Історія розвитку зоології в ХІХ-ХХ в

Аналіз розвитку зоології в першій половині 19 століття. Розвиток зоології в 20 столітті. Характеристика періоду розвитку теорії Дарвіна та значення її для зоології. Розвиток порівняльної анатомії та ембріології. Дослідження в ембріології та фізіології.

Рубрика Биология и естествознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.09.2010
Размер файла 45,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

На початку ХХ століття вчені збагатили науку в галузі дослідження найпростіших, особливого значення набувають дослідження паразитичних найпростіших.

Протягом ХІХ і початку ХХ століття вчені зробили цінний вклад в розвиток систематики та фауністики.

В середині XIX ст. російськими вченими К.Ф. Рульє (1814-1858) та М.О. Сєверцовим (1827-1885) були закладені основи екології тварин як науки. Швидкого розвитку екологія тварин набула в другій половині XIX та у XX ст. Особливо великий внесок у її розвиток здійснив Д.М. Кашкаров.

У галузі екологічної паразитології працювали В.О. Догель, В.М. Беклемішев, Є.Н. Павловський; екологічної ентомології Г.Я. Бей-Бієнко, Г.О. Вікторов, О.С. Мончадський, В.П. Васильєв. Екологію водних тварин досліджували CO. Зернов, Л.О. Зенкевич, ґрунтових - М.С. Гіляров. У галузі екології хребетних значних успіхів досягли С.І. Огньов, Б.С. Виноградов, В.Є. Соколов, С.П. Наумов; у популяційній екології - С.С. Шварц та ін. О.П. Маркевич очолив школу українських паразитологів-екологів, В.В. Станчинський - біоценолог і орнітолог, активний діяч заповідної справи й охорони природи, першим прийшов до ідеї створення біосферних заповідників і проведення в них моніторингу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азимов А. Краткая история биологии. - М.: Мир, 1967. - 175 с.

2. Зверев И.Д. Книга для чтения по зоологии. -- М.: Просвещение, 1971. - 305 с.

3. Жизнь животных: В 6-ти томах. - М.: Просвещение, 1985. - 576 с.

4. Книга для читання по зоології.: Посібник для вчителів. - К.: Наукава думка, 1985. - 290 с.

5. Книга для чтения по зоологи. - М.: Просвещение, 1986. - 285 с.

6. Ковальчук Г.В. Зологія з основами екології. - Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. - 592 с.

7. Савчук М.П. Зоологія безхребетних. - К.: Вища школа, 1965. - 503 с.

8. Согур Л.М. Зоологія. Курс лекцій. - К.: Фітосоціоцентр, 2004. - 308 с.

9. Фауна України: В 40 томах. Редк. Топачевський В.А. та ін. - К.: Наукава думка, 1985. - 450 с.

10. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О. Зоологія. 7 кл. -- К.: Генеза, 1997. - 130 с.

11. Щербак Г.Й. Зоологія безхребетних. Кн. 1-3. - К.: Либідь, 1995. - 300 с.


Подобные документы

 • Періоди в історії розвитку анатомії та ветеринарної медицини. Анатомія в стародавні часи. Перший анатомічний малюнок в печері Астурії. Історія анатомії в новий час (до заснування вищих ветеринарних закладів). Школи сучасних анатомів Росії та України.

  реферат [22,9 K], добавлен 14.10.2009

 • Характеристика будови, опис та систематика основних класів, царств, підцарств та рядів тварин. Особливості будови та функціонування підцарств одноклітинних, багатоклітинних, класу ракоподібних, павукоподібних, комах, типу хордових тварин та ссавців.

  конспект урока [4,8 M], добавлен 19.07.2011

 • Роль рухів у фізичному і психічному розвитку дітей. Значення знання фізіології опорно-рухового апарата для удосконалювання навчально-виховної роботи в школі. Будівля і функції кісткової системи людини. Будівля, хімічний склад і фізичні властивості кісток.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 07.12.2011

 • Характеристика нижнього та верхнього відділів крейдяного періоду Землі, його тривалість та особливості, зміни клімату, розвиток рослин та їх поширення. Поява нових видів черевоногих молюсків, плезіозаврів і пліозаврів. Причини вимирання динозаврів.

  реферат [20,1 K], добавлен 23.06.2010

 • Післязародковий (постембріональний) розвиток тварини починається після вилуплення або народження. За характером після зародкового розвитку розрізняють: прямий і непрямий. Вплив генотипу і факторів навколишнього середовища на розвиток організму.

  реферат [36,9 K], добавлен 22.03.2008

 • Характеристика новонародженого, грудного, ясельного, дошкільного і шкільного етапів постембріонального розвитку. Поняття прямого онтогенезу та процесу яйцеживонародження. Стадії метаморфозу з повним та неповним перетворенням ембріону у дорослу особину.

  презентация [49,5 K], добавлен 14.04.2011

 • Вивчення основних принципів еволюційної теорії Дарвіна (мінливість, природний добір, розмноження, вимирання) і її порівняння із теоріями синтезу (розмежування мікро- та макроеволюції) та органічного розвитку (мутації, відособленість груп організмів).

  реферат [24,0 K], добавлен 01.03.2010

 • Домашні тварини як такі види тварин, що живуть з людиною та розводяться нею. Оцінка ролі та значення домашніх тварин в розвитку і вихованні дітей. День Захисту Тварин, історія його зародження і розвитку. Основні тварини Червоної Книги України, їх захист.

  реферат [13,3 K], добавлен 07.04.2011

 • Фази вегетації рослин. Умови росту й розвитку рослин. Ріст та розвиток стебла. Морфологія коренів, глибина і ширина їхнього проникнення у ґрунт. Морфогенез генеративних органів. Вегетативні органи квіткових рослин. Фаза колосіння у злаків і осоки.

  курсовая работа [64,0 K], добавлен 22.01.2015

 • Теорії походження людини; антропогенез. Вплив природних умов на розвиток умінь первісних людей, житло як результат їх трудової діяльності. Виникнення землеробства, скотарства, ремесел - важливий крок у розвитку людства. Обмін – чинник прориву до свободи.

  реферат [45,3 K], добавлен 20.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.