Аналіз засобів захисту рослин

Оцінка товарного асортименту засобів захисту рослин та методів їх продажу на ринку України. Підвищення ефективності використання засобів захисту рослин з урахуванням позиціонування та маркетингу. Вивчення рекомендованих норм внесення кожного пестициду.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 18.01.2013
Размер файла 962,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

45

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Дослідження ринку засобів захисту рослин в Україні

1.1 Стан та перспективи ринку засобів захисту рослин

1.2 Сучасне виробництво та проблеми його розвитку в Україні

1.3 Вимоги до якості засобів захисту рослин

Розділ 2. Товарознавча оцінка асортименту та якості захисту рослин ТОВ «АгроХімТехнологія»

2.1 Порівняльна характеристика асортименту засобів захисту рослин

2.2 Дослідження властивостей та якості засобів захисту рослин

2.3 Споживчі переваги щодо асортименту та якості засобів захисту рослин

2.4 Експертна оцінка споживних властивостей та якості засобів захисту рослин

Розділ 3. Оцінка технології торгівлі засобів захисту рослин в ТОВ «АгроХімТехнологія»

3.1 Аналіз торговельно-економічної діяльності підприємства

3.2 Сучасний стан технології торгівлі засобами захисту

3.3 Шляхи удосконалення технології торгівлі засобами захисту рослин

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Вступ

Актуальність теми: на сучасному етапі розвитку Українського ринку непродовольчих товарів, особливої значущості набуває створення та підтримка актуального товарного асортименту, також велику роль у здійснені підприємницької діяльності відіграють методи та форми продажу даної групи товарів, а саме засобів що призначені для захисту рослин. Доки існуватиме виробництво і товар, до тих пір буде актуальна проблема створення відповідного товарного асортименту.

Беручи до уваги насиченість вітчизняного ринку великою кількістю виробників і торгівельних марок, як вітчизняного так і закордонного походження, часто постає проблема формування належного асортименту засобів захисту рослин, так як потреба у цих препаратах з кожним роком збільшується в Україні. Саме тому і була обрана дана тема роботи, так як вона, на мою думку є актуальна в наш час.

Враховуючи велику насиченість ринку різноманітними товарами непродовольчої групи, а саме засобів захисту рослин нового асортименту із використанням нової сировини і методів виробництва у нетрадиційному для споживача оформленні, товарознавець у своїй роботі повинен чітко дотримуватись правил, встановлених нормативними документами, зокрема ГОСТ 12.3.041-86 «Пременение пестецыдов для защиты растений», і стандартами що до якості і відповідності товару встановленим нормам, порядкам, також до обов'язків товарознавці входить вивчення ринку товарів даної групи і підвищення рівня ефективності даного асортименту товарів та методів його продажу.

Обєми врожаїв і потреба в них щорічно зростає, і питання захисту сільськогосподарських культур постає дуже гостро як на державному, так і на приватному ринках України, кожен з них бажає захистити і примножити свої врожаї і тому використання в тій чи іншій мірі засобів захисту рослин є невідємною процедурою для отримання бажаного результату підприємницької діяльності і врожаїв.

Для формування якісного і правильного асортименту товарів, товарознавець повинен детально ознайомитись з усіма можливими постачальниками, асортиментом запропонованої продукції, та обрати ті, які на його думку ідеально підійдуть для реалізаціїї на ринку України, та обрати максимально вигідні методи продажу.

В сучасному світі частка насиченості ринку непродовольчими товарами є дуже високою, і в декілька раз перевищує попит на деякі групи товарів, в тому числі і ринок засобів захисту рослин, більша частина якого припадає на іноземних виробників.

Обєктом дипломної роботи є засоби захисту рослин, що реалізуються на приватному підприємстві ТОВ «Агрохімтехнологія».

Засоби захисту рослин - це товари, які користуються високою популярністю в аграрній промисловості на державному рівні.[7]

Предметом дослiдження є оцінка товарного асортименту засобів захисту рослин та методів їх продажу на ринку України.

Структура роботи - робота містить 3 розділи, 8 рисунки, 13 таблиць, 3 додатки та 64 джерелa літератури, та викладена на 92 сторінках друкованого тексту.

Розділ 1. Дослідження ринку засобів захисту рослин в Україні

1.1 Стан та перспективи ринку засобів захисту рослин

Розвиток ринку хімічних засобів захисту рослин в Україні знаходиться в прямій залежності від загального рівня розвитку сільського господарства в цілому. Засоби захисту рослин дуже часто є ключовим елементом при вирощуванні сільськогосподарських культур. Одночасно із становленням сільського господарства України будуть збільшуватись і обсяги використання засобів захисту рослин, тому формування повноцінного ринку є безперечним явищем.[6]

У цьому році зростання ринку засоби захисту рослин злегка сповільнилося в порівнянні з попередніми роками, у зв'язку з погодними умовами, складнощами з фінансування та дефіцитом продуктів. Наступний рік не обіцяє істотних поліпшень. Однак,в перспективі ринок засобів захисту рослин України має подвоїтися.

Ринок засобів захисту рослин в Україні досить специфічний, йому притаманні свої особливості, обумовлені невеликою кількістю конкурентів і тим, що це товар не широкого споживання, для його реалізації і для його продажу потрібен особливий підхід, що проявляється як у маркетингу, так і фінансових розрахунках між продавцем та споживачем. [20,47]

Ринок засобів захисту рослин в останні роки зростав, і в минулому маркетинговому році сягав приблизно 320 млн. Цього року він трохи знизився - до 290-300 млн дол. Це дорівнює більше половини ринку, який був до розпаду Радянського Союзу, тоді мали 550-570 млн дол., якщо перевести на наші ціни.

За словами начальника департаменту постачання Bayer CropScience Світлани Слатіної, в 2007 р. на гектар землі в Україні витрачалося 4 дол. засобів захисту рослин, тоді як у Польщі - 20 дол., у Франції та Німеччині - 110 євро.

Близько 95% ринку засобів захисту рослин в Україні контролюється зарубіжними компаніями, що призвело до цінового диктату для товаровиробників сільськогосподарської продукції. В той самий час вітчизняні виробники засобів захисту рослин мають всі передумови виробництва в повному обсязі тих препаратів, які зареєстровані іноземними компаніями в Україні.[51]

Тому ринок засобів захисту рослин - один з найбільш динамічних світових ринків, пов'язаних із сільським господарством. Очевидна сьогоднішня тенденція на ринку засобів захисту рослин - це скорочення пестицидного навантаження на гектар із збільшенням ціни його обробки: препарати стають більш сильними і дорогими. Прикладом цьому може служити ринок зернових, який незважаючи на скорочення площ, виріс за рахунок високої частки використання інсектицидів і гербіцидів на зріджених посівах. [50]

Науковцями в даній галузі обґрунтовані основні напрями підвищення ефективності використання засобів захисту рослин з урахуванням позиціювання та маркетингу на ринку засобів захисту рослин, розроблені та обґрунтовані моделі оптимізації використання засобів захисту рослин, доведено їх вплив на ефективність вирощування сільськогосподарських культур на підприємствах (регіонах) аграрного сектора, запропонований комплекс організаційно-економічних заходів підвищення ефективності функціонування ринку засобів захисту рослин, які визначають основні етапи реалізації державної політики щодо виробництва та підвищення ефективності їх використання.[20]

У наступні роки прогнозується збільшення частки засобів захисту рослин на ринку України до 15%, і фірмам-виробникам оригінальних пестицидів буде дуже важко конкурувати на деяких сегментах ринку.

Також очікується відміна повернення ПДВ при проведенні експортних операцій, що (в разі прийняття) також істотно вплине на ринок. Велика кількість препаратів купується за зовнішньоекономічними контрактами. Щодо структури використання пестицидів, то в наступні роки вона зміниться в бік фунгіцидів та інсектицидів.[20]

Сьогодні ринок України не насичений засобами захисту рослин. Відомо, що споживачі засобів захисту рослин не мають великого вибору і доцільно було б мати на ринку, зокрема, препаратів фунгіцидної групи, які відповідали б за якістю та ціною запитам споживачів. Але фунгіциди взагалі є найдорожчими із пестицидів, тому збільшення їх попиту та пропозиції можна очікувати в разі збільшення платоспроможності сільськогосподарських товаровиробників та підвищення ефективності їх використання. З іншої сторони, зазначимо, що хімічні засоби захисту рослин - це не панацея для будь-якої країни і України зокрема, а виробнича необхідність.

Одним із шляхів підтримки вітчизняних виробників засобів захисту рослин є мито на препарати, що імпортуються, але можуть вироблятись на українських хімічних підприємствах. Як засвідчили дослідження, це дозволить знизити вартість засобів захисту рослин на 20-40% та отримати додаткові надходження в бюджет.[23]

Слід зазначити, що економічні проблеми формування ринку засобів захисту рослин в Україні в останні роки практично не досліджувалися. Відсутність прикладних методів оцінки та функціонування ринку засобів захисту рослин і зумовили вибір теми, задач та структури дисертаційного дослідження.

Рекомендовані норми внесення кожного пестициду суворо аргументовані і передбачають усі необхідні вимоги охорони здоров'я і природи. Але практикою захисту рослин як вносились корективи, так і продовжує вноситись.

Отже, перед нами два підходи, кожний зі своїми позитивними і негативними сторонами. Вибір найбільш прийнятного залежить від конкретного виробника. Можна лише запропонувати кілька принципових організаційних схем, що забезпечують однаковий рівень збереження врожаю - 85-95%, але з різним ступенем наукоємкості та затрат праці:

1.Основа залишається хімічною на 90%, але захист будується на інформаційній основі точних фітосанітарних обробок. Забезпечує 10-30% економії засобів, які витрачаються на захист при традиційних методах.

2.Інтегрований захист з базовою основою (6%) при застосуванні біологічних засобів захисту рослин (20%). Прогнозується не менш як 30% економії на засоби захисту і паливно-мастильні матеріали, проти традиційного методу підвищення біологічної урожайності на 3-5%.

3. Інтегрований захист з базовою біологічною основою (близько 50% біологічних засобів захисту рослин, не більш як 10% питомої ваги корисних організмів з природного фонду, 3% інтерференції, 37-42% агрохімічних прийомів). [43]

У перших два роки очікується 30-40% економії засобів, що витрачаються на захист, на фоні підвищення біологічної врожайності не менш як 20%.

Для забезпечення заходів щодо збереження врожаю від шкідників, хвороб та бур'янів у сільськогосподарських підприємствах України необхідно проводити боротьбу на 29-35 млн. га сільськогосподарських угідь, а фактично обробляється близько 50% площ (Таблиця 1)

Табл. 1 Динаміка використання засобів захисту рослин в Україні

Рік

Обсяг використання

Використання загальної площі під ЗЗР

Інсектицид

Фунгіцид

Гербіцид

Усього

тис.т

млн.га

тис.т

млн.га

тис.т

млн.га

тис.т

млн.га

у % до 1999 р.

1999

24,0

9,7

26,6

7,2

52,4

10,8

103

28,1

100

2000

17,2

9,2

25,4

6,1

43

9,8

85,6

25,1

91,1

2001

14,2

8,2

19,7

4,4

35,9

8,8

69,8

21,4

76,9

2002

8,7

7,1

15,6

3,4

36,0

9,3

60,3

19,8

71,2

2003

4,2

5,7

11,5

2,4

29,7

9,0

45,4

17,1

61,2

2004

2,9

5,8

8,9

2,6

20,1

8,3

31,9

16,7

59,8

2005

2,2

6,1

7,6

2,1

17,4

8,0

27,2

16,2

58,0

2006

2,1

7,9

6,4

2,5

15,1

9,1

23,6

19,5

70,5

2007

1,5

7,7

6,3

1,8

11,6

7,9

19,4

17,4

62,3

2008

1,2

5,3

5,5

1,2

6,3

4,7

13,0

11,2

39,9

2009

1,2

6,3

6,1

1,2

5,8

4,4

13,1

11,9

42,3

2010

1,8

6,8

5,6

1,7

7,9

7,2

15,3

15,7

56,2

2011

1,7

6,5

5,4

1,8

8,4

7,7

15,5

16,0

56,9

Наші розрахунки показують, що потреба в засобах захисту рослин для України у попередньому році становить 15,5 тис.т, з них:

інсектицидів -1,7, тис. т.

фунгіцидів - 5,4 тис. т.

гербіцидів - 8,4 тис. т.

У цілому потреба в хімічних і біологічних засобах захисту рослин залежить від структури та обсягу посівних площ, фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь, асортименту пестицидів, асортименту сортів сільськогосподарських культур.

Слід зазначити, що вартість засобів захисту рослин коливається залежно від якості препаратів та фірм-виробників.

Так, наприклад, вартість гербіцидів для вирощування цукрового буряка коливається від 59 грн./га (Фюзілад Форте, 150 Е С к.е.) до 351 грн/га (Синбетан Мікс к.с.).

У той самий час, вітчизняні аналоги засобів захисту рослин дешевші на 20-40% (Таблиця 2).

Але, враховуючи той факт, що майже 95% препаратів на ринку України є імпортного походження, це призводить до цінового диктату для товаровиробників .

Табл. 2 Вартість засобів захисту рослин при вирощуванні цукрових та кормових буряків, 2010 р.

Препарат

Норма внесення, (л/га, кг/га)

Вартість без ПДВ гектарної норми, грн./га

Гербіциди

Тайфун к.е.

1,6 - 2,6

106,77 - 173,5

Ептам 6Е, к.е.

2,8 - 5,6

89,54 - 179,1

Дуал Голд 960 ЕС,к.е.

1,0 - 1,6

115,02 - 184,0

Фюзілад Форте,150 ЕС к.е.

0,5 - 1,0

1,0 - 2,0

58,45 - 116,89

116,89 - 233,8

Бурефен новий,16 % к.е.

5,5

249,43

Біфор, к.е.

6,0

287,82

Синбетан Мікс. к.с.

6,0

351,6

Альто Супер 330 ЕС, к. е.

0,5

97,28

Фунгіциди, інсектициди

Альтекс 100, к. е.

0,1 - 0,25

8,0 - 20,0

Карате 25 WG,вг

0,125 - 0,25

12,53 - 25,05

Акцент, к. е.(Аналог)

0,5 - 1,0

16,05 - 32,09

Базудін, 600 ЕW, в.е.

0,8

47,33

Актара 25 WG, в.г.

8,0 - 20,0

80,0

Отже, дослідивши внутрішній ринок засобів захисту рослин в Україні, можна зробити наступні висновки: обсяги використання засобів захисту рослин на пряму залежить від загального рівня розвитку сільського господарства в цілому. Засоби захисту рослин дуже часто є основним елементом при вирощуванні сільськогосподарських культур. Одночасно із становленням сільського господарства України будуть збільшуватись і обсяги використання засобів захисту рослин, тому формування повноцінного ринку є безперечним явищем. Ринок України в сучасний час є переповнений саме закордонними препаратами так як їхня якість і популяція в цілому є значно вища за популяцію сучасних вітчизняних виробників, і в зв'язку з цим споживачі віддають перевагу саме закордонним торговим маркам і виробникам, та к як їх є більшість. [44]

1.2 Сучасне виробництво та проблеми його розвитку в Україні

Виробництво на хімічних підприємствах України пестицидів за формуляцією з імпортної діючої речовини дає змогу скоротити в середньому на 10% витрати на забезпечення сільського господарства відповідними засобами захисту рослин за рахунок використання вітчизняних розчинників та наповнювачів, зменшення транспортних витрат, залучення до виробництва персоналу з більш низьким рівнем заробітної плати.

Вітчизняна компанія «Укравіт» - це один з найбільших і найуспішніших національних виробників засобів захисту рослин. Широкий асортиментний ряд в цьому сегменті дозволяє компанії щорічно випускати близько 10 тисяч тон готової продукції для забезпечення багатогалузевих господарств та приватного сектору якісним засобами захисту рослин. [57]

Сьогодні компанія пропонує інноваційні та бюджетні рішення для сільськогосподарських виробників усіх ґрунтово-кліматичних зон України з використання високоякісних хімічних засобів захисту рослин. «Укравіт» допомагає оптимізувати витрати виробника на захист посівів та досягти максимальної рентабельності виробництва як у багатогалузевих господарствах, так і в приватному секторі.[51]

Продукція компанії «Укравіт» відрізняється своєю «класичною» оригінальністю і вже 12 років задовольняє смаки сільськогосподарських виробників.

Препарати компанії забезпечують максимальний захист сільськогосподарських культур від комплексу шкідливих видів комах, кліщів, гризунів, збудників хвороб рослин (грибів, бактерій, вірусів, мікоплазм), а також бур'янів.

«Укравіт» - аграрна компанія, один з лідерів ринку засобів захисту рослин.

Основними напрямками діяльності компанії є виробництво та продаж пестицидів, добрив з мікроелементами, засобів для знищення гризунів та побутових комах. Виробничі можливості корпорації направленні на забезпечення попиту у промисловому секторі та у сегменті приватних господарств.

Сьогодні вони пропонують інноваційні та бюджетні рішення для сільськогосподарських виробників усіх ґрунтово-кліматичних зон України з використання високоякісних хімічних засобів захисту рослин. «Укравіт» допомагає оптимізувати витрати виробника на захист посівів та досягти максимальної рентабельності виробництва як у багатогалузевих господарствах, так і в приватному секторі. З метою зменшення факторів небезпеки і захисту населення від зооантропонозних інфекцій, створення безпечних умов господарювання та проживання населення України, мінімізації економічних збитків від шкідників у народному господарстві, компанія здійснює оптовий та роздрібний продаж препаратів для дезінсекції та дератизації.

Продукція ТМ «Укравіт» відрізняється своєю «класичною» оригінальністю і уже понад 10 років задовольняє смаки всіх без винятку сільськогосподарських виробників. Препарати компанії забезпечують 100% захисту сільськогосподарських культур від комплексу шкідливих видів комах, кліщів, гризунів, збудників хвороб рослин (грибів, бактерій, вірусів, мікоплазм), а також бур'янів.

Продукція ТМ «Аптека садівника» виготовляється для господарів присадибних ділянок з метою ефективного захисту агрокультур від шкідників, хвороб та бур'янів. За допомогою сучасних препаратів - інсектицидів, фунгіцидів, гербіцидів, десикантів, протруйників насіння, родентицидів і поверхнево-активних речовин - можна підвищити продуктивність культурних рослин на 30 - 50%. [58]

Препарати ТМ «Укравіт» та ТМ «Аптека садівника» - це нове слово у розвитку систем захисту рослин і прогресивного землеробства. Їх застосування сприяє відродженню економіки села та забезпечує стабільний приріст урожаю при значному зменшенні витрат засобів виробництва, енергоносіїв і коштів.

Основною метою діяльності є:

зберегти та укріпити позиції лідера ринку засобів захисту рослин.

виготовляти високоякісну продукцію та реалізовувати ефективні технології захисту посівів.

стати надійним партнером для наших клієнтів.

Досягнення поставленої мети базується на поступовій реалізації двох основних стратегічних напрямів:

Максимальне використання та покращення існуючих активів.

Реалізація базових стратегій зростання.

Покращення використання існуючих активів

організувати максимальну локалізацію виробництва з метою гнучкого контролю собівартості продукції;

організувати найбільший склад в Центральній частині України для зберігання готової продукції та сировини з метою оптимізації логістичної функції;

організація лабораторних приміщень з сучасним обладнанням відомих світових виробників для забезпечення належного контролю за якістю виготовленої продукції;

реалізація наукового потенціалу компанії з метою створення нових ефективних технологій захисту культурних рослин.

Реалізація базових стратегій зростання

масштабне проникнення на ринок ЗЗР України з метою утримання лідируючих позицій компанії;

освоєння нових ринків збуту, в.т.ч. вихід на ринки країн СНД;

освоєння нових напрямів діяльності в агропромисловій сфері з метою диверсифікації ризиків та отримання максимальних прибутків. [57]

Для забезпечення заходів щодо збереження врожаю від шкідників, хвороб та бур'янів на сільськогосподарських підприємствах України необхідно проводити боротьбу на 25-35 млн. га сільськогосподарських угідь.

Також ще одною успішною фірмою вітчизняного походження являється ТОВ “Агро-Дельта Груп”, ця організація пропонує аграріям комплексні рішення для захисту сільськогосподарських культур від хвороб, шкідників, бур'янів і стресових для рослин погодних умов, зокрема посухи та заморозків.

Компанія є одним із провідних вітчизняних виробників високоякісних засобів захисту рослин, що динамічно розвивається.

У 2009 році державну реєстрацію одержали перші п'ять препаратів компанії, а у 2011 році перелік товарів ТОВ “Агро-Дельта Груп” налічував вже 28 пестицидів, що пройшли необхідні держвипробування та мають свідоцтва про державну реєстрацію.

Серед них -- 14 гербіцидів, 2 десиканти, 5 інсектицидів, 4 фунгіциди, 3 препарати для протруювання насіння.

У 2012 році компанія поповнила перелік своїх товарів трьома новими торговими марками -- Бекас, Дейтус, Фертус -- регуляторами росту рослин комплексної дії, що є справжньою знахідкою для зон ризикованого землеробства. Новинки вже здобули схвальні відгуки вдячних клієнтів.

ТОВ “Агро-Дельта Груп” приділяє значну увагу якості пропонованих клієнту препаратів.[59]

Товари даного підприємства виробляються на сертифікованих заводах, де контроль якості сировини та готової продукції, власне процесу виробництва, кваліфікованості персоналу та інспектування технологій відповідає жорстким вимогам міжнародних стандартів, зокрема ISO 9001:2008, GB та QB. Високий рівень управління виробництвом препаратів та охорони праці засвідчують сертифікати ISO 14001:2004 та OHSAS 18001:2001. Багатоступенева система контролю процесу виробництва наших товарів є запорукою довіри клієнтів до компанії “Агро-Дельта Груп”. 

Спрямованість діяльності ТОВ “Агро-Дельта Груп” на задоволення зростаючих потреб виробників сільгосппродукції полягає у постійній роботі над розширенням асортименту препаратів, втіленні у життя інноваційних наукових розробок, направлених на захист культурних рослин та підвищення їх урожайності.

Ефективне поєднання високої якості препаратів, інформаційного супроводу клієнтів і вигідних умов співпраці є основою успіху ТОВ “Агро-Дельта Груп” на вітчизняному ринку.

Одним із шляхів підтримки вітчизняних виробників засобів захисту рослин є мито на препарати, що імпортуються, але можуть вироблятись на українських хімічних підприємствах. Як засвідчили дослідження, це дозволить знизити вартість засобів захисту рослин на 20-40% та отримати додаткові надходження в бюджет.

Ряд препаратів українського виробника здатні контролювати небажану рослинність у посівах зернових культур, кукурудзи та цукрових буряків зокрема гербіциди, діючі речовини яких дикамба (Віктор-Зоря), який контролює однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, та 2,4-диметиламінна сіль (ДС-Зоря) - - по сходовий гербіцид системної дії для знищення широколистих бур'янів. [59]

Важливою проблемою аграрного сектору країни є збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. причому, актуальною є не тільки необхідність зростання її урожайності, але й якості.

Сучасним напрямком підвищення урожайності і якості сільськогосподарських культур є впровадження у виробництво високих енергозберігаючих технологій, які включають в себе як покращення стану рослини, так і захист її від шкідливих організмів.[53]

Спеціалісти Інституту захисту рослин НААНУ рекомендує застосовувати системи захисту рослин, в основі яких є використання пестицидів та ріст регулюючих препаратів українського виробництва.

Розроблені технології вирощування сільськогосподарських культур, в основі яких є використання пестицидів та росторегулюючих препаратів українського виробництва, які гарантують зменшення витрат на вирощування та зниження собівартості готової продукції, що важливо для економії коштів у господарствах.

Ефективність того чи іншого препарату доцільно визначати у комплексі з іншими хімікатами, що використовуються при вирощуванні певної культури.

Поряд зі зростанням ринку засобів захисту рослин зростає і прихильність споживачів до ключових гравців сектору. За рік впізнаваність брендів-лідерів у цій номінації зросла в середньому на 5%, тоді як загальний ріст ринку засобів захисту рослин у 2011 році склав 38%. Про це свідчать результати опитування в рамках щорічного конкурсу «АГРОБРЕНД», який проводиться Асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) спільно з Київським Міжнародним Контрактовим Ярмарком (КМКЯ).

Кращими виробниками агрохімічної продукції у центральних регіонах (Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області) були визнані компанії Bayer та Syngenta, які отримали 33% та 32% голосів відповідно. Наступною по впізнаваності є компанія BASF, яку визнали близько 16% респондентів. Саме з фірмами виробниками лідерами і веде свою тісну співпрацю приватне підприємство ТОВ «Агрохімтехнологія». [52]

Отже розглянувши і проаналізувавши сучасне вітчизняне виробництво засобів захисту рослин в Україні, можна зробити наступні висновки: підприємства виробники засобів захисту рослин в Україні - існують і успішно продовжують свою діяльність і в наш час, тому можна сказати що альтернатива товарам закордонного виробництва підприємства ТОВ «Агрохімтехнологія» - є, в достатньому обсязі. Пересічний споживач має повну можливість обирати - які товари йому більш підходять - вітчизняні чи закордонні. Українське виробництво в Україні процвітає і складає гідну конкуренцію товарам іноземних торгових марок.

1.3 Вимоги до якості засобів захисту рослин

На фірмі що займається реалізацією будь-якої продукції, а тим паче якщо це непродовольчі товари, такі як засоби захисту рослин, то для такої продукції встановлено спеціальні специфічні умови що її зберігання та транспортування.

Вимоги та обмеження шо до зберігання пестицидів:

Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173, та Державними санітарними правилами “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві” ДСП 8.8.1.2.001-98 встановлені вимоги щодо зберігання пестицидів, що спрямовані на усунення негативного впливу пестицидів на життя і здоров'я людей та довкілля. [9]

З порядком застосування пестицидів для захисту рослин, правилами прийому, методами випробування, упакування, маркування, транспортування та зберігання, можна означитись у відповідних нормативних документах, а саме - у стандарті ГОСТ 12.3.041 - 86 «Применение пестицидов для защити растений» требования и безопасность».

У вищевказаному нормативному документі вказано наступні вимоги:

Зберігання пестицидів допускається тільки в спеціально призначених для цього складах - базисних та витратних. До базисних складів відносяться прирейкові, пришосейні, районні, між господарчі склади, до витратних - склади господарств, тваринницьких і птахівницьких комплексів, а також інших організацій.

Зберігання пестицидів на складі допускається тільки після його погодження установами санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України, Міністерства екології та природних ресурсів і отримання паспорта.

Паспортизація здійснюється щорічно. При виявлені порушень санітарних правил паспорт вилучається і подальша експлуатація складу не допускається.

Маркування транспортної тари - по ГОСТ 14192 - 71 за нанесенням наступних додаткових даних: найменування підприємства-виробника і його товарний знак, найменування і марка продукції, зазначення дійсного стандарту.

На кожну партію пестицидів оформлюють документ по якості, в якому повинно бути вказано: : найменування підприємства-виробника і його товарний знак, найменування і марка продукції, зазначення дійсного стандарту, номер і дата видачі документа, результати дослідження, дата відвантаження, маса партії, номер партії, номер вагона, цистерни або контейнера.

Пестициди пакують у мішки, транспортують в критих транспортних засобах, також пестициди повинні зберігатись в закритих складських приміщеннях і бути поділені по маркам. [10]

З метою запобігання негативного впливу пестицидів на довкілля встановлюються санітарно-захисні зони.

Розміри санітарно-захисних зон від складів зберігання отрутохімікатів та мінеральних добрив до житлової забудови та водоймищ.

Розміри санітарно-захисних зон від складів зберігання отрутохімікатів та мінеральних добрив до житлової забудови та водоймищ, Таблиця 4

Таблиця 4 Розміри санітарно-захисних зон від складів зберігання отрутохімікатів

Пестициди, що зберігаються

Розміри санітарно-захисних зон, м

200

300

400

500

600

700

1000

Допустимі кількості пестицидів та мінеральних добрив, т

Отрутохімікати /пестициди/

до 20

21-50

51-100

101-300

301-400

401-500

>500

Мінеральні добрива I типу

-

до 50

51-100

101-300

301-400

401-500

>500

Мінеральні добрива II типу

-

-

до 200

201-400

401-600

601-800

>800

Мінеральні добрива ІІІ типу

до 100

101-500

501-1000

1001-2000

2001-3000

>3000

Мінеральні добрива ІV типу

до 500

501-1000

1001-2000

2001-4000

4001-8000

8001-10000

>10000

До I типу добрив відносяться: хлористий амоній, аміак водний, аміак рідкий аміакати, вуглеаміакати, цианомід калію, сульфат амонію, сульфат амонію натрію;

до II типу - калієва селітра, аміачна селітра, вапняно-аміачна селітра, на трієва селітра, кальцієва селітра;

до III типу - фосфоритна мука, кісткова мука, преципітат, нітрофоска, діа моній фосфат, томасшлак, суперфосфат простий порошковий, калійна сіль,сульфат калію, калімагнезія, калімаг, хлористий калій-електроліт, крейдамелена, вапняна мука /порошок/, нітрофос, термофос;

до IV типу відносяться - вапняна мука /сирого помелу/, ЖКУ, карбомід, су перфосфат простий гранульований, суперфосфат двійчастий гранульований,нітроамофоска, нітроамофос, амофос, амофоска, каініт, хлористий калій.

При зберіганні на одному майданчику отрутохімікатів та мінеральних добрив,а також добрив різних типів санітарно-захисний розрив встановлюється попереважаючому типу.

Нормативно-правові акти, що ригулюють використання пестицидів, прийняті в Україні: [10]

В Україні прийнято ряд нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері використання пестицидів.

Рамковим документом, що регулює питання поводження з пестицидами є Законі України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 року. Цей Закон встановлює загальні положення поводження з пестицидами, вимоги до проведення державних випробувань та державної реєстрації пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування, до виробництва, транспортування, реалізації, зберігання, застосування, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів, реалізації державної політики, здійснення державного нагляду і державного контролю за додержанням законодавства про пестициди, якості за критеріями безпечності сільськогосподарської сировини і харчових продуктів та встановлює відповідальність за порушення законодавства про пестициди.[20]

26 вересня 2002 року Україна приєдналася до Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі, прийнятої 10 вересня 1998 року. Ця Конвенція спрямована на врегулювання міжнародної торгівлі окремими небезпечними хімічними речовинами з метою охорони здоров'я людини та навколишнього середовища від потенційного шкідливого впливу та заохочення їх екологічно обґрунтованого використання шляхом сприяння обміну інформацією, запровадження процедури прийняття рішень щодо їхнього імпорту та експорту на національному рівні.[47]

В Україні ухвалено ряд нормативно-правових актів, що спрямовані на конкретизацію вимог Закону “Про пестициди і агрохімікати”.

До них належать:

Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, ведення переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 р. №295,

Порядок надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 р. №288,

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.1996 р. №226 “Про державний нагляд і державний контроль за додержання законодавства про пестициди і агрохімікати”,

Порядок застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, та в зонах надзвичайних екологічних ситуацій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.1996 р. №92,

Порядок вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.1996 р. №354

Методика вилучення, утилізації та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, що зазнали впливу пестицидів та агрохімікатів і непридатні до використання, затверджена Першим заступником Головного державного санітарного лікаря України від 07.03.1996 р. за N 5.08.07/306,

Порядок державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.1995 р. №881,

Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, затверджений постановою Кабінетів Міністрів України від 18.09.1995 р. №746,

Тимчасове положення про державні випробування та реєстрацію хімічних, біологічних засобів захисту, феромонів та регуляторів росту рослин і добрив в Україні, затверджене наказом Державної міжвідомчої комісії України у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив від 15.06.1995 р. № 22,

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів, оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету промислової політики України від 22.02.2001 р. № 40/70,

Порядок надання погодження на одержання ліцензії на імпорт інсектицидів та родентицидів, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.11.2000 р. № 197 тощо.

Вимоги що до транспортування пестицидів зазначені у нормативних документах, а саме ГОСТ 14189-81, і мають наступний зміст: пестициди транспортуються усіма видами транспорту в критих транспортних засобах, у відповідності з правилами перевозки небезпечних вантажів, діючих на данний вид транспорта [9].

Пестициди належать до небезпечних вантажів, а тому в законодавстві України встановлені вимоги до їх транспортування та виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Держава з метою захисту інтересів людини та суспільства загалом встановлює певні вимоги щодо здійснення відповідних видів діяльності.

Необхідність державного регулювання поводження з пестицидами зумовлена:

пріоритетністю збереження здоров'я людини і охорони навколишнього природного середовища по відношенню до економічного ефекту від застосування пестицидів і агрохімікатів;

підконтрольністю їх ввезення на митну територію України, реєстрації, виробництва, зберігання, транспортування, реалізації і застосування;

обґрунтованістю їх застосування;

мінімалізацією використання пестицидів за рахунок впровадження біологічного землеробства та інших екологічно безпечних, нехімічних методів захисту рослин;

безпечністю для здоров'я людини та навколишнього природного середовища під час їх виробництва, випробування і застосування за умови дотримання вимог, встановлених державними стандартами, санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними документами;

єдністю державної політики щодо діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами.

Підприємницька діяльність з виробництва та оптової, роздрібної торгівлі пестицидами підлягає обов'язковому ліцензуванню. Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Маркування пестидів повинно здійснюватись згідно з державним стандартом ГОСТ Р 51247 - 99 «Пестициди. Общие технические условия», де вказано: маркування повинно здійснюватись відповідно ГОСТ 1418 «Пестициды. Правила приемки, методы отбора проб, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», маркування пестицидів призначених для особистого використання - по ОСТ (галузеві стандарти) 6-15-90.3, упаковка по ГОСТ 14189. [10]

Крім маркування, що характеризує продукцію, на тару з пестицидами наносять попереджувальну смугу, колір якої повинен відповідати кожній з груп пестицидів, а саме:

Червоний - гербіциди;

Білий - дефоліанти;

Чорний - інсектициди;

Зелений - фунгіциди;

Синій - протруйники;

Жовтий - феромони (атрактонти). [10]

Суб'єкт господарювання повинен мати наступне:

1) складські приміщення для зберігання пестицидів та агрохімікатів, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та правилам техніки безпеки і мають санітарні паспорти, засвідчені санітарно-епідеміологічною службою, органами державного пожежного нагляду, спеціально уповноваженими органами з питань екології та природних ресурсів, станцією захисту рослин;

2) сертифікати якості пестицидів та агрохімікатів;

3) регламент провадження торгових операцій;

4) інструкції з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, затверджені керівником та станцією захисту рослин;

5) посадові інструкції;

6) позитивні висновки санітарно-епідеміологічної служби, органів державного пожежного нагляду, спеціально уповноважених органів з питань екології та природних ресурсів щодо відповідності торгових приміщень санітарно-гігієнічним вимогам, правилам техніки безпеки, екологічної безпеки.

Законодавством можуть бути передбачені й інші вимоги щодо здійснення діяльності з використання пестицидів, приклад наведено у Таблиці 5

Табл. 5 Вимоги що встановлені для зберігання, транспортування та реалізації хімічних препаратів , а саме засобів захисту рослин

Вид діяльності

Вимоги щодо здійснення діяльності

виробництво

Ліцензування;

транспортування

страхування використання;

допуск (посвідчення) особи на право роботи з пестицидами;

реалізація

Ліцензування;

допуск (посвідчення) особи на право роботи з пестицидами;

зберігання

допуск (посвідчення) особи на право роботи з пестицидами;

застосування

страхування використання пестицидів- допуск (посвідчення) особи на право роботи з пестицидами;

дозвіл на застосування пестицидів, які становлять підвищену небезпеку;

утилізація, знищення та знешкодження

допуск (посвідчення) особи на право роботи з пестицидами

Законодавством також передбачено дотримання вимог щодо безпечного поводження з пестицидами. Умови провадження діяльності з використання пестицидів, у тому числі їх транспортування, зберігання, встановлюються у чинному законодавстві України, порушення якого тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність.[20]

Пестициди як вантажі за ступенем небезпечності поділяються на: легкозаймисті рідини, легкозаймисті речовини та матеріали, речовини, що окислюються, органічні перекиси, отруйні (токсичні речовини), їдкі та корозійні речовини, інші небезпечні речовини.

Пестициди перевозяться тільки у спеціально виділених для цих цілей транспортних засобах, у відповідній тарі та залежно від класу небезпечності підлягають обов'язковому спеціальному маркуванню.

пестициди високого ступеня небезпечності перевозяться у сталевих барабанах, бочках, спеціальних контейнерах;

пестициди середнього ступеня небезпечності перевозяться у тарі з полімерних матеріалів, дерев'яних ящиках;

пестициди низького ступеня небезпечності перевозяться у паперових, картонних мішках [12].

Таким чином, проаналізувавши усі вимоги що встановлені до зберігання та транспортування засобів захисту рослин на підприємств «Агрохімтехнологія», можна зробити висновок, що дане підприємство дотримується усіх вищевказаних норм зберігання товару. Склади товару знаходяться за межами міста, у віддалених від водоймищ місцях, товар знаходиться у спеціальні захисній транспортній тарі, що дозволяє безпечно та надійно зберігати продукцію стальки часу, скільки це потрібно до того моменту як даний товар буде придбаний, і безпосередньо відправлений замовнику.

Такі склади відповідають усім санітарно-технічним нормам і оснащено відповідною матеріально-технічною базою.

Відповідальна особа, а саме завідувач складу веде чіткий контроль над умовами та строками зберігання продукції, і всі надходження та вибуття товару фіксує у журнал реєстрацій.

Хімічний метод захисту рослин є одним з найпоширеніших і полягає в застосуванні хімічних речовин, які мають назву пестициди. Цей засіб має великі переваги перед усіма іншими: по-перше, діє досить швидко; по-друге, він економічний; по-третє, може застосовуватися проти всіх шкідливих об'єктів.

Отже, розглянувши, та взявши до уваги усі вищевказані нормативні вимоги та стандарти роботи що до транспортування, зберігання та реалізації засобів захисту рослин, можна зробити наступні висновки так як даний від продукції є непродовольчим і до того ж хімічним препаратом то і вимоги до них встановлюються суворо і чітко.

Так як підприємство яке займається оптовою реалізацією засобами захисту рослин ТОВ «Агрохімтехнологія» працює на ринку непродовольчих товарів вже не один рік, то можна зауважити що за час своєї діяльності зуміло налагодити систему чіткого і відповідального контролю за процесом зберігання, транспортування, складування та реалізації хімічних препаратів. Для цього на підприємстві є відповідальна особа яка займається організацією і забезпеченням відповідного стану матеріально-технічної бази яка б давала змогу якісно виконувати свою роботу, а саме відповідально ставитись до усіх етапів проходження товару від виробника до кінцевого замовника, включаючи процес транспортування, складування, та зберігання товару.

Розділ 2. Товарознавча оцінка асортименту та якості захисту рослин ТОВ «АгроХімТехнологія»

2.1 Порівняльна характеристика асортименту засобів захисту рослин (ЗЗР)

Підприємство оптової торгівлі «Агрохімтехнлогія» на ринку України займається наступними видами діяльності, а саме: оптова торгівля хімічними продуктами, вирощування зернових культур, допоміжна діяльність в рослинництві, оптова торгівлю квітами та рослинами, надання в оренду сільськогосподарських машин, надання ландшафтних послуг, і в тому числі оптова торгівля засобами захисту рослин.

На підприємстві «Агрохімтехнологія» реалізується товар 2-х виробників: Nufarm, та BAYER. Це товари закордонного виробництва що є дуже поширені в Європі, та далеко за її кордонами.

Країна-виробник, з якої надходить продукція, тобто країна яка безпосередньо постачає товар для реалізації в Україні, і у Вінниці - Німеччина.

Ось наприклад одна з них - компанія «Nufarm», із штаб-квартирою в Мельбурні, Австралії - всесвітньо відома агрохімічна компанія. «Nufarm» входить до вісімки найбільших агрохімічних виробників засобів захисту рослин.

Уже кілька десятиріч поспіль засоби захисту рослин від «Nufarm» доводять свою ефективність у багатьох країнах світу. Ця компанія є провідною в світі з виробництва препаратів на основі 2,4-Д, МЦПА, гліфосату, сполук міді тощо.

Прибутковість будь-якого торгівельного підприємства залежить напряму від насиченості та стійкості товарного асортименту, тому для забезпечення безперебійної роботи організації, потрібно забезпечити фактичний товарний запас, а він на пряму залежить від об'єму товарних надходження на підприємство.

Обєм товару, що був замовлений у співвідношенні то фактичного товарообороту на підприємстві «Агрохімтехнологія» за 2011 рік наведено у Таблиці 6

Табл. 6 Показники співвідношення надходження та фактичної реалізації товару на підприємстві за 2011 рік.

п/п

Найменування

Виробник

2011 рік

Надійшло

Реалізувалось

шт.

%

шт.

%

1

Фунгіциди

Nufarm

2650

11,2

2490

11,2

2

Інсектиціди

Nufarm

1990

8,4

1900

8,5

3

Гербіциди

Nufarm

3200

13,5

3045

13,7

4

Протруйники

Nufarm

1650

6,9

1615

7,3

5

Регулятори росту

Nufarm

1370

5,8

1220

5,5

6

Фунгіциди

BAYER

2980

12,6

2910

13,1

7

Інсектиціди

BAYER

1750

7,4

1650

7,4

8

Гербіциди

BAYER

4100

17,3

3890

17,5

9

Протруйники

BAYER

2240

9,5

2100

9,4

10

Регулятори росту

BAYER

1720

7,3

1450

6,5

Всього

23650

100

22270

100

Отже, маючи показники об'ємів продаж, можна зробити наступні висновки:

Розмір товару що був замовлений підприємством ТОВ «Агрохімтехнологія» складає 23650 одиниць товару, а об'єм фактичних продаж склав 22270 одиниць товару, а це майже на 6%, а саме на 1380 одиниць товару менше від запланованого, така похибка в планування товарообороту вносить свої корективи в закупівельну і збутову діяльність підприємства, виникають питанн - чому і при яких обставинах не був виконаний плановий товарооборот фірми, які ланки торгівельно - технологічного і маркетингового процесу були не виконані, або виконані на недостатньо ефективному рівні. Ставиться задача повторного перегляду ринку засобів захисту рослин, моніторинг конкурентів і перепланування майбутньої закупівельної діяльності.

Графічне співвідношення об'ємів закупівель товару підприємством «Агрохімтехнологія» наведено у Рис. 1

Рис. 1 Обсяги закупівель за 2011 р.

Умовні позначення:

«1» - виробник «Нуфарм»

«2» - Виробник «Баєр компані»

Безперечним фаворитом продаж є гербіциди ТМ «BAYER» вони складають 17,5% від усього асортименту товарів, це пов'язано з тим, що даний продукт є більш затребуваним серед споживачів. Найбільша партія товару однієї групи товарів надійшла на підприємство групи також Гербіцидів (4100 од. товару) і фунгіцидів майже 3000 одиниць товару. Графічне співвідношення об'ємів продаж (фактичний товарооборот) підприємства за 2011 рік наведено у Рис.2

Рис. 2 Обсяги продаж за 2011 р.

Умовні позначення:

«1» - виробник «Нуфарм»

«2» - Виробник «Баєр компані»

Як і на кожному підприємстві, об'єм закупівель не завжди співпадає з об'ємом фактичних продаж, це пов'язано з тим, що потреби споживачів що до даної групи товарів постійно знаходиться в русі, і тоді стає практично неможливе виконання планового товарообороту чітко на 100 %.

З діаграми чітко видно, що об'єми продаж не суттєво відрізняються від планового товарообороту, відхилення становить менш ніж 6%, а решта 94% плану продаж - успішно виконується.

Асортимен засобів захисту рослин, що виробляє «Nufarm», становить 2700 найменувань продуктів, які в свою чергу зареєстровані більш ніж у 100 країн світу..

Nufarm поліпшує хімічні сполуки що, в свою чергу, допомагає створювати недорогі, високоякісні й екологічно безпечні продукти. І спеціалізується в виробництві препаратів на основі «2,4-Д», МЦПА, гліфосату, сполук міді тощо.

Запорпоновані фірмою припарати наведені у Таблиці 7

Табл. 7 Перелік преперптів засобів загитсу рослин фірми Nufarm представлених для продажу, назва і призначення припарату

Назва

Призначення

Фасування

1

Гербіциди

Селективний післясходовий гербіцид для знищення однорічних дводольних бур'янів у посівах багатьох важливих сільськогосподарських культур.

0,1 - 25 л

2

Фунгіциди

Контактний фунгіцид тривалої дії для захисту картоплі від фітофтороза і макроспоріозу, виноградників від мілдью, яблуні від парші. Дія препарату направлена на запобігання проростанню спор, і тому він має бути нанесений на культуру до початку зараження. Купроксат можна застосовувати в бакових сумішах з інсектицидами.

1 -25 л

1-10 кг

3

Інсектициди

Хімічні речовини, які використовують для захисту рослин від шкідливих комах. Певні комахи суттєво знижують, а в деяких випадках можуть повністю знищити врожай сільськогосподарських культур.

1 - 5 л

4

Протруйники

Протруйники - хімічні сполуки з фунгіцидною або інсектицидною дією або їх суміші, призначені для обробки насіння і іншого посадкового матеріалу з ціллю профілактики захворювань та захисту від ґрунтових шкідників і шкідників сходів.

5 л

5

Регулятори росту

Органічні сполуки іншого типу, ніж поживні речовини, що викликають стимуляцію або інгібування процесів росту та розвитку рослин. Вони можуть бути як природними речовинами, які утворюються в невеликих кількостях в самих рослинах, так і синтетичними препаратами. Препарати з властивостями регуляторів росту широко застосовуються в сільському господарстві шляхом обробки насіння і

10 л

Продукція засобів захисту рослин «Nufarm» відповідає стандартам якості, чинним у країнах ЄС.

«Nufarm» поліпшує хімічні сполуки, що, своєю чергою, допомагає створювати недорогі, високоякісні й екологічно чисті продукти.

Стратегія «Nufarm» - задоволення потреб аграріїв у виробництві й продажу високоякісної, екологічно чистої продукції та налагодження з сільгоспвиробниками рівноправного взаємовигідного партнерства.

Байєр - це міжнародний концерн, до основних сфер діяльності якого належать охорона здоров'я, захист рослин і виробництво високотехнологічних матеріалів. Продукти і послуги компанії створені на благо людей, для поліпшення якості їх життя. Байєр створює цінність за рахунок інновацій, зростання і вищої прибутковості.

Також підприємство ТОВ «Агрохімтехнологія» займається реалізацією інших засобів захисту рослин, торгової марки Байєр.

Група Байєр дотримується принципів стійкого розвитку, визнає і приймає свою роль як соціально і етично відповідальний «корпоративний громадянин». Економіка, екологія і соціальна відповідальність є рівнозначними цілями корпоративної політики. У 2011 фінансовому році в компанії Байєр працювало 112 000 чоловік, товорообсяг склав 36,5 мільярдів євро. Загальні витрати склали 1,7 мільярда євро, витрати на дослідження і розробки - 2,9 мільярда євро.

Компанія Bayer AG визначає місію, цілі та стратегію для усієї Групи. Три підгрупи та три сервісні компанії працюють незалежно під керівництвом холдингової компанії. Корпоративний центр підтримує правління Групи у виконанні задач стратегічного лідерства.

Так як ТОВ «Агрохімтехнологія» працює на ринку України не перший рік, то в них зміг сформуватись стійкий достатньо широкий асортимент товарів.

Асортимент товарів що реалізує підприємство є дуже широкий, і включає в себе 5 основних груп товарів:

Гербіциди;

Фунгіциди;

Інсектициди;

Протруйники;

Регулятори росту.

Кожна з цих груп в свою чергу також містить декілька складових, вони поширені як на території України, так і за її межами. Хімічні засоби - засоби захисту рослин, які підприємство «Агрохімтехнологія» представляє на ринку України дещо відрізняється, порівняно з переліком товарів які реалізуються за кордоном. Дана продукція наведених у Таблиці 8.

Табл. 8. Асортиментний перелік товарів - засобів захисту рослин представлених підприємством ТОВ «Агрохімтехнологія»

№ п/п

Група товарів

Назва продукції що відноситься до даної групи

1

Фунгіциди

Чемп, в.г.;

Чемпіон, з.п.;

Містік, к.е.;

Курпоксат, к.с.;

2

Інсектициди

Нупрід 200, к.с.;

Кайзо, в.г.;

3

Гербіциди

2,4-Д 500, в.р.;

Агрітокс;

2М-4Х 750, в.к.;

АгроМаркс 75, в.р.;

Дезорман 600, в.р.;

Дікопур Топ 464, в.р.;

Дікопур Ф, 600, в.р.;

Дікопур МЦПА, в.р.

Естет 905, к.е.;

Клінік Дуо, в.р.;

Клінік, в.р.;

Клінік Макс, в.р.к.;

Меззо, в.г.

4

Протруйники

Гізмо 60, к.с.;

Нупрід 600, к.с.;

Нупрід Макс, т.к.с.;

5

Регулятори росту

Стабілан 750 SL, в.р.к.;

Кампосан Екстра SL, в.р.к.

Отримати пояснення та ознайомитись зі значення маркування припаратів можна на початку роботи в «Умовних позначеннях» та скороченнях до дипломної роботи.

Увесь спектр запропонованих препаратів які реалізую підприємство «Агрохімтехнологія» є достатньо широкий і має декілька ступенів класифікації.

Увесь перелік товарів призначених для захисту рослин можна класифікувати за такими ознаками:

Засоби захисту рослин діляться на хімічні та біологічні. Хімічні засоби захисту рослин називають пестицидами.

За категорією застосування хімічні засоби, пестициди, поділяються на такі групи:

гербіциди -- хімічні сполуки, які знищують бур'яни;

інсектициди -- препарати, які знищують шкідливих комах;


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.