Значення водоростей у природі та житті людини

Поняття водоростей як збірної групи нижчих рослин, життя якої пов'язане головним чином з водним середовищем. Основні відділи рослин: евгленові, синьо-зелені, жовто-зелені, золотисті, діатомові, пірофітові та червоні. Роль водоростей у житті людини.

Рубрика Биология и естествознание
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 11.04.2012
Размер файла 13,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Попільнянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Реферат

З біології на тему

Значення водоростей у природі та житті людини

Учня 7 класу

Омельченка Василя

2008 рік

Водорості - це збірна група нижчих рослин, життя яких пов'язане головним чином з водним середовищем. Спільними рисами цих організмів є наявність пігментів, що обумовлює автотрофний тип живлення. Однак у ряду водоростей ще існує сукупність фотосинтетичного типу живлення з гетеротрофним. Зараз нараховується більш ніж 25 тис. видів водоростей. Їх виділяють в такі відділи: евгленові, синьо-зелені, жовто-зелені, золотисті, діатомові, пірофітові, червоні.

За умовами існування їх можна розділити на дві групи: водорості, що живуть у воді, та водорості, що живуть поза водою.

Водні організми поділяються на планктонні (знаходяться у підвішеному стані у воді та мають ряд пристосувань до цих умов життя), бентичні (знаходяться на дні водойм), перифітонні (обростають підводні скелі, вищі водні рослини), нейстонні (плавають у напівзануреному стані на поверхні води).

Водорості, які живуть поза водою, поділяються на аерофітон (наземні обростання) та ґрунтові. Факторами, котрі впливають на розвиток водоростей, є хімічний склад води, світло, температура.

Роль водоростей у природі

Якщо на суходолі провідна роль у створенні органічної речовини належить вищим рослинам, то у морях цю функцію здійснюють здебільшого водорості. У Світовому океані їхню біомасу оцінюють приблизно 2 на 10 в 11 степені тонн, або близько 10% маси всіх зелених рослин. Щорічно у Світовому океані водорості створюють понад 550 млрд тонн органічної речовини - ? частину всієї продукції нашої планети. Рифи в морях і океанах також формуються за участю водоростей. Так, у рифах островів Фіджі в Тихому океані водоростей майже в 3 рази більше, ніж коралів.

Водорості - планктонні і бентосні, наземні і ґрунтові - відіграють велику роль у природі. Разом з іншими водними рослинами вони виробляють близько 80 % всієї маси органічних речовин, що утворюється на Землі. Серед них найбільш продуктивні планктонні завдяки своїй здатності швидко розмножуватись.

Наземні водорості часто виступають у ролі піонерів рослинності, поселяючись на безплідних ділянках суші: скелях, пісках. У симбіозі з грибами водорості утворюють своєрідні організми лишайники.

Водорості - одні з найдавніших організмів, що населяють нашу планету. Від них виникли наземні рослини. Збагативши атмосферу киснем, вони зумовили можливість існування різноманітного світу тварин і сприяли розвитку аеробних бактерій. Завдяки їхній діяльності в атмосфері з'явився озоновий екран, який захищає Землю від радіаційного випромінювання. Органічні речовини, що створюються водоростями в процесі фотосинтезу, стали їжею для бактерій і тварин, зокрема риб.

Зелені одноклітинні водорості можуть бути складовими лишайників. Клітини водоростей можуть взаємовигідно співіснувати з певними представниками тварин (наприклад, з губками, гідрами, кораловими поліпами, деякими війчастими червами). Водорості беруть участь у кругообігу речовин у природі, в поліпшенні газового режиму водойм і утворенні відкладів сапропелю (органічного мулу).

Зарості крупних водоростей служать укриттям і для розмноження багатьох побережних тварин і дрібних водоростей.

Із водоростей утворилися потужні поклади гірських порід: у крейдяних породах 95 % залишків оболонок деяких золотистих водоростей, діатоміти на 50-80 % складаються із панцирів діатомових водоростей. Впродовж десятків мільйонів років з решток цих організмів утворилися осадові породи - діатоми, що складаються з двооксиду Силіцію. У клітинних стінках деяких водоростей ( наприклад, червоної водорості коралини) відкладається карбонат кальцію. З решток таких водоростей створюються інші осадові породи, зокрема вапняк.

Значення водоростей у житті людини

Водорості широко використовуються в народному господарстві. Багато з них людина здавна використовувала в їжу, на корм худобі, як добрива.

Мабуть усі або ж принаймні більшість із вас споживали в їжу ламінарію, яку ще називають морською капустою. Цей вид, так само як інші бурі водорості, містить багато поживних та корисних речовин, наприклад сполуки йоду, необхідного забезпечення нормального обміну речовин в організмі людини.

Діатоміти використовують у харчовій, хімічній, фармацевтичній промисловості, будівництві. Бурі водорості є сировиною для отримання альгінатів (солей альгінової кислоти), які використовуються в різних галузях народного господарства. Так, альгінат натрію дає клей, який використовується у текстильному виробництві, для проклеювання паперу, скріплення цементу. Плівки із альгінату натрію, нанесені на бетонні споруди, метали, верстати, деревину, захищають їх від корозії, гниття, руйнування.

Із червоних водоростей (філофора) отримують агар, який використовують у мікробіології і кондитерській промисловості, із зелених (кладофора, розоклоніум) виготовляють папір. Деякі види водоростей мають цілющі властивості і використовуються у медицині (ламінарії, лікувальні грязі з синьо-зеленими водоростями; отримування йоду).

Багато водоростей з біоіндикаторами при санітарно-біологічній оцінці вод або виконують функцію активних санітарів забруднених водойм.

У ряді країн водорості вирощують у штучних водоймах для промислового виробництва органічних речовин.

Разом з тим водорості можуть мати і негативне значення. Так, при масовому розмноженні у водоймах вони накликають "цвітіння" води, роблячи її непридатною для використання, забруднюють насосні станції і водоводи, деякі види вкривають днища суден, буї, погіршують експлуатацію їх.

водорості рослин евгленовий пірофітовий

ЛІТЕРАТУРА

1.Біологія: Навч. посібник/А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В. М. Мухін, та ін.; - К.: Вища школа., 1995 р.

2.Довідник з біології: Г. Л. Богданова, А. В. Брайон, Г. К. Кравець та ін.; - К.: Наукова думка, 1981 р.

3.Біологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. М. Мусієнко, П. С. Славний, П. Г. Балан. - К.: Генеза, 2007 р.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розгляд особливостей фізіології та властивостей зелених та синьо-зелених водоростей. Визначення їх ролі в балансі живої речовини та кисню, в очищенні оточуючого середовища і еволюції Землі. Опис участі водоростей в біохімічних процесах фотосинтезу.

  курсовая работа [56,1 K], добавлен 21.09.2010

 • Видовий склад, біологічні та екологічні особливості, лісівнича і господарська цінність голонасінних деревних видів-довгожителів у насадженнях. Відділи голонасінних рослин: гінкові, саговники, хвойні та гнетові. Роль голонасінних рослин у житті людини.

  презентация [9,8 M], добавлен 15.04.2014

 • Таксономічний склад планктонних водоростей кар’єрів Слобідський і Селецький. Флористичне зведення планктонних водоростей кар’єрів. Еколого-географічна характеристика водоростевих угруповань. Оцінка якості води кар’єрів за видами – показниками сапробності.

  дипломная работа [1016,2 K], добавлен 22.01.2015

 • Життєві форми синьозелених водоростей. Характеристика середовища та екології. Класифікація токсинів. Гепатотоксичні циклічні пептиди, нейротоксичні, цитотоксичні та дерматоксичні алкалоїди. Визначення токсинів синьозелених водоростей. Методи детоксикації.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 07.03.2012

 • Вуглеводи — природні сполуки, які відіграють важливу роль у житті людини, тварин і рослин. Глюкоза – поширений у природі вуглевод групи моносахаридів. Фруктоза і сахароза, їх використання у вигляді харчових добавок. Особливості крохмалю та целюлози.

  презентация [1,8 M], добавлен 18.12.2012

 • Фізико-географічна характеристика Антарктиди. Перші дослідження Coleochlamys-подібних водоростей, їх морфологічний і молекулярно-філогенетичний аналіз. Водорості наземних біотопів району дослідження, їх загальний опис та оцінка екологічного значення.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 21.06.2014

 • Шляхи розповсюдження вірусів рослин в природі та роль факторів навколишнього середовища. Кількісна характеристика вірусів рослин. Віруси, що ушкоджують широке коло рослин, боротьба із вірусними хворобами рослин. Дія бактеріальних препаратів і біогумату.

  курсовая работа [584,5 K], добавлен 21.09.2010

 • Вивчення середовища для виробництва білкових концентратів із водоростей, бактерій, рослин, дріжджів та грибів. Огляд ферментаторів для стерильного культивування мікроорганізмів. Аналіз флотації, сепарування, випарювання й сушіння для одержання протеїнів.

  дипломная работа [126,7 K], добавлен 07.05.2011

 • Здатність людини сприймати запахи речовин за допомогою нюхових рецепторів, їх будова та кількість. Процес формування відчуття запаху. Значення аналізатора нюху в житті людини, місце його розташування. Периферичний та центральний відділи нюхового мозку.

  презентация [3,9 M], добавлен 12.11.2011

 • Ґрунт як активне середовище живлення, поживний субстрат рослин. Вміст мінеральних елементів у рослинах. Металорганічні сполуки рослин. Родучість ґрунту та фактори, що на неї впливають. Становлення кореневого живлення. Кореневе живлення в житті рослин.

  курсовая работа [56,4 K], добавлен 21.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.