Технологія лісокультурних робіт в ДП "Звенигородське лісове господарство"

Загальна характеристика ДП "Звенигородське лісове господарство". Організаційно-виробнича структура підприємства. Посадка лісових культур, догляд за ними. Удосконалення технології створення площі лісових насаджень із найкращими показниками лісівництва.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 25.02.2014
Размер файла 2,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Технологія лісокультурних робіт в ДП “Звенигородське лісове господарство”

ВСТУП

лісовий господарський насадження

Ліс - це складна лабораторія, яка постійно очищає повітря не лише від пилу, а й від шкідливих домішок та бактерій, виділяє кисень і азот та поглинає вуглекислий газ. Лісова рослинність виділяє велику кількість фітонцидів, які мають здатність вбивати або затримувати розмноження шкідливих бактерій, мікробів та грибів.

Ліси в нас час вкривають третину земної поверхні, ліси не тільки задовольняють потреби людей в деревині, а й забезпечують належний гідрологічний режим річок, захищають грунти від ерозії та ін.

Проектування об'єктів, на яких передбачається відтворення лісів, проводиться на основі актів огляду місць рубок передачі земель під захисне лісорозведення, матеріалів обстеження ділянок лісокультурного фонду з урахуванням наукових рекомендацій та передового досвіду.

Технологія використання робіт, пов'язаних з відтворенням лісів, визначається нормативно - правовими актами, які розробляє і затверджує в установленому порядку затверджує Агенція лісового господарства. Відтворення лісів здійснюється за державними програмами та проектами, які передбачають застосування найбільш раціональних способів створення в найкоротші строки високопродуктивних лісів з господарсько цінних деревних та чагарникових порід. На ділянках, які мають відповідні грунтово - кліматичні умови, перевага надається природному поновленню лісів , що дає змогу з мінімальними затратами створювати високо продуктивні та біологічно стійкі деревостани протягом короткого періоду. На кожну ділянку після детального обстеження за рік або більше до періоду заліснення залежно від способу обробітку грунту постійними лісокористувачами і власниками лісів складається проект створення лісових культур. Спосіб обробітку грунту для створення лісових культур повинен забезпечити сприятливі умови для високої приживлюваності та росту дерев. Садивний і посівний матеріал перед садінням і висіванням у разі потреби обробляються речовинами для захисту від підсихання, шкідників і хвороб та підвищення приживлюваності і прискорення росту. Садіння лісових культур проводять у строки, що забезпечують їх високу приживлюваність і збереженість. Для відтворення лісів використовується садивний матеріал, вирощений у грунтово - кліматичних умовах, що відповідають умовам лісокультурної площі. Насіння дерево - чагарникових порід заготовлюється на об'єктах лісонасіневої бази та у високо продуктивних насадженнях. Враховуючи сучасне економічне в державі інженерам лісового господарства необхідно інтенсивніше використовувати землі лісового фонду, необхідно також заліснити землі, що стали непридатними для сільсько господарського використання і були передані держлісфонду. Крім того необхідно вчасно і ефективно створити лисові культури на вирубках, на площах де був ліс. А отже, для того, щоб вирішити ці проблеми нам необійтись від застосування механізмів: тракторів, ґрунтообробних та лісосадильних машин і сівалок.

Головна мета бакалаврської роботи - узагальнення досвіду створення штучних насаджень, з розробкою рекомендацій по удосконаленню технології створення лісових культур із найкращими показниками при переведенні в покриту лісом площу,

РОЗДІЛ 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ`ЄКТУ

1.1 Загальна характеристика ДП „Звенигородське лісове господарство”

лісовий господарський насадження

ДП „Звенигородське лісове господарство” засноване на державній власності, знаходиться в підпорядкуванні Державного агенства лісових ресурсів України, входить до сфери управління Черкаське лісове господарство, підприємство розміщене в південно - західній частині Черкаської області на території п'яти адміністративних районів: Звенигородського, Лисянського, Катеринопільського, Тальнівського, Шполянського.

Поштова адреса : поштовий індекс 20200, Черкаська область, м.Звенигородка, вул. Шмідта 36.

Територія ДП „Звенигородське лісове господарство” відноситься до лісостепової зони.

Клімат району, де знаходиться ДП „Звенигородське лісове господарство” помірно континентальний з відносно м'якою зимою та теплим літом. Його особливість визначається дією вологих повітряних мас, які приносяться західними вітрами.

З кліматичних факторів, які негативно впливають на ріст, розвиток і стійкість насаджень слід врахувати такі:

1. Ранні осінні та пізні весняні заморозки.

2. Нерівномірний розподіл снігового покрову.

3. Зливи, які викликають водну ерозію.

4. Південно-східні вітри, які приносять суховії.

Адміністративно - господарська структура та загальна площа лісництв подана у вигляді таблиці 1.1

Таблиця 1.1 ДП „Звенигородське лісовегосподарство ”

Назва лісництв

Загальна площа

%

Місце знаходження контори

Відстань, км.

До контори

До станції

Козацьке

4062

16

С. Козацьке

20

20

Катеринопільське

4770

14

М. Катеринопіль

14

20

Вільхівецьке

4101

16

С.Вільхівець

10

12

Пехівське

1964

8

С. Софіївка

35

50

Хлипнівське

4993

19

С.Хлипнівка

7

22

Шполянське

6304

26

М. Шпола

40

3

Разом

26194

100

Місцезнаходження ДП „Звенигородське лісове господарство” є благо приємним для росту цілого ряду деревних та чагарникових порід, насамперед дуба звичайного та сосни звичайної.

В геологічному відношенні територія розміщення ДП „Звенигородське лісове господарство ” відноситься до Українського кристалічного масиву. Рельєф характеризується підвищеною, пересіченою ярами та балками місцевістю з середньою висотою над рівнем моря 173,5 м з коливанням в межах від 117 до 230 м.

В залежності від геологічної будови в ДП „Звенигородське лісове господарство” існують наступні типи ґрунтів:

1. Темно - сірі, сірі, світло-сірі лісові ґрунти;

2. Дернові - підзолисті ґрунти, опідзолені чорноземи.

Ґрунтів з надлишковою вологістю на території ДП „Звенигородське лісове господарство” не має. Процес заболочення в кожному лісництві має місце на площі 54,6 га. Гідромеліоративні роботи в держлісфонді та на прилягаючих землях не проводились.

Район розміщення ДП „Звенигородське лісове господарство” відноситься до числа сільськогосподарських районів області з розвиненою промисловістю. Головною галуззю економіки регіону являється сільське господарство з спеціалізацією по вирощуванню зернових культур та скотарству. Серед зернових культур провідне місце належить пшениці, а з технічних вирощують буряк та соняшник. З промислових підприємств слід відмітити чавунно - ливарний завод вогнестійких матеріалів, маслосирзавод, хлібокомбінат, промкомбінат, завод продовольчих товарів. За 10 км від м. Звенигородка знаходиться центр вугільної промисловості - м. Ватутіне, де працює також брикетна фабрика, Юрківська ТЕЦ. В м. Шпола є також кондитерська фабрика, промкомбінат, завод запчастин, швейна фабрика. Ліси, розміщені по території ДП „Звенигородське лісове господарство” вкрай не рівномірно, в основному по берегах річок, ярів, балок.ДП „Звенигородське лісове господарство” задовольняє потреби в деревині Звенигородський, Шполянський та Катеринопільський райони.

Всі заготовки деревини, як по рубках головного користування, так і по рубках догляду за лісом виконуються самим ДП „Звенигородське лісове господарство”.

Район розміщення ДП „Звенигородське лісове господарство” характеризується досить розвиненою сіткою доріг транспорту загального користування.

Протяжність залізниці по території ДП „Звенигородське лісове господарство ” складає 100 км, автомобільних доріг з твердим покриттям -390км, покращених ґрунтових - 750 км. Загальна протяжність механізованих шляхів транспорту на 1000га площі ДП „Звенигородське лісове господарство” складає - 62 км. Спеціалізованих лісовозних доріг немає, проте в них не має потреби. Річок, які придатні для лісосплаву не має.

Річний розмір лісокористування у ДП „Звенигородське лісове господарство ” становить - 73,37 тис. м3 (дані за 2012 р.), в тому числі по головному користуванню - 36,23 тис. м3, по рубках формування і оздоровлення лісів - 37,14 тис. м3. Річний обсяг робіт з лісовідновлення (створення лісових культур) становить - 158 га (дані за 2012 р.) . Найбільш поширеними типами лісу на території ДП „Звенигородське лісове господарство ” є: вологий дубово-сосновий субір 30,5 %, свіжий і вологий грабово - дубовий сугруд 30,2 %, волога грабово-соснова судіброва 3,5 %, чорно вільховий сирий сугруд 9,3 %, свіжа грабова діброва 3,1 %. На рубках головного користування фактичний відпуск деревини в середньому за рік становить 99,6% середньорічного обсягу по діючій розрахунковій лісосіці на ревізійний період. Ерозійні процеси різних ступенів інтенсивності в зв'язку з кліматичними і грунтовими умовами зони діяльності мають місце на всій території. Найбільш характерними являються площинна і лінійна водна ерозія, розповсюдженна у Хлипнівському лісництві на прийнятих від інших користувачів ділянка. Лісовпорядкуванням за ревізійний період проектувалося проводити рубки догляду на площі 8,1 тис. га з охопленням ним 6,1 тис. га насаджень. Загальний вирубаний запас деревини становить 98,6 тис. м3. У 2012 році рубки догляду були проведені на площі 1792 га, при цьому було вирубано 37,14 тис. м3. Отже, на території розміщення ДП „Звенигородське лісове господарство ” кліматичні та ґрунтові умови сприятливі для вирощування високопродуктивних насаджень. Динаміку вікових структур показано в таблиці 1.3.

Поділ загальної площі лісового фонду за категоріями земель та їх динаміка подано в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 Поділ загальної площі лісового фонду за категоріями земель, їх динаміка за ревізійний період

Категорія земель

За даними 2011р

За даними 2012р.

Зміни за минулий період

га

%

га

%

га

%

1.Площа земель лісового фонду

26166

100,0

26194

100,0

28

-

2. Лісові землі - всього

26044

99,5

26044

99,4

-

-

2.1. Землі вкриті лісом

24313

92,9

24379

93,0

+ 66

0,3

2.2. Незамкнуті лісові культури

690

2,6

696

2,6

6

2.3. Лісові розсадники

52,9

0,2

52,9

0,2

-

-

2.4. Невкриті лісом землі

366

1,4

346

1,3

- 20

5,5

2.5. Лісові шляхи, просіки,

протипожежні розриви

260,8

1,0

260,8

1,0

-

-

3. Нелісові землі - всього

309

1,2

309

1,2

-

-

В т. Ч.: - рілля

97,5

0,4

97,5

0,4

-

-

- багаторічні насадження

2,9

0,01

2,9

0,01

-

-

- сіножаті

5,2

0,02

5,2

0,02

-

-

- пасовища

-

-

-

-

-

-

- води

49,9

0,2

49,9

0,2

-

-

- болота

76,6

0,3

76,6

0,3

-

-

- садиби

33,5

0,1

33,5

0,1

-

-

- інші землі

27,6

0,1

27,6

0,1

-

-

4. Землі надані в тимчасове користування

-

-

-

-

-

-

1.2 Організаційно-виробнича структура підприємства

Організаційно-виробнича структура - це склад цехів і служб підприємства у їх взаємозв'язку і супідрядності. Кожне підприємство має свою виробничу структуру, яка є відмінною від виробничих структур інших підприємств не дивлячись на те, що склад виробничої діяльності цих підприємств може бути подібним. ДП „Звенигородське лісове господарство ” організовує роботу на основі принципів єдино начальства і колегіональності в обговоренні і розв'язанні всіх питань керівництва підприємством з встановленням відповідальності службових осіб за стан справ на дорученій ділянці і виконання визначених завдань.

Таблиця 1.3 Динаміка вікової структури насаджень основних лісоутворюючих порід

Групи порід

Попереднє лісовпорядкування 2011 р.

Теперішнє лісовпорядкування 2012 р.

га

%

га

%

Хвойні, всього

В т.ч.: молодняки

середньовікові

пристигаючі

стиглі та перестиглі

14291 6310

4928 2482

571

100

44,1

34,5

17,4

4,0

14060 4621

5688 2978

766

100

32,9

40,5

21,2

5,4

Твердолистяні, всього ,

В т.ч.: молодняки

середньовікові

пристигаючі

стиглі та перестиглі

6579

3225 2273

346

235

100

49,0

34,6

12,8

3,6

6411

2639 3107

464

201

100

41,2

48,5

7,2

3,1

М'яколистяні, всього

В т.ч.: молодняки

середньовікові

пристигаючі

стиглі та перестиглі

3090 1043 1556 290

201

100 33,7

50,4

9,4

6,5

3178

893

1765

190

330

100

28,1

55,5

6,0

10,4

Всього по ДЛГ

В т.ч.: молодняки

середньовікові

пристигаючі

стиглі та перестиглі

23960 10576 8757

3618 1007

100

44,1

36,6

15,1

4,2

23650 8161

3632 1297 10560

100

34,5

45,3

15,5

5,5

Підприємство очолює директор, він є довіреною особою держави. Директор несе повну відповідальність за виробничу діяльність підприємства. Директор відповідає за виробничу програму підприємства, за кадри підприємства, укладає договори з іншими підприємствами, організовує працю. В останні роки зросло значення самоуправління трудових колективів, яке проявляється в участі в управлінні підприємством всіх працівників.

Виробнича структура підприємства показана на рисунку 1.1

Рис.1.1 Виробнича структура ДП Звенигородське лісове господарство ”

Служби підприємства представлені такими відділами, як планово - економічний відділ, бухгалтерія, виробничий відділ, відділ постачання і збуту, відділ кадрів, відділ лісового господарства.

Виробничий відділ займається вирішенням питань, які стосуються функціонування лісозаготівельного виробництва. Завданням відділу є представити сортиментний план вивезення деревини. Відділ планує потребу у машинах і механізмах. Планово - економічний відділ складає плани підприємства, глибоко аналізує виробничо - господарську діяльність, обґрунтовує науково - технічний прогрес. Цей відділ готує матеріали для роботи всіх структурних підрозділів. Відділ кадрів займається забезпеченням кваліфікованою робочою силою. Цей відділ здійснює усі заходи, які забезпечують найм робітників, виявляє недоліки на робочих місцях, а також звільняє робітників. ДП „Звенигородське лісове господарство ” організовує роботу на основі принципів єдино начальства і колегіональності в обговоренні і розв'язанні всіх питань керівництва підприємством з встановленням відповідальності службових осіб за стан справ на дорученій ділянці і виконання визначених завдань.

Структура управління підприємством - це взаємопов'язана впорядкована сукупність управляючих органів підприємства у їх взаємозв'язку і супідрядності. Робота всіх підрозділів структури управління підприємством зводиться до виконання всіх поставлених завдань перед підприємством і досягнення високих результатів діяльності підприємства. Далі зобразимо структуру управління підприємством, яка складається з головного інженера, головного лісничого, головного економіста, головного бухгалтера та інженера по підготовці кадрів, які мають свої відділи, також юриста та лісової охорони, які підпорядковані директору. Структура управління підприємством зображена на рисунку 1. 2 .

Рис. 1.2 Структура управління ДП „Звенигородське лісове господарство”

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ

З ростом населення земної кулі і розвитком продуктивних сил суспільства зростає використання природних ресурсів, в тому числі деревини. Згідно з цим лісогосподарську політику політику держави спрямовано на створення умов для відтворення і підвищення продуктивності лісових насаджень посилення їх комплексних властивостей, охорону і захисту лісів, забезпечення раціонального використання лісових ресурсів.

Тенденція до переваги штучних насаджень над природними в наші країні продовжує зберігатися. Урядом України була прийнята до виконання комплексна програма “ Ліси України ”, згідно якої передбачається до 2015р. збільшити площу лісів держави на 2,0-2,5 млн.га., що забезпечить зростання лісистості до рівня 20-21%.

Агротехнічні заходи, пов'язані із створенням лісових культур слід узгоджувати із лісорослинними умовами, складом ґрунтів , наявності осередків водної чи вітрової ерозії ґрунтів, доступністю лісокультурних площ для лісогосподарської техніки, оснащеністю технічних засобів та багатьма іншими чинниками, які впливають на технологію лісокультурних робіт. На лісокультурних площах в якості основного агротехнічного заходу застосовується механічний обробіток грунту з використанням плугів та механізмів з дисковими робочими органами.

Суцільний обробіток грунту застосовується в сухих лісорослинних умовах всіх кліматичних зон, а в районах з нестачею атмосферних опадів а також у свіжих гігротопах. На задернілих ділянках обробіток грунту проводиться за системою чорного пару, а на не задернілих на тих, що вийшли з під сільськогосподарського користування , можливе лущення поживних решток у поєднані із зяблевою оранкою.

У лісокультурному виробництві із часткових способів обробітку грунту,

найкращі результати отримують за обробітку грунту смугами. Проте у лісокультурній практиці широко використовується прокладання плужних борозен, які влаштовують завглибшки 10 - см, а сіянці висаджують до розпушеного дна. Обробіток грунту площадками, застосовують на лісокультурних площах, де неможливо застосувати плуги, культиватори чи дискові борони.

Для вирощування високопродуктивних лісових культур потрібно дотримуватись таких умов:

- підібрані породи повинні відповідати лісорослинним умовам;

- строки і техніка створення штучних насаджень;

- використання високоякісного посадкового матеріалу;

- правильно підібраних схем змішування і розміщення.

Агротехнічні вимоги до виконання робіт з посадки лісових культур.

1. Необхідно запобігати підсиханню кореневих систем сіянців і саджанців.

2. Кореневу систему потрібно загортати так щоб не допустити згинання кореневої системи та повітряних подушок.

3. Дотримання встановленої глибини садіння. На важких і вологих грунтах посадку здійснюють із заглибленням в грунт на 1/2- 2/3 їх висоти.

4. Після того як визначили глибину садіння слід враховувати особливості висаджувальних порід, оскільки сосна та дуб, добре переносять глибоке садіння, а ялина, береза, яблуня та груша -погано.

5. Віддаль між рядами і крок садіння у рядах повинні відповідати типу лісових культур. Ряди культур повинні бути прямолінійними. При створенні культур сосни, дуба та ялини ефективним заходом, який сприяє приживлюваності та росту рослин є мікоризація кориневої системи садивного матеріалу.

2.1 Підготовка лісокультурної площі

В залежності від стану лісокультурної площі виконуються всі необхідні умови для подальших технологічних процесів. На ділянках з пнями ми проводимо пониження пнів по всій площі, також при необхідності проводимо корчування пнів на площі, якщо на площі не корчують пні то проводимо частковий обробіток грунту нарізаємо борозни. Для боротьби з личинками хрущів при основному обробітку грунту, зокрема при проведенні глибокого розпушення вносять отрутохімікати.

2.2 Обробка грунту

Головна задача обробітку грунту - створити сприятливі умови для росту і розвитку вирощуючи культур.

За способом обробітку грунту машини і агрегати поділяються на три групи:

- д ля основного обробітку грунту;

- для спеціального призначення;

- поверхневого обробітку грунту.

До першої групи відносять плуги загального призначення, плуги розпушувачі і смуго різи для безвідвальної оранки.

В число машин і агрегатів спеціального призначення входять: плуги лісові, плантажні, садові, фрези для обробітку грунту, ямокопачі.

Для поверхневого обробітку служать борони зубові, дискові, сітчасті, лущильники, мотиги, котки, культиватори.

При агретуванні з трактором земле обробні механізовані машини і агрегати поділяються на навісні, напівнавісні, причіпні.

Для обробітку лісокультурних площ використовують такі плуги:

ПЛН-3-35, ПЛН-4-35, ПЛН-5-35, ПНУ-4-35 та плантажні ППН-40, ППУ-50А, ППН-50. Робочий орган плуга складається з корпуса, дискового ножа, передплужник. Для поверхневого обробітку грунту використовують зубові або дискові борони. Із зубових борін найчастіше використовуються БЗТС-1.0, БЗСС-1.0, ЗБП-0.6. Дискові борони поділяються на три види: легкі та важкі. Найчастіше використовують БДН-1, 3А, БДН-3, та БДСТ-2.5.

По мірі потрібності в грунт на ділянках вносять пестициди для боротьби з личинками хруща.

2.3 Посадка лісових культур

Посадка лісових культур здійснюється за допомогою лісосадильної техніки та мечів Колосова. Кращим терміном садіння вважається рання весна, оскільки в цей період найбільша коренеутворююча здатність у деревних рослин та найбільш сприятливі умови зовнішнього середовища.

Залежно від умов посадки лісосадильні машини поділяються на кілька груп: для садіння по скибах та мікропідвищеннях на зрубах із перезволоженими грунтами; на відкритих площах і при полезахисному лісорозведенні; у поливних умовах; на піщаних і кам'янистих грунтах; на терасах; у шкілках розсадника; для садіння та пересаджуванні великих саджанців. Незважаючи на різні умови проведення лісонасаджень, лісосадильні машини мають загальну технологічну схему робіт. При роботі лісосадильної машини можна виділити три основні операції: за допомогою сошника утворюється борозна, в яку ручним або механічним способом через певний проміжок часу попадають на одному сіянцю чи саджанцю. Розміщені за сошником робочі органи загортають кореневу систему у щілині і притоптують грунт навколо рослини.

Використовують такі лісосадильні машини: СЛН-1 - начіпна однорядна, призначена для садіння лісу на розчищених площах. СЛП -2 - призначена для дворічних сіянців хвойних порід по пластам. МЛУ-1 -використовується для садіння сіянців на не розкорчованих зрубах по дну борозен. МЛУ -1А - призначена для садіння сіянців хвойних та листяних порід з висотою наземної частини 20 - 50 см. Та довжиною коренів 30 см.. ССН -1- сажалка сіянців начіпна однорядна, призначена для садіння одно - і дворічних сіянців деревних і чагарникових порід.

2.4 Догляд за лісовими культурами

На лісокультурних ділянках основні види агротехнічного догляду полягають у розпушуванні ґрунтів та боротьбі з трав'яною рослинністю. Чим родючіші грунти тим інтенсивніші і тривалішими повинні бути догляди за грунтом. Перший агротехнічний догляд слід проводити ранньої весни, до появи бур'янів. Наступні - після їхнього відростання після попереднього догляду. На важких грунтах, щоб запобігти вижиманню сіянців, не слід прополювати та розпушувати грунт у другій половині літа. На вологих грунтах культури можуть вирощуватись без агротехнічних доглядів чи за їх мінімальній кількості. Догляд за лісовими культурами до їх змикання для лісогосподарських підприємств є одним з трудомістких та відповідальних.

Ширина захисних зон при проведенні агротехнічних доглядів для культур сосни звичайної: 1- річних - 10см; 2- річних - 12 см ; 3-річних - 20 см ; 4-річних - 25 см. Агрегат не повинен пошкоджувати наземну частину культур. При обробітку міжрядь на лісокультурних ділянках можна застосувати: на слабо зарослих бур'янами - КЛ-2.6, КРН-4,2, КЛБ -1,7. Для економії краще всього застосовувати - КУН - 4, який використовується одночасно і за доглядом грунту в міжрядді і в рядах.

РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ

Технологія створення лісових культур на свіжих не задернілих вирубках

Дослідження проводилися в Хлипнівському лісництві ДП «Звенигородського лісового господарства» Лісові культури які підлягають дослідженню були створені на свіжих зрубах, на землях які вийшли з під сільськогосподарського використання та на ділянках загиблих культур.

Операція 3.1 Нарізання борозен.

Нарізання борозен на вирубках першого року з кількістю пнів 450 штук на гектар, будемо проводити МТЗ - 82 з плугом ПКЛ-70. Тяговий опір плугів залежить від типу фізико-механічних властивостей і вологості грунту, з захаращеності його рослинними рештками, глибини оранки, ширини захвату плуга, форм і стану робочої поверхні полиці і лемеша, маси та швидкості роботи плуга, тощо.

Визначається тяговий опір плугів за формулою:

Rт=К*а*В,

де

К - питомий тяговий опір плуга, н/м2,А - глибина оранки, м,В - ширина захвату плуга,м.

Rт = 65000*0,25*0,5= 8125 Н

Трактор працює на другій передачі при швидкості 3,2 км/год. при цьому розвиває тягове зусилля Рт - 3880 даН.

Визначаємо коефіцієнт використання тягового зусилля трактора:

n= ,

де

Rm - тяговий опір робочої машини, даН, Pm - тягове зусилля транспорту на відповідній передачі, даН.

n== 0,21 даН

Розраховуємо змінну продуктивність:

Wзм = 0,1*B*V*T*Кт*Кз*Ка,

де

В = конструктивна ширина захвату, м,

V = швидкість руху агрегату, км/год.,

Т = час зміни, год.,

Кт = коефіцієнт використання часу зміни,

Кз = коефіцієнт використання конструктивної ширини захвату,

Ка = коефіцієнт, враховуючий вплив рельєфу.

Wзм = 0.1*4*3,2*8*0,96*0,9= 2,21 га/зм

nт.зм = ,

де

Wзм - змінна продуктивність, га/зм,Q - об'єм заданої роботи, га.

n = = 7,23га/ зм

Фактична кількість робочих днів становить:

Дк.ф. == 7,2 днів

Вираховуємо кількість тракторів для виконання операції:

nт = = 0,05тр.

Виробничі витрати на виконання технологічної операції становлять:

160*7,2= 1152 грн.

Операція 3.2 Розпушування борозен

Дана операція виконується трактором МТЗ - 82 з культиватором лісовим КЛБ - 1,7.

Визначаємо тяговий опір плуга:

Rт =Кі*В,

де

Кі - питомий опір, даН/м, В - ширина захвату, м.

Rт=180*1,7= 3060 Н

Наступний крок, визначаємо тягове зусилля транспорту на третій передачі при швидкості руху 7,2 км/год.

Рт== 0,22

Визначаємо змінну продуктивність:

Wзм=0,1*7,2*8*0,9*0,96= 4,97 га/зм

Розраховуємо необхідну кількість тракторів для виконання операції:

nзм = = 3,2 зм

Фактична кількість робочих днів становить:

Д к.ф.== 3,2 днів

Вираховуємо необхідну кількість тракторів для виконання операції:

n т== 0,5т.

Виробничі витрати на виконання технологічної операції становлять:

123*3,2= 393,6 грн.

Операція 3.3. Доставка садивного матеріалу на лісокультурну площу

Поставку сіянців проводимо трактором МТЗ - 82 на причепі 2ПТС -4.

На 1 га потрібно 10000 шт., на всю площу 16 га. потрібно 160 тис. сіянців. Визначаємо необхідну кількість перевезень які трактор зробить на доставку посадкового матеріалу на лісокультурну площу:

n == 8р.

Змінну продуктивність визначаємо за формулою:

Wзм=2*8*0,95= 7,5 р.

Розраховуємо необхідну кількість тракторозмін на виконання операцій:

nзм = = 1,1 зм

Вираховуємо необхідну кількість тракторів для виконання операції

nт = = 0,15т.

Виробничі витрати на виконання технологічної операції становлять:

99*1,1= 108,9 грн.

Операція 3.4 Садіння лісових культур

Посадку лісових культур проводимо МЛУ -1 в агрегаті з трактором ДТ - 75.

Визначаємо тяговий опір лісосадильної машини:

Rт=Rпер+?Rсошн.,

де

R пер - опір сажалки при переміщенні її, визначають за формулою:

R=0,1*µм*g(?±a), де

µм - маса машини, кг,

g - прискорення сили тяжіння, м/с,

? - коефіцієнт опору руху машини,

a - підйом місцевості.

Отже,

R пер = 0,1*1030*9,81*0,2= 202,1 даН:

R = 202,1+3= 2,05 кН;

Швидкість руху - 4,5 км /год. на першій передачі.

Саджалка садить за один прохід один рядок культур.

Коефіцієнт використання тягового зусилля трактора дорівнюватиме:

n = = 0,24 даН;

Визначаємо змінну продуктивність:

Wзм = 0,1*2,4*8*0,9*0,96= 1,65 га/зм

Розраховуємо необхідну кількість тракторозмін для виконання операції:

nзм = = 9,7 змн.

Вираховуємо необхідну кількість тракторів для виконання операції:

nт = = 0,9 т.

Фактична кількість робочих днів становить:

Д к.ф. = = 9,7 д.

Виробничі витрати на виконання технологічної операції становить:

146*9,7= 1416,2 грн.

Операція 3.5 Догляд за лісовими культурами у міжрядді першого року вирощування

Догляд за лісовим культурами здійснюємо трактором МТЗ -82 в агрегаті з КЛБ - 1.7

Змінну продуктивність трактора при агротехнічному догляді за лісовими культурами в міжряддях визначаємо за формулою:

Wзм=0,1*4,26*8*0,9*0,96= 2.94 га/зм

Розраховуємо необхідну кількість тракторів для виконання операції:

Перший агротехнічний догляд за культурами у міжрядді проводимо 5 разів.

Кількість машино змін:

nзм== 14 зм.

Кількість тракторів:

nтр== 0,20 т.

Кількість робочих днів:

Др== 14 дн.

Виробничі витрати на утримання машинно-тракторного агрегату становитиме:

286*14= 4004,00 грн.

Другий агротехнічний догляд за культурами в міжряддях проводимо чотири рази.

Кількість машино змін:

nзм== 10.9 зм.

Кількість тракторів:

nтр=nзм== 0,15т.

Кількість робочих днів:

Др = = 10,9 д.

Виробничі витрати на утримання машино - тракторного агрегату становитиме:

286*10,9= 3117,4 грн.

Операція 3.6 Догляд в рядах - хімічний. Захист лісових культур від шкідників, хвороб та бур`янів.

Виконується трактором МТЗ - 82 з підживлювачем оприскувачем універсальним ПОУ. Коефіцієнт використання тягового зусилля =1

Визначаємо змінну продуктивність за формулою:

Wзм=, де

В - конструктивна ширина захвату, м,

V - швидкість руху агрегату, км/год.,

Т - час зміни, год.,

Кт - коефіцієнт використання часу зміни.

Wзм== 2,45 га/зм

Наступний крок, визначаємо необхідну кількість машино змін для виконання даної операції:

n м== 3,27 зм.

Визначаємо фактичну кількість робочих днів витрачених на виконання даної операції:

Д к.ф. == 3,3 дн.

Вираховую кількість тракторів для виконання технологічного процесу:

nт == 0.3т.

Виробничі витрати на утримання машино-тракторного агрегату становлять:

295*3,27= 964,65 грн.

Технологія створення лісових культур на землях, що вийшла з під сільсько господарського використання. Тип лісокультурних площ - землі не придатні для сільськогосподарського користування. Рельєф - рівнинний. Тип лісорослиних умов - С2

Новоутворюючі фактори, які прийняті при складанні технологічної карти:

- довжина гонів 300 - 400 м:

- грунт - середній за мех. складом;

- засміченість бур`янами - середня;

- розміщення посадкових місць 2*0,5.

- площа утворюючих лісових культур 4-6 га.

Операція 3.1.1 Основна підготовка грунту

Виконуємо трактором ДТ - 75 в агрегаті з плугом ПЛН - 4 -35.

n =,

де

Rm - тяговий опір робочої машини, даН,Pm - тягове зусилля трактора на відповідній передачі, даН.

Для практичних розрахунків тяговий опір плуга, визначається за формулою: віднесений до одиниці площі поперечного перетину пласта, даН/см.

Rт = К*а*В,

де

К - питомий тяговий опір плуга віднесений до одиниці площі віднесений до одиниці площі поперечного перетину пласта, даН/см,а - глибина оранки, см,В - ширина захвату плуга, см.

Rт=650008 * 0,27 * 1,4= 24570

Nт == 0,69

Розраховуємо змінну продуктивність:

Wзм=0,1*В*V*T*Kт,

де

В - конструктивна ширина захвату, м,

V - швидкість руху агрегату, км/год.,

Т - час зміни, год.,

Кт - коефіцієнт використання часу зміни.

Wзм = 0,1*1,4*5,3*8*0,9 = 5,34 га/зм.

Вираховуємо необхідну кількість машино змін для виконання даної операції.

n.зм = ,

де

Wзм - змінна продуктивність, га/зм,Q - об`єм заданої роботи, га.

n.зм = = 0,9 зм.

Визначаємо кількість тракторів для виконання операції:

n.т = = 0,2 т.

Визначаємо фактичну кількість робочих днів:

Д.к.ф. = = 0,9д.

Операція 3.1.2 Передпосадкова суцільна культивація

Виконуємо трактором МТЗ -82 в агрегаті з культиватором КУН - 4.

Rт =К*В,

де

К - питомий опір, даН/м,В - ширина захвату, м.

Rт = 180*4= 7,2 кН

Рт = 14кН, при швидкості 7,2 км/год. на третій передачі.

n = = 0,51

Визначаємо змінну продуктивність за формулою:

W=0,1*4,26*7,2*8*0,9*0,96*1= 18,8 га/зм

Коефіцієнт використання тягового зусилля трактора:

n.зм = = 0,24 зм.

Фактична кількість робочих днів становить:

Д к.ф. = = 0,24 дн.

Кількість тракторів необхідна для виконання операції:

nт = = 0,01 т.

Операція 3.1.3 Доставка садивного матеріалу на лісокультурну площу

Поставку сіянців проводимо трактором МТЗ - 82 на причеп і 2ПТС -4.

На 1 га потрібно 10000 шт., на всю площу потрібно 160 тис. сіянців. Визначаємо необхідну кількість перевезень які трактор зробить на доставку посадкового матеріалу на лісокультурну площу:

n == 8р.

Змінну продуктивність визначаємо за формулою:

Wзм=2*8*0,95= 7,5 р.

Розраховуємо необхідну кількість тракторозмін на виконання операцій:

nзм = = 1,1 зм.

Вираховуємо необхідну кількість тракторів для виконання операції

nт = = 0,15т.

Виробничі витрати на виконання технологічної операції становлять:

99*1,1=108,9 грн.

Операція 3.1.4 Посадка лісових культур

Посадку лісових культур проводимо МЛУ -1 в агрегаті з трактором ДТ - 75. Тяговий опір лісосадильної машини при садінні лісу на не розкорчованих зрубах середнє значення при глибині садіння до 20 см становить 13300Н. Трактор працює на 1 -ій передачі при швидкості 2,4 км/год. при цьому розвиває тягове зусилля Рт - 5440даН.

n = = 0,24

При посадці лісових культур продуктивність за зміну визначають за формулою

Wзм = 0,1*V*Т*Кт*Ка,

де

1000 - лінійний коефіцієнт,

Wзм =0,1*2,4*8*0,9*0,96= 1.65га/зм

Вираховуємо кількість машино змін необхідних для виконання даної операції:

nмз = = 1,4 зм.

Визначаємо кількість робочих днів:

Д к.ф. = = 1,2 дн.

Розраховуємо кількість тракторів для проведення технологічного процесу:

nт = = 0,1т.

Операція 3.1.5 Догляд за лісовими культурами у міжрядді першого року вирощування

Догляд за лісовим культурами здійснюємо трактором МТЗ -82 в агрегаті з КЛБ - 1.7

Змінну продуктивність трактора при агротехнічному догляді за лісовими культурами в міжряддях визначаємо за формулою:

Wзм=1000*4,26*8*0,9*0,96= 2.94га/зм

Розраховуємо необхідну кількість тракторів для виконання операції:

Перший агротехнічний догляд за культурами у міжрядді проводимо 4 рази.

Кількість машино змін:

nзм == 3,1 зм.

Кількість тракторів:

nтр== 0,04 т.

Кількість робочих днів:

Др== 3,1 дн.

Виробничі витрати на утримання машинно-тракторного агрегату становитиме:

55*3,9= 214,15 грн.

Другий агротехнічний догляд за культурами в міжряддях проводимо три рази.

Кількість машино змін:

nзм== 2,3зм.

Кількість тракторів:

nтр== 0,04т.

Кількість робочих днів:

Др = = 1,2 дн.

Виробничі витрати на утримання машино - тракторного агрегату становитиме:

55*3,1= 170,5 грн.

Операція 3.1.6 Догляд в рядах - хімічний. Захист лісових культур від шкідників, хвороб та бур`янів Виконується трактором МТЗ - 82 з підживлювачем оприскувачем універсальним ПОУ, оприскувач навішений на задню підвіску, отже Rт та Рт не розраховуються.

Визначаємо змінну продуктивність за формулою:

Wзм=,

де

В - конструктивна ширина захвату, м,V - швидкість руху агрегату, км/год., Т - час зміни, год.,Кт - коефіцієнт використання часу зміни.

Вираховуємо кількість машино змін для виконання даної операції:

Wзм== 3,1 га/зм.

Визначаємо необхідну кількість машино змін для виконання даної операції:

n м== 0,2 зм.

Визначаємо фактичну кількість робочих днів витрачених на виконання даної операції:

Д к.ф. == 1,2 дн.

Вираховую кількість тракторів для виконання технологічного процесу:

nт == 0.1т.

Виробничі витрати на утримання машино-тракторного агрегату становлять:

69*0,15= 85 грн.

Опис лісокультурної ділянки категорія зруб 2006 року.

Насадження до рубки мало склад

8Сзв2Дчр+Акб.

Тип лісорослиних умов - С2.

Стан очищення ділянки - задовільний, кількість пнів на 1га до 450 штук. Рельєф - рівнинний.

Ґрунтовий покрив - осока, тонконіг, зірочник ланцетний. Вологість ґрунтів сухий субір. Періодично на ділянці трапляються очаги травневого хруща. Характеристика садивного матеріалу: стандартні однорічні сіянці сосни та дуба. Схема змішування має вигляд 4р Сз 1р Дч. Проводимо перший рік 4 догляди, на другий 3 догляди, на третій 2 догляди, на четвертий по потребі. На ділянці які вийшли з під сільського господарства робиться повністю суцільний обробіток грунту.

Лісництво Хлипнівське. Проба №1

Лісокультурний об'єкт - №1

Квартал 50. в 6., площа - 3,2га

Рік створення - 2006

Склад насадження до рубки - 8Сзв2Дчр+Акб

Бонітет - ІІ

Категорія лісокультурної площі - зруб

Механізм, підготовка лісокультурної площі - МТЗ-82, ПКЛ - 70

Обробіток грунту - плужні борозни

Тип лісорослиних умов - С2

Рельєф - рівнинний

Схема змішування - 4Сзв1Дчр

Схема розміщення посадкових місць - 3*0,7

Догляд за л/к - механічний в міжряддях

Догляд в ряду - ручний

Приживлюваність, % - 80

Рис.3.1 Хлипнівське лісництво. Проба№1

Лісництво Хлипнівське. Проба №2

Лісокультурний об'єкт - №2

Квартал 65. в 4., площа - 0,7 га

Рік створення - 2006

Склад насадження до рубки - 9Сзв1Дз

Бонітет - ІІ

Категорія лісокультурної площ і- зруб

Механізм, підготовка лісокультурної площ і- МТЗ - 82, ПКЛ - 70

Обробіток грунту - плужні борозни

Тип лісорослиних умов - С2

Рельєф - рівнинний

Схема змішування - 4Сзв1Дчр

Схема розміщення посадкових місць - 3*0,7

Догляд за л/к - механічний в міжряддях

Догляд в ряду - ручний

Приживлюваність, % - 80

Рис.3.2 Хлипнівське лісництво. Проба№2

Лісництво Хлипнівське. Проба №3

Лісокультурний об'єкт - №3

Квартал 55. в 3., площа - 5,0 га

Рік створення - 2006

Склад насадження до рубки - 9Сзв1Дз

Бонітет - ІІ

Категорія лісокультурної площі - зруб

Механізм, підготовка лісокультурної площі - МТЗ - 82, ПКЛ - 70

Обробіток грунту - плужні борозни

Тип лісорослиних умов - С2

Рельєф - рівнинний

Схема змішування - 4Сзв1Дчр

Схема розміщення посадкових місць - 2,5*0,7

Догляд за л/к- механічний в міжряддях

Догляд в ряду - ручний

Приживлюваність, % - 78

Рис.3.3 Хлипнівське лісництво. Проба№3

Лісництво Хлипнівське. Проба №4

Лісокультурний об'єкт - №4

Квартал 85. в 1., площа - 2,6 га

Рік створення - 2006

Склад насадження до рубки - 8Сзв2Дз+Гр

Бонітет - ІІ

Категорія лісокультурної площі - зруб

Механізм, підготовка лісокультурної площі - МТЗ - 82, ПКЛ - 70

Обробіток грунту - плужні борозни

Тип лісорослиних умов - С2

Рельєф - рівнинний

Схема змішування - 4Сзв1Дчр

Схема розміщення посадкових місць - 2,5*0,7м

Догляд за л/к - механічний в міжряддях

Догляд в ряду - ручний

Приживлюваність, % - 82,8

Рис.3.4 Хлипнівське лісництво. Проба№4

Лісництво Хлипнівське. Проба №5

Лісокультурний об'єкт - №5

Квартал 131. в 14,2., площа - 0,8 га

Рік створення - 2006

Склад насадження до рубки - 8Сзв2Дз

Бонітет - ІІ

Категорія лісокультурної площі - зруб

Механізм,підготовка лісокультурної площі - МТЗ - 82, ПКЛ - 70

Обробіток грунту - плужні борозни

Тип лісорослиних умов - С2

Рельєф - рівнинний

Схема змішування - 4Сзв1Дчр

Схема розміщення посадкових місць - 3*0,7

Догляд за л/к - механічний в міжряддях

Догляд в ряду - ручний

Приживлюваність, % - 86

Рис.3.5 Хлипнівське лісництво. Проба№5

Лісництво Хлипнівське. Проба №6

Лісокультурний об'єкт - №6

Квартал 83. в 2., площа - 1,5 га

Рік створення - 2006

Склад насадження до рубки - 5Дз5Гр

Бонітет - ІІ

Категорія лісокультурної площі - зруб

Механізм підготовка лісокультурної площі - МТЗ - 82, ПКЛ - 70

Обробіток грунту - плужні борозни

Механізм - МТЗ - 82

Тип лісорослиних умов - С2

Рельєф - рівнинний

Схема змішування - 4Сзв1Дчр

Схема розміщення посадкових місць - 2,5*0,7

Догляд за л/к - механічний в міжряддях

Догляд в ряду - ручний

Приживлюваність, % - 84,3

Рис.3.6 Хлипнівське лісництво. Проба№6

РОЗДІЛ 4. ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ

4.1 Організація тракторної бригади

На основі розрахунково - технологічних карт складаємо відомість необхідних тракторів та робочих машин.

Відомість необхідної кількості тракторів та агрегатів

№п/п

Найменування

Марка

Кількість

1

Трактор

МТЗ - 82

1

2

Трактор

ДТ -75

1

3

Плуг комбінований лісовий

ПКЛ - 70

1

4

Плуг загального призначення

ПЛН - 3-35

1

5

Культиватор універсальний начіпний

КУН - 4

1

6

Культиватор лісовий борозне вий

КЛБ 1,7

1

7

Причіп

2 ПТС - 4

1

8

Машина лісосадильна універсальна

МЛУ - 1

1

9

Розкидач органічних добрив

НРУ - 0,5

1

10

Підживлювач - оприскувач універсальний

ПОУ

1

У вільний час від лісокультурних робіт частина тракторів буде зайнята на інших роботах держлісгоспу. Приймаючи до уваги кількість тракторів проектуємо тракторну бригаду з трьох механізаторів, враховуючи при цьому, також їх зайнятість на роботах.

Трактори й знаряддя закріплені за трактористами - машиністами і передані їм по актам у відповідності з наказом директора держлісгоспу.

Робота тракторної бригади виконується на основі виробничої програми. Крім лісокультурних робіт у вище згаданих площах, трактори та машини працюватимуть на інших лісокультурних площах держлісгоспу і виконуватимуть інші за призначенням роботи.

Виробниче планування в тракторній бригаді передбачає складання:

- річного виробничого завдання;

- завдання по видам робіт;

- планів - маршрутів;

- актів - нарядів на виконання робіт;

- змінних завдань.

Облік роботи ведеться в польовому журналі.

Розрахунок трудовитрат кількість машин які розраховуються на різні категорії земель проводяться в технологічній карті №1, №2.

Загальні трудовитрати і складання агрегатів і їх кількість необхідна для виконання лісокультурних робіт приведена в табл.4.3

4.2 Розрахунок кількості паливно - мастильних матеріалів

Річну кількість палива для виконання обсягу лісокультурних робіт визначаємо виходячи із змінної норми витрат палива і паливної кількості машино змін для кожного трактора.

Розрахунок необхідної кількості пального здійснюється виходячи із змінної норми його витрат і кількості відпрацьованих тракторозмін.

Змінну норму витрат пального можна розрахувати використавши формулу:

Нзм. =Q1*t1+Q2*t2+Q3*t3,

де

Q1 - витрати пального за 1 годину роботи трактора під навантаженням, кг,Q2 - витрати пального за 1 годину роботи двигуна при переїздах та поворотах, кг,Q3 - витрати пального за 1 годину роботи двигуна під час зупинки трактора, кг,t1,t2,t3 - тривалість першого, другого та третього режимів роботи двигуна трактора, години.

t1- 6,3 год. t2- 0,6 год.; t3 - 0,1 год.

Для трактора ДТ - 75 Q1= 9,4; Q2 = 4,5; Q3 =1,6. Звідси маємо,

Н зм. = 9,4*6,3+4,5*0,6+1,6*0,1= 62,2 кг.

Для трактора МТЗ - 82 Q1= 7,1; Q2 = 4,3; Q3 =1,6. Звідси маємо,

Нзм. = 7,1*6,3+4,3*0,6+1,6*0,1= 47,9 кг.

Загальна потреба у пальному визначається за формулою :

Q = ,

де

- змінна норма витрати пального для тракторної марки, - сумарна кількість машино - змін, відпрацьованої для тракторної зміни.

Таблиця 4.3 Розрахункова витрат ПММ

Марка трактора

Відпр м/ змін

Зміна витрат палива кг/зм

Диз. пал

кг

Пусковий бензин

Мастильні матеріали

Диз. пал

автол

солідол

нігрол

%

кг

%

кг

%

кг

%

кг

%

кг

МТЗ - 82

19,42

62,2

1553

1

15,5

5,3

80,7

0,2

31,3

0,8

124

1

15,6

ДТ-75

30,02

47,9

1482

1

14,8

5,3

78,6

0,2

29,2

0,8

124

1

14,9

Всього

50,44

110.1

3035

30,2

60,5

248

2

30,5

Для трактора ДТ - 75 та МТЗ - 82 пусковий бензин витрачається - 1%, дизельне масло - 5,35%, автол - 0,2%, солідол - 0,8%, нігрол - 2%.

Створення лісових культур на 1 га штучного насадження в Хлипнівському лісництві наведені в таблиці 4.5

За даними розрахунків вартість створення 1 га лісових культур складає 8086 грн., а на землях які вийшли з під сільськогосподарського використання 9603 грн.

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Актуальність охорони праці

Охорона праці, її організація та дотримання її вимог на сьогодні є одним з найболючіших питань будь якого підприємства з підвищеним рівнем небезпеки.

Охорона праці являє собою цілу систему законодавчих актів та відповідних соціально - економічних, технічних, гігієнічних та організаційних, лікувально - профілактичних заходів, та заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності людини в виробничому процесі.

Актуальність охорони праці на підприємствах лісового господарства зумовлена підвищеною наявністю у виробничому процесі небезпечних умов, дій, ситуацій, факторів. Суворе дотримання правил охорони праці і виконання інструкцій сприяє запобіганню на виробництві нещасних випадків, травматизму, отруєнь тощо.

На сьогодні із зростанням виробництва зросло значення охорони праці на підприємстві - роботодавці зацікавлені у створенні безпечного і сприятливого збереження здоров'я робочого середовища. Разом із законодавством установлені соціальні гарантії у сфері охорони праці найманих працівників, які потрібно виконувати в обов'язковому порядку.

5.2 Аналіз стану охорони праці на підприємстві

На підприємстві з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь - яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу створена комісія з питань охорони праці.

Комісія складається з представників роботодавця та професійної спілки, а також уповноваженої найманими працівниками особи, спеціаліста з безпеки, гігієни праці.

Режим праці і відпочинку на підприємстві здійснюється відповідно до чинних нормативних актів, вимог НПАОП. Медичний огляд проводиться вчасно згідно з НПАОП 0.03.- 4.02.- 94, та “ Переліком професій, виробництв та організацій, працівники яким підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам ”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. №559 і доповненнями до цього Переліку, розпорядженнями по лісгоспу. У лісгоспі відповідно до законодавства ведуться санітарні книжки.

Організація і навчання з охорони праці здійснюється у відповідності з НПАОП 0.00-4.12-05 “ Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ” у відповідності до переліку робіт, що зазначені у НПАОП 0.00-8.24-05 “ Перелік робіт з підвищеною небезпекою ”. Інструктажі проводяться вчасно і відповідно до вимог. Проведені інструктажі реєструються у відповідних журналах.

Згідно вимог НПАОП 0.00-4.29.97 “ Типове положення про кабінет охорони праці ”, в конторі лісгоспу обладнаний кабінет охорони праці, а в цехах та лісництвах - куточки охорони праці. Всі підрозділи забезпечені нормативними документами та посадовими інструкціями.

Адміністративно - громадський контроль з охорони праці організовано відповідно до НАОП 1.9.40-4.02-87, тобто запроваджений трирівневий метод контролю безпеки праці. На підприємстві зберігаються відповідні протоколи про проведення періодичних контролів, виявленні недоліки усуваються.

З метою захисту здоров'я і уникнення травматизму на підприємстві регулярно поновлюються індивідуальні засоби захисту. Видача спецодягу,

спецвзуття, та інших індивідуальних засобів індивідуального захисту відбувається за кошти підприємства. Згідно з колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом працівників ДП “ Звенигородське ЛГ ”, робітникам, зайнятим на заготівлі лісу головного користування, рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, водіям, зайнятим на вивезенні лісу надається грошова компенсація на гаряче харчування, та за шкідливі умови праці.

Контроль за дотриманням та виконанням вимог “ Закону про охорону праці ” виконує спеціаліст з охорони праці, а за організацію охорони праці в лісництві та на розсаднику відповідає лісничий.

У ДП “ Звенигородське ЛГ” на кожен рік розробляються і узгоджуються комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.

Щоб покращити пожежну профілактику треба, починаючи з пожежонебезпечного періоду, посилити нагляд за лісами, а саме: патрулювати з допомогою машин, мотоциклів, гужовим транспортом, а у важко доступних місцях - пішки, проводити виступи працівників лісової охорони в школах, по радіо, та ін. громадських місцях, Проводити роз'яснювальні роботи серед населення та працівників лісового господарства. Пожежний стан на підприємстві в цілому є задовільним. Проводиться атестація робочих місць за умовами праці.

З метою уникнення травматизму та запобігання виникнення нещасних випадків ДП “ Звенигородське ЛГ” виділяє значну частину коштів для фінансування заходів з охорони праці на підприємстві.

Завдяки цьому керівництво може забезпечити своїм працівникам належні умови праці, тим самим сприяти росту продуктивності праці.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДВЦІЇЇ ВИРОБНИЦТВУ

Одним із найважливіших факторів у вирішенні завдань по підвищенню продуктивності лісів у ДП «Звенигородське лісове господарство» і в Україні в цілому є комплексна механізація робіт, а особливо лісокультурних.

Машини, які запроектовані необхідно взаємно пов`язувати щоб вони дійсно утворювали механізований комплекс, в якому враховано техніко - економічні та агротехнічні аспекти і послідовність та безперервність дорого стійких операцій.

Спираючись на загальну характеристику ДП «Звенигородське ЛГ», природно - кліматичні умови, принципи ведення лісового господарства доцільно зробити такі висновки:

- природне поновлення недостатнє у соснових насадженнях і на зрубах на яких домінуюче положення займають другорядні породи(граб, осик, береза). Отже, в умовах лісгоспу лісовідновлення повинно виконуватись штучним методом створення лісових культур сосни та дуба;

- природно - кліматичні умови підприємства в цілому сприяють для успішного вирощування сосни та дуба, як основних для підприємства порід;

- основою формування високопродуктивних насаджень є використання високоякісного посадкового матеріалу;

- всі проблеми лісовідновлення вирішуються за рахунок підвищення якості робіт на основі комплексної механізації всіх технологічних процесів створення лісових культур.

Важливою і необхідною основою є застосування на свіжих, не задернілих вирубках операція вибіркового корчування пнів що заважають технологічному процесу.

Ефективним є використання при проведені підготовки грунту на зрубах та догляду за культурами після посадки культиватором КЛБ - 1,7. Це майже універсальний за своїм застосуванням на різних лісогосподарських роботах дисковий культиватор.

Використовуючи при доглядах за культурами на землях непридатних для с/г використання культиватор КУН - 4 ми маємо можливість одночасно проводити догляд в рядах та міжряддях, що значно підвищує продуктивність праці.

Економічна оцінка проектних рішень полягає у порівнянні сукупних витрат на створення лісових культур між проектним та базовим варіантом.

У випадку, якщо за проектним варіантом сукупних витрат буде менше то буде досягнуто економічним ефектом, який полягає у економії коштів держбюджету на проведення цих заходів.

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Механізація лісогосподарських робіт. И.М. Зима, Т.Т. Малюгин - М. Київ Фірма Інкос, 2010 р. - 486 с.

2. Механизация лесомелиоративных работ. И.М. Зима, Т.Т. Малюгин - М. Колос, 1984 р. - 128с.

3. Хімічний догляд за лісом П.І. Мосієнко - М. Ліспром, 1981р. - 324 с.

Лісові культри Г.М. Редько, А.Р. Родин - М, Ліспром 1985 р. - 245 с.

4. Продуктивность лесних культур А.Н. Поляков, П.Ф. Ипатов, В,В. Успенський. - М. Агропроминздат, 1986 р.-240 с.

5. Норми виробітку на лісокультурні роботи НАУ.

6. Гордієнко М.І. Лісові культури/ Микола І.Г., Г.С. Корецький - К. Сільгоспосвіта, 1995р.- 327 с.

7. Таксаційний опис ДП Звенигородський ЛГ, Ирпинь 2003 р.- 165 с.

8. Вакулюк П.Г. Технологія лісокультурних работ./ П.Г. Вакулюк. - Фастів: Поліфаст, 2010 р. - 623с.

9. Мерзленко М.Д. Теорія и практика виращивания сосни и єли в культурах / М.Д. Мерзленко, М.А. Бабич. - Архангельск : Изд - во Арханг. Гос. Тех.. ун-та, 2009 р.- 220 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.