Економiчна ефективнiсть переробки молока та шляхiв її пiдвищення на прикладi ВАТ "Широкiвський сирзавод" Днiпропетровської областi

Народногосподарське значення переробки молока. Організаційно-виробнича характеристика переробного підприємства, схема продовольчого руху продукції ВАТ "Широківський сирзавод". Шляхи пiдвищення економiчної ефективностi переробки, державне регулювання.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.07.2010
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1

КУРСОВА РОБОТА
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ВАТ „ШИРОКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ

ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Народногосподарське значення та розміщення переробки молока

1.2 Сучасний рівень виробництва молочної продукції

1.3 Основні показники економічної ефективності переробки молока

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА НА ВАТ „ШИРОКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1 Організаційновиробнича характеристика переробного підприємства

ВАТ «Широківський сирзавод»

2.2 Забезпеченість ВАТ «Широківський сирзавод» основними виробничими

ресурсами та рівень їх використання

2.3 Економічна ефективність переробки молока на ВАТ «Широківський

сирзавод»

2.4 Фінансовий аналіз діяльності ВАТ «Широківськи сирзавод»

2.5 Схема продовольчого руху продукції на ВАТ «Широківський

сирзавод»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА

3.1 Удосконалення технології переробки молока

3.2 Державне регулювання галузі

ВИСНОВКИСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Агропромисловий комплекс України дає 95% продовольчих ресурсів, а в загальноєвропейському поділі праці, займаючи 19,4% площі сільського сподарських угідь, в тому числі 27,3% ріллі,вона виробляє 11,6% - молока. Отже, потенціал сільського господарства ще не вичерпаний, оскільки питома вага ріллі значно вища від питомої ваги основних видів продукції.

Актуальність теми курсової роботи полягає в необхідності оцінки причин, чому споживання молока та молокопродуктів з розрахунку на одного жителя України впало з рівня 373 кг/рік у 1990 році до рівня 246 кг/рік у 2000 році (при медичному нормативі 353 кг/рік).

Об'єкт дослідження курсової роботи - «Щироківський сирзавод» Дніпропетровської області.

Предмет дослідження курсової роботи - економічна ефективність переробки молока

Мети дослідження курсової роботи:

проаналізувати стан та динаміку розвитку сектору перероблення молока та виробництва молокопродуктів та його основних сегментів (виробництво, реалізація, імпорт, експорт, інвестиції тощо);

описати структуру виробництва у секторі, забезпечення сировиною та ресурсами; оцінити ефективність їх використання;

представити основних операторів ринку, визначити особливості конкурентного середовища та середню прибутковість виробництва за сегментами;

описати регуляторне середовище діяльності та стан запровадження стандартів якості сектору перероблення молока.

Інформаційні джерела - фінансово звітність «Широківського сирзавода» Дніпропетровської області за 2004 2005 роки, матеріали статистичних досліджень по Україні.

РОЗДІЛ 1 НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Народногосподарське значення та розміщення переробки молока

Сільськогосподарське виробництво є традиційною потужною галуззю української економіки. Родючі ґрунти, багаті традиції землеробства, сприятливий клімат, освідченні та працьовиті люди - все це є підґрунтям для того, щоб аграрний комплекс займав пріоритетне місце в економіці України, гарантував потреби населення в якісних і доступних продуктах харчування, забезпечував достойний рівень життя селянам та експортний потенціал держави.

Особливістю аграрного сектору країни є те, що він нині знаходиться в процесі трансформації від планової до ринкової економіки. Протягом 7-10 років в Україні було здійснено реформування відносин власності на землю та засоби виробництва. Внаслідок реалізації аграрної і земельної реформи за станом на 1 січня 2004 р. селянам та інших громадянам передано у власність і користування 36,2 млн. га сільськогосподарських угідь, у т.ч. 12,7 млн. га господарствам населення, з них 11 млн. га особистим селянським господарствам. Майже 4,9 млн. громадян одержали Державні акти на земельну власність. У складі сільськогосподарських підприємств тепер домінують недержавні підприємства (понад 98% їх загальної кількості). Створені та працюють ефективні сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, велика кількість продукції виробляється господарствами населення

Таблиця 1.1

Структура продукції сільського господарства, (%) [19] 

 

1995

2001

2002

2003

2004

2005

Продукція сільського господарства

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Продукція рослинництва

56,7

60,4

61,6

59,9

56,7

64,6

Зернові культури

20,9

19,5

28,3

27,3

15,8

28,5

Технічні культури

7,7

6,7

5,5

6,0

7,4

5,9

Картопля, овочі та баштанні культури

16,6

25,5

21,3

20,4

25,3

23,5

Плодовоягідні культури та виноград

3,7

4,2

3,0

3,1

4,9

3,7

Кормові культури

5,9

3,6

3,3

2,9

3,2

2,7

Інша продукція та зміни обсягів незавершеного виробництва

1,9

0,9

0,2

0,2

0,1

0,3

Продукція тваринництва

43,3

39,6

38,4

40,1

43,3

35,4

Худоба та птиця

21,3

19,2

18,6

19,3

20,4

16,0

Молоко

16,9

15,0

14,5

15,0

16,2

13,9

Яйця

3,3

3,8

3,8

4,4

4,9

4,3

Вовна

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інша продукція

1,7

1,6

1,5

1,4

1,8

1,2

Господарства населення виробили 72,7% продукції тваринництва і 61,5% рослинництва у 2004 р., та відповідно 70,7% та 54,5% продукції у 2005. При цьому зростання ролі господарств населення досягнуто на фоні падіння виробництва у сільськогосподарських підприємствах.

Таблиця 1.2

Частка господарств населення у виробництві продукції сільського господарства, (%) [19] 

 

1995

2001

2002

2003

2004

2005

Продукція сільського господарства

44,9

62,0

58,7

59,8

66,0

60,3

Продукція рослинництва

39,8

54,4

50,1

52,4

61,5

54,5

Зернові культури

8,1

18,4

20,3

24,0

27,9

24,2

Цукрові буряки (фабричні)

2,6

12,2

20,3

26,2

22,6

23,1

Соняшник

4,4

12,5

18,1

16,6

15,9

21,1

Картопля

95,8

98,6

98,4

98,6

98,6

98,7

Овочі

72,7

83,1

86,9

87,9

87,3

89,0

Плоди та ягоди

83,6

81,8

85,7

85,5

76,0

88,6

Виноград

26,5

30,0

33,0

37,8

35,8

43,2

 

 

 

 

 

 

 

Продукція тваринництва

51,5

73,6

72,6

70,9

72,2

70,7

М'ясо (у забійній вазі)

51,7

73,7

76,8

72,9

69,3

68,5

Молоко

45,3

71,0

73,0

75,5

80,4

81,6

Яйця

55,6

66,2

61,9

55,9

56,1

53,7

Вовна

30,1

61,4

63,7

69,6

72,9

75,7

Виробництвом молочних продуктів в Україні займається 791 підприємство, з яких 100 є виробниками морозива. Розвиток виробництва супроводжується розширенням асортименту та розробкою інноваційних молочних продуктів.

Сектор перероблення молока та виробництва молокопродуктів включає декілька великих сегментів, а саме продукцію з незбираного молока, сири, масло тваринне, сухі молокопродукти, молочні консерви, казеїн та морозиво.

Різні сегменти сектору мають різну динаміку розвитку. Найбільші обсяги виробництва протягом досліджуваного періоду спостерігаються у сегменті продукції з незбираного молока (молоко рідке та кисломолочна продукція) та сегменті сиру.

Наразі приблизно 50% ринку займають дрібні виробники, а частина, що залишилась, розподілена між декількома основними гравцями, такими як: «Юнімілк Україна», «ВіммБілльДанн», «ЛакталісУкраїна», ТОВ «Молочний Дім», «Придніпровський молочний комбінат», «Рейнфорд».

Динаміка основних сегментів молочної продукції минулого (2005) року була такою.

а) Оброблене рідке молоко

Найбільші обсяги у структурі виробництва молочних продуктів займає, рідке оброблене молоко (стерилізоване, пастеризоване, пряжене тощо). У 2005 р. основні молокопереробники (без урахування підприємств малого бізнесу) виробили близько 576 тис. тонн стерилізованого й пастеризованого молока, що на 24% перевищило показники 2004 р. (464,8 тис. т).

Близько 58% рідкого обробленого молока в 2005 р. було вироблено у Вінницькій, Київській (включаючи м. Київ), Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях.

За оцінками операторів ринку, найдинамічніше у 2005 р. у секторі рідкого обробленого молока працювали такі компанії як ВАТ «Галактон» (частка ринку рідкого молока 6%), ТОВ «Люстдорф» (5%), ВАТ «Літинський мол завод» (45%), ВАТ «Київський міськмолзавод №3», ВАТ «Горохівський сирзавод» (3%).

б)Кисломолочні продукти

Другим за значенням для українського ринку молокопродуктів є сегмент кисломолочних продуктів, на якому представлена така продукція як кефір, ряжанка, йогурти, сметана тощо. У 2005 р. українські виробники випустили близько 464,3 тис. Тонн кисломолочних продуктів, що на 9% перевищило показники 2004 року (2004 р. - 426,7 тис. тонн).

У першому півріччі 2006 р. в галузі зберігається позитивна тенденція росту сегмента. Протягом січнятравня 2006 р. вітчизняні переробники вже виготовили близько 201,2 тис. тонн кисломолочних продуктів, що на 7% перевищує показники аналогічного періоду 2005 р. (188,2 тис. тонн).

На загальному тлі виробництва кисломолочних продуктів зберігається стабільна тенденція росту обсягів випуску йогурту - в січнітравні 2006 року основними молокопереробними підприємствами вироблено 30,3 тис. тонн ароматизованого йогурту, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2005 р. (для порівняння, січеньтравень 2005 р. - 28,5 тис. тонн, січеньтравень 2004 р. - 25,5 тис. тонн).

Найбільшу питому вагу в структурі виробництва кисломолочних продуктів займає кефір - близько 40%. У цьому сегменті також спостерігається стабільна тенденція до нарощування обсягів випуску, причому виробники все більше приділяють увагу групі біокефіру. В 2005 р. вітчизняні молокопереробні підприємства виробили 185,5 тис. тонн кефіру, перевищивши показники попереднього періоду на 6% (175,8 тис. тонн).

Другим за значенням кисломолочним продуктом можна назвати сметану, питома вага якої в структурі виробництва склала 22% (або 103,1 тисяч тонн). В менших обсягах виробляється ряжанка, питома вага цього чисто слов'янського молочного продукту в загальному обсязі кисломолочних продуктів оцінюється на рівні 11%, або 51,5 тис. тонн.

Для кисломолочних продуктів властива значна концентрація виробництва - в 2005 р. майже 58% потужностей було зосереджено в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій і Полтавській областях, а також у столиці (2004 р. - 63%).

За оцінками операторів ринку, найдинамічніше в 2005 р. у сегменті кисломолочної продукції працювали такі підприємства як ВАТ «Галактон», ВАТ «Харківський молкомбинат», Молочна фабрика «Рейнфорд», ЗАТ «Донецький міськмолзавод №2», ЗАТ «ЛакталісУкраїна», питома вага яких у сумарному обсязі вироблених кисломолочних продуктів оцінюється на рівні 30%. Досить активно продовжують працювати над асортиментами й обсягами продукції, ВАТ «Кременчуцький гормолзавод», ЗАТ «Білосвіт Умань», ЗАТ «Перший Київський молокозавод», ТОВ «Молочний Дім», «Комбінат «Придніпровський», ВАТ «Київський міськмолзавод №3» та інші.

Кефір. Близько 40% у виробництві кисломолочних продуктів займає кефір. Для цієї продукції характерне стабільне зростання попиту з боку населення, і в 2005 р. темпи зростання виробництва склали близько 6% (в 2004 р. 4%), а обсяги виробництва збільшилися до 185,5 тис. тонн (ароматизованого й неароматизованого) на суму близько $56 мільйонів.

Лідирують у цьому секторі столичні підприємства, на які торік припадало близько 14% усього обсягу випущеного в Україні кефіру. Це пояснюється зосередженням найбільших молокопереробних підприємств у Києві - ВАТ «Галактон», ВАТ «Київський міськмолзавод №3» («ВіммБілльДанн»), ЗАТ «Перший Київський молокозавод».

До переліку провідних регіонів за виробництвом кефіру в 2005 р. входять також Донецька (12%), Дніпропетровська (12%), Харківська (10%), Полтавська (9%) області, які в сукупності зі столицею виробили близько 57% кефіру (2004 р. - 61%), або 105 тис. тонн цієї продукції на суму $32,4 мільйона.

Триває скорочення підприємств, що роблять кефір. Якщо в 2004 р. налічувалося понад 215 підприємств, що випускають цей продукт, то в 2005 р. їхня кількість скоротилася на 4050 компаній. Причому з ринку йдуть малопотужні підприємства, а також заводи, основний напрямок яких - виробництво сиру, масла. Треба відзначити, що з 180 підприємств, що беруть участь у виробництві кефіру в 2005 р., тільки 45 виробляють від 10 до 22 тис. тонн у рік, ще близько 3035 заводів - від 1 до 10 тис. тонн.

Загалом, на думку операторів ринку, серед вітчизняних виробників кефіру лідирує ВАТ «Галактон». Його питома вага у виробництві цієї продукції у 2005 р. оцінюється на рівні 11%, а разом із продукцією ВАТ «Кременчуцький міськмолзавод» становить приблизно 18%. На друге місце в переліку виробників кефіру вийшла продукція Донецького ГМЗ №2 (7%), потіснивши ЗАТ «ЛакталісУкраїна», питома вага якого в сумарному обсязі склала близько 6%. Частка Молочної фабрики «Рейнфорд» і «Харківського молкомбіната» («Вімм БілльДанн») оцінюється по 5% відповідно.

Ряжанка. Близько 62% ряжанки виробляється на потужностях підприємств Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Київської областей і м. Києва, а питома вага ряжанки в сумарному обсязі кисломолочних напоїв склала 11%, або 51,5 тис. тонн на суму $19 мільйонів (для порівняння, в 2004 р. - близько 47,4 тис. тонн). Питома вага цих регіонів у вартості виробленої ряжанки загалом по Україні склала 63%, або близько $12 мільйонів в оптововідпускних цінах. Темпи приросту виробництва ряжанки в 2004 р. склали 9%, перевищивши темпи виробництва кефіру. Тенденція росту, за прогнозами, буде втримуватися й в 20062007 роках, з огляду на стабільний попит на цей молочний продукт, у тому числі й на зростаючі обсяги виробництва біоряжанки.

Слід зазначити, що незважаючи на збільшення випуску ряжанки в 2005 р., її питома вага в групі кисломолочної продукції втримувалась на рівні 2004 р. - 11%. При цьому, як і в 2004 р., близько 3536% ряжанки виробляється на потужностях «Донецького ММЗ №2», «Харківського МКК», ВАТ «Галактон», ЗАТ «ЛакталісУкраїна» і ТОВ «Продукти України» (Донецька обл.), які очолюють п'ятірку провідних виробників ряжанки. За оцінками операторів, питома вага цих підприємств у сумарному обсязі виробленої ряжанки в 2004 р. склала 10%, 9%, 7%, 5%, 5% відповідно. Трохи зменшив свої показники порівняно з 2004 р. великий виробник кисломолочної продукції - Молочна фабрика «Рейнфорд», збільшивши при цьому асортиментну лінійку інших молочних продуктів.

Йогурт. Одним з найпривабливіших молочних продуктів для виробників залишається йогурт, обсяги виробництва якого з року в рік зростають. Цей продукт, як ніякий інший із сегмента кисломолочних виробів, дає можливість задовольняти потреби ринку в розширенні асортиментів за рахунок використання різноманітних наповнювачів. В асортименті йогуртів переважає ароматизований йогурт або йогурт із фруктовими, горіховими, злаковими й іншими наповнювачами. Одночасно з ростом ароматизованого йогурту на ринку відзначається незначний спад виробництва натурального йогурту (безнаповнювачів). Відповідно до офіційної статистики, в 2005 р. українські молокопереробні підприємства виробили 70,2 тис. тонн йогурту на суму близько $49 мільйонів, перевищивши показники попереднього року на 18% (2004 р. - 60 тис. тонн). При цьому із загальної кількості виробленого йогурту близько 69,3 тис. тонн - ароматизований. Близько 76% виробництва ароматизованого йогурту в 2005 р. (приблизно 52 тис. тонн) було сконцентровано на підприємствах Харківської (21%), Дніпропетровської (20%), м. Києва (15%), Донецької (9%), Миколаївської (6%) і Полтавської (5%) областей.

Сметана. Сметана займає істотну частку в загальному обсязі виробництва кисломолочних продуктів. При цьому відзначається щорічний ріст обсягів її виробництва. За темпами зростання виробництво сметани посідає друге місце після йогурту. В 2005 р. українськими молокозаводами було випущено близько 103,1 тис. тонн сметани на суму $87 мільйонів в оптововідпускних цінах, що на 15% перевищило показники 2004 р. (89,8 тис. тонн). Оскільки асортимент сметани складно розширити за рахунок якихнебудь наповнювачів, то основні технологічні процеси стосуються переважно збільшення випуску біосметани, а також розширення різновидів пакування й брендування товару.

У переліку основних виробників сметани перші п'ять місць займають такі області: Дніпропетровська - 17%; Харківська - 9%; Донецька - 9%; Миколаївська - 8% і м. Київ - 8%, питома вага яких у загальному обсязі виробництва сметани, за даними 2005 р., склала близько 51% (близько 53,0 тис. тонн).

Переважно лідируючі позиції займають підприємства, що роблять сметану/біосметану тривалого зберігання. Лідерство утримують такі компанії як «Рейнфорд», холдинг «Юнімілк Україна» і «ЛакталісУкраїна», питома вага яких у сумарному виробництві сметани в 2005 р. відповідно склала 9%, 8,8% і 7%. Трохи нижчими є показники комбінату «Придніпровський» 5%. Відносно рівномірно позиціонуються в рейтингу провідних виробників сметани такі підприємства як Харківський молкомбінат, Кременчуцький місьмолзавод і Перший Київський молокозавод - дані підприємства, за оцінками, сумарно виробили 12% української сметани в 2005 р. (по 4%).

Д)Група кисломолочних сирів.

Однією з найпопулярніших у споживача груп молочних продуктів є сирна група. Ця група є також привабливою для виробників завдяки своїй високій рентабельності. Рентабельність сирної групи має високу залежність від якості сировини. Деякі великі компанії випускають сирки й сирні десерти із сепараторного сиру, на виробництво 1 тонни якого потрібно 56 тонн молока, тоді як на виробництво звичайного сиру необхідно 78 тонн молока.

Група фасованих сирних мас містить у собі: традиційні 100грамові дитячі сирки, сирні десерти в стаканчиках з різноманітними добавками й інші фасовані сирні вироби. Найбільші потужності з випуску сирних мас розташовані в Миколаївській області, що пояснюється наявністю основної виробничої ділянки компанії «ЛакталісУкраїна», у виробничій програмі якої значне місце займають сирні десерти ТМ «Президент». Слід відзначити також Харківську область, де ключовими виробниками є «Харківський міськмолкомбінат» (власник компанія «ВіямБілльДанн», частка в обласному виробництві оцінюється в 6870%) і «Куп'янський МКК» (близько 30%).

Останнім часом в Україні спостерігається тенденція з розвитку виробництва

аерованих сирних десертів. Ця технологія дозволяє істотно збільшити терміни придатності, а це досить велика проблема під час реалізації сирної групи.

У сирну групу входять також сирні торти, сири зернисті, сири з фруктовими добавками.

е)Вершкове масло

У 2005 році спостерігалася активізація попиту на масло та сухі молочні продукти українського виробництва на зовнішніх ринках (експорт вершкового масла у 2005 р. збільшився майже у 2,5 рази порівняно з 2004 р.).

У 2005 р. основні виробники вершкового масла (без підприємств малого бізнесу) випустили 152,4 тис. тонн вершкового масла, перевищивши минулорічні показники на 13%. Областілідери виробництва вершкового масла в Україні: Вінницька, Житомирська, Хмельницька, Сумська і Чернігівська, які разом випустили до 47% українського вершкового масла.

Найбільші виробники - ВАТ «Тульчинський маслосирзавод» (ТМ «Тульчинка», лідер останніх 2 років, у 2004 році питома вага його продукції у загальному виробництві масла склала 9%); ВАТ «Роменський молкомбінат» (3%); ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» (3%), ДП «Староконстянтинівський молочний завод» (2%), ВАТ «Решетилівський маслозавод» (2%).

1.2 Сучасний рівень виробництва молочної продукції

Сектор перероблення молока і виробництва молокопродуктів в України - це динамічний, швидко зростаючий ринок, відкритий для виробництва нових продуктів. Протягом З 2000 по 2005 рік - виробництво сектору характеризувавлось високими темпами росту; загальний приріст виробництва з 2000 по 2005 рік становив 130,1%.

Сири - один з найбільших за обсягом виробництва сегмент сектору. Виробництво сирів зорієнтоване як на внутрішній, так і на зовнішній ринок. Головний споживач на зовнішньому ринку - Росія (96,4% експорту сирів). Зростання обсягів виробництва сегменту з 2000 по 2004 рік становило 231,7%. У 2005 році обсяги виробництва дорівнювали 223,9 тис. т.

Найголовнішою проблемою сектору перероблення молока і виробництва молокопродуктів є низька якість сировини, а, відповідно, і виробленої продукції. Саме якість сировини є бар'єром для подальшого розвитку виробництва сектору та здійснення повноцінного експорту на західні ринки.

Зазвичай в секторі перероблення молока та виробництва молокопродуктів виділяються найбільш наповнені товарні категорії молочної продукції, а саме:

Продукція з незбираного молока

Сири

Тваринне масло та інші жири

Сухі молочні продукти

Молочні консерви

Казеїн, лактоза, сироватка

Морозиво

В табл..1.3 - 1.4 та на графіках рис.1.1 1.3 наведені показники виробництвва молока та молокопродуктів в Україні у 2003 - 2005 роках.

Таблиця 1.3

Характеристика ринку молока та молокопродуктів України

Таблиця 1.4

Виробництво основних груп молочних продуктів в Україні

Рис.1.1 Динаміка виробництва молока в Україні (2003 2005)

Рис.1.2 Динаміка виробництва молокопродуктів в Україні (2003 2005)

Рис.1.3. Показники експорту та імпорту молокопродуктів в Україні

в 2005 році.

1.3 Основні показники економічної ефективності переробки молока

Молоко має найнижчу рентабельність у секторі лише 15% при виробництві ферментованих продуктів, пастеризованого молока для пиття, сиру свіжого неферментованого. Слід зазначити, що за період, який аналізується, середня рентабельність виробництва молока по Україні дещо зросла: у 2000 році вона мала від'ємний показник: мінус 6%, в 2001 - мінус 1,2%.

Сирки та сиркова маса рентабельність виробництва глазурованих сирків сьогодні оцінюється на високому рівні від 30% до 40%, в залежності від виробника.

Кефір. За експертними оцінками, рентабельність виробництва кефіру складає приблизно 12%.

Йогурти. Найвищу рентабельність серед кисломолочних продуктів має виробництво йогурту 20%. Рентабельність виробництва йогуртів протягом періоду, що аналізується, оцінювалася по різному, наприклад у 2004 році вона складала від 8 до 15%.

Сир. Товарна група сирів з низькою температурою другого нагріву («Російський», «Голландський», «Костромський») складає основу асортименту сирів в Україні і характеризуються рентабельністю у 10 12% за рахунок високої собівартості та великої пропозиції на ринку.

М'які та напівм'які сири виробляються, головним чином. із масовою часткою жиру 40, 45 и 50 %. Ці сири пропонуються дорожче та мають високу рентабельність. Деякі експерти називають цифри у 3040%, відзначаючи в цьому випадку пряму залежність від виду продукції, що виробляється.

На думку деяких експертів, період високої рентабельності будьяких видів сирів в Україні вже пройшов. Якщо у 2000 р. рентабельність цього бізнесу складала 30%, то сьогодні вона не вища за 10%.

Як показують експертні розрахунки, 80% в структурі собівартості сиру, наприклад, складає вартість сировини та енергоресурсу, заробітна плата - 10%. Для порівняння: в країнах ЄС ці витрати складають відповідно 50% та 3040%.

Існує низка факторів, які впливають на собівартість та рентабельність виробництва сиру:

проблеми з якісною сировиною;

великий попит на сировину з боку переробників, конкуренція на сировинних зонах (1015 заводів може претендувати на сировину в одній і тій самій зоні);

тверді сири мають певний термін дозрівання (від 30 днів і вище). Це означає, що цикл взаєморозрахунків в цьому бізнесі складає не менше двох місяців і потребує великого розміру обігових коштів.

Маргарин . В середньому рентабельність виробництва м'яких маргаринів складає 1012%, що для висококонкурентного ринку є непоганим показником.

У табл.1.5. наведені розрахунки, які демонструють співвідношення витрат на виробництво різних видів продукції сектору.

За експертною оцінкою на суму витрат у виробництві продукції сектору впливає:

тип сировини, що використовується, Наприклад, для виробництва продукції сирнодесертної групи деякі компанії використовують сепараторний сир, на виробництво однієї тони якого необхідно 56 т молока, в той час як для виробництва звичайного свіжого сиру необхідно 78 т молока;

якість сировини, що використовується для виробництва;

сезонність виробництва сировини: зниження надоїв молока в осінньозимовий період призводить до зростання цін на молоко. Оскільки доходи населення не змінюються відповідно до сезону, ціни на готову продукцію залишаються сталими. В таких умовах невеликі підприємства галузі працюють із збитками, а великі - з мінімальною рентабельністю;

Таблиця 1.5

Співвідношення витрат на виробництво 1 тони деяких видів продукції молочної переробки у 2005 році (%)

Найменування продукції

Витрати на 1 т продукції, частка собівартості

Сировина

Упаковка

Компоненти

Переробка

Адміністративні витрати

Собівартість

Сир «Російський»

63,9

3,1

3,2

17,3

12,5

100,0

Масло тваринне

(жирність 72,5%)

53,5

6,8

___

31,6

8,1

100,0

СОМ

83,5

1,3

___

14,5

0,7

100,0

Сирна маса

(жирність 15%,

упаковка 0,25л)

61,2

6,1

12,4

15,5

4,8

100,0

Молоко пастеризоване

(жирність 2,5%,

1 л упаковкаплівка «Фінпак»)

60,0

13,1

___

19,0

7,9

100,0

Сметана

(жирність 15%,

0,5 л упаковкаплівка «Фінпак»)

70,3

7,3

1,7

14,4

6,3

100,0

вид продукції, що виробляється підприємством (наприклад, вартість сировини для виробництва сиру, складає 60-80% вартості кінцевого продукту);

використання при виробництві компонентів, які імпортуються;

упаковка (обсяг витрат залежить від виду продукції; наприклад, при виробництві молока довготривалого терміну вживання витрати на упаковку можуть складати до 15% структури витрат);

стан технічного оснащення виробництва застаріле обладнання підвищує собівартість молочної продукції через неефективне використання енергоресурсів;

рівень споживацької популярності/сприйняття торговельної марки: відомість ТМ сприяє збільшенню обсягів продукції, а завдяки цьому й підвищенню рентабельності.

Рис.1.4. Структура виробничого ланцюга молоко переробки (2005 рік)

РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА НА ВАТ „ШИРОКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1 Організаційновиробнича характеристика переробного підприємства ВАТ «Широківський сирзавод»

Відкрите акціонерне товариство „Широківський сирзавод” (код за ЄДРПОУ 00445096) розташоване в смт. Миколаївка Широківського района Дніпропетровської обл., вул. Кооперативна, 2а.

Голова правління Роєнко Вадим Валерійович, , з 03.09.04р. по теперішній час , (протокол спостережної ради ВАТ “Широківський сирзавод” № 30/8 від 30.08.04р) ідентифікаційний код 2788500233.;

Головний бухгалтер Швидка Ірина Юріївна з 03.10.2005 року ( наказ про призначення №95К від 03.10.2005 року) по теперішній час , ідентифікаційний номер 2404621784.

Відкрите акціонерне товариство „ Широківський сирзавод „ (скорочено ВАТ „ Широківський сирзавод”) здійснює свою діяльність згідно зі Статутом , який зареєстровано 23.11.1995 р Широківською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області Свідоцтво про державну реєстрацію від 22.11. 1995р, № 00445096, код форми власності 10 , підприємство працює без підпорядкованності.

Підприємство взяте на податковій облік в Широківському відділенні Криворізької МДПІ 23.11.1995 року за № 14 .

Підприємство зареєстроване платником ПДВ , має свідоцтво платника податку на додану вартість № 03863153, яке отримане 31 липня 1997 року. Індивідуальний податковий номер платника ПДВ 004450904347.

Статутний фонд на момент створення підприємства відповідно до установчих документів складає 75,25 тис.грн.

В табл. 2.1 наведені дані про засновників ВАТ „ Широківський сирзавод” відповідно до установчих документів та виписок з реєстру станом на 01.01.2006 року.

Таблиця 2.1

Засновники ВАТ „Широківський сирзавод”

№ з/п

Код за ЄДРПОУ/

ідентифікаційний номер

Назва/П.І.Б.

Частина в статутному фонді тис.грн.

Частина в статутному фонді %

1

31913147

ТОВ “Укрсирінвест”

51,500

68,5

2

2678105011

Афанасьєв В'ячеслав Віталійович

2,500

3,3

3

Інші фізичні особи

21,250

28,2

ВСЬОГО

75,250

100

Таблиця 2.2

Види господарської діяльності ВАТ „Широківський сирозавод”

Види діяльності

Чинним законодавством не передбачено отримання ліцензії

Ліцензії на право здійснення господарських операцій

Назва органу, що видав ліцензію

(дата видання, номери, термін дії)

15.51.0 Виробництво молочних продуктів;

51.33.0 Оптова торгівля молочними продуктами.

Чинним законодавством не передбачено отримання ліцензії

На підприємстві ведеться робота по удосконаленню організації праці та підвищенню стимулюючої ролі заробітної плати. Так, середньомісячна заробітна плата за 2005 склала 324 грн, що на 42% більше ніж за 2004 рік. У структурі фонду спожівання 84,1% становила основна заробітна плата ( оплата по тарифам, окладам, відрядним розцінкам); 15,1% додаткова заробітна плата ; 0,8 % інші заохочувальні виплати (табл.2.3).

Для виконання робіт по випуску продукції у перевіряємому періоді було задіяно 100% штатної кількості працівників.

Таблиця 2.3

Чисельність працівників та рівень заробітної плати в ВАТ „Широківський сирзавод” у 2004 2005 роках

Посада по штатному розкладу

Чисельність в чол.

Середньомісячна з/плата за 2005 рік

Середньомісячна з/плата за 2004 рік

Заборгованість по з/платі

2004

2005

1.АУП

9

9

341

285

0

2.сиророби

9

9

295

217

0

3.формувальник

2

2

274

199

0

4.робочі

4

2

334

269

0

5.маслороб

2

2

292

198

0

6.майстер

1

1

300

249

0

7.лаборант

3

3

357

219

0

8.охоронець

3

3

380

220

0

9.машиніст компресорних установок

2

2

315

152

0

10.машиніст холодильних установок

1

2

373

234

0

11.кочегар

1

2

263

243

0

12.водій

3

3

339

267

0

13.слюсар

4

3

353

203

0

Всього

43

40

324

227

0

З наведених данних табл.2.3 видно, що в 2005р. заробітна плата збільшилась у всіх категорій робітників, але вона не відповідає прожитковому рівню працездатної особи, встановленому на 2005 рік в законодавчому порядку, а САме 453 грн. на місяць

2.2 Економічна ефективність переробки молока на ВАТ «Широківський сирзавод»

За 2005 рік ВАТ “ Широківський сирзавод” наростив виробництво сиру жирного на 2,3 тони проти обсягів 2004 року, або на 102,3 % , проте за видами продукції (табл.2.4):

виробництво сиру „Голандський” скорочено на 17,1 тони, або на 14,4 %;

виробництво сиру „Львівський” скорочено на 16,3 тон, або на 69,4%;

виробництво сиру „Костромський” скорочено на 3,7 тон, або на 24,2 %;

виробництво сиру „Буковинський” збільшено проти рівня минулого року в 5,8 разів, це пояснюється підвищеним попитом покупців на сир „Буковинський” .

Таблиця 2.4

Порівняльна таблиця виробництва та реалізації сиру та вершкового масла в ВАТ „Широківський сирзавод” у 2004 2005 роках

№пп

Назва продукції

Ксть

тонн

2004 рік

2005 р ік

Ріст обсягів виробництва

Вироблено

Реалізовано

Вироблено

Реалізовано

Абсолютне (гр.6 - гр. 4 )

Відносне в % (гр.6/: гр.4 )

1.

СИР ТВЕРДИЙ -всього

( жирний), в т.ч.

Тонн

127,2

126,4

129,5

108,5

+2,3

102,3

2.

Голандський

Тонн

81,3

74,4

69,6

56,9

11,7

85,6

3.

Львівський

Тонн

23,5

23,5

7,2

7,6

16,3

30,6

4.

Костромський

Тонн

15,3

18,4

11,6

14,6

3,7

75,8

5.

Буковинський

Тонн

7,1

11,1

41,1

29,4

+34,0

578, 8

6.

МАСЛО

Тонн

13,1

13,1

12,4

10,5

0,7

94,6

7.

Сир ( нежирний)

Тонн

9,4

9,4

6,0

3,8

3,4

63,8

Таблиця 2.5

Існуючий попит на продукцію , що випускає підприємство дозволяє на протязі року забеспечити завантаженість виробничих потужностей та забезпечити населення смт. Миколаївка роботою.

Закупівля молока здійснювалась безпосередньо у фізичних осіб. Доставка молока здійснюється власними силами та власним автотранспортом приватного підприємця Ковтун Л.В. (іден.код2065807783, с.Володимірівка, Казанківського району Миколаївській області). Молоко закуповувалось у физичних осіб Миколаївській та Дніпропетровській областей. Підприємством з метою найменших втрат якості молока розроблялись найбільш раціональні та ефективні маршрути, дотримувались вимоги температурного режиму.

Закупівля молочної сировини здійснюється з оформленням розрахункової книжки на молочну сировину, яка закуплена в населення. Для проведення розрахунків з населенням складаються приймально розрахункові відомості на видачу грошей за закуплене молоко в населення за договірною ціною та відомості на видачу дотаційних коштів згідно розрахунку.

Стан якості виготовленої продукції контролюється відповідністю стандартам України для наступних видів твердих сирів:

1. Сир твердий Буковинський (45% жирності ) ДОСТ РСТ УССР 179983

2. Сир твердий Голандський (45% жирності ) ДОСТ761685

3. Сир твердий Львівський ( 40% жирності) ДОСТ761685

4. Сир твердий Костромський ( 45% жирності) ДОСТ761685

Таблиця 2.6

2.3 Забезпеченість ВАТ «Широківський сирзавод» основними виробничими ресурсами та рівень їх використання

В табл.2.7 - 2.8 наведена динаміка та структура показників забезпеченості

ВАТ «Широківський сирзавод" основними виробничими ресурсами.

Таблиця 2.7

Таблиця 2.8

2.4 Фінансовий аналіз діяльності ВАТ «Широківський сирзавод»

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням засобів (активів) і джерелами їхнього формування (власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів) [8]. Ці дані представлені в балансі підприємства (табл. 2.9).

Основними факторами, що визначають фінансовий стан, є, поперше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, подруге, швидкість оборотності оборотних коштів (активів). Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під якою мають на увазі його здатність вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників техніки і матеріалів відповідно до господарських договорів, повертати кредити, робити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. Оскільки виконання фінансового плану в основному залежить від результатів виробничої і господарської діяльності в цілому, то можна сказати, що фінансове положення визначається всією сукупністю господарських факторів, є найбільш узагальнюючим показником. Отже, Звіт про фінансові результати і їхнє використання також залучається для аналізу фінансового стану [10].

В табл.2.9 - 2.10 наведені результати індексного “горизонтального” аналіза показників динаміки змін характерних статей агрегатів балансу підприємства у 2004 - 2005 роках та результати структурного („вертикального”) аналізу відносних часток структури балансу.

Таблиця 2.9

Аналіз динаміки активів та пасивів ВАТ „Широківський сирзавод” балансу за 2004 2005 роки ( тис. грн.)

Найменування статей

Код рядка балансу

На 31.12.2004р.

На 31.12.05р.

Приріст статті

Абсолютна величина, тис.грн.

Відн. Величина, %

Абсолютна величина, тис.грн.

Відн. Величина, %

Абсолютна величина, тис.грн.

Відн. Величина, %

АКТИВИ БАЛАНСУ

Основні засоби та немат.активи

010+030

92,7

37,0

125,3

24,6

32,6

+35,2

Всього розділ 1

080

92,7

37,0

125,3

24,6

32,6

+35,2

Запаси та готова продукція

100+110+120+ 130+140

68,8

27,5

300,3

58,9

231.5

+336,5

Дебіт.заборгованість

150+160+170+180+190+200+210

81,1

32,4

60,9

11,9

20,2

24.9

Грошові кошти та їх еквівал.

230+240

5,1

2.0

11,3

2,2

6,2

+121,6

Інші оборотні активи

250

0

0

12,0

2,4

12.0

+100,0

Всього по розділу 2

260

155,0

61,9

384,5

75,4

229,5

+148,1

Всього по розділу 3

270

2,5

1,0

0

0

2,5

100,0

Баланс (активи)

280

250,2

100

509,8

100

259,6

+103,8

ПАСИВИ БАЛАНСУ

Власний капітал

Статутний капітал

300

75,7

30,3

75,7

14,8

0

0

Пайовий капітал

310

Інший додатковий капітал

330

86,2

34,4

86,2

16,9

0

0

Непокритий збиток

Або прибуток

350

13,3

5,3

109,4

21,4

96,1

722,5

Всього по розділу 1

380

148,6

59,4

52,5

10,3

96,1

64,7

Залучений поточний капітал в розрахунках

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержання авансу

530

32,6

13,0

177,1

34,7

135.4

+

З бюджетом

550

7,6

3,7

6,0

1,2

1.6

1.9

Зі страхування

570

0,5

0,2

8,9

1,7

8.4

+1.5

Оплати праці

580

15,5

6,2

15,0

2,9

05

3.3.

Інші поточні зобов”язання

610

45,4

18,1

250,3

49,1

204.9

+30.59

Всього по розділу 4

620

101,6

40,6

457,3

89,7

355.6

+49.09

Баланс(пасиви)

640

20,2

100

509,8

100

259.6

0

Таблиця 2.10

„Горизонтальновертикальний” статистичний аналіз динаміки статей балансу ВАТ „Широківський сирзавод”

Продовження табл.2.10

Рис. 2.1 Динаміка структурних часток джерел пасивів балансу ВАТ „Широківський сирзавод”

Рис. 2.2 Динаміка структурних часток агрегатів активів балансу ВАТ „Широківський сирзавод”

Фінансовомайновий стан ВАТ “Широківський сирзавод” характеризується такими показниками:

загальна вартість майна підприємства, яка дорівнює підсумку активу балансу (рядок 280) становить 250,2 тис. грн. на 31.12.2004 року та 509,8 тис. грн. на 31.12.2005р., збільшилась на 259,6 тис. грн. або в 2,04 рази;

вартість необоротних коштів (активів), яка дорівнює підсумку першого розділу активу балансу (рядок 080) становить 97,2 тис. грн. на 31.12.2004 року та 125,3 тис. грн. на 31.12.2005р., збільшилась на 28,1 тис. грн. або в 1,29 раза, при цьому структурна частка необоротних активів в валюті балансу зменшилась з рівня 37,1%(2004) до рівня 24,6%(2005);

вартість мобільних (оборотних) активів - сума підсумків другого і третього розділів активу балансу (рядок 260 + рядок 270) становить 155,0 тис. грн. на початок року та 384,5 тис. грн. на 31.12.2005 року, збільшилась на 229,5 тис. грн., або в 2,48 раза, при цьому структурна частка оборотних активів в валюті балансу збільшилась з рівня 62,0%(2004) до рівня 75,4%(200%).

Аналіз вищевказаних показників свідчить про збільшення підприємством господарського обороту, що в цілому є позитивним явищем.

Загальна кількість обладнання, яке використовується у виробництві сиру та вершкового масла складає 22 одиниці на суму 98,6 тис.грн., віковий склад яких від 5 до 10 років. У квітні 2005 року придбана одна вакуумупакувальна машина .

Коефіцієнт зносу основних фондів характеризує стан та ступінь зносу основних засобів, який становить 0,836, або 83,6 % вартості основних засобів. Коефіцієнт придатності основних засобів складає 0,164, що свідчить про фізичний та моральний знос основних засобів. Це не дозволяє підприємству впроваджувати випуск нових видів продукції, підвищити ефективність виробництва.

В табл.2.11 - 2.12 наведені результати індексного “горизонтальноговертикального” аналіза показників динаміки змін характерних статей звіту про фінансові результати підприємства у 2004 - 2005 роках.

Таблиця 2.11

Аналіз фінансових показників ВАТ „Широківський сирзавод” за 2004 2005 роки

Показники

2004 рік, тис.грн

2005 рік, тис.грн

Темпи росту %

Чисті валові доходи

958,8

1461,2

152,4

Собівартість реалізованої продукції

912,4

1424,0

156,1

Питома вага витрат у виручці, %

95,2

97,4

102,3

Валовий прибуток

46,4

37,2

80,2

Інші операційні доходи

0

0

0

Адміністративні витрати

33,0

97,1

294,2

Витрати на збут

6,2

31,7

511,3

Інші операційні витрати

4,4

11,4

259,1

Прибуток від опер. Діяльності

2,8

103,0

3678,0

Прибуток від звичайної діяльності

2,8

109,4

3907,1

Чистий прибуток

1,5

109.4

7293,3

Витрати

Операційних витрат всього

956,0

1642,3

171,8

В тому числі

Матеріальні витрати

834,7

1416,1

169,6

Витрати на оплату праці

76,1

114,1

149,9

Відрахування на соц заходи

28,9

42,6

147,4

Амортизація

6,5

13,3

200,4

Платежі до бюджету

ПДВ

7,3

2,7

4,6

Податок на прибуток

4,3

5,8

+1,5

Всього до державного бюджету

11,6

8,5

3,1

Плата за землю

3,0

3,0

0

Місцеві податки та збори

0,7

0,8

0,1

Податки з власників транспортних засобів

0,8

1,0

0,2

Збір за забруднення навколишнього середовища

0,6

0,6

0

Всього до місцевого бюджету

5,1

5,4

0,3

Всього податків та зборів

16,7

13,9

2,8

За 2005 рік отримано чистого доходу (виручки) від реалізації продукції в сумі 1461,2 тис.грн., що на 502,4 тис.грн., або на 52,4% більше рівня 2004 року. Собівартість реалізованої продукції за 2005 рік склала 1424,0 тис.грн. що на 511,6 тис.грн. або на 56,1% більше в порівнянні з 2004 роком. При цьому питома вага витрат у виручці у 2005 році на 2,2 % більша рівня минулого року, що пояснюється, в основному, збільшенням витрат на придбання молока, паливномастильних матеріалів, запчастин , збільшенням витрат на транспортні послуги, витрат на збут. Крім того, темп росту собівартості випереджає темп росту чистого доходу на 3,7 %, що свідчить про неефективність ( збитковість) ведення господарчої діяльності підприємством. Так, за даними бухгалтерського обліку за 2005 рік отримано збитків 103,0 тис.грн.

Проведеним аналізом елементів операційних витрат за 2005 рік встановлено, що загальна сума витрат складає 1642,3 тис.грн., з них :

- матеріальні затрати складають 1416,1тис.грн., або 86,2%, в тому числі з матеріальних витрат витрати на придбання молока 1240,4 тис грн , або 87,6% обсягу матеріальних витрат;

витрати на заробітну плату та соціальні заходи - 156,7 тис.грн., або 9,5 %;

амортизація 13,3 тис.грн , або 0,8%;

інші операційні витрати (витрати на відрядження, транспортні послуги та послуги банку) - 56,2 тис.грн., або 3,5%.

За 2005 рік питома вага витрат в порівнянні з 2004 року змінилась , так в основному збільшились матеріальні витрати на 69,6 %( це пояснюється підвищенням закупівельної ціни на молоко), збільшились витрати на транспортні послуги , в зв”язку з розширенням зони закупки молока у населення та подорожчанням паливномастильних матеріалів, збільшились витрати на оплату праці та соціальні відрахування на 49,0 %.

Таблиця 2.12

„Горизонтальновертикальний” статистичний аналіз динаміки статей звіту про фінансові результати ВАТ „Широківський сирзавод”

75

Рис.2.3. Динаміка змін доходів та собівартості продукції в ВАТ ”Широківський сирзавод” у 2004 - 2005 роках

У додатку А наведені алгоритми розрахунку показників діяльності підприємства [12] - рентабельності, фінансової стійкості, ліквідності підприємства з використанням балансових звітів [9] та звітів про фінансові результати діяльності підприємства [10]. Результати програмних розрахунків вказаних коефіцієнтних показників в середовищі „електронних таблиць” EXCEL2000 наведені в табл. Б.1 Б.7 Додатку Б. Одночасно в табл. Б.1 Б.7 наведені результати індексного „горизонтального” аналізу динаміки змін показників у 2005 році відносно базового рівня 2004 року.

Для проведення підсумкового аналізу економічної діагностики стану ВАТ „Широківський сирзавод” результати розрахунків представлені у вигляді графіків на рис. 2.4 - 2.7.

Рис. 2.4. Динаміка показників ліквідності в ВАТ „Широківський сирзавод” у 2004 2005 роках

Рис.2.5. Динаміка показників рентабельності в ВАТ „Широківський сирзавод” у 2004 2005 роках

Рис.2.6. Динаміка показників ділової активності - оборотності основних оборотних агрегатів активів та пасивів балансу в ВАТ „Широківський сирзавод” у 2004 2005 роках

Рис.2.7. Динаміка показників фінансової стійкості по покриттю запасів в ВАТ „Широківський сирзавод” у 2004 2005 роках

Як показав спільний аналіз результатів розрахунків показників діяльності та фінансового стану ВАТ „Широківський сирзавод”, наведених в табл.Б.1 Б.6 Додатку Б та на графіках рис. 2.4 - 2.7:

1.Підприємство у 2005 році є неліквідним за всіма показниками загальної ліквідності, строкової ліквідності та абсолютної ліквідності. При цьому стан з ліквідністю у 2005 році значно погіршився відносно базового 2005 року, в якому показники загальної ліквідності та строкової ліквідності знаходилися в нормативному діапазоні;

2.При великих збитках 2005 року на підприємстві склався кризовий стан з фінансовою стійкістю по покриттю запасів, оскільки весь власний капітал підприємства вкладений в основні засоби та фонд покриття збитків діяльності, а джерелом покриття запасів є тільки поточні кошти в розрахунках.

3.Рівень ділової активності, характеризуємий оборотністю оборотних активів, у 2005 році знизився на 25 - 45%, тобто при нарощуванні обсягі виробництва у підприємства виникли проблеми з реалізацією продукції та потужністю обладнання, про що свідчить нарощення обсягів незавершенного виробництва та готової продукції на складах

2.5 Схема продовольчого руху продукції на ВАТ «Широківський сирзавод»

В табл.2.13 - 2.14 представлені основні покупці замовники продукції та підприємства - постачальники сировини та матеріалів для виробництва сирів на ВАТ „Широківський сирзавод”. В табл.2.15 представлені основні конкуренти - виробники сиромолочної продукції по Дніпропетровській області.

Таблиця 2.13

Основні покупці - замовники продукції ВАТ „Широківський сирзавод”

№пп

Назва підприємства

КОД

Назва продукції

1.

ВАТ „ Північний ГЗК”м.Кривий Ріг

00191023

Сир, вершкове масло

2

ВАТ „ Криворіжсталь”м.Кривий Ріг

24432974

Сир, вершкове масло

3

ТОВ “ Атекс” м. Харків

32135041

Сир

4

ЗАТ “ Сосницький сирзавод” м.Сосниця Чернігівської області

30041580

Сир

5

ТОВ “ Екологічні продукти” м.Київ

30727087

Сир

Таблиця 2.14

Основні постачальники сировини для ВАТ „Широківський сирзавод”

№пп

Назва підприємства

КОД

Назва ТМЦ

1.

Фізичні особи

Молоко

2

ТОВ „ Трейд -ПАК” м.Київ

32384857

Паковочний матеріал ( пакети)

3

ТОВ “ Пріма -Вера ПАК”м.Київ

32848962

Паковочний матеріал ( пакети)

4

ЗАТ “ Жовтоводськ АРАКС” м. Жовті Води.

33286701

Сіль,сода

5

ПП ОктанПринт” м.Дніпропетровськ

24601069

Етикетки

Таблиця 2.15

Перелік конкурентів - виробників сиромолочної продукції для ВАТ «Широківський сирзавод” у Дніпропетровській області

В табл.2.16 проведений аналіз ціноутворення в ВАТ „Широківський сирзавод”, яке спеціалізувалось на виробництві і реалізації твердих сирів та вершкового масла.

Ціни на сир та вершкове масло не регулюються державою, тобто є вільними. Рівень вільних цін регулюються лише механізмом попиту та пропонування продукції. Ціни на сир та вершкове масло складаються на договірних умовах в залежності від вимог замовника стосовно кількості та виду продукції . При укладенні договорів замовником обумовлюється якість відвантаженої продукції, номенклатура, форма та термін розрахунку (табл.2.16).

Таблиця 2.16

Порівняльна таблиця середньої собівартості 1 тони твердого сиру за вересень місяць 2004 року та 2005 року

№пп

Статі витрат

Вересень 2004 р.

Вересень

2005 р.

Ріст показника

(+,)

грн

% частка

грн

% част

ка

Абсолютний

грн

Відносний %

1

Сировина (молоко)

4057

51,4

9050

66,9

+4993

+223,0

2

Допоміжні матеріали (ферменти,пакети та інше)

547

6,9

706

5,2

+159

+129,1

3

Заробітна плата з нарахуваннями

1317

16,6

1096

8,1

221

116,7

4

Паливо, електроенергія

456

5,7

400

3,1

56

112,3

5

Загальногосподарські витрати

1192

15,1

1682

12,4

+490

+125,5

6

Загальновиробничі витрати

321

4,0

601

4,4

+280

+187,2

7

ВСЬОГО (собівартість 1 тони сиру)

7890

100

13535

100

+5645

+171,5

Прибуткова націнка в %

0,78

1,1

Середня відпускна ціна з націнкою

7951

13684

Середня відпускна ціна з націнкою та ПДВ(20%)

9542

16421

Як показано в табл.2.16 середня собівартість одної тони сиру виросла з 7890 грн. (у 2004 році) до 13535 грн.(у 2005 році), Це пов”язано з підвищенням ціни на молоко з 4050 коп за 1л у вересні 2004 року до 8595 коп за 1л у вересні 2005 року. Збільшилась також вартість транспортних послуг майже в два рази, що пов”язано з ростом цін на паливномастильні матеріали, запчастини.

Договірна відпускна ціна одної тони твердого сиру з ПДВ (20%) в вересні 2004 року становила (9340 грн10000 грн) за 1 тону , а в вересні 2005 року ( 16235 грн 16866 грн.) за 1 тону.

Відпускна ціна (середня) одної тони твердого сиру в вересні 2004 року становила в середньому 9542 грн./тону, тобто прибуткова націнка складала складає 0,78%, в вересні 2005 року ( 16421 грн/тону), тобто прибуткова націнка складає 1,1 %. Підприємство не визначає ціну на види сирів окремо. Ціна визначається в середньому як на твердий сир.

Враховуючи, що рознічні ціни (з ПДВ) на тверді сири ВАТ „Широківський сирзавод” в магазинах м.Дніпропетровська становили у вересні 2005 року 23,0 - 24,5 грн./кг, прибуток посередника між заводом та кінцевим споживачем оцінюється в 24 - 25 % (з врахуванням 50% витрат на транспортировку та підготовку до продажу), тобто як мінімум в 10 разів більше прибутковості завода.

Рис.2.8. Схема товарногрошових потоків при організації діяльності ВАТ „Широківський сирзавод”

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА

3.1 Удосконалення технології переробки молока

На даному етапі молочний комплекс України і його фундамент сировинна база знаходиться в складному економічному становищі. Різке скорочення виробництва молока в державному секторі є однією з основних причин сировинних проблем у молокопереробників. Багато підприємств позбавилися сировинної зони або залишилися без необхідного об'єму молочної сировини, простоюють, чи працюють не на повну потужність, що веде до деградації промисловості. Існує проблема збору фермерського і “індивідуального” молока, доставки його на великі переробні підприємства та раціональної переробки з використанням сучасних методів і машинних технологій.

Для рентабельного збору “індивідуального” молока необхідно вивчити і розвинути вітчизняний та закордонний досвід постачання молока на заводи, ознайомити з ним фахівців, підібрати необхідне устаткування, налагодити систему контролю якості, розробити організацію, прийоми роботи і технології збору молока. Якість готової продукції в значній мірі визначається якістю вихідної сировини, однак, вона як і раніше залишається серйозною проблемою. Всі основні показники молока, що включають бактеріальне обсіменіння, ступінь чистоти, кислотність, характеризують у більшому чи меншому ступені низьку його якість і технологічність. Фізичні властивості молока також мають ряд істотних недоліків. Особливе занепокоєння викликають вкрай низькі показники по густині (менш 1027кг/м3) і вміст білка, особливо весною. У результаті підприємства одержують на переробку молоко, з якого складно виробляти тверді сири, продукти дитячого харчування, стерилізовані молочні продукти високої якості. Аналіз тенденцій розвитку сировинної бази показує, що подібне положення справ у найближчі роки збережеться [11].

Вимоги у ДСТУ на молоко дещо відрізняються від вимог Ради Європейської Спільноти. Так, для виробництва продуктів на молочній основі кількість мікроорганізмів повинна бути менш ніж 100 тис./см3. Доведено, що високий вміст соматичних клітин в молоці змінює його фізикохімічні показники та технологічні властивості, негативно впливає на смакові якості, знижує масову частку сухих речовин в молоці до 10% [16]. Радою Європейської Спільноти висуваються жорсткіші вимоги щодо зберігання молока, а саме, при заготівлі молока протягом дня температура охолодження повинна бути 6оС, при транспортуванні 10оС.

Термізація - це нагрівання сирого молока при температурі 5768оС протягом 15 секунд таким чином, щоб після обробки молоко мало позитивну реакцію на фосфатазу (з директив Ради Європейської Спільноти). Підтвердженням позитивного впливу термізації на властивості молока є дослідження, що проведені в Росії й інших країнах, у тому числі в Україні. Термізоване охолоджене молоко можна зберігати до переробки більше двох діб. Термізація в значній мірі пригнічує розвиток психротрофних бактерій і дозволяє зберігати молоко при температурі 5оС до 3 діб. Але пастеризація сирого молока після зберігання менш впливає на формування згустків кисломолочних продуктів в порівнянні з пастеризацією термізованого молока.


Подобные документы

 • Народногосподарське значення та розміщення переробки продукції. Сучасний рівень виробництва молочної продукції та показники ефективності її переробки. Організаційно-виробнича характеристика підприємства. Удосконалення технології переробки молока.

  курсовая работа [58,7 K], добавлен 29.11.2010

 • Проблеми і перспективи розвитку цукробурякового комплексу. Державне регулювання економічних відносин в сфері виробництва, заготівлі і переробки цукрових буряків. Застосування прогресивних способів зберігання буряків та переробки їх на цукрових заводах.

  контрольная работа [25,1 K], добавлен 07.10.2010

 • Економічна ефективність виробництва і переробки зерна та необхідність її підвищення. Оцінка природо-кліматичних умов господарства та їх рівня використання. Удосконалення механізму економічних взаємовідносин та запровадження прогресивних технологій.

  дипломная работа [122,4 K], добавлен 12.05.2009

 • Характеристика тваринницької галузі. Вдосконалення технології виробництва молока та стану відтворення поголів’я. Вплив якості годівлі на заплідненість, отелення та розвиток плода. Визначення ефективності організації штучного осіменіння корів і телиць.

  дипломная работа [164,4 K], добавлен 08.11.2010

 • Характеристика м'якої пшениці. Асортимент і якість готової продукції. Вихід сортів борошна при трисортному помелі. Аналіз типових технологічних схем переробки зерна. Розмельний процес та обладнання для нього. Розрахунок вальцьових верстаті, розсійників.

  курсовая работа [208,2 K], добавлен 14.12.2014

 • Сутність та показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва продукції молока. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Беєво" Сумської області. Резерви і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції молока.

  курсовая работа [217,7 K], добавлен 19.06.2012

 • Консерви як продукти, отримані шляхом відповідної підготовки сировини, закладки в тару і її герметизації з наступною тепловою обробкою. Знайомство з основними особливостями технології переробки овочів, характеристика фізико-хімічних властивостей.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 25.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.