Аналіз використання земель Острозького району Рівненської області

Земельний фон, клімат, особливості рельєфу, ґрунти, гідрографічні і гідрогеологічні умови Острозького району Рівненської області. Аналіз використання земель за цільовим, екологічним та сільськогосподарським призначенням. Порівняльна характеристика земель.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 26.08.2013
Размер файла 27,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

В умовах екологічного реформування земельних відносин в Україні значно зростає роль державного земельного кадастру, який є інформаційною базою для ефективного управління земельними ресурсами, ведення земельної статистики, землеустрою, регулювання земельних відносин, підтримки податкової та інвестиційної політики держави і розвитку ринку землі, обґрунтування розмірів плати за землю.

Державний земельний кадастр - це система необхідних відомостей і документів про правовий режим земель, їхній розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендаторів, за категоріями земель, про їхню якісну характеристику й народногосподарську цінність.

Ведення державного земельного кадастру забезпечується проведенням топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань, реєстрацію землеволодінь та договорів про оренду землі, обліком її кількості та якості.

Формування системи показників земельного кадастру в межах його ієрархічної структури здійснюється виходячи із функцій, які він виконує на тому чи іншому рівні управління територіями.

У державному земельному кадастрі базового рівня (райони, крім районів у містах, міста обласного значення) визначаються і зберігаються відомості про земельні ділянки, розміщені на відповідної адміністративно-територіальних одиниць в цілому, про розподіл земельних ділянок серед власників землі, землекористувачів, у тому числі орендарів, про правовий режим земельних ділянок, їх кількісну та кісну характеристику і вартість.

З вище сказаного можна зробити висновок, що дана курсова робота “Аналіз використання земель Острозького району Рівненської області” покликана сприяти набуттю та реалізації навиків роботи з відповідною документацією. Оскільки в ході розробки курсової роботи студент зобов'язаний зібрати і вивчити дані, які характеризують територію району. А саме: проаналізувати місце розташування району, клімат, рельєф, ґрунти, населення та інше. Також потрібно провести аналіз використання земель за екологічними ознаками, за сільськогосподарським призначенням. Зробити порівняльну характеристику земель. А також розглянути і опрацювати інші аспекти, які поставленні в завданні. В кінцевому результаті потрібно зробити висновки про використання земель на основі проведених аналізів.

На мою думку, якщо провадити всі заходи, які будуть запропоновані в курсовій роботі, то ми отримаємо кращий результат по використанню земельних ресурсів у Острозькому районі, а ніж ситуацію, яка існує на даний час.

РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ

1.1 Місце розташування

Острозький район розміщується у східній частині Рівненської області. Описується кордонами Гощанського, Здолбунівського районів та Тернопільською областю.

1.2 Земельний фонд району

Острозький район розміщений в південно-східному напрямку від м. Рівне на межі Малого Полісся та лісостепу. Територія району переважно висотно-рівнинна, мережана балками, ярами, лугами, культивованими ґрунтами, лісами і гаями.

Ґрунти району переважно чорноземи опідзолені, дернові, світло-сірі, супіщані, суглинки слабо гумусні, місцями з прошарками глинистого піску, місцями торф'яно - болотні.

В структурі земель найбільшу питому вагу (66,5%) займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить про те, що район є сільськогосподарським. Ліси займають 25,4 відсотка або 17,6 тисячі гектарів, що свідчить про достатні запаси деревини, які оцінюються в 33447,7 тисячі кубічних метрів. В структурі земель забудовані землі займають 3 відсотки, землі під водою 1,9 відсотка та заболочені землі 0,9 відсотка.

Острожчина багата на корисні копалини, а саме:

- торф (Новомалин, Новородчиця);

- глина (Білашів, Розваж);

- крейда (Верхів, Грем'яче );

- камінь (Кутянка, Білашів, Грозів);

- пісок (Верхів, Милятин, Вельбівно);

- зернисті фосфорити (Милятин).

Для більш повної характеристики і оцінки земельного фонду ми робимо посилання на табл. 1.1. “Характеристика земель”.

1.3 Клімат

Серед основних факторів, що зумовлюють формування й особливості клімату району, відзначимо сонячну радіацію, атмосферну циркуляцію та характер під системної поверхні. Всі вони діють постійно, але роль кожного з них проявляється неоднаково у різні сезони року.

Клімат Острозького району помірно-континентальний. Зима м'яка, з частими відлигами, літо тепле, з достатньою кількістю опадів.

Таблиця 1.1

Характеристика земель

Назва угідь

Острозький район

Рівненська область

Україна

Загальна площа, тис. га

%

Загальна площа, тис. га

%

Загальна площа, тис. га

%

Всього земель

69,29

100,0

2005095,2

100,0

60354,8

100,0

1

Всього с.-г. земель

45,89

66,5

972955,2

48,5

43057,8

71,3

1.1

Рілля

23,6

34,2

646498,3

32,2

32563,6

54,0

1.2

Перелоги

8,14

11,8

16918,3

0,8

421,6

0,7

1.3

Багаторічні насадження

5,45

7,9

12084,7

0,6

931,6

1,5

1.4

Сіножаті

3,86

5,6

124989,9

6,2

2388,6

4,0

1.5

Пасовища

4,83

7,0

136268,1

6,8

5521,3

9,1

Разом с.-г. угідь

45,89

66,5

936759,3

46,7

41827,0

69,3

1.6

Під будівлями і дворами

0,62

0,9

12098,6

0,6

431,5

0,7

1.7

Під шляхами і прогонами

0,35

0,5

10233,2

493,3

493,3

0,8

1.8

Землі в стадії меліоративного будівництва та відновлення родючості

0

0,0

1310,3

0,1

0,0

1.9

Забруднені с.-г. угіддя

0

0,0

11646,3

0,6

0,0

1.10

Інші с.-г. землі

0

0,0

907

0,0

1230,8

2,0

2

Ліси та інші лісо вкриті площі

- всього

17,6

25,4

794970,8

39,6

10413,6

17,3

2.1

в т. ч. - ліси

16,3

24,1

782775,4

39,0

10069,5

16,7

2.2

- інші лісо вкриті площі

0,9

1,3

12195,1

0,6

344,1

0,6

3

Забудовані землі

2,07

3,0

55053,2

2,7

2456,2

4,1

4

Відкриті заболочені землі

0,14

0,2

106065,6

5,3

947,2

1,6

5

Відкриті землі

0,2

0,3

33869,0

1,7

1056,5

1,8

6

Води

1,3

1,9

42181,9

0,1

2423,6

4,0

Міститься у вологій, помірно теплій агро-кліматичній зоні. Період із температурою понад +100 становить 151 день.

Зима в районі починається 17-19 листопада з переходом середньодобових температур повітря через 00С, і утверджується наприкінці місяця, коли з'являється сніговий покрив.

Початок зими характеризується найменшою тривалістю світлового дня, нестійким сніговим покривом, значною хмарністю, частими туманами і відлигами. З середини лютого, коли зростає роль радіаційних факторів та земної поверхні, починається спад зими.

Практично спад зими співпадає з початком стійкого танення снігу, і як правило, започатковується у районі в останній декаді лютого. В середньому період сніготанення триває 15-20 днів.

Літо триває з кінця травня до вересня. Воно характеризується найбільшим значенням сонячної радіації, температур повітря та атмосферних опадів. Пересічна температура липня + 18,80, тривалість дня у червні досягає свого максимуму (16 год. 28 хв.). Переважає у літку антициклонна погода, проте часті циклони із заходу приносять значну кількість опадів (часом у липні 80-100 мм), що нерідко випадають у вигляді злив.

Повне літо закінчується з переходом середніх добових температур через 150С (початок вересня) і поступово змінюється завершальним етапом, який називають спадом літа. На спаді літа збільшується кількість помірно теплих і прохолодних опадів.

1.4 Рельєф

Острозький район лежить у межах Волинської височини. Поверхня в основному плоска та плоско хвиляста, у південно-східній частині - підвищена. Розповсюджені рівнини, з поширенням еолових форм рельєфу.

Еоловий рельєф, основою якого є різні за походженням і піщанні відклади (флювіоглегіальні, алювіальні, озерові - четвертинного часу, морські піски палеогену) являє собою один з типово поліських комплексів рельєфу, поширений як у межах надзаплавних терас, так і на вододільних просторах. Представлений різноманітними формами. Утворені у більш посушливих умовах пізньочетвертинного часу, що передували відносно зволоженій сучасній епосі, еолові форми здебільшого закріплені заростями або поросли сосновими лісами. Характерною ознакою еолового рельєфу є поодиноке або ланцюгове розташування окремих форм.

Слід відзначити, що в останні десятиріччя через недолуге господарювання (вирубка лісів, переосушення земель) спостерігається активізація еолових процесів на відкритих піщаних поверхнях. Денуадаційний рельєф поширений майже виключно на карбонатній основі, де безпосередньо до поверхні підходить крейдяно-мергельна товща уральського ярусу. З високим положенням крейди пов'язується широкий розвиток карстових форм на території району.

1.5 Гідрографічні і гідрогеологічні умови

Відносно високе зволоження території Острозького району, зумовлене надмірною кількістю атмосферних опадів і досить стабільним перевантаженням опадів над випаровуванням, у сприятливих умовах рівнинного рельєфу є один з вирішальних факторів формування мережі поверхневих вод, представлених річками, каналами, природними та штучними водоймами і болотами.

Найбільшими ріками Острожчини є Горинь, Вілія, Збитенка і Вільшанка.

Вище названі ріки належать до басейну Дніпра. Живлення цих річок визначається як мішане, з перевагою снігового. Також вагоме місце у живленні річок займають дощові води.

Необхідно також згадати, що територія району пронизана малими за розміром струмками та ставками, які в сумі займають відповідну площу земель.

1.6 Грунти

Природні умови Острозького району і в першу чергу розмаїття поверхневих геологічних утворень, зумовили строкатість і розмаїття ґрунтового покриву даної території. Ґрунти району переважно супіщані, зрідка чорноземні та торф'яні, у їх надрах залягає промислова глина, крейда, вапняк, камінь, поклади залізної та мідної руди, кам'яного вугілля, торфу та інших копалин.

Дерново-карбонатні грунти утворилися переважно на пісках, в зв'язку з цим характеризується легким механічним складом, малим вмістом органічних речовин, незначно насиченими основами. Зустрічаються розвинені дерново-глинові ґрунти, де потужність гумусового горизонту сягає 20 см, та нерозвинені (неглибокі) різновиди, з потужністю гумусового горизонту до 8-10 см.

Незначний вміст гумусу, а відтак нестача азоту і фосфору, зумовлює низьку природну родючість ґрунтів.

Опідзолені ґрунти сформувались переважно на лесовидних породах і поширені у південній лісосестеповій частині району, займаючи вододільні плато та їх схили. У формуванні ґрунтів цього типу проявляється вплив двох основних процесів - підзолистого і чорноземного. Дані ґрунти характеризуються значною кислотністю.

1.7 Рослинний прокрив

За загальною оцінкою Острозького району вкрита лісами. Основні породи дерев: дуб (39% площі лісів), береза (33% площі), граб, липа. Сосна, на підвищених ділянках - вільха, на понижених - верба.

Дубові ліси (діброви) утворюють так звані чагарникові діброви, де поряд з дубом зустрічається граб, а основу підліска становить ліщина, брусина. Природна трав'яна рослинність (бобове-знакове різнотрав'я) збереглись лише в заплавах річок. Суходільні луки займають підвищені ділянки.

Відкриті заболочені землі займають 0,14 тис. га. Трав'янисті болота сформовані переважно безлісними осоками і злаково-осоковимим травами.

1.8 Населення

Населення Острозького району складає 29,4 тис. чоловік. Територія району становить - 696 кв. км. До складу району входить 55 сіл.

За даними територіального аналізу у Острозбкому районі загальний рівень смертності відносно високий у порівнянні з іншими регіонами. Особливу увагу привертає сумний факт зростання дитячої смертності.

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

2.1 Аналіз використання земель за цільовим призначенням

Згідно ст. 19 Земельного кодексу землі за основним цільовим призначенням поділяються на категорії:

1) Землі сільськогосподарського призначення;

2) Землі житлової та громадської забудови;

3) Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного значення;

4) Землі оздоровчого призначення;

5) Землі лісового фонду;

6) Землі водного фонду;

7) Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

У Острозькому районі землі займають територію 69,29 тис. га. Кількість землевласників та землекористувачів становить - 45,89 тис. га. Домінує по площі серед цих земель рілля 23,6 тис. га.

Загальна площа в Острозькому районі - 45,89 тис. га. Кількість землевласників та землекористувачів - 27388 чоловік.

Досліджують землі, які зайняті лісами та лісо вкритими площами - 17,6 тис. га.

Острозький район по даній категорії має такі показники: загальна площа становить 17,6 тис. га. Під водою зайнято більшість - 1,3 тис. га., загальна кількість землевласників та землекористувачів 2 чоловіки.

Дані землі у Острозькому районі займають площу 45,89 тис. га. Вагому частку займають відкриті землі - 0,2 тис. га. Кількість землевласників та землекористувачів - 95 чоловік.

2.2 Аналіз використання земель за екологічними ознаками

За екологічними ознаками землі поділяються на:

- оброблювані землі;

- луки;

- лисовкриті території;

- водокриті території;

- забудовані території;

- піски, яри, порушені землі, інші угіддя не включені в господарське використання.

До оброблюваних земель відносять ріллю, перелоги, багаторічні насадження та природні кормові угіддя докорінного поліпшення.

Острозький район можна характеризувати по угіддях таким чином:

- рілля - 23,6 тис. га;

- перелоги - 8,14 тис. га;

- багаторічні насадження - 5,45 тис. га;

- кормові угіддя докорінного поліпшення - 4,83 тис. га.

Загальна площа даної категорії становить 45,89 тис. га, тобто 66,5% (від загальної площі).

До луків відносяться сіножаті і пасовища без докорінного поліпшення. По Острозькому районі дана категорія займає площу 8,69 тис. га. Вся вона зайнята під кормовими угіддями без докорінного поліпшення і становить 12,6% від загальної площі. До лісо вкритих територій відносяться ліси та чагарники, які займають площу 17,6 тис. га.

Водо покритими вважають землі під водою та заболочені, які тут займають відповідно 0,14 тис. га та 1,3 га. Тобто 1,44 га.

До забудованої території відносяться землі під будівлями, дворами, шляхами, прогонами.

В Острозькому районі дані землі займають 2,07 тис. га.

Вся площа яка зайнята пісками, ярами, угіддями, не включені в господарське використання становить 1,1 тис. га.

Аналізуючи розглянуті дані можна зробити висновок, що в цілому стан використання земель та екологічна ситуація на території району є задовільною. Оцінивши числові дані слід відмітити, що застосувати заходи для покращення використання земель на даний момент потрібно по відношенню до боліт, оскільки на території району їх площа складає 0,14 тис. га. Та замінити порушені землі, піски та інші угіддя, які не включені в господарське використання.

2.3 Аналіз використання земель сільськогосподарського призначення

Згідно з ст. 22 Земельного кодексу України: землями сільськогосподарського призначення визначаються землі надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей.

Основними власниками та землекористувачами на землях сільськогосподарського призначення в Острозькому районі є:

1. Колективні сільськогосподарські підприємства. Загальна площа становить 922,2 га, переважає серед угідь рілля - 425,8 га. Площа одного землекористувача становить 230,6 га. Кількість власників землі та землекористувачів складає 4 чоловіка.

2. Сільськогосподарські кооперативи: загальна площа становить 23995,0 га, переважає рілля - 15936,3 га. Площа одного землекористувача 1499,7 га. Кількість власників та землекористувачів 16 чоловік.

3. Інші не державні сільськогосподарські підприємства: загальна площа становить 11989,1 га, переважає рілля 7973,4 га. Площа одного землекористувача 1712,7 га. Кількість власників 7 чоловік.

4. Державні сільськогосподарські підприємства: загальна площа становить 571,2 га, переважає рілля - 414,9 га. Площа одного землекористувача 114,2 га. Кількість власників 5 чоловік.

5. Міжгосподарські підприємства.

6. Фермерські господарства: загальна площа становить 621,6 га, переважає рілля - 438,2 га. Площа одного землекористувача 32,7 га. Кількість власників та землекористувачів 19 чоловік.

7. Приватні товарні господарства: загальна площа становить 646,6 га переважає рілля 439,2 га. Площа одного землекористувача 2.5 га. Кількість власників та землекористувачів 263 чоловіка.

8. Особливі підсобні господарства: загальна площа становить 6602,6 га, переважає рілля 6343,6 га. Площа одного землекористувача 0,5 га. Кількість власників 12845 чоловік.

9. Землі надані громадянам для садівництва: площа 6602,6 га, рілля 6343,6 га. Площа одного користувача 0,5 га.

З вище розглянутих даних можна зробити такі висновки, що площа сільськогосподарських кооперативів складає 23995,0 га, тобто є домінантною в Острозькому районі, на друге місце можна віднести інші недержавні підприємства, їх площа займає 11989,1 га, а на третьому місці - особисті підсобні господарства - 6602,6 га. Переважають по формі господарювання землі надані громадянам в оренду.

2.4 Порівняльна характеристика земель сільськогосподарських підприємств

На території Острозького району 18613 власників та користувачів земель сільськогосподарського призначення. З них 3 колективи с/г призначення. З них 6 колективні с/г підприємства, 14 с/г кооперативі, 3 с/г товариства, 7 державних с/г підприємств, 8 державних, 19 фермерських.

Приватних товарних господарств - 314.

Значна територія сільськогосподарських підприємств зайнята водоймами, до яких відносяться основним чином ставки та штучні водойми, які підпорядковані цим підприємствам. Вони становлять (2428,1 га) в районі (13137 га) в області.

Всі інші землі, які відносяться до сільськогосподарських підприємств, хоч займають незначну територію, порівняно із загальною площею, але мають не менш важливе значення для цих підприємств, площі та процентне відношення приведені в таблиці, а наочне представлення цих даних приведене на діаграмі “Порівняльна характеристика земель, сільськогосподарського призначення”.

Сільськогосподарські підприємства Острозького району в 2009 році розширили площі посіву під озимі зернові на 613 або на 110,6% порівняно з минулим роком (2008 р. 5775 га., 2009 р. - 6388га.); озимого ріпаку - на 738га. або на 134,5% (2008 р. 2138 га., 2009 р. - 2876га.). Загальна посівна площа сільськогосподарських культур в поточному році становить 28997,6 га, що становить 100,5 відсотка до попереднього року, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах - 19406,28 (100,9%) та господарствах населення - 9591,32 га (99,6%).

Станом на 27 липня поточного року сільськогосподарськими підприємствами району зібрано урожай сільськогосподарських культур з площі 1237 га, намолочено 3181 тонна зерна при урожайності 25,7 ц/га., в тому числі пшениці - 838га, намолочено 2128 тонн при урожайності 25,4 ц/га, ячменю 245 га,705 тонн, 28,8ц/га, жита - 154 га , 348 тонн, 22,6 ц/га.

Станом на 1.07.2009 року поголів'я ВРХ в районі становить 11,2 тис. голів (92,6 % до рівня минулого року), в тому числі в сільськогосподарських підприємствах - 2,670 тисячі голів (65,4%) . В районі нараховується 5,6 тисячі корів (88,9 %), в тому числі в сільськогосподарських підприємствах - 0,836 тисячі голів (65,3 %) . Поголів'я свиней становить 15,8 тисячі голів (90,3%), в тому числі в сільськогосподарських підприємствах - 1,128 тисячі голів (87,5%). За 1 півріччя 2009 року в районі вироблено 1,6 тис. тонн м'яса (94,1%), в тому числі сільськогосподарськими підприємствами - 0,155 тис. тонн (77,1%), молока вироблено 9,6 тис. тонн (91,4%), в тому числі в сільськогосподарських підприємствах - 1,060 тис. тонн (81,5%).

За січень - червень поточного року в Острозькому районі вироблено валової продукції на суму 26491 тис. грн. (94,8 %), в тому числі сільськогосподарськими підприємствами - 2566 тис. грн. (81,9 %), населенням - 23925 тис. грн. (96,4%).Станом на 01.07.2009 року заборгованості по заробітній платі в сільськогосподарських підприємствах району немає. Середня заробітна плата одного штатного працівника за червень місяць 2009 року становить 904 грн.(956 грн. з початку року), в переводі на повну зайнятість це становить 1041 грн.(1105 грн.).

Сільське господарство є однією з галузей, яка найбільше потерпає від примх погоди. Так, в період весняно - польових робіт була посуха і рослинам не вистачало вологи, в період дозрівання - постійно йдуть дощі. Внаслідок проливних дощів і градобою, які пройшли 26-27 червня 2009 року в сільськогосподарських підприємствах району загинуло та пошкоджено посіви на площі 638 га, сума завданих збитків становить 583,1 тисячі гривень. Крім цього пошкоджено покрівлі сільськогосподарських будівель в окремих господарствах.

2.5 Порівняльна характеристика земель несільськогосподарського призначення

До земель сільськогосподарського призначення відносяться землі промисловості, транспорту, зв'язку та інші землі сільськогосподарських підприємств, землі житлової та громадської забудови та землі, що входять до складу сільськогосподарських підприємств.

Територію Острозького району, яка зайнята землями несільськогосподарського призначення: ділянки надані громадянам для несільськогосподарських потреб (площа - 11335,8 га) з угідь переважає рілля - 4559,2 га, кількість власників землі та землекористувачів - 21631, площа одного землекористувача - 0,5 га.

Заклади, установи, організації, площа - 3273 га, кількість власників землі та землекористувачів - 278, площа одного землекористувача - 1,2 га, промислові та інші підприємства, площа - 611,8 га, кількість власників землі - 76, площа одного землекористувача - 8,1 га, підприємств та організацій транспорту та зв'язку - 821,8 га, кількість власників - 7, площа одного землекористувача - 117,4 га, підприємства, установи, організації природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення - 5,0 га, кількість власників землі та землекористувачів - 1.

Загальна площа земель несільськогосподарського призначення становить 10582,8 га.

Вище наведені дані більш детально приведені в таблиці, а графічно відображені на діаграмі “Характеристика земель несільськогосподарського призначення”.

РОЗДІЛ ІІІ. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА УГІДЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ

3.1 Структура земельного фонду

Загальна площа Острозького району становить 69,29 тис. га, з них сільськогосподарські угіддя займають 45,89 га. В складі угідь найбільша частина 23,6 тис. га припадає на ріллю, під багаторічними насадженнями 5,45 тис. га. Значну частину займає лісо вкрита територія 17,6 тис. га. Територію що залишилась, займають землі, які не увійшли в вище приведені.

Загальна кількість населення району становить 29,4 тис. чоловік. чоловік, тобто на одного жителя припадає 2,35 га території району.

Структура земельного фонду приведена в таблиці і наочно зібрана в діаграмі “Структура земельного району.

3.2 Використання земель за територіальними ознаками

Територія району являє собою просторову структуру, яка складається з різних елементів.

Впорядкування території - це приведення в порядок певної просторової системи і сукупності елементів земельних угідь та оптимізації їх форми, площі та інших ознак з метою створення оптимальних умов для сільськогосподарського виробництва.

Так в Острозькому районі запроектовані такі освоєння:

- в ріллю: за рахунок відкритих заболочених земель 1423,44 га;

- в сіножаті: за рахунок перелогів 1657,8 га;

- заміщень: за рахунок відкритих земель 14128,5 га;

- під дороги: за рахунок ріллі 71,33 га;

- під населені пункти: за рахунок ріллі 6215,00 га.

Більш детальна інформація приведена в таблицях, де приведені обсяги трансформації угідь, експлікація земель району та структура земельного фонду за проектом.

3.3 Сільськогосподарська освоєність, розораність та лісистість території

На підставі розробленого пункту 3.2.в даному пункті ми розраховуємо показники сільськогосподарських угідь та лісистості території для району, області та України.

Показник сільськогосподарської освоєності території визначається як відношення площі угідь до загальної площі певної території.

Показник розораності угідь - це відношення площі ріллі до площі всіх угідь.

Показник земельної розораності території рівнини відносно площі ріллі до загальної площі цієї території.

Аналізуючи отримані значення слід відмітити, що ситуація в районі перспективно зміниться та поліпшиться екологічний стан та стан використання земель, оскільки зменшиться та поліпшиться екологічний стан. Оскільки зменшиться розораність території та збільшиться лісистість території.

В результаті запропонованих заходів в Острозькому районі очікується підвищення раціональності використання земель сільськогосподарського призначення.

3.4 Структури посівних площ

Використовуючи дані по площі ріллі та врожайності сільськогосподарських культур розроблено структуру посівних площ. Слід відмітити, що на території району переважно вирощування зернових та кормових культур. Це такі культури як озима пшениця (27%), ячмінь (12%), кукурудза та зерно (7%), овес (4,2%) та інші.

Більш детально ці дані можна побачити в таблиці та на діаграмі.

Висновки та пропозиції

острозький район рівненський земля

Завершальним етапом курсової роботи є написання детальних висновків та пропозицій. В цілому землі Острозького району, незважаючи на деякі недоліки, використовуються ефективно та раціонально. Покращення існуючої структури земельного фонду можна досягти шляхом реалізації проектних розробок: транспортування перспективних земель в більш перспективні та рентабельні угіддя, збільшення лісовкритих територій для охорони земель, рекультивація земель та відтворення родючості ґрунтів, передбачення заходів спрямованих на забезпечення раціонального та ефективного використання земель. В загальному потрібно відмітити, те що ділянка є унікальною і потребує індивідуального підходу до розробки проекту упорядкування ділянки.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.