Порівняльна характеристика діяльності аудиторських фірм "Великої Четвірки"

Зародження консалтингових послуг в Україні. Структура послуг найбільших консалтингових фірм. Діяльність фірми "Deloitte Touche Tohmatsu", " PWC", "KPMG International Cooperative", "Ernst&Young". Порівняльна характеристика фірм "Великої четвірки".

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 09.03.2012
Размер файла 229,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Порівняльна характеристика діяльності аудиторських фірм "Великої Четвірки"

Вступ

Україна на сьогодні є невід'ємною складовою світового економічного співтовариства i поступово набуває все більшого значення як бізнесовий та політичний партнер. Хоча національні особливості побудови облікової системи та здійснення фінансового контролю існують, проте інтеграційні економічні процеси викликають потребу в гармонізації національних облікових систем і аудиторських процесів у міжнародному та європейському масштабах.

Одним з інструментів, який допомагає розвивати економічні відносини, у тому числі міжнародні, є аудит, оскільки він забезпечує довіру до перевіреної фінансової інформації для її користувачів різних рівнів (міжнародного, державного, урядового, підприємства).

Аудиторські фірми мають безпосередній вплив і беруть активну участь в інтеграції та гармонізації аудиту, а ступінь цього впливу визначається обсягом діяльності аудиторської фірми, її репутацією та рівнем i якістю методологічного та організаційного забезпечення.

Група «велика четвірка» проявляє все більшу тенденцію до міжнародної інтеграції, глобальної гармонізації щодо технічних засобів, контролю за якістю роботи та встановлення зв'язків з громадськістю.

1. Зародження консалтингових послуг в Україні

Світовий досвід надання консультаційних послуг свідчить, що у багатьох випадках розмір консалтингової фірми стабілізується з метою збереження узгодженої команди спеціалістів, які здатні забезпечити професійний і ринковий ефект підприємству. Але дотримування такої стратегії має свої часові межі. Персонал старіє, його навички втрачають актуальність і надолуження знань у галузі новітньої управлінської науки потребує немалих витрат. У такій ситуації фірма може обмежити спектр своїх послуг такими, що потребують роботи досвідченого персоналу. Крім того, фірма може підтримувати необхідні розміри завдяки плинності кадрів нижчих посадових ступенів.

Консалтингові фірми надають наступні послуги: дослідження і прогнозування ринку (товарів, послуг, ліцензій, «ноу-хау» і т.д.), цін світових товарних ринків; оцінка торгівельно-політичних умов, і ін. [1]

Консалтингова фірма, що обирає стратегію зростання, має зіткнутися з проблемами наймання професіоналів. Ринок висококваліфікованих трудових ресурсів диктує певну політику пошуку та залучення кадрів. Фірма несе витрати, пов'язані з навчанням, стажуванням та залученням до роботи початківців.

Отже, стратегії зростання та стабілізації розмірів консалтингової фірми є результатом загального стратегічного вибору організації.

Лише великі інтернаціональні компанії, яких у світі є близько десяти, можуть вирішувати складну управлінську проблему самостійно, виходячи з власних ресурсів і не звертаючись за допомогою до колег.

Питаннями розвитку бізнес-інкубування в країнах світу займаються міжнародні організації: Європейська комісія (ЄЕК ООН), Група СПАЙС (Група експертів наукових парків та інноваційних центрів), Національна асоціація бізнес - інкубаторів у США.

Бізнес-центри - це установи, які надають інформаційні, консалтингові, маркетингові, тренінгові та інші послуги суб'єктам підприємництва та особам, які бажають займатися підприємницькою діяльністю.

Серед інших видів послуг за темпами зростання лідирує консалтинг - 7,3%. Економічні труднощі особливо вплинули на обсяг аудиторської та податкової практики - за минулий рік вони не показали відчутного зростання. Сегмент корпоративних фінансів скоротився на 6,1% порівняно з попереднім роком, у першу чергу, у зв'язку з істотним скороченням кількості злиттів та поглинань.

Щодо світових тенденцій розвитку індустрії консалтингу то останніх 10 років, то теж спостерігається велике зростання консалтингових послуг.

Це пов'язано з глобалізацією світової економіки. Останні дослідження інформаційних технологій, глобальні інформаційні мережі змінили уявлення про межі підприємств і про технології виробництв, управління і ведення бізнесу. Насичення традиційних ринків товарів почало вимагати пошуку нових підходів до споживача. Саме тому 81% портфеля замовлень провідних консультаційних фірм складають фактично замовлення на послуги по організації і реструктуризації бізнесу.

Як на Заході, так і в Україні спектр консалтингових послуг дуже широкий, динамічний і зумовлений конкретними потребами бізнесу, адже проблеми українських підприємців не менш різноманітні, ніж у їх зарубіжних колег [2].

Взагалі 80% іноземних консалтингових компаній тримаються на ринку України саме завдяки реалізації проектів міжнародної допомоги. Значні консалтингові компанії надають переважно послуги з менеджмент-тренінгу та аудиту[3].

В Україні перша половина 1990-х була періодом демонстрації професіоналізму «західних» менеджмент-консалтингових (МК) компаній. Було відкрито представництва: PriceWaterhouse Соopers, Deloitte & Touche, Coopers & Lybrand, Ernst & Young, KPMG, Baker & McKenzie, Barents Group, LLC, Arthur Andersen, Roland Berger & Partners, Dr. Wisselchuber & Partners та інші.

Ці компанії вийшли на ринок України або супроводжуючи своїх давніх клієнтів, або як реалізатори проектів технічної допомоги, фінансованих міжнародними донорськими організаціями. Лише деякі з невеликих західних фірм ризикнули вийти на ринок України з метою розширення географії бізнесу та в пошуках нового клієнта.

Головними статутними завданнями фахових асоціацій та інститутів консультантів є забезпечення якості консалтингових послуг і фахового поводження своїх членів. Іноземні консультаційні фірми, які щойно починають свою діяльність в Україні, зазвичай мають тут, одного-двох представників, основним завданням яких є визначення рівня привабливості українського ринку для своєї фірми й визначення стратегії. Це близько 150 консультаційних фірм з усіх країн Європейської співдружності переважно з питань управлінського і фінансового консультування в конкретних галузях.

За параметрами чисельності спеціалістів і обсягу річного обороту послуг 40 фірм з цього числа можна вважати великими, 180 - середніми, а 1500 - малими [4].

Щодо світового досвіду надання консалтингових послуг то також слід відзначити провідні компанії: PriceWaterhouse Соopers, Deloitte & Touche, Coopers & Lybrand, Ernst & Young, Baker & McKenzie, Barents Group, Arthur Andersen, Roland Berger & Partners, Dr. Wisselchuber & Partners та інші., що в свою чергу відображають не як досвід так і великий прибуток [4].

Аналіз структури послуг, що виробляються найбільшими управлінськими консалтинговими фірмами, дав наступні результати: (Рис. 1.1.)

Рисунок 1.1. Структура послуг найбільших консалтингових фірм

З даного рисунку видно, що:

1. 31% - консалтингові послуги з питань управління операціями і процесами, включаючи питання реорганізації бізнесу і загального управління якістю (TQM);

2. 17% - консультування з питань корпоративної стратегії;

3. 17% - консультування з питань інформаційно-технологічної стратегії;

4. 16% - консультування з питань розвитку бізнесу;

5. 11% - консультування з питань організаційного проектування;

6. 6% - фінансове консультування;

7. 2% - послуги з питань маркетингу та продажів.

Аналіз консалтингових послуг, що надаються, по різних сферах діяльності має наступний вигляд (Рис. 1.1). [5]

Якщо вести мову про найбільший дохід консультанта, то він був зафіксований в далекому 1993 році. Тоді гонорар консультанта з питань капіталовкладень Гаррі Д. Шульца з Монте-Карло складав $2400 за годину в будні дні і $3600 - в вихідні (дані з Книги рекордів Гіннеса за 1993 рік) [6].

2. Діяльність фірми «Deloitte»

Насамперед, хотілось би зазначити, що до фірм «Великої четвірки» входять чотири провідні аудиторські компанії, а саме:

ь PriceWaterhouseСоopers (PWC);

ь Deloitte;

ь Ernst & Young;

ь KPMG.

Міжнародне об'єднання фірм «Делойт Туш Томацу» оголосило про те, що сукупна виручка фірм, які входять до його складу, за податковий рік, який закінчився 31 травня 2009 року, склала 26,1 млрд. доларів США. Це означає, що зростання компаній за цей період склало 1% у місцевій валюті. Виручка у доларах США знизилася на 4,9% порівняно попереднім роком.

«Той факт, що «Делойту» вдалося досягти позитивної динаміки зростання в сьогоднішніх винятково важких економічних умовах - результат нашої концентрації на потребах клієнта й найвищого професіоналізму наших фахівців. Незважаючи на непросту економічну ситуацію, ми в жодному ступені не відходимо від нашого розуміння стандартів якості й мають намір їх дотримуватися надалі», - відзначив Джим Куїглі, генеральний директор об'єднання «Делойт Туш Томацу».

Прагнучи взяти до уваги якнайбільше запитів і очікувань усіх зацікавлених сторін, «Делойт», як і колись, не шкодує коштів на вдосконалення власної технології й методології проведення аудиту й фінансує професійний розвиток своїх співробітників.

Окрім того, інвестиції «Делойта» в інші проекти в 2009 фінансовому році перевищили 1 млрд. доларів США. Ці інвестиції включають проект з будівництва Інституту «Делойта», сучасного комплексу навчання й підвищення кваліфікації, значні вкладення в низку пріоритетних ринків, які розвиваються, а також здійснення стратегічних угод низкою фірм, які входять до об'єднання «Делойт Туш Томацу», у тому числі придбання «Делойтом» у США у компанії Bearingpoint майже всіх активів групи по роботі з підприємствами державного сектора Північної Америки.

«Фахівців «Делойта» в усіх країнах світу поєднує клієнтоорієнтований підхід до виконання завдань і особлива культура співробітництва та взаємодопомоги, що допомагає їм працювати в команді й дозволяє досягти найвищого рівня обслуговування клієнтів, який відповідає вимогам сучасного ринку. Наша бізнес-модель, яка на практиці допомагає досягти високої якості й стійкого результату, орієнтована на світові стандарти надання послуг в галузі аудиту, оподатковування, консалтингу й корпоративних фінансів і реалізується великою мережею фірм, які входять до об'єднання «Делойт Туш Томацу» і зацікавлені у зміцненні своїх ринкових позицій», - відзначив п. Куїглі.

В умовах глобалізації та загальних змін ринку клієнт може знайти масу чудових можливостей, але й не меншу кількість труднощів. Постійне інвестування в нові методи надання послуг і вдосконалення процесів покликане сприяти формуванню саме тих робочих груп, які відповідають потребам клієнтів у будь-якій країні світу, отже, фірми - учасниці об'єднання «Делойт Туш Томацу» будуть ще більш підготовлені до того, щоб сприяти успішній діяльності своїх клієнтів.

Складна економічна ситуація зажадала від багатьох фірм - учасниць об'єднання «Делойт Туш Томацу» відкоригувати систему своїх витрат і провести реорганізацію кадрових ресурсів, не припиняючи при цьому пошук найбільш кваліфікованих фахівців. За 2009 податковий рік компанія «Делойт» залучила в цілому понад 40 000 нових фахівців. На даний момент загальна кількість співробітників у компаніях об'єднання «Делойт Туш Томацу» по усьому світу становить близько 169 000 людей, що на 4,5% більше, ніж 2008 року. [5]

«Делойт Туш Томацу» надає консалтингові послуги по таким напрямкам:

- консультаційні послуги для фінансового менеджменту;

- консультаційні послуги з управління персоналом;

- послуги в галузі технологічної інтеграції;

- впровадження та підтримка програмного забезпечення для бізнесу;

- стратегія та операційна діяльність:

а) стратегічний консалтинг;

б) вдосконалення операційної діяльності.

- управління ланцюгами постачання (SCM);

- консультації по ризикам підприємства;

- послуги в галузі технологічної інтеграції;

- стратегічний консалтинг.

Щорічний огляд міжнародного об'єднання «Делойт Туш Томацу» (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Щорічний звіт за податковий 2009 рік компанії «Делойт»

Регіон

Виручка за 2009 рік в млрд. доларів США

Зростання у доларах США

Зростання внутрішньої валюти

Північна й Південна Америка

12,5

-3,7%

-1,3%

Азіатсько-Тихоокеанський регіон

3,4

4,7%

7,6%

Європа/ Близький Схід / Африка

10,2

-9,0%

2,0%

Усього

26,1

-4,9%

1,0%

Африка

0,4

1,0%

21,3%

Азіатсько-Тихоокеанський регіон

3,4

4,7%

7,6%

Європа

9,6

-9,8%

0,9%

Латинська Америка й країни Карибського басейну

1,0

3,0%

13,7%

Близький Схід

0,2

15,7%

15,6%

Північна Америка

11,5

-4,3%

-2,5%

Усього

26,1

-4,9%

1,0%

Департамент аудиту

11,9

-6,4%

-0,8%

Департамент консалтингу

6,5

2,0%

7,3%

Департамент корпоративних фінансів

2,0

-13,8%

-6,1%

Департамент консультування з оподатковування та права

5,7

-5,5%

0,8%

Усього

26,1

-4,9%

1,0%

Фірма «Делойт» надає послуги у сфері аудита, оподатковування, управлінського та фінансового консультування державним та приватним компаніям, що працюють у різних галузях промисловості. «Делойт» - це міжнародна мережа компаній, які використовують свої великі галузеві знання та багаторічний досвід практичної роботи у обслуговуванні клієнтів у будь-яких сферах діяльності у 140 країнах світу. 169,000 фахівців компанії «Делойт» у всьому світі віддані ідеям досягнення досконалості в наданні професійних послуг своїм клієнтам.

Працівники компанії «Делойт» об'єднані особливою культурою співробітництва, яка, у поєднанні з перевагами культурного розмаїття, спрямована на розвиток високих моральних якостей і командного духу і підвищує цінність наших послуг для клієнтів і ринків. Велику увагу фірма «Делойт» приділяє постійному навчанню своїх працівників, одержанню ними досвіду практичної роботи та створенню можливостей для кар'єрного зростання.

Фахівці компанії «Делойт» сприяють зміцненню корпоративної відповідальності, підвищенню суспільної довіри до компаній об'єднання та створенню сприятливої атмосфери у суспільстві [5].

3. Діяльності фірми «PWC»

PwC визнана лідером у багатьох із зазначених вище послуг.

PwC пропонує один з найбільш ефективних у світі пакетів консалтингових послуг з управління ризиками та фінансових розслідувань.

Не залишилася поза увагою і лідируюча позиція PwC у сфері послуг з антикризового управління та відновлення діяльності підприємств.

IDC, провідна фірма в області аналітичних досліджень і консультаційних послуг, назвала PwC світовим лідером в області бізнес-консультування. Про це йдеться в новій серії звітів з дослідження поточних і майбутніх можливостей із задоволення потреб клієнтів.

Крім того, Фірма PwC з часткою доходів на ринку послуг фінансового консалтингу у розмірі 13,7% посіла перше місце у світовому рейтингу.

За оцінками IDC, PwC одержала найвище визнання в області стратегії, а зростання фірми відбувається набагато швидше, ніж зростає ринок у цілому. IDC відзначає, що:

У цілому, PwC розглядається як найефективніша із усіх фірм за багатьма характеристиками, включаючи максимально ефективне використання місцевих ресурсів, застосування перевірених методологій і методів, а також сприяння компаніям у дотриманні нових і діючих нормативних документов [6].

У цілому, серед рівних їй фірм, PwC розглядається як найефективніша фірма в частині інтеграції своєї проектної групи з командою клієнта [7].

У світовому масштабі, PwC набагато краще за своїх конкурентів допомагає клієнтам у виявленні та реалізації можливостей зростання.

Коментуючи нову серію звітів з досліджень компанії IDC, Хуан Пухадас, віце-голова консультаційного бізнесу PwC, сказав: «Це визнання відображає той факт, що PwC має найпотужніший і найглибший потенціал в області бізнес-консультування у світі, і ми цінуємо нашу унікальну позицію на цьому ринку». Далі він додав: «Ще цінніше, що нове дослідження відображає не тільки думку аналітиків компанії IDC по усьому світі, але також думки кінцевих користувачів бізнес-послуг, які брали участь у цьому дослідженні [8].

У країнах Північної та Південної Америки, а також у країнах Європи, Близького Сходу та Африки PwC є єдиною консультаційною фірмою, яка удостоїлася звання «Лідер» із найпотужнішим потенціалом і найефективнішою стратегією задоволення потреб клієнтів у наступні 3-5 років.

IDC оцінює обсяг світового ринку консалтингових послуг в 2010 році в $69.1 млрд., поставивши доходи PwC на цьому ринку на 4-е місце.

В грудні 2010 року консультаційно-дослідницька фірма Kennedy у своєму звіті про результати аналізу ринку фінансових консультаційних послуг за 2010-2013 рр. знову поставила PwC на перше місце серед консультаційних компаній світу. Так, зокрема, у звіті йдеться, що PwC пропонує «один із кращих у світі пакетів консультаційних послуг з керування ризиками» і є «одним з найкращих у світі консультантів в області незалежних фінансових розслідувань». У звіті також відзначено провідну позицію PwC як консультанта з питань виходу із кризових ситуацій і відновлення бізнесу [8].

«Рейтинг Kennedy ще раз підтверджує високу ефективність, неперевершену якість та значну цінність послуг PwC з бізнес-консультування для її клієнтів. Наша унікальність - це здатність пропонувати клієнтам, які здійснюють свою діяльність у різних галузях економіки в різних країнах світу, інноваційні рішення їхніх бізнес-задач. Автори рейтингу знову відзначили непохитне прагнення PwC робити вагомий внесок в успіх своїх клієнтів, забезпечуючи передачу галузевих знань та практичного досвіду у поєднанні з професійним підходом наших експертів до надання консалтингових послуг та послуг із супроводження угод з капіталом,» - відзначив Хуан Пухадас, керівник глобальної практики PwC з бізнес-консультування.

Цей щорічний звіт Kennedy підтверджує провідну ринкову позицію PwC серед фінансових консультантів. Понад 25 000 консультантів PwC тісно співпрацюють з більш ніж 80% компаній зі списку 500 найкращих компаній світу за версією Fortune.

У звіті наведені результати аналізу світового ринку послуг фінансового консалтингу з річним оборотом у сумі близько 47,5 млрд. доларів США за 2009 рік, що включає широкий спектр консультаційних послуг у сфері супроводження угод з капіталом, фінансових розслідувань та врегулювання спорів, антикризового управління та відновлення діяльності підприємств, управління фінансовими ризиками та запровадження механізмів контролю, фінансового звітування та бухгалтерського обліку, а також податкові консультації.

Мережа фірм PwC надає аудиторські, податкові та консалтингові послуги компаніям різних галузей. Наші послуги спрямовані на привнесення цінності в бізнес клієнтів. Більше 161 000 співробітників в 154 країнах світу об'єднують свої ідеї, досвід та рішення для розробки нових підходів та практичних порад.

4. Діяльність фірми «KPMG»

KPMG International Cooperative («KPMG International») - міжнародна аудиторська компанія. KPMG є одним з лідерів ринку професійних послуг.

KPMG - абревіатура в назві означає перші літери прізвищ батьків-засновників, що увійшли до складу KPMG:

· «K» - Клінфельд (Піт Клінфельд). Заснував бухгалтерську фірму Klynveld Kraayenhof & Co в Амстредамі в 1917 році.

· «P» - Піт. Вільям Барклай Піт. Заснував бухгалтерської фірму William Barclay Peat & Co в Лондоні в 1870 році.

· «M» - Марвік. Джеймс Марвік. Разом з Роджером Мітчеллом заснував в 1897 році в Нью-Йорку бухгалтерську компанію Marwick Mitchell&Co.

· «G» - Герделер. Др. Райнхард Герделер. Багато років був головою Німецького Товариства «Тройханд», а пізніше був головою KPMG. Саме він заклав основи діяльності групи KPMG.

KPMG є кращим роботодавцем серед великої четвірки аудиторських фірм відповідно до College Grad.com. Він також зайняв №4 у списку «50 кращих місць для старту кар'єри» в 2009 році відповідно до BusinessWeek.

KPMG має складну організаційну структуру з числом незалежних фірм, що розділені за функціональними та /або регіональними особливостями. Фірми, що входять до мережі незалежних фірм KPMG входять в асоціацію KPMG International Cooperative. KPMG являє собою потужну мережу фірм, яка відіграє провідну роль у процесі глобалізації бізнесу.

Компанія працює в трьох основних географічних регіонах, а саме, Європи, Близького Сходу і Африки (EMEA), Азіатсько-Тихоокеанського регіону; та Південної Америки. Компанія пропонує послуги клієнтам в декількох секторах, таких як фінансові послуги, банківська діяльність, спілкування, розваги, охорона здоров'я, транспорт, харчування та напої, та автомобільної промисловості.

КПМГ пропонує наступні послуги:

§ В сфері аудиту:

- Аудит фінансової звітності;

- Регулювання аудиту.

§ В сфері податків:

- Ділові та особисті податкові послуги.

§ Консультативні послуги:

- Консультативні послуги об'єднані в три теми (зростання, управління і продуктивність) і дев'ять ліній служби:

- Облік консультаційні послуги;

- Підвищення ефективності бізнесу;

- Корпоративні фінанси;

- Фінансові служби управління ризиками;

- Судовий;

- Внутрішнього аудиту, ризиків та відповідності послуг;

- Консультування;

- Реструктуризації [10].

В офісах KPMG у 148 країнах світу працює більше 140,000 працівників.

Саме тому хотілося б представити тут Звіт по персоналу, що є актуальним для характеристики цієї компанії.

Таблиця 1.2

KPMG повідомили про 2,6 відсоткове збільшення річного доходу в усьому світі, тобто до $20630 млн. з $20110 млн.

Компанія надає аудиторські та консалтингові послуги на 47% найбільших нафтових і газових компаній у світі.

KPMG працюють з клієнтами, що належать до корпоративного, урядового і некомерційного сектору. Деякі з них відомі. Робота з клієнтами вимагає найвищої якості в роботі, що є послідовною, точною та актуальною.

Багато хто з цих клієнтів працюють через національні кордони. КПМГ допомагають їм подолати мовні та культурні бар'єри і ознайомити з незнайомими правовими аспектами та системами управління.

Підхід до роботи з клієнтами полягає в тому, щоб допомогти клієнтам не відставати від розвитку промисловості, ринку та нормативних подій.

KPMG працює у всіх галузях промисловості, у тому числі фармацевтиці, харчовій промисловості, енергетиці, телекомунікації, роздрібній торгівлі, фінансових послуг, IT, будівництві і державного сектора [9].

5. Порівняльна характеристика фірм «Великої четвірки»

консалтинговий фірма великий четвірка

На сьогодні так звана «Велика четвірка» аудиторських компаній у лідерах з аудиту - чотири найбільших у світі компанії, які надають аудиторські і консалтингові послуги: «ПрайсуотерхаусКуперс» (PricewaterhouseCoopers), «Делойт Туш Томацу» (Deloitte Touche Tohmatsu раніше «Deloitte & Touche»), «Ернст енд Янґ» (Ernst&Young) та «КПМГ» (KPMG - це абревіатура, що складається з початкових букв імен засновників компанії) у діяльності яких є свої позитивні і негативні сторони.

Позитивним, насамперед, є те, що світові аудитори - PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young або KPMG, - компанії, авторитетні висновки яких завжди сприймають з довірою.

Вони є представниками найвідоміших аудиторських компаній світу сертифіковані АПУ і мають офіційне представництво в Україні» [12].

За кілька останніх років три компанії із «Великої четвірки» переосмислили свій підхід до консалтингових практик, що, в свою чергу, не могло не вплинути на їхнє ставлення до сфери лідерської думки (звітів, статей, досліджень та книг).

Найбільш помітною у цій сфері стала компанія PricewaterhouseCoopers (PwC), яка у 2006 році зуміла посісти третє місце на ринку (після McKinsey та Accenture), створивши 5% частки ринку лідерської думки. Найближчим конкурентом PwC стала компанія Deloitte, яка зуміла зайняти 3% ринку лідерської думки.

Компанії KPMG та Ernst & Young лише нещодавно повернулися до консалтингових практик, і тому, поки що, продукують відносно незначні об'єми мисленнєвого продукту.

У загальному рейтингу глобальних консалтингових компаній, PwC була визнана однією з найкращих організацій через успішну диференціацію своїх матеріалів (оригінальність та несподіваність висновків).

Deloitte лідирує за гнучкість (глибина матеріалів та широта досліджень).

Ernst & Young очолює список компаній, які використовують свої матеріли найбільш успішно у комерційному плані.

І хоча KPMG виробляє більшу кількість матеріалів, ніж Ernst & Young, все ж через нестачу фокусу та фінансування, вони виглядають дещо вбого на тлі конкурентів.

Вочевидь, компанії «великої четвірки» планують позиціонувати матеріали своєї лідерської думки так само, як це роблять «чисті» консалтингові організації.

Таким чином дослідження економіки та ринків, а також формулювання стратегії займає майже половину їхніх публікацій. Далеко позаду плетуться більш функціональні та операційні теми, на кшталт технологій чи бізнес-процесів.

На сьогодні експерти вважають, що компанії великої четвірки мають достатньо ресурсів та володіють потужними брендами, щоб завдати серйозного удару по своїх конкурентах - порівняно невеликих консалтингових компаніях.

За достатніх інвестицій та правильного вибору сфери досліджень компанії «великої четвірки» матимуть всі шанси потіснити теперішніх лідерів із перших позицій рейтингу лідерської думки.

У зв'язку з існуванням двох стандартів аудиту в Україні ринок послуг представлений двома сегментами, що практично перетинаються: міжнародного та національного аудиту.

Якщо порівнювати компанії «Великої четвірки» в області аудиту та консалтингу, то слід, насамперед, зазначити, ще одним привілеєм є безперечне лідерство, яке належить українським представництвам світових лідерів в області аудиту та консалтингу - Deloitte, Ernst&Young, KPMG, PriceWaterhouseCoopers [13].

Але кожна консалтингова компанія з вищеперерахованих спеціалізується на різних послугах і вносить свої корективи.

Наприклад, Deloitte&Touche курирує процеси банкрутства підприємств.

Ernst&Young спеціалізується на веденні бухгалтерського обліку для підприємств.

KPMG, завдяки агресивній стратегії, зайняла ведучі позиції на українському ринку банківського аудиту, напрацювала довгий список клієнтів з числа енергетичних компаній, цементних заводів, пивних компаній тощо.

PriceWaterhouseCoopers більш орієнтована на державні проекти та консалтинг держструктур.

Слід зазначити, що з всіх фірм «Великої четвірки» пiдхiд до аудиту з врахуванням ризику запропонувала саме Deloitte&Touche.

«Делойт Туш» був першою фiрмою з «великої четвірки», що запропонувала пiдхiд «вiд загального до окремого», який враховує фактори ризику в процесi аудиту. Це дозволило пiдвищити загальну ефективність та результативнiсть роботи i полiпшити обслуговування клiєнтiв. Перш за все вони розглядають питання контролю та ризики, пов'язанi з дiяльнiстю компанiй та намагаються зрозумiти ключовi питання з точки зору їх керiвництва.

Вони використовують унiкальну аудиторську технологiю, вважаючи, що якiсний аудит повинен бути важливим дiагностичним та керiвним iнструментом для Ради директорiв та керiвництва компанiї. Завдяки постiйному використанню аудиторської технологiї. В рейтингу провідного комп'ютерного журналу «Делойт Туш» була визнана першої серед інших фірм «великої п'ятірки» стосовно використання комп'ютерної технології. Вони намагаються налагодити дiловi стосунки з керiвниками всiх рiвнiв. Пiд час проведення аудиту часто спiлкуються з керiвництвом, обговорюють обсяги аудиту, їх результати та рекомендацiї.

Тож бачимо, що маючи таких конкурентів на ринку, українським аудиторам буде важко змагатися за потенційних споживачів, якщо суттєво не змінити власне ставлення до аудиту [13].

Порівнювати компанії «Великої четвірки» можна ще в багатьох напрямках, так як ці консалтингові компанії вже довгий час існують на ринку аудиторських послуг і мають, відповідно, незрівнянну перевагу серед інших компаній.

Вище вже було зазначено які послуги надають переважно та, чи інша компанія, який внесок вони роблять у аудит в цілому, та зокрема кожна з них. Тож, порівняємо організаційну структуру та управління персоналом цих компаній.

KPMG на сьогодні є компанією, в якій спостерігається щорічне зростання персоналу. Наглядно можемо побачити це в наступній таблиці:

KPMG планує взяти на роботу 8000 нових співробітників з усієї Європи на протязі наступних трьох років.

В свою чергу, Deloitte Touche Tohmatsu планує залучити більше 55000 нових працівників за найближчі 5 років. Попит формується за рахунок фінансових та похідних компаній, яким потрібні поради щодо реконструкції бізнесу і скороченню видатків, а також адаптації до нормативних змін, які було внесено в результаті фінансової кризи.

Таблиця 1.4. Порівняльна характеристика персоналу «Великої четвірки» за 2010 рік

Фірми

Кількість працівників (чол.)

Привабливість компанії для працівників (місце - з 2-5 в світі)

Місце в світі щодо найбільш привабливих роботодавців

KPMG

2

Deloitte

4

Ernst&Young

3

PWC

5

Хотілось би зазначити цікавий факт, що фірми KPMG, Ernst & Young, Deloitte и PwC в свій час було піддано критиці за їх роль в підписанні фінансової звітності повністю зайнятих активів, котрі різко впали в ціні підчас кризи. Всі чотири компанії вданий момент досить потужно набирають персонал.

Крім того, можна проаналізувати такий важливий показник компаній «Великої четвірки» як дохід.

КПМГ повідомили про 2,6 відсоткове збільшення річного доходу в усьому світі, тобто до $ 20630 млн з $ 20110 млн.

«У сукупності ці доходи відображають позитивні зміни та підвищення ефективності бізнесу через мережу фірм КПМГ і функціональні підприємств по всьому світу», сказав голова KPMG International Тімоті П. Флінн в заяві.

Міжнародне об'єднання фірм «Делойт Туш Томацу» оголосило про те, що сукупна виручка фірм, які входять до його складу, за податковий рік, який закінчився 31 травня 2009 року, склала 26,1 млрд. доларів США. Це означає, що зростання компаній за цей період склало 1% у місцевій валюті. Виручка у доларах США знизилася на 4,9% порівняно попереднім роком.

Крім того, Фірма PwC з часткою доходів на ринку послуг фінансового консалтингу у розмірі 13,7% посіла перше місце у світовому рейтингу.

Доходи компанії за 2009 фінансовий рік склали 21,4 млрд. доларів США.

Список літератури

1. http://www.ukrindustrial.com/finance/guide/ (Финансовый словарь)

2. http://www.kontrakty.com.ua/ukr/gc/nomer/2002/04/18.html

3. Ефремов В.С. Управленческий консалтинг как бизнес. // www.bcg.ru

4. http://www.eba.com.ua/ua/news/news_from_members/11/03091412.html

5. IDC MarketScape: Worldwide Business Consulting Services 2011 Vendor Analysis - IDC#226443

6. IDC MarketScape: Americas Business Consulting Services 2011 Vendor Analysis - IDC#226465

7. IDC MarketScape: Asia Pacific Business Consulting Services 2011 Vendor Analysis - IDC#226464

8. http://www.kpmg.ie/gradcareers/work/clients.htm

9. http://www.accountingtoday.com/news/KPMG-Experiences-Modest-Revenue-Improvement-56652-1.html

10. http://www.csrinfo.org.ua/content/view/20/29/lang, uk/

11. Газета Дзеркало тижня/ Україна / 2009 рік

12. Журнал «Бухгалтерський облік і аудит»/ Україна/ 2011 рік

13. http://www.careerguide.com.ua/node/2994

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Історія виникнення та становлення аудиторської діяльності в Україні, Аудиторська Палата України як основний орган управління нею. Огляд найбільш успішних аудиторських фірм України, перелік послуг та визначення їх якості. Етапи планування роботи аудитора.

  контрольная работа [270,5 K], добавлен 06.07.2009

 • Загальна характеристика аудиторської діяльності. Поняття та зміст аудиторської діяльності. Види аудиту і аудиторських послуг. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні. Проведення аудиту, надання інших аудиторських послуг.

  курсовая работа [41,5 K], добавлен 31.12.2008

 • Основні тенденції розвитку аудиту в Україні та світі. Переваги впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності. Заходи щодо покращення та прискорення розвитку вітчизняних аудиторських фірм та аудиту в цілому. Моделі аудиторської діяльності.

  презентация [514,3 K], добавлен 09.07.2014

 • Рекламне оголошення аудиторської фірми. Договір про надання аудиторських послуг, характеристика клієнта. План виконання завдання з підготовки фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва. Програма аудиту поточних зобов’язань за розрахунками.

  контрольная работа [562,4 K], добавлен 03.11.2010

 • Спілка аудиторів України та її повноваження. Створення Аудиторської палати України на здійснення державного фінансового контролю: її повноваження. Тенденції на ринку аудиторських послуг в Україні. Перспективи його розвитку. Фірма "АБК Аудит".

  реферат [13,1 K], добавлен 20.07.2008

 • Попереднє обстеження клієнта. Підготовка листа про угоду на проведення аудиту. Клієнти аудиторських фірм, процедури їх вибору та погодження. Залучення позикових коштів, проведення дослідження звітності. Допомога аудитору в своєчасному проведенні аудиту.

  реферат [33,5 K], добавлен 03.11.2010

 • Відносини між суб’єктами аудиторської діяльності в процесі надання аудиторських послуг. Поняття "аудит" та "аудиторська діяльність". Нормативно-правові документи та процедура сертифікації аудиторів. Проведення аудиту в умовах комп’ютерного забезпечення.

  курсовая работа [40,3 K], добавлен 13.08.2008

 • Організація діяльності аудиторів та аудиторських фірм та інформаційне забезпечення аудиту. Організація і методика проведення аудиту праці та її оплати. Трудова угода. Звіт про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства.

  контрольная работа [38,8 K], добавлен 13.08.2008

 • Особливості бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах в Україні. Загальна характеристика ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове". Аналіз майнового стану фірм. Основні показники рентабельності і ділової активності підприємств.

  курсовая работа [413,2 K], добавлен 09.08.2010

 • Розгляд видів, правової оцінки та структури договорів щодо надання аудиторських послуг (оплата послуг, витрати аудитора, умови припинення робіт, делегування повноважень, конфіденційність, монопольне використання, вирішення суперечок, розірвання угоди).

  реферат [231,9 K], добавлен 27.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.