Організація технічного обслуговування автомобілів КрАЗ-6424С4+КрАз-А20ПС2 у місті Миколаїв

Вибір нормативів технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Визначення чисельності ремонтно-обслуговуючого персоналу. Розрахунок параметрів потокових ліній для технічного обслуговування автомобілів. Вибір методу поточного ремонту автомобілів.

Рубрика Транспорт
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.03.2012
Размер файла 460,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ, СПОРТУ, ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Виробничі системи та сервіс на транспорті»

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

«Технологічні процеси промислових підприємств транспорту»

Тема роботи: Організація технічного обслуговування автомобілів КрАЗ-6424С4+КрАз-А20ПС2 у місті Миколаїв

Студент Чухан Д.А.

група ЕП -ІІ-2

шифр №30024

Консультант роботи: проф. Лудченко О.А

ас. Радзевич К.В.

Київ НТУ 2011

ЗМІСТ

Вступ

1. Основні чинники, що визначають організацію технічного обслуговування автомобілів

1.1 Економіко-географічна характеристика міста

1.2 Режим роботи виробничих підрозділів підприємства

1.3 Загальне проектне рішення

1.4 Вибір нормативів технічного обслуговування і ремонту автомобілів

2. Розрахунок виробничої програми РОВ підприємства

2.1 Розрахунок виробничої програми РОВ за кількістю технічних діянь

2.2 Розрахунок виробничої програми РОВ у одиницях праці

2.3 Розрахунок виробничої програми РОВ у грошовому виразі

2.4 Розрахунок виробничої програми допоміжних робіт

2.5 Розрахунок програми виробничих підрозділів РОВ

3. Розрахунок чисельності виконавців робіт

3.1 Визначення чисельності ремонтно-обслуговуючого персоналу

3.2 Організація праці у виробничих підрозділів

4. Організація технологічного процесу технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів

4.1 Обслуговування і вибір методу технічного обслуговування автомобілів

4.2 Розрахунок параметрів потокових ліній для технічного обслуговування автомобілів

4.3 Визначення необхідної кількості робочих постів для технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів

4.4 Обґрунтування і вибір методу поточного ремонту автомобілів

4.5 Обґрунтування організаційних форм побудови технологічного процесу обслуговування і поточного ремонту автомобілів

4.6 Визначення площ виробничих приміщень підприємств

5. Організація зберігання автомобілів

6. Організація зберігання технічного майна

7. Організація заправлення автомобілів

8. Планування робіт з технічного обслуговування і ремонту автомобілів

9. Спецзавдання

10. Техніко-економічне оцінювання прийнятих рішень

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Транспорт (від лат. trans -- через і portare -- нести) -- сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

Автомобільний транспорт зараз -- найпоширеніший вид транспорту. Автомобільний транспорт молодше залізничного і водного, перші автомобілі з'явилися в наприкінці XIX століття.

Транспорт є найважливішим чинником ефективного розвитку економіки. Становлення ринкових економічних відносин підсилює цю роль транспорту, тому що при його особистій участі формуються регіональні товарні ринки. Стає більш актуальної головна задача транспорту - прискорення обороту матеріальних цінностей, доставки готової продукції, перевезення людей. Тому що це прямо торкається економічних інтересів як виробників, так і споживачів.

Важливі науково-технічні відкриття привели до корінних змін у структурі світової економіки, «індустріалізації» побуту; включили у сферу виробництва і збуту нові моделі машин, устаткування, нові матеріали і технології; змінили організацію виробництва, системи збуту; привели до прискореного морального старіння машин і устаткування, скоротили строки їх заміни. Спостерігається масове надходження на ринок принципово нових видів машин і обладнання, парк яких досяг уже мільйонів^

У цих умовах зросли роль і значення технічного обслуговування дорожньо- транспортних засобів, яке перетворилось на важливу галузь сфери послуг. Сервіс, який фірма-продуцент надає клієнту сьогодні, включає крім технічного обслуговування (ТО) й інші види послуг. Головне завдання ТО полягає в забезпеченні постійної готовності дорожньо-транспортних засобів (ДТЗ) до експлуатації і високої ефективності їх використання.

1. Основні чинники, що визначають організацію технічного обслуговування автомобілів

1.1 Економіко-географічна характеристика міста

Миколамїв -- місто в Україні, обласний центр Миколаївської області, центр Жовтневого і Миколаївського районів. Миколаїв розташований при впадінні річки Інгул у Південний Буг, за 65 кілометрів від Чорного моря. Сьогодні Миколаїв - адміністративний центр Миколаївської області. Він займає дев'яте місце за чисельністю населення в Україні; тут проживає понад 500 тис. чоловік. Загальна площа міських земель складає 25,3 тис. га. Загальна довжина вулиць, проїздів і набережних - 960 км.

Мінерально-сировинні ресурси на території області представлені значними запасами будівельних матеріалів:

- каменя будівельного більше 627 млн. м3,

- гранітів з широкою гаммою кольорів і високими декоративними якостями 51,3 млн. м3,

- каменя пиляного 72,3 млн. м3,

- цементної сировини 60,7 млн. тонн,

- глиняно-черепичної сировини 48,1 млн. м3,

- піску будівельного 123,7 млн. тонн,

- поклади вапняків 16,4 млн. тонн,

- каолін 113,6 млн. м3.

Загальна площа лісного фонду сягає 70 тис. га, в тому числі вкритих лісом 38 тис. га. Лісистість території більше 1,5%. До головних порід лісів відносять дуб, сосну, акацію білу, тополю тощо.

Природними основними рекреаційними ресурсами є морські піщані пляжі довжиною більш, ніж 70 км, джерела мінеральної води з експлуатаційними запасами до 1,0 тис. м на добу, геологічні запаси лікувального бруду з запасами більш, ніж 2 млн. м3.

Сучасний Миколаїв є унікальне поєднання. По-перше, Миколаїв - це крупний промисловий центр. Крім того, що, через своє географічне положення Миколаїв орієнтований на суднобудування і морські перевезення. Тут були побудовані унікальні крейсери авіаносці, китобійні бази, рефрижератори, траулери, балкери. Синхронно розвивалося будівництво турбін, дорожніх машин, електротехнічного і електронного устаткування, кольорова металургія, парфюмерна, легка і харчова промисловість. Миколаїв має розгалужену мережу різноманітних транспортних комунікацій.

Місто є транспортним вузлом, через яке проходить низка автошляхів:

· європейського значення: E58 (Відень--Братислава--Кошице--Ужгород--Бая-Маре--Ясси--Кишинів--Одеса--Миколаїв--Маріуполь--Ростов-на-Дону);

· міжнародного значення: М14 (Одеса--Мелітополь--Новоазовськ)

· національного значення: Н11 (Олександрівка (Кіровоградська область, смт)--Миколаїв); Н14 (Дніпропетровськ--Кіровоград -- Миколаїв)

Місто є вузлом залізничних ліній на Одесу, Херсон, Снігурівку, Долинську.

Демографія: населення Миколаєва становить 498 518 осіб (2011).

Клімат: Місто Миколаїв розташовано на півдні України біля Бузького лиману.
У цілому клімат міста є помірно континентальним з м'якою зимою і теплим (досить часто спекотним) літом. Середньорічна температура повітря становить 10,0 °С, найнижча вона у січні (мінус 3,1 °С), найвища - в липні (22,3 °С).

Адміністративний поділ

Місто складається з 4 районів:

· Центральний -- розташований на північному заході. Включає історичний центр міста, Ракетне урочище, місцевості Соляні, Північний (Сєвєрний), Тернівка (тут діє власна селищна рада), Матвіївка, Варварівка.

· Заводський -- розташований на заході. Володіє значною промзоною. До нього також належать житлові «спальні» мікрорайони Намив і Ліски.

· Ленінський -- розташований на сході. Включає, крім іншого, місцини ПТЗ (ЮТЗ), Новий Водопій і Старий Водопій. На території району містяться автобусний і залізничний вокзали, зоопарк.

· Корабельний -- розташований на півдні. Включає такі місцини: Широка Балка, Вітовка (Жовтневе), Балабанівка, Кульбакине.

Економіка. Найбільші миколаївські підприємства:

· Акціонерна холдингова компанія «Чорноморський суднобудівельний завод», найбільше суднобудівельне підприємство в Україні і одне із найпотужніших у Європі.

· Державне підприємство «Суднобудівельний завод імені 61 комунара».

· ВАТ «Дамен Шипярдс Океан», суднобудівельна компанія.

· ДП НВКГ «Зоря» -- «Машпроект».

· «Миколаївський глиноземний завод», найбільший виробник глинозему в Європі.

· Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП».

· Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт».

· Державне підприємство «Дніпро-Бузький морський торговельний порт».

· «Миколаївський річковий порт».

· Спеціалізований морський порт «Октябрьск».

· Спеціалізований морський порт «Ніка-Терра».

· Державне підприємство «Дельта-Лоцман».

· Пивзавод «Янтар».

· ЗАТ «Лакталіс-Україна».

· ВАТ ДТ «Південний Буг»

· ТОВ «Сандора»

· ТОВ «Хостінг Макс», тощо.

Транспорт: громадський транспорт міста Миколаїв представлений:

· маршрутні таксі -- як і в багатьох містах сучасної України, є основним видом громадського транспорту;

· автобус;

· тролейбус;

· трамвай.

Головною магістраллю міста є проспект Леніна (колишня назва -- Херсонська вулиця), що переходить у Херсонське шосе. Миколаїв є також важливим вузлом автомобільного, автобусного, залізничного, морського і повітряного сполучення.

Міжнародні контакти міста: місто Миколаїв є членом Міжнародного Чорноморського Клубу та бере участь у роботі Всесвітньої ради екологічних ініціатив (ICLEI).

Вихідні данні:

1) тип підприємства - вантажне

2) місце розташування - м.Миколаїв

3) Облікова кількість автомобілів - 200 од.

4) Модель автомобіля - КрАЗ-6424С4+КрАЗ-А201С2

5) середньодобовий пробіг 210 км

6) Спецзавдання - зона ЩО

1.2 Режим роботи виробничих підрозділів підприємства

Режим роботи виробничих підрозділів підприємства вказано в табл.1.

Таблиця 1

Режим роботи виробничих підрозділів

Виробничий підрозділ

Режим роботи

Кількість робочих днів на рік, Ддоб

Кількість змін, nзм

Тривалість зміни, tзм

Зона ЩО

365

1

8

Зона ТО-1

305

1

8

Зона ТО-2

255

1

8

Зона ПО

?

?

?

Пости ПР

255

1

8

Виробничі дільниці з нормальними умовами праці

255

2

8

Виробничі дільниці з шкідливими умовами праці: акумуляторна, ремонту систем живлення, вулканізаційна, ковальсько-ресорна, мідницька,зварювальна, малярна.

255

1

8

1.3 Загальне проектне рішення

Коротка експлуатаційно-технічна характеристика автомобіля КрАЗ-6424С4+КрАЗ-А201С2 вказано в табл.2.

Таблиця 2

Показники

Одиниці виміру

Значення показника

Призначення

?

самоскид

Колісна формула

?

6*4

Вантажопідйомність (пасажиромісткість)

кг (чол.)

13000

Власна маса

кг

25200

Габаритні розміри:

довжина, La

м

15,680

ширина, Sa

м

2,5

Двигун (тип)

?

дизельний, V-подібний

Робочий об?єм

л

14,86

Розмір шин

?

11.00R20 (300R-508)

Радіус повороту

м

12

1.4 Вибір нормативів технічного обслуговування і ремонту автомобілів

Нормативи періодичності та трудомісткості робіт вказано в табл.3.

Таблиця 3

Норматив

Одиниці виміру

Значення

Періодичність:

ТО-1, LТО-1

тис.км

4

ТО-2, LТО-2

тис.км

16

ПО, LПО

тис.км

?

Трудомісткість:

ЩО, tЩО

люд.-год

0,55

ТО-1, tТО-1

люд.-год

4,04

ТО-2, tТО-2

люд.-год

16,91

ПО, tПО

люд.-год

?

ПР, tПР

люд.-год/1000км

7,13

LP=ДКАЛ*?*АОБЛ*LДОБ=365*0,5*200*0,21=7665 (тис. км)

2. Розрахунок виробничої програми РОВ підприємства

2.1 Розрахунок виробничої програми РОВ за кількістю технічних діянь

Розрахунок виробничої програми РОВ за кількістю технічних діянь вказано в табл.4.

Таблиця 4

Програма за видами

Розрахункова формула

Розрахунок

Результат розрахунку

Річна:

NрПО

LP/LПО

?

?

NрТО-2

LР/LТО-2

7665/16

479

NрТО-1

LР/LТО-1 - NрТО-2

7665/4-479

1437

NрСО

АОБЛ*2

200*2

400

NрЩО

LР/LДОБ

7665/0,21

36500

Добова:

NдПО

NрПО /ДробПО

?

?

NдТО-2

NрТО-2/ ДробТО-2

479/255

1,87(2)

NдТО-1

NрТО-1/ ДробТО-1

1437/305

4,7(5)

NдЩО

NрЩО/ ДробЩО

36500/365

100

2.2 Розрахунок виробничої програми РОВ в одиницях праці

Розрахунок виробничої програми РОВ у вартісних одиницях виміру вказано в табл.5.

Таблиця 5

Програма за видами (річна)

Розрахункова формула

Розрахунок

Результати розрахунку

ТЩО

NрЩО*tщо

36500*0,55

20075

ТТО-1

NрТО-1*tТО-1

1437*4,04

5805,4

ТТО-2

NрТО-2*tТО-2

479*16,91

8099,9

ТПО

NрПО*tПО

?

?

ТСО

NрСО*tСО *KДР

400*16,91*0,2

1352,8

ТПР

Lр*tПР

7665*7,13

54651,4

Всього ТВР:

89984,6

ТВР= ТЩО+ ТТО-1+ ТТО-2+ ТСО+ ТПР =89984,6

2.3 Розрахунок виробничої програми РОВ у грошовому виразі

В табл.6. наведено розрахунок виробничої програми РОВ у вартісних одиницях виміру

Таблиця 6

Програма за видами дій

Розрахункова формула

Розрахунок

Результати розрахунку, грн.

ПЩО

NрЩО*Зщо

36500*1,13*8

329960

ПТО-1

NрТО-1*ЗТО-1

1437*1,58*8

18163,6

ПТО-2

NрТО-2*ЗТО-2

479*1,2*8

4598,4

ППО

NрПО*ЗПО

?

?

ПСО

NрСО*ЗТО-2 *KДР

400*1,2*8*0,2

769

ППР

Lр*ЗПР

7665*9,12*8

559238,4

Всього:

912729,4

2.4 Розрахунок виробничої програми допоміжних робіт

ТДОП= ТВР*b = 89984,6*0,25=22496,15

ТАТП = ТВР+ТДОП = 89984,6 + 22496,15 = 31494,75

Розподіл трудомісткості допоміжних робіт на АТП наведено в табл.7.

Таблиця 7

Види робіт

Обсяг робіт

%

люд.-год

З самообслуговуванням (ВГМ)

40

8998,5

Транспортні

10

2249,6

Перегін автомобілів

23

5174,1

Приймання, зберігання та видача матеріальних цінностей

10

2249,6

Прибирання приміщень і території

17

3824,5

Разом:

100

22496,2

Розподіл трудомісткості робіт з самообслуговуванням підприємства наведені в табл.8.

Таблиця 8

Види робіт

Обсяг робіт

%

люд.-год

Електротехнічні

25

2249,6

Механічні

10

899,8

Слюсарні

16

1439,8

Ковальські

2

179,9

Зварювальні

4

359,9

Жерстяницькі

4

359,9

Мідницькі

1

89,9

Трубопровідні (слюсарні)

22

1979,6

Ремонтно-будівельні та деревообробні

16

1439,8

Разом:

100

8998,5

2.5 Розрахунок програми виробничих підрозділів РОВ

Розподіл трудомісткості робіт ТО-1 і ТО-2 розраховано і наведено в табл.9.

Таблиця 9

Види робіт

Розподіл трудомісткості робіт ТО-1

Розподіл трудомісткості робіт ТО-2

Вант.

Люд.-год

Вант.

Люд.-год

%

%

Діагностичні

9

522,5

8

647,9

Кріпильні

35

2031,9

35

2834,9

Регульовані

11

638,6

18

1457,9

Мастильні, заправно-очисні

21

1219,1

16

1295,9

Електро-технічні

11

638,7

10

809,9

По системі живлення

5

290,3

11

890,9

Шинні

8

464,4

2

161,9

Кузовні

-

-

-

-

Разом:

100

5805,5

100

8099,9

Розподіл трудомісткості робіт ПР наведено в табл.10.

Таблиця 10

Види робіт

Розподіл трудомісткості, %

Трудомісткість, люд.-год

1. Роботи, що виконуються на постах:

діагностичні

2

1093

регулювальні

1

546,5

розбирально-збиральні

35

19128

Разом:

38

20767,5

2. Роботи, що виконуються в дільницях:

агрегатні

19

10383,7

слюсарно-механічні

12

6558,1

електротехнічні

5

2732,6

акумуляторні

1

546,5

ремонт приладів систем живлення

4

2186

шиномонтажні

1

546,5

вулканізаційні

1

546,5

ковальсько-ресорсні

3

1639,5

мідницькі

2

1093

зварювальні

3,5

1912,8

жерстяницькі

3,5

1912,8

арматурні

1

546,5

оббивні

1

546,5

малярні

5

2732,5

Разом:

62

33883,9

Всього:

100

54651,4

3. Розрахунок чисельності виконавців робіт

3.1 Розрахунок чисельності ремонтно-обслуговуючого персоналу

Розрахунок чисельності робітників виробничих підрозділів наведено в табл. 11.

Таблиця 11

Виробничі підрозділи

(1)

Річна трудомісткість, люд.-год

(2)

Річний фонд, год

Кількість робітників, осіб

часу робітника

(3)

робочого місця

(4)

штатна, Рш

явочна, Ря

Розрахункова

(5)

Прийнята

(6)

Розрахункова

(7)

Прийнята

(8)

Зона ЩО

20075

1860

2070

10,79

10

9,69

10

Зона ТО-1

5283

1840

2070

2,87

3

2,55

2

Зона ТО-2 і СО

8804,8

1840

2070

4,78

5

4,25

4

Зона ПО

?

1840

2070

?

?

?

?

Пости ПР

19674,5

1840

2070

10,69

11

9,5

9

Дільниці:

діагностування

2263,4

1840

2070

1,23

1

1,09

1

агрегатна

10383,7

1840

2070

5,64

6

5,01

5

слюсарно-механічна

6558,1

1840

2070

3,56

4

3,18

3

електротехнічна

2732,6

1840

2070

1,48

1

1,32

1

акумуляторна

546,5

1820

2070

0,29

0,26

рем. Систем живлення

2186

1820

2070

1,2

1

1,05

1

шиномонтажна

546,5

1840

2070

0,29

1

0,26

1

вулканізаційна

546,5

1820

2070

0,3

0,26

ковальсько-ресорна

1639,5

1820

2070

0,9

0,79

1

мідницька

1093

1820

2070

0,6

0,52

1

зварювальна

1912,8

1820

2070

1,05

1

0,92

1

жерстяницька

1912,8

1840

2070

1,03

1

0,92

1

арматурна

546,5

1840

2070

0,29

1

0,26

1

оббивна

546,5

1840

2070

0,29

0,26

малярна

2732,5

1610

1830

1,69

2

1,49

2

Разом:

67030,9

?

?

48,97

48

43,58

43

3.2 Організація праці у виробничих підрозділах РОВ АТП

Розподіл виконавців за змінами, осіб наведено в табл.12.

Виробничий підрозділ

Кількість виконавців

штатна

за змінами

1

2

3

Зона ЩО

10

10

Зона ТО-1

3

3

Зона ТО-2

5

5

Зона ПО

Пости ПР

11

7

4

Дільниці:

діагностування

1

1

агрегатна

6

6

слюсарно-механічна

4

4

електротехнічна

1

1

акумуляторна

1

1

ремонт систем живлення

1

1

шиномонтажна

1

1

вулканізаційна

ковальсько-ресорсна

1

1

мідницька

зварювальна

1

1

жерстяницька

1

1

арматурна

1

1

оббивна

малярна

2

2

Разом:

49

27

9

13

технічний обслуговування ремонт автомобіль

Таблиця 12

4. Організація і планування технологічного процесу технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів

4.1 Обслуговування і вибір методу технічного обслуговування автомобілів

До вибору методу технічного обслуговування автомобілів наведено в табл.13.

Таблиця 13

Показник

Розрахункова формула

Розрахунок

Результат

Ритм, хв:

RЩО

60*nЗМЩО*tЗМЩО/NДЩО

60*1*8/100

4,8

RТО-1

60*nЗМТО-1*tЗМТО-1/NДТО-1

60*1*8/5

96

RТО-2

60*nЗМТО-2*tЗМТО-2/NДТО-2

60*1*8/2

240

RПО

60*nЗМПО*tЗМПО/NДПО

?

?

Такт поста, хв.:

?ПЩО

(60*tЩО*CЩО/PПЩО)+tП

(60*0,55*1/2)+3

19,5

?ПТО-1

(60*tТО-1*CТО-1/PПТО-1)+tП

(60*4,04*1/2)+3

124,2

?ПТО-2

(60*tТО-2*CТО-2/PПТО-2)+tП

(60*16,91*0,8/2)+3

510,3

?ППО

(60*tПО*CПО/PППО)+tП

?

?

Відношення

?ПЩО/ RЩО

19,5/4,8

4,06

?ПТО-1/ RТО-1

124,2/96

1,29

?ПТО-2/ RТО-2

405,84/240

1,69

?ППО/ RПО

?

?

4.2 Розрахунок параметрів потокових ліній для технічного обслуговування автомобілів

В табл. 14. наведено розрахунок параметрів потокових ліній для технічного обслуговування автомобілів.

Таблиця 14

Показник

Розрахункова формула

Розрахунок

Результат

Такт лінії, хв:

?ЛЩО

60*tЩО*CЩО/ ZЩО*PПЩО+tП

+3

8,5

?ЛТО-1

60*tТО-1*CТО-1/ Z ТО-1*PПТО-1+tП

+3

43,4

?ЛТО-2

60*tТО-2*CТО-2/ ZТО-2*PПТО-2+tП

+3

138,28

?ЛПО

60*tПО*CПО/ ZПО*PППО+tП

?

?

Кількість ліній:

ХЛЩО

NДЩО/(nЗМЩО*tЗМЩО*W)

100/(1*8*20)

0,6

ХЛТО-1

?ЛТО-1/( RТО-1*?Л)

?

?

ХЛТО-2

?ЛТО-2/( RТО-2*?Л)

?

?

ХЛПО

?ЛПО/( RПО*?Л)

?

?

Довжина лінії, м:

LЛЩО

ZЩО*Lа+S(ZЩО-1)

3*15,68+2,5(3-1)

52,04

LЛТО-1

ZТО-1*Lа+S(ZТО-1-1)

?

?

LЛТО-2

ZТО-2*Lа+S(ZТО-2-1)

?

?

LЛПО

ZПО*Lа+S(ZПО-1)

?

?

Крок лінії, м, l

Lа+S

15,68+2,5

18,18

Швидкість руху, м/хв,

l/ ?ЛЩО

18,18/8,5

2,13

4.3 Розрахунок необхідної кількості робочих постів для технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів

В табл. 15 наведено розрахунок кількості робочих постів для технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів

Таблиця 15

Види постів

Метод ТО

Розрахункова формула

Розрахунок

Результат

ХПЩО

потоковий

ХДЩО*ZЩО

1*3

3

одиничний

?ПЩО/(RЩО*?П)

?

?

ХПТО-1

потоковий

ХДТО-1*ZТО-1

?

?

одиничний

?ПТО-1/(RЩО*?П)

0,51

1

ХПТО-2

потоковий

ХДТО-2 *ZТО-2

?

?

одиничний

?ПТО-2/(RЩО*?П)

0,61

1

ХППО

потоковий

ХДПО *ZПО

?

?

одиничний

?ППО/(RЩО*?П)

?

?

ХППР

див. Формулу (11)

19,3(19)

ХППР=(ТПР*КНН)/(Д робПР*nЗМПР*tЗМПР*РППР*?ПР*q), (Формула11)

q=РЗАГПР/РlПР* nЗМПР

4.4 Обґрунтування і вибір методу поточного ремонту автомобілів

Поточний ремонт автомобілів виконують індивідуальним і агрегатним методами. Розглянемо ці методи.

За індивідуального методу ремонту агрегати, зняті з автомобіля, не знеособлюють, їх ремонтують, а потім установлюють на той самий автомобіль. За такої організації ремонтних робіт автомобіль довго простоює. Агрегатним методом здійснюють поточний ремонт автомобілів у ВАТ АТП щоб скоротити простої рухомого складу. І несправні агрегати або агрегати, що потребують капітального ремонту, заміняють справними, взятими з обмінного фонду.

4.5 Обґрунтування організаційних форм побудови технологічного процесу обслуговування і поточного ремонту автомобілів

На ВАТ АТП застосовують такі організаційні форми побудови технологічного процесу ТО і ремонту автомобілів: типову, агрегатно-дільничну, комплексну, операційно-постову, агрегатно-зональну та ін.

За типової форми організації виробництва ТО-1 і ТО-2 здійснюють у повному обсязі окремо на універсальних або спеціалізованих постах. За агрегатно-дільничної форми організації РОВ усі роботи, пов'язані з профілактикою і ремонтом автомобілів, розподіляють між бригадами, закріпленими за виробничими дільницями, які повністю відповідають за якість і результати своєї роботи. За комплексної форми організації виробництва у перший заїзд автомобіля у міжзмінний час одночасно виконують увесь обсяг ТО-1 і половину обсягу ТО 2, а в другий заїзд -- другу половину обсягу ТО-2 і повний обсяг ТО-1. За операційно-постової форми організації виробництиа комплекс робіт певного виду ТО (в основному ТО-2), включаючи й ремонтні роботи, поділяють на частини (не більш як шість), які виконують послідовно у різні дні одного тижня на спеціалізованих, незалежних один від одного, робочих постах. Якщо застосовують агрегатно-зональну форму організації виробництва, то обсяг робіт з ТО-2 виконують також частинами в кілька прийомів-заїздів (звичайно п'ять-шість) на спеціалізованих постах у міжзмінний час.

4.6 Розрахунок площ виробничих приміщень

В табл. 16 наведено розрахунок площ виробничих і допоміжних приміщень, кв.м

Таблиця 16

Виробничі підрозділи

Розрахункова формула

Розрахунок

Результат

Прийняте значення

Зона ЩО, FЩО

ХПЩО*f*K

3*39,2*4,5

529,2

529

Зона ТО-1, FТО-1

ХПТО-1*f*K

1*39,2*4,5

176,4

176

Зона ТО-2, FТО-2

ХПТО-2*f*K

1*39,2*4,5

176,4

176

Зона ПО, FПО

ХППО*f*K

?

?

?

Зона ПР, FПР

ХППР*f*K

19*39,2*4,5

3351,6

3352

Зона зберігання, F

АОБЛ* f*KЗБ

200*39,2*2,5

19600

19600

5. Організація зберігання автомобілів

Зберігання -- це тримання технічно справного рухомого складу на території АТП, мета якого зберегти зовнішній вигляд і технічний стан автомобілів, не допустити руйнування деталей техніки.

Зберігати автомобілі краще в спеціально обладнаних приміщеннях, які мають вентиляційну систему, достатню площу, щоб автомобілі не налягали один на одний.

Тобто:

· Для кращого зберігання автомобілів рекомендується зберігати під навісом;

· Місце стоянки повинно добре провітрюватись, мати тверде покриття, систему дренажу дощової води;

· Майданчик має мати огорожу, освітлення, цілодобову охорону;

· Автомобілі на майданчику можуть розміщуватись в ряд, або по діагоналі;

· Між автомобілями повинен бути інтервал не менше 2 метрів.

6. Організація зберігання технічного майна

У разі відправки автомобілів на сільськогосподарські перевезення в регіони, віддалені від основних баз на невеликі відстані (200 км і менше), такі автомобілі разом із водіями доцільно щомісяця заміняти іншими з основної бази. Це поліпшує умови роботи водіїв і дає змогу підтримувати високий технічний стан рухомого складу, виконуючи профілактичні й ремонтні роботи на основній базі. Для здійснення ТО і ремонту автомобілів у відриві від основних баз потрібно мати багато технічного майна таких видів: запасні частини і нормалі; агрегати, вузли і механізми; автошини і гумотехнічні вироби; кислоти і лакофарбові матеріали; метали, дошки, брезент, обтиральні матеріали; інструмент та ін. У польових умовах технічне майно треба зберігати так само, як і на основних базах, з урахуванням правил схоронності кожного виду технічного майна. Тому в кожному конкретному випадку слід знаходити можливості для того, щоб максимально наблизити умови зберігання до тих, які передбачаються на основних базах. Наприклад, деталі гальмівної системи і рульового керування, деякі нормалі, інструмент треба зберігати в шафах або на стелажах в закритому приміщенні. Мастильні й лакафарбові матеріали, кислоти, гальмівну рідину доцільно зберігати в напівпідземних приміщеннях (землянках). У таких самих сховищах, але ізольовано від інших видів технічного майна, зберігають шини, камери, сиру гуму, гумотехнічні деталі гальмівної системи та ін. У напівпідземних сховищах з їх підвищеною вологістю повітря і надійним захистом від дії сонячного проміння створюються сприятливі температурні умови для схоронності названого майна. Ресорні листи, оперення, дошки, диски коліс, чорні метали можна зберігати під навісами. Усе майно треба зберігати на спеціальних багатоярусних розбірних металевих або дерев'яних стелажах. Для обтиральних матеріалів (тканин, ганчірок) і нормалей слід мати ящики. Інструменти і запасні частини тримають у закритих шафах, що забезпечує їх схоронність і порядок при зберіганні та видачі.

7. Організація заправлення автомобілів

Потрібно ретельно слідкувати за заправлення експлуатаційними рідинами. Перевірку наявності їх проводять на ЩО на даному транспортному підприємстві.

Заправлення автомобіля паливом проводити при непрацюючому двигуні. Заправлення автомобілів етилованим бензином потрібно проводити з бензоколонки зі шлангом, забезпеченим роздавальним пістолетом. Забороняється заправляти автомобілі етилованим бензином за допомогою відер, лійок і т. п., а також відпускати етилований бензин в тару (каністри). Заправник і водій повинні знаходитися при заправленні з навітряного боку автомобіля.

При заправленні автомобіля, який працює на етильованому бензині, виконувати такі вимоги: операції з приймання, перекачування етильованого бензину і заправлення проводити механізованим способом, при цьому слід знаходитися з навітряної сторони автомобіля; забороняється проводити заправлення автомобіля з відер, переносити етильований бензин у відкритій тарі, а також засмоктувати його через шланг ротом; сифонування і продування бензосистем проводити насосом; при попаданні етильованого бензину на руки обмити їх гасом, а потім теплою водою з милом (забороняється застосовувати для миття рук бензин); у випадку попадання етильованого бензину в очі негайно звернутися за медичною допомогою.

При заправленні автомобіля, що працює на газі, переконатися в тому, що газ не проникає в кабіну та в закритий кузов. Забороняється випускати газ з балонів, здійснювати пуск і заправлення газогенераторів у закритому приміщенні.

8. Планування робіт з технічного обслуговування і ремонту автомобілів

Обсяг робіт з ТО і ремонту автомобілів визначається виробничою програмою експлуатації, що є основою для планування всіх видів робіт та визначення штатної чисельності ремонтно-обслуговуючого персоналу.

Технічна служба розробляє плани капітального ремонту автомобілів (річний), ТО (річний, квартальний, місячний, тижневий і добовий), перспективного використання автомобілів (річний, квартальний, місячний), оперативного використання автомобілів (добовий) та ін. Ці плани мають забезпечити своєчасне і безперебійне виконання транспортної роботи, дотримання встановленого порядку відправки автомобільної техніки в ремонт, ритмічну роботу ремонтно-обслуговуючого виробництва ВАТ АТП, органів постачання, своєчасне одержання автомобільної техніки з автообслуговуючих і авторемонтних підприємств. Щоб розробляти плани ТО і ремонту автомобілів, а також плани перспективного й оперативного використання автомобілів, треба мати такі дані: планове завдання автомобільних перевезень на наступний рік, середньорічний пробіг автомобіля, облікові дані про рухомий склад, періодичність проведення ТО-1 і ТО-2, середньодобовий пробіг автомобіля за минулий місяць або плановий пробіг на наступний місяць, режим роботи підприємства (перервний чи неперервний робочий тиждень, кількість змін роботи, тривалість зміни), фактичний технічний стан автомобільної техніки й установлені міжремонтні ресурси та інші дані.

Розрізняють три принципи призначення періоду виконання профілактичних робіт: регламентний, календарний і комбінований. При регламентному принципі профілактику проводять після досягнення автомобілем певного напрацювання, що вимірюється в кілометрах пробігу або в годинах роботи. Інакше кажучи, при календарному принципі період виконання профілактичних робіт залежить від віку автомобілів, а не від напрацювання.

Таким чином, відмінність між регламентним і календарним принципами полягає лише в тому, від якого параметра (від напрацювання чи від календарного періоду) залежать характеристики надійності. Окремі елементи автомобіля спрацьовуються як під час роботи, так і при зберіганні їх. У таких випадках застосовують комбінований принцип.

Профілактику проводять за плановим або мішаним режимами. Плановий режим полягає в тому, що профілактику здійснюють через певну величину або час експлуатації автомобіля незалежно від кількості відмов, що сталися. Мішаний режим охоплює планову і непланову профілактику.

Основні способи опису планів системи профілактичних і ремонтних робіт -- це словесний опис, лінійні (стрічкові) графіки, матриці (таблиці), сіткові графіки й аналітичні описи. Перспективний план використання автомобілів складають в основному на місяць, рідше на квартал і рік. Оперативне планування використання автомобілів технічна служба здійснює на добу.

9. Спецзавдання: планування робіт з технічного обслуговування і ремонту автомобілів

Схема типового планування лінії ЩО навантажених автомобілів на три пости наведений в рис.1.

Рис.1.

1,2 - скринька для обтиральних матеріалів, конвеєр;

3 - барабан зі шлангом для води;

4 - мийна машина;

5 - пилосос;

6 - щит інвентарний;

7 - монорейковий електротельфер;

8 - контейнер;

9 - пульт управління;

10 - установка для миття обтиральних матеріалів.

10. Техніко-економічне оцінювання прийнятих рішень

Ступінь технічної досконалості й економічну доцільність будівництва (реконструкції) ВАТ (ЗАТ) АТП, СТОА, якість здійсненого проекту оцінюють техніко-економічними показниками (ТЕП). Рівень ТЕП залежить від призначення підприємства, типу й структури рухомого складу, умов експлуатації автомобілів; форм організації ремонтно-обслуговуючого виробництва, технологічних процесів і праці виконавців робіт; способів зберігання і розставляння автомобілів, розмірів земельної ділянки, рельєфу місцевості, способу забудови ділянки, поверховості будівель, використовуваних будівельних матеріалів та ін. ТЕП проектних вирішень поділяють на абсолютні, питомі й відносні. їх кількість залежить від глибини аналізу. Чим глибший аналіз, тим ширша номенклатура ТЕП. Проект оцінюють у цілому й за окремими його частинами.

Технологічну частину проекту оцінюють за такими показниками: загальна кількість потокових ліній ТО; загальна кількість робочих постів; питома площа виробничих приміщень на один автомобіль, середня кількість автомобілів, що припадає на одного виконавця робіт із ТО і ремонту; середня кількість автомобілів, що припадає на один робочий пост; питома кількість виконавців робіт із ТО і ремонту, яка припадає на 1 млн км пробігу автомобілів; вартість технологічного устаткування в розрахунку на один автомобіль та ін.

Архітектурно-будівельну частину проекту оцінюють площею земельної ділянки на один обліковий автомобіль, площею забудови, виробничою і складською площею, обсягом будівлі, коефіцієнтом забудови та ін.

Санітарно-технічну частину проекту оцінюють потужністю струмоприймачів на один обліковий автомобіль; сумарною витратою електроенергії по всьому підприємству за рік тощо.

Прийняті рішення з технологічної частини за рядом показників, включені до табл.17.

Таблиця 17

До оцінювання прийнятих рішень з технологічної частини

Показник

Розрахункова формула

Розрахунок

Результат

Еталонне значення

Загальна кількість потокових ліній

ХЛЩО+ ХЛТО-1+ ХЛТО2

0,6

0,6

Загальна кількість робочих постів

ХПЩО+ ХПТО-1 ХПТО-2+ХППР

3+1+1+19

24

Кількість робітників на 1млн. км пробігу автомобілів, чол.

РШ*1000/LP

48*1000/7665

6,26

Кількість робочих постів на 1млн. км пробігу автомобілів

(ХПЩО+ ХПТО-1 ХПТО-2+ХППР)*1000/LP

24000/7665

3,13

Кількість автомобілів на одного робітника, шт.

АОБЛ*РШ

200/48

4,16

Кількість автомобілів на один робочий пост, шт.

АОБЛ/ ( ХПЩО+ ХПТО-1 ХПТО-2+ХППР)

200/24

8,33

Площа виробничих приміщень на один автомобіль, кв. м

(FЩО +FТО-1 +FТО-2 +FПО +FПР)/ АОБЛ

(318+176+176+3352) /200

20,11

Висновки

За допомогою даної розрахунково-пояснювальної записки, ми можемо визначити основні чинники, що визначають організацію технічного обслуговування 200 автомобілів моделі КрАЗ-6424С4+КрАЗ-А201С2 на вантажному АТП в м. Миколаєві з середньодобовим пробігом 210 км.

Для початку визначаємо кількість змін з тривалістю 8 год., далі нормативи періодичності та трудомісткості робіт. При розрахунку виробничої програми РОВ визначаємо кількість технічних діянь, одиниці праці: Твр=89984,6, грошовий вираз 912729,4 і допоміжні роботи на АТП 22496,2 та розподіл трудомісткості робіт з самообслуговуванняям підприємства 8998,5, ТО-1 5805,5 та ТО-2 8099,9; ПР 54651,4.

В третьому розділі нашої записки ми визначаємо чисельність виконавців робіт на АТП та здійснюємо розподіл кадрів по змінах. Ремонтно-обслуговуючого персоналу повинно бути 49. Далі ми організовуємо і плануємо технологічний процес технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів, розраховуємо площу виробничих приміщень. Займаємося організацією зберігання автомобілів, технічного майна та заправленням автомобілів. І на кінець оцінюємо наші техніко-економічні рішення.

Також, потрібно не забувати, що технічне обладнання повинне оновлюватися і намагатися йти в ногу з науковими досягненнями в машинобудуванні та іншими необхідними для АТП галузями.

Список використаної літератури

1. Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник.- К.: Знання, 2003. ? 511с.

2. Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: Підручник.- К.: Знання, 2004 ? 478с.

3. Організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах: Навчальний посібник. Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Барилович Л.П., Бойко Г.Ф., Козак Л.С., Примак Т.О. ? К.:Логос, 1996. ? 348с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основні чинники, які визначають організацію технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Розрахунок виробничої програми ремонтно-обслуговуючого виробництва підприємства. Організація і планування процесу обслуговування і поточного ремонту автомобілів.

  курсовая работа [367,7 K], добавлен 02.01.2017

 • Чинники, що визначають організацію технічного обслуговування автомобілів на АТП. Розрахунок виробничої програми РОВ підприємства. Розрахунок чисельності виконавців робіт. Організація процесу технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів.

  курсовая работа [180,3 K], добавлен 22.03.2008

 • Основні чинники, що визначають організацію технічного обслуговування автомобіля ГАЗ-3307. Вибір і корегування нормативів для проектування АТП. Визначення необхідної кількості робочих постів для технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів.

  курсовая работа [134,1 K], добавлен 11.04.2011

 • Розрахунок площі дільниці. Витрати силової енергії та освітлювальної електроенергії. Розрахунок виробничої програми технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів. Виробнича санітарія та пожежна безпека. Охорона навколишнього середовища.

  курсовая работа [69,2 K], добавлен 13.06.2014

 • Система технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Вибір спецмашин і автомобілів, розрахунок середньодобового пробігу. Розрахунок виробничої програми. Визначення витрат силової та освітлювальної електричної енергії, необхідної кількості робітників.

  дипломная работа [62,6 K], добавлен 13.06.2014

 • Експлуатаційні причини підвищеного вмісту токсичних речовин у відпрацьованих газах автомобілів. Організація дорожнього руху, технічний стан автомобілів. Якість технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Практичне використання вторинних ресурсів.

  реферат [1,7 M], добавлен 26.06.2010

 • Вибір і корегування нормативів обслуговування і ремонту автомобілів. Розрахунок виробничої програми в трудових показниках. Особливості будови, функціонування та умови роботи системи освітлення та світлової сигналізації. Відмови та несправності системи.

  курсовая работа [457,0 K], добавлен 13.05.2014

 • Технологія діяльності автотранспортного підприємства. Економічні, виробничі, адміністративно-інформаційні та технологічні процеси технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Виконання регулювальних, діагностичних, кріпильних, мастильних робіт.

  отчет по практике [167,7 K], добавлен 06.12.2015

 • Економіко-географічна характеристика міста. Коригування нормативів для виробничої програми. Чисельність виконавців робіт, організація праці та розподіл робітників за змінами. Методи технічного обслуговування автомобілів та розрахунок потокових ліній.

  курсовая работа [143,6 K], добавлен 22.05.2009

 • Характеристика проектованого автопідприємства и проектованого виробничого підрозділу. Вибір методів організації технологічних процесів ТО автомобілів. Характеристика необхідної технологічної документації. Визначення вартості основних засобів виробництва.

  дипломная работа [315,0 K], добавлен 10.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.