Продуктивність найкращих лісових насаджень лісництва

Видовий склад, біологічні та екологічні особливості, лісівнича і господарська цінність голонасінних деревних видів у насадженнях Полицівського лісництва ДП "Камінь-Каширське лісове господарсво". Асортимент нових деревних видів для лісових насаджень.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.11.2013
Размер файла 39,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Місце знаходження та природно-кліматичні умови території лісництва

1.1 Місце знаходження і підпорядкованість лісництва

1.2 Кліматичні умови території лісництва

1.3 Грунтові умови території лісництва

2. Видовий склад насаджень лісництва

2.1 Видовий склад лісових насаджень

2.2 Видовий склад декоративних насаджень на території лісництва

3. Екологічні особливості деревних видів насаджень лісництва

3.1 Екологічні особливості деревних видів лісових насаджень лісництва

3.2 Екологічні особливості деревних видів декоративних насаджень на території лісництва

4. Продуктивність найкращих лісових насаджень лісництва

5. Асортимент та обґрунтування перспективності нових деревних видів для лісових насаджень лісництва

5.1 Асортимент нових деревних видів для лісових насаджень лісництва

5.2 Обґрунтування доцільності вирощування нових деревних видів у лісових насаджень лісництва

Висновок і пропозиції

Використана література

Вступ

Мета курсової роботи: визначити, які види хвойних деревних рослин ростуть на території Полицівського лісництва ДП “Камінь-Каширський лісгосп”, визначити їхні біологічні і екологічні особливості, лісівничу і господарську цінність, встановити продуктивність хвойних видів, що зростають у лісових насадженнях даної території, а також дослідивши умови, на яких знаходиться лісництво запропонувати введення нових перспективних хвойних видів.

Проведення таких досліджень саме хвойних видів є надзвичайно важливими, адже хвойні відіграють чи не найголовнішу роль у створенні лісів. Вони здатні зростати на бідних грунтах, навіть при несприятливих кліматичних умовах. Саме вони займають найбільші ареали. Хвойні чи мішані насадження є домінуючими на земній кулі. У природних умовах усіх кліматичних зон світу та гірських масивів хвойні самовідновлюються без участі людини.

Практичне значення сучасних хвойних надзвичайно велике. З них отримують високоякісну деревину, яка має різноманітне застосування. Пиломатеріали з деревини хвойних видів мають важливе значення в промисловості ряду країн світу. Вони використовуються при виготовлені меблів, деревно-волокнистих і деревно-стружкових плит, тари та інших предметів побутового, культурного та господарського призначення, а також у житловому будівництві, зв'язку і на транспорті. Близько половини лісової продукції хвойних насаджень використовують у целюлозно-паперовому виробництві. У хімічній промисловості з деревини хвойних видів добувають камфору, скипидар, ацетон, оцтову кислоту, дубильні речовини, метиловий і етиловий спирти та ін. Багато видів хвойних є особливо цінними рослинами в садово-парковому будівництві, ландшафтній архітектурі, озелененні міст.

Значення хвойних деревних видів найважливіше в лісовому господарстві, полезахисному лісорозведенні, озелененні. Незважаючи на те, що за допомогою інтродукції рослин суттєво доповнено флористичне багатство України, асортимент видів-екзотів недостатньо ефективно використовується в лісовому господарстві. Хоча лісогосподарське значення окремих інтродуцентів потенційно досить високе, вони все ж займають незначні площі з частковою їх участю в насадженнях. Зважаючи на це, а також на надзвичайно велике практичне значення хвойних деревних видів потрібно вказати на велику доцільність збагачення і покращення видового складу лісів хвойними.

1. Місце знаходження та природно-кліматичні умови території лісництва

1.1 Місце знаходження і підпорядкованість лісництва

Полицівське лісництво, загальною площею 5522 га, входить до складу ДП “Камінь-Каширський лісгосп” і розташоване в північно-західній його частині на території Камінь-Каширського адміністративного району.

Контора лісництва знаходиться в с. Полиці Камінь-Каширського району Волинської області, на відстані 20 км від контори підприємства та 20 км від районного центру.

Територія лісництва розділена на одну майстерську дільницю та 7 обходів.

Площа розділена на 13 планшетів і 69 кварталів.

1.2 Кліматичні умови території лісництва

Лісові масиви лісництва відносяться до лісової зони Західного Уркаїнського Полісся. На протязі року тут переважають античні повітряні маси, хоча район переносить вплив повітряних мас інших напрямків.

Клімат району розміщення лісництва помірно-континентальний, характеризується помірно-вологим теплим літом, м'якою хмарною зимою з частими відлигами, значними опадами.

Таблиця 1. Характеристика кліматичних умов району, які мають значення для ведення лісового господарства наведена у наступній таблиці:

№ п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Значення показника

Дата

1

Температура повітря:

Середньорічна

максимальна

мінімальна

градус С0

градус С0

градус С0

+7,5

+39

-33

-

-

2

Кількість опадів

мм

499

-

3

Протяжність вегетаційного

періоду

днів

190

З 16.04 по

22.10

4

Останні весняні заморозки

-

-

09.04

5

Перші осінні заморозки

-

-

16.09

6

Середня дата замерзання рік

20.12

7

Сніговий покрив:

потужність в полі

потужність в лісі

час появи

час сходження в лісі

см

см

-

-

16

28

-

-

-

-

28.11

12.03

8

Глибина промерзання грунту

см

24

-

9

Напрям переважаючих вітрів

румб

ПнЗх; Зх; Зх; ПдЗх.

10

Середня швидкість

переважаючих вітрів по

сезонах:

зима

весна

літо

осінь

м/с

м/с

м/с

м/с

4,4

5,5

6,0

4,9

-

-

-

-

Кліматичні фактори, які негативно впливають на ріст і розвиток деревної рослинності:

- пізні весняні і ранні осінні заморозки, що призводять до гибелі сходів;

- сильні вітри ( більше 15 м/с ), які призводять до буреломів насаджень.

В цілому ж клімат району, в якому розташоване лісництво, сприятливий для успішного зростання таких хвойних рослин як сосна звичайна (Pinus sylvestris L.), ялина європейська ( Picea abies Karst. ) та ін.

1.3 Грунтові умови території лісництва

Грунтотвірними породами на території Полицівського лісництва є піщані та супіщані льодовикові і водно-льодовикові відклади.

Переважаючими типами грунтів є: дерново-підзолисті піщані з різною системою опідзолення - слабо середньо і сильнопідзолисті.

Характерною особливістю дерново-підзолистих грунтів є те, що навіть при тривалому розвитку трав'яної рослинності під наметом лісу у підзолистому грунті не збирається велика кількість гумусу та поживних речовин.

За даними польових описів грунтових розрізів грунтовий профіль найбільш розповсюджених дерново-слабопідзолистих піщаних грунтових різновидів розділяють на наступні генетичні горизонти:

- гумусовий - потужність не перевищує 15 см, вміст гумусу від 0,41 до 0,61%. Вміст фосфорних і калійних сполук незначний;

- елювіальний - потужність від 15 до25 см, вміст гумусу складає долі процента, в середньому 0,15%, механічний склад гумусу - глинистий пісок;

- ілювіальний - знаходиться, як правило, на глибині 30 см і більше. Ущільнення грунту в цьому горизонті перешкоджає швидкій фільтрації води і може обумовлювати перезволоження і заболочення площі;

- материнська порода являє собою водно-льодовикові відклади.

Можна відмітити, що грунти Полицівського лісництва характеризуються легким механічним складом, низькою насиченістю основами, дефіцитом кальцію, фосфору, калію. Ерозійні процеси на території лісництва практично не розвиваються.

Дерново-слабопідзолисті грунти характеризуються низькою родючістю, на них зростають соснові та березові насадженя.

На дерново-сильнопідзолистих, дерново-підзолистих і дернових грунтах ростуть сосново-листяні насадження, а також дуб, береза.

Переважаючими типами лісу є:

- вологий дубово-сосновий субір - 35,3%

- свіжий дубово-сосновий субір - 18,5%

- сірий чорновільховий сугрудок - 15,2%

- вологий, грабово-дубово-сосновий сугрудок - 6,7%

- свіжий сосновий бір - 4,8%

2. Видовий склад насаджень лісництва

2.1 Видовий склад лісових насаджень

Таблиця 2.1 Видовий склад лісових насаджень лісництва

Код виду

Вид (українська та латинська назви)

Середня висота, м

Середній діаметр, см

Площа лісових земель га

Аборигентні види

100150

Сосна звичайна Pinys sylvestris L.

25-30

40-52

2900,2

100215

Ялина європейська Picea abies (L.)Karst.

30-35

52-60

110,0

Індуковані види

відсутні

Висновок: Господарсько цінні властивості рослин: лікарські, смолоноси, з них добувають дубильні речовини.

Деревина використовується в галузях: целюлозно-паперовій, будівничій, машинобудівній, деревообробній (меблі, столярні вироби, тара), культурно-побутовій ( новорічні ялинки ) тощо.

2.2 Видовий склад декоративних насаджень на території лісництва

У озелененні території господарства використовуються такі види хвойних рослин: Thuja occidentalis L. - Туя західна, Juniperus communis L. - Ялівець звичайний, Picea glauca L. - Ялина сиза.

Таблиця 2.2

Код виду

Вид (українська і латинська назва)

Н, м

Д, см

Природний ареал

1. Місцеві види

Відсутні

2. Інтродуковані види

406810

Туя західна - Thuja occidentalis L.

4-7

12-16

На Сході Північної Америки.

700660

Ялівець звичайний - Juniperus communis L.

5-6

12-16

В Північній та Середній Європі, Сибірі, Північній Америці

100225

Ялина сиза - Рісеа glauca L.

3

До 80

Північна Америка

Висновок: Декоративні дерева та кущі Полицівському лісництві використовуються для благоустрою та озеленення території. Масове вирощування видів не проводиться, тому що, лісництво зосереджує свою увагу на лісоутворюючих породах.

3. Екологічні особливості деревних видів насаджень лісництва

3.1 Екологічні особливості деревних видів лісових насаджень лісництва

Таблиця 3.1.1

Вид (українська та латинська назва)

Тип лісу

Екологічні показники, відношення

До грунту

До вологи у грунті

До засолення

Зимостійкість

Посухостійкість

Газостійкість

Вітровальність

Вітроломність

Аборигентні види

Сосна звичайна - Pinus silvestris L.

В3ДС

Оліготроф

Ксерофіт

Відносно солевитривала

Морозостійка

Посухостійка

Відносно газостійка

Вітровальна

Вітроломна

Ялина європейська - Picea abies Karst.

С3СЯ

Мезотроф

Мезофіт

Несолевитривала

Морозостійка

Непосухостійка

Негазостійка

Вітровальна

Відносно вітроломна

Індуковані види

Відсутні

Висновок: на основі даних таблиці 3.3.1 можна зробити висновок, що дані види деревних рослин можуть вільно зростати та вегетувати на території лісових насаджень Полицівського лісництва. Найкраще себе почувають в даних умовах Сосна звичайна -Pinus silvestris L. і Ялина європейська -Picea abies Karst., тому в лісництві найбільша увага приділяється розмноженню та вирощуванню саме цих деревних рослин. Інші деревні види зростають з меншою інтенсивністю, у зв'язку з кліматичними (температура, вологість, опади) та ґрунтовими факторами, які впливають на ріст та розвиток деревних видів.

Таблиця 3.1.2

Господарські особливості деревних видів лісових насаджень лісництва.

Вид (українська і латинська низви)

Характеристика деревини

Господарська цінність виду

Практичне використання видів у лісництві

Аборигентні види

Сосна звичайна- Pinus silvestris L.

Добре обробляється, сохне.

Стійка до гниття і грибкових захварювань

Цінний вид

будівництво,столярна промисловість, використовується для опалення

Ялина європейська- Picea abies Karst.

М`ягка, легка, добре обробляється

Під час всихання розтріскується

Цінний вид

будівництво,столярна промисловість, використовується для опалення

Індуковані види

Відсутні

3.2 Екологічні особливості декоративних насаджень лісництва

Таблиця 3.2.1 Екологічні особливості деревних видів декоративних насаджень лісництва

Вид (українська та латинська назва)

Тип насаджень

Екологічні показники, відношення

До грунту

До вологи у грунті

До засолення

Зимостійкість

Посухостійкість

Газостійкість

Вітровальність

Вітроломність

Місцеві види

відсутні

Індуковані види

Туя західна - Thujaoccidentalis L.

алея

оліготроф

мезофіт

Не солеватривала

Морозостійка

Відносно посухостійка

газостійка

Відносо

Вітровальна

Відносно

вітроломна

Ялівець звичайний - Juniperus communis L.

алея

оліготроф

ксерофіт

Не солевитривалий

Морозостійкий

Мало посухо стійкий

газостійкий

Не вітровальний

Не вітроломний

Ялина сиза - Рісеа glauca L.

алея

оліготроф

мезофіт

Не солевитривала

Морозостійка

Посухостійка

Відносногазостійка

Вітровальна

Невітроломна

4. Продуктивність найкращих лісових насаджень лісництва

Хвойними місцевими видами, що зустрічаються в лісових насадженнях Полицівського лісництва є сосна звичайна і ялина європейська.

Сосна звичайна займає 2900,2 га (52,5%) від загальної площі лісництва 5522 га. Загальний запас деревини сосни звичайної в Полицівському лісництві становить 650330 м3, загальний запас на 1га - 224,2 м3/га. Ялина європейська займає 110,0 га (2,6%), загальний запас її деревини - 25380 м3, а запас на 1 га - 230,7 м3/га.

Таблиця 4.5 Таксаційні показники найпродуктивніших насаджень деревних видів лісництва

Квартал

Виділ

Площа, га

Склад деревостану

Ярус

Висота ярусу, м

Елемент лісу

Вік

Висота, м

Діаметр, см

Група віку

Клас бонітету

ТЛУ

Тип лісу

Повнота

Запас насаджень

На 1га, куб.м

на виділі, тис. куб. м.

в т.ч.за складоими породами, тис. куб. м.

Відсоток ділових дерев

1. Місцеві види

22

11

2.9

10СЗ

1

20

СЗ

80

25

28

9

2

В3

ДС

0,5

251

0.73

0.73

72

51

17

6.4

10СЗ

1

21

СЗ

80

26

32

9

2

В2

ДС

0,6

240

1.54

1.54

88

41

14

2.0

10СЗ

1

20

СЗ

80

23

28

9

2

В3

ДС

0,5

230

0.46

0.46

92

38

7

10.0

10СЗ

1

17

СЗ

65

20

24

7

1

В3

ДС

0,7

280

2.8

2.79

90

40

45

5.1

10СЗ

1

22

СЗ

70

24

27

8

2

С2

ДС

0,6

239

1.22

1.22

86

29

29

3.0

10СЗ

1

16

СЗ

60

19

24

7

1

В3

ДС

0,7

300

0.90

0.90

86

19

16

10.0

10СЗ

1

16

СЗ

39

19

26

4

В2

ДС

0,7

250

2.5

2.44

84

51

2

2.6

5СЗ5ЯЛЕ

1

24

ЯЛЕ

50

29

38

6

1

С3

ГСЯ

0.7

215

0.56

0.28

92

3

52

8.0

8ЯЛЕ2ВЛЧ

1

14

ЯЛЕ

80

30

46

9

1

С3

ГСЯ

0.3

212

1.7

1.3

94

32

5

3.5

3ВЛЧ3БП 2СЗ2ЯЛЕ

1

26

ЯЛЕ

55

29

42

6

2

С3

ГДС

0.7

228

0.8

0.3

45

3

23

3.8

8ВЛЧ2ЯЛЕ

1

24

ЯЛЕ

70

31

50

8

1

С3

ВЛЧ

0.8

321

1.22

0.67

91

2. Інтродуковані види

Інтродуковані види відсутні

Висновок: виходячи з даних таблиці 4.5 можна сказати що на ній представлені справді найпродуктивніші насадження сосни звичайної про це свідчать їхні класи бонітетів, що становлять 1А,1, 2. Також можна зробити висновок що найпродуктивніші насадження ростуть при умовах: В3, В2, С2. Також зображено найпродуктивніші насадження ялини європейської. Про це свідчать їхні бонітети - 1, 2. Ці найпродуктивніші насадження зростають умовах С3.

5. Асортимент та обґрунтування перспективності нових деревних видів для лісових насаджень лісництва

5.1 Асортимент нових деревних видів для лісових насаджень лісництва

Таблиця 5.1

№ п/п

Вид (українська і латинська назва)

Н, м

Д, см

Екологічні показники, відношення

Природний ареал

До ґрунту

До вологи ґрунту

До засолення

Морозостійкість

Посухостійкість

Газостійкість

Вітровальність

Вітроламність

1

Псевдотсуга Мензиса -Pseudotsuga menziesi Franco

50-75 (115)

150-200 (400)

Мезотроф

Мезофіт

Відносно стійка

Відносно морозостійка

Посухостійка

Газостійка

Вітровальна

Вітроламна

Північна Америка

2

Сосна італійська -Pinus pinea L.

20-25

60-80

Оліготроф

Мезоксерофіт

Відносно стійка

Неморозо- стійка

посухостійка

Середньо газостійка

не вітровальна

не вітроламна

Португалія, Іспанія, Франція, Крим України.

3

Модрина європейська - Larix deciduas Mill.

40

До150

Мезотроф

Мезогігрофіти

Не витримує

Морозостійка

Посухостійка

Середньо газостійка

Вітровальна

Відносно Вітроломна

В горах Європи - Альпи, Карпати

5.2 Обґрунтування доцільності вирощування нових деревних видів у лісових насадженнях лісництва

Перспективність нових деревних видів для лісових насаджень лісництва Таблиця 5.2

№ п\п

Вид (українська і латинська назва)

Переваги нового виду перед місцевими

Сума переваг (балів)

Швидкість росту

Більша маса деревини

Цінніша деревини

Назва сировини

Нові продукти

Стійкіший до хвороб

Стійкіший до шкідників

Росте там, де лісові види ростуть погано

Недоліки нового виду, бал

1

Псевдотсуга Мензиса - Pseudotsuga menziesiі Franco

+

-

+

---

будівнича, деревообробна галузь

+

+

+

1

6

2

Сосна італійська - Pinus pinea L.

+

-

-

---

будівничій і культурно-побутовій галузях

+

+

-

3

5

3

Модрина європейська - Larix deciduas Mill.

+

+

+

столярні вироби, меблі

будівнича, деревообробна галузь

+

+

-

1

7

Висновок: на основі досліджень можна зробити висновок що, на території лісництва можна вирощувати Псевдотсугу Мензиса (Pseudotsuga menziesiі Franco) і Модрину європейську (Larix deciduas Mill.). Також була досліджена Сосна італійська, і хоча сума переваг була більша було визначено, що даний вид не може зростати на даній території оскільки природний ареал знаходиться південніше даного лісництва.

деревний голонасінний лісовий цінність

Висновок і пропозиції

Отже, дослідження хвойних видів є надзвичайно важливими, адже хвойні відіграють чи не найголовнішу роль у створенні лісів. Вони здатні зростати на бідних грунтах, навіть при несприятливих кліматичних умовах. Саме вони займають найбільші ареали і є домінуючими на земній кулі. У природних умовах усіх кліматичних зон світу та гірських масивів Хвойні самовідновлюються без участі людини. Полицівського лісництво, в межах якого проводилося дослідження відображене у даній курсовій роботі, входить до складу ДП “Камнь-Каширський лісгосп” Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства .

Кліматичні умови лісництва дещо несприятливі для зростання деревних видів, зокрема це пізні весняні і ранні осінні заморозки, що призводять до гибелі сходів, сильні вітри ( більше 15 м/с ), які призводять до буреломів насаджень.

Серед грунтів на території Полицівського лісництва переважають: дерново-підзолисті піщані з різною системою опідзолення - слабо середньо і сильно підзолисті.

Серед видів, що зростають у лісових насадженнях лісництва зустрічаються: сосна звичайна і ялина європейська, а серед тих, що використовуються в озелененні - туя західна, ялівець звичайний і ялина сиза. Види, що зростають у лісових насадженнях, характеризуються високою продуктивністю.

Отже, я вважаю, що в Полицівському лісництві інтенсивно вирощуються хвойні і потрібно в подальшому не збавляти темпи. Також я рекомендував би введення нових хвойних видів у лісові насадження, зокрема модрину європейську, псевдотсугу мензиса і сосну італійську. Ці види за своїми екологічними особливостями підходять для зростання на території Полицівського лісництва і могли б підвищити його продуктивність.

Перелік посилань на використану літературу

1. Зайчук В. Я. Дендрологія. Голонасінні: Навчальний посібник. - Львів: ТзОВ “Фірма «Камула»”, 2005. - 176 с.

2. Проект організації і розвитку Полицівського лісового господарства, лісовпорядкування. Пояснювальний лист. - 2001.

3. Калініченко О. А. Декоративна дендрологія: Навчальний посібник - К.: Вища школа, 2003 - 199с.

4. Перспективний план ведення лісового господарства - 2001.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.