• Історія створення Європейського Суду з прав людини. Організаційна структура і склад суду. Основні засади європейського судочинства. Порядок звернення українських громадян до Європейським Суду. Механізм виконання Україною рішень Європейського Суду.

  курсовая работа (64,7 K)
 • Промисловий переворот другої половини XVIII ст. закріпив провідні позиції Англії у світовій економіці і в першій половині XIX ст. Німеччина XIX ст. й створення Німецького союзу. Франція та її економіка. США в процесі бурхливого розвитку капіталізму.

  реферат (24,7 K)
 • Утвердження інституту омбудсмана у світі та в Україні. Механізм імплементації новітніх міжнародних стандартів з прав людини в Україні. Конвенція про захист прав людини та основних свобод для України: європейська мрія чи реальний захист прав людини?

  курсовая работа (48,3 K)
 • Дослідження стандартів права працюючих жінок на охорону материнства, передбачених актами Ради Європи та Європейського Союзу. Формулювання пропозицій щодо імплементації європейських стандартів охорони материнства в національне трудове законодавство.

  статья (26,6 K)
 • Особливість сучасного міжнародно-правового регулювання праці та його вплив на національну політику та законодавство України. Міжнародні стандарти в сфері праці. Специфіка аналізу основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми.

  реферат (22,3 K)
 • Студіювання передвиборчих програм кандидатів у Президенти України, які брали участь у виборах 2004 року відносно ставлення до європейського та євроатлантичного вибору. Зовнішньополітичні настанови кандидатів у президенти, їх погляди щодо вступу у НАТО.

  статья (29,4 K)
 • Детальний аналіз чинників і просторових аспектів розвитку території Єврорегіону "Буг", її цілі та задачі. Нормативна база створення та діяльності вільних економічних зон в Україні. Сучасні проблеми розвитку програми Єврорегіону "Буг", шляхи їх вирішення.

  реферат (28,5 K)
 • Мета створення Єврорегіону "Слобожанщина" - реалізація соціально-економічних функцій пограниччя, усунення бар'єрів для контактів населення, залучення інвестицій для стабілізації економіки. Задачі українсько-російського транскордонного співробітництва.

  реферат (463,7 K)
 • Суть поняття "єврорегіон" та передумови його формування. Організаційно-правовий механізм функціонування єврорегіонів. Приєднання України до Європейської конвенції. Формування та соціально-економічні наслідки функціонування Карпатського еврорегіону.

  презентация (540,4 K)
 • Інтеграція української економіки до Європейського Союзу. Моделі теорії взаємопроникнення: економічного федералізму; європейського і регіонального типу; міжнародно-правового регулювання. Торгівля товарами та послугами, прямі інвестиції між Україною та ЄС.

  курсовая работа (1,8 M)
 • Місце в інституційно-правовому забезпеченні співробітництва поліцій, судових органів у кримінально-правовій сфері підрозділу Європейського Союзу з судової співпраці (Євроюст). Нормативно-правовий механізм регламентації діяльності, організаційна структура.

  реферат (47,8 K)
 • Арабська Республіка Єгипет: державний устрій, населення (єгипетські араби, бедуїни і бербери), рослинний та тваринний світ. Річка Ніл та економіка країни (сільське господарство, нафтодобувна та гірничодобувна промисловість, нафтопереробка, металургія).

  презентация (2,8 M)
 • Економіко-географічна характеристика Єгипту та Алжиру. Особливості природних умов на території цих держав, їх географічне положення. Аспекти історичного розвитку і сучасного стану господарства країн. Аналіз показників населення та рівень їх культури.

  реферат (31,9 K)
 • Місце єгипетських пірамід серед об'єктів всесвітньої історичної спадщини. Єгипет, піраміди. Правда у бетоні. Оріон. Принципи геометрії, математики, астрономії, астрології. "Правильні" піраміди є єгипетським винаходом приблизно 2550 року до н.е.

  реферат (37,8 K)
 • Ознайомлення із цілями та принципами побудови Електронної митниці; визначення її основних завдань та функцій. Характеристика системного та мережевого програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України.

  контрольная работа (23,0 K)
 • Єдина теорія полів і взаємодій у цей час. Об'єднання слабкої й електромагнітної взаємодій елементарних часток. Мрія Ейнштейна у пошуках єдиної теорії будови Всесвіту. Основної ідеї та теоретичні досягнення у теорії суперструн на сьогоднішній день.

  курсовая работа (474,6 K)
 • Основні проблеми інтеграційної політики України. Аналіз торговельних відносин з країнами-членами єдиного економічного простіру (ЄЕП). Зовнішньоторгівельні відносини України з Росією як основним торговельним партнером. Інтеграційні пріоритети України.

  дипломная работа (111,6 K)
 • Дослідження зовнішньополітичного і економічного життя України. Єдиний економічний простір, особливості та мета його формування, принципи функціонування та розвиток. Аналіз напрямів економічної інтеграції, її можливі переваги та недоліки для України.

  курсовая работа (59,7 K)
 • Причини прийняття Єдиного європейського акта. Програма переходу до єдиного внутрішнього ринку, вільний рух товарів, осіб, капіталу та послуг. Реформи в системі європейських інститутів. Заходи щодо координації грошово-кредитної політики держав-членів.

  реферат (20,9 K)
 • Сутність, призначення та структура єдиного казначейського рахунку, його складові частини. Рух коштів на єдиному казначейському рахунку. Оптимальний шлях платежiв до бюджетiв. Проблеми функціонування єдиного казначейського рахунку та шляхи їх вирішення.

  курсовая работа (532,6 K)