Основи зоології

Характеристика будови, опис та систематика основних класів, царств, підцарств та рядів тварин. Особливості будови та функціонування підцарств одноклітинних, багатоклітинних, класу ракоподібних, павукоподібних, комах, типу хордових тварин та ссавців.

Рубрика Биология и естествознание
Вид конспект урока
Язык украинский
Дата добавления 19.07.2011
Размер файла 4,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Основи зоології

Конспекти уроків

ТЕМА: ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ

ТИПИ: КОРЕНЕНІЖКО-ДЖГУТИКОВІ

ВІЙКОНОСНІ

АПІКОМПЛЕКСНІ

МЕТА: Вивчити будову окремих видів, морфофункціональні особливості та систематику одноклітинних.

ЗАВДАННЯ: Амеба звичайна, інфузорія-туфелька

Загальний вигляд і будова амеби

1 -- несправжні ніжки;

2 -- ядро;

3 -- скоротлива вакуоля;

4 -- еластична мембрана;

5 -- велике ядро;

6 -- травні вакуолі;

7 -- клітинний рот;

8 -- клітинна глотка;

9 -- відхідник.

Загальний вигляд і будова інфузорії

1 -- клітинна оболонка;

2 -- війки;

3 -- скоротливі вакуолі;

4 -- мале ядро;

5 -- травні вакуолі.

Евглена зелена Вольвокс

Загальний вигляд і будова евглени зеленої

1 -- оболонка; 2 -- ядро;

3 -- включення; 4 -- хлоропласти;

5 -- скоротлива вакуоля; 6 -- вічко;

7 -- джгутик

2. Схема розвитку малярійного плазмодія

Життєвий цикл малярійного плазмодія

І етап -- розмноження в клітинах печінки людини; II етап -- розмноження в клітинах крові людини; III етап -- статевий процес у тілі комара; IV етап -- розмноження в клітинах кишечнику комара.

3. Схема систематики одноклітинних

4. Загальні ознаки одноклітинних

До найпростіших належать тварини, тіло яких складається лише з однієї клітини. Проте насправді вони не такі вже й прості. Адже, по суті, ця одна-єдина клітина є повноцінним самостійним організмом, що виконує всі життєві функції, аналогічні життєвим функціям багатоклітинного організму. Вона може знаходити і поглинати їжу, може всмоктувати або виводити воду і мінеральні речовини, може розмножуватися. А за складністю будови з нею не зрівняється жодна клітина найвисокоорганізованішої багатоклітинної тварини.

Усі найпростіші -- дуже дрібні істоти, яких не можна детально роздивитися без мікроскопа. Вони переважно є мешканцями водної стихії. Живуть на дні або в товщі води морів та океанів, у прісних водоймах (річках, болотах, озерах і ставках, калюжах), їх можна знайти у вологому ґрунті, в краплях роси на листі рослин. Окрему групу становлять паразитичні одноклітинні, які, подібно до хвороботворних бактерій, живуть усередині тканин і клітин багатоклітинних організмів і можуть спричиняти тяжкі захворювання.

Одноклітинних тварин налічується понад 70 000 видів. До найпростіших належать різноманітні живі організми: евглена і хламідомонада -- істоти, що поєднують у собі властивості рослин і тварин; амеба й інфузорія -- типові одноклітинні тварини; плазмодії та лейшманії -- тварини-паразити.

ТЕМА: ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ

ТИПИ: КИШКОВОПОРОЖНИННІ

МЕТА: Вивчити будову окремих видів, морфофункціональні особливості та систематику кишковопорожнинних.

ЗАВДАННЯ: Будова Гідри прісноводної, Аурелія

Будова тіла гідри

І -- Тіло гідри у розрізі:

1 -- зовнішній шар клітин;

2 -- внутрішній шар клітин;

3 -- рот;

4 -- кишкова порожнина;

5 -- щупальце;

II -- Жалкі клітини:

1 -- жалка нитка;

2 -- жалка капсула;

3 -- чутлива волосина.

4 -- вегетативна брунька.

Будова тіла Аурелії

1 -- шлунок;

2 -- щупальце;

3 -- ротова лопасть;

4 -- купол;

5 -- гонада;

6 -- травний канал;

7 -- рот.

Актинія

На полюсі тіла розміщується щілеподібний рот, оточений віночком щупалець.

Способи розмноження кишковопорожнинних

Кишковопорожнинні розмножуються нестатевим і статевим способами. При нестатевому розмноженні на поверхні її тіла утворюються спеціальні горбики - вегетативні бруньки. Вони ростуть і перетворюються на маленькі тварини, які здебільшого відбруньковуються - тобто відокремлюються від материнського організму і живуть самостійно.

Восени, з наближенням холодів, відбувається статеве розмноження цих тварин. Більшість з них - гермафродити.

У спеціальних горбиках, що розміщені на тілі, з проміжних клітин одночасно утворюються чоловічі і жіночі статеві клітини. Сперматозоїди, що вийшли назовні зі своїх горбиків, за допомогою джгутиків активно рухаються і проникають у горбики з яйцеклітинами, де й відбувається запліднення.

Схема розмноження Аурелії

Розмноження Аурелії

1 -- личинка, 2 -- маленький поліп; 3-5 -- різні стадії розвитку (стробіляція) поліпа; 6,7 -- стадії розвитку медузи

Схема систематики кишковопорожнинних

Характерні ознаки класів кишковопорожнинних

Характеристика

Клас Гідроїдні медузи

Клас Сцифоїдні медузи

Клас коралові поліпи

Форма тіла

Тіло з напівпрозорої драглистої речовини, пронизаної сіткою еластичних волокон

Медузи-гіганти «парасолька» у діаметрі до 2 м, довжина щупалець - до 30м.

Коралові колонії

Специфічні органи

Є органи рівноваги і органи зору - примітивні світлочутливі вічка

Є органи рівноваги - статоцисти та світлочутливі вічка.

Твердий зовнішній скелет

Спосіб живлення

хижаки

хижаки

Живляться залишками їжі рака, великі - хижаки

Спосіб життя

Рухливий спосіб життя

Рухливий спосіб життя, пересуваються реактивним способом, за рахунок скорочення мускульних волоконець.

Живуть колоніями.

Є місцем існування риб, безхребетних

Основні життєві форми

Сидячий поліп і вільно плаваюча медуза

Сидячий поліп і вільно плаваюча медуза

Стадія медузи відсутня

Середовище існування

Прісна і морська вода

Морська вода

Морська вода

Представники

Хрестовичок, фізалія

Коренерот, медуза вухата

Актинія, червоний корал, морське перо

Загальні риси організації кишковопорожнинних

До типу Кишковопорожнинні належать нижчі багатоклітинні двошарові тварини, їх налічується близько 9 тис. видів. Це переважно морські організми, і лише небагато з них живе в прісних водах. Тіло кишковопорожнинних схоже на мішок. Воно складається з двох добре розвинених шарів -- ектодерми і ентодерми. Між ними знаходиться тонкий, майже позбавлений клітин шар -- мезоглея (зачаток третього зародкового листка), що виконує опорну функцію. Порожнина тіла цих тварин сполучена із зовнішнім середовищем ротовим отвором. Для більшості кишковопорожнинних спільною ознакою є наявність жалких клітин та променевої (радіальної) симетрії тіла, тобто радіальне розміщення частин тіла і органів відносно осі тіла. Через тіло таких тварин можна провести багато площин симетрії. Цих тварин названо так тому, що вони мають кишкову, або гастральну, порожнину, яка є одночасно є "порожниною" тіла. Клітини кишковопорожнинних диференційовані не лише морфологічно, а й функціонально. Вперше у них з'являються залозисті, нервові, епітеліальном'язові й статеві клітини, а також нервова система.

Хоча кишковопорожнинні побудовані досить просто, зовні вони дуже різноманітні. Багато з них утворюють колонії, а окремі їх особини мають форму поліпа чи медузи. Поліпи -- малорухливі або прикріплені тварини. Часто вони утворюють колонії. Медузи -- це поодинокі плаваючі організми, їхнє тіло має вигляд парасольки зі щупальцями по краях. Розміри різних видів кишковопорожнинних становлять від 1 мм до 2 м у діаметрі.

ТЕМА: ПЛОСКІ ЧЕРВИ

МЕТА: Вивчити систематику, будову, цикли розвитку окремих представників плоских червів.

ЗАВДАННЯ:

Будова та цикли розвитку печінкового сисуна

Цикл розвитку печінкового сисуна:

1-2 - яйця, що були виведені з екскрементами назовні;

3 - личинка першого покоління;

Цикли розвитку ціп'яків: а - свинячого, б - бичачого,

4-7 - розмноження личинки - основний, г - проміжний хазяїн, 1 - головки тілі малого ставковика; 8 - (сколекси), 2 - зрілі членики (проглотиди), заповнені личинка другого покоління; 9 - циста; яйцями, 3 - личинки(онкосфери), 4 - фіни (цистицерки),

10 - дорослий черв'як у тілі остаточного 5 - міхурова стадія з вивернутою головкою, 6 - дорослахазяїна стадія, 7 - пересування частини стробіли у зовнішньому середовищі.

Цикл розвитку ехінокока

А - статевозріла стадія з кишечника собаки, Б - фіна в печінці людини, В - людина, вражена ехінококом (по Брауну); 1- матка з яйцями, 2 - стінка фіни, 3 - дочірні кульки всередині фіни

Схема систематики плоских червів

Висновки

1. Плоскі черви - білатерально-симетричні, трьохшарові організми.

2. Наявність шкірно-м'язового мішка, утвореного одношаровим шкірним епітелієм і кількома шарами м'язів: косими, кільцевими і діагональними.

3. Первинна порожнина виповнена паренхімою мезодермального походження (запасаюча, захисна, опорна і транспортна функції).

4. Видільна система протонефридіального типу.

5. Нервова система ортогонального типу. Органи чуття представлені шкірними сенсилами або статоцисти.

6. Плоскі черви переважно гермафродити.

7. У вільноживучих червів розвиток з метаморфозом. У паразитичних форм життєвий цикл включає кілька поколінь та часто супроводжується зміною хазяїна.

ТЕМА: ТИП ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ або КРУГЛІ ЧЕРВИ

МЕТА: Вивчити морфофункціональні особливості первиннопорожнинних.

ЗАВДАННЯ:

1. Будова аскариди людської

Тіло у розрізі Системи органів

Внутрішня будова аскариди

1 - яєчник; 2 - первинна порожнина тіла; 3 - кишка; 4 - м'язи; 5 - шкіра; 6 - рот; 7 - глотка; 8 - анальний отвір.

Схема розвитку аскариди людської Життєвий цикл гостриків

Загальна організація первиннопорожнинних

Мешкають переважно в ґрунті. Серед них є мешканці прісних і солоних водойм, а також паразити рослин, тварин і людини.

Тіло несегментоване, має двобічну симетрію, веретеноподібне, ниткоподібне, у поперечному перерізі кругле.

Шкірно-м'язовий мішок складається з кутикули, гіподерми та шару повздовжніх м'язів. Ріст супроводжується линянням.

Мають первинну порожнину тіла, виконує захисну і транспортну функції.

Травна система починається ротовим і закінчується задньопрохідним отворами. Вона складається з передньої, середньої і задньої кишок.

Видільна система представлена шкірними залозами, від яких відходять два бокових канали. Функцію виділення виконують також особливі фагоцитарні клітини, розміщені по ходу видільних каналів.

Центральна нервова система представлена навкологлотковим нервовим кільцем і стовбурами, що відходять від кільця.

Органи чуття розвинені слабко. Є органи дотику й хімічного чуття. У вільноіснуючих круглих червів є світлочутливі вічка.

Дихальної і кровоносної систем немає. Вільноіснуючі форми дихають всією поверхнею тіла, а паразити -- анаеробне.

Нематоди роздільностатеві тварини. Запліднення яєць внутрішнє. Сперматозоїди не мають джгутиків, рухаються за допомогою псевдоподій. Розвиток у вільноживучих видів прямий, у зоопаразитів є проміжні личинкові стадії і може спостерігатися зміна хазяїна.

Найпоширенішими представниками класу є аскарида людська, гострик, волосоголовець.

ТЕМА: ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ або КІЛЬЧАКИ

МЕТА: Вивчити систематику і морфофункціональні особливості кільчастих червів і будову окремих представників.

ЗАВДАННЯ:

1. Будова дощового черв'яка

Будова тіла дощового черв'яка

1 -- головна лопать; 2 -- поясок; 3 -- статеві отвори; 4 -- щетинки.

Будова п'явки

Схема травного апарату п'явки: 1 - передня присоска, 2 - глотка, 3 - стравохід, 4-7 - різні частини шлунка, 8 - перехід шлунка в кишку, 9 - щитовидні придатки кишки, 10 - кишка, 11 - задній відросток шлунку, 12 - початок задньої кишки, 13 - задня кишка, 14 - анальний отвір, 15 - задня присоска

Схема систематики кільчастих червів

Порівняльна характеристика плоских, первиннопорожнинних та кільчастих червів.

Характеристика тварини

Плоскі черви

Круглі черви

Кільчасті черви

Тип симетрії

Білатерально-симетричні

Несегментоване, має двобічну симетрію

Поділений на однакові сегменти

Покриви тіла

Наявність шкірно-м'язового мішка, утвореного одношаровим шкірним епітелієм і кількома шарами м'язів: косими, кільцевими і діагональними.

Шкірно-м'язовий мішок складається з кутикули, гіподерми та шару повздовжніх м'язів.

Розвинений шкірно-м'язовий мішок

Порожнини тіла

Первинна порожнина виповнена паренхімою мезодермального походження (запасаюча, захисна, опорна і транспортна функції).

Первинна порожнина тіла, виконує захисну і транспортну функції.

Вторинна порожнина тіла (целом)

Органи руху

Відсутні

Відсутні

Є

Травна система

Глотка і кишечник

Починається ротовим і закінчується задньопрохідним отворами. Передня, середня і задня кишки.

Передня, середня і задня кишки.

Видільна система

Протонефридіального типу

Представлена шкірними залозами, від яких відходять два бокових канали. Функцію виділення виконують також особливі фагоцитарні клітини, розміщені по ходу видільних каналів.

Трубчасті нефридії, які відкриваються назовні видільною порою.

Дихальна система

Відсутня

Відсутня

У деяких є органи дихання

Кровоносна система

Відсутня

Відсутня

Замкнена, серце відсутнє. Кровоносні судини: спинна і черевна.

Розмноження

Статевий спосіб

Статевий спосіб

Роздільностатеві і гермафродити

Життєвий цикл

Простий з прямим розвитком (крім війчастих)

Розвиток у вільноживучих видів прямий, у зоопаразитів є проміжні личинкові стадії і може спостерігатися зміна хазяїна.

Розвиток у морських видів проходить з метаморфозом, у всіх інших - прямий.

Загальні ознаки кільчастих червів

Це найвище організовані черви, що мають: вторинну порожнину тіла (целом), кровоносну систему, органи руху, а деякі і органи дихання.

Тіло кільчаків складається з головної лопаті, тулуба, що поділений на однакові сегменти і анальної лопаті.

У кільчаків розвинений шкірно-м'язовий мішок.

Травна система представлена передньою, середньою і задньою кишкою.

Органами виділення є трубчасті нефридії, які відкриваються назовні видільною порою.

Кровоносна система замкнена, серце відсутнє. Роль пульсуючих органів виконують головні кровоносні судини: спинна і черевна.

Нервова система складається з головного мозку - парного надглоткового ганглію, що з'єднаний кільцевими стовбурами з черевним нервовим ланцюжком, утвореним зближеними нервовими стовбурами і пари гангліїв у кожному сегменті. У багатьох кільчаків є органи чуття - очі, нюхальні ямки, різні придатки з рецепторами дотику та хімічного чуття.

Серед кільчастих червів є роздільностатеві і гермафродити. Гонади утворюються у стінках цілому. Запліднення зовнішнє або внутрішнє. Розвиток у морських видів проходить з метаморфозом, у всіх інших - прямий.

ТЕМА: ТИП МОЛЮСКИ

МЕТА: Вивчити систематику і морфофункціональні особливості молюсків.

ЗАВДАННЯ:

Виноградний слимак

1, 2 - щупальця.

3 - нога,

4 - раковина,

5 - дихальний отвір

Кальмар

1 - булава;

2 - стебло щупальця,

3 - рука;

4 - клюв;

5 - присоски;

6 - ротовий отвір,

7 - голова,

8 - око,

9 - отвір,

10 - мантія,

11 - плавник,

12 - вхід в мантійну порожнину

Зовнішня і внутрішня будова беззубк

1 -- черепашка; 2 -- пучки м'язів; 3 -- відбитки пучків м'язів на черепашці; 4 -- зябра; 5 -- сифони; 6 -- мантія; 7 -- нога.

2. Схема систематики молюсків

3. Порівняльна характеристика класів молюсків

Характеристика тварини

Клас Двостулкові

Клас Черевоногі

Клас Головоногі

Тип симетрії

Білатерально-симетричні

Асиметричне тіло

Білатерально-симетричні

Покриви тіла

Шар рогоподібної органічної речовини

Спіральнозакручена черепашка, яка складається з конхіолінового, призматичного і перламутрового шарів.

З рудиментарною черепашкою (виняток наутілус).

Порожнини тіла

Вторинна порожнина представлена невеликим перикардієм

і порожниною гонад.

Вторинна порожнина

Вторинна порожнина

Руховий апарат

Нога переважно сплюснута з боків, клиновидна і має твердий і загострений край. Вона призначена для риття грунту і повільного повзання.

Нога добре розвинена з плоскою повзаючою підошвою

На голові, навколо рота розміщенні щупальця

Травна система

Травна система типова, але з відсутністю голови зникає глотка, радула, щелепи і слинні залози.

Рот переходить у глотку, де міститься тертка - язик, вкритий твердими зубчиками

Доволі розвинена. Рот, глотка, в ній - роговий дзьоб і язик з терткою

Видільна система

Видільна система представлена парою нирок.

Представлена ниркою

Чотири нирки

Дихальна система

Дихає зябрами, які містяться всередині мантійної порожнини

Представлена зябрами. У наземних молюсків мантійна порожнина перетворилася на легеню заповнену повітрям.

Пара зябер у мантійній порожнині

Кровоносна система

Незамкнена

Незамкнена, завдяки серцю по кровоносних судинах циркулює гемолімфа

Частини крові виливається у порожнину, решта самостійно циркулює по судинам, три серця

Нервова система

Добре розвинена, представлена кількома гангліями

Мозок розвинений добре, має зачатки сірої речовини

Органи чуття

Розвинені слабо, лише органи дотику

Органи дотику і органи, які допомагають визначити наявність хімічних речовин у повітрі і воді, пара очей

Органи чуття розвинені дуже добре.

Розмноження

Роздільностатеві

гермафродити

Роздільностатеві

Життєвий цикл

Яйця розвиваються у воді, або на зябрах у мантійній порожнині.

Розвиток з метаморфозом, личинка - велігер.

Розвиток прямий - з яєць з'являються тваринки

4. Загальні риси організації молюсків

1. Білатерально-симетричні тварини, деякі види асиметричні.

2. Тіло несегментоване, складається з голови, тулуба і ноги. У головоногих нога видозмінюється у щупальце і лійку, а у двостулкових - голова редукується.

3. Вториннопорожнинні тварини із залишками первинної порожнини тіла - змішана порожнина тіла.

4. Наявна шкіряста складка - мантія, та утворена нею мантійна порожнина з мантійним комплексом органів: зябрами, органами чуття, отворами задньої кишки, нирок, статевого апарату.

5. Захисна черепашка: суцільна, рідше двостулкова, або побудована з кількох пластинок.

6. Наявність в глотці тертки або радули.

7. Кровоносна система незамкнена. Пульсуючим органом є серце, утворене шлуночком і двома передсердями.

8. Органами дихання є переважно первинні зябра. Органами виділення є нирки.

9. Нервова система складається з навкологлоткового кільця і чотирьох повздовжніх стовбурів; у вищих форм в результаті концентрування нервових клітин формується кілька пар гангліїв.

10. Розвиток молюсків з метаморфозом. У нижчих форм з яйця виходить личинка трохофора, у інших - видозмінена трохофорна личинка - велігер.

11. Філогенетично молюски походять від кільчастих червів.

ТЕМА: ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КЛАС РАКОПОДІБНІ

МЕТА: Вивчити особливості організації і будову окремих видів ракоподібних.

ЗАВДАННЯ:

Зовнішня будова річкового рака: Внутрішня будова дафнії:

1 -- очі; 2 -- довгий вусик; 3 -- 1 - складне око, 2 - наупліальнне око, 3 - мозок, короткий вусик; 4 -- клешня; 4 - край голови, 5 - антеннула, 6 - антена, 7 - 5 -- верхня щелепа; 6 -- нижня мандібула, 8 - кишка, 9 - печіночний відросток, щелепа; 7 -- ногощелепа; 8 --10 - максилярна залоза, 11 - серце, 12 - яєчник, головогруди; 13 - видільна камера, 14 - спинні відростки, 15 - 9 -- ходильні ноги; 10 -- черевні задній шип панциря, 16 - щетинки, 17 - черевце, ніжки; 11 -- черевце; 12 --18 - грудні ніжки, 19 - 1-а пара грудних ніжок хвостовий плавець.

Зовнішня будова циклопа

1 -- око, 2 -- антенула, 3 -- антенна, 4 -- складна голова, 5 --

чотири вільних грудних сегмента; 6 -- статевий сегмент черевця,

7 -- яйцевий мішок, 8 -- вилочка,

9 -- кишечник, 10 -- поздовжні м'язи грудей, 11 -- яєчник

2. Порівняльна характеристика нижчих і вищих ракоподібних

Дафнія (нижчі раки)

Річковий рак (вищі раки)

1. Спосіб життя

Населяють ставки та озера

Річки і озера з мулистим дном і урвистими берегами.

2. Покрови тіла

Головний щит і двостулковий карапакс.

Панцир з хітину, просякнений вапняком.

3. Кінцівки

Пересуваються ці рачки різними поштовхами, за що їх називають водяними блохами

Клешні, ходильні ноги, черевні ніжки

4. Травна система

Починається ротовим отвором, який прикритий великою верхньою губою.

Складається з ротового отвору, глотки, стравоходу, шлунку, середньої кишки, задньої кишки, що закінчується анальним отвором.

5. Кровоносна система

Серце знаходиться на спинній стороні тіла. Кров попадає всередину серця через остії - два щілевидних бокових отвора. Кровоносні судини відсутні.

Незамкнена. Серце п'ятикутне, має вигляд мішечка з трьома парами отворів, через які надходить кров. Кров безбарвна

6. Нервова система

Складається з надглоткового ганглія (головного мозку) і черевної нервової цепочки з кількома парними гангліями.

Складається з навкологлоткового нервового кільця і черевного ланцюга.

7. Розмноження і розвиток

Влітку дафнії розмножуються без запліднення і породжують тільки самок. Коли їжі стає менше, з яєць виходять самці і самки. Осіннє покоління дафнії відкладає у вивідкову камеру запліднені зимові яйця, захищені щільною оболонкою, здатні переносити голод і висихання.

Роздільностатеві тварини. Наприкінці зими відкладає ікру, прикріплює її до черевних ніжок. На початку літа з'являються рачки. Розвиток - прямий.

3. Загальна характеристика класу ракоподібні

Тіло покрите хітиновим панцером. Ростуть під час линьки. Тіло складається з головогрудей і черевця. Спереду відходить відросток - рострум. Складні фасеточні очі. Черевце складається з шести добре помітних окремих сегментів, які закінчуються тельсоном. На ньому немає кінцівок, на черевному боці знаходиться анальний отвір.

Травна система. Передня ектодермальна (рот, стравохід, шлунок (жувальний, або кардіальний, та цідильний, або пілоричний відділ), середня ентодермальна та задня ектодермальна частини. Травні залози - печінково-підшлункова залоза.

Система дихання представлена зябрами. Кровоносна система незамкнена. Функцію крові у рака виконує гемолімфа. Нервова система складається з двох надглоткових і парного підглоткового гангліїв, навкологлоткового нервового кільця і черевного нервового ланцюжка з подвійним нервовим ганглієм у кожному сегменті. Органи чуття. В основному членику антенул розміщені статоцисти - органи рівноваги. Очі у раків прості (наупліусове око, що лежить між антенулами) і складні (фасеткові), утворені з безлічі дрібних очок або оматидіїв. Вони знаходяться на рухливих стебельцях і можуть повертатися в різні боки. Органами виділення є видозмінені метанефридії. Майже всі раки роздільностатеві, виражений статевий диморфізм.

Розвиток відбувається з метаморфозом. У багатьох нижчих раків з яйця виходить планктонна личинка наупліус. У вищих раків (деяких креветок) з наупліуса розвивається наступна личинка - зоеа.

ТЕМА: КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ

МЕТА: Вивчити особливості організації павукоподібних і будову окремих видів.

ЗАВДАННЯ:

Зовнішня будова павука хрестовика: Іксодовий кліщ

1 - ногощупальця; 2 -- очі; 3 -- головогруди; 4 -- ходильні ноги; 5 -- черевце.

Скорпіон:

А - вигляд зі спини і Б - з черевної сторони; VIII - XIX - cегменти черевця, 1 - головогруди, 2 - хеліцера, 3 - педипальпа, 4 - нога, 5 - тельсон, 6 - отруйна голка, 7 - заднє черевце, 8 - переднє черевце, 9 - анальний отвір, 10 - легеневі отвори, 11 -гребінчасті органи, 12 - статеві кришечки

2. Порівняльна характеристика павуків, кліщів, скорпіонів, косариків

Павуки

Кліщі

Скорпіони

Косарики

1. Спосіб життя

Хижак, павутиною полює на комах

Живуть на суші і у воді

Наземні форми, лише в спекотливих країнах

Нічні хижаки

2. Покрови тіла

Багатошарова кутикула з хітину, зверху шар водонепроникної речовини

Тонкі шкіряні з щільними щитами

Хітиновимй панциро і головогрудний щиток

Дуже тверді, панцирні

3. Кінцівки

Ногощупальця і ходильні ноги

6 пар кінцівок

6 пар кінцівок

Ноги, іноді можуть досягати 16 см.

4. Травна система

Ротовий отвір, глотка, кишечник, шлунок

Ротовий отвір - хоботок

Кишечник; ротовий отвір міститься на черевній стороні, стравохід, печінка,

Їжа подрібнюється жувальними відростками педипальп і передніх ніг

Видільна система

Мальпігієві судини

Задня кишка відкривається за допомогою порошиці назовні

6. Кровоносна система

Незамкнена

Відсутня або - серце і пара отворів

Серце, великі кровоносні судини

7. Дихальна система

Легені і трахеї

Шкіряне або трахейне

Легеневе

Розгалужені трахеї

8. Нервова система

Головний мозок

Немає розмежування між головним мозком і головогрудним ганглієм, нервова система утворює біля стравоходу суцільне кільце.

Головний мозок і черевний нервовий ланцюжок

Навколо стравоходу суцільне гангліозне кільце і не має розділення на головний мозок і головогрудний вузол

9. Розмноження і розвиток

Восени самка робить кокон, вкриває павутиною, відкладає яйця і сама гине, навесні з'являються маленькі павучки

Розвиток з метаморфозом - з яйця виходить личинка із трьома парами ніг. Личинка перетворюється на німфу, яка має чотири пари ніг.

Роздільностатеві. Цикл развитку включає фази яйця, передличинки, личинки, прото-, дейто-, тритонімфи і дорослих

Роздільностатеві.

Запліднення внутрішнє. Однорічний цикл: вони з'являються на початку літа, розмножуються в кінці літа

3. Загальні ознаки павукоподібних

Тіло чітко поділене на головогруди і черевце. Зовні тіло павука вкрите хітинізованою кутикулою, під якою знаходиться гіподерма клітинної будови, її похідні -- павутинні й отруйні залози. Отруйні залози павука-хрестовика розміщені в основі верхніх щелеп. Характерною ознакою павукоподібних є наявність шести пар кінцівок. З них дві перші пари -- верхні щелепи (хеліцери) і ногощупальця (педипальпи) -- пристосовані до захоплення й подрібнення їжі. Решта (чотири пари) виконують функції пересування -- це ходильні ноги. Травна система павука складно диференційована. Форми травлення: поза організмом (під дією соку отруйних залоз), порожнинне, або позаклітинне (в порожнині травного апарату під дією його травних соків), і внутрішньоклітинне (після всмоктування їжі в клітину). Дихальна система представлена легеневими мішками і трахеями. Кровоносна система незамкнена. Видільна система - мальпігієві судини, розміщені у змішаній порожнині. Нервова система характеризується злиттям нервових вузлів - нервовий ланцюг зливається в один головогрудний ганглій. Усі павукоподібні роздільностатеві. Розвиток відбувається з метаморфозом. Самка відкладає яйця, з яких розвиваються личинки без задньої пари кінцівок та деяких інших органів. Личинки линяють і перетворюються на статевозрілі особини.

ТЕМА: КЛАС КОМАХИ

МЕТА: Вивчити особливості організації комах, їх основні ряди.

З АВДАННЯ:

Зовнішня будова жука-оленя: Внутрішні органи жука-оленя:

1 -- голова; 2 -- груди; 3 -- черевце; 1 - стравохід; 2 -- головний мозок; 3 -- 4 -- ноги; 5 -- надкрила; 6 -- крила; шлунок; 4 -- черевний нервовий ланцюжок;7 -- дихальця. 5 -- кишка; 6 -- трахеї; 7 -- мальпігієві судини; 8 -- яєчники.

2. Типи ротових апаратів комах

3. Основні ряди комах

Назва ряду

Ознаки ряду

Представники

Ряд Таргани

Пласке овальне тіло, непомітний перехід голови в груди. Постійно живуть у тропіках. Ведуть нічний спосіб життя, живляться рослинними рештками.

Тарган лапландський, рудий тарган, чорний тарган

Ряд Прямокрилі

Видовжене тіло, довгі вузькі крила і задні стрибальні ноги.

Коник зелений, цвіркун хатній, сарана перелітна

Ряд Бабки

Витончена зовнішність, прозорі крильця, найненажерливіший хижак в світі комах

Дідка, коромисло, дозорець

Ряд Рівнокрилі

Хоботоподібний рот, живляться соками рослин, завдаючи їм шкоди

Царствена цикада, цикада гірська, біла коренева перепелиця

Ряд Воші

Дрібні паразитичні комахи, живляться кров'ю ссавців, не мають крил. Життєвий цикл - 16 діб

Воша головна, воша одежна

Ряд Напівтвердокрилі

Схожі на жуків, але їх надкрила не такі тверді, а ротові органи - у вигляді хоботка і пристосовані до приймання рідкої наживи.

Черепашка шкідлива, водяний скорпіон, клоп-гладун, ранатра

Ряд Твердокрилі

Тверді передні крила - надкрила

Жук-голіаф, скарабей священний, оленець

Ряд Лускокрилі

Чотири великих крил, вкриті мікроскопічними лусочками з пігментацією. Ротовий орган - закручений хоботок

Білан капустяний, адмірал, махаон, аполлон, лимонниця

Ряд Блохи

Дрібні кровосисні паразитичні комахи, живуть у волосяному або пір'яному покриві тварин

Блоха людська, блоха собача, блоха пацюкова

Ряд Двокрилі

Два передніх прозорих крила і рот у вигляді хоботка. Задня пара крил - дзижчальця

Малярійний комар, комар-піскун, цибульна муха

Ряд Перетинчастокрилі

Повне перетворення, дві пари прозорих крилець, що зрослися. Самці з'являються на світ з незапліднених яєць

Медоносна бджола, лісова оса, руда лісова мурашка

4. Схема систематики комах

5. Порівняльна характеристика ракоподібних і комах

Клас Ракоподібних

Клас Комах

1. Покрови тіла

Панцир з хітину, просякнений вапняком.

Хітинізований покрив

2. Органи чуття.

В основному членику антенул розміщені статоцисти - органи рівноваги. Очі прості (наупліусове око) і складні (фасеткові), утворені з безлічі дрібних очок або оматидіїв.

Органи зору -- фасеткові очі та прості очки, слуху -- тимпанальний апарат, дотику -- чуттєві волоски, нюху -- ямки, волоски, рівноваги -- хордотональний апарат

3. Травна система

Передня ектодермальна (рот, стравохід, шлунок (жувальний, або кардіальний, та цідильний, або пілоричний відділ), середня ентодермальна та задня ектодермальна частини.

Починається ротовою порожниною, в яку входять протоки слинних залоз. Травний відділ з 3 відділів: передньої, середньої і задньої кишки; довжина і об'єм його залежать від роду їжі та її поживності.

4. Органи виділення

Видозмінені метанефридії

Мальпігієві судини

5. Кровоносна система

Незамкнена. Функцію крові виконує гемолімфа.

Незамкнена, функцію серця виконує спинна судина, функцію крові -- гемолімфа.

6. Система дихання

Представлена зябрами. Дрібні ракоподібні дихають усією поверхнею тіла, а наземні форми - за допомогою трахей, розміщених у черевних ніжках.

Трахеї (у вондих зябро-трахеї), що відкриваються назовні дихальцями

7. Нервова система

У вигляді двох надглоткових і парного підглоткового гангліїв, навкологлоткового нервового кільця і черевного нервового ланцюжка з подвійним нервовим ганглієм у кожному сегменті.

Побудована за типом нервового ланцюжка включає мозковий ганглій (головний мозок), підглотковий ганглій, сегментарні ганглії черевного ланцюжка

8. Розмноження і розвиток

Роздільностатеві тварини. Наприкінці зими відкладає ікру, прикріплює її до черевних ніжок. На початку літа з'являються рачки. Розвиток - прямий.

Розвиток може відбуватися прямо, без перетворень або з неповним чи повним перетворенням (метаморфозом). При неповному перетворенні з яєць виходять личинки зовні подібні до дорослої комахи. При повному перетворенні проходить три стадії розвитку: личинка, лялечка та імаго - доросла комаха.

6. Загальні ознаки комах

Налічується понад 2 млн. видів. Характерна ознака більшості - здатність до польоту.

Розміри тіла коливаються від 0,25 мм до 26 см. Тіло покрите хітинізованою кутикулою. Тіло комах складається з трьох відділів: голова, груди і черевце. На голові міститься пара довгих тоненьких вусиків (антен) - органи дотику і нюху. Вусики дуже різноманітні. Фасеточні очі. Груди комах складаються з передньо-, середньо- і задньогрудей. Кожний членик на черевному боці має по парі ніг. Із спинного боку на середньо- і задньогрудях розміщені дві пари крил. Черевце складається з різної кількості члеників: від 6 до 12. Ноги на черевці відсутні, у окремих видів вони перетворилися на яйцеклад, жало чи дзижчальця. Рот у комах розташований на черевному боці голови, оточений ротовими придатками. Ніжки комах завжди членисті.

Розвиток комах може відбуватися прямо, без перетворень або з неповним чи повним перетворенням (метаморфозом). При неповному перетворенні з яєць виходять личинки зовні подібні до дорослої комахи. При повному перетворенні проходить три стадії розвитку: личинка, лялечка та імаго - доросла комаха.

ТЕМА: ТИП ХОРДОВІ ТВАРИНИ. ПІДТИП БЕЗЧЕРЕПНІ

МЕТА: Вивчити особливості організації безчерепних на прикладі ланцетника.

ЗАВДАННЯ:

Нервова і дихальна системи

Будова тіла і системи органів ланцетника:

1 -- хорда; 2 -- нервова трубка; 3 -- Травна і статева системи спинний плавець; 4 -- хвостовий плавець; 5 -- підхвостовий плавець; 6 -- зябра; 7 --щупальця; 8 -- передротовий отвір; 9 -- глотка; 10 -- печінковий виріст; 11 -- статева залоза; 12 -- кишка; 13 -- анальний отвір; 14 -- артерія; 15 -- вена; 16 -- капіляри

2. Порівняльна характеристика безчерепних і черепних

Підтип Безчерепні

Підтип Черепні

1. Спосіб життя

Малорухомий

Активний

2. Органи чуття.

Малорозвинуті

Прогресивний розвиток органів чуттів

3. Травна система

Їжа через ротовий отвір надходить до глотки разом з водою. Їжа склеюється у грудки, які потрапляють до кишечника. У кишечнику їжа перетравлюється, а поживні речовини всмоктуються.

Представлена трубкою, що починається ротовим отвором і закінчується анальним отвором. Травний тракт підрозділяється на: ротову порожнину, глотку, стравохід, шлунок, кишечник.

4. Органи виділення

Рідина з крові просочується в порожнину тіла, а звідси збирається у нефридії, далі по них у навколо зяброву пору продукти виділення виводяться назовні.

Представлені нирками, призначеними для виведення з тіла надлишків води, мінеральних солей і продуктів розпаду азотистого обміну у вигляді сечовини або сечової кислоти.

5. Кровоносна система

Замкнена, відсутність центрального органа кровообігу - серця

Замкнута, складається із судин, які в можуть бути зведені до двох стовбурів: спинному, де кров тече від голови до хвоста, і черевному, по якому вона рухається у зворотному напрямі.

6. Система дихання

Відбувається водночас з живленням.

Зябра і легені, істотне значення в диханні має шкіра.

7. Нервова система

Трубчаста, відсутність головного мозку

Головний і спинний мозок.

8. Розмноження і розвиток

Запліднення і розвиток зародка у воді (зовнішнє). Розвиток непрямий: яйце - рухлива личинка, яка вільно плаває 3 місяці, а згодом сідає на дно і перетворюється на дорослу тварину. Ланцетники розмножуються всього один раз протягом життя.

Статеві залози хребетних -- яєчники у самок і семенникі у самців -- як правило, парні. Ембріонально вони розвиваються з відділу мезодерми в місці підрозділу ембріона на соміт і бічну пластинку.

А у самок як яйцепровід функціонує мюллерів канал, який зберігає зв'язок цілому із зовнішнім середовищем.

3. Особливості організації безчерепних

До цього підтипу належать найпримітивніші хордові тварини (нижчі). Це нечисленна група морських тварин, що провадять малорухомий спосіб життя. Розміри тіла невеликі, за формою нагадують риб.

Ознаки прогресивної організації: справжня хорда, яка зберігається у них протягом життя, трубчаста нервова система, замкнена кровоносна система. клас царство тварина

Характерні риси Безчерепних: повна сегментація тіла; відсутність голови, наявність навколо зябрової порожнини; відсутність центрального органа кровообігу - серця; відсутність головного мозку і високо розвинутих органів чуття; сегментація видільних органів і органів статевої системи. Примітивна будова органів виділення, відсутність парних кінцівок.

Травлення. За характером живлення ланцетник є фільтра тором. Їжа (зважені у воді дрібні організми) через ротовий отвір надходить до глотки разом з водою. Тік води через глотку забезпечується рухом численних війок, які розміщені на її стінках і зябрах. Їжа склеюється слизом у грудки, які потрапляють до кишечника. Вода через зяброві щілини виводиться у навколо зяброву порожнину, а звідти через зяброву пору - назовні. У кишечнику їжа перетравлюється, а поживні речовини всмоктуються.

Дихання відбувається водночас з живленням. Коли вода з розчиненим киснем виходить через зяброві щілини вона омиває їхні стінки, відбувається газообмін. Газообмін у ланцетника може здійснюватися певною мірою і через покриви тіла.

Виділення. Рідина з крові просочується в порожнину тіла, а звідси збирається у нефридії, далі по них у навколо зяброву пору продукти виділення виводяться назовні.

Розмноження і розвиток. Запліднення і розвиток зародка у воді (зовнішнє). Розвиток непрямий: яйце - рухлива личинка, яка вільно плаває 3 місяці, а згодом сідає на дно і перетворюється на дорослу тварину. Ланцетники розмножуються всього один раз протягом життя.

ТЕМА: ПІДТИП ЧЕРЕПНІ. НАДКЛАС РИБИ

МЕТА: Вивчити морфофункціональні особливості риб.

ЗАВДАННЯ:

Зовнішня будова окуня

1 -- рот; 2 -- зяброва кришка; 3 -- черевні плавці; 4 -- грудні плавці; 5 -- анальний плавець; 6 -- хвостовий плавець; 7 -- спинні плавці.

Мозок окуня Бічна лінія окуня

Серце окуня

1 -- зяброва дуга; 2 -- зяброві 2 -- черевна аорта; 5 -- вена; 7 -- шлуночок; пелюстки; 3 -- зяброві тичинки 8 -- передсердя

Загальний вигляд і зовнішня будова акули

1 -- ротовий отвір; 2 -- бризкальця; 3 -- око; 4 -- шипи; 5 -- спинні плавці; 6 -- хвостовий плавець; 7 -- черевний плавець; 8 --- клоака; 9 -- бічна лінія; 10 -- грудний плавець; 11 -- зяброві щілини.

Внутрішня будова і системи органів акули: 1 -- головний мозок; 2 -- спинний мозок; 3 -- хребет; 4 -- аорта; 5 -- нирки; 6 -- статеві органи; 7 -- клоака; 8 -- вена; 9 -- кишечник; 10 -- печінка; 11 -- серце; 12 -- зябра.

3. Загальні морфофункціональні особливості риб

Риби - це тварини, які постійно живуть у воді, дихають зябрами і пересуваються за допомогою плавців.

- тіло риб двобічносиметричне, різноманітної форми, обтічне, вкрите лускою;

- скелет складається із черепа, хребта, скелета кінцівок, та їх поясів. Він може бути хрящовим, кістковим або кістково-хрящовим.

- наявність плавального міхура як гідростатичного органу;

- бічна лінія - орган сприймання руху та тиску води;

- органи виділення - тазові нирки;

- кровоносна система: двокамерне серце, два кола кровообігу.

- риби роздільностатеві, хоча є гермафродити. Запліднення як зовнішнє, так і внутрішнє. Розвиток із метаморфозом.

ТЕМА: СИСТЕМАТИКА РИБ

МЕТА: Вивчити систематику хрящових, хрящекісткових і кісткових риб.

ЗАВДАННЯ:

1. Схема систематики риб

2. Таблиця хрящових, променеперих, лопатеперих риб (основні ряди)

Назва

Ознаки ряду

Представники

Хрящові

Хрящовй внутрішній скелет; відсутність шкірних кісток, шкіра покрита плакоїдною лускою; зуби вкриті емаллю; 5-7 пар зовнішніх зябрових щілин, в кишечнику є спіральний клапан, а в передній частині серця є артеріальний конус який має декілька клапанів; головний мозок прогресивної будови; відсутній плавальний міхур.

Гігантська акула-молот, сіра акула, тигрова акула, акула-мако

Променепері

Хорда повністю не зберігається. Тіла хребців зазвичай є. Верхньощелепний апарат рухливо з'єднаний з черепом. Луска ганоїдна, циклоїдна або ктеноїдна, інколи шкіра гола або покрита кістковими пластинками. Парні плавці без м'язистих лопастей біля основи. Спинний плавець переважно один, але інколи їх може бути два або три. Плавальний міхур зазвичай є. Анальний і сечостатевий отвори відособлені. Спіральний клапан кишечника і артеріальний конус серця характерні тільки для ганоїдних і нижчих кісткових риб.

Судак морський, меч-риба, золотий карась, лин

Лопатопері

Давні риби, які жили давно і великі тропічні риби, які мають зябра і легені

Латимерія, протоптерус

ТЕМА: КЛАС ЗЕМНОВОДНІ

МЕТА: Вивчити морфофункціональні особливості земноводних.

ЗАВДАННЯ:

Зовнішня будова жаби

1 -- ніздрі; 2 -- око; 3 -- барабанна перетинка; 4 -- плече; 5 -- передпліччя; 6 -- кисть; 7 -- лапка; 8 -- гомілки; 9 -- стегно.

Системи внутрішніх органів жаби: І. Травна система: 1 -- рот; 2 -- язик; 3 -- стравохід; 4 -- шлунок; 5 -- печінка; 6 -- кишечник; 7 -- підшлункова залоза; 8 -- пряма кишка; 9 -- клоака. II. Дихальна і кровоносна системи: 1 -- серце; 2 -- легені; 3 -- велике коло кровообігу; 4 -- мале коло кровообігу; 5 -- шлуночок; 6 -- праве передсердя; 7 -- ліве передсердя. III. Нервова система: 1 -- головний мозок; 2 -- спинний мозок.

Головний мозок жаби

Порівняльна характеристика пугалочок і жаб

Жаби

Пугалочки

2. Органи чуття.

Органами зору є очі, які мають повіки і мигальна перетинка або трете повіка. Орган слуху: крім внутрішнього вуха є середнє вухо, яке відмежоване барабанною перетинкою.

Органи нюху: хоани, які відкриваються в передні частині ротової порожнини, зовнішні ніздрі мають особливі клапани, які відіграють

Органи бічної лінії, які розміщені правильними рядами на голові і тулубі

3. Травна система

Ротоглоткова порожнину, короткий стравохід який переходить в слабо відокремлений шлунок. Шлунок без різкої границі переходить у кишечник, в якому передня кишка лише слабо відокремлена від середньої. Задня кишка добре відокремлена, широка і закінчується клоакою.

Спочатку не має рота, потім з'являється

4. Органи виділення

Складаються з парних мезонефорних нирок, пари сечівників та сечового міхура, який відкривається в клоаку.

Анальний отвір, в який відкриваються органи виділення

5. Кровоносна система

Серце трьох камерне: складається із 2 цілком відокремлених передсердь та шлуночка.

Двохкамерне серце, одне коло кровообігу

6. Система дихання

Легені - парні мішки з комірчастою будовою. Значення шкірного дихання велике.

Зовнішні зябра, зачатки легенів

7. Нервова система

Великий розвиток переднього мозку, повний поділом його півкуль, і недорозвинутий мозочок.

8. Розмноження і розвиток

Статевий диморфізм виражений слабо. Через 8-10 днів запліднена яйцеклітина проходить розвиток і пуголовок виходить на зовні.

відбувається перетворення пуголовка в дорослу особину: починається формування кінцівок, розвиваються легені, відбуваються зміни в кровоносній системі, зябра атрофуються, зяброві щілини заростають, розсмоктується хвіст.

Загальні ознаки земноводних

Земноводні - перший клас неземних хребетних. Примітивні риси будови:

Початкові стадії розвитку проходять у воді. Яйця не мають товстої оболонки і розвиваються тільки у воді.

2. Обмін речовин водний - органами виділення служать тулубові нирки.

3. Шкіра гола.

4. Температура тіла залежить від температури і вологості середовища.

Прогресивні риси будови:

1. Навність п'ятипалих кінцівок.

2. Череп з'єднаним з хребтом рухомо.

3. Органи дихання - легені і шкіра.

4. В зв'язку з цим розвиваються два передсердя і два кола кровообігу.

5. Орган слуху крім внутрішнього вуха має ще середнє вухо.

6. В головному мозку добре розвинений передній мозок який поділений на дві півкулі.

ТЕМА: СИСТЕМАТИКА ЗЕМНОВОДНИХ

МЕТА: Вивчити систематику земноводних (безногі, хвостаті, безхвості).

ЗАВДАННЯ:

1. Схема систематики земноводних

2. Порівняльна характеристика основних рядів земноводних

Назва ряду

Ознаки ряду

Представники

Ряд Безхвості амфібії

Найбільш високоорганізована група сучасних амфібій. Особливо багата фауна Південної Америки. Характеризуються жабоподібною формою тіла, добре розвиненими кінцівками, ребра відсутні. Серце 3-х камерне, повна перегородка передсердь. Ряд поділяється на 5 підрядів і об'єднує 10 родин.

Жаба голіаф, трав'яна жаба, гостро морда жаба

Ряд Безногі амфібії

Тіло поділене кільцевими перехватами. Шкіра гладка, багата на залози. Парні кінцівки і пояси відкриті, хвіст відсутній, клоака відкривається на кінці тіла. Всі за винятком тих, які живуть у воді, ведуть підземний спосіб життя, тому втратили ноги, ліва легеня витягнулась в мішок, а права - вкоротилась. Немає барабанної перетинки і середнього вуха. Очі заховані під шкірою. Як пристосування у них сильно розвинений нюх і смак. Внутрішнє запліднення.

Ряд Хвостаті амфібії

Внутрішнє запліднення; кладка малої кількості ікри; турбота про потомство. Хвостаті земноводні живуть в північних і помірних широтах.

Плямиста, чорна, кавказька саламандра, звичайний, гребенястий, карпатський, альпійський тритони.

3. Земноводні, занесені в Червону книгу України, які зустрічаються на Заході України: Саламандра плямиста, Тритон карпатський, Тритон альпійський, Жаба прудка, Ропуха очеретяна (зустрічається на Рівненщині).

4. Загальні ознаки земноводних

Земноводні - перший клас неземних хребетних.

Примітивні риси будови:

1. Початкові стадії розвитку проходять у воді. Яйця не мають товстої оболонки і розвиваються тільки у воді.

2. Обмін речовин водний - органами виділення служать тулубові нирки.

3. Шкіра гола.

4. Температура тіла залежить від температури і вологості середовища.

Прогресивні риси будови:

1. Наявність п'ятипалих кінцівок.

2. Череп з'єднаним з хребтом рухомо.

3. Органи дихання - легені і шкіра.

4. В зв'язку з цим розвиваються два передсердя і два кола кровообігу.

5. Орган слуху крім внутрішнього вуха має ще середнє вухо.

6. В головному мозку добре розвинений передній мозок який поділений на дві півкулі.

ТЕМА: КЛАС ПТАХИ

МЕТА: Вивчити морфофункціональні особливості птахів.

ЗАВДАННЯ:

1. Будова пір'я (контурне, пухове, нитковидне).

Контурне перо махове

Схема контурного пера: 1 -- стрижень; 2 -- опахало; 3 -- борідки і борідочки (у квадраті).

Кровоносна система голуба

1 -- мале коло кровообігу; 2 -- серце; 3 -- велике коло кровообігу; 4 -- правий шлуночок; 5 -- лівий шлуночок; 6 -- праве передсердя; 7 -- ліве передсердя.

Головний мозок голуба

1 -- великі півкулі переднього мозку; 2 -- довгастий мозок; 3 -- мозочок; 4 -- зорові частки; 5 -- нюхові частки.

Будова яйця

1 - канатик, 2 - жовток, - зародковий диск, 4 - підшкаралупова оболонка, 5 - білок, 6 - повітряна камера, 7 - шкаралупа.

Травна, дихальна і видільна системи голуба

1 -- ротова порожнина; 2 -- воло; 3 -- стравохід; 4 -- шлунок; 5 -- печінка; 6 -- дванадцятипала кишка; 7 -- підшлункова залоза; 8 -- клоака; 9 -- сечовід; 10 -- нирки; 11 -- товста кишка; 12 -- тонка кишка; 13 -- повітряні мішки; 14 -- легені; 15 -- трахея.

3. Системи органів птахів (будова і функції).

Тіло складається з невеликої голови, довгої рухомої шиї, компактного тулуба та короткого хвоста. Передні кінцівки перетворилися на крила, задні служать для пересування по твердому субстрату або плавання. Тіло вкрите пір'ям, яке надає тілу обтічності і має захисне значення. Скелет птахів легкий та міцний. Кістки тонкі та порожнисті. Ребра кріпляться до грудини. На грудині є кіль. Поперекові, крижові та передні хвостові хребці зрослися між собою, утворюючи крижі. Зрослися між собою також тазові кістки. М'язова система. Дуже добре розвинені м'язи на тулубі: великі грудні м'язи служать для опускання крил; підключичні м'язи, містяться під грудними і служать для піднімання крила. Добре розвинені м'язи задньої кінцівки: глибокий згинач пальців, фіксує кінцівки, обхідний м'яз забезпечує у автоматичне утримання кінцівки на гілці. Травна система. У роті немає зубів, їх замінює дзьоб, стравохід, шлунок, тонкий кишечник, товстий кишечник дуже короткий, який відкривається клоакою. Травні залози: підшлункова залоза, печінка. Органи дихання. Гортанна щілина веде в гортань. У нижній гортані є голосові перетинки. Легені представлені щільними губчастими тілами. Бронхи пронизують легені наскрізь і від кінців їх розгалужень відходять повітряні мішки. У птахів подвійне дихання. Кровоносна система. Серце 4-х камерне. В правій половині між передсердям і шлуночком є один великий мускульний клапан, в лівому - один сухожильний клапан розділений на дві у деяких на три стулки. Нервова система. Добре розвинені великі півкулі головного мозку, краще розвинені зорові горби середнього мозку та мозочку. Органи чуттів. Найкраще розвинені очі. Орган слуху - внутрішнє та середнє вухо. Нюх розвинений слабо. Органи смаку містяться на язиці та на стінках ротової порожнини. Органи виділення представлені тазовими нирками, які розділені на три лопаті. Сечовий міхур відсутній. Органи розмноження. Роздільностатеві. Запліднення внутрішнє (відбувається в яйцепроводі). Яйця вкриваються оболонками та вапняковою шкаралупою. Яйця птахи відкладають у гнізда. Більшість птахів насиджує яйця. Розвиток - прямий.

4. Висновки

Прогресивний розвиток органів зору, слуху і координації рухів та відповідних їм центрів головного мозку. Встановлення сталої температури тіла (гомойотермність), яка досягається наявністю 4-х камерного серця, не змішування кровообігу, та розвиток пір'євого покриву. Складний комплекс пристосувань до польоту: перетворення передньої кінцівки на крило; обтічність форми тіла; розвиток диференційованого пір'євого покриву; наявність пневматичних кісток, які заповнені повітрям, що надходить з повітряних мішків; редукція зубів. Шкіра тонка із слабо розвиненим епідермісом, без залоз, за винятком куприкової залози.

ТЕМА: СИСТЕМАТИКА ПТАХІВ

МЕТА: Вивчити систематику птахів.

ЗАВДАННЯ:

1. Схема систематики птахів (бігаючи, літаючі, і справжні птахи)

2. Основні ряди птахів

Назва ряду

Ознаки ряду

Представники

Надряд Безкільові

Не мають грудного кіля, махових пер, полегшеного скелета, не здатні літати.

Африканський страус, ківі.

Надряд Пінгвіни

Замість крил - ласти, покрив - дрібні пір'їни без опахал. Розвинені грудні м'язи, скелет важкий, кістки не мають повітряних порожнин.

Імператорський, малий, королівський пінгвіни.

Надряд Кільогруді

Здатність до польоту, наявність крил з маховими перами та кіля на груднині.

Лелека білий, чапля сіра, сіра сова, сокіл баоабан.

3. Шпак звичайний - моногам, нагніздний, взимку з північних районів ареалу шпак переміщається у південні (перелітний), екологічна група - чагарниково-лісовий птах.

ТЕМА: КЛАС ССАВЦІ

МЕТА: Вивчити морфофункціональні особливості ссавців.

ЗАВДАННЯ:

Головний мозок вовка

1 -- мозочок; 2 -- довгастий мозок; 3 -- великі півкулі; 4 -- мозкові звивини.

Шлунок жуйних

Череп і зуби коня

2. Зубні формули тварин

Зубна формула вовка:

( і 3/3, с 1/1, pm 4/4, m 2/3)* 2=42

Вид тварин

Молочні

Постійні

Загальна кількість

Велика рогата худоба

0033
0033

0033
4033

20/32

Свиня

3130
3130

3143
3143

28/44

Коні:
жеребці


кобили

3130
3130

3030
3030

3133
3133

3033
3033

28/40


24/36

Дрібна рогата худоба

0033
0033

4033
4033

20/32

Собаки

3140
3140

3142
3143

32/42

Коти

3130
3120

3131
3121

26/30

3. Характерні ознаки будови і функцій органів та систем ссавців

Ссавці - вищий клас хребетних. Всі системи органів в них досягають найбільшої диференціації.

1. Високий розвиток центральної нервової системи (сіра кора півкуль великого мозку), забезпечує складні та досконалі адаптації до умов середовища.

2. Здатність до теплорегуляції, яка зумовлена постійною температурою тіла.

3. Зовнішня будова залежить від умов середовища і способу життя. Найбільш поширений тип наземних четвероногих звірів, ноги довгі, розміщені під тулубом.

4. Тіло вкрите шерстю, шкіра багата на залози (потові, сальні, пахучі, молочні).

5. Зуби диференційовані на різці, ікла та кутні; вони сидять в альвеолах.

6. Серце 4-х камерне, зберігається одна ліва дуга аорти.

7. Характерні риси розмноження: внутрішнє запліднення; живородіння; побудова багатьма видами гнізд для народження малят; вигодовування молоком.

ТЕМА: СИСТЕМАТИКА ССАВЦІВ

МЕТА: Вивчити систематику ссавців.

ЗАВДАННЯ:

1. Схема систематики ссавців

Схема систематики птахів (бігаючи, літаючі, і справжні птахи)

2. Порівняльна характеристика основних рядів ссавців

Назва ряду

Ознаки ряду

Представники

Ряд Парнокопитні

Великі наземні рослиноїдні тварини. ІІІ і ІV пальці найбільш розвинуті і між ними проходить вісь. Ключиця відсутня, шлунок у більшості видів складний.

дика свиня, бегемот, північний, благородний олень, лось, козуля, сайгак, серна, сибірський козерог.

Ряд Непарнокопитні

Великі копитні у яких розвинений ІІІ-ій палець. Ключиці відсутні, шлунок простий.

Індійський, білий, чорний носоріг, зебри, осли, кулани.

Ряд Зайцеподібні

Зубна система схожа на гризунів, але у них у верхній щелепі дві пари різців.

дикий кролик, заєць біляк, заєць русак, заєць-піщанник

Ряд Гризуни

Живляться рослинною їжею. Іклів нема, різці добре розвинені. Кутні з плоскою жувальною поверхнею. В усіх видів є сліпа кишка. Серед них є види наземні, підземні, деревні, напівводяні.

бурундуки, ховрахи і сурки, полівки, піщанки, ондатра, морські свинки, шиншили, нутрієві, вовчок звичайний, тушканчик великий

Ряд Комахоїдні

Примітивний ряд. Зуби слабо диференційовані, півкулі не мають борозен, розміри середні і малі.

Піренейська, звичайна хохуля, їжаки


Подобные документы

 • Очі – один з найважливіших винаходів природи. Прості й складні очі в тварин. Досконалий для водного простору зір восьминогів. Складні і розміщені на спеціальних стебельцях очі ракоподібних. Вісім простих очок в павукоподібних. Фасеткові очі комах.

  реферат [2,1 M], добавлен 23.03.2011

 • Загальна характеристика типу членистоногих - найбагатшого видами типу тваринного світу. Особливості способу життя, будова і система органів класів ракоподібних, павукоподібних, комах. Їх розмноження і розвиток. Комахи з неповним та повним перетворенням.

  курсовая работа [48,1 K], добавлен 25.12.2010

 • Загальна характеристика хордових, ознаки будови. Вигляд, спосіб життя і системи органів головохордових тварин на прикладі ланцетника звичайного та хрящових риб на прикладі колючої акули (катрана). Їх нервова система і органи чуття, розмноження і розвиток.

  реферат [1,0 M], добавлен 31.03.2010

 • Вивчення зовнішньої будови птахів. Характеристика відділів тіла і особливостей їх будови. Узагальнення знань з теми будови класу птахів. Прогнози біологів, які говорять, що глобальне потепління клімату планети може призвести до зникнення видів птахів.

  контрольная работа [22,0 K], добавлен 18.11.2010

 • Загальна характеристика отряду Рукокрилі. Особливості зовнішньої і внутрішньої будови їх представників, екологічні особливості, поведінка тварин та спосіб існування в дикій природі та у неволі. Літальний апарат кажанів, специфіка полювання та розмноження.

  курсовая работа [328,1 K], добавлен 22.01.2015

 • Особливості та характерні ознаки будови тіла кільчастих червів. Ускладнення порожнини тіла плоских та кільчастих червів. Ускладнення тварин у процесі еволюції. Членистоногі - тварини, які володіють самою високою організацією серед безхребетних тварин.

  презентация [1,9 M], добавлен 07.05.2014

 • Селекція як наука. Особливості виведення сортів, пород, штамів. Опис мінливості тварин і рослин за елементами продуктивності. Генетика кількісних ознак в селекції. Типи схрещувань і добору. Явище гетерозису. Характерні риси закону гомологічних рядів.

  презентация [426,3 K], добавлен 04.10.2013

 • Історія виникнення птахів. Загальна характеристика класу Птахи. Характерні особливості будови опорно-рухової системи та внутрішньої будови птахів, що зумовили здатність до польоту. Роль та значення пір'яного покрову птахів, який надає їм обтічної форми.

  реферат [2,6 M], добавлен 21.07.2015

 • Положення в структурному рівні організації екосистем та внутрішня організація об’єкту досліджень. Особливості підкласів Кліщі, Павуки, Косарики, Скорпіони. Екологічна роль класу Павукоподібних в біогеоценотичному ряді. Рівень біогеоценозу та популяції.

  курсовая работа [3,2 M], добавлен 17.09.2014

 • Природно-екологічні умови Березнівського району. Біологічні особливості видового складу тварин - гідробіонтів річки Случ. Облік водної ентомофауни. Кількісна оцінка видового складу тварин літоралі р. Случ. Методика дослідження тварин літоралі р. Случ.

  дипломная работа [6,6 M], добавлен 29.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.