технічна характеристика машини (агрегату, вузла)

2.2 Обґрунтування і вибір способу діагностування і ТО

2.3 Розробка технологічного процесу і нормування операцій

2.4 Розробка технологічної документації на розроблений процес

3. Охорона праці і навколишнього середовища

3.1 Основні міроприємства по охороні праці і навколишнього середовища при виконанні ремонтно-обслуговуючих робіт

3.2 Основні вимоги охорони праці для робітників

3.3 Розрахунок вентиляції і опалення

4. Економічна частина

4.1 Визначення собівартості ремонтно-обслуговувальних робіт

4.2 Економічна ефективність технічного обслуговування

Висновки

Література

Вступ

Створення нової техніки потребує удосконалення бази технічного сервісу с.г. підприємств, які поки що не забезпечують якісного і своєчасного проведення усього комплексу заходів для підприємства роботоздатності техніки.Стан технічного діагностування і ставлення до нього, ще не відповідають сучасним вимогам.

Запровадження в Україні ринкової економіки, нових форм власності викликало докорінні зміни виробничих відносин у сфері агропромислового комплексу. Вони стосуються і служби технічного сервісу до якої відноситься весь комплекс послуг, що надаються виробникам та переробникам сільськогосподарської продукції у придбанні машин та обладнання з боку заводів-виробників, ремонтно-обслуговуючих підприємств і торгово-постачальних організацій. Останніми роками розробленно іосвоєнно виробництво тракторів малої потужності для фермерських і приватних господарств.

Потребують удосконалення організаційні форми технічного обслуговування. Покладання на механізаторів функцій, не пов 'язанихбезпосередньо з виробництвом сільськогосподарської продукції, не сприяє їх ефективній роботі.

Тому актуальним є пошук і впровадження таких форм організації праці, які б концентрували зусилля механізаторів на виконання основного завдання і максимально звільнили їх від турбот по обслуговуванню фермерських господарств, малих с.г підприємств для яких є недоцільним створення власної ремонтно-обслуговуючі бази і вони не в змозі організувати її на сучасному рівні

Більшість ремонтно-технічних підприємств сьогодні перебувають на межі банкрутства. Основними негативними факторами, що впливають на розвиток ринку технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств регіону є: скорочення обсягів ремонтного обслуговування, що визначає прискорене зношування сільськогосподарської техніки; неплатоспроможність сільськогосподарських підприємств, що призвела до зниження обсягів технічного обслуговування підприємств аграрної сфери; зменшення прибутковості сільськогосподарських і ремонтно-технічних підприємств, що сприяло зниженню рівня заробітної плати в цих галузях і призвело до відпливу кадрів, у першу чергу висококваліфікованих; дроблення великих господарств колективно-пайової форми власності на дрібні, а також організація фермерських господарств, що зумовили збільшення потреби в різній техніці; порушення економічних зв'язків між ремонтно-обслуговуючими підприємствами й суб'єктами аграрної сфери, що викликало зниження працездатності машин, збільшення строків польових робіт і максимізувало вартість послуг, що надаються.

У місті Гайсин знаходиться ПК «Зоря Поділля», в ній налічується така техніка як: Т-150К, Т-150, МТЗ-80, Клас…

В наявності велика кількість автомобілів таких як: КамАЗ, МАЗ, МАН, ЗИЛ, КРаЗ. Перелічена вище техніка знаходиться у задовільному стані. На території знаходиться «АЗС», де проводиться заправка автомобілів.

З часом, кожне місто починає поступово розвиватися, переходити на нову ступінь розвитку. Так що, на мою думку, моє місто та його підприємство має гарний розвиток.

Метою курсового проекту є розробка організаційних і технологічних заходів, які б забезпечили високу технічну готовність заданого парку машин та забезпечили високу якість виконання обслуговувально-діагностичних робіт.

трактор ремонт насос діагностування

1. Організаційна частина

1.1 Вихідні дані для планування ремонтно-обслуговувальних робіт

Вихідними даними для планування ремонтно-обслуговувальних робіт є кількісний склад парку тракторів, автомобілів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин та їх планове річне навантаження (табл.1.1), індивідуальне завдання на проектування та методичні вказівки. Виходячи з поставленого завдання проводимо необхідні розрахунки, що характеризують виробничу діяльність ремонтно-обслуговуючої бази с.г. підприємств.

1.2 Розрахунок кількості ремонтно-обслуговувальних робіт МТП

1.2.1 Розрахунок кількості ремонтно-обслуговувальних робіт тракторів

Кількість капітальних і поточних ремонтів (Nк , Nп )* та відповідних технічних обслуговувань (NТО-3,NТО-2,NТО-1,NСТО )* тракторів орієнтовно можна визначити для всіх машин однієї марки, не враховуючи останнього виду ремонту чи ТО кожної машини та напрацювання від останнього ремонту і ТО за наступними формулами:

[ 1 ,с.5] (1.1)

[1 ,с.5] (1.2)

[ 1,c.5] (1.3)

[1 ,с.5] (1.4)

[1 ,с.5] (1.5)

[1 ,с.5](1.6)

де Нр-планове річне навантаження машини даної марки, кг.вит.пал.;(табл. 1.1)

п - кількість машин даної марки, шт;(табл. 1.1)

Мк, МпТО-3ТО-2ТО-1, - відповідно міжремонтні норми ремонтів і ТО, кг.вит.пал.(табл. 1.1)

Примітка:* - визначену кількість ремонтів і технічних обслуговувань слід приймати цілим числом із заокругленням в меншу сторону, що забезпечить недопущення передчасної постановки трактора на більш складний ремонт або технічне обслуговування.

Підставивши значення у формули (1.1…….1.6) визначаємо кількість відповідних ремонтно-обслуговувальних робіт для тракторів марки ХТЗ Т-150К-03

Аналогічно проводимо розрахунки для інших марок тракторів та результати заносимо в таблицю 1,10
Кількість ремонтів і технічних обслуговувань кожного трактора з урахуванням витрат пального від початку його експлуатації (табл. 1.2) можна визначати, застосовуючи спеціальні шкали та лінійки.
Застосування лінійок ( особливо для реальних розрахунків) дає можливість зменшити затрату часу, особливо при розподілі технічних обслуговувань і ремонтів за кожним трактором даної марки по місяцях року.
Шкала періодичності, для відповідної марки тракторів , являє собою пряму лінію (більшість вертикально), виконану в певному масштабі, на якій наносять всі види технічних обслуговувань і ремонтів з початку експлуатації до капітального ремонту.
На лінійці (у тому ж масштабі) - планово-річний наробіток марки трактора на кожний місяць (з наростаючим підсумком).
Таблиця 1.2 Експлуатаційні показники використання

Марка трактора

Витратапалива, кг з початку експлуатації

Планова-річна витрата палива,кг

ХТЗ-150К-03

новий

25500

ХТЗ-150-03

36980

18800

ДТ-75м

1260

16800

МТЗ-1025.2

14560

10050

ЮМЗ-8040.2

60800

17050

УТО Х804

14500

6800

ОАОТ-30А-80

9840

3600

Враховуючи примірний розподіл механізованих робіт по місяцях року, длягосподарства зерно-бурякового напрямку (таблиця 1.3), проводимо розподіл витрати палива по місцях року для тракторів окремої марки та результати заносимо в таблицю (1.4)
Таблиця 1.3 Примірний розподіл витрати палива по місцях року для тракторів

Місяць

ХТЗ-150К-03

ХТЗ-150-03

ДТ-75М

МТЗ-1025.2

ЮМЗ-8040.2

YТО Х804

ОАОТ-30А-80

%

кг. витр. палива

%

кг. витр. палива

%

кг. витр. палива

%

кг. витр. палива

%

кг. витр. палива

%

кг.витр. палива

%

кг. витр. палива

С

4

1200

2

376

4

672

4

402

4

682

5

340

4

144

Л

4

1200

2

376

6

1008

4

402

5

852,5

5

340

4

144

Б

5

1275

3

564

4

672

4

402

4

682

5

340

4

144

К

13

3315

8

1504

8

1344

12

1206

10

1705

7

476

9

324

Т

9

2295

11

2068

7

1176

9

904,5

9

1534,5

10,5

714

9

324

Ч

8

2040

12

2256

9

1512

7

703,5

9

1534,5

10

680

10

360

Л

7

1785

9

1692

6

1008

10

1005

11

1875,5

11,5

782

13

468

С

12

3060

13

2444

15

2520

6

603

10

1705

12

816

13

468

В

11

2805

12

2256

9

1512

12

1206

11

1875,5

12

816

12

432

Ж

12

3060

15

2820

17

2856

13

1306,5

10

1705

13

884

9

324

Л

9

2295

10

1880

9

1512

10

1005

7

1193,5

5

340

8

288

Г

6

1530

3

564

6

1008

9

904,5

10

1705

4

272

5

180

Всього

100

25500

100

18800

100

16800

100

10050

100

17050

100

6800

100

3600

Таблиця 1.4 Примірний розподіл механізованих робіт по місяцях року

Марка трактора

Місяці року

Всього за рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Т-150

2

2

3

8

11

12

9

13

12

15

10

3

100

Т-150к

4

4

5

13

9

8

7

12

11

12

9

6

100

ДТ-75

4

6

4

8

7

9

6

15

9

17

9

6

100

Т-70с

2

-

-

8

18

15

10

10

30

7

-

-

100

МТЗ-80

4

4

4

12

9

7

10

6

12

13

10

9

100

ЮМЗ-6Л

4

5

4

10

9

9

11

10

11

10

7

10

100

Т-25

4

4

4

9

9

10

13

13

12

9

8

5

100

Таблиця 1.5 Примірний розподіл пробігу автомобілів по місяцях року, км. пробігу

Місяць

КАМАЗ

САЗ-3507

УАЗ-3303-01

%

км. пробігу

%

км. пробігу

%

км. пробігу

С

8

2640

5

842,5

8

1632

Л

5

4290

4

674

5

1020

Б

11

7920

6

1011

11

2244

К

7

10230

8

1348

7

1428

Т

9

13200

7

1179,5

9

1836

Ч

10

16500

10

1685

10

2040

Л

5

18150

11

1853,5

5

1020

С

11

21780

16

2696

11

2244

В

12

25740

11

1853,5

12

2448

Ж

13

30030

15

2527,5

13

2652

Л

5

31680

5

842,5

5

1020

Г

4

33000

2

337

4

816

Всього

100

100

16850

100

20400

Таблиця 1.6 Види ТО по місяцях за тракторами та автомобілями

Марка трактора

Витрата палива, кг з початку експлуатації

Планово-річна витрата палива, кг;

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ХТЗ-150К-03

Новий

25500

-

То-3

то-1

то-2

ХТЗ-150-03

36980

18800

-

то-1

ДТ-75М

1260

16800

То-3

МТЗ-1025.2

14560

10050

ЮМЗ-8040.2

60800

17050

YТО Х804

14500

6800

ОАОТ-30А-80

9840

3600

Графік витрати пального тракторами та пробігу автомобілями подано на аркуші 1 формату А-2 графічної частини.

1.2.2 Розрахунок кількості ремонтно-обслуговувальних робіт автомобілів

Для автомобілів кількість капітальних ремонтів(Nк)* і відповідних технічних обслуговувань (NТО-2,NТО-1,NСТО,)*визначаємо за формулами:

[1,с. 9 ] (1.7)

[1,с. 9 ] (1.8)

[1,с. 9 ] (1.9)

[1,с. 9 ] (1.10)

де Нр - плановий пробіг автомобіля, км. пробігу;(таблиця 1.1)

п - кількість автомобілів даної марки.шт;(таблиця 1.1)

Мк, МТО-2, МТО-1 - міжремонтні норми або періодичність, км. пробігу; (таблиця 1.1)

Примітка:* - визначену кількість ремонтів і технічних обслуговувань слід приймати цілим числом із заокругленням в меншу сторону, що забезпечить недопущення передчасної постановки трактора на більш складний ремонт або технічне обслуговування.

Підставивши значення у формули (1.7…….1.10) розраховуємо кількість відповідних ремонтів і ТО для автомобілів марки КАМАЗ

Аналогічно проводимо розрахунки для інших марок автомобілів і результати заносимо в таблицю 1.10.

Кількість ремонтів і технічних обслуговувань кожного автомобіля з урахуванням пробігу від початку його експлуатації ( табл. 1.6) можна визначити, застосовуючи спеціальні шкали та лінійки.

Шкала періодичності,для відповідної марки автомобіля, виконано в певному масштабі (подано на плакаті), де нанесено всі види технічних обслуговувань і ремонтів з початку експлуатації до капітального ремонту.

Лінійку виготовляємо в тому ж масштабі, що і шкала періодичностізгідно - планового наробіткуавтомобіля на кожний місяць (з наростаючим підсумком)

Таблиця 1.6 Експлуатаційні показники використання

Марка автомобіля

Пробіг (км) з початку експлуатації

Плановий пробіг, км

КАМАЗ

13600

33000

САЗ

60000

22500

УАЗ

1260

24000

Враховуючи примірний розподіл механізованих робіт по місяцях року, для господарств зерно-бурякового напрямку ( табл. 1.7), проводимо розподіл пробігу по місцях року для автомобілів окремої марки та результати заносимо в таблицю 1.8

Таблиця 1.7 Примірний розподіл пробігу автомобілів по місяцях року (для господарств зерно-бурякового напрямку)

Марка автомобіля

Місяці року

Всього за рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ГАЗ-53-12

4

5

7

7

9

12

14

13

11

11

5

2

100

ЗИЛ

5

3

5

7

9

12

9

18

12

10

7

3

100

КАМАЗ

8

5

11

7

9

10

5

11

12

13

5

4

100

САЗ-3507

5

4

6

8

7

10

11

16

11

15

5

2

100

УАЗ-469

9

10

9

4

8

8

4

10

8

9

10

11

100

Таблиця 1.8 Примірний розподіл пробігу автомобілів по місяцях року, км. пробігу

Місяць

КАМАЗ

САЗ

УАЗ

%

км. пробігу

%

км. пробігу

%

км. пробігу

С

8

2640

5

1125

9

2160

Л

5

1605

4

900

10

2400

Б

11

3630

6

1350

9

2160

К

7

2310

8

1800

4

960

Т

9

2970

7

1575

8

1920

Ч

10

3300

10

2250

8

1920

Л

5

1650

11

2475

4

960

С

11

3630

16

3600

10

2400

В

12

3960

11

2475

8

1920

Ж

13

4290

15

3375

9

2160

Л

5

1650

5

1125

10

2400

Г

4

1320

2

450

11

2640

Всього

100

33000

100

22500

100

24000

Приставивши лінійку до шкали періодичності визначаємо види ТО і ремонтів по місяцях, що будуть виконуватись за автомобілемпо кожному місяці і дані заносимо в табл. 1.9. (позначаючи їх відповідними позначеннями).

Використовуючи відповідні значення експлуатаційних показників використання та розподіл їх помісяцях року

Таблиця 1.9 Види ТО і ремонтів по місяцях за автомобілями

Марка автомобіля

Пробіг (км) з початку експлуатації

Плановий пробіг, км

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

КАМАЗ

САЗ

УАЗ

1.2.3 Розрахунок кількості ремонтно-обслуговувальних робіт комбайнів

Для самохідних комбайнів розраховувати кількість капітальних (Nк)* та поточних(Nп)* ремонтів, а також відповідних ТО (NТО-2, NТО-1,NСТО)*потрібно керуючись ГОСТ-207.93-86 та нормативними документами, за наступними формулами:

[1, с.10] (1.11)

[1, с.10] (1.12)

[1, с.10] (1.13)

[1, с.10] (1.14)

1 [1, с.10] (1.15)

деНр - планове річне навантаження на машини даної марки, фіз.га;(табл. 1.1)

п - кількість машин даної марки, шт.;(таблиця 1.1)

Мк, МпТО-2ТО-1, - відповідно міжремонтні норми ремонтів і ТО, фіз.га.(таблиця 1.1)

Примітка:* - визначену кількість ремонтів і технічних обслуговувань слід приймати цілим числом із заокругленням в меншу сторону, що забезпечить недопущення передчасної постановки трактора на більш складний ремонт або технічне обслуговування.

Підставивши значення у формули (1.11…….1.15) визначаємо кількість відповідних ремонтів і ТО комбайнів марки РСМ-10

Аналогічно проводимо розрахунки для інших марок комбайнів та результати заносимо в таблицю 1.10

1.2.4 Розрахунок кількості ремонтно-обслуговувальних робіт с/г машин

Для с.г. машин проводиться розрахунок кількості поточних ремонтів (NПР)*яка проводиться по коефіцієнту охоплення.

Кількістьпоточних ремонтів с/г. машин визначаємо за формулами:

NПР = n ? k1 [1, с.10] (1.16)

де n - кількість с/г. машин даної марки, шт.;(табл. 1.1)

k1 - коефіцієнт охоплення даного виду ремонту (табл. 1.1)

Підставивши значення для плугів у формулу (1.16) отримаємо:отримаємо: плуги

NПР = 2 • 0.8 = 1.6 Приймаємо NПР =1

Примітка:* - визначену кількість ремонтів і технічних обслуговувань слід приймати цілим числом із заокругленням в меншу сторону, що забезпечить недопущення передчасної постановки машини на більш складний ремонт або технічне обслуговування.

Аналогічно проводимо розрахунки для інших с.г. машин і результати заносимо в таблицю (1.10)

Таблиця 1.10 Розрахункова кількість ремонтно-обслуговувальних робіт МТП

Назва і марка машини

Кількість машин даної марки

Планово-річне навантаження

Кількість ремонтів і ТО

КР

ПР

ТО-3

ТО-2

ТО-1

СТО

Трактори

шт.

Кг.вит. палива

ХТЗ-150К-03

3

25500

0

1

2

12

48

6

ХТЗ-150-03

9

18800

1

3

4

27

106

18

ДТ-75М

7

16800

1

3

4

27

105

14

МТЗ-1025.2

7

10050

1

2

3

20

78

14

ЮМЗ-8040.2

6

17050

2

4

6

39

153

12

YТО Х 804

8

6800

1

4

12

24

126

16

ОАОТ-30А-80

7

3600

1

2

4

24

95

14

Автомобілі

км.пробігу

КАМАЗ

9

136000

1

*

*

28

89

18

САЗ

7

60000

1

25

79

14

УАЗ

7

1260

1

15

51

14

Комбайни

фіз.га

РСМ-10

5

1

3

*

4

15

5

КС-6Б

5

0

2

2

14

5

КСКУ-6

2

0

2

1

11

2

С/г. машини

Коєф. охоплення

Плуги

2

0,8

*

1

*

*

*

*

Культиватори

2

0,75

1

Сівалки

3

0,8

2

Жатки

4

0,75

3

1.3 Розрахунок сумарної трудомісткості ремонтно-обслуговувальних робіт МТП

Розрахунок трудомісткості ремонтно-обслуговувальних робіт тракторів

Сумарну трудомісткість обслуговувальних робіт тракторів (?ТТОтр, люд.год) відповідної марки визначаємо за наступною формулою:

ТО тр = Nп•tп+ NТО-3•tТО-3 + NТО-2•tТО-2 + NТО-1•tТО-1+ NСТО•tСТО[1,с. 12 ] (1.17)

Де Nп, NТО-3, NТО-2, NТО-1, NСТО - відповідна кількість ремонтно-обслуговувальних робіт тракторів даної марки, шт. ;(табл. 1.6)

tп, tТО-3, tТО-2, tТО-1,tСТО - відповідні нормативні трудові затрати на проведення ремонтно-обслуговувальних робіт тракторів, люд.год.(табл. 1.1)

Підставивши значення у формулу (1.17) визначаємо сумарну трудомісткість технічних обслуговувань тракторів (?ТТОтр …..люд.год) марки ХТЗ-150К-03

ТОтр ….. = 1·286+2·27,3 +12·8,1+48·2,6+6·7,3=606,4люд.год;

У процесі ТО і ПР проводять діагностування: загальне Д1 з періодичністю ТО-1 і по елементне Д2 за один-два дня до планового ТО. Діагностування Д1 призначене головним чином для визначення технічного стану вузлів і агрегатів. При діагностуванні Д2 знаходять конкретне місце несправності.

Трудомісткість діагностичних робіт тракторіввідповідної марки (?Т Д тр), при розрахунках, приймають в розмірі 5…8 % від сумарної річної трудомісткості:

Д тр=?ТТОтр•(5…8)/100 [ 1, с.13 ] (1.18)

де ?ТТОтр- сумарна річна трудомісткістьремонтно-обслуговувальних робіт тракторів,люд.год;

Підставивши значення у формулу (1.18) отримаємо:

Д тр=• 606,4+7 /100 =42,44люд.год;

Загальна трудомісткість проведення обслуговувальних та діагностичних робіт тракторів ХТЗ-150К-0,3 (?Ттрлюд.год) буде становити:

тр= ?Т ТО тр + ?Т Д тр [1, с. 13] (1.19)

Підставивши значення у формулу (1.19) отримаємо:

тр= 606,4 +42,44 = 648,84люд.год;

Аналогічно проводимо розрахунки для інших марок тракторів і результати заносимо в таблицю 1.11

Сумарна трудомісткість обслуговувальних робіт автомобілів

Сумарна трудомісткість обслуговувальних робіт автомобілів (?ТТОавт, люд.год) по марках визначаємо за наступною формулою:

ТОавт= (0,001Нр п tп)* + NТО-2tТО-2 + NТО-1tТО-1+ NСТО tСТО [1, с. 13] (1.20)

де NТО-2, NТО-1, NСТО - відповідна кількість технічних обслуговувань автомобілів даної марки,шт. ;(таблиця 1,10)

tп,tТО-2,tТО-1,tСТО - відповідні нормативні трудові затрати на проведення поточного ремонту і ТО автомобілів, люд.год.(таблиця 1.1)

* - трудові затрати на проведення поточного ремонту автомобілів на 1000 км. пробігу,люд.год.

Нр - плановий пробіг автомобіля, км. пробігу; (таблиця 1.1)

п - кількість автомобілів даної марки. шт; (таблиця 1.1)

Підставивши значення у формулу (1.20) визначаємо сумарну трудомісткість ремонтно-обслуговувальних робіт автомобілів марки КАМАЗ:

ТОавт=(0,001·33000·9·6,7)+28·8,63+89·1,9+18·20=2760,64 люд.год;

У процесі ТО і ПР проводять діагностування автомобілів, загальне Д1 з періодичністю ТО-1 і по елементне Д2 за один-два дня до планового ТО

Діагностування Д1 призначене головним чином для визначення технічного стану вузлів, що забезпечують безпеку руху. При діагностуванні Д2 знаходять конкретне місце несправності.

Річну трудомісткість діагностування автомобіліввідповідної марки (?Т Д автолюд.год)Д1 і Д2 визначають за емпіричними формулами:

Д1 авто = tД-1 • ( 1.1•NТО-1+NТО-2) [ 1 ,с.14 ] (1.21)

Д2 авто = 1.2 •tД-2•NТО-2 [ 1 ,с.14 ] (1.22)

де tД-1 , tД-2- трудомісткість одного діагностування в об'ємі загального та поелементного діагностування, люд.год; (табл.1.1)

NТО-1 , NТО-2- відповідна кількість технічних обслуговувань автомобілів даної марки,шт.;(табл.1.10)

Трудомісткість відповідного діагностування визначаємо по формулах:

tД-1 =tТО-1 •К1 [ 1 ,с.14] (1.23)

tД-2 = tТО-2 •К2 [ 1 ,с.14 ] (1.24)

де tТО-1, tТО-2 відповідні нормативні трудові затрати на ТО,люд.год;(табл. 1.1)

К1 , К2-частка трудомісткості діагностичних робіт при ТО-1 та ТО-2 ( для автомобілів К1 =0,08 …0,1, К2=0,06…0,1)

Підставивши значення у формулу (1.21 та 1.22) отримаємо:

tД-1 = 1,9·0,09=0,171люд.год;

tД-2=8,63·0,08=0,6904люд.год;

Підставивши значення у формулу (1.21 та 1.22) отримаємо:

Д1 авто=0,171·(1,1·89+28)=21,40люд.год

Д2 авто =1,2·0,69·28=23,18люд.год

Загальна трудомісткість діагностування визначаємо по формулі:

Д авто =?Т Д1 авто +?Т Д2 авто [1,с.14] (1.25)

Підставивши значення у формулу (1.25) отримаємо:

Д авто= 21,40 +23,18= 44,58люд.год;

Загальна трудомісткість проведення обслуговувальних та діагностичних робіт автомобілів одної марки (?Т авто…, люд.год) визначаємо по формулі:

авто = ?Т ТО авто + ?Т Д авто [1, с.14] (1.26)

Підставивши значення у формулу (1.26) отримаємо:

авто………..= 2760,64 +44,58 =2805,22люд.год;

Аналогічно проводимо розрахунки для інших марок автомобілів і результати заносимо в таблицю 1.11

Розрахунок трудомісткості обслуговувальних робіт комбайнів

Сумарну трудомісткість обслуговувальних робіт комбайнів (?ТТОкомб,люд.год)відповідної марки визначаємо за наступною формулою:

ТОкомб=Nпtп + NТО-2tТО-2 +NТО-1tТО-1+NСТОtСТО [ 1 ,с.15 ] (1.27)

де Nп, NТО-2, NТО-1, NСТО - відповідна кількість технічних обслуговувань комбайнів даної марки ;(таблиця 1.10)

tп, tТО-2, tТО-1,tСТО- відповідні нормативні трудові затрати на проведення ремонтно-обслуговувальних робіт комбайнів.(таблиця 1.1)

Підставивши значення у формулу (1.27) визначаємо сумарну трудомісткість обслуговувальних робіт самохідних комбайнів марки РСМ-10

ТОкомб= 3·230+4·6,17+15·3,44+5·58 =1056,28люд.год;

У процесі ТО і ПР проводять діагностування: загальне Д1 з періодичністю ТО-1 і по елементне Д2 за один - два дня до планового ТО.Трудомісткість діагностичних робіт комбайнів (?Т Д комб), при розрахунках, приймають в розмірі 5…8 % від сумарної річної і визначають по формулі:

Д комб=?Ткомб•(5…8)/100 [ 1 ,с.15 ] (1.28)

де ?Ткомб - сумарна річна трудомісткістьремонтно-обслуговувальних робіт тракторів,люд.год;

Підставивши значення у формулу (1.28) отримаємо:

Д комб РСМ-10.=1056,28·7 / 100 =73,93люд.год;

Загальна трудомісткість проведення обслуговувальних та діагностичних робіт комбайнів (?Ткомблюд.год) буде становити:

комб= ?Т ТО комб + ?Т Д комб [ 1 ,с.15 ] (1.29)

Підставивши значення у формулу (1.29) отримаємо:

комбРСМ-10= 1056,28 +73,93= 1130,21люд.год;

Аналогічно проводимо розрахунки для інших марок комбайнів і результати заносимо в таблицю 1.11

Розрахунок трудомісткості ремонтів с.г машин

Трудомісткість поточних ремонтів с.г машин (Тс.г , люд.год)відповідної марки визначаємо за наступною формулою:

Тс.г= Nп •tп [1 ,с.17 ] (1.30)

Де Nп - відповідна кількість ремонтів машин даної марки; (таблиця 1.10)

tп, - відповідні нормативні трудові затрати на проведення ремонтів і ТО с.г машин.(таблиця 1.1)

Підставивши значення у формулу (1.30) визначаємо трудомісткість поточних ремонтів плугів:

Тплугів = 1•17,92=17,92люд.год;

Аналогічно проводимо розрахунки для інших марок с.г машин і результати заносимо в таблицю 1.11

Загальна трудомісткість обслуговувально-діагностичних робіт МТП (Тмтп, люд.год) визначається за формулою:

Тмтптравт+ Ткомбс.г. [1 ,с.17 ] (1.31)

де Ттравт, Ткомб, Тс.г. - відповідно, сумарна трудомісткість

обслуговуючих робіт тракторів, автомобілів, комбайнів та с.г машин,люд.год.

Підставивши значення у формулу (1.31) отримаємо:

Тмтп= 9232,05+5396,63 +2113,13+318,41=17060,27 люд.год.

Таблиця 1.11 Розрахункова трудомісткість ТО МТП

Марка машини

Кількість машин

Вид ремонту

Кількість ремонтн- обсл. роб

Трудомісткість люд.год

Місце проведення

одинична

Загальна

Трактори

ХТЗ-150К-03

7

ПР

1

286

286

ПТО

ТО-3

2

27.3

54.6

ПТО

ТО-2

12

8.1

97.2

ПТО

ТО-1

48

2.6

124

НА ПОЛІ

СТО

6

7.3

43.8

ПТО

?Т Д тр

42.85

Всього по марці

-

648.85

ХТЗ-150-03

9

ПР

3

312

936

ПТО

ТО-3

4

20.7

82.8

ПТО

ТО-2

27

7.4

199.8

ПТО

ТО-1

105

3

315

НА ПОЛІ

СТО

14

11.3

158.2

ПТО

?Т Д тр

118.42

Всього по марці

-

1810.22

ДТ-75М

7

ПР

3

336

1008

ПТО

ТО-3

4

41.5

166

ПТО

ТО-2

27

8.9

240.3

ПТО

ТО-1

106

2.5

265

НА ПОЛІ

СТО

18

5.8

104.4

ПТО

?Т Д тр

124.85

Всього по марці

-

1908.55

МТЗ-1025.2

7

ПР

2

176

352

ПТО

ТО-3

3

19.8

59.4

ПТО

ТО-2

20

5.2

104

ПТО

ТО-1

78

2.01

156.78

НА ПОЛІ

СТО

14

3.5

49

ПТО

?Т Д тр

50.48

Всього по марці

-

771.66

ПТО

ЮМЗ-8040.2

6

ПР

4

170

680

ПТО

ТО-3

6

26.1

156.6

ПТО

ТО-2

39

7.3

281.7

ПТО

ТО-1

153

2.3

351.9

НА ПОЛІ

СТО

12

14.9

178.8

ПТО

?Т Д тр

115.64

Всього по марці

-

1767.64

ПТО

YТО Х804

7

ПР

4

146

584

ПТО

ТО-3

12

18

216

ПТО

ТО-2

24

6.8

163.2

ПТО

ТО-1

126

2

252

НА ПОЛІ

СТО

16

19.8

316.8

ПТО

?Т Д тр

107.24

Всього по марці

-

1639.24

ПТО

ОАОТ-30А-80

9

ПР

2

134

268

ПТО

ТО-3

4

10.3

41.2

ПТО

ТО-2

24

3.8

91.2

ПТО

ТО-1

95

2.4

228

НА ПОЛІ

СТО

14

0.9

12.6

ПТО

?Т Д тр

44.87

Всього по марці

-

685.87

Всього по тракторах

9232.05

Автомобілі

КАМАЗ

6

ПР

-

6.7/1000

1989.9

ПТО

ТО-2

28

8.63

241.64

ПТО

ТО-1

89

1.9

169.1

ПТО

СТО

18

20

360

ПТО

?Т Д авт

44.58

Всього по марці

-

2805.22

САЗ-3507

5

ПР

-

4/1000

630

ПТО

ТО-2

25

13.8

345

ПТО

ТО-1

79

2.3

181.7

ПТО

СТО

14

20

280

ПТО

?Т Д авт

53.38

Всього по марці

-

1490.08

УАЗ-3303-01

4

ПР

-

3.6/1000

604.8

ПТО

ТО-2

15

7.7

115.5

ПТО

ТО-1

51

1.5

76.5

ПТО

СТО

14

20

280

ПТО

?Т Д авт

21.11

Всього по марці

-

1097.02

Всього по автомобілях

5396.63

РСМ-10

6

ПР

3

230

690

ТО-2

4

6.17

24.68

ПТО

ТО-1

15

3.44

51.6

ПТО

СТО

5

58

290

НА ПОЛІ

?Т Д комб

73.93

Всього по марці

-

1130.21

КС 6Б

3

ПР

2

112

224

ПТО

ТО-2

2

7.2

14.4

ПТО

ТО-1

14

3.6

50.4

НА ПОЛІ

СТО

5

45

225

ПТО

?Т Д комб

35.96

Всього по марці

-

549.76

НА ПОЛІ

КСКУ-6

2

ПР

2

160

320

ПТО

ТО-2

1

7.2

7.2

ПТО

ТО-1

11

3.6

39.6

НА ПОЛІ

СТО

2

19

38

ПТО

?Т Д комб

28.33

Всього по марці

-

433.13

НА ПОЛІ

Всього по комбайнах

2113.13

ПТО

Плуги

2

ПР

1

17.92

17.92

ПТО

Культиватори

2

ПР

1

22.79

22.79

ПТО

Сівалки

2

ПР

2

64.6

129.2

ПТО

Жатки

4

ПР

3

49.5

148.5

ПТО

Всього по с.г машинам

318.41

ПТО

Всього по МТП

17060.27

ПТО

Розрахунок трудомісткості додаткових робіт

Трудомісткість додаткових робіт ( Тдод, люд.-год) береться в процентному співвідношенні від трудомісткості основних обслуговуючих робіт і визначається за формулою:

Тдод [1 ,с.18 ] (1.32)

Де ?Тмтп- загальна трудомісткість ремонтно-обслуговуючих робіт МТП, люд.год;(таблиця 1.11)

дод - процент трудомісткості певного виду додаткових робіт, %. (таблиця 1.1)

Підставивши значення у формулу (1.32) визначаємо трудомісткість ремонту обладнання тваринницьких ферм ( , люд.год) :

люд.год;

Підставивши значення у формулу (1.32) визначаємо трудомісткість ремонту обладнання поста ТО ( ,люд.год):

= люд. год;

Підставивши значення у формулу (1.32) визначаємо трудомісткість ремонту і виготовлення пристроїв і інструментів( , люд.год):

= люд.год;

Підставивши значення у формулу (1.32) визначаємо трудомісткість виготовлення запчастин ( , люд.год),визначаємо:

=люд.год;

Сумарна трудомісткість додаткових робіт (, люд.год) визначається за формулою:

+ + + [1 ,с.18 ] (1.33)

Підставивши значення у формулу (1.33) отримаємосумарну трудомісткість додаткових робіт:

1126 +699,45+426,45+205 =2457 люд.год;

Результати розрахунків зводимо в таблицю 1.8

Таблиця 1.8 Розрахункова трудомісткість додаткових робіт (люд.год)

Назва додаткових робіт

Процентне співвідношення

Трудомісткість додаткових робіт люд.год

Ремонт обладнання тваринницьких ферм

6,6

1126

Ремонт обладнання поста ТО

4,1

699,45

Виготовлення і ремонт пристроїв і інструментів

2,5

426,5

Виготовлення запчастин

1,2

205

Сумарна трудомісткість додаткових робіт

2457

Сумарна трудомісткість обслуговуючих робіт поста ТО (, люд.год) визначається за формулою:

[1 ,с.20 ] (1.34)

де Тмтп- загальна трудомісткість обслуговуючих робіт МТП, люд.год- сумарна трудомісткість додаткових робіт, люд.год.

Підставивши значення у формулу (1.34) визначаємо трудомісткість обслуговуючих робіт поста ТО:

люд.год

1.4 Розподіл ремонтно-обслуговуючих робіт за місцем їх виконання

Всі види визначених ремонтно-обслуговуючих робіт: ремонт і ТО тракторів (п.1.2.1), ремонт і ТО автомобілів (п.1.2.2), ремонт і ТО комбайнів (п.1.2.3) згідно з вимогами викладеними в даних пунктах розподіляємо за місцем їх виконання: в майстернях загального призначення (МЗП), центральних ремонтних майстернях (ЦРМ), на пунктах технічного обслуговування (ПТО), і на спеціалізованих ремонтних підприємствах (СП).

Враховуючи те, що ремонт і ТО тракторів і комбайнів ми можемо проводити завдяки готовим агрегатам, або відповідним новим запасним частинам, то ці ремонти проводяться в господарстві. Ремонт спецмашин та спецкомбайнів проводимо в спеціалізованих майстернях. Дані по розподілу ремонтно-обслуговуючих робіт за місцем виконання занесені в таблицю 1.11

1.5 Складання річного плану завантаження ПТО

Для планування завантаження майстерні потрібні такі вихідні дані:

1) кількість поточних ремонтів і ТО тракторів;

2) кількість ТО автомобілів;

3) кількість поточних ремонтів і ТО комбайнів;

4) трудомісткість вище названих ремонтно-обслуговуючих робіт;

5) трудомісткість додаткових робіт.

Послідовність складання плану завантаження

Необхідно заготовити форму 1 (план завантаження ) на міліметровому, або ж на спеціальному папері. У форму заносимо вище названі дані. Кількість ремонтів за марками машин і трудомісткість кожного ремонту. Орієнтовно знаходимо середньомісячну (відсоткову) трудомісткість обслуговуючих робіт, які будуть виконуватись на ПТО, а також можливо шляхом ділення загальної трудомісткості на дванадцять, але враховуючи планово-запобіжну систему ремонту і ТО.

Отже, розподіляють за місяцями річну кількість ремонтів тракторів так, щоб 65…80 % припадало на зимовий період. Розподіляти ТО тракторів потрібно, враховуючи розподіл механізованих робіт протягом року для даної зони або для даного господарства. Більшість тракторів великої і середньої потужності повинно бути відремонтовано до початку весняно-польових робіт.

Комбайни і сільськогосподарські машини ремонтують у ті місяці, які менше завантажені ремонтом тракторів і автомобілів.

Підраховують трудомісткість ремонту всіх машин за рік з наростаючим підсумком. У зазначеній послідовності у форму 1 заносять додаткові роботи та розподіляють їх трудомісткість. Цими роботами коректують рівномірність завантаження майстерні по місяцях.

Для планування завантаження ПТО беруть ті технічні обслуговування, які будуть виконуватися на ПТО: ТО-1, ТО-2, ТО-3 тракторів, ТО-1, ТО-2 автомобілів та комбайнів, СТО тракторів, автомобілів і перед ремонтну діагностику. Допускають на ПТО - ТО-3 та деякі види ПР.

1.6 Побудова графіка завантаження ПТО

Побудову графіка завантаження проводимо на основі даних плану завантаження ПТО.

По вісі ординат відкладаємо середньомісячну трудомісткість проведення ремонтно-обслуговуючих робіт ( сумарну трудомісткість ремонтів, технічних обслуговувань і відповідних додаткових робіт).

По вісі абсцис відкладається час проведення ремонтно-обслуговуючих робіт по місяцях року. Трудомісткість робіт кожного об'єкта подається у формі прямокутника у відповідному масштабі.

Графік завантаження ПТО подаємо на рисунку1.1

1.7 Режим роботи і фонди часу

Режим роботи ПТО включає:

1) тривалість робочої зміни (згідно КЗПП України встановлена тривалість робочого тижня 40 год., тобто при п'ятиденному робочому тижні тривалість зміни становить 8 год., в передсвяткові та передвихідні дні тривалість зміни скорочується на 1 год., а при шестиденному - 7 год.; ті вихідні, які збігаються зі святковими - не враховуються);

2) кількість робочих змін ПТО, що встановлюється в залежності від умов виробництва і програми. Для ПТО с.г. підприємств беруть одну зміну.

3) час початку і закінчення зміни, обідні перерви (встановлюються в залежності від кліматичних умов та зони розташування, відстані від їдальні, роботи місцевого транспорту та інших умов;

4) тривалість відпустки працівників (для робітників основних професій вона становить: щорічна основна відпустка, надається працівникам тривалістю не менше як 24 календарних днів, для працівників з шкідливими умовами виробництва не менш як 30 календарних днів. Конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором в залежності від результатів атестації робочих місць, за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах)

Фонди часу

Номінальний фонд часу(Фн, люд.год) -це час у годинах, який робітник затрачає на виконання конкретної роботи на робочому місці протягом запланованого періоду. Фонд часу робітника розраховуємо за формулою:

[1 ,с.25 ] (1.35)

де dк - кількість календарних днів за рік;

dв, dс - відповідно кількість вихідних і святкових днів за рік;

t - час робочої зміни (год);

пзм- кількість змін на добу;

dпв, dпс - відповідно кількість передвихідних і передсвяткових днів.

Підставивши значення у формулу (1.35) визначаємо номінальний фонд часу

Фн = ( 366 -52 -10 ) •7•1 - (2 •52 +10 )•1 =2014год.

Фонд часу робітника ( Фр, год.) - це час у годинах, який робітник затрачає на виконання конкретної роботи на робочому місці протягом запланованого періоду.

Фонд часу робітника розраховуємо за формулою:

•пзм [1 ,с.25] (1.36)

де dк, dв, dс ,t, пзм, dпв, dпс - аналогічні дані формули 1.35

dвід - кількість днів відпустки; приймаємо dвід=30 днів,

? - коефіцієнт, який враховує пропуски роботи робітником з поважних причин (приймаємо ? =0,96).

Підставивши значення у формулу (1.36) визначаємофонд часу робітника:

(365 - 52- 10-30 )•7•0,96•1- ( 2•52+10)•1 =1720,56год.

Фонд часу робочого місця (устаткування) (, год) - це час у годинах, протягом якого використовується устаткування (робоче місце) у запланований період, він розраховується за формулою:

[1 ,с.25] (1.37)

де dк, dв, dс ,t, пзм, dпв, dпс - аналогічні дані формули 1.35

?у - коефіцієнт, який враховує простої обладнання на ТО та ремонт (приймається ?у= 0,95)

Підставивши значення у формулу (1.37) визначаємофонд часу робочого місця (устаткування):

(366-52-10)·7·1·0,95-(2·52+10)=1907,6год.

1.8 Розрахунок кількості виробничих робітників

Форму технічного обслуговування машинно-тракторних агрегатіввибирають у відповідності від стану ремонтно-обслуговувальної бази с/г. підприємства, її віддаленості від інших ремонтно-обслуговувальних баз та других підприємств. Найбільш прогресивна форма організації ТО машин - спеціалізованими ланками майстрів наладчиків.

Перелік ланок визначається розмірами МТП та його розміщенням.

У с.г. підприємствах застосовують три форми спеціалізованого технічного обслуговування машинно-тракторних агрегатів: а) спеціалізованими ланками самих с.г. підприємств (при цьому районне РТП постачає необхідні матеріали й запасні частини); б) спеціалізованими ланками господарств при участі РТП, що підтримує диспетчерський зв'язок із тракторними бригадами с.г. підприємства, здійснює гарантоване постачання матеріалами й запчастинами, виконує діагностування машин; в) силами й засобами районного РТП, що відповідає не тільки за простої машин, але й за витрату засобів на технічне обслуговування.

Перелік ланок визначається розмірами машинно-тракторного парку й розосередженням машин по виробничих підрозділах с.г. підприємства.

Розрізняютьнаступні ланки: технічного обслуговування, технічного діагностування, по усуненню несправностей і відмов машин, а також, по заправленню машин нафтопродуктами.

Склад ланок розраховують по річній трудомісткості робіт і фонду часу.

Спеціалізована ланка планового технічного обслуговування проводить ТО-1, ТО-2, СТО й при необхідності ЩТО (зернозбиральні комбайни і сільськогосподарські машини).

У ланку входять майстер-наладчик, наладчик, тракторист-машиніст. Чисельність ланки(Рто, чол.) визначаємо по формулі:

Рто=/ФР, [1 ,с.26] (1.38)

де - сумарна річна трудомісткість ТО-1, ТО-2, СТО люд.год, (табл 1.11)

ФР - річний фонд часу роботи ланки, год.

Підставивши значення у формулу (1.38) визначаємо чисельність ланки планового технічного обслуговування:

РТО =6073,4/1720,56 =3,52чол. приймаємо 3 чол.

Спеціалізована ланка технічного діагностування виконує планові й заявочні технічні огляди, а також діагностування при ТО-3 і при постановці машин на ремонт. Ланка містить у собі майстрів-діагностів й слюсарів-діагностів (при необхідності) Чисельність ланки технічного діагностування (Рд, чол.) визначаємо по формулі:

Рд= (?ТТО-3+?ТД) /Фр [1 ,с.27] (1.39)

де ?ТТО-3 , ?ТД - сумарна річна трудомісткість ТО-3 та діагностування машин люд.год, (вибирається з таблиці 1.7)

ФР - річний фонд часу роботи ланки, год.

Підставивши значення у формулу (1.39) визначаємо чисельність ланки технічного діагностування :

Рд= ( 776,6+861,61) /1720,56 =0,9чол. Приймаємо 1 чол.

Чисельність спеціалізованої ланки по усуненню несправностей та відмов (Рв,чол. ) визначаємо по формулі:

Рв=/ФР, [1 ,с.27] (1.40)

де - сумарна річна трудомісткість усунення несправностей і відмов, люд.год,

ФР - річний фонд часу роботи ланки, год.

В свою чергу :

=тракт + комб. + с.г машини [1 ,с.27] (1.41)

де тракт - це сумарна трудомісткість усунення відказів тракторів, люд.год.

комб. - це сумарна трудомісткість усунення відказів комбайнів, люд.год.

с.г машини - це сумарна трудомісткість усунення відказів с.г машин, люд.год.

Щоб знайти значення складових формули (1.41) визначаємо:

тракт тракт 1 п1 + Ттракт 2 п2 + Ттракт 3 п3 + Ттракт 4 п4 + Ттракт 5 п5 +

+ Ттракт 6 п6 + Ттракт 7 п7 люд.год. [1 ,с.27] (1.42)

де Ттракт 1….п- середньорічна трудомісткість усунення несправностей і відказів одного трактора, кожної окремої марки, люд.год. ( таблиця 1.13)

п1….п- кількість тракторів кожної окремої марки, шт.. ( таблиця 1.1)

Таблиця 1.13 Середньорічна трудомісткість усунення несправностей і відмов тракторів, люд.год.

Марка трактора

Середня річна трудомісткість усунення відмови одного трактора, Ттракт люд.год

ХТЗ-150К-03

15,8

ХТЗ-150-03

19,4

ДТ-75М

27,2

МТЗ-1025,2

19,1

ЮМЗ-8040,2

17,4

YTO-X804

9,6

OAOT-30A-80

6,6

Підставивши значення у формулу (1.42) отримаємо:

тракт=15,8·3+19,4·9+27,2·7+19,1·7+17,4·6+9,6·8+6,6·7=773,5люд.год

Трудомісткість усунення експлуатаційних відказів комбайнів комб. умовно приймають 20% від річної трудомісткості поточного ремонту (табл 1.11)

Сумарна трудомісткість усунення відказів комбайнів, люд.год.

комб. = 0,2 •? ТПкомбайнів [1 ,с.28] (1.43)

де ? ТПкомбайнівсумарна трудомісткість поточних ремонтів комбайнів, люд.год (таблиця 1.11).

Підставивши значення у формулу 1.43 отримаємо:

комб. = 0,2 •1234 = 246,8люд.год.

Трудомісткість усунення експлуатаційних відказів с.г. машин с.г.машин. умовно приймають 15% від річної трудомісткості поточного ремонту c.г машин.

Сумарна трудомісткість усунення відказів с.г. машин, люд.год.

с.г. машин. = 0,15 • ? ТПс.г. машин [1 ,с.28] (1.44)

де ? ТПс.г. машинсумарна трудомісткість поточних ремонтів с.г. машин,люд.год (таблиця 1.11).

Підставивши значення у формулу (1.44) отримаємо:

с.г. машин. = 0,15 • 318,41=47,76люд.год.

Відкази автомобілів усувають при поточному ремонті, а тому ми їх не враховуємо.

Підставивши всі вище обраховані значення формулу (1.41) отримаємо:

= 773,5+246,8+47,46 =1068,06люд.год.

Отже чисельність спеціалізованої ланки по усуненню несправностей та відмов (Рв,чол. ) визначимо по формулі (1.40) підставивши в неї всі розрахунки:

Рв=1068,06/1720,56=0,6люд.год. Приймаємо 1 людину

Загальна кількість робітників ПТО знайдемо сумою чисельності робітників різних ланок:

РПТО тодв=3+1+1=5 людей

1.9 Розрахунок кількості робочих місць

Перш ніж приступити до розрахунку кількості робочих місць, необхідно підібрати роботи для кожного робочого місця за технологічною подібністю, щоб забезпечувати подібність операцій на робочому місці за розрядом і видом, щоб загальна продуктивність робіт на кожному робочому місці приблизно дорівнювала річному фонду часу робітника, відповідно він повинен обслуговувати декілька подібних за технологією місць, загальна трудомісткість яких повинна дорівнювати річному фонду часу робітника (допускається перевантаження робітника до 20%).

Кількість робочих місць (, шт.) обраховуємо за формулою:

, [1 ,с.28] (1.45)

де ТВПТО - річна трудомісткість відділення (поста) ПТО,люд.год;

Фу- фонд часу устаткування,год.;

РВПТО - кількість робітників визначеного (поста) ПТО, чол.

Підставивши значення у формулу (1.45) визначаємо кількість робочих місць

= = 2,04 шт. Приймаємо 2 робочих місць

1.10 Розрахунок і підбір устаткування поста ТО та їх технологічне планування

При виборі устаткування треба враховувати економічну доцільність його застосування. Недопустима установка зайвого устаткування, а також дорогоцінного, яке буде мало використовуватись, а також може бути заміненим на більш просте. Для визначення потреби в обладнанні потрібно уявляти ті технологічні процеси, які будуть виконуватись на даному (проектованому) робочому місці.

Основне устаткування (пересувні АТО, верстати, стенди, мийні машини) визначаються розрахунком, а допоміжне устаткування (стелажі, підставки, шафи, столи, тумбочки, верстаки, пристосування та інструменти) беруть без розрахунків за потребою, користуючись довідниками та навчальними посібниками.

Розрахунок основного устаткування.

Підбір обладнання для відділення пункту (поста) ПТО здійснюють за технологічним принципом, тобто всі вони повинні мати необхідне обладнання для забезпечення виконання ремонтно-обслуговуючих робіт МТП.

При підборі обладнання слід враховувати технологічні характеристики ПТО (відділення), що дадуть можливість підібрати оптимальну кількість устаткування (обладнання).

Розрахунок основного устаткування(Sо, шт.) проводимо за формулою:

, [1 ,с.30] (1.46)

де ТВПТО- трудомісткість ПТО (поста),люд.год.

Фу- фонд часу устаткування,год.;

?у - коефіцієнт, який враховує завантаження устаткування (?у = 0,85)

Підставивши значення у формулу (1.46) проводимо розрахунок основного обладнання (устаткування) :

·0,85 =8,6 приймаємо SО= 8шт..

Добуті за розрахунками дані про основне обладнання, а також допоміжне, яке приймають без розрахунків, і користуючись переліком типового обладнання, вибираємо обладнання та зводимо в таблицю 1.10

Таблиця 1.10 Перелік обладнання

Назва обладнання

Тип

Розміри, мм

Кількість, шт

Площа, м2

1.Стіл для обладнання

ОРГ-1468

1400х750

1,05

2.Стелаж

СО-1607

900х350

0,3

3.Стенд для вип.насосів

КИ-921

1100х600

0,66

4.Стенд для вип..форсунок

КИ-3333

600х350

0,21

5.Прилад для вип. плунжерних пар

КИ-1640

1110х600

0,66

6.Мийна ванна

РО-1616А

810х610

0,5

7.Верстат для розробки деталей

СО-1604

1800х750

1,35

8.Монтажний стіл

ОРГ-1019-202

1200х700

0,84

Всього:

5,57

Підібравши основне і допоміжне обладнання поста технічного обслуговування , було враховано технологічність та послідовність виконання операцій, необхідність використання даного обладнання при розробленому технологічному процесі.

1.11 Розрахунок площі та освітлення ПТО

Розрахунок площі пункту (поста)

Розрахунок площі виконують при реконструкції наявних відділень, а також при розробці проекту на базі типового плану.

Площу відділення(поста) визначають одним з таких методів:

1) за площею, яку займає устаткування;

2) за фронтом ремонту машин;

3) за кількістю робітників.

Для наших розрахунків використовуємо метод розрахунків за площею обладнання. Розрахунок площі поста(, м2) проводимо за наступною формулою:

[1 ,с.31] (1.47)

де - загальна площа, яку займає устаткування,м2;

k - коефіцієнт запасу, який враховує робочі проходи, доступність обладнання і зручність роботи біля нього (k= 1,5 ) [ таблиця].

Підставивши значення у формулу (1.47) визначаємо площу(поста):

5,57·4= 22,28 м2

Довжину відділення (поста) визначаємо за формулою:

, м [1 ,с.31] (1.48)

Де В - довжина панелі, м. ( Згідно БНІП вони бувають 6,9,12м) Приймаємо В = 6 м

Отже підставивши значення у формулу (1.48) довжина відділення (поста) буде становити:

Д = =3,7 м.

Остаточно приймаємо розміри (поста):

В = 6м; Д =4м.

Остаточно площа (поста) становить :

В•Д=6 •4 =24 м2.

При розміщені обладнання робочих місць, у відділенні (посту), враховується характер виконуваних робіт та вимоги охорони праці, напрямок технологічного процесу, розміри проходів, проїздів, робочих зон для забезпечення зручностей при експлуатації і обслуговуванні обладнання. Устаткування необхідно розміщувати на виробничій площі відповідно до вимог технологічного процесу і охорони праці.

Непродумане розміщення устаткування призводить до зайвих затрат часу і енергії виробничих працівників.

Розрахунок освітленості

Розрахунок природного освітлення полягає у визначенні світлової площі всіх вікон (Fосв, м) та їх кількості, його виконуємо за формулою:

Fосв =Fпост • а, [ , с. ] (1.49)

де, - площа відділення, ,

a - коефіцієнт природного освітлення, (a = 0,25…0,3)

Підставивши значення у формулу (1.49) отримаємо:

За нормами будівельного проектування треба взяти стандартні розміри вікон (для виробничих приміщень можна взяти вікно розмірами 1,5 ? 2,4 м), отже площа одного вікна буде становити .

Визначаємо кількість вікон (n, шт..) для відділення (поста) за формулою:

n=, [ , c. ] (1.50)

Підставивши значення у формулу (1.50) визначаємо кількість вікон

n = приймаємо n = 1вікно.

План відділення (поста)подаємо на аркуші 1 формату А2 графічної частини проекту.

2. Технологічна частина

2.1 Коротка технічна характеристика машини (агрегату, вузла)

Марка насоса УТН-5 правового використання

Число насосних секцій 4

Порядок роботи секцій 1 - 3 - 4 - 2

Напрямок обертання правове (зі сторони кулачкового валу вентилятора)

Діаметр плунжера, мм 8,5

Хід плунжера, мм 8

Тип підкачувального насоса поршневий з приводом від ексцентричної шайби кулачкового валу

Тип насоса ручної підкачки поршневий, змонтований на підкачувальному насосі

Маса сухого насоса, кг 14

Кут початку подачі палива секцією по меніску до ВМТ штовхача, град 37, 1

Тиск, що розвивається насосом що підкачує при 1000 об/хв. і повністю заглушеному вихідному трубопроводі, кгс/ не менше 1,7

Тиск в головці насоса при 1000 об/хв., кгс/ 0,7-1,2

Початок дії регулятора при частоті обертання кулачкового вала насоса, об/хв. 885-895

Номінальна частота обертання вала насоса, об/хв. 875

Подача насоса на безмоторному стенді при номінальній частоті обертання, км/год. 13,8…14,1

Нерівномірність подачі палива між секціями при номінальній частоті обертання валу, % не більше 6

Найбільше число обертів холостого ходу, об/хв.

Нерівномірність подачі палива при частоті обертання холостого ходу, % не більше 30

Повне автоматичне вимкнення подачі палива через при частоті обертання, об/хв. не більше 985

2.2 Обґрунтування і вибір способу діагностування і ТО

При ТО паливного насоса використовують два способи заявочне і регламентне.

При заявочному діагностуванні паливний насос діагностують на місці виконання роботи або на спеціальному майданчику, діагностують за допомогою переносного приладу КИ - 16301. Безпосередньо яким визначають три параметри - це: герметичність нагнітального клапана, щільність (спрацювання) плунжерної пари, тиск який створює плунжерна пара.

Під час періодичного ТО-3 паливний насос перевіряють знявши його з двигуна, на стенді КИ 921 М.

Визначивши наступні параметри:

рівномірність подачі палива секціями насоса;

кут випередження подачі палива секціям насосом;

початок спрацювання все режимного регулятора.

Так як роботу все режимного регулятора палив насоса УТН-5 перевіряють під час ТО-3 знявши насос з двигуна, то для розробки технологічного процесу перевірку все режимного регулятора паливного насоса УТН-5 проводимо під час ТО-3 на стенді КИ 921 (рис. 2.2.) знявши насос з двигуна.

Для перевірки роботи все режимного регулятора паливного насоса на стенді КН-921: Насос закріплюють на кронштейн стенда (3) і під'єднують кулачковий вал насоса з приводом стенда. Паливо проводи високого тичку з'єднують з форсунками приладу. Рукоятку крану встановлюють в положення через фільтр. Вмикають стенд і встановлюють частоту обертання вала стенда по тахометруn = 600 об/хв. і обкатують насос протягом 1-2 хв. Після обкатки встановлюють максимальну подачу палива насосом і по тахометру перевіряють частоту обертання при якій відцентрований регулятор спрацьовує і перестає працювати (n = 1115-1125 об/хв.). У разі не спів падання даним при яких регулятор повинен спрацювати, проводять його регулювання.

Все режимний регулятор паливного насоса УТН-5 призначений для обмеження частоти обертання колінчастого вала двигуна, тобто підтримання його частоти обертання в повному режимі при завантаженому двигуні.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.