Аналіз регіональних умов і технологій, пошук резервів і розробка проекту виробництва картоплі в СВК "Ризинський" Звенигородського району Черкаської області

Агротехнічні умови, грунти, рельєф і водні ресурси господарства. Біологічні особливості культури. Розміщення в сівозміні та обробіток грунту. Сорти, гібриди та посівні якості насіння. Економічна ефективність виробництва картоплі в СВК "Ризинський".

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.12.2010
Размер файла 307,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Показник „ врожайність " є комплексним і він залежить від взаємодії факторів зовнішнього середовища та біологічних властивостей культури.

Для щоб отримати запланований урожай необхідно обґрунтувати оптимальні розміри виробництва. В нашому господарстві картоплю висаджують на площі 60 га. Збільшення площі посіву не передбачається, так, як в цьому немає такої необхідності, для господарства, з цієї площі продукції вистачає.

Крім збільшення врожайності велике значення має підвищення якості продукції, то плануємо давати рекомендовані норми добрив, що даватиме кращу якість продукції.

Урожайність картоплі на сортодільниці становила не менше 54 ц/га. Отже в нашому господарстві буде знаходитись в межах 50 ц/га.

Якщо в СВК „ Ризинський " буде дотримання всіх запланованих заходів для підвищення врожайності та якості коренеплодів то звичайно збільшиться прибуток, і вирощування картоплі буде значно ефективніше.

3.2 Перспективний агротехплан до технологічної карти

Технологічна карта - це документ, в якому визначаються технологія виробництва, технічні засоби, виробничий персонал і витрати на вирощування сільськогосподарських культур.

Технологічні карти розроблені на перспективу і дають змогу виявити та використати резерви підвищення продуктивності праці і знизити витрати на виробництво продукції за рахунок впровадження більш нової техніки та прогресивної технології і організації праці.

У технологічній карті в чіткій послідовності передбачені всі види робіт, починаючи з підготовки грунту і закінчуючи збиранням врожаю, визначенні фізичний обсяг кожного виду робіт, склад агрегатів та їх обслуговуючий персонал, норми виробітку і кількість нормо-змін. Це дає змогу визначити потребу в тракторах, сільськогосподарських машинах і знаряддях та зіставити їх з наявністю на підприємстві.

При розробці технологічних карт враховувались обґрунтовані системи землеробства, які охоплюють такі важливі елементи: систему сівозмін, систему обробітку грунту, посіву, догляду за рослинами і збирання врожаю; систему добрив; систему насінництва; заходи по боротьбі зі хворобами, шкідниками, бур'янами та ін..[8]

При складанні агротехплану, який буде перспективніший порівняно з тим за яким вирощувалась картопля в попередні роки.

При забезпеченні рослин всіма факторами життя та відповідний догляд і сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, дадуть можливість досягнути запланованого рівня врожайності картоплі.

Агротехплан для технологічної карти вирощування картоплі за технологією в СВК,. Ризинський " Звенигородського району Вінницької області. Ґрунт - чорнозем типовий, рельєф - середньо пересічений широко хвилястий. рН-6.5, доступних форм N14.2 Р2О5 12.1 К2О 14.3 мг/100г, попередник пшениця озима, віддалення 5км, планова врожайність 500 ц/га

Технологічна операція

Період виконання

Одиниця виміру

Обсяг

робіт

фіз.

одиниць

Склад агрегату

Обслуговуючий

Норма виробітку

Витрати

палива, л

Енерго-машина

с- г. машина

персонал

на одиниц

ю роботи

на весь об'єм роботи

марка

кіль-кість

механізатори

інші робітники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основний обробіток грунту

1.

Лущення стерні на глибину 6-8 см

НІ дек. серпня

га

200

Т-150

ЛДГ-15

1

--

52,8

310

620,00

2.

Навантаження мінеральних добрив Р90К120

I-II дек. жовтня

т

69

МТЗ-80

ПЕ-Ф-1А

1

--

109

0,65

20,80

3.

Внесення мінеральних добрив

І-ІІ дек. жовтня

га

100

МТЗ-80

МВУ-100

І

--

31,6

1,67

167,00

4.

Оранка на зяб на глибину 27-30 см

І-ІІ дек. жовтня

га

100

Т-150

ПЛН-4-35

1

--

4,7

23,3

2330,00

Передпосівний

обробіток грунту та сівба

5.

Культивація з боронуванням на глибину 6-8 см

І-ІІ дек. квітня

га

100

Т-150

С-11У КПСП-4.0 БЗСС-1.0

1 3 8

--

33

4,2

420,00

6.

Ранньовесняне боронування

І-ІІ дек. квітня

га

100

Т-150

СГ-21 БЗСС-1.0

1 21

--

35

1,5

300,00

7.

Нарізання гребенів

II дек. квітня

га

100

МТЗ-80

КВГ-4,2

1

--

11,7

5,4

540,00

8.

Сортування картоплі, прогрівання та протруювання (40 ц/га, Дитан М-45 (80%)2 кг/га)

II дек. квітня

т

400,8

КСП-25

1

12

78,75

...

...

9.

Навантаження картоплі на транспортні засоби

I-IІ дек. травня

т

400

робітники

--

--

--

2

7,6

--

--

10.

Транспортування картоплі до посівних агрегатів

НІ дек. травня

т

400

ГАЗ-53А

--

--

1

--

22,5

1,26

378,00

11.

Навантаження добрив (N50)

І-ІІ дек.

травня

т

15

МТЗ-80

ПФ-0,75

1

--

105

0,65

9,75

12.

Транспортування добрив

І-П дек. травня

т

15

ГАЗ-53А

--

--

--

22,5

1,26

18,90

13.

Завантаження картоплесаджалок картоплею

І-ІІ дек. травня

т

400

робітники

--

--

--

2

7,6

--

--

14.

Садіння картоплі

І-ІІ дек. травня

га

100

МТЗ-80

КСМ-6-1

1

1

7,7

6

600,00

Догляд за посівами

15.

Міжрядний обробіток

І дек. червня

га

100

МТЗ-80

КРН-4,2

1

--

12,3

2,5

250,00

16.

Другий міжрядний обробіток

II дек. червня

га

100

МТЗ-80

КРН-4,2

1

--

13

2,7

270,00

17.

Приготування розчину фунгіцидів (Акробат МЦ (69%)2 кг/га, Дитан М-45 1,2-1,6 кг/га)

II дек. травня

т

20,36

МТЗ-80

МПР-3200

1

1

18

0,98

19,95

18.

Транспортування розчину (200 л/га)

II дек. травня

т

20,36

МТЗ-80

МПР-3200

1

1

18

0,98

19,95

19.

Внесення фунгіцидів (Акробат МЦ (69%)2 кг/га, Дитан М-45 1,2-1,6 кг/га)

II дек. травня

га

100

МТЗ-80

ОПШ-15-01

1

--

30,00

1,1

110,00

20.

Приготування розчину інсектициду (Банкол (50%) 0,2-0,3 кг/га, Деціс (2,5%) 0,2 кг/га, Фастак (10%) 0.07-0.1 кг/га)

III дек. травня

т

40,12

МТЗ-80

МПР-3200

1

1

18

0,98

19,95

21.

Транспортування розчину (400 л/га)

НІ дек. травня

т

40,12

МТЗ-80

МПР-3200

1

1

18

0,98

19,95

22.

Внесення інсектициду (Банкол (50%) 0,2-0,3 кг/га, Деціс (2,5%) 0,2 кг/га, Фастак (10%) 0.07-0.1 кг/га)

II дек. травня

га

100

МТЗ-80

ОПШ-15-01

1

--

30,00

1,1

110,00

23.

Підгортання

Ш дек. травня

га

100

МТЗ-80

КОР-4,2

--

...

12,7

6,7

670,00

24.

Рихлення міжрядь на глибину 14-16 см

II дек. серпня

га

100

МТЗ-80

КРН-4,2Д

--

...

12,8

3,5

350,00

Збирання врожаю

25.

Збирання картоплі

НІ дек. серпня

га

100

Т-150

ККУ-2А-3

1

...

1,6

71,5

7150,00

26.

Транспортування картоплі

III дек. серпня

т

5000

МТЗ-80

2ПТС-4-887Б

1

...

66,83

1,94

3492,00

27.

Переорювання площі

І дек.вересня

га

100

МТЗ-80

КТН-2В

1

...

4,8

11,8

1180,00

28.

Підбір картоплі після переорювання

І дек. вересня

га

100

робітники

--

...

...

2

1

...

...

29.

Сортування картоплі

І--II дек. вересня

т

5000

КСП-25

1

1

15

78,75

--

---

30.

Завантажування контейнерів

II дек. вересня

т

4250

робітники

--

2

7,6

---

--

31.

Транспортування на склад

II дек. вересня

т

4250

ГАЗ-53А

---

1

1

22,5

1,26

1738,80

32.

Транспортування некондиційної продукції

II дек. вересня

т

750

ГАЗ-53А

---

1

1

---

22,5

1,26

529,20

3.3 Висновки і пропозиції про вдосконалення виробництва картоплі

Впровадження в СВК „ Ризинський " інтенсивної технології вирощування картоплі дає можливість значно підвищити застосування передових агротехнічних прийомів, найголовніших досягнень у рослинництві.

Як свідчить проведений аналіз стану виробництва досліджуваної культури в СВК „ Ризинський " і валових зборів цієї культури, в галузі рослинництва, як відомо існують два основних шляхи збільшення врожайності та валового виробництва конкретної сільськогосподарської культури:

а. екстенсивний, тобто шлях просторового розширення виробництва за рахунок збільшення посівних площ без додаткових капітальних затрат;

б. інтенсивний, тобто шлях, при якому потребуються додаткові капітальні вкладення, збільшення затрат праці, коштів, а також енергоресурсів.

До першої групи резервів належать:

вдосконалення структури сівозмін та структури посівних площ господарства;

неухильне і чітке дотримання оптимальних строків виконання всіх технологічних операцій;

постійний контроль за якістю виконання робіт;

диференціація і витрати праці за якісне виконання робіт в межах ліміту коштів, які передбачені для виробництва даної сільськогосподарської культури.

Друга група - це та, яка потребує додаткових матеріальних затрат:

1. виділення і вкладання коштів, для придбання нової, більш високопродуктивної сільськогосподарської техніки;

виділення коштів для придбання необхідної кількості мінеральних добрив, гербіцидів, засобів захисту від шкідників, хвороб;

будівництво критих токів, зерноочисних комплексів та сховищ, для зберігання, переробки, очистки товарної, фуражної сільськогосподарської продукції, та посівного матеріалу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Зінченко О.І. та ін. Рослинництво: Підручник / О.І. Зінченко, В.Н. Салатенко, М.А. Білоножко; За ред.. О.І. Зінченка. - К.: Аграрна освіта, 2003. - 591 с: іл..

Біологічне рослинництво: Навч. Посібник / О.І. Зінченко, О.С. Алексєєва, П.М. Приходько та ін.; За ред. О.І. Зінченка. - К.: Вища шк., 1996.-239 с: іл..

Річні звіти господарства за 2007-2009 роки

Книга історії полів господарства СВК „Ризинський" Звенигородського району, Черкаської області

Єщенко В.О. та ін. Сівозміни лісостепової зони / В.О. Єщенко, В.П. Опришко, П.Г. Копитко; За ред.. В.О. Єщенка. - Умань, 2007. - 176 с.

Системи технологій в рослинництві: Навч.посіб. / Г.М. Господаренко, В.О. Єщенко, С.П. Полторецький та ін. - Умань: СПД Сочінський, 2008 - 368 с.

Агрохімія: Підручник / І.М. Карасюк, О.М. Геркіял, Г.М. Господаренко та ін.; За ред. І.М. Карасюка. - К.: Вища школа, 1995. - 471 с: іл..

Технологічні карти та витрати та витрати на вирощування сільськогосподарських культур, За ред.. академіка УААН П.Т. Саблука, чл..-кор. УААН Д.І. Мозоренка, професора Г.Є. Мазнєва. - К.: 2005. - 402 с.


Подобные документы

 • Народногосподарське значення, розміщення та стан виробництва картоплі в Україні. Забезпеченість ТОВ "Прогрес" основними виробничими ресурсами та рівень їх використання. Удосконалення агротехнічних заходів вирощування картоплі та показники їх ефективності.

  дипломная работа [366,6 K], добавлен 07.03.2011

 • Характеристика господарства по вирощуванню соняшника і аналіз агротехнічних, грунтових та погодніх умов. Біологічні особливості культури; обробіток грунту; догляд за посівами. Оцінка досягнутого рівня виробництва та пошуки резервів його раціоналізації.

  курсовая работа [58,8 K], добавлен 24.01.2014

 • Ґрунтово-кліматичні умови господарства. План виробництва та врожайність овочевих рослин. Система обробітку ґрунту та удобрення в сівозміні. Сорти і гібриди овочевих рослин. Потреба в насінні та садівному матеріалі. Підготовка й обробка насіння до сівби.

  курсовая работа [44,8 K], добавлен 25.04.2012

 • Шляхи підвищення врожайності картоплі, зниження витрат і собівартості її виробництва за допомогою комплексної механізації галузі. Садіння, догляд за посівами та технологія збирання картоплі. Розробка технологічної карти на міжрядний обробіток картоплі.

  курсовая работа [104,4 K], добавлен 24.06.2011

 • Основи економічної ефективності виробництва картоплі. Структура сільськогосподарських угідь господарства. Наявність і використання трудових ресурсів. Структура грошових надходжень від реалізації товарної продукції. Продуктивність праці картоплярства.

  реферат [53,7 K], добавлен 11.05.2009

 • Аналіз стану виробництва картоплі. Організація основних виробничих процесів при вирощуванні картоплі, форми організації праці. Організація зберігання сільськогосподарської продукції. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва картоплі.

  курсовая работа [133,2 K], добавлен 05.12.2013

 • Біологічні особливості та агротехніка вирощування картоплі. Овочівництво як важлива галузь сільського господарства. Агротехніка вирощування овочевих культур. Скорочення витрат при вирощуванні і збиранні врожаю картоплі. Методи зберігання картоплі.

  контрольная работа [32,8 K], добавлен 07.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.