Облік грошових коштів та розрахунків на підприємствах

Форма ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Інвентаризація грошових коштів в касі і оформлення інвентаризації на ТОВ "Юсес-Львів". ООблік грошових коштів на розрахункових рахунках у банках. Відображення в обліку господарських операцій.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.05.2016
Размер файла 229,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

План

Вступ

1. Розділ І. Загальна характеристика ТОВ «ЮСЕС-ЛЬВІВ»

1.1 Організаційна структура підприємства

1.2 Зв'язок ТОВ « Юсес-Львів» з партнерами на ринку

1.3 Форма ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

1.4 Нормативна база бухгалтерського обліку на підприємстві

2. Розділ ІІ. « Облік грошових коштів та розрахунків на підприємствах

2.1 Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів

2.2 Облік грошових коштів в касі підприємства

2.3 Облік грошових коштів на розрахункових рахунках у банках

2.4 Облік грошових коштів на валютному рахунку

2.5 Облік курсових різниць

2.6 Інвентаризація грошових коштів в касі і оформлення інвентаризації

2.7 Облік коштів на інших поточних рахунках в банку

3. Розділ ІІІ. «Облік грошових коштів та розрахунків на підприємстві ТОВ «Юсес-Львів»

3.1 Характеристика підприємства

3.2 Облік грошових коштів у підприємстві ТОВ « Юсес-Львів»

3.3 Звітність підприємства ТОВ « Юсес-Львів»

Висновок

Література

Вступ

Відповідно до статті 3 пункту 2 "Закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, що ведеться підприємством. За даними бухгалтерського обліку формується вся звітність (фінансова, статистична, податкова й інші). Метою ведення бухгалтерського обліку (стаття 3 пункт 1) представлення користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності і рух коштів підприємства.

В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами й організаціями, працівниками підприємства й окремими особами, тому зростає потреба всіх рівнів управління у своєчасній і достовірній інформації, що забезпечує прийняття обґрунтованих рішень. У цьому зв'язку зростає роль обліку коштів. Кошти присутні на початковому і кінцевому етапах облікового циклу, що включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їхній продаж і одержання виторгу.

Організація грошового обігу на підприємствах контролюється і регламентується. Від своєчасного і якісного внутрішнього контролю залежить не тільки схоронність коштів засновників, але і кредитоспроможність підприємства. Внутрішній контроль включає не тільки бухгалтерський облік, а усю фінансово-господарську діяльність структурних підрозділів і підприємства в цілому. Контроль спрямований на постійне удосконалювання господарських процесів, що є життєвою необхідністю сучасного підприємства.

1. Розділ І. Загальна характеристика ТОВ «ЮСЕС-ЛЬВІВ»

1.1 Організаційна структура підприємства

ТОВ «ЮСЕС-ЛЬВІВ» (далі по тексту - Товариство) засноване у 2005 році і знаходиться за адресою: 80300, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Б.Хмельницького, 18 кв. 1.

Предметом діяльності Товариства є:

Будівництво будівель;

Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів;

Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури;

Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них;

Діяльність у сфері інжинірингу;

Електромонтажні роботи.

Структура Товариства складається з наступник підрозділів: Адміністрація, Будівельна дільниця та Виробнича дільниця.

Виробничо-господарська діяльність Товариства - це самостійне визначення напрямку свого розвитку, формування виробничих та перспективних планів, програми розвитку Товариства. Для забезпечення мети своєї діяльності Товариство: набуває у власність, отримує оренду чи безплатне користування приміщення, споруди, техніку, будівельні машини та механізми, комплектуючі вироби.

В Товаристві розроблено, затверджено і діє «Положення про систему управління охороною навколишнього середовища», призначена відповідальна особа за вхідний контроль робочої документації, конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування, контроль за окремими будівельними процесами, будівельно-монтажними роботами і іншими виробничими операціями.

Також в Товаристві діє «Положення про систему управління охороною праці», розроблено і затверджено посадові і робочі інструкції з охорони праці і інші Положення, що вимагаються згідно нормативних документів та ЗУ «Про охорону праці». Постійно ведеться контроль за дотриманням вимог охорони праці та техніки безпеки на об'єктах виконання будівельних, будівельно-монтажних та інших робіт.

В процесі своєї діяльності спеціалісти і працівники проходять навчання з питань охорони праці за різними програмами у відповідності до профілю роботи працівника.

1.2 Зв'язок ТОВ « Юсес-Львів» з партнерами на ринку

ТОВ «ЮСЕС-ЛЬВІВ» на ринку праці більше семи років. За час своєї діяльності Товариством було збудовано, зремонтовано та введено в експлуатацію багато житлових будинків та промислових споруд.

Виконуючи будівельні, будівельно-монтажні та ремонтно-будівельні роботи Товариство в своїй діяльності використовує сучасну спецтехніку, обладнання та інструменти.

Висококваліфікований склад інженерно-технічних працівників та робітників з достатнім досвідом виконання будівельних робіт дає можливість виконувати роботи на високому професійному рівні з хорошою якістю виконання спецробіт.

На час виконання будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт Товариство користується будівельними нормами та правилами, розробленими та затвердженими Положеннями та іншими нормативно-правовими документами.

Роботи ведуться згідно проектно-кошторисної документації в терміни згідно затверджених графіків виконання спецробіт.

Все вищезазначене дозволяє Товариству виконувати будівництво об'єктів будь-якої технічної складності якісно, в стислі строки як за рахунок засобів замовника, так і за рахунок власних інвестицій працюючи при цьому як Генпідрядник так і на Субпідряді.

Основними партнерами Товариства є АТЗТ «Агро», ПрАТ «Укрспецмонтаж», ПАТ «Миколаївцемент», ТзОВ «Барком», ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня», ПП ВКФ «Мікромегас», ТОВ «Інтерпайп Україна»,ТОВ "Борщівський цукровий завод".

Будівельно-монтажні та ремонтно-будівельні роботи виконуються у м. Львові та за його межами. Для виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт Товариство забезпечує працівників житлом і іншими об'єктами соціальної інфраструктури.

1.3 Форма ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

Форма бухгалтерського обліку -- це сукупність облікових регістрів, що використовуються в певній послідовності та взаємодії для ведення обліку із застосуванням принципу подвійного запису.

Новий підхід до організації бухгалтерського обліку при комплексній його механізації в умовах використання електронно-обчислювальних машин виявив нові форми бухгалтерського обліку - автоматизовані. В основу комплексної механізації (автоматизації) бухгалтерського обліку закладено принцип безперервності обробки облікової інформації .

Синтетичними й аналітичними обліковими регістрами при механізованих і автоматизованих формах бухгалтерського обліку є машинограми.

В Україні використовується значна кількість програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, найбільш популярними з яких є: «Парус», «Fin Expert», «БЕСТ», «Lady Fin», «Фінанси без проблем», «1C - Бухгалтерія - Проф. для Windows» та ін.

ТОВ « Юсес-Львів» користується можливостями програми «1С:Бухгалтерія 8»

«1С:Бухгалтерія 8» забезпечує вирішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів тощо. Крім того, інформацію про окремі види діяльності, торгові і виробничі операції можуть вводити співробітники суміжних служб підприємства, які не є бухгалтерами. В такому випадку за бухгалтерською службою залишається методичне керівництво і контроль за настройками інформаційної бази, що забезпечують автоматичне віддзеркалення документів в бухгалтерському і податковому обліку.

Схема 1.3.1.Рух інформації при застосуванні автоматизованої форми бухгалтерського обліку.

1.4 Нормативна база бухгалтерського обліку на підприємстві

Основним нормативним актом, що регулює порядок ведення бухгалтерської діяльності на підприємстві, є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

Рух грошей по рахунках і номери рахунків використовуються в бухгалтерському обліку визначені «Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» затверджений наказом Міністерства Фінансів України та Інструкцією «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» затверджена наказом Міністерства Фінансів України.

Таблиця 1.4.1Нормативна база.

Назва

Коли, ким затверджений

Основні положення документа

1

Податковий кодекс України

від 02.12.2010 № 2755-VI

Податковий кодекс України регулює відносини, що

виникають у сфері справляння податків і зборів

2

Кодекс України про адміністративні правопорушення

від 07.12.1984 № 8073-Х

Завданням Кодексу є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, відповідальності перед суспільством.

3

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

від 16.07.1999 № 996-XIV - ВР

Закон визначає правові засади регулювання ,організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах України

4

«План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій»

затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 № 291

План рахунків бухгалтерського обліку застосовується

підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності,

організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб

5

Інструкція «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій»

затверджена наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 № 291

Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів,

капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності

підприємств, організацій та інших юридичних осіб незалежно від форм власності,

організаційно-правових форм і видів діяльності

6

Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»

від 03.07.1998 № 727/98

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів

малого підприємництва не поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять

діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін

іноземної валюти і т.д.

7

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

від 06.07.1995 № 265/96-ВР.

Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування

та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання

та їх господарські одиниці, які здійснюють розрахункові операції у

готівковій та/або безготівковій формі.

8

Постанова Правління Національного Банку України «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»

від 15.02.2004 № 637

1. Затвердити Положення про ведення касових операцій у

національній валюті в Україні, що додається.

2. Загальні ліміти залишку готівки в касі підприємства та

строки здавання виручки, що були затверджені банками і на час

набрання чинності Положенням не відповідали його вимогам, підприємства повинні переглянути та затвердити в порядку,

визначеномуПоложенням, до 31.12.2005 року.

3. Департаменту готівково-грошового обігу після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести

зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

2. Розділ ІІ. « Облік грошових коштів та розрахунків на підприємствах

2.1 Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів

Грошові кошти-готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Грошові кошти називають джерелом життєвої сили фірми, їх повинно вистачати для:

- створення запасів сировини і незавершеного виробництва у розмірах, що забезпечать безперебійну діяльність;

- підтримки достатнього рівня запасів готової продукції, що гарантує стабільність продаж;

- можливості надання кредитів покупцям.

Крім того, необхідно завжди мати певну суму грошових коштів для виплат за поточними зобов'язаннями.

Як результат своєї операційної діяльності всі підприємства проводять розрахунки з комерційними банками за позичками і через комерційні банки сплачують вартість товарів, робіт та послуг одне одному.

Більшість розрахунків з виконання зобов'язань здійснюється через установи банків безготівковим шляхом. Розрахунки готівкою між підприємствами, організаціями й установами дозволяється проводити лише тоді, коли суми окремих платежів менші від сум, встановлених банками для безготівкових розрахунків.

Основними завданнями обліку грошових коштів є: виконання операцій з грошовими коштами за розрахунками з постачальниками, покупцями; контроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни; своєчасне і правильне документальне оформлення операцій з руху грошових коштів, щоденний контроль за збереженням готівки і цінних паперів у касі підприємства; інвентаризація грошових коштів і відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку; дотримання стандарту бухгалтерського обліку № 4 "Звіт про рух грошових коштів" та надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися в грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

2.2 Облік грошових коштів в касі підприємства

У касі підприємства можуть зберігатись такі цінності:

- грошові кошти у національній та іноземній валютах;

- грошові документи (путівки в будинки відпочинку та санаторії, проїзні квитки, марки державного мита, поштові марки);

- бланки суворої звітності;

- цінні папери, придбані у інших підприємств.

Грошові кошти в касі є готівкою, що використовується підприємством для виплати заробітної плати, відряджень працівникам, дивідендів власникам, проведення розрахунків з постачальниками та ін.

Ліміт залишку готівки в касі - це граничний розмір готівки, що може залишатись в касі на кінець робочого дня. Він встановлюється із врахуванням специфіки роботи підприємства, обсягів його касових операцій, віддаленості від банку тощо. Усю готівку понад встановленого ліміту слід здавати в банк у порядку та строки, передбачені договором на розрахунково-касове обслуговування. Це правило не розповсюджується на готівку, одержану в банку для виплати працівникам заробітної плати. Невидана заробітна плата може зберігатись в касі підприємства протягом трьох робочих днів. Після закінчення цього терміну вона депонується і здається в банк.

Для оформлення касових операцій призначено такі документи: КО-1 “Прибутковий касовий ордер”; КО-2 “Видатковий касовий ордер”;

КО-3 “Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів”; КО-4 “Касова книга”; КО-5 “Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей”.

Приймання готівки в касу проводиться за прибутковими касовими ордерами, видача - за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями.

Прихід та видаток готівки щодня відображається у касовій книзі, яка заповнюється на підставі прибуткових та видаткових документів через копіювальний папір. На кінець робочого дня у касовій книзі виводиться сальдо. Другий екземпляр є звітом касира, який разом із прибутковими та видатковими документами передається у бухгалтерію.

Для обліку грошових коштів у касі підприємства передбачено рахунок 30 “Каса”, який має два субрахунки:

301 “Каса в національній валюті”;

302 “Каса в іноземній валюті”.

Приклад *

ЗАТ "К&Ко" має 8 000 $ малої каси, ця сума передбачена для використання в господарських витратах. В кінці першого місяця в малій касі залишилось 550 $, а 7450 (8000 - 550) було використано на протязі місяця.

Це означає, що касир має мати залишок готівки 550 $ та ордерів, що підтверджують витрати на 7450 $. ЗАТ "К&Ко" операції відображує проводками:

Дт "Мала каса" 8000

Кт "Каса" 8000

Дт "Витрата на канцтовари" 2200

Дт "Транспорті витрати" 1550

Дт "Почтові витрати" 700

Дт "Інші господарські витрати" 3000

Кт "Мала каса" 7450

В кінці періоду:

Дт "Мала каса" 7450

Кт "Каса" 7450

______________________

*Приклад задачі взято з електронної версії журналу «Бюджетна бухгалтерія» за 20.11.2012р. №71 с.16.

(e-mail: factorinfo@factor.ua)

2.3 Облік грошових коштів на розрахункових рахунках у банках

Об'єкт обліку -- вільні грошові кошти підприємства у національній та іноземній валюті, які знаходяться в установах банків.

Для зберігання коштів та проведення безготівкових розрахунків для суб'єктів підприємницької діяльності у банках відкриваються розрахункові, валютні та інші рахунки.

Розрахунковий рахунок відкриває кожний самостійний господарський суб'єкт (підприємство, організація, установа), що має самостійний баланс. Виробничим одиницям відкриваються поточні рахунки. Об'єднанням, що мають виробничі одиниці поза своїм місцезнаходженням, можуть бути відкриті розрахункові рахунки.

Для оформлення відкриття розрахункового рахунка до банку подаються такі документи:

-заява про відкриття рахунка;

-документ про створення господарського суб'єкта;

-наказ про створення підприємства;

-копія статуту, установчого договору;

-свідоцтво про реєстрацію;

-картки зі зразками підписів і відбитків печатки.

Операції на розрахункових і поточних рахунках регламентуються законодавством і правилами банку.

Документальне оформлення операції. Операції на рахунках виконують за розрахунково-грошовими документами, затвердженими банком.

Готівку для зарахування на розрахунковий рахунок приймає представник власника рахунка, спираючись на документ -- «Оголошення на внесок грошей готівкою». В ньому зазначається джерело надходження грошей, що вносяться (виторг, виручка, квартплата мешканців будинків підприємства), заробітна плата, яка не видана, тощо. Готівка видається за грошовим чеком. Для оформлення одержання грошей банк згідно із заявою власника рахунка видає чекову книжку. При одержанні грошей готівкою на зворотному боці чека зазначають цільове призначення (заробітна плата, допомога тощо).

На розрахункових рахунках виконують безготівкові розрахунки щодо основної діяльності.

Найчастіше застосовують розрахункові документи: платіжні вимоги, платіжні доручення і розрахункові чеки.

Джерелами надходження на розрахунковий рахунок до банку є кошти покупців за реалізовану їм продукцію, за послуги, що надані іншим підприємствам і організаціям, кредити банку і т. ін.

Основними напрямами видачі грошей з розрахункового рахунка в банку є платежі постачальникам за сировину, матеріали, готові вироби, енергію, кредити, що погашаються банку, внески до бюджету, погашення заборгованості, гроші готівкою для видачі заробітної плати тощо.

Усі операції на розрахункових рахунках виконуються за документами встановленої форми. Вони єдині для всіх галузей.

Записи банку і підприємства мають бути ідентичними.

Приклад*

До каси підприємства надійшли кошти з поточного рахунка в банку на суму 10 000 грн. Бухгалтерська проводка за цією операцією буде така:

Дт "Каса" 10 000

Кт "Рахунки в банку" 10 000

2.4 Облік грошових коштів на валютному рахунку

Для розрахунків в іноземній валюті бюджетні установи та організації мають право відкривати в установах банків валютні рахунки. Надходження валюти до бюджетних установ та організацій здійснюється у вигляді цільового фінансування бюджету на зміцнення матеріально-технічної бази, оплати нерезидентами наданих послуг, виконаних робіт відповідно до міжнародних програм співробітництва, оплати ліцензій на впровадження винаходів, новітніх технологій, оплати за навчання, стажування, лікування іноземних громадян.

Для відкриття валютних рахунків бюджетні установи до банків подають такі документи:

заяву на відкриття рахунка, підписану керівником і головним бухгалтером;

копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально;

копію статуту, засвідчену нотаріально;

копію документа, що підтверджує взяття установи на податковий облік, засвідчену податковим органом;

картку зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів установи надано право розпоряджатися рахунком та підписанням розрахункових документів;

довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду.

Грошові кошти в іноземній валюті обліковуються окремо за кожною валютою, з переведенням у грошову одиницю України за офіційним обмінним курсом НБУ.

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті бюджетні установи ведуть у тих самих класах рахунків, що й облік гривневих операцій за субрахунками, установленими Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Облік наявності та руху грошових коштів в іноземних валютах на валютному рахунку в банку ведеться на активному субрахунку № 318 «Поточні рахунки в іноземній валюті», підставою для записів у якому є виписки банків з валютних рахунків установи.

Облік готівкової валюти в касі ведеться на активному субрахунку № 302 «Каса в іноземній валюті». Для аналітичного обліку наявності та руху валютної готівки

________________________

*Приклад задачі взято з газети «Бухгалтерская неделя» 05.10.2012р. №84. с.5.

відкривається окрема касова книга, в якій ведеться облік за кожною валютою окремо. Меморіальні ордери № 1, ф. № 380за касовими операціями стосовно кожного виду валюти складаються окремо.

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті відображається в регістрах бухгалтерського обліку в національній валюті України перерахунком суми іноземної валюти за валютним курсом з одночасним відображенням операцій у іноземній валюті.

Приклад*

В касу було отримано готівку у валюті з валютного рахунка в сумі 12 000. Бухгалтерська проводка за цією операцією буде така:

Дт «Каса в іноземній валюті» 12 000

Кт «Поточні рахунки в іноземній валюті»12 000

2.5 Облік курсових різниць

Курсова різниця - це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти одного найменування при різних валютних курсах.

Курсова різниця це та сума, яка виникає під час обліку активів і пасивів за курсом НБУ на момент здійснення операцій по розрахунках, або на момент складання звітності, і які виражені в іноземній валюті.

Реальна оцінка валютних ресурсів залежить від коливання валютного курсу.

Валютним курсом для цілей бухгалтерського обліку, відповідно до П(С)БО 21, вважається встановлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.

Офіційний курс своєї грошової одиниці встановлюється НБУ на підставі результатів торгів валютними цінностями на міжбанківській валютній біржі.

Офіційний курс національної грошової одиниці використовується при

здійсненні всіх безготівкових операцій:

1. Купівлі та продажу іноземної валюти.

2. У бухгалтерському обліку всіх операцій, відображених в інвалюті.

3. Розрахунків з бюджетом та митницею.

4. При плануванні та аналізі зовнішньоекономічної діяльності.

5. Ціноутворенні.

6. Складанні оперативної, бухгалтерської і статистичної звітності.

7. Для міждержавних розрахунків.

________________________

*Приклад задачі взято з газети «Бухгалтерская неделя» 12.10.2012р. №85. с.9.

Офіційний курс використовують усі резиденти і нерезиденти, які проводять діяльність на території України, незалежно від форм власності і господарювання та видів здійснених операцій.

Установлення валютного курсу на біржі називається котируванням валют.

Існує два методи котирування валют:

Прямий - валютний курс відображає ціну одиниці іноземної валюти через національну валюту.

Непрямий - за одиницю прийнята національна валюта, курс якої виражається у визначеній кількості іноземних грошових одиниць.

Котирування валют для торгово-промислової клієнтури зазвичай базується на крос курсі - співвідношенні між двома валютами, що випливає з їх курсу стосовно до третьої валюти (як правило, до долара).

При здійсненні обліку курсових різниць необхідно визначити:

- об'єкти обліку;

- розмір балансової вартості іноземної валюти;

- звітний період, у якому були здійснені операції, "пов'язані з рухом валютних ресурсів.

Об'єктом обліку при визначенні суми курсових різниць є:

- наявні грошові кошти;

- ресурси в установах банків;

- ресурси в дорозі;

- грошові і платіжні документи;

- цінні папери;

- ресурси в розрахунках з юридичними і фізичними особами;

- залишок цільового фінансування з бюджету;

- заборгованість в інвалюті.

При визначенні суми курсових різниць перерахунку не підлягають такі

активи:

- основні ресурси;

- нематеріальні активи;

- малоцінні й швидкозношувані предмети;

- сировина і матеріали;

- устаткування;

- товари.

Таким чином, відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, курсові

різниці виникають або на дату проведення розрахунку (операції), або на

дату складання бухгалтерської звітності (де звітним періодом є місяць).

Приклад*

Приватне сільськогосподарське підприємство "Мрія" перерахувало суму 32803 грн на придбання 6000 доларів США (курс НБУ - 5,36 грн). 3 перерахованої суми сплачена комісійна винагорода банку (6000 х 5,36 х 2%) = 643 грн. Бухгалтерська проводка за цією операцією буде така:

Дт «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» 32802

Кт «Поточні рахунки в національній валюті» 32802

Дт «Адміністративні витрати» 643

Кт "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" 643

2.6 Інвентаризація грошових коштів в касі і оформлення інвентаризації

При інвентаризації каси на підприємствах, організаціях та установах треба керуватися "Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637.

У строки, встановлені керівником підприємства, але не рідше одного разу на квартал, на кожному підприємстві проводиться інвентаризація каси з покупюрним перерахуванням усіх грошей і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку по касовій книзі. Для проведення інвентаризації каси наказом керівника підприємства призначається комісія, яка складає акт.

У разі виявлення в процесі інвентаризації нестачі або лишку цінностей в касі в акті вказується сума нестачі або лишку і обставини їх виникнення. 

На зворотній стороні акта у випадку лишків або нестач робиться пояснення даної розбіжності і завіряється підписом матеріально відповідальної особи. Нижче зазначається рішення керівництва щодо висновків проведеної інвентаризації.

Акт складається у двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальною особою.

Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства (організації), другий -- залишається у матеріально відповідальної особи.

У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається у трьох примірниках (для матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності, і бухгалтерії).

Засновники підприємств, вищестоящі організації (у разі їх наявності), а також аудитори (аудиторські фірми) відповідно до укладених угод під час проведення документальних ревізій на всіх підвідомчих підприємствах в обов'язковому порядку проводять ревізію каси і перевіряють дотримання касової дисципліни. Під час проведення ревізій особлива увага має приділятися питанню забезпечення схоронності грошей і цінностей.

_____________________

*Приклад задачі взято з газети «Бухгалтер» 14.08.2012р. №42. с.26.

У господарських товариствах, де це передбачено їх статутом, такі ревізії проводяться ревізійними комісіями.

Особи, звинувачені в порушенні касової дисципліни, притягуються до відповідальності у встановленому чинним законодавством порядку.

Виявлені при інвентаризації розходження між фактичними залишками грошових коштів і інших цінностей, що знаходяться у касі, з даними бухгалтерського обліку регулюються в наступному порядку:

- грошові кошти та інші цінності, які виявлені в надлишку, підлягають оприбутковуванню та зарахуванню відповідно на

збільшення доходу підприємства з подальшим встановленням причин виникнення надлишків і винних у цьому осіб;

- недостачі грошових коштів і інших цінностей, які виявлені при інвентаризації каси, стягуються з матеріально-відповідальних осіб, а за умов, коли винні не встановлені або у стягнені винних осіб відмовлено судом, зараховуються до витрат підприємства.

Таблиця 2.6.1. Відображення в обліку господарських операцій

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.Виявлено надлишки грошових коштів в результаті інвентаризації

30

719

2.Відображено суму нестачі грошових коштів у касі, яку не відшкодовує матеріально- відповідальна особа

947

30

2.7 Облік коштів на інших поточних рахунках в банку

облік грошовий інвентаризація каса

Для обліку та руху грошових коштів, що знаходяться на інших рахунках у банку і які можуть бути використані для поточних операцій призначено рахунок 31 "Рахунки в банках", безпосередньо у розрізі субрахунків:

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті";

314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

За дебетом субрахунків відображується надходження грошових коштів на інші рахунки, за кредитом --їх використання.

Інструкцією передбачено здійснення розрахунків між підприємствами із використанням чеків та акредитивів. Акумуляція коштів з метою забезпечення розрахунків за вказаними формами здійснюється на зазначених субрахунках 313 і 314.

Розрахунки за допомогою лімітованих чекових книжок

Чеки застосовуються для здійснення розрахунків у безготівковій формі між юридичними особами, а також фізичними та юридичними особами з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, виконані роботи та надані послуги.

Розрахунковий чек -- це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банкуемітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.

Чекодавець -- юридична або фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою чека та підписує його.

Чекодержатель -- підприємство, яке є отримувачем коштів за чеком.

Банкемітент -- банк, що видає чекову книжку (розрахунковий чек) підприємству або фізичній особі.

Чекові книжки (розрахункові чеки) є бланками суворої звітності.

Для отримання чекової книжки підприємство подає до банку-емітента "Заяву про отримання чекових книжок" в одному примірнику за підписами уповноважених осіб, яким надане право підпису документів для здійснення розрахунковогрошових операцій, і з відбитком його печатки.

У заяві та талоні до неї чекодавець проставляє номер рахунку, з якого сплачуватимуться чеки.

Гарантована оплата чеків забезпечується депонуванням коштів на окремому аналітичному рахунку "Розрахунки чеками" балансових рахунків у банку-емітенті. Для цього разом із заявою на видачу чекової книжки в банк подається "Платіжне доручення" для перерахування коштів на аналітичний рахунок "Розрахунки деками" або сума вноситься готівкою.

Депонування коштів для отримання чекових книжок знаходять своє відображення по дебету аналітичного рахунку "Розрахунки чеками" pax. 313 "Інші рахунки в банках в національній валюті". 314 "Інші рахунки в банках в іноземній валюті" і кредиту 311 "Поточні рахунки в національній валюті", 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті", 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики".

Таблиця 2.7.1. Відображення в обліку господарських операцій

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Внесена в банк невикористана готівка, що була одержана на заробітну плату працівникам капітального будівництва

313

301

Оплачено рахунки постачальників і підрядників за будівельні матеріали , обладнання, виконані роботи, надані послуги з капітального будівництва

631

313

Перераховано з поточного рахунку основну суму вкладу на депозитний рахунок

313

311

3. Розділ ІІІ. «Облік грошових коштів та розрахунків на підприємстві ТОВ « Юсес-Львів» »

3.1 Характеристика підприємства

ТОВ «ЮСЕС-ЛЬВІВ» засноване у 2005 році і знаходиться за адресою: 80300, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Б.Хмельницького, 18 кв. 1.

Майно підприємства складають виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Джерела формування майна підприємства:

- грошові і матеріальні внески засновників підприємства;

- доходи, отриманих від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

- кредити банків і інших кредиторів;

- майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій і громадян;

- доходи від цінних паперів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- добродійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- інші джерела.

Предметом діяльності ТОВ «ЮСЕС-ЛЬВІВ» є:

- Будівництво будівель;

- Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів;

- Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури;

- Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них;

- Діяльність у сфері інжинірингу;

- Електромонтажні роботи.

Основна мета діяльності підприємства - отримання прибутку, а також досягнення економічних і соціальних результатів, шляхом систематичного здійснення торгової діяльності для задоволення суспільних і особистих потреб.

3.2 Облік грошових коштів у підприємстві ТОВ « Юсес-Львів»

ТОВ «Юсес-Львів», згідно чекової книжки, зняло з поточного рахунку, в касі обслуговуючого банку, кошти в сумі 4 870,05 грн. для виплати заробітної плати та під авансовий звіт.

Господарські операції:

1) Отримані кошти з банку (див. додаток 1.1.)

Дт 301

на суму 4 870,05грн.

Кт 311

2) Авансовий звіт (див. додаток 1.2.)

Дт 3721

на суму 180,00 грн.

Кт 301

3) Авансовий звіт

Дт 3721

на суму 191,96 грн.

Кт 301

4) Авансовий звіт

Дт 3721

на суму 49,92 грн.

Кт 301

5) Виплата заробітної плати (див. додаток 1.3.)

Дт 661

на суму 2458,20 грн.

Кт 301

6) Виплата заробітної плати

Дт 661

на суму 351,17 грн.

Кт 301

7) Виплата заробітної плати

Дт 661

на суму 1638,80 грн.

Кт 301

3.3 Звітність підприємства ТОВ « Юсес-Львів»

Звітність це облікові записи, які дають можливість прослідкувати господарську діяльність. Обліковий процес на кожному підприємстві закінчується складанням звітності на підставі об'єднання поточних даних для розрахунку економічних показників, необхідних для управління.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання

фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень

повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове

становище, результати діяльності та рух грошових коштів

підприємства.

Фінансова звітність підприємства «Юсес-Львів» включає: Баланс (форма № 1), Звіт про фінансові результати.

Користувачі фінансової звітності потребують систематизованої інформації про діяльність підприємства, інвесторами якої вони є або мають (бажають) стати. Тому відповідно до Закону України від 16.07.99 р. № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» усі підприємства та організації повинні на основі даних бухгалтерського обліку складати i подавати як річну, так i квартальну фінансову (бухгалтерську) звітність. Квартальна звітність складається з Балансу i Звіту про фінансові результати.

ТОВ «Юсес-Львів» подає як річний, так i квартальний фінансовий (бухгалтерський) звіт, що складається з Балансу i Звіту про фінансові результати, який проти звітності інших підприємств є скороченим за кількістю показників (скорочений формат звітності).

Квартальна бухгалтерська звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року, а саме: за січень - березень, за січень - червень, за січень - вересень(див. додаток 2).

На виконання вищезазначеного Закону постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 затверджено Порядок подання фінансової звітності.

Підприємство «Юсес-Львів»фінансову звітність подає:

* власникам (засновникам);

* трудовим колективам на їх вимогу;

* органам державної статистики;

* іншим органам виконавчої влади та користувачам згідно із законодавством.

Квартальна фінансова звітність подається підприємством не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Висновок

В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль бухгалтерського обліку й економічного аналізу господарської дальності підприємств усіх форм власності як складової частини системи економічної інформації й управління. Управління підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характері й обсязі, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їхньому використанні, власному капіталі, зобов'язаннях і фінансових результатах діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку, що встановлено Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”.

Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов'язані з підприємництвом, але і зовнішні користувачі інформації, що мають прямий фінансовий інтерес: банки -- при ухваленні рішення про надання кредитів; постачальники -- при укладанні договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей; інвестори, засновники, акціонери, яких цікавить рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання прибутків (дивідендів).Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його власника або уповноваженого органу відповідно до законодавства та установчих документів.

Облікова політика ТОВ «Юсес-Львів» затверджена в наказі про облікову політику. В ньому наведені основні питання організації роботи підприємства, а саме: обрані методи обліку амортизації необоротних активів, запасів, витрат, резервів тощо; форма обліку; правила документообороту; система облікових регістрів; робочий план рахунків бухгалтерського обліку; порядок проведення інвентаризації; перелік відповідальних осіб та порядок їх звітування; організація управлінського обліку; положення про комерційну таємницю та інше.

Касові операції на ТОВ «Юсес-Львів» оформлюються документами, типові міжвідомчі форми які затверджені Міністерством статистики України за згодою з Національним банком України і Міністерством фінансів України.

Всі банківські операції ТОВ «Юсес-Львів» оформляються лише стандартними первинними документами, форми яких затверджені Національним банком України.

На підприємстві значну увагу приділяють обробці документів. Правильна організація обробки документів забезпечує швидке та правильне відображення в обліку господарських операцій. З цією метою здійснюються всі стадії обробки, а саме: бухгалтерський контроль та бухгалтерська обробка.

Для чіткої організації виробництва та планування роботи з метою раціонального розподілу праці на підприємстві розроблені посадові інструкції для кожної посади.

Посадова інструкція сприяє правильному вирішенню питань розподілу обов'язків між категоріями працівників, забезпечує єдність при розподілі їх посадових обов'язків і кваліфікаційних вимог, які до них висуваються.

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

2. «План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» затверджений наказом Міністерства Фінансів України.

3. Інструкція «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій »затверджена наказом Міністерства Фінансів України.

4. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. -Житомир: ЖІТІ, 2003. - 608 с.

5. Герасимович А. М. та ін. Облік і аудит в банках: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004. - 536 с.

6. Загородній А. Г., Партин Г. О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практи-ки: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: «Знання», КОО, 2004. - 377 с.

7. Крисюк В. L, Дякон В. М., Демченко Т. А. Бухгалтерський облік із викорис-танням комп'ютерних технологій: на прикладі програми «1С:Бухгалтерія 7.7 для України» (Практикум). - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 173 с.

8. Онисько С. М., Марич П. М. Фінанси підприємств. Підручник для студентів вищих закладів освіти. - Львів: „Магнолія плюс”, 2006. - ISBN 966-8340-26-4.

9. Фурик В. Г. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2006.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Облік операцій на рахунках банку як об’єкт бухгалтерського обліку. Законодавчо-нормативне забезпечення ведення обліку операцій. Розробка аналітичних рахунків. Порядок відкриття поточного рахунку. Облік грошових коштів на спеціальних рахунках банку.

  курсовая работа [89,2 K], добавлен 22.02.2015

 • Використання грошових коштів в роботі, правові засади організації бухгалтерського обліку та аудиту. Облік грошових коштів та їх відображення у фінансовій звітності. Автоматизація обліку руху грошових коштів за допомогою програми "1С:Підприємство".

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 15.03.2014

 • Загальна характеристика ДП "Коростенський лісгосп АПК", технологія його виробництва. Особливості організації і ведення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на підприємстві. Специфіка організації обліку грошових коштів на підприємстві.

  дипломная работа [478,5 K], добавлен 13.05.2014

 • Класифікація та види обліку грошових коштів, їх еквівалентів. Огляд нормативно-законодавчих документів, що регламентують цю сферу. Облік грошових коштів на ТОВ "Відродження". Відображення обліку грошових коштів у формах звітності, шляхи вдосконалення.

  дипломная работа [79,1 K], добавлен 30.09.2015

 • Організаційно-економічна характеристика та загальні засади організації бухгалтерського обліку на ВАТ "Альянс". Характеристика нормативних документів та основні поняття з обліку грошових коштів на рахунках в банках. Первинний облік, нетипові ситуації.

  курсовая работа [71,2 K], добавлен 20.08.2010

 • Організаційно-правові аспекти функціонування бухгалтерії та обліку грошових коштів СТОВ "Злагода". Розробка посадової інструкції бухгалтерів по обліку грошових коштів та їх потоків. Впровадження комп’ютерних технологій з організації грошових коштів.

  курсовая работа [34,4 K], добавлен 20.02.2011

 • Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків. Завдання обліку і контролю руху коштів на рахунках. Форми безготівкових розрахунків в Україні, їх документальне оформлення. Синтетичний і аналітичний облік руху коштів на рахунках.

  курсовая работа [250,8 K], добавлен 27.04.2015

 • Грошові кошти як найбільш ліквідні активи підприємства. Загальна характеристика видів діяльності КП "Купіль", розгляд особливостей обліку операцій з грошовими коштами. Аналіз проблем оформлення господарських операцій з руху грошових коштів у касі.

  курсовая работа [76,4 K], добавлен 22.11.2014

 • Економічна сутність грошових коштів та їх еквівалентів. Нормативне регламентування обліку. Організаційна характеристика, аналіз фінансового стану ПАТ "Гідросила". Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку. Порядок відображення коштів у звітності.

  курсовая работа [53,5 K], добавлен 13.03.2013

 • Економічна сутність і класифікація грошових коштів підприємства; мета, завдання, принципи їх обліку, аудиту; аналіз нормативно-правової бази. Особливості обліку та аудиту грошових коштів на ТОВ "Горобина", відображення інформації у фінансовій звітності.

  дипломная работа [204,7 K], добавлен 13.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.