Будова і функції опорно-рухової системи

Визначення тканини як системи клітин і міжклітинної речовини, що мають подібну будову. Поняття єдності фізіологічних систем організму. Характеристика, будова та функції опорно-рухового апарату людини. Хімічна, анатомічна і мікроскопічна будова кісток.

Рубрика Биология и естествознание
Вид конспект урока
Язык украинский
Дата добавления 06.04.2012
Размер файла 16,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

ім. В.Г.Короленка

План-конспект уроку на тему:

Будова і функції опорно-рухової системи

Підготувала :

Студентка гр. П-54

Левченко Тетяна

Полтава 2012

Тема: Будова і функції опорно-рухової системи

Мета: познайомити учнів з будовою та функціями опорно-рухового апарату, формувати системне мислення й розуміння єдності всіх фізіологічних систем людського організму. Обладнання і матеріали: фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати будову й функції опорно-рухового апарату, муляж скелета людини, муляж скелета ссавців. Базові поняття й терміни:опорно-рухова система,мікроскопічна та анатомічна будова кісток, остеїн, остеоцити, остеон, хрящ, хондроцити, рухомі, напіврухомі зєднання кісток, суглоби, зв'язки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Література: 1. Кучеренко М. Є., Вервес Ю. Г. Загальна біологія: Підруч. для 11 кл. загально- освіт. навч. закл. 3-є вид. - К.: Генеза, 2006. - 272с.: іл.

2. Кучеренко М. Є.,Вервес Ю. Г., Балан П.Г. Загальна біологія: [Підруч. для учнів 10-11-х кл. серед. загальноосвіт. шк.] - К.: Ґенеза, 2000. - 464с.:іл.

3. Задорожний К. М. Відкриті та нестандартні уроки біології у 11 класі. - Х.: Вид. група "Основа", 2006. - 224с.

4. Тагліна О. В. Загальна біологія 11 кл.: Плани - конспекти уроків. - Х.: Веста: Видавництво "Ранок", 2001. - 256с.

Структура уроку

I.Організаційний етап………………………..2хв.

II. Актуалізація опорних знань……………….5хв.

III.Вивчення нового матеріалу…………………20 хв.

1)Загальна характеристика опорно-рухового апарату;

2) Хімічна та мікроскопічна будова кісток;

3)Анатомічна будова кісток;

IV. Узагальнення та систематизація знань………8хв.

V.Підбиття підсумків уроку……………………….3хв.

VI.Домашнє завдання………………………………2хв.

Хід уроку

I.Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань

Диктант тканина клітина фізіологічний кістка

1) Система клітин і міжклітинної речовини, що мають єдину або подібну будову, виконуть в організмі одну й ту саму функцію (тканина)

2) Скільки видів тканин розрізнять у людини(4)

3) Ця тканина утворює зовнішні покриви тіла-елементи шкіри(епітеліальна)

4) Назвіть тканину,яка бере участь в утворенні кісток,хрящів,зв'язок,сухожиль(сполучна)

5) Функцію виділення і всмоктування виконує тканина(епітеліальна)

6) Клітина нервової системи-це…(нейрон)

7) Дайте визначення поняттю орган(

8) Вперекладі з грецької гомеостаз-це(нерухомість)

9) Скільки відсотків в організмі людини становлять мязи?(40%)

10) Чи правильне твердження, що нервова регуляція підпорядковується гуморальній?(ні)

III.Вивчення нового матеріалу

1)Загальна характеристика опорно-рухового апарату

Одним із основних пристосувальних властивостей живого організму до навколишнього середовища є рух, тобто його здатність пересуватися у просторі. У хребетних тварин і людини ця функція здійснюється за допомогою апарату руху і опори. Ця система ділиться на пасивну(скелет)і активну(м'язи) частини. Під скелетом(від грец. skeleton-висушений) розуміють комплекс щільних сполучних тканин(хрящова,кісткова),які становлять каркас усього організму. Кістки скелета є важелями,які приводяться в рух м'язами. Внаслідок цього частини тіла змінюють своє положення стосовно одна одної, переміщають тіло в просторі й виконують опорну функцію. Упроцесі еволюційного розвитку скелет зазнав ряд змін. Так для нижчих хребетних тварин характерний зовнішній скелет, що виконує в основному захисну функцію(наприклад панцир у черепахи). У вищих хребетних та людини внутрішній скелет, який є захистом для внутрішніх органів, а й бере участь в обміні речовин і кровотворенні.

2)Хімічна та мікроскопічна будова кісток

У живому організмі міститься 50%води,28%органічних речовин і 22% неорганічних-мінеральних речовин представлених сполуками Кальцію, Фосфору та ін. Кістки людини тверді , еластичні. Еластичності кісткам надає білок осеїн, особливо багато його в дітей, а мінеральних речовин у них набагато менше,у літніх людей навпаки більше мінеральних речовин ніж осеїну. Солі надають кістці меншої твердості і тому у літніх людей частіше стаються переломи. Роль органічних і неорганічних речовин можна з'ясувати за допомогою простих дослідів. Якщо кістку піддати дії кислоти, наприклад соляної або азотної, то солі кальцію розчиняються, а органічна речовина залишається й форма кістки залишається незмінною, однак вона стане мякою та еластичною. Таку кістку називають декальцинованою. Якщо кістку піддати випалюванню, то органічні речовини згорять, а неорганічні залишаться. При цьому збережеться форма та твердість, але вона стане крихкою. Таким чином природнє поєднання в кістці органічних речовин і мінеральних ніби доповнює одне одного, надає скелету твердості, міцності та значної пружності. Кістка людини міцніша за граніт, а за пружністю переважає дуб. Кістка,за винятком суглобних поверхонь,вкрита окістям-тонкою,сполучнотканинною оболонкою,що містить багато судин і нервів. Окістя складається з двох шарів:зовнішнього волокнистого і внутрішнього-кісткотвірного, у внутрішньому шарі є клітини,які ростуть,розмножуються і забезпечують ріст кістки втовщину. Лише суглобові поверхні вкриті хрящем, решта поверхні кісток,вкриті окістям. Клітини кістки, які називаються остеоцитами(з грец.кістка та клітина), беруть участь у побудові кісткової тканини. Остеоцити розміщені концентрично, утворюючи колові системи(остеони), усередині яких є канал, де проходять кровоносні судини те нерви.

3)Анатомічна будова кісток

Кістки поділяються на:

- трубчасті(ключиця, плечова кістка. Мають тіло(діафіз)і два кінці(епіфізи).Стінка тіла утворена переважно компактною речовиною,яка у вигляді трубки оточує порожнину в якій міститься у дорослих людей жовтий кістковий мозок,а у дітей заповнена червоним,а головки-із губчастої кісткової тканини, всередині якої комірки заповнені червоним кістковим мозком.-орган кровотворення,утвореної перетинками , що забезпечує міцність і пружність кістки. Головки трубчастих кісток мають суглобову поверхню, укриту хрящем,яка складається з клітин хондроцитів(з грец.хрящ) і міцних сполучнотканинних волокон. Завдяки клітинам хряща кістка росте вдовжину.

-короткі губчасті(зап'ясток і хребці,як правило складаються тільки з губчастої тканини.

-плоскі(широкі) грудина,лопатка.

-змішані (хребець)тіло хребця належить до губчастих кісток,а дуга і відростки-до плоских.

-повітроносні(лобна ,верхньощелепна)мають вистелену слизовою оболонкою й заповнену повітрям порожнину.

Кістка,за винятком суглобних поверхонь,вкрита окістям-тонкою,сполучнотканинною оболонкою,що містить багато судин і нервів. Окістя складається з двох шарів:зовнішнього волокнистого і внутрішнього-кісткотвірного, у внутрішньому шарі є клітини,які ростуть,розмножуються і забезпечують ріст кістки втовщину. Лише суглобові поверхні вкриті хрящем, решта поверхні кісток,вкриті окістям.

IV. Узагальнення та систематизація знань

V.Підбиття підсумків уроку

VI.Домашнє завдання §9(ст.28Ї29)Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття нервової системи людини, її значення для організму. Будова спиного мозоку, його сегментарний апарат та головні елементи. Функції корінців спинномозкових нервів. Головний мозок як вищий відділ нервової системи людини: його будова та функції.

  презентация [1,2 M], добавлен 17.12.2012

 • Роль рухів у фізичному і психічному розвитку дітей. Значення знання фізіології опорно-рухового апарата для удосконалювання навчально-виховної роботи в школі. Будівля і функції кісткової системи людини. Будівля, хімічний склад і фізичні властивості кісток.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 07.12.2011

 • Сальні та потові залози, їх будова та функції. Епіфіз, його роль у птахів і ссавців як нейроендокринного перетворювача. Зв'язок епіфізу з порушеннями у людини добового ритму організму. Регуляція біологічних ритмів, ендокринних функцій та метаболізму.

  контрольная работа [18,3 K], добавлен 12.07.2010

 • Ферменти, їх біологічна роль та хімічна природа. Рух цитоплазми, тургор, плазмоліз і деплазмоліз. Будова і функції ядра. Цитоплазма, будова і функції цитоскелета. Вплив несприятливих факторів на органоїди клітини. Клітинна теорія Шванна та Шлейдена.

  методичка [7,4 M], добавлен 10.10.2013

 • Основи анатомії і фізіології собаки. Форма і внутрішня будова органів та їх функції. Системи органів травлення, дихання, кровообігу та лімфоутворення, сечовиділення, розмноження. Будова і функції відділів головного мозку, обмін речовин та енергії.

  доклад [1,8 M], добавлен 19.03.2010

 • Історія відкриття та основні гіпотези походження клітинного ядра. Типи клітин та їх схематичне зображення. Форми, типи, будова, компоненти (хроматин, ядерце) ядра еукаріоти, його функції та загальна роль. Ядерний білковий скелет: каріоплазма та матрикс.

  презентация [1,1 M], добавлен 30.03.2014

 • Мітохонрдрії як органоїди клітини, їх будова та функції. Розміри, форма, загальна схема організації мітохондрій. Локалізація ферментної системи мітохондрій. Методи дослідження мітохондрій: електронна мікроскопія; інтерференційне мікроскопування.

  курсовая работа [398,9 K], добавлен 21.09.2010

 • Будова, призначення та місцезнаходження одношарового, багатошарового, залозистого, війчастого епітелію. Види та структура сполучних і м'язових тканин, їх функції. Основні складові нервової тканини, її роль у зв'язку організму з навколишнім середовищем.

  презентация [2,8 M], добавлен 01.10.2012

 • Будова травної системи людини, органи у її складі. Функції травної системи. Залежність фізичного, психічного та сексуального здоров'я людини від їжі та характеру харчування. Витрати енергії за добу залежно від віку, статі, умов життя, характеру роботи.

  реферат [566,6 K], добавлен 03.06.2014

 • Характеристика систем органів людини: дихальної, сечовидільної, верхніх і нижніх відділів травного каналу, та зовнішніх і внутрішніх статевих органів. Будова серцевої стінки та клапанного апарату. Огляд артерій і вен малого та великого кіл кровообігу.

  контрольная работа [39,0 K], добавлен 23.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.