Методи контролю розповсюдження шкідників та збудників захворювань сільськогосподарських рослин

Екологічні проблеми використання пестицидів. Історія розвитку біологічного захисту рослин. Методи біоконтролю патогенних мікроорганізмів та комах-шкідників. Використання біотехнологічних препаратів у комплексному захисті сільськогосподарських рослин.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 25.10.2013
Размер файла 38,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Контрольна робота

Методи контролю розповсюдження шкідників та збудників захворювань сільськогосподарських рослин

Вміст

1. Агротехнічні заходи контролю поширення шкідників і збудників захворювань

2. Хімічний захист рослин

2.1 Екологічні проблеми використання пестицидів

2.2 Історія розвитку біологічного захисту рослин

2.3 Біоконтроль патогенних мікроорганізмів та комах-шкідників

2.4 Використання біотехнологічних препаратів у комплексному захисті рослин

3. Препаративні форми біопестицидів

Література

Вступ

шкідник захворювання сільськогосподарський рослина

Методи захисту рослин від шкідників і збудників хвороб можна розділити на:

· агротехнічні (сівозміна, терміни і норми висіву насіння, внесення добрив, способи оброблення ґрунту);

· хімічні (використання пестицидів);

· біологічні (збільшення ефективності природних ентомофагів, інтродукція стійких сортів);

· біотехнологічні (використання біотехнологічних препаратів, отримання безвірусного посадкового матеріалу; підвищення стійкості рослин до шкідників і збудників біотехнологічними методами).

Нагляд за розповсюдженням особливо небезпечних, відсутніх та обмежено поширених на території України шкідників та збудників хвороб рослин покладено на Державну службу з карантину рослин України. Завданнями Державної служби з карантину рослин є:

· охорона території України від занесення регульованих шкідливих організмів;

· виявлення, локалізація і ліквідація регульованих шкідливих організмів;

· запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких організмів на території України;

· здійснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів з карантину рослин.

Державна служба з карантину рослин України включає: Головну державну інспекцію з карантину рослин України; Центральну науково-дослідну карантинну лабораторію; державні інспекції з карантину рослин областей, міст Києва і Севастополя, пункти карантину рослин у районах, морських, річкових портах (на пристанях), на відповідних залізничних станціях, в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку, шосейних шляхах, автовокзалах, автостанціях, пунктах пропуску на державному кордоні України, зональні та обласні карантинні лабораторії.

1. Агротехнічні заходи контролю поширення шкідників і збудників захворювань

У боротьбі зі збудниками захворювань важливе значення має агротехнологія. Завданням агротехнології є створення для рослин оптимальних умови росту, особливо пов'язаних з їх перезимуванням, що посилює захисні реакції до захворювань, а також створення несприятливих умов для життєдіяльності збудників хвороб. Необхідно здійснювати передпосівні заходи, обробки рослин під час вегетації, дотримуватися умов зберігання урожаю.

Оскільки значна кількість збудників передається з посівним матеріалом, необхідно завчасно перевіряти насіння на наявність збудників захворювання і для посіву використовувати здорове повноцінне насіння. Рекомендується висівати стійкі до хвороб районовані сорти. При наявності ураженого посівного матеріалу необхідно проводити його знезараження.

З метою виявлення захворювання і попередження його поширення необхідно дотримуватись карантинних заходів. Для посіву потрібно використовувати здорове насіння. Уважно спостерігати за посівами, особливо на сортодільницях і насіннєвих господарствах.

Для знищення інфекції, яка зберігається в пожнивних рештках, рекомендується очищати поля від соломи, спалювати і заорювати післяурожайні залишки, дотримуватись сівозміни і не допускати повторного посіву однієї культури раніше ніж через три-чотири роки. Знищувати бур'яни, які є резерваторами інфекції, та комах-шкідників, що беруть участь у поширенні інфекції.

Необхідно вносити збалансовану кількість мінеральних добрив і мікроелементів у кількостях, які відповідають особливостям кожної ґрунтової зони. Надлишкова кількість мінерального азоту знижує стійкість рослин до збудників захворювань. На інфікованих ділянках в першу чергу необхідно вносити фосфорно-калійні добрива.

Захист від хвороб складається з комплексу агротехнічних та організаційних заходів, які необхідні для проведення їх перед сівбою, під час вегетації, збору та зберігання врожаю. Необхідно проводити комплекс заходів, які включають:

1. Дотримування чергування культур. На площах, де було сильне ураження, повторний посів проводиться не раніше, ніж через 3-4 роки.

2. Застосовування збалансованого комплексу добрив.

3 Протруєння насіння перед посівом.

4. Видалення уражених рослин.

5. Постійна боротьба з бур'янами та комахами, які можуть бути резерваторами патогену.

6. Спалення всіх залишків після збирання урожаю та переорювання ділянок.

В закритому ґрунті, крім вищезгаданого, застосовують:

1. Перед посівом необхідно: провести ретельне прибирання парників та теплиць від залишків рослин; змінити ґрунт або провести його дезінфекцію; після збору врожаю ґрунт перевернути так, щоб верхній його шар був знизу (це сприятиме процесу розкладання рослинної тканини та загибелі збудників), провести дезинфекцію 0,2 % формаліном парникових рам, дерев'яних частин теплиць та дрібного інвентарю.

Ретельно регулювати температуру та вологість повітря.

Полив здійснювати лише в міжряддя, не допускати зайвого зволоження ґрунту.

Боротьба із захворюваннями плодових порід дуже ускладнюється у зв'язку з тим, що плодові культури - це багаторічні рослини, а у більшості їх збудників широке коло екологічних ніш. Тому захист плодових від фітопатогенів базується як на проведенні профілактичних, так лікувальних заходів.

З профілактичних заходів велике значення має відбір насіння. Його слід заготовляти із плодів, які зібрані з дерев без будь-яких симптомів зараження. Насіння до і після стратифікації обов'язково протруювати. В шкілках рослини, які відстають у рості або мають будь-які ознаки захворювання, вибраковувати. Строго дотримуватись заходів по запобіганню завозу і розповсюдженню збудників з імпортованим насінням і посадковим матеріалом.

Строго дотримувати норм внесення добрив і поливу дерев. Надмірне використання добрив або незбалансованість може призвести до підвищення сприйнятливості дерев до патогенів. Особливо небезпечні високі дози азоту. Нестача добрив пригнічує ріст рослин і підвищує ураження їх патогенами.

Обрізку дерев здійснювати при сухій погоді в червні-липні, пізно восени (після опадання листя) або в лютому-березні, коли обмін речовин в рослинах не сприяє життєдіяльності збудників. Вирізування уражених гілок необхідно здійснювати з захватом здорової тканини на 10-40 см нижче місця ураження. Скелетні гілля з виразками раціональніше вирізати цілком, а не шляхом зачистки окремих ран. Обрізане гілля і стовбури негайно спалювати.

Сильно уражені та засохлі дерева викорчовувати і спалювати. Обов'язковою є дезінфекція інструментів і обробка місць зрізу гілля бордоською пастою, цинковими білилами, карболеніумом, розчином формаліну, 70% спиртом або іншими дезінфікуючими засобами.

2. Хімічний захист рослин

В багатьох випадках без використання хімічних препаратів неможливо запобігти шкоді від шкідників, хвороб, бур'янів. Використання хімічних препаратів дає швидкий ефект з найменшими витратами часу та коштів, але використовувати такі препарати необхідно лише за умови, коли ступінь розвитку шкідливих організмів значно перевищує економічний поріг та інші заходи виявилися не ефективними. За нераціонального використання пестицидів шкода від них може значно перевищувати корисний ефект. Необхідно суворо дотримуватися існуючих правил та норм використання пестицидів, для запобігання шкоди від їхнього використання для довкілля та унеможливлення забруднення пестицидами сільськогосподарської продукції.

Сучасна тактика хімічного захисту рослин базується на екологічному, економічному, токсикологічному обґрунтуванні використання пестицидів. Вимоги до хімічного методу захисту і хімічних препаратів підвищуються. Можливості хімічного методу захисту рослин збільшуються завдяки використанню нових та вдосконалених препаратів, комплексному підходу до використання різних методів захисту рослин. Загальними основами раціонального і ефективного використання пестицидів в інтегрованому захисті рослин є: знання біології шкідливих організмів, економічних порогів їхньої шкідливості (щільності популяції шкідливих організмів, за якої виправданим є використання препаратів для захисту рослин), моніторинг рівня чисельності ентомофагів порівняно з фітофагами (що дозволяє виключити використання хімічних препаратів), знання механізмів дії та періоду розпаду пестицидів в рослинах, що їх обробляють, і в довкіллі, суворий контроль за використовуваними пестицидами і їх залишками в продуктах рослинництва.

Використання пестицидів на території України регулюється законодавством України, зокрема: Закон України про пестициди та агрохімікати (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 14, ст.91; Вводиться в дію Постановою ВР N 87/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.92), Закон України про захист рослин (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51, ст. 310; 2004 р., N 26, ст. 362; 2006 р., N 22, ст. 184, N 43, ст. 420; 2008 р., NN 5-8, ст. 78), Закон України про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, Постановою Кабінету міністрів України Про затвердження порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, та іншими законодавчими актами. На підставі Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів Міністерство охорони довкілля розробляє, погоджує з Міністерством охорони здоров'я та Мінагрополітики, готує до друку та видає один раз на п'ять років Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, з щорічним виданням доповнень до нього про нові зареєстровані, а також заборонені до використання препарати.

Класифікація пестицидів. Хімічні речовини, що використовуються для боротьби з шкідниками та збудниками захворювань, мають загальну назву пестициди. Пестициди класифікують за об'єктами, проти яких вони застосовуються, за способом надходження до організму, характеру дії на шкідливі організми, хімічному складу. В залежності від об'єкту і напряму використання пестициди підрозділяють на:

акарициди - для боротьби з кліщами;

інсектициди - для боротьби з комахами;

молюскоциди - для боротьби з молюсками і слизовиками;

нематициди - для боротьби з нематодами;

родентициди - для боротьби з гризунами;

фунгіциди - для боротьби з збудниками грибних хвороб рослин;

бактерициди - для захисту від бактеріальних хвороб;

гербіциди - - для боротьби з бур'янами;

альгіциди - - для боротьби з водоростями;

дефоліанти - препарати для видалення листя;

десиканти - препарати для підсушування рослин.

Препарати перших трьох груп підрозділяють в залежності від фази розвитку шкідливого організму, на якій застосовують препарат: овіциди - для знищення яєць, ларвіциди - для знищення личинок, імагоциди - для знищення дорослих комах.

За способом проникнення в організм шкідника розрізняють: препарати контактної дії (які проникають через покриви тіла); препарати кишкової дії (які виявляють токсичну дію при проковтуванні), фумігати (які потрапляють через органи дихання).

За гігієнічною класифікацією пестициди прийнято поділяти на чотири групи: сильнодіючі отруйні речовини із середньолетальною дозою (ЛД50) до 1 мг/кг маси тіла, високотоксичні (ЛД50 від 50 до 200 мг/кг), середньотоксичні (ЛД50 від 200 до 1000 мг/кг), малотоксичні (ЛД50 більше 1000 мг/кг).

2.1 Екологічні проблеми використання пестицидів

Інтенсифікація сільського господарства висуває низку важливих завдань. Це не лише раціональне використання природних ресурсів і матеріально-технічних засобів, але й здійснення комплексу заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища від забруднення.

Одним з важливих факторів впливу людини на навколишнє середовище є широке застосування пестицидів. За допомогою їх вдалося запобігти катастрофічному впливу багатьох шкідливих об'єктів на стабільність сільського і лісового господарства. Разом з тим, широке використання призвело до цілого ряду негативних наслідків.

Для охорони здоров'я населення і попередження циркуляції пестицидів у природі встановлені гігієнічні нормативи гранично допустимих концентрацій (ГДК) пестицидів у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, у воді відкритих водоймищ і в ґрунті, а також гранично допустимі залишкові кількості (ДЗК) пестицидів у різних харчових і кормових продуктах та допустимі строки останніх обробок культур до збирання урожаю (час очікування) - період, протягом якого застосований пестицид руйнується цілком або до допустимих залишкових кількостей. Усі ці нормативи вказані в Списку і їх перевищення неприпустиме.

Для попередження можливого отруєння людей при проведенні робіт на ділянках, оброблених пестицидами, регламентовані строки виходу робітників на такі ділянки і ці строки вказані в Списку, вказівках щодо застосування препарату та Інструкції з техніки безпеки при зберіганні, транспортуванні та застосуванні отрутохімікатів у сільському господарстві.

У зв'язку з негативним впливом агрохімікатів на навколишнє середовище в світовій науці та практиці систематично вивчається вплив хімічних засобів і їх метаболітів на різні об'єкти навколишнього середовища.

При застосуванні пестицидів виникають наступні екологічні проблеми:

1. Поява нових шкідників. Вона спостерігається, коли розповсюдження виду шкідливих комах, яких раніше стримували ентомофаги, набуває загрозливих розмірів після різкого скорочення останніх унаслідок хімічного захисту рослин. Класичний приклад - масове розмноження червоного павутинного кліща після загибелі його природних ворогів, що викликане застосуванням ДДТ.

Сади є складними екосистемами, які легко порушити використанням пестицидів. Відомо багато випадків збільшення чисельності шкідників у плодових насадженнях після припинення дії обробок. Повідомлялось, зокрема, про масове розповсюдження в садах яблуневої плодожерки, листокруток, попелиць, червеців.

Використання фунгіцидів беноміла і метилтіофаната проти парші яблунь призводило до розповсюдження вогнищ хвороби і в кінцевому результаті зменшило врожай. Причина тому - токсичність пестицидів по відношенню до земляних черв'яків, які перешкоджають розповсюдженню парші, видаляючи більшу частину ураженого листя з поверхні ґрунту.

Розвиток резистентності. При регулярному застосуванні пестицидів може виникнути необхідність у поступовому збільшенні норм витрати для забезпечення певного рівня ефективності, до того ж у деяких випадках навіть це не призводить до бажаних наслідків. Причиною є селекція резистентних особин у кожному поколінні шкідників. За даними V Міжнародного конгресу по пестицидах, зафіксовано біля 420 видів комах і кліщів, які мають популяції, що резистентні до інсектоакарицидів різної хімічної будови.

Поява в харчових продуктах залишків пестицидів, що перевищують допустимі норми, загальне забруднення навколишнього середовища. Необхідно зазначити, що залишки пестицидів виявляються навіть у тих областях, де їх не використовували, наприклад, в Антарктиці. Це пояснюється тим, що пестициди можуть досягати верхніх шарів атмосфери, переноситись вітром і опадами та випадати на значній відстані від місць застосування.

4. Знищення дикої фауни і флори. Пригнічуючи певні види комах, інсектициди впливають на ланцюг живлення. Зазначалось, наприклад, що інтенсивне використання пестицидів на зернових призводить до різкого скорочення чисельності куропаток унаслідок зменшення кількості комах, якими птахи живляться. Гербіциди завдають шкоди дикій фауні, знищуючи рослини, що служать кормом для того чи іншого виду тварин.

Отже, застосування хімічних засобів призводить до цілого ряду негативних наслідків, але відмовитись від їх використання в теперішній час просто неможливо, оскільки воно є складовою частиною сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Учені всього світу наполегливо працюють над розробкою більш безпечних засобів захисту рослин, але використання хімічних засобів на найближчий час залишається одним з головних у захисті рослин від шкідливих організмів. Тому в таких умовах важливим завданням спеціалістів аграрного профілю є опрацювання усіх можливих прийомів, спрямованих на запобігання і зменшення негативної післядії препаратів, які застосовуються у сільському господарстві. Необхідно дотримуватись регламентів їх використання, категорично забороняється використовувати препарати, які не дозволені відповідними державними установами. Таким чином, запобігання забрудненню навколишнього середовища хімічними засобами є однією з важливих проблем сучасного інтенсивного землеробства.

При наявній можливості необхідно обмежувати площі, оброблювані хімічними засобами з урахуванням економічних порогів чисельності шкідників, поширення бур'янів і прогнозу розвитку хвороб, для чого обов'язково слід проводити попереднє обстеження і визначати поля, де є реальна загроза втрати урожаю. Проти шкідників доцільно, насамперед, проводити обробки крайових смуг полів, не чекаючи, поки вся площа буде заселена ними. Гербіциди теж бажано вносити локально. Визначаючи норму витрати препарату, потрібно вибрати найменшу з рекомендованих, яка в конкретних умовах може забезпечити достатню біологічну ефективність. Необхідно уникати багаторазових обробок поля одним і тим самим препаратом, бо це призводить до накопичення його діючої речовини в ґрунті та рослинах. З метою недопущення використання забруднених харчових продуктів необхідно дотримуватись строків очікування. При плануванні агротехнічних робіт у сівозміні необхідно враховувати також вміст пестицидів в орному шарі ґрунту. При надмірних залишках хімічних речовин у ґрунті можна вирощувати тільки технічні та зернові культури.

2.2 Історія розвитку біологічного захисту рослин

Біологічний метод захисту рослин базується на використанні живих організмів (зоофагів, ентомопатогенних мікроорганізмів, гербіфагів), продуктів їх життєдіяльності та біологічно активних речовин.

Історія використання біологічних методів для захисту рослин нараховує сотні років. Спроби використання одних організмів для боротьби з іншими здійснювалися з давніх часів. Понад тисячу років тому почали застосовувати мурашок для знищення шкідливих комах на цитрусових рослинах. Першим згадуванням про використання препарату біологічного походження можна вважати використання подрібнених хризантем для захисту від комах-шкідників за 100 років до н.е. в Китаї. Була одомашнена дика кішка для боротьби з мишами та іншими гризунами, що шкодять запасам. Ще у 1772 році для боротьби з червоною сараною на острові Маврикій успішно застосовували птицю майну, завезену з Індії.

На початку минулого століття у результаті досліджень багатьох учених (Ф. Кеппен, І.А. Порчинський, Н.А. Холодковський та ін.) був накопичений великий матеріал по паразитизму і хижацтву серед комах і визначені шляхи використання ентомофагів у біологічному захисті рослин.

Використання мікроорганізмів у захисті рослин пов'язане насамперед з ім'ям І. І. Мечникова та його науковими дослідженнями в 70-ті роки ХІХ сторіччя. Саме в цей період у південних регіонах Росії спостерігалися спалахи розмноження хлібного жука. Вивчаючи шкідника, Мечников спостерігав загибель його личинок від мікроскопічного гриба, якого він назвав у 1878 році зеленою мускардиною (Metaerhizium anisopline). Незабаром І. І. Мечников спільно з Ценковським, Шабельським, а згодом і з Ковалевським розробляє методи напрацювання зазначеного мікроорганізму для практичного використання як засобу боротьби.

Широкого розголосу набули багаторічні досліди боротьби з травневим хрущем, які здійснював у Франції ле-Муль. Він досліджував гриб Botrytis tenella, збудник білої мускардини комах. У 1923 році ле-Муль повідомив про вдале застосування проти личинок травневого хруща цього збудника. Культуру Botrytis tenella ле-Муль рекомендував для боротьби з виноградними листовійками. Для масового виробництва гриба було навіть збудовано фабрику.

З 1870-1890 років в рослинництві для збільшення врожаю використовують препарати на основі азотфіксувальних бактерій.

У 1928 році розпочалися випробування біоінсектициду на основі Bacillus thuringiensis для боротьби з кукурудзяним метеликом. Промисловий випуск препаратів на основі B. thuringiensis було розпочато 1938 року у Франції. У 1961 році перший біопестицид Bacillus thuringiensis отримав офіційну реєстрацію. Необхідно зазначити, що препарати, які містять B.thuringiensis і до сьогодні успішно використовуються для захисту від комах-шкідників.

Bacillus thuringiensis знайшли застосування у захисті рослин не лише для створення біоінсектицидів, а й дуже успішно використовується в біотехнології рослин для створення нових трансгенних рослин, стійких до комах.

У різних країнах світу проводилось багато дослідів із застосування грибів для боротьби з комахами шкідниками, але й до нині використовуються лише одиничні види збудників мікозів. Грибкові хвороби не є гострозаразними і уражають ослаблених комах. Успішні результати одержані при використанні ашерсонії для боротьби з цитрусовою білокрилкою і боверину проти колорадського жука та деяких інших видів шкідників.

Перші описи вірусних хвороб комах (гусениць тутового шовкопряда) з'явились у літературі в середині XIX століття. Однак ще протягом багатьох наступних десятиліть вірусні захворювання не відрізняли від бактеріальних, протозойних та інших інфекційних захворювань, тому що в той час нічого не було відомо навіть про саме існування вірусів.

Віруси були відкриті російським ученим Д. І. Івановським у 1892 році при вивченні мозаїчної хвороби тютюну. Зараз відомо багато вірусів, що викликають захворювання різних рослин, тварин і людини.

Найбільше число вірусних хвороб комах (понад 200) відомо у лускокрилих. Захворювання, що викликаються цими дрібними збудниками, виявлені також у деяких видів перетинчастокрилих, двокрилих і одного виду твердокрилих.

Досліди, проведені в різних країнах, показали, що штучне зараження комах вірусами в природних умовах може бути дуже ефективним методом боротьби.

В арсеналі захисників урожаю є вірусні препарати, що застосовуються для боротьби зі шкідливими комахами. Усі вірусні препарати виробляються шляхом культивування вірусів у живих комахах тих видів, проти яких їх застосовують.

Паразитичних і хижих комах звичайно називають ентомофагами, хоч такими є і багато інших організмів, що живуть за рахунок комах (хвороботворні мікроби, нематоди, кліщі та інші).

Зараз науці відомо багато десятків тисяч видів комах-ентомофагів. Паразитів і хижаків можна виявити в природі практично скрізь, де є їх хазяїва чи жертви. Паразити відомі в 5-ти, а хижаки в 16-ти рядах класу комах. Найбільше число видів паразитів в рядах перетинчастокрилих комах. Серед перетинчастокрилих особливо велике значення мають сімейства браконід, їхневмонід, яких не рідко називають наїзниками.

Комахи знищуються різними ентомофагами на всіх фазах свого розвитку. Хижі комахи відкладають яєчки серед скупчень своїх жертв - в колоніях попелиць, кокцид, кліщів або в середовищі, що оточує місце проживання останніх. Деякі види живляться як хижаки тільки в фазі личинки (мухи сіфріди, галиці), інші виступають як хижаки тільки в дорослій фазі (скорпіонові мухи, мурашки, багато видів ос та інші), треті є хижаками на тій чи іншій фазі свого розвитку (трипси, більшість сітчастокрилих, клопи, жуки та інші). У тих випадках, коли хижаками виступають і личинки, і дорослі комахи, кормом їм служать у одних видів одні йі ті ж види жертв, у інших - різні. Хижаки можуть бути облігатними або факультативними, тобто або не можуть обходитись без поїдання живих жертв, або, хоча живляться останніми, але не завжди, і можуть нормально розвиватися на іншому кормі.

Основними способами використання ентомофагів у біологічній боротьбі зі шкідливими комахами є інтродукція і акліматизація, нутрішньоареальне переселення, масове штучне розведення.

Зараз у нашій країні практично вирішена проблема біологічної боротьби з павутинними кліщами на основній тепличній культурі - огірку - шляхом застосування хижого кліща - фітосейулюса. У боротьбі з попелицями в постійно зростаючих масштабах застосовуються хижа галиця, афідиміза і золотоочки, а проти оранжерейної білокрилки - паразит енкарзія. Ведуться пошуки біологічної боротьби з тютюновим трипсом.

В останні роки приділяється велика увага розробці і застосуванню нових засобів захисту рослин, заснованих на використанні біологічно активних речовин, що забезпечують ріст і розвиток комах та передачу інформації між організмами (хімічну комунікацію). Основними групами біологічно активних речовин є гормони і феромони.

Досліди з трансформації рослин розпочато ще у 1982 році з модифікації рослин петунії. У 1985 році трансгенні рослини, стійкі до комах, вірусів і бактерій вперше тестовано в природних умовах. У 1990 році створено стійку до комах кукурудзу, що містить гени Bacillus thuringiensis. У 2004 році Продовольча і сільськогосподарська організація ООН рекомендує використання біотехнологічних сільськогосподарських культур і проголошує правомірність використання біотехнологічних методів для полегшення праці фермерів і покращення харчування населення країн, що розвиваються.

Таким чином, біотехнологія знайшла своє застосування у галузі захисту рослин у вигляді препаратів біотехнологічного походження, що захищають рослини від хвороб та шкідників, та біотехнологічних методів, які дозволяють отримувати безвірусний посадковий матеріал рослин та модифіковані рослини, що відзначаються стійкістю до збудників хвороб та комах-шкідників.

2.3 Біоконтроль патогенних мікроорганізмів та комах-шкідників

Біологічний захист рослин є прикладною галуззю знань, що бурхливо розвивається. Предмет, що визначається поняттям „біометод”, або „біологічний метод захисту рослин”, охоплює представників практично всіх систематичних груп живих організмів. Біологічний метод захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів базується на використанні живих організмів. Ентомопатогенні організми належать до різних груп вірусів, бактерій, грибів, найпростіших, нематод. На їх основі створені препарати, які широко застосовують в захисті рослин, що сприяє отриманню екологічно чистої продукції.

З позицій сьогоднішніх потреб суспільства біологічний метод захисту рослин ставить перед собою такі завдання:

¦ вивчення природних ресурсів корисних організмів і продуктів їх життєдіяльності для використання у захисті рослин;

¦ встановлення закономірності у взаємовідносинах популяції фітофагів з регулюючими їх чисельність паразитичними і хижими організмами з метою прогнозу рівня шкодочинності збудників хвороб, шкідників і бур'янів;

¦ на основі глибоких біоценологічних та екологічних досліджень розробити прийоми, що активізують природні комплекси корисних організмів;

¦ створити широкий асортимент активних біологічних препаратів, що регулюють ріст, розвиток і поведінку фітофагів, а також розробити технології масового одержання та розселення паразитичних і хижих безхребетних.

Основні прийоми і методи біологічного захисту:

- використання паразитичних і хижих комах (ентомофагів);

- мікробіологічний метод (використання патогенних мікроорганізмів, які вражають шкідливі для сільського господарства організми);

- селекційно-генетичний метод (культивування створених генетиками-селекціонерами стійких до пошкодження шкідниками сортів сільськогосподарських культур);

- біотехнічний метод (регуляція поведінки комах та порушення процесів їх росту і розвитку);

- генетичні, або автоцидні, методи захисту рослин (введення в популяцію шкідника нежиттєздатних або безплідних особин, переважання в популяції самців, моновольтинізм для шкідників, що розвиваються у двох і більше поколіннях, і, навпаки, використання цитоплазматичної несумісності, отримання бездіапаузних популяцій та ін.);

- методи молекулярної біології та генної інженерії (отримання генетично модифікованих (трансгенних) рослин, стійких до шкідливих організмів, гербіцидів);

- біологічна боротьба з бур'янами (використання комах-фітофагів для боротьби з бур'янами).

Необхідно зазначити, що в нинішніх умовах застосування лише біологічного методу не дає змоги повною мірою захистити сільськогосподарські культури від шкідників та збудників хвороб. Тут відіграють певну роль матеріально-технічні труднощі в реалізації біометоду і безпідставний скепсис щодо його ефективності. Сьогодні лише інтегрований захист рослин, який є ідеальною комбінацією біологічних, агротехнічних, селекційно-генетичних, хімічних та інших методів, спрямованих проти комплексу шкідників та хвороб у конкретній еколого-географічній зоні на певній культурі, і при якому здійснюється регулювання чисельності шкідливих видів до економічного порогу шкодочинності і збереження дії природних корисних організмів, ставить надійний заслін перед шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур.

2.4 Використання біотехнологічних препаратів у комплексному захисті рослин

Оскільки пестициди, що використовуються для захисту рослин, мають значний негативний вплив на довкілля, виникає необхідність зменшення їхнього застосування. Вирішенням цієї проблеми може бути застосування в системі інтегрованого захисту рослин біотехнологічних препаратів на основі мікроорганізмів - антагоністів збудників хвороб рослин чи збудників хвороб шкідників рослин.

Застосування біотехнологічних препаратів для захисту рослин ґрунтується на використанні природних закономірних взаємовідносин між патогенними організмами і сприйнятливими до них макроорганізмами, що забезпечує специфічну вибірковість методу. Біопрепарати можуть мати інсектицидну, акарицидну, фунгіцидну активність або викликати загибель мишоподібних гризунів. Біологічні агенти, що є основою таких препаратів, спричинюють епізоотії в популяціях шкідників, зменшуючи їх чисельність до економічно безпечного рівня і при цьому не завдають шкоди іншим видам тварин і рослин.

Світовий збут біопестицидів становить 0,5% усього обсягу світового ринку агрохімії. З цієї кількості близько 90% біопестицидів представлено бактерією Bacillus thuringiensis - це 1-2% світового ринку інсектицидів. Про популярність препаратів на основі Bacillus thuringiensis свідчать і дані щодо кількості зареєстрованих торгових марок у деяких країнах: у США - 180, в країнах Європейської співдружності - 120, до того ж, перший Bt-препарат було зареєстровано лише в 1961 році. Щороку збут біопестицидів зростає на 10-20 відсотків.

Для раціонального і економічно доцільного використання мікробних засобів захисту рослин від шкідників та хвороб тактика застосування цих препаратів відрізняється від такої самої для хімічних пестицидів. Застосування їх за аналогією з хімічними пестицидами збіднює і знижує можливості біологічної боротьби зі шкідливими організмами. Біопрепарати діють значно повільніше, ніж хімічні пестициди. Так, наприклад, головною та істотною особливістю мікробних інсектицидів є вплив на активність харчування шкідника. А особливістю дії мікробного родентициду є виникнення епізоотії серед гризунів. Вимирання шкідників відбувається триваліший час. Але, маючи високу видову специфічність, мікроорганізми, які є основою препарату, не шкодять нецільовим організмам і природі в цілому. Вони відносно безпечні для біосфери, оскільки є не чужорідними, а взяті з самої природи.

Найрозповсюдженішими біопрепаратами є: інсектициди на основі кристалоутворюючої бацили Bacillus thuringiensis; бактородентицид на основі Salmonella enteritidis var. Isatschenko, що призводить до епізоотій окремих видів мишоподібних гризунів; інсектицид на основі гриба Beauveria bassiana; фунгіцид на основі гриба Trichoderma lignorum.

На території України дозволено до використання близько 30 біопестицидів з різною активністю (табл. 1).

Таблиця 1.

Біопрепарати для захисту рослин дозволені до використання на території України (станом на 2012 рік)

Назва

Препара- тивна форма

Діюча речовина

Заявник

Аверком

Спиртова емульсія

Streptomyces avermitilis УКМ Ас-2179

Інститут мікробіології і вірусології НАН України

Агат 25-К

т.п.

інактивовані клітини Pseudomonas aureofaciens Н16-2%, БАР культуральної рідини - 38%; глютамінова кислота - 70 мг/кг + аланін-60 мг/кг + 3-індолілоцтова кислота-18 мг/кг

ТОВ «Біозахист», м. Луцьк, Україна

Агро-Бак Плюс

р.

Bacillus subtilis M4, титр 1 х108 КУО/г препарату

ТОВ СГП «Велес-БІО» Україна

Байкал ЕМ-1У

р.

Біомаса Lactococcus lactis 47, Lactobacillus casei 21, Saccharomyces cerevisiae 76, Rhodopseudomonas palustris 108

ТОВ «ЕМ-центр Україна»

Бактородентицид зерновий

Принада

Salmonella enteritidis var. Isatschenko Л-28, 2 млрд/г

ІТІ «Біотехніка»

Бактородентицид

принада, сипуча маса

бактерії Salmonella enteritidis var. Isatschenko, титр життєздатних клітин не менше 2,0 млрд/г

ТОВ СГП Нива, АР Крим, Україна.

Бактофіл марки А 10 та Б 10

р.

Марка А - Azopirilus brasillense, Azotobacter vinelandii, Bacillus megaterium, Bacillus polymyxa, Pseudomonas fluorescens, Streptomyces albus - 3 x108 клітин/мл; марка Б - Azospirilus lipoferum, Azotobacter vinelandii, Bacillus megaterium, Bacillus circulans, Bacillus subtitis, Pseudomonas fluorenscens, Micrococcus roseus - 3 x108 клітин/мл

ТОВ «Агробіо Україна», ТОВ «Біофіл»

Бактофіт

з.п.

Спори Bacillus subtilis ИПМ - 215, титр спор - не менше 2 млрд/г

ТОВ СГП «Нива»

Бізар

р.

Pseudomonas aureofaciens B-111, титр життєздатних клітин 1010 кл./мкг препарату

ТОВ «Захист-Агро та ПП «Агро-Захист», Україна.

Вірин-Діпріон

в.р.

Поліедри вірусу ядерного поліедрозу рудого соснового пильщика, титр 1 х109 поліедрів у 1 мл,

ДСЛП «Харківлісозахист», Україна

Вірин-ЗСП

в.р.

Поліедри вірусу ядерного поліедрозу звичайного соснового пильщика, 0,5%.

ДСЛП «Харківлісозахист», Україна

Вірин-НШ

в.р.

поліедри вірусу ядерного поліедрозу непарного шовкопряду, титр 1 х109 поліедрів/мл

ДСЛП «Харківлісозахист», Україна.

Гуапсин

р.

Pseudomonas aureofaciens B-111, та В-306, титр життєздатних клітин 1010 мкг препарату

ТОВ «Захист-Агро та ПП «Агро-Захист», Україна.

Ембіко (Емпробіо)

р.

Lactobacillus casei 21, Lactococcus lactis 47, Phodopseudomonas palustris 108, Saccharomices cerevisiae 76, продукти життєдіяльності мікроорганізмів, титр препарату 107-108

ТОВ «Пансіонат «Орбіта-2» Україна

Клепс

в.р.п.

Klebsiella oxytoca BH-13-10 x109, Bacillus mucslaginosus B-4901-10 x108 kyo/г

ТОВ НВЦ «Енергія» Україна

Лепідоцид

в.р.

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, 3 серотип, титр 1,5x109 спор/мл

ТОВ СГП «Нива»

Мікосан В та Н

в.р.к.

Лужний екстракт афілофорального гриба Fomes fomentarius - 30 г/л, хітозан - 0,5, ВАС - 100 г/л

НВФ ТОВ «Мікотон-Аглікон»

Планриз БТ

в.с.

Pseudomonas fluorenscens АР-33, 5x109 м. кл/мл

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»

Поліміксобактерин

Bacillus polymyxa KB, титр-55х109 клітин/г сухої форми

Інститут с/г мікробіології УААН, Чернігів

Псевдо-бактерин-2

в.р.

Pseudomonas aureоfasiens BS 1393, не менше 2х109 КУО/мл

ТОВ СГП «Нива»

Родента БІО

Зернова принада

Salmonella enteritidis var. Isatschenko K-28, 2,2 млрд/г

ЗАТ «НВЦ «Черкаси Біозахист»

Сезар

р.

Pseudomonas aureofaciens B-306, титр життєздатних клітин 1010 мкг препарату

ТОВ «Захист-Агро та ПП «Агро-Захист», Україна

Триходермін БТ

п.

Спори гриба Trichoderma lignorum, штам М-40, титр спор 1-10 млрд/мл

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»

Трихофіт

р.

спори гриба Trichoderma lignorum, титр - 2,0 млрд/мл

ТОВ «Захист-Агро» Україна, Одеська обл.

Фітодоктор (Спорофіт)

п.

живі культури Bacillus subtilis IMB B-7100 Д26, титр не менше 5*109 в 1 г

ДП «Ензим» ЗАТ «Ензим» Україна

Фітоцид

р.,с.

Фітоцид, р. (Bacillus subtilis - 1,0x109 - 1,0х1010 КУО/мл); Фітоцид, с. (Bacillus subtilis - 1,0x1010 КУО/мл)

ПП «БТУ-Центр»

Фунгістоп (триходермін)

р.

Спори гриба Trichoderma viride, штам 16 ЦКМ F-59M

ТОВ СГП «Нива»

Біотехнологічні препарати для захисту рослин від шкідників та хвороб класифікують в залежності від природи біологічного агенту на вірусні, бактеріальні, протозойні, грибні.

3. Препаративні форми біопестицидів

Отримання біотехнологічних препаратів передбачає не лише отримання в достатньому обсязі біологічно активної речовини чи мікроорганізмів, а й створення препаративних форм, які дозволяють тривалий час підтримувати вихідні властивості біотехнологічних об'єктів та забезпечують оптимальний контакт з шкідливим організмом. Для цього використовують наповнювачі, консерванти, активатори, емульгатори, причіплювачі, піноутворюючі речовини.

Як наповнювачі у складі біотехнологічних препаратів можуть бути використані рідкі (вода, гліцерин, олії) та тверді (глини, знежирене борошно сої, насіння бавовнику) речовини. Всі ці речовини є біологічно інертними.

Біотехнологічні препарати для захисту рослин випускають у різних формах: дусти, гранули, капсули, змочувані порошки, пасти, концентрати масляних емульсій.

Порошки, що змочуються, - механічна суміш діючої речовини нейтрального наповнювача з додаванням поверхнево-активних речовин. При змішуванні з водою вони утворюють суспензії. Випускаються також заводські водні концентрати суспензії.

Концентрат емульсії - це суміш розчину технічного продукту діючої речовини в органічному розчиннику з емульгатором. Для виготовлення робочої рідини заводський препарат розводять водою до одержання водної емульсії потрібної концентрації.

Водні розчини - технічні продукти деяких пестицидів, які добре розчиняються у воді, тому випускаються у формі концентрованого розчину, який розводять водою подібно до концентрату емульсій.

Гранульовані пестициди - препарати у формі гранул розміром 1 - 4 мм, що складаються із суміші пестициду і наповнювачів (суперфосфату, комплексних мінеральних добрив) і призначені для поверхневого розсіювання або внесення у ґрунт. Гранульовані пестициди є однією з перспективних форм пестицидів. Ця форма дозволяє найбільш ефективно регулювати вихід діючої речовини в навколишнє середовище і обмежити її дію.

Дусти - порошкоподібні препарати для обпилювання. Вони складаються з діючої речовини і нейтрального наповнювача. Діючої речовини в дуетах не більше 15 %.

Пасти - за консистенцією нагадують замазку, вміщують діючу речовину і воду. Використовуються для обмазування ран плодових культур, а також для виготовлення суспензії.

У формі дустів можна виготовляти вірусні, грибні та протозойні препарати. Дусти - це суміш діючої речовини з наповнювачем і відповідними добавками у вигляді порошків. Гранульовані та капсульовані препарати найчастіше застосовують проти шкідників, які живуть у ґрунті, та кореневих патогенів. Гранули й капсули при цьому захищають діючі компоненти препарату від шкідливої дії факторів навколишнього середовища. В гранулах активна речовина розподілена рівномірно, а в капсулах вкривається захисною оболонкою. Як захисні матеріали звичайно використовують полімери. Величина гранул коливається в межах від 0,2 до 1 мм. Змочувані порошки найширше застосовують у захисті рослин. До їх складу, як обов'язкові компоненти, входять змочувачі та стабілізатори, що забезпечують швидке утворення суспензії і повільне осадження твердих часток. Пасти або концентрати стабілізованих суспензій практикують при виробництві тих біологічних препаратів, до складу яких входять мікроорганізми. Особливе значення при виробництві паст має введення до їх складу консервантів, що запобігають розвитку сторонньої мікрофлори. Наприклад, гліцерину. У формі концентратів масляних емульсій можуть бути виготовлені вірусні й бактеріальні препарати. Масляні емульсії містять емульгатори і солярові дистиляти нафти.

Література

1. Бровдій В.М., Гулий В.В., Федоренко В.П. Біологічний захист рослин: Навчальний посібник. - Київ.: Світ, 2004. - 348 с.

2. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. - М.: Мир, 2002. - 589 с.

3. Картель Н.А., Кильчевский А.В. Биотехнология в растениеводстве. - Мн.:Тэхналогія, 2005. - 310 с.

4. Дьяков Ю.Т., Озерецковская О.А., Джавахия В.Г., Багирова С.Ф. Общая и молекулярная фитопатология. - М.: Изд-во Общ. Фитопатологов, 2001. - 302 с.

5. Франц И., Криг А. Биологические методы борьбы с вредителями. - М.: Колос, 1984.

6. Сельскохозяйственная биотехнология/ Под ред. Шевелухи В.С. - М.: Выс. школа. - 1998. - 416 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дослідження стійкості сільськогосподарських рослин до шкідників. Методика польової оцінки рівня стійкості селекційного матеріалу. Застосування мікробіологічних препаратів в інтегрованих системах захисту сільськогосподарських культур від шкідників.

  отчет по практике [36,3 K], добавлен 11.05.2015

 • Віруси у захисті рослин. Використання бакуловірусів для захисту рослин. Бактерії, що спричинюють хвороби комах, та препарати для захисту рослин. Препарати на основі Bacillus thuringiensis. Безпечність мікробіологічних препаратів захисту рослин.

  контрольная работа [633,4 K], добавлен 25.10.2013

 • Найпоширеніші ентомофаги шкідників сільськогосподарських рослин. Морфологія, анатомія, біологія розвитку окремих видів шкідників. Календарний план проведення робіт із захисту рослин. Екологічне обгрунтування інтегрованого захисту насаджень від шкідників.

  курсовая работа [249,3 K], добавлен 01.09.2014

 • Методи захисту сільськогосподарських культур від комах, шкідників і хвороб. Обґрунтування вибору пестицидів для проведення заходів хімічного захисту пшениці від шкідливих організмів. Календарний план проведення заходів захисту пшениці від шкідників.

  курсовая работа [83,4 K], добавлен 13.11.2010

 • Видовий склад основних шкідників картоплі та їх шкідлива чинність. Основні особливості розвитку найголовніших шкідників і захисні заходи на картоплі. Методика виявлення та обліку кількості шкідників сільськогосподарських культур, методи їх захисту.

  курсовая работа [34,9 K], добавлен 26.10.2009

 • Аналіз комплексу захисних заходів з застосуванням біологічного методу боротьби з шкідниками. Загальна біологічна класифікація трихограми. Вивчення найпоширеніших шкідливих організмів, проти яких використовують трихограму. Технологія розведення трихограми.

  курсовая работа [958,1 K], добавлен 27.09.2014

 • Цілі та етапи трансформації рослин. Основні методи та напрями створення генетично модифікованих сільськогосподарських культур. Основні етапи агробактеріальної трансформації рослин. Гени-маркери для відбору трансформантів та регенерація трансформантів.

  контрольная работа [3,3 M], добавлен 25.10.2013

 • Шкідники та хвороби сільськогосподарських овочевих, зернових та технічних культур: зернобобових, цукрових буряків, картоплі. Ураження садів та ягідників. Види багатоїдних шкідників. Агротехнічні заходи боротьби, використання хімічних препаратів.

  лекция [39,0 K], добавлен 01.07.2009

 • Оцінка товарного асортименту засобів захисту рослин та методів їх продажу на ринку України. Підвищення ефективності використання засобів захисту рослин з урахуванням позиціонування та маркетингу. Вивчення рекомендованих норм внесення кожного пестициду.

  дипломная работа [962,2 K], добавлен 18.01.2013

 • Головні методи захисту рослин. Вплив протруювання насіння на врожайність. Огляд конструкцій машин для навантаження та протруювання насіння. Методи знезаражування насіння сільськогосподарських культур. Охорона праці при роботі з комбінованою машиною.

  дипломная работа [4,4 M], добавлен 26.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.