Засоби усунення пожеж: стаціонарні, ручні та пересувні

Вивчення способу гальмування реакції горіння заснованого на зменшенні концентрації активних центрів у зоні реакції. Аналіз обладнання для установок автоматичного пожежогасіння. Огляд технічних засобів, що забезпечують подачу води для гасіння пожежі.

Рубрика Военное дело и гражданская оборона
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 10.12.2011
Размер файла 23,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту

МНУ ім. В.О. Сухомлинського

Механіко-математичній факультет

Реферат

на тему: "Засоби усунення пожеж: стаціонарні, ручні та пересувні."

Миколаїв 2011

План

 • Вступ
  • 1. Способи та засоби гасіння пожеж
   • 2. Вогнегасники
   • 3. Пожежна техніка
   • 4. Протипожежне водопостачання
   • 5. Обладнання для стаціонарних установок автоматичного пожежогасіння
   • Висновки
   • Література

Вступ

Під засобами гасіння розуміються вогнегасні склади, пожежні автомобілі, пожежні поїзди, пожежно-технічне озброєння, а також інша техніка, яка може бути використана для гасіння пожеж.

За призначенням засоби гасіння поділяються на вогнегасні речовини, що припиняють горіння, засоби доставки вогнегасних речовин, їх отримання, а також виконання інших робіт на пожежі.

Засоби гасіння пожеж поділяються на декілька типів відповідно способів транспортування.

Основні з них це:

- ручні (до них відносяться більша частина вогнегасників)

- пересувні (деякі вогнегасники та мотопомпи для подачі води під тиском, а також пожежні автомобілі)

- стаціонарні (до них відносяться стаціонарні установки автоматичного пожежогасіння)

Основною метою реферату, є в стислій формі охарактеризувати всі основні види засобів, для гасіння пожеж.

1. Способи та засоби гасіння пожеж

Припинити горіння - це, значить, зупинити екзотермічну реакцію, що проходить в тонкому світному шарі зони горіння, званому зоною реакції.

Впливати на швидкість реакції можна фізичним та хімічним способами, а також комплексним застосуванням цих способів.

До фізичних способів гальмування реакції горіння відносяться охолодження палаючих речовин (матеріалів) і об'єму зони горіння, розбавлення, реагуючих речовин негорючими, а також ізолювання реагуючих речовин від зони горіння (реакції). Припинення горіння охолодженням досягається зменшенням швидкостей розкладу речовин і матеріалів, випаровування горючих компонентів і надходження їх у зону горіння. Під розбавленням реагуючих речовин знижується їх концентрація в зоні реакції, зменшується швидкість реакції і, температура горіння. Припинення горіння ізолюванням реагуючих речовин від зони горіння (реакції) відбувається за рахунок зниження у ній концентрації одного з реагуючих компонентів системи

Хімічний спосіб гальмування реакції горіння заснований на зменшенні концентрації активних центрів у зоні реакції. Це відбувається в результаті введення в цю зону хімічно нестійких речовин, які під впливом теплової енергії, що виділяється полум'ям, розкладаються на радикали, здатні реагувати з активними центрами, нейтралізуючи їх.

З охолоджуючих вогнегасних речовин найбільш поширені вода і вуглекислий газ. Вода має велику теплоємність, що дуже важливо при гасінні пожеж. Так, для перекладу 1 л води з рідкого в пароподібний стан потрібно 2263 кДж (539 ккал) теплової енергії. При цьому утворюється 1750 л водяної пари, який знижує вміст кисню в повітрі. Вуглекислий газ, або двоокис вуглецю, - одне з найпоширеніших речовин у природі. При випаровуванні 1 кг рідкої вуглекислоти утворюється 500 л газу. У зоні горіння вуглекислий газ чинить охолоджуючі та ізолюючі дію, 1 кг рідкого вуглекислого льоду при випаровуванні поглинає 588 кДж (140 ккал) тепла. Крім того, навколо палаючого речовини створюється зона високої концентрації вуглекислого газу, що сприяє припиненню горіння. Вуглекислий газ найчастіше застосовується при гасіння легкозаймистих та горючих рідин в ємностях, що горить електрообладнання та двигунів внутрішнього згоряння, при гасінні пожеж в місцях, де застосовувати воду або піну недоцільно.

До ізолюючим і розбавляють вогнегасною речовин відносять хімічну та повітряно-механічну піну, азот, порошки загального та спеціального призначення. Хімічну піну застосовують для гасіння легкозаймистих та горючих рідин. Найбільш ефективна повітряно-механічна піна, яка має малу теплопровідність, має достатню рухливістю, хорошим тепловідбивним ефектом.

Азот так само, як вуглекислий газ, знижує вміст кисню в повітрі, в результаті чого горіння припиняється.

До порошкам загального призначення відносять порошки типу ПСБ на основі бікарбонату натрію та типу ПФ на основі фосфор амонійних солей. Їх використовують для гасіння легкозаймистих та горючих рідин, горючих газів, деревини, електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 В. Гасіння порошками досягається в результаті утворення на по поверхні матеріалу плівки плавящихся компонентів та ізоляції поверхні горіння від повітря.

Відповідно до ГОСТ 27331-87 "Пожежна техніка. Класифікація пожеж" та методикою оцінки вогнегасної здатності вогнегасників пожежі в залежності від виду горючих матеріалів і речовин діляться на п'ять класів: А, В, С, Д і Е. Інформація про те, якого класу пожежі можна загасити тими чи іншим вогнегасниками, наведені в технічних паспортах на вогнегасники.

2. Вогнегасники

Це технічні пристрої, призначені для гасіння пожеж на початковій стадії їх виникнення.

За способом транспортування вогнегасники підрозділяються на переносні (ручні, ранцеві) і пересувні, за видом вогнегасної заряду на водні вогнегасники, пінні (воздухошнопенние, хімічні пінні), порошкові, газові (вуглекислотні, хладонові тощо) і т.п.

За обсягом корпусу вогнегасники умовно поділяють на ручні малолітражні з об'ємом корпусу до 5 л; промислові ручні з об'ємом корпусу 5-10 л; стаціонарні і пересувні з об'ємом корпусу понад 10 л.

За способом подачі вогнегасних засобів виділяють чотири групи вогнегасників;

під тиском газів, що утворюються в результаті хімічної реакції компонентів заряду;

під тиском газів, що подаються із спеціального балончика, розміщеного в корпусі вогнегасника;

під тиском газів, попередньо закачані в корпус вогнегасники ля;

під власним тиском вогнегасячого засобу.

По виду пускових пристроїв вогнегасники поділяють на чотири групи: з вентильним затвором; із запірно-пусковим пристроєм пістолетного типу; з пуском від пиропатрона; з пуском від постійного джерела тиску.

В якості рідких вогнегасних складів застосовують водні розчини різних хімічних сполук або воду з добавками поверхнево-активних речовин. Вогнегасники з цими складами не отримали широкого розповсюдження, тому що можуть використовуватися тільки в зонах з круглого дичні позитивними температурами.

У пінних вогнегасниках застосовують або хімічну піну, отриману з водних розчинів піноутворювачів потоком робочого газу: повітря, азоту або вуглекислого газу.

Вогнегасною засобом вуглекислотних вогнегасників є діоксид вуглецю (вуглекислота).

У аерозольних вогнегасниках в якості вогнегасного засобу застосовують парообразующих галоїдовані вуглеводні (бромистий етил, хладон, суміш хладонів або суміш бромистого етилу з хладоном).

Вогнегасною засобом порошкових вогнегасників є порошки на основі двовуглекислої соди з добавками.

Вогнегасними засобами комбінованих вогнегасників є порошок і розчин піноутворювача.

Вогнегасники хімічні пінні (ОХП) мають широку область застосування, за винятком випадків, коли вогнегасний заряд сприяє розвитку процесу горіння або є провідником електричного струму.

Огнетушащий заряд ОХП складається з двох частин: лужної та кислотної. Найбільш поширені хімічні пінні вогнегасники типу ОХП-10.

Вуглекислотні вогнегасники призначені для гасіння загорянь діоксидом вуглецю в газо-або снегообразном вигляді всіх типів горючих матеріалів і електричних установок під напругою. Застосовують також стаціонарні вуглекислотні установки або пересувні причепи. Снегообразная маса виходить з усіх типів вуглекислотних вогнегасників при швидкому випаровуванні рідкого діоксиду вуглецю в розтрубі. Отримана снегообразная маса має щільність 1,5 г/см3 і температуру мінус 80 ° С. Снегообразний діоксид вуглецю при гасінні загорянь знижує температуру палаючого речовини і зменшує вміст кисню в зоні горіння.

Діоксид вуглецю в балоні або вогнегаснику знаходиться в рідкій або газоподібній фазі. Відносна кількість рідкого або газоподібного діоксиду вуглецю залежить від температури. З підвищенням температури рідкий діоксид вуглецю переходить в газоподібний стан і тиск в балоні різко зростає. У уникнення розриву балони заповнюють рідким діоксидом вуглецю на 75%. Усі вогнегасники постачають запобіжними мембранами.

Вуглекислотні вогнегасники поділяються на ручні (ОУ, ОУ-2А, ОУ-2ММ, ОУ-5, ОУ-5мм, ОУ-8), стаціонарні (ОСУ-5П, ОСУ-5) та пересувні (ОУ-25, ОУ-80 і ОУ-400).

Ручний угаекіслотний вогнегасник ОУ призначений для гасіння загорянь різних речовин на транспортних засобах: судах, літаках, автомобілях і локомотивах.

Аерозольні вогнегасники призначені для гасіння загорянь легкозаймистих і горючих рідин, твердих речовин, електроустановок під напругою і різних матеріалів, крім лужних і кисневмісних речовин.

Вогнегасники порошкові (ОП) отримали в наш час, особливо за кордоном, найбільше поширення. Випускаються вони трьох типів:

ручні (переносні), возяться і стаціонарні. В якості вогнегасної речовини використовують порошки загального та спеціального призначення: порошки загального призначення - при гасінні пожеж та загорянь ЛЗР і ПК, газів, деревини та інших матеріалів на основі вуглецю; порошки спеціального призначення - при ліквідації пожеж і загорянь лужних металів, алюміній і кремнійорганічних сполук та інших пірофорних (споможних до самозаймання) речовин.

3. Пожежна техніка

Випускається в нашій країні пожежну техніку можна підрозділити на такі основні групи: автомобілі, пожежні поїзди, мотопомпи вогнегасники, обладнання для стаціонарних установок автоматичного пожежогасіння, пожежо-технічне озброєння та різне пожежне обладнання.

Пожежні автомобілі (ПА). Призначені для доставки в необхідний район бойових розрахунків, вогнегасних засобів та пожежного обладнання; подачі в необхідній кількості вогнегасних засобів у вогнища горіння; виконання ряду спеціальних робіт перед початком і під час гасіння пожежі. У залежності від призначення обладнання, яким укомплектовані ПА, їх поділяють на основні, спеціальні та допоміжні.

Пожежні поїзди. Призначені для гасіння пожеж у рухомому складі та на об'єктах, до яких можна подати поїзд. Їх використовують також для надання допомоги при аварії, аварії, повені та інших стихійні лиха.

У залежності від тактико-технічної характеристики пожежні поїзду підрозділяють на потяги I і П категорій. Пожежний поїзд I категорії включає чотири одиниці рухомого складу: дві цистерни, вагон-гараж, пасажирський вагон для розміщення бойового розрахунку, насосних установок, електростанції, пожежного обладнання та вогнегасних засобів. Поїзд II категорії має дві цистерни і пасажирський вагон для бойового розрахунку і розміщення пожежного обладнання.

Пожежні мотопомпи. Використовуються для подачі води з водоісточника до місця гасіння пожежі Вони складаються з двигуна внутрішнього згоряння, відцентрового насоса і систем, що обслуговують двигун і насос вчасно роботи. Мотопомпи підрозділяють на переносні та причіпні.

4. Протипожежне водопостачання

Протипожежне водопостачання - сукупність інженерно-технічних засобів і споруд, що забезпечують подачу води для гасіння пожежі.

Тип водопроводу залежить від виду обслуговуваних об'єктів; водопроводи підрозділяється на міські, селищні та промислові. За призначенням розрізняють водопроводи господарсько-питні, виробничі, протипожежні, об'єднані (господарсько-питні протипожежні, виробничо-протипожежні). У залежності від напору розрізняють протипожежні водопроводи високого і низького тиску.

У протипожежному водопроводі високого тиску протягом 5 хвилин після повідомлення про пожежу створює напір, необхідний для гасіння пожежі в найвищій будівлі без застосування пожежних машин. Для цього в будинках насосних станцій або в інших окремих приміщеннях встановлюють стаціонарні пожежні насоси.

У водопроводах низького тиску під час пожежі для створення необхідного напору використовують пожежні насоси, які підключають до пожежних гідрантів за допомогою всмоктувальних рукавів.

Основні протипожежні вимоги зводяться до отримання необхідних витрат води під необхідним напором протягом розрахункового часу гасіння пожеж при забезпеченні достатньої ступеня надійності роботи системи водопостачання в цілому та окремих водопровідних споруд.

Усі споруди водопроводу проектують так, щоб під час експлуатації вони пропускали розрахункова витрата води для пожежних потреб при максимальній витраті води на господарсько-питні потреби. Крім того, в резервуарах чистої води і водонапірних баштах передбачають недоторканний запас води для гасіння пожеж, а в насосних станціях другого підйому встановлюють пожежні насоси.

Схеми подачі води бувають з відкритих і підземних вододжерел.

5. Обладнання для стаціонарних установок автоматичного пожежогасіння

Установки автоматичної пожежної захисту (АПЗ) застосовують згідно з Переліком будівель і приміщень об'єктів народного господарства РБ, які підлягають обладнанню автоматичними засобами пожежогасіння та автоматичною сигналізацією, СНиП 2.04.01-85 та інших документів вони призначені для повної ліквідації пожежі в початковій стадії, для локалізації його при допомоги вогнегасних речовин до прибуття пожежного підрозділу. Найпоширенішими є водяні і газові установки автоматичного пожежогасіння. Крім них, застосовують водохімічні, пінні та порошкові установки.

Водяні установки бувають спринклерні та дренчерні.

Спринклерна установка призначена для гасіння та локалізації пожежі. Вона автоматично включається при підвищенні температури повітря в приміщенні вище заданої межі. Установка складається з мережі водопровідних труб, змонтованих під стелею приміщення на спеціальних підвісках, спринклерних головок, що представляють собою спеціальні пристрої для автоматичного гасіння вогню, ввертається в труби установки, і контрольно-сигнальних клапанів.

Замок спринклерної головки складається з трьох мідних пластинок, спаяних легкоплавким сплавом. У разі підвищення температури в приміщенні вище певної межі сплав розплавляється, і пластини розпадаються, внаслідок чого звільняється скляний ковпак, і спринклер приходить в дію. Одночасно подається сигнал про початок пожежі.

Спринклери виготовляють на різні температури спрацьовування: 72, 93, 141 і 182 ° С. Найбільшого поширення набули спринклерні головки типу 2СП.

Розміщують спринклери з урахуванням пожежної небезпеки виробництва (приміщення), вогнестійкості будівлі, конструкції перекриття, розташування технологічного та іншого обладнання. За будівельними нормами площа підлоги, що захищається одним спринклерів, у виробничих приміщеннях з підвищеною пожежною небезпекою (при кількості горючих матеріалів більше 200 кг / м 2) не повинна бути більше 9 м2, в інших приміщеннях 12 м1 Відстань між спринклерами не повинно перевищувати у першому випадку 3 м і в другому 4 м. Відстань між спринклерами і стінами в приміщеннях з підвищеною пожежною небезпекою при негорючих стінах і перегородках приймається 1,5 м, при горючих та важкогорючих стінах і перегородках 1 м, в решті приміщень відповідно 2 і 1,2 м.

Дренчерні установки використовують для гасіння пожеж у приміщеннях, у яких потрібні одночасне зрошення розрахункової площі окремих частин будівлі, створення водяних завіс в отворах дверей і вікон, зрошення окремих елементів технологічного устаткування і т.п. Вони призначені в основному для боротьби з пожежами в приміщеннях з високою категорії пожежної небезпеки, де можливе швидке поширення вогню.

У залежності від температури в приміщенні (плюсова або мінусова) дренчерні установки підрозділяють на заливні і сухотрубний. Заливні застосовують для захисту пожежо-та вибухонебезпечних виробництв. Всі трубопроводи цих установок постійно заповнені (залиті) водою до штуцерів дренчерів на розподільчих трубопроводах. Такими установками обладнають тільки опалювальні приміщення. Сухотрубний дренчерні уста іовкі застосовують для захисту як опалювальних, так і не опалювальних приміщень.

За способом включення дренчерні установки підрозділяють на автоматичні, напівавтоматичні та з ручним пуском.

У випадках, коли застосування води в якості вогнегасної речовини неприпустимо, використовують хімічні установки автоматичного пожежогасіння. До них відносяться двухбаллонние батареї з тросовим (Т2) і електричних (Т-2М) пуском, автоматичні батареї з пневматичним (БАЛ) і електричних (Бає) пуском. В якості вогнегасної речовини в цих установках застосовують вуглекислоту і спеціальні склади.

Батареї БАЛ застосовують для ліквідації пожежі в приміщеннях, обсяг яких не перевищує 200 м3. Їх використовують в установках хімічного пожежогасіння в комплексі з побудительно-пусковий секцією (ПСР). Остання призводить батарею в дію, розподіляє вогнегасна речовина в зовнішньому напрямку і підживлює повітрям спонукальну мережу.

Між собою установки хімічного пожежогасіння розрізняються числом балонів і пристроєм пуску їх дії.

Науково-технічний прогрес у галузі протипожежного захисту об'єктів залізничного транспорту і транспортного будівництва передбачає широке впровадження установок пожежної автоматики, до числа яких співвідносяться установки пожежної та охоронно-пожежної сигналізації.

Про Сучасні установки пожежної автоматики складаються з пожежних сповіщувачів (збудників), що розміщуються в пожежонебезпечних місцях приміщення, що захищається, приймально-контрольних приладів (пультів, концентратів і т.п.), що забезпечують дистанційний контроль за станом сповіщувачів і сигналізацію про їх спрацювання, і виконавських елементів , що запускають автоматичні установки пожежогасіння

Ефективність установок пожежної автоматики визначається тим, в який момент часу після початку пожежі може бути отриманий сигнал пожежної небезпеки. В установках пожежної сигналізації використовують сповіщувачі, що реагують на температуру, світлове випромінювання відкритого полум'я, дим і інші фактори горіння. Теплові пожежні сповіщувачі застосовують трьох типів: з датчиками максимального, диференціального і максимального диференціальної дії. Сповіщувачі з датчиками максимального дії спрацьовують при певної заздалегідь заданій температурі. Сповіщувачі з диференціальним датчиками реагують на певну швидкість підвищення температури. Максимально диференціальні сповіщувачі включають в себе датчики максимального і диференціальної дії і спрацьовують як при певній, заздалегідь заданій температурі, так і при певній швидкості її підвищення.

Сповіщувач пожежний тепловий ІП104-1 (ІТ1Т) максимального одноразової дії. Як чутливо датчика в ньому використовується сплав "Вуда", який при підвищенні температури навколишнього повітря в контрольованому приміщенні (близько датчика) вище 72 ° С розплавляється. При цьому контакти сповіщувача (пружні пластини) розмикають електричний ланцюг. Розрив шлейфу викликає на приймальні станції відповідну сигналізацію.

Робота фотоелектричних сповіщувачів заснована на реєстрації зміни оптичної щільності середовища в контрольованому приміщенні в зоні дії сповіщувача, викликаного появою диму У основу пристрою автоматичних увещателей полум'я покладено принцип реєстрації випромінювання і пульсації полум'я вогнища загоряння. До таких извещателям відносяться сповіщувач пожежний ІП329-2 "Аметист". Він являє собою автоматичне оптико-електронний пристрій, що здійснює сигналізацію про появу полум'я в контрольованому приміщенні зменшенням внутрішнього опору сповіщувача і включенням індикатора спрацьовування на корпусі сповіщувача. Сповіщувачі ручні пожежні (ІПР) призначені для подачі сигналу тривоги про пожежу на премноконтрольние прилади пожежної та охоронно-пожежної сигналізації вручну за допомогою рукоятки, розташованої на сповіщувачі. Дня прийому, перетворення і відображення інформації, що надходить від пожежних сповіщувачів, встановлюють приймально-контрольні прилади (пульти, концентратори, станції, пристрої тощо).

горіння пожежогасіння гальмування технічний

Висновки

В наш час існує велика кількість різноманітних засобів гасіння та попередження пожеж. І важливим напрямком діяльності політики та великих підприємств є установка нових, модернізація та покращення існуючих систем автоматичного пожежогасіння. А також вдосконалення роботи та переоснащення більш сучасною технікою пожежні бригади МНС.

Також важливим напрямком роботи є проведення роз'яснювальної роботи серед населення про важливість дотримання пожежних норм та правил, задля запобігання виникненню пожеж. Адже краще запобігти, ніж потім гасити пожежу.

Література

1) Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 1994 року № 299 «Про затвердження Положення про Цивільну оборону України».

2) Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1198 «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 «Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків».

4) Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».

5) Наказ МНС України від 28.12.2010 № 96 «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту» (примірний перелік документів з питань цивільного захисту, визначених для розроблення та використання органами державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях).

6) Наказ МНС України від 03.11.2004 № 145 «Про затвердження Порядку створення і функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 14.12.2004 за № 1581/10180).

7) Закон України від 14 грудня 1999 року № 1281-XIV «Про аварійно-рятувальні служби».

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характер поширення горіння при лісових та торф'яних пожежах. Методи боротьби, гасіння пожеж. Захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій. Прогнозування та оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС з викидом радіонуклідів в атмосферу.

  контрольная работа [26,1 K], добавлен 28.09.2009

 • Призначення та завдання вартової служби, визначення варти та часового. Пост, його обладнання та оснащення. Засоби пожежогасіння. Положення зброї у часового на посту. Способи охорони. Обов’язки, зазначені в Статуті гарнізонної та вартової служби.

  презентация [276,4 K], добавлен 20.12.2013

 • Засоби зв’язку командно-штабної машини забезпечують симплексний телефонний радіозв’язок у відповідних режимах. Склад обладнання та його розміщення. Розміщення апаратури. Призначення складових частин. Пульт командира і радиста. Блок проводного зв’язку.

  учебное пособие [807,7 K], добавлен 01.02.2009

 • Захист від отруйних речовин, сильнодіючих отрут, радіоактивних речовин і бактеріологічних засобів. Засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту. Оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС, розрахункова робота.

  контрольная работа [610,3 K], добавлен 28.09.2009

 • Історія і особливості функціонування Дніпровської водозабірної станції. Очисні споруди і шляхи обеззараження води. Аварія, що може відбутися на станції. Аварії на хімічних підприємствах. План евакуації на підприємстві при виникненні пожежі або інших НС.

  контрольная работа [558,3 K], добавлен 22.09.2015

 • Захист населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу як одне з завданнь цивільної оборони. Поняття, класифікація, склад та обладнання захисних споруд. Конструкція і обладнання протирадіаційних укриттів. Основні засоби індивідуального захисту.

  реферат [24,4 K], добавлен 29.12.2009

 • Причини та цілі заборони та обмеження окремих засобів і методів ведення війни: захист цивільного населення, мирних об’єктів і жертв. Типи даних засобів, їх характеристика та оцінка вбивчої сили. Відповідальність за використання на міжнародному рівні.

  презентация [14,1 M], добавлен 25.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.