Цивільний захист адміністративного багатоповерхового будинку

Оцінка стійкості роботи будинків, обладнання, апаратури в умовах дії ударної хвилі, світлового випромінювання, іонізуючих випромінювань, електромагнітного імпульсу та радіоактивного забруднення. Розрахунок режиму роботи чергових змін формувань.

Рубрика Военное дело и гражданская оборона
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.12.2013
Размер файла 120,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Початкові дані

1. Очікувані на об'єкті:

; ; ; .

2. Будинок: Адміністративний багатоповерховий будинок з металевим каркасом, темні вікна і двері з дерева, дах руберойд.

3. Сховище: окремо розташоване в районі забудови, перекриття - залізобетонне товщиною h1.= 37 см, ґрунтова подушка h2 = 37,5 см.

4. PEA виготовлена з магнітних матеріалів, напівпровідникових елементів, мікросхем, інтегральних схем, резисторів та ін., lr = 2 м; lв = 1,3 м.

5. В приміщенні резервних джерел електроенергії є: відкрите улаштування, стрічні конвеєри, електродвигуни 2-10 кВт, кабельні підземні лінії, стелажі, магнітні пускачі, контрольно-вимірювальна апаратура.

6. Напруга живлення інтегральних мікросхем .

7. Допустима доза опромінення технічного персоналу .

8. Максимальна тривалість роботи tpmax = 12 (год.).

9. Мінімальна тривалість роботи tpmin = 2 (год.).

10. Вертикальна складова напруженості електричного поля ЕВ = 20 кВ/м.

11. Щільність забудови території заводу П = 30 % .

12. Розрахунки провести за умови, що робочого персоналу вистачає лише на 3 зміни.

кПа

,

кДж/м2

,

Р/год

Ев ,

кВ/м

Двст,

Р

h1 ,

см

h2 ,

см

tpmin,

год.

tpmах ,

год.

ЕВ ,

кВ/м

П,

%

3

14

800

2

20

6

105

39

2

12

12

17

Виконати:

1. Оцінити стійкість роботи ОНГ в умовах дії ударної хвилі, світлового імпульсу, радіоактивного забруднення.

2. Оцінити стійкість роботи PEA в умовах дії іонізуючих випромінювань та електромагнітного імпульсу.

3. Розрахувати режим роботи чергових змін формувань, які будуть приводити РНР в приміщенні по ліквідації наслідків радіоактивного забруднення.

1. Оцінка стійкості роботи ОНГ в умовах дії ударної хвилі

За критерій стійкості роботи приймається таке максимальне значення надмірного тиску, при якому будинки, обладнання, апаратура ще не зруйнувалися, або отримують такі слабкі руйнування, які не впливають на його роботу. Цим критерієм є ?Рф гран .

По таблиці (додаток 2 Демиденка) для кожного з елементів визначають надмірні тиски при яких він отримує (слабкі, середні, сильні, повні) руйнування. Дані заносимо в таблицю 1.

Таблиця 1

Елементи ОГД

Руйнування

Слабкі

Середні

Сильні

Повні

1

Складські цегляні будинки з темними дерев'яними вікнами

10-20

20-30

30-40

40-50

2

Станки середні

15-25

25-35

35-45

-

3

Станки легкі

6-12

-

15-25

-

4

Підйомно-транспортне обладнання

20

50-60

60-80

80

6

Сховище

100-140

140-180

180-220

220

7

Генератори (100-300 кВт)

30-40

40-60

-

-

8

Кабельні підземні лінії зв'язку

10-30

30-50

50-60

60

9

РЕА

30-50

50-70

70-120

120

Проаналізувавши дані таблиці 1 визначаємо границі стійкості кожного елемента, за які приймаємо мінімальне значення середніх руйнувань, дані заносимо в таблицю 2.

Таблиця 2

Елементи ОГД

Рфі_гран

Рф_гран

1

Складські цегляні будинки з темними дерев'яними вікнами

20

25

2

Станки середні

25

3

Станки легкі

-

4

Підйомно-транспортне обладнання

50

5

Генератори (100-300 кВт)

40

6

Сховище

140

7

Кабельні підземні лінії зв'язку

30

8

РЕА

50

По мінімальному значенню границь стійкості елементів ОГД визначаємо границю стійкості об'єкта в цілому: ?Рф гран = 25 (кПа).

Максимальне значення надлишкового тиску на території заводу згідно вхідних даних складає: ?Рф екв max = 16 (кПа).

Оскільки (?Рф гран = 25) > (?Рф екв max = 16), то об'єкт стійкий в умовах дії ударної хвилі.

2 Оцінка стійкості роботи ОНГ в умовах дії світлового випромінювання

Послідовно виконуємо оцінку стійкості:

1. Даний ОГД відноситься до категорії виробництва - В.

2. Ступінь вогнестійкості - ІІ

3. Визначаємо елементи які можуть спалахнути від світлового випромінювання та величини імпульсів при яких ці елементи можуть загорітись, дані заносимо в таблицю 3:

стійкість електромагнітний імпульс радіоактивний

Таблиця 3

Назва споруди

Ступінь вогне-стійкості

Категорія з пожежної небезпеки

Елементи та їх характеристики

Vсв гр

Складські цегляні будинки з темними дерев'яними вікнами

ІІ

В

покрівля - з/б плити покриті черепицею

840

Двері, вікна - з дерева та пофарбовані у темний колір

250

штори

50

Оздоблення з натурального дерева

670

4. По мінімальному значенню світлового імпульсу загорання елементу визначаємо границю стійкості об'єкта в цілому:

Vсв гр. = 50 (кДж/м2);

5. Аналізуємо отримані дані і робимо висновок:

Очікувана потужність світлового імпульсу на території заводу згідно вхідних даних складає:

Vсв екв max = 850 (кДж/м2).

Оскільки (Vсв гр. = 50) < (Vсв екв max = 850), то об'єкт нестійкий до дії світлового імпульсу.

6. Характеристика пожежної обстановки:

Щільність забудови території заводу складає П = 17 %. Враховуючи що ступінь вогнестійкості - ІІ і П 30%, суцільні пожежі не виникають.

Пожежну небезпеку представляють двері, віконні рами та дах покритий руберойдом, а також ізоляційні матеріали, оздоблення, спецодяг. Необхідно провести заходи по підвищенню стійкості об'єкта до дії світлового імпульсу:

а) перефарбувати двері та віконні рами у світлий колір;

б) замінити дерев'яні елементи іншими сучасними елементами (наприклад, встановити металеві двері);

в) замінити штори на жалюзі з металу;

г) розмістити додаткові пожежні щити, водойми для гасіння пожеж;

3 Оцінка стійкості роботи ОНГ в умовах дії радіоактивного забруднення

Послідовно виконуємо оцінку стійкості роботи об'єкта до дії радіації:

1. Визначаємо коефіцієнт послаблення радіації адміністративних будівель, в яких будуть працювати і ховатись робітники і службовці.

За довідниковими таблицями для приміщень складає:

а) - для адміністративних багатоповерхових будинків;

б) коефіцієнт послаблення для сховища розраховується за формулою:

;

де Кр - коефіцієнт, який враховує умови розташування сховища (Кр = 1 - для окремо розміщеного сховища);

n - кількість захисних шарів перекриття;

hi - товщина і-го захисного шару;

di - товщина шару половинного ослаблення матеріалу і-го захисного шару.

.

2. Визначаємо можливу дозу опромінення людей, які будуть працювати у звичайному режимі:

До 3-х місяців:

;

а) для адміністративних багатоповерхових будинків:

;

б) для сховища:

;

де (год.).

Після 3-х місяців:

;

а) для адміністративних багатоповерхових будинків:

;

б) для сховища:

;

3). Визначаємо граничне значення рівня радіації, до якого можлива робота виробничого персоналу у звичайному режимі:

До 3-х місяців:

;

а) для адміністративних багатоповерхових будинків:

;

б) для сховища:

;

Після 3-х місяців:

;

а) для адміністративних багатоповерхових будинків:

;

б) для сховища:

;

4). Отримані результати заносимо в таблицю 4 та аналізуємо іх:

Таблиця 4

Назва споруди

Ргр , (Р/год)

до 3-х міс.

Ргр , (Р/год)

після 3-х міс.

, (Р)

до 3-х міс.

, (Р)

після 3-х міс.

Оцінка стійкості

Для адмініст

ративних

1,542

1,025

2,29

2,968

4,463

2

нестійкий

сховище

507,218

337,3

2,29

0,00903

0,0136

2

стійкий

Оскільки Ргр ?, тому об'єкт нестійкий до дії радіоактивного забруднення.

Необхідно провести заходи по підвищенню стійкості об'єкта:

а) потрібно підвищити герметичність приміщень;

б) зменшити площі застікленя приміщень;

в) поставити протирадіаційне екранування;

г) забезпечити працівників індивідуальними засобами захисту.

4 Оцінка стійкості роботи радіоелектронної апаратури (РЕА) в умовах дії іонізуючого випромінювання

Аналізуємо нашу систему РЕА і визначаємо елементи від яких залежить її функціонування: мікросхеми, інтегральні схеми, напівпровідники, резистори, випрямлячі, конденсатори, діоди, транзистори, діелектричні матеріали.

По таблиці (додаток 2 Демиденка) для кожного з елементів визначаємо граничні значення експозиційних доз, при яких в елементах можуть виникнути незворотні зміни. Дані заносимо в таблицю 5:

Таблиця 5

Система

Блоки

Елементи РЕА

Дгр.і, (Р)

Дгр., (Р)

1

Телесигналізації

Блок 1

Мікросхеми

105

105

Блок 2

Інтегральні схеми

5·105

Напівпровідники

105…106

2

Телеавтоматики

Блок 3

Резистори

107…109

106

Випрямлячі

106

Конденсатори

107…109

3

Автоматична дільниця

Блок 4

Діоди, транзистори

104…106

104

Діелектричні матеріали

По мінімальному значенню Дгр.і визначаємо Дгр об'єкта в цілому:

Дгр = 104 (Р) = 107 (мР).

Визначаємо можливу дозу опромінення:

,

де - час наробки на відказ ( = 140000 (год.) для системи телесигналізації,

= 80000 (год.) для системи телеавтоматики, = 130000 (год.) для автоматичної дільниці);

Допустимий час роботи РЕА:

;

а) для системи телесигналізації:

(мР);

(год.).

б) для системи телесигналізації:

(мР);

(год.).

в) для автоматичної дільниці:

(мР);

(год.).

Отримані дані заносимо в таблицю 6:

Таблиця 6

Система

Дгр., (мР)

Дм., (мР)

1

Телесигналізації

108

106,819

2

Телеавтоматики

109

80,678

3

Автоматична дільниця

107

102,923

Оскільки Дгр > Дм, то робота РЕА в умовах дії іонізуючого випромінювання стійка.

5 Оцінка стійкості роботи радіоелектронної апаратури (РЕА) в умовах дії електромагнітного імпульсу (ЕМІ)

Початковими умовами оцінки стійкості є:

- вертикальна складова напруженості електричного поля Ев = 12 (кВ/м);

- напруга живлення Uж = 18 ± 5 % (В).

Послідовно виконуємо оцінку стійкості:

1). Визначаємо горизонтальну складову напруженості електричного поля:

.

2). Визначаємо на кожній дільниці максимальну довжину вертикальних (горизонтальних) струмоведучих частин:

а) для кабельних підземних ліній lв = 5,4 м; lг = 3,6 м.

3). Визначаємо для кожної дільниці напруги наводок на струмопровідних частинах:

Uв = ·lв; Uг = ·lг ;

· Uв = 0,012·5,4 = 0,0648 (кВ);

· Uг = 12·3,6 = 43,2 (кВ).

4). Визначимо допустиму напругу живлення:

,

де - напруга живлення;

N - допустимі коливання.

(В).

5). Визначаємо коефіцієнти безпеки системи для кожної дільниці за формулою:

,

де - допустиме коливання напруги живлення;

- напруга наведена за рахунок електромагнітних випромінювань у вертикальних (горизонтальних) струмопровідних частинах.

Отримані дані заносимо в таблицю 7:

Таблиця 7

Елементи системи

Оцінка стійкості

система живлення(для кабельних підземних ліній)

49,298

-7,1804

нестійкий

Так як < 40 (дБ), то апаратура буде нестійка в роботі. Для підвищення стійкості роботи РЕА в умовах дії електромагнітного випромінювання застосовується екранування.

Розрахунок сталевого екрану прямокутної форми

1) Визначаємо необхідну товщину екрану:

;

де - перехідне затухання екрану, (дБ);

k = 5,2 для сталі.

а) для системи живлення:

(см);

Отже, що РЕА працювала справно потрібно встановити екран товщиною 0,741 мм. Дана модернізація створить екран який буде надавати відповідний захист.

6 Розрахунок режиму роботи чергових змін формувань, які будуть приводити РНР в приміщенні по ліквідації наслідків радіоактивного забруднення

1). Визначаємо час початку першої скороченої зміни, для цього знаходимо:

,

Так як дане значення a більше ніж 1,27 для якого tп = 1 (год.), звідси tп = 1 (год.) - вибираємо з завдання.

2). Розраховуємо можливу дозу опромінення персоналу за повну робочу зміну:

.

Так як Дм >Ддоп, то працювати в звичайному режимі неможливо. Для цього першу повну зміну поділимо на n - скорочених змін:

.

Максимальна кількість робочих змін, яка дозволена на об'єкті - 2. Тому підбираємо відповідним чином і :

;

.

3). Визначаємо окремо кожну робочу зміну і дози опромінення:

1-а зміна:

(год.); (год.); (год.);

.

2-а зміна:

(год.);

(год.);

(год.);

.

4). Отримані дані заносимо в таблицю 8:

Таблиця 8

№ зміни

tn (год.)

tк (год.)

tр (год.)

(мР)

(мР)

1

80

84

4

0,506

0,75

2

84

92

6

0,748

0,75

З розрахунків видно, що на протязі всіх скорочених змін можлива доза опромінення людей не перевищує допустимої (0,75 мР).

Дані розрахунку зображуємо у вигляді ступінчастого графіка, показаного на рисунку 1:

Рисунку 1 - Ступінчастий графік робочого дня

ВИСНОВОК

В результаті виконання роботи була проведена оцінка стійкості роботи завода "Маяк" 750кВ у НС.

З'ясувалося, що в умовах дії ударної хвилі об'єкт стійкий, але для покращення роботи ПС 750кВ "Маяк" при дії ударної хвилі необхідно вжити заходів по підвищенню стійкості приміщення ПС 750кВ "Маяк", кабельної мережі: встановити підкоси, додаткові рамні конструкції.

ОГД є нестійкий до дії світлового імпульсу величиною 850 кДж/м2. Можливі окремі пожежі. Щоб підвищити стійкість об'єкта до дії світлового випромінювання необхідно перефарбувати дерев'яні елементи (вікна, двері) в білий колір, а також в приміщенні ПС 750кВ "Маяк", дах покритий руберойдом необхідно замінити на дах з металочерепиці, що нефарбована або пофарбована в білий колір, замінити дерев'яні елементи іншими сучасними елементами (наприклад, встановити металеві двері), замінити штори на жалюзі з металу, розмістити додаткові пожежні щити, водойми для гасіння пожеж;

Об'єкт нестійкий до дії іонізуючих випромінювань. Можлива доза опромінення перевищує допустиму дозу опромінення виробничого персоналу та граничну дозу РЕА. Для уникнення негативних наслідків дії іонізуючого випромінення розроблено режим роботи скорочених робочих змін для виробничого персоналу та заходи по захисту РЕА від дії іонізуючого випромінення (див. пун. 3,4,6 роботи). Для підвищення стійкості роботи ОГД необхідно підвищити герметизацію приміщення ПС 750 кВ "Маяк", забезпечити щільне закриття вікон і дверей, підготовити щити для закриття вікон в приміщенні цеху у випадку руйнування скла, передбачити закладку 1/3 вікон цеглою; підготовити систему вентиляції цеху.

РЕА, що застосовується на ОГД, нестійка до дії електромагнітного імпульсу. 3 цієї причини потрібно застосовувати захисне екранування РЕА. Розрахунок екрану приведений в пун. 5 роботи.

Розробляється режим радіаційного захисту персоналу, а саме використовується робота за скороченими змінами. Відповідно до розрахунків тривалість роботи І зміна повинна тривати не більше як 4 год., ІІ зміна повинна тривани не більше 8 год.

При виконанні всіх запропонованих змін у роботі персоналу і модернізації устаткування та будівлі запропонований об'єкт - завод "Маяк" в умовах надзвичайної ситуації робота об'єкту буде стійкою, і в процесі роботи не буде виникати перерв, що в свою чергу збільшить надійність електропостачання в НС.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Оцінка стійкості роботи заводу в умовах дії ударної хвилі. Значення надлишкового тиску для основних елементів заводу. Оцінка стійкості роботи заводу в умовах дії світлового випромінювання. Розрахунок режимів роботи чергових змін в умовах дії радіації.

  контрольная работа [91,3 K], добавлен 28.12.2011

 • Максимальні значення параметрів вражаючих факторів ядерного вибуху. Оцінка стійкості роботи об'єкта до впливу ударної хвилі ядерного вибуху, стійкості роботи об'єкта до впливу світлового випромінювання. Границя стійкості цеху до світлового випромінювання.

  контрольная работа [534,9 K], добавлен 13.11.2013

 • Природні джерела, особливості іонізуючих випромінювань, характер їх впливу на організм людини. Захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій. Прогнозування та оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС з викидом радіонуклідів в атмосферу.

  контрольная работа [64,0 K], добавлен 28.09.2009

 • Основи стійкості роботи об’єктів. Напрямки підвищення стійкості роботи об’єкта в надзвичайних ситуаціях. Оцінка стійкості об’єкта проти впливу уражених факторів: радіаційного ураження, електромагнітного імпульсу, впливу хімічних і біологічних засобів.

  реферат [71,0 K], добавлен 17.12.2007

 • Заходи з евакуації населення. Медичний захист населення та забезпечення епідемічного благополуччя в районах надзвичайних ситуацій. Визначення стійкості промислового обладнання у надзвичайних ситуаціях до дії ударної хвилі при вибуху газоповітряної суміші.

  курсовая работа [57,9 K], добавлен 09.02.2014

 • Характеристика розвитку технологій зброї несмертельної дії. Аналіз поглядів військово-політичного керівництва США на використання електромагнітного імпульсу у військових цілях. Вражаючі фактори ядерного вибуху. Захист від електромагнітного імпульсу.

  реферат [55,8 K], добавлен 19.05.2016

 • Підготовка об'єктів народного господарства до усталеної роботи в умовах воєнного часу. Заходи щодо підвищення стійкості роботи підприємства в умовах НС. Проведення рятувальних аварійно-відбудовних робіт у вогнищах ураження і в районах стихійного лиха.

  реферат [20,7 K], добавлен 10.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.