Цивільна оборона

Місце цивільної оборони у державній системі безпеки та захисту населення. Загальні принципи організації і структури установ ЦО України. Біологічна дія іонізуючих випромінювань на організми. Дії людей під час землетрусу. Поняття про хімічну обстановку.

Рубрика Военное дело и гражданская оборона
Вид курс лекций
Язык украинский
Дата добавления 09.03.2010
Размер файла 205,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

В районах стихійних лих розвідка визначає: межі осередку лиха танапрямок його розповсюдження, об'єкти та населені пункти, яким погрожує небезпека, місця зосередження людей, шляхи підходу техніки до місць робіт, стан пошкоджених будинків і споруд, наявність у них уражених людей; місця аварій на КЕМ; об'єм РІНР, можливість проведення робіт без ЗІЗ та інш.

В районах стихійних лих і на дільницях виробничих аварій або катастроф в першу чергу проводять заходи по урятуванню людей, попередженням катастрофічних наслідків лиха (аварій), запобіганням виникнення можливих вторинних факторів, які можуть викликати загибель людей та знищення матеріальних цінностей.

В осередку ураження організується і підтримується безперервна взаємодія між формуваннями. Роботи ведуться безперервно до повного завершення. Якщо потрібно, то рішенням начальників ЦО організується зміна і відпочинок особового складу формувань.

5. Заходи ЦО по ліквідації наслідків стихійних лих, великих аварій і катастроф

Рятувальні і інші невідкладні роботи при землетрусах

Відомо, що землетрус є найбільш небезпечне стихійне лихо. Область виникнення підземного поштовху є осередком землетрусу, в межах якого здійснюється процес виділення накопиченої енергії у вигляді продольних і поперечних пружніх сейсмічних хвиль. Наслідки сильних землетрусів по ступені зруйнувань будинків, споруд і ураженню людей можна зрівняти з наслідками ядерного вибуху. Тому дуже велике значення надається заходам по прогнозуванню землетрусів. Нажаль методик короткострокового прогнозу землетрусів поки не має. Людство практично не може протистояти стихії. Але негативні наслідки землетрусу можна значно зменшити при умові високої підготовки формувань ЦО, всього населення до дій в осередку ураження землетрусу. Керівництво цивільної оборони району (об'єктів), який попав в зону землетрусу, повинно негайно прийняти рішення на проведення РІНР в осередку ураження. При цьому визначаються місця де потрібно зосередити головні зусилля формувань, як розподілити сили і засоби для проведення першочергових робіт, порядок, послідовність й строки виконання робіт.

Першочергова робота в осередку ураження - це порятунок людей із-під завалів, надання їм першої медичної допомоги на місці (зупинка кровотечі, накладання пов'язок, обробка відкритих ран та інш.), відправка їх в пункти стаціонарного лікування.

Одночасно з цим гасяться пожежі, перекриваються водопровідні, газові системи, ліквідуються аварії на лініях електропостачання і зв'язку.

Організується комендантська служба, здійснюється контроль за порядком, дисципліною, недопущенням паніки, організується охорона майна установ, громадян.

У палатках, збірних або пересувних будиночках розташовують потерпілих від землетрусу громадян яких житло зруйновано, а також тих, хто побоюється наступних підземних поштовхів, хоч житло у них є.

При евакуації в першу чергу відправляють дітей, хворих, людей похилого віку і тих, хто не пов'язаний з виробництвом. Потім по спеціально розробленим планам й проектам проводяться поновлювані і будівельні роботи.

Якщо землетрус зпрогнозовано, то дані прогнозу штабом ЦО негайно доводяться до всього населення.

Отримавши сигнал "ЗЕМЛЕТРУС" населення негайно покидає своє житло і виходить в завчасно визначені для цього місця. Як правило, такими місцями є відкриті площадки та райони, де немає високих будінків, ЛЕП і вибухонебезпечних об'єктів.

РІНР при повенях

При отриманні від гідрометеріологічних служб попередження про майбутню сильну повінь в районах, схильних до повенів, рішенням органів місцевої влади утворюються спеціальні комісії, на які покладається: контроль за підготовкою потрібних заходів по захисту від повіні, будинків, населених пунктів, об'єктів, складів, споруд, шляхів від затоплення і зруйнувань; по підготовці технічних заходів для евакуації населення, сільськогосподарських тварин, матеріальних цінностей, продовольства, фуражу, техніки із мість передбаченої повіні.

Сигнал про очикувану повінь передається з деяким попередженням для того, щоб населення покинуло своєчасно загрозливий район і вийшло за межу осередку повіні.

Для цього приводяться в готовність до прийому та розміщенню евакуйованих людей клуби, школи, гуртожитки, готелі. Готується мережа медичних установ для надання медичної допомоги, утворюються додаткові запаси продовольства.

Готуються формування і плавзасоби для рятування людей, які не встигли своєчасно евакуюватись із району затоплення. Рятувальники ведуть пошук людей на затопленій території й плавзасобами або гелікоптерами евакуюють їх в безпечні місця. Рятувальники повинні мати рятувальні жилети, знаряддя для рятування людей (багри, мотузки, рятувальні круги, плотики). Рятувальники повинні знати правила рятування на воді та заходи здіймання людей із напівзатоплених будинків, дерев, місцевих предметів, надання першої медичної допомоги потерпілим.

Гідрологи повинні інформувати не тільки керівні органи, а і населення регіонів, де можуть бути катастрофічні повіні, про можливе підвищеня рівня води при танені снігу, від великих опадів, від скинення води із водосховищ, при зруйнуванні дамб водосховищ, при запрудах на річках.

Люди, матеріальні цінності, складські приміщення, техніка та інше зостануться не ураженими тільки в тому випадку, коли будуть знаходитись вище максимально можливого рівня підйому води, очикуваного на даній території. В інших випадках прийдеться ризикувати і приймати міри по евакуації людей, тварин, техніки, майна та інш.

Боротьба з катастрофічними повінями в 1997 році на Україні, Німеччині, Польщі та інших державах може служити прикладом плідної роботи органів влади та систем цивільної оборони.

РІНР при ураганах

До підходу ураганного вітру (32.7 м/с) потрібно закріпити техніку, окремі будівлі, в виробничих приміщеннях та житлових будинках закрити двері вікна, вимкнути газ, воду, електомережу. Населення ховається в захисних або заглиблених спорудах.

Після урагану формування ЦО сумісно з працездатним населенням об'єкта (населеного пункту) проводять рятувальні і інші невідкладні роботи: рятують людей із завалених захисних та інших споруд і надають їм потрібну медичну допомогу, поновлюють пошкоджені будинки, лінії електропередачі та зв'язку, газо- та водопроводи, ремонтують техніку, провдять інші роботи.

РІНР при селевих потоках

При селевих потоках безпосереднє регулювання селей здійснюється гідротехнічними спорудами. Основний спосіб боротьби з селями - закріплення і стимулювання розвитку грунтового та рослинного покриву на гірських схилах і особливо в місцях зародження селевих потоків, а також зменшення надходження поверхневих вод, відведення талої води, раціональне розташування на гірських схилах гідротехнічних споруд. Селеві потоки можна своєчасно зпрогнозувати й прийняти міри по захисту людей, тварин, будинків ті інш. Із небезпечних районів непрацездатне населення вивозиться в безпечні райони. З початком утворення селя штаб ЦО (міста, району, населеного пункту) попереджує населення і формування ЦО. ЦО в осередку ураження проводять РІНР: рятують людей і вивозять їх в безпечні райони, улаштовують проїзди, локалізують аварії на КЕМ, поновлюють шляхи, гідротехнічні і шляхові споруди.

РІНР при пожежах

Ліквідація пожежі складається із зупинки пожежі, її локалізації, догасіння і нагляду за осередком пожежі після гасіння.

Основним способом гасіння лісових пожеж є: закидування ґрунтом краю пожежі, улаштування загороджувальних та мінералізованих смуг та ровів, гасіння пожежі водою або розчинами хімікатів, пуск зустрічного вогню.

Головним способом гасіння підземних торф'яних пожеж є окопування осередку пожежі огороджувальними ровами (ширина 0.7-1.0 м, глибина до ґрунтових вод). Для гасіння торф'яних пожеж використовується вода.

Успіх боротьби з лісовими і торф'яними пожежами в значній мірі залежить від своєчасного їх виявлення й прийняття мір по їх обмеженню та ліквідації. При виявленні осередку пожежі начальник ЦО об'єкта і його штаб приймають потрібні заходи по його ліквідації: на основі даних розвідки оцінюють пожежну обстановку, приймають рішення і ставлять задачі формуванням ЦО на організацію і проведення РІНР.

Командир формування після отримання і з'ясування задачі організує висунення формування до осередку пожежі. Для уточнення обстановки на маршруті висунення і в районі пожежі він посилає розвідку яка виявляє:

характер пожежі і її межі, напрямок розповсюдження вогню і можливі місця улаштування загороджувальних смуг; наявність та стан джерел води, під'їздні шляхи до них; шляхи виведення і способи рятування людей, які знаходяться на дільниці пожежі.

При підході формування до дільниці пожежі його командир на основі отриманої задачі, даних розвідки, особистого спостереження визначає: способи та порядок дії при гасінні пожежі, задачі кожному підрозділу формування. При віддачі наказу підлеглим командир вказує напрямок розповсюдження пожежі, способи і порядок дій при гасінні пожежі, район відпочинку, пункт харчування, міри безпеки.

Формування загального призначення при гасінні і локалізації пожежі діють самостійно або в взаємодії з лісопожежними та іншими формуваннями.

Рятування людей - головна задача рятувальних робіт при пожежах. Із зон можливого розповсюдження пожежі вивозяться (виводяться) люди, тварини і матеріальні цінності. В першу чергу розшукують людей, які опинились в осередку пожежі (будинках, спорудах, які загорілись). Розшук людей здійснюється з метою безпеки групою не менше двох чоловік. В умовах сильного задимлення накопичення чадного газу особовому складу формувань потрібно працювати в ізолюючих противогазах та спецодягу. Особлива обережність потрібна при гасінні підземних пожеж і при проведенні вибухових робіт. Забороняється у зоні діючої пожежі улаштовувати нічліг.

РІНР при великих аваріях і катастрофах

При крупних аваріях і катастрофах організація робіт по ліквідації наслідків проводиться з урахуванням остановки, яка склалась після аварії або катастрофи, ступені зруйнування та пошкодження будинків і споруд, технічного обладнання, характеру аварій на КЕМ і пожеж, особливостей забудови території об'єкта та інших умов.

Роботи по ліквідації наслідків аварій і катастроф проводяться в стислі строки. Потрібно швидко урятувати людей, які знаходяться в зруйнованих будинках, завалених підвалах і надати їм необхідну екстрену медичну допомогу, а також запобігти інші катастрофічні наслідки.

З виникненням аварії або катастрофи начальник ЦО на основі данних розвідки і особистого спостереження приймає рішення на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації і ставить задачі формуванням.

Начальники дільниць робіт керують проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт. Вони пропонують командирам формувань найбільш доцільні способи виконання робіт, визначають матеріально-технічне забезпечення, строки закінчення робіт, організують харчування, зміну та відпочинок особового складу формувань.

В районах стихійних лих, великих аварій і катастроф однією із найважливіших задач є задача по запобіганню виникнення вторинних факторів, які можуть викликати загибель людей та знищення матеріальних цінностей.

6. Організація робіт для знезаражування місцевості, споруд, техніки, одягу і ЗІЗ. Санітарна обробка людей

Знезаражування місцевості, споруд, техніки, одягу і ЗІЗ, а також проведення санітарної обробки людей - це комплекс заходів під назвою спеціальна обробка.

Спеціальна обробка є складною частиною ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій як воєнного так і мирного часів і являє собою комплекс заходів, які проводяться з метою поновлення готовності транспортних засобів, техніки і особливого складу формувань ЦО до виконання задач по проведенню РІНР в осередках ураження та підготовки ОНГ до продовження виробничої діяльності. Вона може бути повною і частковою.

Повна спеціальна обробка здійснюється з метою забезпечення можливості виконувати роботи без засобів захисту шкіри та органів дихання.

Часткова спеціальна обробка повинна забезпечити можливість працювати без засобів захисту шкіри.

Спеціальна обробка передбачає знезаражування різних поверхонь і санітарну обробку особового складу формувань і населення.

Знезаражування транспортних засобів і техніки проводиться на станціях знезаражування транспорту (СЗТ), які функціонують на підприємствах автосервісу.

Санітарна обробка особового складу формувань ЦО і населення проводиться у санітарно-обмивочних пунктах (СОП), які утворюються на базі лазні, душевих, а також на спеціальних обмивочних площадках.

В тих випадках, коли формування ЦО діють сумісно з підрозділами військових частин ЦО, спеціальна обробка може проводитись на пунктах спеціальної обробки (ПуСО), які є в кожній військовій частині.

Знезаражування - це виконання робіт по дезактивації, дегазації та дезинфекції зараженої поверхні.

Дезактивація - вилучення радіоактивних речовин з зараженої поверхні транспортних засобів, техніки, будинків і споруд, території, одягу, ЗІЗ, води, продуктів.

Дезактивація проводиться головним чином двома способами: механічним і фізико-хімічним.

Механічний спосіб - усунення радіоактивних речовин з заражених поверхонь.

Фізико-хімічний - усунення радіоактивних речовин в процесі змивання РР розчинами різних препаратів.

Для проведення дезактивації використовується вода в суміші з поверхнево активними та комплексоутворюючими речовинами. До поверхнево активних речовин відносяться: порошок СФ-2, препарати ОП-7,ОП-10. До комплексоутворюючих речовин відносяться: фосфати натрію, щавелева і лимонна кислоти та інш.

Дезакивація транспорту і техніки здійснюється при їх заражені 200 мР/г і більше.

Дезактивація транспорту, техніки, території з твердим покриттям, будинків і споруд проводиться при допомозі води і її розчинів.

Дезактивація території, яка не має твердого покриття, проводиться зрізанням грунту товщиною 5-10 см, засипкою незараженим грунтом товщиною 8-10 см, переорюванням зараженої території на глибину до 20 см.

Дегазація - перетворення отруйних речовин в нетоксичні продукти та усунення їх з зараженої поверхні з метою зниження зараження до допустимих норм.

Дегазація будинків, території з твердим покриттям, транспортних засобів і техніки ведеться шляхом обробки дегазуючим розчином в залежності від типу ОР або СДОР. Наприклад, водяний розчин, який містить в собі 2% їдкого натрію, 5% моноетаноламіду і 20% аміаку, використовується для дегазації ОР зомана.

Для дегазації можна використати і допоміжні препарати (порошки СФ-24, "Дон", "Ера") у вигляді водяних розчинів (літом) або розчинів в аміачній воді (зимою).

При відсутності вище вказаних розчинів, ОР або СДОР можна змивати бензином, гасом, дизпаливом. Дегазація може проводитись газовим потоком при допомозі машин.

Після дегазації рівень зараження техніки визначається при допомозі приладів хімічного та дозиметричного контролю. Якщо рівень радіації перевищує 200 мР/г, то потрібно провести дезактивацію.

Дегазація території, яка не має твердого покриття, проводиться хімічним, або механічним способами.

Дезинфекція - знищення у зовнішньому середовищі збудників заразливих хвороб.

Дезинфекція може проводитись хімічним, фізичним (при допомозі високих температур), механічним та комбінованим способами.

Санітарна обробка (СО) - комплекс заходів по ліквідації зараження особового складу формувань ЦО та населення радіоактивними, хімічними речовинами або бактеріальними засобами.

Санітарна обробка може бути: частковою, повною.

Часткова СО - механічне очищення і обробка відкритих дільниць шкіри, зовнішніх поверхонь одягу, взуття, ЗІЗ або протирання за допомогою індивідуальних протихімічних пакетів. Вона проводиться за допомогою води, тканини, вати, індивідуальних протихімічних пакетів (ІПП-8).

Повна СО - повне знезаражування від радіоактивних, отруйних, сильнодіючих речовин та бактеріальних засобів поверхні тіла, одягу, взуття, ЗІЗ. Для проведення ПСО використовуються дезинфікуючі розчини. ПСО особового складу формувань і населення проводить служба санітарної обробки силами об'єктових формувань, які улаштовують стаціонарні обмивочні пункти (площадки).

Знезаражування одягу, взуття та ЗІЗ в залежності від можливостей здійснюють: газовим способом, кип'ятінням, обробкою розчинами. Станції знезаражувння можуть бути обладнані в спеціальних приміщеннях, лазнях, пральнях.

Перевірка якості знезаражування здійснюється дозиметричними та хімічними приладами.

ТЕМА 9. Організація РІНР командиром об'єктового формування ЦО

1. Оцінка обстановки і прийняття рішення.

Оперативний час 8.00...

Місце - південно-західна околиця Олександрівки.

Командир звідної команди приступив до оцінки обстановки і прийняття рішення.

А. Оцінка обстановки.

Оцінка обстановки ведеться на підставі даних, отриманих від начальника ЦО об'єкту з використанням макета й схеми місцевості і плану заводу.

Всі студенти в ролі ЗвК N1.

Заслухати висновки по кожному елементу оцінки обстановки 1-2 студентів. Підвести підсумки, дати приблизний варіант висновків.

Варіант оцінки обстановки.

1. Висновки із оцінки зруйнувнь і пожеж на території заводу:

а) внаслідок вибуху 50 тон пропану на заводі виникли сильні, середні і слабкі зруйнування будинків цехів, пожежі завали території заводу, аварії на комунально-енергетичних мережах (КЕМ);

б) орієнтовно ЗвК N1 потрібно:

- зробити проїзди і проходи у завалах;

- розкрити завалені сховища, надати допомогу потерпілим людям;

- локалізувати аварії на КЕМ;

- надати допомогу КПГ у гасінні пожеж;

в) характер зруйнувань і обсяг майбутніх робіт потрібно уточнити в час висунення і з прибуттям на завод.

2. Висновки із оцінки маршрута висунення:

а) маршрут висунення - асфальтований шлях, стан добрий;

б) зруйнування мостів на маршруті не виявлено;

в) можливо радіоактивне забруднення місцевості, по якій проходить маршрут;

г) в загалі стан маршруту особливих труднощів в проведенні маршу не викличе. Бути в готовності подолати дільниці маршруту, які заражені радіоактивними речовинами.

Висновки з оцінки радіаційної обстановки.

1. У зв'язку з місценаходженням Заречинської АЕС, азімутом середнього вітру св = 270-300 і швидкістю V св = 50 км/год, потрібно чекати радіоактивне забруднення території заводу і маршруту висунення. Встановлена доза опромінення особистого складу ЗвК N1 і приданих формувань: на марш - 5 Р, на час проведення РІНР - 20 Р.

2. Ланці зв'язку і розвідки на маршруті і на заводі вести безперервну радіаційну розвідку.

Висновки з оцінки стану і можливість ЗвК N1.

ЗвК N1 розташована на південно-західній околиці Олександрівки.

Особистим складом, технікою, майном укомплектована повністю. Особистий склад пройшов підготовку.

Дати характеристику транспортних засобів і можливостей ЗвК N1 по виконанню різних робіт за встановлений час.

Висновки із оцінки погоди, пори року і доби.

Стан погоди, пора року і доби, в проведені маршу і робіт на дільниці N1 заводу особливих труднощів не викликає.

Викладач в ролі начальника ЦО заводу, студенти в ролі командира ЗвК N1 доповідають своє рішення.

По кожному пункту заслухати 1-2 студентів.

Варіант рішення командира ЗвК N1.

1. РІНР проводити одночасно на всій дільниці N1. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей, які знаходяться в завалених захисних спорудах.

В першу чергу здійснити улаштування проїздів і проходів до місць рятувальних робіт локалізувати аварії на комунально-енергетичних мережах, які перешкоджають проведенню рятувальних робіт.

Рятувальні роботи провести рятувальними групами, посиленими санітарними ланками, а при необхідності - інженерною технікою.

Задачі підрозділам

Ланці зв'язку і розвідки вести непереривну радіаційну розвідку і підтримувати постійний зв'язок з начальником ЦО і розвідгрупою заводу.

З прибуттям на завод в першу чергу заміряти рівні радіації, після чого стежити за зміненням обстановки на дільниці проведення робіт, підтримувати стійкий радіо- і телефонний зв'язок с ПУ начальника ЦО заводу.

Рятувальним групам з санітарними ланками в взаємодії з ГМАТР, КЗ N1, КПГ N1 провести основні рятувальні роботи в осередку ураження.

Групі механізації і аварійно-технічних робіт (ГМАТР) у взаємодії з рятувальними групами і КЗ N1 улаштувати проїзди і усунути завали, локалізувати аварії на КЕМ, надати допомогу рятувальним групам при розкритті завалених захисних споруд.

Санітарній дружині у взаємодії з командою знезаражування обладнати пункт навантаження поражених на транспорт у центральних воріт і організувати евакуацію поражених.

Надати допомогу рятувальним групам в проведенні рятувальних робіт.

Початковий пункт - північну околицю Олександрівки - пройти о 9.00... Швидкість руху 35 км/год, дистанція між машинами 40 м. На завод прибути о 10.00...

Під час маршу необхідно:

- вести безперервну радіаційну розвідку маршруту;

- проводити дозиметричний контроль особистого складу;

- на всіх машинах мати спостерегачів, сигнали оповіщення відповідно завданню;

- дільниці забруднення долати в засобах індивідуального захисту (ЗІЗ) на підвищених швидкостях і збільшених дистанціях.

4. При організації взаємодії узгоджувати дії підрозділів ЗвК N1 і приданих формувань.

5. Пункт управління розвернути в районі завалених сховищ. Зв'язок с ПУ начальника ЦО - по радіо і провідним засобам, зв'язок з командирами підрозділів ЗвК N1 - сигнальними засобами (прапорцями, ракетами), посильними і особистим спілкуванням.

2. Постановка задач підлеглим і приданим форму ванням на проведення РІНР

Обстановка. Оперативний час 8.25...

Місце - південно-західна околиця Олександрівки.

До командира ЗвК N1 прибули командири підрозділів і приданих формувань. Студенти в ролі командира ЗвК N1.

Заслухати 1-2 студентів на основі з'ясування задачі, оцінки обстановки, рішення і наказу начальниука ЦО заводу.

НАКАЗ командира звідної команди на проведення РІНР (варіант)

1. Сьогодні в 7.35... на заводі в районі насосної станції стався вибух 50 тон пропану в ЗД цистерні. Виникли зруйнування будинків, споруд, пожежі, завали, завалені сховища, в яких знаходяться робітники і службовці. Можливе радіоактивне забруднення території заводу і маршруту руху формувань.

2. ЗвК N1 у взаємодії з командою пожежогасіння 1 (КПГ) командою знезаражування (КЗ) має задачу у складі сил ЦО першої зміни, першого ешелону вести РІНР на дільниці N1 заводу. Марш в осередок ураження зробити по маршруту: Олександрівка, Лісники, Мар'янівка, Заозерне, Лугове, завод в похідному порядку: ЛЗР, КПГ, ГМАТР, КЗ, 1РГ, 2РГ, СД.

3. На решті території заводу РІНР веде перший рятувальний загін.

4. РІНР проводити одночасно на всій дільниці N1. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей із завалених захисних споруд. В першу чергу зробити проїзди і проходи до мість рятувальних робіт, локалізувати пожежі і аварії на КЕМ.

5. Наказую:

- першій рятувальній групі (1РГ) з ланками сандружини (СД) вести рятувальні роботи на ділянці цеху 17, основні зусилля зосередити на рятуванні людей із сховища 17;

- другій рятувальній групі (2РГ) з ланками сандружини (СД) вести рятувальні роботи на ділянках цехів 12,13, основні зусилля зосередити на рятуванні людей із сховища 12;

- групі механізації і аварійно-технічних робіт (ГМАТР) у взаємодії з рятувальними групами 1РГ, 2РГ зробити проїзди в завалах, локалізувати аварії на КЕМ, в першу чергу запобігти попаданню води в завалені сховища. Надати допомогу рятувальним групам при розкритті завалених захисних споруд;

- команді пожежегасіння забезпечити введення рятувальних груп і техніки на ділянки робіт, зосередити основні зусилля на гасінні палаючих будинків на дільниці робіт ЗвК N1. В наступному вести боротьбу з пожежею на складській території;

- санітарній дружині у взаємодії з командою знезаражування обладнати пункт посадки потерпілих на транспорт у центральних воріт.

Спільно з рятувальними групами рятувати людей із завалених захисних споруд, завалів, надати їм медичну допомогу, евакуювати на пункт посадки на транспорт, організувати їх реєстрацію;

- ланці зв'язку і розвідки (ЛЗР) прямувати в голові колони. Вести безперервну розвідку маршруту і ділянки робіт. Організувати дозиметричний контроль.

6. Евакуацію потерпілих проводити в загін першої медичної допомоги, розміщеного в селищі Кустовці, транспортом заводу, від центральних воріт.

7. До робіт приступити о 10.10..., закінчити роботи о 16.10... Допустима доза опромінення особистого складу 25 Р.

8. Я слідую в голові колони на машині ланки зв'язку і розвідки. З прибуттям на завод буду знаходитись на пункті управління ЗвК N1 в районі деревообробного цеху. Мій замісник - командир 1РГ.

Викладач аналізує роботу студентів за час заняття, дає вказівки на усунення недоліків, видає завдання на самостійну роботу (СР).

ТЕМА 10. Висунення об'єктового формування ЦО й введення його в осередок ураження (ОУ)

1. Управління ЗвК при висунені в ОУ

Увідна N1. Оперативний час 8.20...

Місце: південно-західна околиця Олександрівки.

Розвідгрупа філіалу заводу отримала наказ на проведення радіаційної і хімічної розвідки на маршруті і території заводу і почала рух.

Вихідний пункт - північну околицю Олександрівки пройшла о 8.30...

Дії викладача: Ставить перед студентами питання: чому РГ заводу виїжджає на 30 хв раніше інших формувань. Опитує 1-2 студентів. Оцінює відповіді і, у випадку необхідності, дає вірну відповідь.

Увідна N2. Оперативний час 9.00... ЗвК N1 почала рух і головою колони пройшла північну околицю Олександрівки.

Всі студенти в ролі командира ЗвК N1.

Заслухати рішення 1-2 студентів.

Варіант рішення.

Радисту передати донесення начальнику ЦО об'єкту (філіалу заводу) ЗвК N1 в 9.00... пройшла вихідний пункт - північну околицю с.Олександрівки.

Увідна N3. Оперативний час 9.03...

Місце - маршрут висунення.

Від командира РГ отримана радіограма: "Забруднена дільниця дороги по маршруту висунення сил ЦО від північної околиці с.Лісники до південної околиці с.Лугове. Рівні радіації слідуючі:

точка N1, північна околиця с.Лісники - 0.5 Р/год;

точка N2, південна околиця с.Мар'янівки - 5 Р/год;

точка N3, півд. Заозерне, 4 км - 10 Р/год;

точка N4, півн. Заозерне, 400 м - 6 Р/год;

точка N5, південна околиця с.Лугове - 1 Р/год.

Виміряні рівні радіації приведені до часу на 1 годину після аварії. Довжина дільниці забруднення приблизно L = 20 км.

Потрібно. Студентам в ролі командира ЗвК N1 провести розрахунок дози, яку особовий склад може отримати при подоланні забрудненої дільниці, оцінити обстановку й прийняти рішення на подолання забрудненої дільниці.

Послідовність розрахунків при оцінці радіаційної обстановки.

1. Визначення середнього рівня на дільниці РЗМ

2. Визначення часу руху колони по дільниці радіоактивного забруднення

3. Визначення часу з початку аварії до пересічення середини дільниці радіоактивного забруднення (РЗ).

В зв'язку з тим, що колона ЗвК N1 підійде до забрудненої дільниці приблизно в 9.08..., час пересічення середини дільниці можна визначити t р 0.5

4. Визначення середнього рівня радіації через 2.05 години після аварії:

Із табл. 24 (Л-2Д) для t ср 2 години знаходимо

5. Розрахунок дози, яку отримає особовий склад ЗвК N1 за час подолання дільниці РЗ

Висновок. Д < Д уст = 5 Р.

Варіант рішення командира ЗвК N1.

Особистому складу ЗвК N1 дільницю РЗМ подолати в засобах індивідуального захисту з швидкістю транспортних машин 40 км/год, дистанція між ними 150 м.

Увідна N4. Оперативний час 9.08... ЗвК N1 головою колони підійшла до південної околиці с.Лісники. Розвідник-дозиметрист доповів:

"Рівень радіації 0.5 Р/год".

Потрібно. Студентам в ролі командира ЗвК N1 оцінити обстановку і прийняти рішення.

Заслухати 1-2 студентів, зробити висновок.

Варіант рішення командира ЗвК N1.

1. Передати сигнали: "Колона стій!", "РБ", "Одіти ЗІЗ!", "Приняти особистому складу команди препарат РС-1 із аптечки!".

2. Передати сигнали: "Колона, марш!", "Збільшити швидкість руху!".

3. Радисту доповісти на ПУ НЦО: "ЗвК N1 в 9.08... досягла дільниці забруднення - південної околиці с.Лісники, рівень радіації 0.5 Р/год."

Увідна N5. Оперативний час 9.32... ЗвК N1 вийшла із зони забруднення.

Потрібно. Студентам в ролі командира ЗвК N1 оцінити обстановку і прийняти рішення.

Заслухати 1-2 студентів, зробити висновок.

Варіант рішення командира ЗвК N1.

Радисту доповісти на ПУ НЦО: "ЗвК N1 в 9.32... вийшла із зони забруднення. На маршруті особистий склад отримав дозу опромінення 0.56 Р."

2. Уточнення рішення і задач підлеглим на проведення РІНР і введення формувань в осередок ураження (ОУ)

Увідна N6. Оперативний час 9.35... із радіограми, отриманої від начальника ЦО заводу, командиру ЗвК N1 стало відомо:

1. Цех N17 сильно зруйнований і горить.

2. Будинки цехів N 12 і N13, пожежного депо, гаража отримали середні зруйнування.

3. Завалені входи в сховища 12, 17, в сховище 17 поступає повітря, потрібна медична допомога людям.

4. Між будинками 12 і 13 виник завал довжиною 25 м і висотою до 0.4 м.

5. Пошкоджена дільниця водопроводу між будинками 12 і 17, що загрожує затопленням підземного переходу і входів в сховища 12, 17.

6. Рівень радіації на території заводу о 9.30... був приблизно 6 Р/год.

7. В першу чергу зробити проїзд між будинками 12 і 17 і подати повітря в сховище 17.

8. Рішення доповісти з прибуттям на об'єкт.

Потрібно. Студентам в ролі командира ЗвК N1 оцінити обстановку і прийняти рішення на проведення РІНР.

Заслухати варіанти рішення 1-2 студентів, визначити недоліки, довести правильний варіант рішення.

Варіант висновків із оцінки радіаційної обстановки.

При рівні радіації 6 Р/год і встановленій дозі Д вст = 25 Р можна робити в одну зміну 8 і більше годин (табл.28). ЗвК N1 може приступити до проведення РІНР в 10.10...

1. З прибуттям на об'єкт негайно приступити до рятувальних робіт і вести їх одночасно на всій дільниці N1. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей, які знаходяться в завалених сховищах 12 і 17.

2. Послідовність проведення робіт.

В першу чергу розчистити проїзд між будинками 12 і 13 і підходи до сховищ 12, 17 подати повітря в сховище 17, розкрити сховища 12, 17, надати допомогу потерпілим, вивести їх на площадку до центральних воріт.

3. Розподіл сил і засобів.

Для успішного виконання поставленої задачі наявні сили і засоби розподілити:

- 1РГ підсилити 2 ланками сандружини і технікою із ГМАТР (бульдозер, автокран, компресор);

- 2РГ підсилити 2 ланками сандружини і технікою із ГМАТР (екскаватор, компресор),

Примітка. Додаткові засоби одержані із ЗвК N2 по рішенню начальника ЦО заводу.

4. Задачі підлеглим і приданним формуванням.

а) 1РГ у взаємодії з КПГ і КЗ провести рятувальні роботи в цеху N17. В першу чергу подати повітря в сховище N17;

б) 2РГ у взаємодії з КПГ і КЗ провести рятувальні роботи в цехах N12 і N13. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей із сховища N12;

в) групі механізації і аварійно-технічних робіт (ГМАТР):

- розчистити завали між цехами і підходи до сховищ. Після закінчення цих робіт техніку передати рятувальним групам;

- передбачити маневр технічних засобів між 1РГ і 2РГ;

- локалізувати аварії на КЕМ, які заважають проведенню робіт, вимкнути дільницю водопроводу між цехами N12 і N17 і відвести воду із затопленої дільниці;

г) ланці зв'язку і розвідки постійно вести радіаційну розвідку і спостереження за сигналами безпеки, підтримувати зв'язок з начальником ЦО заводу;

д) КПГ локалізувати пожежі в будинках 12 і 17 і на складській території;

е) сандружині разом з особистим складом рятувалльних груп проводити пошук потерпілих, надавати їм першу медичну допомогу і виносити їх на пункт навантаження на транспорт;

ж) групі знезаражування провести дезактивацію під'їздних доріг і дільниць робіт. Бути готовою до проведення дегазації доріг, техніки, дільниць робіт у випадку виникнення хімічної небезпеки.

5. При проведені робіт всім підрозділам ЗвК N1 взаємодіяти з КПГ і КЗ.

6. Командирам підрозділів:

- здійснювати контроль опромінення особового складу;

- роботи вести в засобах індивідуального захисту;

- в задимлених і загазованих приміщеннях роботи вести групами (2-3 чол.);

- в кожній РГ мати спостерігачів за сигналами;

- сигнали оповіщення попередні;

- потерпілих виносити на площадку до центральних воріт;

- допустима доза опромінення 25 Р;

- до робіт приступити о 10.10..., закінчити о 16.10...

7. Моє місце - в районі будинку 12. Зв'язок - посильними і особистим спілкуванням.

Про проведення робіт доповідати через кожну півгодину, а при отримані дози опромінення 25 Р - негайно.

Мій замісник - командир 1РГ.

Увідна N8. Оперативний час 10.00...

Місце - центральні ворота заводу.

ЗвК N1 прибула до центральних воріт заводу. Начальник ЦО заводу заслухав доповідь командира ЗвК N1, затвердив його рішення і наказав уточнити задачі підлеглим. Поставив вимогу: про виконання робіт доповідати на ПУ ЦО об'єкту (сховище 3) через кожну годину, а при отриманні дози опромінення 25 Р - негайно.

Потрібно. Студентам в ролі командира ЗвК N1 віддати наказ підлеглим підрозділам і приданням формуванням на проведення РІНР.

Викладач заслуховує 1-2 студентів, об'являє можливий варіант усного наказу.

Варіант усного наказу командира ЗвК N1 (уточнений).

1. В наслідок аварії на Заречинській АЕС і вибуху 50 тон пропану на дільниці N1 заводу, цех N17 сильно зруйновано і горить, будинки цехів N12 і N13, пожежного депо, отримали середні зруйнування. Завалені входи до сховищ 12, 13, і 17, в сховище N17 не поступає повітря, потрібна медична допомога потерпілим. Між будинками цехів утворилися завали висотою 0.4 м.

Пошкоджена водопровідна мережа. Рівень радіації на дільниці проведення робіт приблизно 6-8 Р/год.

2. ЗвК N1 у взаємодії і КПГ і КЗ має задачу провести РІНР на дільниці N1 заводу.

3. На сусідній дільниці РІНР веде ЗвК N3 заводу.

4. РІНР вести одночасно на всіх елементах дільниці N1. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей в сховищах 12 і 17.

5. Наказую:

а) 1РГ з 1 і 2 ланками СД при допомозі техніки ГМАТР (бульдозер, автокран, компресор) рятувальні роботи провести в цеху N17. Основні зусилля зосередити на урятування людей із сховища N17. Повітря в сховище 17 подати не пізніше 11.00...

б) 2РГ з 3 і 4 ланками СД при допомозі техніки ГМАТР (бульдозер, екскаватор, компресор) рятувальні роботи провести в цехах 12, 13.

Основні зусилля зосередити на урятуванні людей із сховища 12.

в) ГМАТР розчистити завали на підходах до сховищ 12, 13, 17, між цехами 12 і 17, після чого техніку передати рятувальним групам. Передбачити маневр екскаватором і автокраном з об'єктів робіт рятувальних груп; локалізувати аварії на водопроводі і лінії електропередачі дільниці N1. В першу чергу вимкнути дільницю водопроводу між будинками 12, 17, відвести воду із затопленої дільниці.

г) КПГ локалізувати пожежі в цеху N17 і на складах.

д) СД спільно з особистим складом рятувальних груп здійснювати надання медичної допомоги потерпілим, винесення до пункту посадки на автотранспорт і медичний нагляд на пункті збору потерпілих на площадці у центральних воріт.

е) команді знезаражування провести дезактивацію під'їздних доріг і дільниць робіт.

ж) ланці зв'язку і розвідки безперервно вести радіаційну розвідку і нагляд за сигналами з посту РХН на дільниці робіт. Підтримувати зв'язок з ПУ начальника ЦО заводу.

6. Потерпілих направляти в загін першої медичної допомоги, розташованого в Кустівцях, транспортом заводу.

7. Загальна доза опромінення 25 Р. Роботи проводити в засобах індивідуального захисту органів дихання.

8. Рятувальні роботи почати о 10.10..., закінчити о 16.10...

При зміні формувань інженерну техніку передати другій зміні.

Я буду знаходитись у будинку 12, зв'язок зі мною - особистим спілкуванням і посильними.

Доповідати про виконання робіт через кожну півгодину, а при отриманні дози 25 Р - негайно.

Мій замісник - командир 1РГ.

Викладач аналізує роботу студентів за час заняття, дає вказівки на усунення недоліків, видає завдання на СР.

ТЕМА 11. Керування об'єктовим формуванням при проведенні РІНР в осередку ураження

Студенти в ролі командира ЗвК N1. Викладач доводить до студентів обстановку, яка склалася на дільниці робіт.

Командир 1РГ доповів:

- в сховище 17 повітря подано о 10.55, зв'язок з людьми в сховищу підтримується, доступ води в сховище препинено, вода із сховища відкачується;

- пожежа в цеху 17 ліквідована;

- закінчуються роботи по розчищенню входів в сховище 17.

Командир 2РГ доповів:

- продовжуються роботи по розчищенню входів в сховища 12, 13;

- розчищення входів в сховище 12 утруднено відсутністю під'ємних засобів.

Потрібно. Оцінити обстановку і здійснити маневр наявними силами й засобами.

Дії викладача. Дає студентам 5-7 хв для розробки рішення, після чого в ролі НЦО заводу заслуховує 1-2 студентів. При необхідності викладач дає вірний варіант розпорядження.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1. Командиру 1РГ після розчищення входів в сховище 17 автокран і одну рятувальну ланку передати в розпорядження командира 2РГ.

2. Командиру 2РГ прискорити роботи по розчищенню входів в сховище 12.

3. Команда пожежегасіння поступає в розпорядження начальника Цо заводу.

4. Командирам 1РГ, 2РГ забезпечити вивід людей із сховищ до 15.00...

Увідна N2. Оперативний час 14.20...

Місце - дільниця N1 заводу.

По радіо із штабу ЦО м. Заречінська поступив сигнал "Загроза хімічного забруднення!"

Потрібно. Студенти в ролі командира ЗвК N1 оцінити обстановку і прийняти рішення на подальші дії по проведенню РІНР.

Додаткові дані.

1. На хімічному заводі, розташованому в північному напрямку від заводу на відстані приблизно 5 км сталася аварія з руйнуванням обвалованої ємкості вмісткістю 50 тон рідкого хлору. Висота обваловки H = 1 м.

2. Метеодані: Y св = 2 м/с, св = 360, вертикальна стійкість атмосфери - інверсія.

3. Особистий склад формувань засобами захисту органів дихання і шкіри забезпечений повністю.

ПОСЛІДОВНІСТЬ оцінки хімічної обстановки на заводі

1. Визначення часу випаровування хлору

2. Визначення можливої глибини зараження.

2.1. Еквівалентна кількість речовини у первинній хмарі

2.2. Еквівалентна кількість речовини у вторинній хмарі

Отже Г = 9.44 км.

4. Орієнтовний час підходу хмари забрудненого повітря визначимо по формулі

Із оцінки хімічної обстановки (варіант)

1. Початок розповсюдження забрудненого хлором повітря на дільниці N1 заводу примірну 14.50...

2. Може бути середня концентрація СДОР.

Варіант рішення.

1. Роботи продовжувати в прискореному темпі з ціллю скорішого виведення робітників і службовців з завалених ЗС.

2. Особистому складу ЗвК N1 і КПГ, хто робив в респіраторах, респіратори замінити на ізольовані протигази негайно.

3. Особистому складу за 5 хв. витрусити пил з головних уборів, одягу, взуття і бути готовими по команді одіти засоби захисту шкіри.

4. особистому складу по сигналу (3 жовтих ракети) і частих вдарів в рейку одіти засоби захисту шкіри.

5. Розвіднику-дозиметристу вести постійне спостереження за сигналами хімічної розвідки, котрі будуть передані із району основного пункту управління (сховище 3), з ціллю дублювання сигналу на дільниці N1.

Увідна N3. Оперативний час 14.50...

Місце - дільниця N1 заводу.

1. На території заводу почали розповсюджуватися пари хлору.

2. Із району основного пункту управління видно серію жовтих ракет.

Дії командира ЗвК N1.

1. Сам особисто, через своїх замісників і командирів підрозділів контролює виконання дій підлеглими по сигналу "Загроза хімічного забруднення!".

Увідна N4. Оперативний час 15.40...

Місце - дільниця N1 заводу.

Студенти в ролі командира ЗвК N1.

Викладач в ролі НЦО заводу об'являє розпорядження на зміну формувань.

Командиру ЗвК N1.

1. До 16.00... передати дільницю N1 і техніку командиру ЗвК N2.

2. Після передачі вивести особовий склад ЗвК N1 в район збору формувань у центральних воріт заводу для відправки на ПуСО.

КПГ і КЗ переходять в моє розпорядження.

4. Одночасно з доповіддю про зміну формувань доповісти мені про виконані роботи за час проведення РІНР.

РІШЕННЯ командира ЗвК N1 на зміну формування (варіант)
1. Командирам 1РГ і 2РГ передати дільниці робіт і інженерну техніку прибувшим командирам підрозділів ЗвК N2.
2. Командиру ГМАТР передати всю інженерну техніку командиру ЗвК N2.
3. Здачу об'єктів робіт і передачу техніки проводити на робочих місцях і закінчити до 16.00...
4. Командирам підрозділів після здачі об'єктів робіт особистий склад зосередити у центральних воріт, перевірити наявність людей, майна і бути готовими до маршу до с. Кустовці на ПуСО.
5. Початок руху 16.20... Порядок руху попередній. На час передачі дільниці робіт я буду знаходитись в районі сховища 12.
ВАРІАНТ
1. РІНР проводяться на всій дільниці N1. Задачі які були поставлені начальником ЦО заводу, виконані приблизно на 80%:
- зроблені проїзди і проходи до мість робіт, закінчуються роботи по розчищенню проїзду навколо цеху N17;
- подано повітря в сховище N17. Закінчена розчистка входів в сховище 12 і 17;
- всім потерпілим в сховищі 17 надана медична допомога;
- локалізовані пожежі в цехах 12 і 17 і складі ПЗМ.
Ліквідовані ушкодження водопроводу, проведена відкачка води із підземного переходу;
- проводиться вивід людей із захисних споруд.
ВАРІАНТ розпрядження командира ЗвК N1.
1. Командирам формувань вивести особовий склад і транспорт на контрольно-розподільний пункт.
2. Порядок виходу: ЛЗР, 1РГ, 2РГ, СД, ГМАТР.
3. В першу чергу направити особовий склад на площадку знезаражування одягу, ЗІЗ, а після - на площадку санобробки.
4. Одночасно з санобробкою особистого складу провести знезаражування транспорту.
5. Санобробку людей розпочати 17.00..., закінчити о 18.00....
6. По закінченню спецобробки особовий склад і транспорт вивести в район збору. Бути готовими до проведення маршу в район Олександрівки. З прибуттям підрозділів в пункт відпочинку підтримувати повну готовність до продовження робіт.

Подобные документы

 • Роль цивільної оборони в структурі заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення України. Сили і засоби цивільної оборони України: характеристика і призначення. Цивільна оборона зарубіжних країн. Міжнародне співробітництво у сфері цивільної оборони.

  реферат [23,6 K], добавлен 25.01.2010

 • Цивільна оборона України як складова частина соціальних та захисних заходів, її завдання, особливості організаційної структури. Завдання штабів і служб цивільної оборони. Розподілення функцій постійних надзвичайних комісій. Принципи оповіщення населення.

  лекция [28,9 K], добавлен 24.06.2010

 • Основні положення нормативно-правової бази в сфері цивільної оборони, захисту населенні і територій від надзвичайних ситуацій. Система, задачі та керівництво Цивільної оборони. Права та обов’язки працівників, службовців та населення по Цивільній обороні.

  реферат [12,6 K], добавлен 23.12.2006

 • Історія становлення та етапи формування системи світового цивільного захисту. Цивільна оборона СРСР у 1961-1991 рр. Періоди розвитку системи цивільного захисту в Україні. Роль, місце та значення цивільної оборони у загальній системі оборонних заходів.

  реферат [30,5 K], добавлен 09.12.2010

 • Закон і положення про цивільну оборону, її місце і завдання в структурі заходів із забезпечення життєдіяльності населення. Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади. Цивільна оборона на об’єктах господарської діяльності.

  реферат [51,2 K], добавлен 11.01.2011

 • Склад, завдання, функції системи цивільної оборони, комплектування спеціалізованих формувань. Захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій. Прогнозування та оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС з викидом радіонуклідів в атмосферу.

  контрольная работа [17,3 K], добавлен 28.09.2009

 • Система цивільної оборони - захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру. Прогнозування і оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС з викидом радіонуклідів в атмосферу.

  контрольная работа [31,1 K], добавлен 28.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.