Технологічне планування зони обслуговування та ремонту автомобілів

Вибір і корегування нормативів обслуговування і ремонту автомобілів. Розрахунок виробничої програми в трудових показниках. Особливості будови, функціонування та умови роботи системи освітлення та світлової сигналізації. Відмови та несправності системи.

Рубрика Транспорт
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.05.2014
Размер файла 457,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

1 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ СТАНЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1.1 Вибір і обґрунтування вихідних даних

1.2 Вибір і корегування нормативів обслуговування і ремонту автомобілів

1.3 Розрахунок виробничої програми в трудових показниках

1.4 Розрахунок чисельності робітників

2 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

2.1 Загальна характеристика об'єкту проектування

2.2 Розрахунок числа постів зони обслуговування та ремонту автомобілів

2.3 Вибір технологічного обладнання

2.4 Розрахунок площ виробничого приміщення

2.5 Описання планувальних

3 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

3.1 Особливості будови, функціонування та умови роботи системи освітлення та світлової сигналізації

3.2 Відмови та несправності системи

3.3 Варіантний пошук шляхів удосконалення технологічного процесу

3.4 Розробка технологічного процесу діагностування світлосигнальних приладів автомобіля

3.6 Техніка безпеки при виконанні робіт

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

Размещено на http://www.allbest.ru

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АТП - автотранспортне підприємство

ДСТУ - державний стандарт України

ЄСКД - єдина система конструкторської документації

ЄСТД - єдина система технологічної документації

КР - капітальний ремонт

ПР - поточний ремонт

РС - рухомий склад

СО - сезонне обслуговування

СТОА - станція технічного обслуговування автомобілів

ТО - технічне обслуговування

ЩО - щоденне обслуговування

ВСТУП

Важливе місце в підготовці спеціалістів по ТО і Р електроустаткування автомобілів займає курсове проектування. Курсовий проект є завершальною практичною роботою навчальної дисципліни “Технічне обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів” і дає змогу студентам показати свої вміння в розрахунку виробничої програми підприємства та складання технологічних послідовностей виконання робіт.

Курсовий проект є одним з етапів підготовки студентів до виконання дипломного проекту.

При виконанні проекту в пояснювальній записці розглядається питання організації і планування виробництва, вирішуються всі початкові питання, які стоять перед підприємством.

В даному проекті розглядається питання проектування зони ТО і ПР на станції технічного обслуговування і розробка технології перевірки приладів освітлення автотранспортного засобу.

Курсовий проект систематизує і поглиблює теоретичні знання і практичні навички отримані за період освоєння навчальної дисципліни “Технічне обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів”.

1. РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ СТАНЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1.1 Вибір і обґрунтування вихідних даних

Згідно завдання на курсовий проект задана кількість жителів міста, тому кількість автомобілів, що обслуговуються на проектній СТО визначимо розрахунковим методом за формулою:

(1.1)

де - кількість жителів в даному регіоні (районі, місті), які можуть користуватись послугами даного СТО, чол;

- рівень автомобілізації в даному регіоні, авт./1000 чол.

- коефіцієнт, який враховує кількість власників автомобілів, що користуються послугами СТО.

(авт.)

Для даної СТО необхідно виконати розподіл автомобілів на групи. Згідно завдання розподіл автомобілів може бути виконаний таким чином:

- автомобілі особливо малого класу - 15%;

- автомобілі малого класу - 55%;

- автомобілі середнього класу - 30 %.

Середньорічний пробіг автомобілів приймаємо (км), як для регіону в якому середньорічна кількість днів із плюсовою температурою становить більше 230 днів. Вихідні дані до розрахунку виробничої зводимо в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1 - Вихідні дані до розрахунку виробничої програми СТО

Параметр

Ум. позн.

Од. вим.

Значення

Кількість автомобілів, що

обслуговуються на СТО

авт

1320

в тому числі:

- автомобілів І групи:

- автомобілів ІІ групи:

- автомобілів ІІІ групи:

авт.(%)

198 (15%)

726 (55%)

396 (30%)

Середньорічний пробіг автомобілів

Км.

15000

Кількість робочих днів СТО

255

Кількість робочих змін

1

Тривалість зміни

8

Природно-кліматична зона

ПКЗ

Волога

1.2 Вибір і корегування нормативів обслуговування і ремонту автомобілів

Нормативи трудомісткості ТО і ПР автомобілів індивідуального користування вибираються в залежності від типу СТО, класу автомобілів та виду робіт, що виконуються на СТО.

Питома трудомісткість ТО і ПР корегується з використанням коефіцієнтів корегування за формулою:

(1.2)

де - коефіцієнт корегування в залежності від кількості робочих постів (потужності) СТО. На СТО згідно з завданням 12 робочих постів: = 0,95;

- коефіцієнт корегування в залежності від природно-кліматичних умов. СТО знаходиться в вологій кліматичній зоні: = 1,1.

Визначаємо питому трудомісткість для кожної групи автомобілів за формулою (1.2):

- для 1 групи:

=2,00,951,1=2,09 (люд·год/1000);

- для 2 групи:

=2,30,951,1=2,40 (люд·год/1000);

для 3 групи:

=2,70,951,1=2,82 (люд·год/1000).

Результати розрахунків трудомісткості ТО і ПР зводимо в таблицю 1.2.

Таблиця 1.2 - Нормативи трудомісткості ТО і ПР для міської СТО

Норматив трудомісткості

Ум.

позн.

Один.вим.

Для автомобілів:

1 групи

2 групи

3 групи

Питома ТО і ПР на 1000 км

пробігу (нормативна)

люд·год/1000

2

2,3

2,7

Питома ТО і ПР на 1000 км

пробігу (скорегована)

люд·год/1000

2,09

2,4

2,82

Разова на один заїзд

миття і прибирання

люд·год

0,15

0,2

0,25

приймання і видачі

люд·год

0,15

0,2

0,25

антикорозійної обробки

люд·год

3,0

3,0

3,0

1.3 Розрахунок виробничої програми в трудових показниках

Річний обсяг робіт,що виконуються на СТО, визначається окремо для кожної групи легкових автомобілів і складається з таких видів робіт:

- роботи ТО і ПР автомобілів;

- роботи прибирання і миття автомобілів перед виконанням ТО і ПР;

роботи косметичного прибирання і миття автомобілів, як окремої послуги;

- роботи антикорозійної обробки автомобілів;

- роботи приймання і видачі автомобілів;

- допоміжні роботи

Річний обсяг робіт ТО і ПР для однієї групи автомобілів визначається по питомій трудомісткості ТО і ПР.

; (1.3)

де - кількість автомобілів даної групи;

- середньорічний пробіг автомобілів, км;

- скоректована питома трудомісткість ТО і ПР автомобілів даної групи, люд•год/1000.

Річний обсяг прибирально-мийних робіт для однієї групи визначається на основі разової трудомісткості цього виду робіт за один заїзд на СТО. Прибирання і миття автомобілів обов'язково виконуються перед проведенням робіт ТО і ПР, тому, при розрахунку річної трудомісткості, необхідно врахувати кількість заїздів автомобілів на ТО і ПР. Крім цього, СТО може надавати окремі послуги косметичного прибирання і миття автомобілів. В такому випадку враховується кількість заїздів на прибирально-мийні роботи. Отже, трудомісткість прибирально-мийних робіт перед виконанням ТО і ПР (), та трудомісткість косметичного прибирання і миття автомобілів визначається за формулами:

(1.4)

(1.5)

де , - частота заїздів одного автомобіля, що обслуговується на СТО, відповідно для виконання робіт ТО і ПР та прибирально-мийних робіт протягом року.

- разова трудомісткість прибирально-мийних робіт одного автомобіля даної групи, люд•год.

Річний обсяг робіт антикорозійної обробки визначається одночасно для всіх груп автомобілів на основі разової трудомісткості цього виду робіт за один заїзд на СТО:

=; (1.6)

де - частота заїздів одного автомобіля, що обслуговується на СТО, для виконання робіт антикорозійної обробки автомобілів протягом року.

- разова трудомісткість антикорозійних робіт одного автомобіля, люд•год.

Річний обсяг робіт приймання і видачі для однієї групи визначається на основі загальної кількості заїздів автомобілів на СТО для виконання різних видів робіт:

=(+); (1,7)

де - разова трудомісткість робіт приймання-видачі одного автомобіля даної групи, люд•год.

Річна трудомісткість робіт кожного виду для всіх груп автомобілів, що обслуговуються на СТО, визначається як сума трудомісткості робіт кожної окремої групи:

, (1.8)

Річний обсяг допоміжних робіт на СТО визначається як частина від загального обсягу робіт на СТО:

+) (1.9)

де - доля (%) допоміжних робіт від загальної трудомісткості

- річна трудомісткість відповідно робіт ТО і ПР, прибирально-мийних робіт перед ТО і ПР, косметичних робіт прибирання і миття, робіт антикорозійної обробки, приймання-видачі та передпродажної підготовки автомобілів.

Всі роботи по обслуговуванню автомобілів на СТО поділяються за місцем їх виконання.

Постові роботи - виконуються на постах ТО і ПР безпосередньо біля автомобіля. До таких робіт відносяться:

- всі роботи ТО і частина робіт ПР;

- роботи прибирання і миття автомобілів;

- роботи антикорозійної обробки автомобілів;

- роботи приймання і видачі автомобілів.

Річна трудомісткість всіх постових робіт на СТО:

+ (1.10)

де - доля (%) постових робіт від загальної трудомісткості робіт ТО і ПР на даному СТО кількість робочих постів 8 отже застосовується значення 69%.

Дільничні роботи - виконуються у виробничих дільницях для ремонту агрегатів і вузлів, знятих з автомобіля. До таких робіт відноситься частина робіт ПР.

Основну частину загальної трудомісткості робіт на СТО займають роботи ТО і ПР автомобілів , які можуть виконуватись як на постах ТО і ПР так і на виробничих дільницях. Річний обсяг цих робіт необхідно додатково розділити за видами робіт ТО і ПР. Розподіл трудомісткості ТО і ПР виконується згідно ОНТП-01-91 в відсотковому відношенні:

=, (1.11)

де - відсоткова доля окремого виду робіт від річної трудомісткості робіт ТО і ПР,

- розрахункова трудомісткість окремого виду робіт, люд•год;

- річна

Величина залежить від кількості робочих постів СТО. Для СТО, які проектуються і, для існуючих СТО, в яких планується збільшити потужність після модернізації, необхідно розрахувати загальну кількість робочих постів, яка залежить від трудомісткості постових робіт:

, (1.12)

де - річна трудомісткість постових робіт, люд-год;

- коефіцієнт нерівномірності завантаження постів ( = 1,15);

- число днів роботи СТО;

с- число робочих змін протягом доби;

- тривалість робочої зміни, год;

- середнє число робітників, одночасно працюючих на посту

- коефіцієнт використання робочого часу поста, на даній СТО застосовується 0,95.

Річний обсяг робіт ТО і ПР для кожної групи автомобілів за формулою (1.3):

= 6207,3 (люд·год);

= = 26136 (люд·год);

= = 12520,8 (люд·год).

Річний обсяг прибирально-мийних робіт, що виконуються перед виконанням ТО і ПР, для кожної групи автомобілів за формулою (1,4):

= 19820,15 = 59,4 (люд·год);

= 72620,2 = 290,4 (люд·год);

= 39620,25 = 198 (люд·год).

Дане СТО надає послуги косметичного прибирання і миття автомобілів. Тому враховуємо кількість заїздів для виконання тільки робіт прибирання і миття автомобілів. Річна трудомісткість таких робіт за формулою (1.5):

= 19850,15 = 148,5 (люд·год);

= 72650,2 = 726 (люд·год);

= 39650,25 = 495 (люд·год).

Річний обсяг робіт антикорозійної обробки для всіх груп автомобілів за формулою (1.6):

= 132013 = 3960 (люд·год).

Річний обсяг робіт приймання-видачі для кожної групи автомобілів за формулою (1.7):

89,1 (люд·год);

435,6 (люд·год);

297 (люд·год).

Річна трудомісткість робіт кожного виду для всіх груп автомобілів, що обслуговуються на СТО за формулою (1,8):

= 44864,1 (люд·год);

547,8 (люд·год);

371+726+495 = 1592 (люд·год);

89,1+435,6+297 = 821,7 (люд·год).

Річна трудомісткість допоміжних робіт за формулою (1,9):

)= 7767,84 (люд·год).

Результати розрахунків зводимо в табл. 1.3.

Вид робіт на СТО

Ум.

позн.

Один.

вим.

Значення

Роботи ТО і ПР

люд·год

44864,1

Роботи прибирання і миття

автомобілів

люд·год

547,8

люд·год

1592

Роботи антикорозійної обробки

автомобілів

люд·год

3960

роботи приймання і видачі автомобілів

люд·год

821,7

Допоміжні роботи

люд·год

7767,84

Всього робіт

люд·год

59553,44

Трудомісткість постових робіт на СТО за формулою (1.10):

(люд·год);

Орієнтовна кількість постів на СТО, яка визначає потужність СТО, за формулою (1.12):

(постів)

Розрахована орієнтовна кількість постів на СТО дорівнює існуючій кількості постів.

Розподіл річного обсягу робіт ТО і ПР за видами робіт та місцем їх виконання виконується згідно додатком в відсотковому відношенні за формулою (1.11).

Результати розподілу зводимо в таблицю 1.4.

Таблиця 1.4 - Розподіл трудомісткості ТО і ПР

Вид робіт ТО і ПР

Розподіл за видами робіт

Розподіл за місцем виконання

Постові

дільничні

%

люд·год

%

люд·год

%

люд·год

Контрольно-діагностичні роботи механізмів (двигун, коробка передач, ходова частина)

7

3140,49

100

3140,49

--

--

Контрольно-діагностичні роботи електроустаткування та електронних систем керування

7

3140,49

100

3140,49

--

--

Технічне обслуговування в повному обсязі

25

11216,03

100

11216,03

--

--

Мастильні роботи

4

1794,56

100

1794,56

--

--

Регулювання кутів керованих коліс

5

2243,21

100

2243,21

--

--

Ремонт і регулювання гальм

5

2243,21

100

2243,21

--

--

Електротехнічні роботи

5

2243,21

80

1794,57

20

448,64

Роботи по системі живлення

5

2243,21

70

1570,25

30

672,96

Акумуляторні роботи

2

897,28

10

89,73

90

807,55

Шинні роботи

5

2243,21

30

672,96

70

1570,25

Ремонт вузлів, систем і агрегатів

10

4486,1

50

2243,21

50

2243,2

Кузовні і арматурні роботи

10

4486,41

100

4486,41

--

--

Фарбувальні і антикорозійні роботи

10

4486,41

100

4486,41

--

--

Всього

100

44864,1

87,2

39121,52

12,8

5742,58

За результатами розподілу річного обсягу робіт ТО і ПР:

- трудомісткість постових робіт ТО і ПР: = 39121,52 (люд·год);

- трудомісткість дільничних робіт ПР: = 5742,58 (люд·год).

1.4 Розрахунок чисельності робітників

Розрахунок чисельності ремонтно-обслуговуючих робітників. Явочна і штатна чисельність ремонтно-обслуговуючих робітників залежить від обсягу робіт на данійм посту і фонду робочого часу:

(1.13)

(1.14)

де Ті - річний обсяг робіт на посту, люд-год;

Фр.м. - річний фонд часу робочого місця ремонтно-обслуговуючих робітників, год;

Фв.р. - річний ефективний фонд часу робітника з урахуванням трудових втрат, спричинених хворобою, виконанням державних обов'язків, відпусткою тощо, год.

Фонд часу робочого місця Фр.м. залежить від кількості вихідних і святкових днів в році і визначається за формулами:

Фр.м. = (Дк-Двих-Дсв) ·tзм - Дпс·1; (1.14)

де Дк - кількість календарних днів;

Двих - кількість вихідних днів;

Дсв - кількість святкових днів;

tзм - тривалість робочої зміни, год;

Дпс - кількість передсвяткових днів, в які тривалість робочої зміни скорочується на одну годину.

Річний ефективний фонд часу робітника Фв.р. залежить від кількості днів основної та додаткової відпусток та кількості пропусків за хворобою та інших поважних причинах. Фв.р. може бути взятий з додатку Н або розрахований за формулою:

Фв.р.= Фр.м.-(; (1.15)

де - кількість днів основної та додаткової відпусток;

- кількість пропусків за хворобою та інших поважних причинах.

Визначити кількість робітників на СТО для виконання поточного ремонту автомобілів.

Фр.м =(365-104-6)8-61 = 2034 (год);

Фв.р. = 2034 - (18+7+6)8 = 1941 (год).

Кількість робітників для СТО:

(чол.);

(чол.).

На СТО приймаємо двадцять дев'ять явочних і тридцять один штатний робітник.

Розрахунок чисельності допоміжних робітників залежить від чисельності виробничих робітників та нормативу і розраховується за формулою:

(1.16)

де Сдоп - норматив співвідношення допоміжних та виробничих робітників, %.

(чол.)

Отже на даній СТО повинно бути по штату тридцять один чоловік з яких дев'ять - допоміжний персонал.

2. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

2.1 Загальна характеристика об'єкту проектування

Зона ТО і ПР СТОА призначена для проведення технічного обслуговування автомобілів, що належать юридичним та фізичним особам, а також для проведення демонтажно-монтажних робіт агрегатів автомобіля, мілких зварювальних робіт.

Поточні ремонти агрегатів і вузлів проводяться методом заміни спрацьованих частин новими. Регенерація частин не проводиться.

Демонтаж і монтаж агрегатів та вузлів відбувається на постах, що обладнані оглядовою ямою та підлоговими електромеханічними підіймачами.

Автомобілі, що поступають на станцію з метою обслуговування і ремонту, проходять миття, потім вони направляються в приміщення зони ТО і ПР, де визначається об'єм ремонту або обслуговування. Додатково, по бажанню замовника, або згідно з вказівками робітника, що приймає автомобіль, ефективно перевіряються агрегати, системи і основні механізми автомобіля з допомогою діагностичних засобів або методом проб під час їзди.

Після визначення обсягів робіт автомобіль встановлюють на пост. На постах проводять часткове або повне розбирання автомобіля на частини чи агрегати. Зняті частини, агрегати і механізми передаються у відповідні відділення на ремонт.

Автомобіль після ремонту, змащування і регулювання перевіряють і видають власнику.

2.2 Розрахунок числа постів зони

Число постів діагностування визначається за формулою (1.12) з врахуванням того, що середнє число робітників, які одночасно працюють на посту ТО і ПР буде дорівнювати двом чоловікам, а трудомісткість - роботи по ТО і ПР за виключенням контрольно-діагностичних робіт по електроустаткуванню, постових електротехнічних, шинних, кузовних та фарбувальних робіт:

=39121,52-(3140,49+1794,57+672,96+4486,41+4486,41)=24540,68 люд-год.

(постів)

Кількість штатних робітників:

РШ = (чол.)

Для виконання постових робіт по ТО і Р автомобілів на даному СТО необхідно по штату тринадцять чоловік при однозмінній роботі та сім постів.

2.3 Вибір технологічного обладнання

Технологічне обладнання поста діагностування вибирається згідно загального переліку робіт по табелях, довідниках технологічного обладнання автотранспортних підприємств та прайсах фірм, що постачають обладнання.

Табель виробничого обладнання для поста діагностування приведений в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Табель виробничого обладнання зони

Найменування обладнання та оснастки

Модель

(тип)

Кількіст.

Габаррозм. мм

Площа, м2

Потужність кВт

од.

заг.

од

заг

1

2

3

4

5

6

7

8

Підйомник 2-х стояковий

7

--

--

--

2,0

14,0

Пневматична маслянка

SPPD-420A

1

400580

0,23

0,23

--

--

Пересувна мастилороздавальна колонка

NOP-70

1

400580

0,23

0,23

--

--

Кран-балка

Ine-2

1

--

--

--

3,0

3,0

Пересувне пристосування для зливу мастила

ZO-80

2

1000500

0,5

1,0

--

--

Візок слюсаря

WN-1

3

750470

0,35

1,05

--

--

Візок вантажний

WN4/B-400

1

1250630

0,79

0,79

--

--

Регульована підставка під автомобіль

PN-1

2

500Ч500

0,25

0,5

--

--

Візок для перевезення двигунів

1

750500

0,38

0,38

--

--

Стелаж

REK-60

3

1000700

0,7

2,1

--

--

Шафа для інструменту

4

650450

0,29

1,17

--

--

Верстак

4

2000800

1,6

6,4

--

--

Набір автомеханіка

И-132М

2

--

--

--

--

--

Комплект приладів для перевірки паливної апаратури дизельних двигунів

Р -610

1

--

--

--

--

--

Комплект інструментів для регулювальника-карбюраторщика

2445

1

--

--

--

--

--

Комплект інструменту для ремонту і ТО електрообладнання на автомобілі

И 111

1

--

--

--

--

--

Компресометр

179

1

--

--

--

--

--

Динамометричний ключ

МТ-1-800

1

--

--

--

--

--

Пневматичний реверсивний гайковерт

АТ-0305

1

--

--

--

--

--

Комплект зйомників для розбирально-збиральних робіт

ВАL-DUR

1

--

--

--

--

--

Прилад для визначення люфтів

КИ-4832

1

--

--

--

--

--

Всього

--

48

--

--

13,85

--

17

2.4 Розрахунок площ виробничого приміщення

Для визначення площі зони скористуємося формулою:

Fд=(FОБ +Fавт·n) ·KЩ (2.1)

де Fд - площа виробничої дільниці;

FОБ - площа, що займає все обладнання дільниці, м2;

Fавт - площа найбільшого автомобіля, що може обслуговуватись, м2;

n - кількість постів зони ТО і ПР;

KЩ - коефіцієнт щільності встановлення обладнання. Вибирається в залежності від типу дільниці: KЩ = 4.

FП = (13,85+(5•2)•7)•3,5 = 335,4 м2.

2.5 Описання планувальних рішень

Вибираємо розміри приміщення 18Ч18 м з сіткою колон 6Ч9 м.

Товщину зовнішніх стін 510 мм, простінків - 380 мм. Розмір колон - 600Ч600 мм.

Розміри вікон: ширина 2153 мм; висота 2450 мм.

Ворота: 3000Ч3000 мм.

Висоту приміщення приймаємо 5400 мм.

Внутрішнє планування дільниці з розміщенням всього виробничого обладнання проводимо, враховуючи загальний технологічний процес на дільниці Крім того основні робочі місця необхідно розташовувати таким чином, щоб вони якомога більше отримували природного освітлення.

Також для вільного переміщення між обладнанням, зручності в роботі необхідно дотримуватись норм та правил розміщення обладнання в приміщеннях, що переобладнуються.

План зони ТО і ПР СТО з розташованим основним обладнанням та оснасткою зображено на аркуші графічної частини формату А1.

3. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

3.1 Особливості конструкції та умови роботи системи освітлення та світлової сигналізації

3.1.1 Аналіз конструктивних, функціональних та експлуатаційних особливостей системи освітлення та світлової сигналізації автомобіля

Система освітлення і світлової сигналізації призначена для освітлення дороги, передачі інформації про габаритні розміри автомобіля, маневрування, для освітлення номерного знаку, кабіни, салону кузова, контрольно-вимірювальних приладів, багажника, підкапотного простору і т.д. Від стану і характеристик світлових приладів залежить безпека руху автомобілів, особливо в темний час доби.

На автомобілях встановлюють різні за призначенням, конструкції, електричним і світлотехнічним параметрам світлові прилади. У обов'язковий комплект світлових приладів для всіх автомобілів входять не менше двох фар дальнього та ближнього світла, по два габаритні вогні і по два покажчики повороту спереду і ззаду, два світловідбивача і один ліхтар освітлення номерного знаку, розташовані ззаду. Як додаткові світлосигнальні прилади встановлюють контурні вогні, бокові повторювачі покажчиків повороту, розпізнавальні знаки автопоїзда і причепів, бокові світловідбивачі, вогні переважного проїзду (світлосигнальні маячки). До необов'язкових світлових приладів відносять протитуманні фари, фари-прожектори, прожектори-шукачі, задні протитуманні ліхтарі, ліхтарі заднього ходу і збільшення габариту автомобіля, бокові габаритні і стоянкові вогні.

Автомобільні світлові прилади діляться на освітлювальні і світлосигнальні. Світловий промінь освітлювального приладу сприймається після віддзеркалення від дороги або об'єкту на дорозі, а світловий потік світлосигнального приладу спостерігач сприймає безпосередньо. Фари і ліхтарі заднього ходу можна рахувати і освітлювальними і світлосигнальними приладами. Водій автомобіля, на якому вони встановлені, сприймає їх світловий промінь після віддзеркалення від дороги і спостережуваних об'єктів, а інші учасники дорожньої обстановки - безпосередньо.

Світлові прилади перетворюють електричну енергію в світловий промінь певної структури (відповідним чином організовану сукупність напрямків випромінювання світла) і спектру (колір випромінювання).

Оптична система світлового приладу, що забезпечує необхідну структуру і спектр світлового пучка, включає лампу, відбивач і розсіювач. Лампа є джерелом світла. Відбивач, зазвичай у вигляді параболоїда обертання, концентрує світловий потік, що випускається лампою, в необхідному тілесному вугіллі. Розсіювач, виконаний з прозорого матеріалу, перерозподіляє світловий потік у вертикальній і горизонтальній площинах за допомогою лінз і призм на його внутрішній поверхні і, при необхідності, змінює колір випромінюваного світла.

Як джерело світла в автомобільних світлових приладах використовують електричні лампи розжарювання. Вимоги до їх параметрів і використання нормуються Правилом 37 ЄЕК ООН, ГОСТ 2023.1-88.

Правила 37 ЄЕК ООН і МЕК 809-85 встановлюють вимоги до ламп фар категорій R2, Н1, Н2, НЗ, Н4, сигнальних ліхтарів - P21/5w, P21w, R5w, R10w, C5w, щитків приладів і освітлення салону - T4w, W3w, W5w.

При недостатній видимості під час руху на високих швидкостях необхідно освітлювати дорогу і узбіччя перед автомобілем на відстані 50-250 м. Це дозволяє водієві своєчасно оцінювати дорожню обстановку і уникати зіткнень з перешкодами. Для освітлення дорогі на автомобілях і інших транспортних засобах встановлюють фари і прожектори. Розподіл світла фари на дорозі залежить від конструкції оптичного елементу і встановленої в ньому лампи.

Світловий пучок фари може бути сформований прожекторним або проекторним методом. Найбільше поширення набув прожекторний метод, який забезпечує концентрацію світлового потоку джерела струму відбивачем і його перерозподіл відповідно до заданого режиму освітлення розсіювачем. Для концентрації світлового пучка при такому методі формування використовується відбивач параболоїда з круглим або прямокутним (усіченим) отвором.

Автомобільна лампа складається з колби 1 (рисунок 3.1), однієї або двох ниток розжарення 2 і 3, цоколя 7 з фокусуючим фланцем 5 або без нього і виводів 6.

де а - для фар головного освітлення з європейською асиметричною системою світлорозподілу; б - галогенна категорії H1; в - галогенна категорії Н3; г - галогенна категорії Н4; д - двониткова штифтова; е - однониткова штифтова; ж - пальчикова; з - софітна; 1 - колба; 2 - нитка дальнього світла; 3 - нитка ближнього світла; 4 - екран; 5 - фокусуючий фланець; 6 - виводи; 7 - цоколь

Рисунок 3.1 - Автомобільні лампи розжарювання

Проте останнім часом все більшого розвитку набуває проекторний метод при якому і концентрація і перерозподіл світлового променя відбувається тільки за рахунок відбивача. Скло в цьому випадку грає тільки захисну функцію, тому має значно меншу товщину.

Така зміна конструкції стала можливою внаслідок винайдення нових матеріалів з яких можливо отримати світловідбивачі необхідної складної форми та розрахунок форми поверхні за допомогою комп'ютерних технологій, використання під час виготовлення прес-форм надточного обладнання.

В розсіювачах фар прожекторного типу в якості заломлюючих елементів використовуються циліндричні, сферичні і еліпсоїдні лінзи, призми і лінзи-призми. Залежно від заломлюючої структури розсіювача добиваються як зміни форми світлового променя, так і сили світла в різних напрямках світлорозподілу.

Формування необхідної структури світлового пучка забезпечується також зміною положення джерела світла щодо фокуса відбивача.

3.1.2 Особливості будови, функціонування та умови роботи

Фари головного світла

Автомобільні фари повинні задовольняти двом суперечливим вимогам: добре освітлювати дорогу перед автомобілем і не засліплювати водіїв транспортних засобів при стрічному роз'їзді. Засліплення світлом фар водіїв стрічних автомобілів є серйозною проблемою, безпосередньо пов'язаною із забезпеченням безпеки руху. В даний час вона вирішується застосуванням дворежимних систем головного освітлення з дальнім і ближнім світлом.

Деякі моделі автомобілів мають денну світлову сигналізацію, яка весь час діє протягом для попередження інших автомобілів про присутність Вашого автомобіля на дорозі. Деякі моделі автомобілів обладнані також очисниками фар, які дозволяють підтримувати чистими скла на фарах.

Існують наступні типи фар:

блок-фари - це тип фари, у якої лампа, рефлектор і розсіювач складають єдину нерозбірну конструкцію;

півблокові фари, в яких лампа може замінюватися окремо від скла.

звичайний тип - це тип фари, в якій лампа може бути замінена.

Застосовуються два типи ламп:

ламп звичайного типу

лампи кварцово-галогенного типу

Газорозрядна фара підвищеної яскравості (HID)

У фарах HID як джерело світла використовуються газорозрядні трубки. В порівнянні із звичайними галогенними лампами, їх пучок більш широкий і в 2-3 рази яскравіше, при цьому споживана потужність менше. Для створення світлового пучка використовується висока напруга близько 20 000 В. При заміні лампи будьте обережні, так як скляна частина може бути дуже гарячою, а електродний елемент може перебувати під високою напругою.

Час галогенових і навіть ксенонових ламп у фарах полічений, в один голос стверджують фахівці. Зовсім скоро їх місце займуть матриці з над'яскравих світлодіодів (LED), здатних забезпечити достатнє освітлення. А вже про термін служби і говорити нічого - він на порядки більше!

Навіть самий потужний світлодіод, якщо він один, слабкий для головної фари, ось і доводиться встановлювати набір з восьми LED, Однак недолік обернувся достоїнством: загальний світловий потік в цьому випадку можна розбити на вісім променів і кожним управляти окремо. Це завдання вирішує новий контролер, придуманий фахівцями концерну «Континенталь». Для переходу з ближнього світла на дальній, створення оптимального світлорозподілу, який підходить до кожного конкретного випадку (наприклад, в місті на перехресті, на шосе в повороті і т. д.), вже не потрібна складна механіка з рухомими лампами або шторками. Все робить спеціальний контролер, пов'язаний єдиною цифровою мережею з головним процесором. Поки контролер справляється з вісьмома променями, але майбутнє - за мультілучевимі матричними фарами.

Обробляючи дані про швидкість, погоду, кут повороту керма, новий прилад задає потрібну інтенсивність кожному з восьми променів, формуючи оптимальну освітленість дороги. Блок управління розміщений не в самій фарі, а під капотом, і це розумно, адже фара - перший кандидат на заміну в разі ДТП. Нова система з'явиться на автомобілях двох (поки не названих) європейських виробників вже в 2011 році. А в променистому майбутньому нас очікує фара, «набрана» з безлічі індивідуально керованих джерел світла, здатна «намалювати» на нічному асфальті, наприклад, стрілку навігатора або по команді радара вихопити з темряви пішохода.

Для отримання дальнього і ближнього світла в двофарних системах освітлення використовують двониткові лампи розжарювання. Сучасні автомобілі обладнані фарами головного освітлення з американською і європейською системами асиметричного світлорозподілу ближнього світла. Асиметричний світловий пучок забезпечує кращу освітленість тієї сторони дорогі, по якій рухається автомобіль, і зменшує засліплення водіїв стрічного транспорту.

У лампах фар з американською і європейською системами світлорозподілу нитку розжарення дальнього світла розташовують у фокусі відбивача. Світловий пучок дальнього світла з малим кутом розсіювання може бути отриманий при мінімальних розмірах спіралі, що виконується у вигляді дуги, яка лежить в горизонтальній площині. Великі лінійні розміри нитки дальнього світла по горизонталі обумовлюють більше розсіювання світлового пучка в горизонтальній площині.

У фарах з американською системою світлорозподілу нитка 2 ближнього світла (рисунок 3.2, а) у вигляді спіралі циліндричної форми зміщена трохи вгору і праворуч щодо фокусу, якщо дивитися на відбивач з боку світлового отвору. Спіраль ближнього світла розташована упоперек оптичної осі.

де а - американська система; б - європейська система; в - розташування екрану під ниткою ближнього світла; 1 - нитка дальнього світла; 2 - нитка ближнього світла; 3 - екран

Рисунок 3.2 - Автомобільні фари з різними системами розподілу ближнього світла

Сила світла променів, що йдуть вище оптичної осі, у фар з американською системою більша. Отже, засліплююча дія фар американської системи більше. В той же час освітленість дороги фарою американської системи при перемиканні з дальнього світла на ближній змінюється менше. Фара європейської системи в порівнянні з фарою американської системи краще освітлює праву смугу дорогі і узбіччя. Проте при русі автомобіля по нерівній дорозі коливання світлотіньової межі приводять до швидкого стомлення зору водія. Фари з американською системою світлорозподілу з розмитим світловим пучком ближнього світла менш чутливі до нерівностей дорогі.

3.2 Відмови та несправності системи

Система освітлення і світлової сигналізації справна, якщо всі світлові прилади нормально функціонують, забезпечуючи задані вихідні характеристики. Вона вважається частково справною, якщо передає повну інформацію про автомобіль іншим учасникам руху, але не забезпечує отримання водієм необхідної інформації про дорогу.

Про часткову несправність системи свідчить збільшення кута нахилу фари до дороги або вихід з ладу (перегорання) лампи в одній з фар дальнього світла. У обох випадках фари не заважають іншим учасникам дорожнього руху, але примушують водія автомобіля для забезпечення необхідного рівня безпеки зменшити швидкість руху.

Система освітлення несправна, коли вона не передає учасникам дорожнього руху весь передбачений об'єм інформації.

Несправності фар є ознакою небезпеки тільки при погіршенні допустимого світлорозподілу. Будь-яка несправність, що змінює функціональні властивості обов'язкового для застосування світлосигнального приладу, робить автомобіль небезпечним по відношенню до інших учасників дорожнього руху.

Основні несправності в системі освітлення і світлової сигналізації, можливі причини їх виникнення і способи усунення приведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Основні несправності системи освітлення та світлової сигналізації і способи їх усунення

Причина несправності

Спосіб виявлення

Спосіб усунення

1

2

3

Система освітлення та світлової сигналізації не працює

Обрив в загальному ланцюгу (від амперметра до центрального перемикача)

Перевірка надійності з'єднань та несправності дротів

З'єднання зачистити та підтягнути, несправні дроти замінити

Порушення контакту в перемикачі

Перевірка несправності перемикача за допомогою контрольної лампи

Несправний перемикач відремонтувати або замінити

Не горять окремі лампи фар та ліхтарів

Перегорання запобіжника

Перевірка запобіжника

Запобіжник замінити

Перегорання або обрив нитки розжарення лампи

Огляд лампи після видалення її з світлового приладу та визначення наявності обриву або перегорання нитки розжарення

Несправну лампу замінити

Порушення контакту в з'єднувальних колодках

Перевірка надійності з'єднань в колодках

Підтягнути з'єднання в колодках

Порушення контакту в патроні лампи

Перевірка стану цоколя лампи і деталей патрона після вивертання лампи з патрона

Зачистити окислені контакти, підігнути пружинний контакт патрона

Ненадійне кріплення наконечників проводів на виводах

Перевірка надійності з'єднань

Підтягнути кріплення наконечників проводів на виводах

Несправність (окислення контактів, розрегулювання реле) допоміжного реле включення (якщо воно є)

Перевірка справності допоміжного реле, вимірювання напруги включення реле вольтметром

Зачистити кріплення наконечників дротів на виводах

Вихід з ладу вимикача або перемикача

Перевірка справності вимикача або перемикача контрольною лампою

У розібраному вимикачі або перемикачі зачистити контакти, по можливості виправити механізм перемикання. Нерозбірний вимикач або перемикач замінити

Часте перегорання ниток ламп розжарювання

Підвищена напруга генераторної установки

Перевірка регулятора напруги

Відрегулювати рівень напруги генераторної установки

Підвищена вібрація спіралі лампи розжарювання внаслідок поганого кріплення ламп в патроні, оптичного елементу в корпусі або світлового приладу на автомобілі

Перевірка кріплення елементів в світловому приладі і світлового приладу на автомобілі

Надійно закріпити елементи в світловому приладі і світловий прилад на автомобілі

Мигання світла ламп

Поганий контакт в патроні лампи

Перевірка технічного стану патрона після витягання лампи

Підігнути пружинний контакт в патроні

Обрив жили дроту і періодичний контакт обірваних кінців внаслідок вібрації

Огляд дроту

Замінити пошкоджену ділянку дроту

Поганий контакт дроту в місцях з'єднань

Перевірка надійності з'єднань штекерних колодок і дротів

Забезпечити надійне з'єднання дротів в штекерних колодках

Періодичне замикання на «масу» в колі електропостачання світлових приладів

Перевірка ізоляції дротів

Замінити пошкоджені ділянки дроту. Закріпити дріт, що замикає на «масу»

Не переключається ближнє та дальнє світло фар головного світла

Окислення контактів перемикача світла фар

Перевірка перемикача контрольної лампи

Розібрати несправний перемикач та зачистити контакти

Не включається сигнал гальмування

Вихід з ладу вимикача сигналу гальмування

Перевірка вимикача сигналу гальмування контрольною лампою

Несправний вимикач замінити

Від'єднання дроту від вимикача сигналу гальмування

Перевірка з'єднання дроту з виводом вимикача

Під'єднати дріт

Сигнал гальмування не вимикається

Неправильно відрегульований вимикач сигналу гальмування

Перевірка вимикача за допомогою контрольної лампи

Розрегульований вимикач відрегулювати, несправний замінити

Лампи покажчиків повороту горять без миготіння

Спікання контактів реле переривника

Перевірка реле переривника контрольною лампою

Зняти реле переривника, розімкнути та зачистити контакти, відрегулювати зазор між контактами

Не працюють покажчики повороту в режимах як маневрування автомобіля, так і аварійної сигналізації

Перегорання запобіжників в ланцюгах покажчиків повороту

Перевірка запобіжників

Перевірити правильність монтажу дротів, усунути пошкодження або замінити дроти та запобіжники

Поганий контакт в штекерних колодках переривника покажчиків повороту або вимикача аварійної сигналізації

Перевірка надійності з'єднань

Забезпечити надійність під'єднання штекерів

Вийшов з ладу вимикач аварійної сигналізації

Перевірка вимикача контрольною лампою

По можливості розібрати та відремонтувати вимикач, при необхідності замінити його

Не працює контрольна лампа покажчиків повороту

Перегорання лампи в одному з покажчиків повороту

Розбирання покажчиків повороту та перевірка нитки в лампі

Несправну лампу замінити

Не фіксуються важелі перемикачів покажчиків повороту та світла фар

Руйнування гнізд фіксаторів важеля

Оцінка технічного стану механізму перемикання після зняття перемикача з автомобіля

Несправний перемикач замінити

Вискакування кульки фіксатора

Розбирання перемикача після зняття зі штатного місця

Усунути несправність фіксатора та встановити кульку фіксатора на місце

Покажчики повороту не вимикаються автоматично після закінчення маневрування

Сильне спрацювання або руйнування механізму, що забезпечує повернення важеля перемикання покажчиків повороту в нейтральне положення

Перевірка механізму повернення важеля перемикання в нейтральне положення після зняття перемикача

Несправний перемикач замінити

Важелі перемикачів покажчиків повороту та світла фар не змінюють положення

Заїдання кульок фіксаторів важеля, сектора повернення важеля перемикача

Перевірка роботи механізму фіксації важеля перемикача після його зняття

По можливості усунути заїдання кульки, при необхідності замінити

Фари погано освітлюють дорогу

Порушення регулювання фар

Перевірка регулювання фар

Відрегулювати фари

Пошкодження або потемніння відбивача

Перевірка стану відбивача оглядом

Замінити оптичний елемент фари

Забруднення розсіювача

Перевірка стану розсіювача

Очистити розсіювач

Потемнення колби лампи розжарення

Перевірка наявності потемнення колби після її видалення з вузла кріплення

Лампу с колбою, що потемніла, замінити. Перед встановленням в фару колби галогенної лампи рекомендується протерти спиртом

Найчастіше виходять з ладу (перегорають) лампи. Формально ця несправність вважається незначною, тому деякі автомобілі експлуатують з одним з двох парних світлових приладів. Це є серйозним порушенням Правил дорожнього руху.

Зазвичай лампи перегорають при включенні, коли сила струму, що протікає через лампу, може в 8-10 разів перевищувати номінальне значення.

В процесі експлуатації ефективність світлового приладу знижується із-за зменшення коефіцієнта пропускання колб звичайних ламп розжарювання. Не слід торкатися пальцями скляної колби галогенової лампи при її установці у фару. При високій температурі колби жирові сліди від пальців викликають потемніння кварцового скла.

Світлова віддача лампи зменшується при збільшенні опору перехідних контактів в штекерних з'єднаннях, не захищених від бруду або вологи. Несправність в ланцюгах електропостачання світлових приладів визначається по падінню напруги в них, при вимірюванні напруги на початку і в кінці ланцюга вольтметром. Падіння напруги в електричних ланцюгах фар головного освітлення, сигналів гальмування і покажчиків повороту не повинно бути вище 0,9 і 0,6 В відповідно для систем 12- і 24-вольтового електроустаткування. У ланцюзі електропостачання решти світлових приладів падіння напруги повинне складати 0,6 і 0,4 В відповідно. При більшому падінні напруги необхідно перевірити надійність з'єднань і технічний стан комутаційної апаратури.

3.3 Варіантний пошук шляхів удосконалення технологічного процессу

Для перевірки технічного стану та регулювання автомобільних приладів освітлення і світлової сигналізації існує декілька методів.

Для першого методу перевірки та регулювання світла фар використовують спеціальні екрани з горизонтальною та вертикальною розміткою.

Світловий потік двофарної системи з європейською системою світлорозподілу регулюють на спеціальному посту за допомогою екрану, що має відповідну розмітку (рисунок 3.3). Пост повинен мати горизонтальний майданчик і пристосування для розміщення автомобіля у відповідному положенні щодо екрану. Як екран може бути використана стіна. Поверхня екрану повинна бути строго перпендикулярна до робочого майданчика і знаходитися від неї на відстані L не меншої 5 м. Звичайно це відстань 5 або 10 м. Фари регулюють за наявності водія в салоні або кабіні на легкових автомобілях і інших транспортних засобах, маса яких не перевищує 2 т. Вантажні автомобілі при регулюванні фар не завантажують. Пост для регулювання фар може бути додатково оснащений приладом для вимірювання сили світла.

Горизонтальна лінія НН (рисунок 3.3, а) на екрані проходить на рівні фокальних точок відбивачів фар (на відстані Н1 від горизонтального майданчика). Лінія ББ розташування горизонтальних ділянок освітлюваною ближнім світлом зони знаходиться нижче за лінію НН на відстані hб.

Похилі лінії світлотіньової межі починаються в точках перетину горизонталі НН з вертикалями Л і П, відповідними центрам фар, і направлені вгору під кутом 15°. Вертикальна лінія VV знаходиться в поздовжній площині симетрії автомобіля. Світловий потік двофарної системи освітлення з європейським світлорозподілом регулюють по ближньому світлу фар так, щоб межі освітленої і неосвітленої зон співпадали з горизонтальними і похилими ділянками лінії розмітки на екрані.

Рекомендується регулювати фари при істотній зміні навантаження автомобіля і русі по шосе вночі. На автомобілях ВАЗ моделей 2105, 2107, 2109, «Москвич»-2141 і ГАЗ-3110 для цих цілей використовують компенсатор навантаження.

Після перевірки ближнього, а потім дальнього світла однієї фари перевіряють іншу фару, при цьому світло фари, що поки не регулюється перекривають непрозорою заслінкою.

Екран для регулювання чотирифарної європейської системи освітлення має додаткову лінію DD, проведену під горизонталлю НН на відстані hд (рисунок 3.3, б). Вертикалі ЛБ, ПБ і ЛД і ПД розташовані у вертикальних площинах, що проходять через центри зовнішніх і внутрішніх фар. Світловий пучок зовнішніх фар з європейським асиметричним розподілом ближнього світла регулюють так само, як в двофарній системі. Після цього закривають зовнішні фари і послідовно одну з внутрішніх фар. Включаючи дальнє світло, регулювальними гвинтами встановлюють оптичні елементи в положення, в якому центри світлових плям внутрішніх фар дальнього світла співпадають з точками перетину вертикальних ліній ЛД і ПД з горизонталлю DD.

Для регулювання протитуманних фар ненавантажений автомобіль встановлюють на відстані 5 м від екрану. Протитуманну фару 11.3743 регулюють так, щоб верхня межа світлової плями співпадала на екрані з горизонталлю, проведеною на 100 мм нижче за лінію висоти центрів фар (рисунок 3.3, в).

Після регулювання фар головного освітлення автомобілів ВАЗ світлові плями на екрані повинні мати вигляд, показаний на рисунку 3.4.

Спосіб регулювання фар за допомогою спеціального екрану з однієї сторони не потребує складного обладнання з великою вартістю та спеціально навченого персоналу. Проте для такого способу перевірки необхідно мати досить велику рівну горизонтальну площадку довжиною не менше 30 м, що досить складно в умовах невеликих автотранспортних та сервісних підприємств.

Тому для таких підприємств при технічному обслуговуванні автомобілів широко використовують реглоскопи - пристрої з вбудованою оптичною системою для регулювання фар. Вони відрізняються системою орієнтації оптичної осі приладу щодо базових елементів автомобіля. Як такі елементи використовують колеса передньої або задньої осі, різні симетричні точки кузова. Система орієнтації може бути механічною, нівелірною, променевою і дзеркальною.

Високу точність і універсальність має реглоскоп К-303 (рис. 2.5). Прилад пересувний і може бути використаний для перевірки фар на будь-якому горизонтальному майданчику. Візок 4 приладу встановлюють перед автомобілем так, щоб вісь камери 3 з лінзою 5 співпала з віссю розсіювача фари, що перевіряється. Включають щілистий прожектор 1 і по лінії перетину світлової площини з передньою частиною автомобіля проводять остаточну корекцію камери 3 відносно стійкі 2 без переміщення візка. Фіксують положення камери відносно стійки. Пучок світла фари спрямовується в оптичну камеру і лінзою проектується на екран 8 у вигляді світлової плями. По розташуванню світлової плями на екрані оцінюють структуру світлового пучка і точність регулювання фари. Сила світла визначається по силі струму, що реєструється мікроамперметром 7.

де а - двофарна система з європейським асиметричним світлом; б - чотирифарна система; в - протитуманні фари; 1 - ліва фара; 2 - права фара

Рисунок 3.3 - Розмітка екрану для регулювання фар

де: а - 2101, 2102, 21011, 21013; б - 2103, 2106 (зовнішні); в - 2103, 2106 (внутрішні); г - 2121; д - 2105, 2104, 2107; е - 2108, 2109

Рисунок 3.4 - Світлові плями відрегульованих фар автомобілів ВАЗ різних моделей

Силу світла светосигнальних ліхтарів вимірюють стандартними люксметрами або за допомогою фотоелемента і мікроамперметра. Фотоелемент розташовують на відстані 2,5-3,0 м від ліхтаря, що перевіряється. Колір светосигнальних приладів контролюють візуально.

Контроль тимчасових параметрів проблисків - часу до першого запалювання, частоти проходження проблисків, шпаруватості ліхтарів покажчиків повороту забезпечується синхронним включенням вимірювального блоку і ланцюга ліхтаря при індикації світлового сигналу від джерела світла покажчиків поворотів. Перші два параметри можуть бути виміряні безпосередньо секундоміром, проте точність вимірювання в цьому випадку істотно менша.

де: а - загальний вигляд; б - схема оптичної камери; 1 - щілистий прожектор; 2 - стійка; 3 - оптична камера; 4 - візок; 5 - лінза; 6 - фотоелемент; 7 - мікроамперметр; 8 - екран

Рисунок 3.5 - Реглоскоп К-303

3.4 Розробка технологічного процесу діагностування світлосигнальних приладів автомобіля

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Зміст роботи: Пошук несправностей системи освітлення

Зона (ділянка, пост): зона ТО і ПР

Виконавці (к-сть, спеціальність, розряд) 2, автослюсар, 3-й розряд

Номер і назва операції та переходу

Технологічне обладнання та інструмент

Технічні умови та вказівки

1

2

3

1. Встановити автомобіль на пост

Пост універсальний

Загальмувати стоянковим гальмом, включити нейтральну передачу, під колеса поставити упори

2. Перевірити і при необхідності довести до норми тиск в шинах

Компресор, манометр шинний

Номінальний тиск в шинах повинен відповідати паспортним нормам

3. Зняти кришку запобіжників

Мультиметр

Поставити перемикач мультиметра в положення «прозвонка діода»

При наявності звукового сигналу і значення на циферблаті не більше «002» запобіжник справний і перевіряємо чи є живлення на цьому запобіжнику

4. Перевірити запобіжники які відповідають за систему освітлення

5. Перевірити провідники на відсутність обриву

6. Перевірити реле вмикання головного світла

Потрібно перевірити мультиметром напругу на управляючій і силовій гілках. На клемі «30», «87» повинний бути постійна напруга, а на клемах «85», «86» повинна появлятись напруга тільки при ввімкнені світла.

При наявності напруги - замінити реле

При спрацьовування реле - замінити лампочку або зачистити контакти

7. Перевірити наявність напруги на комбінований перемикач світла

Якщо на перемикач надходить живлення - замінити перемикач

Якщо на перемикач не надходить живлення визначити обрив провідника

8. Ввімкнути аварійну світлову сигналізацію та визначити частоту засвічування покажчиків і силу світлового променю на кожному приладі

Секундомір, люксомітр

Частота моргання покажчиків поворотів повинна лежати в межах 60-120 імпульсів за хвилину. Сила світла передніх покажчиків повороту 175-700 кд, а задніх 50-200 кд. Сила світла задніх дворежимних покажчиків 175-700 кд вдень і 40-120 кд вночі.

9. Ввімкнути габаритні ліхтарі та визначити силу світлового променю на кожному приладі

Люксомітр

Кути видимості ліхтарів в горизонтальній площині +80°, а у вертикальній +5° і -20°. Сила випромінюваного світла уздовж осі 40-60 кд для передніх і 2-12 кд для задніх і верхніх габаритних ліхтарів.

10. Ввімкнути сигналізатори гальмування та визначити силу світлового променю на кожному приладі

Сила світла сигналу гальмування на осі відліку у однорежимних ліхтарів 40-100 кд, а у дворежимних -130 - 520 кд вдень і 30-80 кд вночі.

11. Встановити реглоскоп перед автомобілем

Реглоскоп

Блок живлення ввімкнути з спільним контуром заземлення. Ввімкнути блок живлення в мережу 220 В

12. Встановити вісь камери орієнтовно вздовж осі розсіювача фари

Використовувати центратор приладу

13. Включити орієнтовочний пристрій

14. Зорієнтувати прилад відносно осі автомобіля

Розведенням трубок і поворотом камери, добитися, щоб світлові плоскості оптичних трубок освітлювали дві любі симетричні точки на передній частині авто

15. Встановити регулювальним диском значення осі світлового пучка згідно рекомендацій заводу виробника

16. Ввімкнути дальнє або ближнє світло фар

При ввімкнені світла центр світлового пучка повинен бути в точці перехрещення ліній екрана

При ввімкненні ближнього світла границя між світлом і тінню повинна лежати на горизонтальні і похилі лінії екрана

17. Перевірити напрямок світлового променю та силу світла фар

При нормальній силі світла стрілка покажчика повинна бути на «зелені зоні»

Якщо регулювання напрямку світлового потоку виконується по ближньому світлі, то центр отвору екрану диском співпаде з центром світлової плями від дальнього світла фар

18. Вимкнути фари головного світла

Перевірити чи всі світлові прилади вимкнені

19. Вимкнути блок живлення реглоскопа з мережі

Реглоскоп відвести від автомобіля на безпечну відстань, оптичну камеру та лінзу закрити світлонепроникним мяким чохлом

20. Зняти автомобіль з поста

Забрати з під коліс противідкатні упори

3.5 Техніка безпеки при виконанні робіт

При виконані регламентних робіт по ТО і ПР на людину можуть діяти наступні шкідливі фактори:

- відпрацьований газ автомобілів;

- підвищена або понижена температура повітря;

- збільшена або зменшена вологість повітря;

- недостатня освітленість робочих місць;

- підвищений рівень виробничого шуму, ультразвуку або вібрації;

підвищений рівень виробничого пилу.

В зоні ТО і ПР можуть мати місце такі основні небезпечні виробничі фактори:

- електричний струм з напругою 220/380 В;

- падіння вивішених частин транспортних засобів при обслуговувані та ремонті агрегатів та вузлів автомобіля;

- падіння перекидної кабіни вантажного автомобіля;

- падіння деталей, вузлів , агрегатів, інструменту;

- падіння працюючих з висоти в оглядову яму;

- падіння працюючих при розливах мастильних матеріалів;

- наїзди автомобіля на людей, внаслідок самовільного руху при запуску двигуна, виїзді в зону ремонту , русі по оглядовій канаві;

- термічні фактори ;

- хімічні опіки від кислот та лугів;

- скалки металу, що відлітають при випрямовуванні та запресовуванні шкворів пальців, підшипників, валів, при рубці металу тощо;


Подобные документы

 • Основні чинники, які визначають організацію технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Розрахунок виробничої програми ремонтно-обслуговуючого виробництва підприємства. Організація і планування процесу обслуговування і поточного ремонту автомобілів.

  курсовая работа [367,7 K], добавлен 02.01.2017

 • Вибір нормативів технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Визначення чисельності ремонтно-обслуговуючого персоналу. Розрахунок параметрів потокових ліній для технічного обслуговування автомобілів. Вибір методу поточного ремонту автомобілів.

  дипломная работа [460,9 K], добавлен 06.03.2012

 • Будова і функціонування роботи генератора. Особливості його експлуатації, відмови та несправності. Розробка технологічної карти. Розрахунок виробничої програми техобслуговування і ремонту та витрат по діагностиці електроустаткування автомобілів на стенді.

  дипломная работа [2,1 M], добавлен 20.11.2014

 • Система технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Вибір спецмашин і автомобілів, розрахунок середньодобового пробігу. Розрахунок виробничої програми. Визначення витрат силової та освітлювальної електричної енергії, необхідної кількості робітників.

  дипломная работа [62,6 K], добавлен 13.06.2014

 • Розрахунок площі дільниці. Витрати силової енергії та освітлювальної електроенергії. Розрахунок виробничої програми технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів. Виробнича санітарія та пожежна безпека. Охорона навколишнього середовища.

  курсовая работа [69,2 K], добавлен 13.06.2014

 • Вивчення особливостей будови, ремонту та обслуговування автомобілю на прикладі Audi-100 1982-1990 р.в. Призначення системи освіти і сигналізації. Будова приладів освітлення. Принцип роботи та технічне обслуговування. Діагностика несправностей та ремонт.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 18.01.2011

 • Чинники, що визначають організацію технічного обслуговування автомобілів на АТП. Розрахунок виробничої програми РОВ підприємства. Розрахунок чисельності виконавців робіт. Організація процесу технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів.

  курсовая работа [180,3 K], добавлен 22.03.2008

 • Основні чинники, що визначають організацію технічного обслуговування автомобіля ГАЗ-3307. Вибір і корегування нормативів для проектування АТП. Визначення необхідної кількості робочих постів для технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів.

  курсовая работа [134,1 K], добавлен 11.04.2011

 • Розрахунок циклової виробничої програми по технічному обслуговуванню та ремонту автобуса ЗІЛ–130. Розрахунок виробничої програми для всього парку автомобілів в кількісному виразі. Розрахунок шиномонтажного відділення та добової програми обслуговування.

  курсовая работа [66,7 K], добавлен 02.07.2011

 • Коригування нормативів технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Розрахунок річної виробничої програми та обсягу робіт з технічного обслуговування та ремонту рухомого складу. Огляд методів попередження та ліквідації пожеж на підприємстві.

  практическая работа [130,1 K], добавлен 23.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.