Проектування системи водопостачання та водовідведення житлового будинку квартирного типу

Розробка системи внутрішнього водопостачання та водовідведення двох житлових десятиповерхових будинків: проведення гідравлічного розрахунку мережі та перепадів тиску колодязного типу, підбір лічильників води, проектування каналізації і очисних фільтрів.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 14.06.2011
Размер файла 475,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Характеристика клімату та геології м. Дніпропетровська

2. Санітарно-технічне обладнання 10-ти поверхового будинку

2.1 Технічна характеристика житлового будинку

2.2 Вибір системи та схеми внутрішнього водопроводу

2.3 Трасування мережі

2.4 Гідравлічний розрахунок мережі

2.5 Розрахунок внутрішнього водопроводу

2.6 Підбір лічильника води та визначення втрати напору в ньому

2.7 Визначення потрібного напору на вводі будівлі

2.8 Розрахунок системи гарячого водопостачання

2.9 Каналізація

2.10 Внутрішні водостоки

2.11 Розрахунок автоматичної системи пожежогасіння

3. Фільтри

3.1 Фільтри механічної очистки

3.2 Фільтри тонкого очищення Honeywell Braukmann

3.3 Осадові фільтри

4. Програма розрахунку перепаду (комплексний, реальний)

4.1 Гідравлічний розрахунок перепаду колодязного типу

4.2 Програма PER.BAS

5. Економічний розрахунок

6. Охорона праці та безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях

6.1 Вимоги безпеки при використанні та експлуатації систем водопостачання

6.1.1 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів при експлуатації систем водопостачання

6.1.2 Водозабірні споруди і насосні станції

6.1.3 Реагентне господарство, змішувачі, камери хлоп'є утворення

6.1.4 Відстійники

6.1.5 Фільтри

6.1.6 Вторинне реагентне господарство, контактні камери та РПВ

6.1.7 Монтаж трубопроводів

6.1.8 Монтаж внутрішніх санітарно-технічних пристроїв

6.2 Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

6.3 Відповідальність за ліквідацію аварійних ситуацій

Список літератури

водопостачання гідравлічний каналізація фільтр

Вступ

Водопостачання - це сукупність заходів щодо забезпечення водою різних її споживачів - населення, промислових підприємств, транспорту та ін. Комплекс інженерних споруд, які здійснюють завдання водопостачання, називається системою водопостачання або водопроводом. Всі сучасні системи водопостачання населених місць є централізованими: кожна з них забезпечує водою велику групу споживачів.

У залежності від призначення обслуговуваних об'єктів сучасні водопроводи поділяються на комунальні та виробничі (промислові або сільськогосподарські). Найбільш великі споживачі води - підприємства металургійної, хімічної, нафтопереробної промисловості, а також ТЕС. Деякі заходи, пов'язані з використанням води, по своїй класифікації не відносяться до водопостачання. Наприклад, подача води для поливу с.-г. полів являє собою спеціальну галузь водного господарства - зрошення, подача води з турбін ГЕС відноситься до гідроенергетиці та т.п.

Для цілей водопостачання використовуються природні джерела води: поверхневі - відкриті водойми (ріки, водосховища, озера, моря) і підземні (грантові та артезіанські води та джерела). Для потреб населення найбільш придатні підземні води. Однак для постачання водою великих населених місць підземних джерел часто виявляється недостатньо, а одержання з них значного кількостей води економічно невигідно. Тому для водопостачання великих міст і промислових об'єктів використовують переважно поверхневі джерела прісної води. Для отримання води з природних джерел, її очищення відповідно до потреб споживачів і для подачі до місць споживання служать такі споруди: водоприймальні споруди; насосні станції першого підйому, що подають воду до місць її очищення; очисні споруди; збірні резервуари чистої води; насосні станції другого або наступних підйомів, що подають очищену воду в місто або на промислові підприємства; водоводи і водопровідні мережі, служать для подачі води споживачам. Загальна схема водопостачання може видозмінюватися залежно від конкретних умов. Якщо, наприклад, вода джерела не потребує очищення, зі схеми випадають очисні та пов'язані з ними споруди. При розташуванні джерела на більш високих відмітках, ніж забезпечується водою об'єкт, вода може бути подана самопливом, і тому немає необхідності в пристрої насосних станцій. Розташування водонапірних башт і резервуарів залежить від рельєфу місцевості. У деяких системах використовується декілька джерел, що веде до збільшення числа основних споруд. При великій різниці відміток на території об'єкта іноді влаштовують так зване зонне водопостачання, тобто окремі мережі для районів міста, розташованих на різних відмітках, з окремими насосними станціями. Іноді споруджують підвищувальні насосні станції, забирають воду з основної мережі міста і подають її в піднесені райони.

Водоприймальні споруди мають різне пристрій в залежності від виду джерел В. та місцевих умов. Для прийому поверхневих вод використовуються річкові, озерні, морські водоприймачі. Для прийому підземних вод в залежності від глибини залягання водоносних пластів застосовуються трубчасті (бурові) колодязі, горизонтальні водозбори, що представляють собою дренажні труби або галереї, що укладаються в межах водоносного пласта. Джерельні води збираються за допомогою каптажних споруд (кам'яних резервуарів, прийомних камер та ін.), що розташовані у місці найбільш інтенсивного виходу джерельної води.

Вода піднімається з підземних джерел в більшості випадків відцентровими насосами. Досить ефективні заглибні насоси, що опускаються під рівень води в колодязь разом з електродвигуном, укладеним у водонепроникний кожух. При використанні артезіанських (напірних) вод після спорудження колодязя рівень води в ньому встановлюється над водоносним пластом. Іноді тиск в пласті настільки велике, що вода само виливними з колодязя на поверхню землі. Для міських водопроводів, що використовують підземні води, зазвичай споруджують групу колодязів. Вода з них надходить у збірний резервуар і звідти подається споживачам насосною станцією. Шахтні колодязі застосовують при відносно неглибокому заляганні підземних вод. У залежності від глибини шахтних колодязів підйом води з них може бути здійснено звичайними або зануреними насосами. У системах В. населених місць водоприймальні спорудження всіх типів включаються в зону санітарної охорони.

Насосні станції сучасних систем водопостачання обладнуються, як правило, відцентровими насосами з електричним приводом, а також регулюючої, запобіжної і контрольно-вимірювальною апаратурою. Багато насосні станції мають телеуправління і повністю автоматизовані.

Забезпечення населення чистою, доброякісної водою має велике гігієнічне значення, тому що охороняє людей від різних епідеміологічного захворювань, що передаються через воду. Подача достатньої кількості води в населений пункт дозволяє підняти загальний рівень його благоустрою. Для задоволення потреб сучасних великих міст у воді, потрібно величезне її кількість, що вимірюється в мільйону кубічних метрів на добу. Виконання цього завдання, а також забезпечення високих санітарних якостей питної води вимагає ретельного вибору природних джерел, їх захисту від забруднення і належного очищення води на водопровідних спорудах. Деякі промислові підприємства пред'являють до якості споживаної води спеціальні вимоги.

Водопровідні мережі та водоводи займають особливе місце в системах водопостачання. Водопровідна мережа запроектована з урахуванням необхідної надійності водо забезпечення споживачів.

Подальший розвиток систем водопостачання пов'язана також з удосконаленням і створенням нових видів механічного та електричного обладнання, розробкою та впровадженням нових реагентів для обробки води, засобів автоматичного контролю й регулювання.

Широке впровадження засобів обчислювальної техніки дозволить вирішувати задачі проектування та експлуатації споруд систем водопостачання на якісно новому рівні, що забезпечує вимоги економічності і надійності. До числа таких завдань відносяться гідравлічні розрахунки систем подачі та розподілу води, розрахунки по захисту водоводів від гідравлічних ударів, вибору оптимальних режимів, розрахунки окремих споруд і всієї системи водопостачання в цілому, а також ряд інших складних завдань.

Метою даного дипломного проекту є проектування системи водопостачання та водовідведення житлового будинку квартирного типу, обладнаного умивальниками, мийками, ваннами з душами і унітазами, а так само водопостачання житлового району.

Завдання дипломного проекту - запроектувати систему внутрішнього водопостачання та водовідведення двох житлових десятиповерхових будинків для забезпечення водою і відведення стоків від санітарних приладів. А так само підвести воду до всього селища.

Водопостачання житлових будинків здійснюється від міського водоканалу. Необхідні умови для проектування вказані в технічних умовах.

1. Характеристика клімату та геології м. Дніпропетровська

Місто Дніпропетровськ розташовано в південно-східній частині України на обох берегах Дніпра. У цілому клімат міста є помірно континентальний з м'якою зимою і теплим (інколи спекотним) літом.

Середньорічна температура повітря становить 8,5 ° C, найнижча вона у січні (мінус 5,5 ° C), найвища - в липні (21,3 ° C)

Таблиця 1 - клімат Дніпропетровська.

Найнижча середньомісячна температура повітря в січні (мінус 14,5 ° C) зафіксована в 1950 р., найвища (1,5 ° C) - в 2007 р.

Найнижча середньомісячна температура в липні (18,4 ° C) спостерігалась у 1976 р., найвища (25,6 ° C) - в 1936 р. Абсолютний мінімум температури повітря (мінус 38,2 ° C) зафіксовано 11 січня 1940 р., Абсолютний максимум (40,1 ° C) - 10 серпня 1930

В останні 100-120 років температура повітря в Дніпропетровську, так само як і в цілому на Землі, має тенденцію до підвищення. Протягом цього періоду середньорічна температура повітря підвищилася щонайменше на 1,0 ° C. Найтеплішим за весь період спостережень виявився 2007 р. Найбільше підвищення температури відбулося в першу половину року.

У середньому за рік у Дніпропетровську випадає 513 мм атмосферних опадів, найменше їх у березні та жовтні, найбільше - у червні та липні.

Мінімальна річна кількість опадів (273 мм) спостерігалась у 1951 р., максимальна (881 мм) - в 1960 р. Максимальну добову кількість опадів (82 мм) зафіксовано 23 серпня 1960 р. в середньому за рік у місті спостерігається 127 днів з опадами; найменше їх (по 7) у серпні та жовтні, найбільше (16) - у грудні. Щорічно у Дніпропетровську утворюється сніговий покрив (грудень-лютий, іноді листопад-березень), проте його висота незначна; нерідкі відлиги.

Відносна вологість повітря в середньому за рік становить 74%, найменша вона (61%) у серпні, найбільша (89%) - у грудні. Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша - у грудні. Найбільшу повторюваність у місті мають вітри з півночі, найменшу - з північного заходу і південного заходу. Найбільша швидкість вітру - у січні-лютому, найменша - влітку. У січні вона в середньому становить 5,4 м / с, у липні - 3,7 м / с.

Кількість днів з грозами в середньому за рік дорівнює 22, градом - 5, снігом - 53.

Сучасна поверхню території України покрита молодими відкладеннями, що утворилися в четвертинний (антропогенового) період. Їхній вік - від кількох десятків до кількох сотень тисяч років. Вони поширені майже суцільний товщею потужністю в середньому 15 м (Максимум 100 м). Якщо ж подумки зняти цю товщу, то під нею будуть породи різного віку. Їх поширення відображає тематична геологічна карта України. Для створення такої карти не потрібно знімати товщу антропогенових відкладів. Про породах під ними можна дізнатися різними способами: Бурінням свердловин, вивченням стінок кар'єрів або відслонень (виходів порід на поверхню) на крутих берегах річок.

Найдавнішими відкладами в геологічну будову України є докембрійські, Залягають на всій її платформної частини на різних глибинах, а в межах Українського щита - виходять на поверхню. Найбільшого поширення серед палеозойських порід мають відкладення кам'яновугільного періоду, Які потужною товщею наповнюють Дніпровсько-Донецька западина, а в Донбасі виходять на поверхню великий суцільний площею. Геологічна карта засвідчує відсутність на території України виходів на поверхню порід кембрійського і ордовицького періодів, дуже мале поширення силурійських і девонських (У долинах Дністра і його лівих приток на Поділлі), а також пермських (в Донбасі) відкладів. Мезозойські відклади залягають у Донбасі і Кримських горах. Зокрема породи крейдового періоду займають великі площі на заході (Волинь, Карпати) і північно-сході України.

Найбільш поширеними на території України є кайнозойські відкладення. Палеогенові породи є на Лівобережжі, північно-сході країни, в Карпатах. Неогенові відклади майже суцільно покривають Причорномор'я, рівнинний Крим, Поділля, Прикарпаття і Закарпаття, займають значні площі в межах Українського щита і Дніпровсько-Донецької западини. Четвертинні (антропогенового) відкладення утворилися в основному на суші. Тільки на шельфі, узбережжях і в затоках-лиманах Чорного і Азовського морів вони морське походження.

2. Санітарно-технічне обладнання 10-ти поверхового будинку

2.1 Технічна характеристика житлового будинку

Задана для розрахунку будівля - житловий 10-поверховий будинок з висотою поверху 3,15 м та підвалу 3,0 м і товщиною перекриття 0,3 м. число споживачів на квартирі - 3. Відмітка поверхні землі 0,6 м., глибина промерзання ґрунту - 1,2 м.

Гарантійний натиск розраховується водопроводу 20,66 м. Діаметр труби міського водопроводу 300 мм, міської каналізації - 300 мм. Відстань від червоної лінії до будівлі 9 м.

Водопостачання та водовідведення виконується від житлового 10-поверхового будинку квартирного типу. Кожна квартира обладнана санітарно-побутовими приладами: Унітаз, раковина, кухонна мийка, ванна довжиною 1500-1700мм з душовою сіткою. У квартирі проживають 3 людини. Житловий будинок секційного типу. Кожен поверх секції налічує п'ять квартир. Загальна кількість санітарних приладів 225 шт. Загальне число жителів - 112 людини.

Введення водопроводу з водомірним вузлом один на всі секції будівлі. Водопостачання будівлі запроектовано від існуючої міської водопровідної мережі.

Прокладка магістрального водопроводу прийнята під стелею підвалу (на кронштейнах). Стояки монтують в санвузлах за унітазом. Для зручності монтажу їх розміщують поруч з каналізаційними стояками.

Підводки до санітарно-технічних приладів прокладають, відкрито на висоті 0,2 м від підлоги і з'єднують з водорозбірної арматурою.

На водопровідній мережі передбачається встановлення запірної арматури.

Засувки встановлюють на вводі трубопроводу, на напірному та всмоктуючому патрубку насосів, після водоміра, на обвідної лінії в водомірному вузлі. Вентилі розміщують на відгалуженнях від магістралі до кожного стояка, до поливальним кранів, на вводі в кожну квартиру перед змивним бочком.

Відведення стоків від санітарних приладів здійснюється самопливом по самостійному каналізаційного випуску від кожної секції будівлі в приймальний каналізаційний колодязь дворової мережі.

Технічний поверх - теплий, тобто температура повітря в ньому в холодний період року забезпечена системою опалення не нижче +5 °С.

2.2 Вибір системи та схеми внутрішнього водопроводу

Вибір системи внутрішнього водопроводу проводиться залежно від техніко-економічної доцільності, санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог. У житлових будинках поверховістю до 12 поверхів приймають систему господарсько-питного водопостачання.

Система внутрішнього водопроводу включає вводи в будинок, водомірний вузол, розвідних мережу, стояки, підведення до санітарних приладів, водорозбірну, змішувальну, запірну і регулюючу арматуру. Для подачі води питної якості в мережах діаметром до 150 мм беруть сталеві оцинковані труби. З'єднання труб передбачається зварюванням, на різьбленні або на клею.

По конфігурації розрізняють схеми з нижньої і верхньої розводкою магістральних трубопроводів, а також кільцеві і тупикові. Для житлових будинків з числом квартир до 400 дозволяється приймати тупикову схему водопроводу з одним вводом, роздільну перерву в подачі води на випадок аварії. Наявність техпідпілля під всім будинком і відносно невеликий поверховості будівлі визначає вибір схеми з нижнім розведенням магістральних трубопроводів.

Для даного розрахунку приймаємо систему господарсько-питного водопостачання, а також кільцеву схему водопроводу.

Для паркування запроектовано протипожежне водопостачання (пінне), також розміщуємо по два поливальних крана на одній парковці.

2.3 Трасування мережі

Схему внутрішнього водопроводу слід розробляти, починаючи з введення в будівлю. Введення проектують під прямим кутом до стіни будівлі з найменшою довжиною, до середини будівлі для зменшення протяжності водопровідної мережі. Діаметр введення визначається в ході гідравлічного розрахунку мережі. У місці приєднання введення до мережі зовнішнього водопроводу передбачають колодязь діаметром не менше 700 мм, в якому розміщують запірну арматуру для відключення введення на ремонт. Глибину закладення введення приймають з урахуванням глибини закладання труб міського водопроводу і глибини промерзання ґрунту. Введення прокладають із ухилом 0,002 в бік зовнішньої мережі для спорожнення внутрішнього водопроводу. Перетин вводу зі стінами підвалу виконується в сухих ґрунтах з зазором 0,2 м між трубопроводом і будівельними конструкціями. Введення водопроводу в своєму розпорядженні вище труб каналізації, відстань в плані не менше 1,5 м один від одного.

Водомірний вузол розташовують, як правило, відразу ж після введення всередині будівлі на відстані не більше 1 м від зовнішньої стіни. При проектуванні системи з одним вводом влаштовується водомірний вузол з обвідний лінією, на якій встановлюється опломбовані засувки, що включає в разі необхідності пропуску протипожежного пропуску води або зняття водоміра на ремонт та перевірку.

Необхідно забезпечити вільний підхід до водомірного вузла для зручності експлуатації і зняття показань водоміра. Перед водоміром і після нього встановлюють запірну арматуру, між водоміром і другої по ходу руху засувкою контрольно-спускний кран.

Водопровідні стояки слід розміщувати разом з каналізаційними стояками та стояками гарячої води в місцях найбільшого водо розбору, звичайно в кутку біля унітазу. У залежності від оздоблення будівель застосовується відкрита і прихована прокладка стояків. Магістральні водопроводи прокладаються вздовж капітальної внутрішньої стіни або колон на 40-50 см нижче стелі підвалу.

Кріплення трубопроводів здійснюється на кронштейнах або покрівлях. На магістральних трубопроводах необхідно також передбачити установку поливальних кранів діаметром 25 мм, які розміщуються з зовнішньої сторони будівлі в нішах на висоту 0,25 м від вимощення через 60-70 м по периметру будівлі. З внутрішньої сторони встановлюють запірний вентиль для виключення поливального крана на зиму. Підвідні трубопроводи від стояків до санітарних приладів прокладаються на висоті 20-30 см над підлогою з ухилом 0,002-0,005 до стояків і з'єднуються з арматурою приладу вертикальними ділянками.

2.4 Гідравлічний розрахунок мережі

Основним призначенням гідравлічного розрахунку є визначення найбільш економічних діаметрів трубопроводів для пропуску розрахункових витрат води до всіх споживачів у необхідній кількості і з найменшими втратами напору.

Гідравлічний розрахунок виконується в такій послідовності:

1) На аксонометричній схемою вибирають диктують точку водорозбору;

2) Намічають розрахункове напрямок руху води від місця приєднання введення до зовнішньої мережі до диктує точки і розбивають на ділянки, нумеруючи вузлові точки;

3) Визначають розрахункові витрати за розрахунковими дільниць;

4) Визначають діаметр труби, Втрати напору і швидкість руху води на кожній ділянці;

5) Підбирають водомір і підраховують втрати напору в ньому;

6) Визначають необхідний натиск у внутрішній водопровідній мережі.

2.5 Розрахунок внутрішнього водопроводу.

Розрахункова витрата на ділянці визначається за формулою:

=5*0,3*0,2=0,3, л/год

- витрата води одним прибором максимального водоспоживання;

б - величина визначається в залежності від загального числа приладів N та ймовірності їх дії P; додаток 4[1]

,

- максимальна часова витрата одним водо споживачем (холодна вода);

N - загальна кількість приладів у будинку;

V - загальне число жителів в будівлі

Гідравлічний розрахунок внутрішньої водопровідної мережі проводимо в табличній формі (Таблиця 1). За витратами води на кожній ділянці розрахункового напрямку по таблицях для гідравлічного розрахунку обирається діаметр труб, швидкість руху води в трубах і питомі витрати напору на тертя . При цьому рекомендована швидкість руху води в трубах -- 0,9-1,5 м/с, максимальна - 2 м/с. Результати розрахунку наведено в таблиці.

Таблиця 2 - Гідравлічний розрахунок внутрішньої водопровідної мережі

№ ділянки

N,шт

q0,л/с

d, мм

V,м/с

Питомі 1000і

h?,мм

hW,

Довжина ділянки, м

1-2

1

0,00722

0,200

0,300

20

0,94

154,9

480,19

624,25

3,1

2-3

2

0,0144

0,200

0,300

20

0,94

154,9

185,88

241,64

1,2

3-4

3

0,0216

0,219

0,328

20

0,94

154,9

123,92

161,10

0,8

4-5

5

0,0361

0,249

0,3735

20

1,25

265,6

230,94

300,22

0,9

5-6

10

0,0722

0,307

0,4605

25

0,84

91,3

292,16

379,81

3,2

6-7

15

0,1083

0,355

0,5352

25

0,93

110,9

343,79

446,93

3,1

7-8

20

0,1444

0,394

0,591

25

1,12

155,8

514,14

668,38

3,3

8-9

25

0,1806

0,430

0,645

25

1,21

180,7

560,17

728,22

3,1

9-10

30

0,2166

0,467

0,7005

32

0,73

48,4

164,56

213,93

3,4

10-11

35

0,2527

0,493

0,7395

32

0,78

54,9

192,15

249,79

3,5

11-12

40

0,2888

0,526

0,789

32

0,84

61,9

389,97

506,96

6,3

12-13

45

0,3249

0,550

0,825

32

0,84

61,9

315,69

410,40

5,1

13-14

90

0,6498

0,779

1,168

40

0,95

66,1

429,65

558,54

6,5

14-15

135

0,9747

0,959

1,438

40

1,15

94,1

574,01

746,21

6,1

15-16

180

1,300

1,120

1,68

50

0,80

34,0

200,6

260,78

5,9

16-17

225

1,624

1,261

1,89

50

0,89

41,8

242,44

315,44

5,8

Ввод

225

1,624

1,261

1,89

50

0,89

41,8

242,44

315,44

5,8

У6188,35

2.6 Підбір лічильника води та визначення втрати напору в ньому

Діаметр умовного проходу лічильника води слід вибирати з середньої витрати води qт за період споживання (добу), який не повинен перевищувати експлуатаційний витрата лічильника, тобто qт ? qекс.сч.

Середньогодинна витрата води визначається за формулою:

, м3/год

qu - загальна норма витрати води споживачем за добу найбільшого водоспоживання, л / добу

Т = 24 години - розрахунковий час споживання води.

Приймаємо по таблиці 4 [1] лічильник води марки СВК-40 (qекс.сч = 6,4 м3 / ч> qт = 0,925; S = 0,5)

Втрати напору в лічильнику не повинні перевищувати допустимих величин: у крильчастих лічильниках (калібром до 40 мм включно) - 5 м, в турбінних (калібром 50 мм і більше) - 2,5 м.

Втрати напору на лічильнику води визначається за формулою:

hсч=S•q2=0,5·1,892=1,79 м < 5 м

S-гідравлічний опір лічильника, прийняте за таблицею 4[1].

q-розрахункова максимальна секундна витрата води на вводі будівлі, л / с. (Q = 1,89 л / с).

2.7 Визначення потрібного напору на вводі будівлі

Hтр=Hгеом+УhW+hвод+hизл=25,7+6,188+1,79+2=35,678, м

Hгеом - геометрична висота, розташування диктуючого приладу над поверхнею землі.

Hгеом=(zп1-zз)+Hэт(n-1)+Hпр=(0,00-0,6)+3,15(9-1)+1,1=25,7 м

zп1 - відносна відмітка підлоги першого поверху;

zз - відмітка поверхні землі;

Hэт - висота поверху від підлоги до підлоги;

n - кількість поверхів;

Hпр - висота установки диктуючого прибору над підлогою.

УhW - сумарні втрати напору у водопровідній мережі від диктуючого приладу до зовнішнього водопроводу.

hвод - втрати напору в водомірі.

hизл - потрібний вільний напір на вилив з диктуючого приладу.

Порівняємо Hтр з гарантованим напором:

Т.я. Hгар=20,66 > Hтр=35,68 м, то необхідно підібрати підвищувальну насосну установку, вона підбирається по 2-м параметрам:

- по подачі Qнас ? Qвв;

- по напору Hнас ? (Hтр - Hгар);

Обираємо насосну станцію марки " Hydro Multi-E 3 CRE 5-5 " фірми GRUNDFOS з 2-ма насосами, об'ємом мембранного баку 18 л, напором H=20 м, подачею Q=6 л/с та потужністю N=0,75 кВт. Обраний насос відповідає всім параметрам.

Коротка характеристика насосної станції:

Grundfos Hydro Multi-E являє собою установку підвищення тиску, до складу якої входить два насоси моделі CRE, встановлені через опори, що віброізолюють на загальній рамі - підставі. Рама - підстава забезпечена всією необхідною арматурою, мембранним гидробаком і манометром. На рамі - підставі змонтований блок вимикачів з запобіжниками і головним вимикачем.

Бустерні модулі Hydro Multi-E дозволяють регулювати продуктивність у відповідності з рівнем споживання і підтримувати постійний тиск шляхом:

- підключення або відключення необхідної кількості насосів;

- плавного вимірювання частоти обертання працюючих насосів.

Система управління автоматично відключає або підключає відповідні насоси - у залежності від рівня навантаження, часу експлуатації і ви вважаєте, того чи іншого насоса.

2.8 Розрахунок системи гарячого водопостачання

1. Норми та режим споживання гарячої води

Завданням розрахунку є визначення розрахункових витрат води на ділянках мережі, діаметрів подаючих і циркуляційних трубопроводів, і втрат тиску в них. Робота системи гарячого водопостачання тісно пов'язана з роботою системи холодного водопостачання тому розрахункові витрати гарячої води визначаються за тією ж методикою, що і витрати холодної води з використанням норм витрати гарячої води.

Максимальна секундна витрата гарячої води на розрахунковій ділянці мережі при гідравлічному розрахунку теплопроводів визначається за формулою:

, л/с

де - максимальний секундний витрата гарячої води, віднесений до одного приладу, л / с; согласно п.3.2 [1] =0.2л/с

б - величина, що визначається залежно від твору загального числа приладів N на розрахунковій ділянці та ймовірності їх дії Рh (визначається згідно прил.4 [1]); для всієї будівлі:

U - кількість жильців в будівлі;

N - кількість приладів у будинку; N = 40*4=160 (пр.);

- норма витрати гарячої води, л, споживачем за годину найбільшого водоспоживання (додаток 3 [1]);

Так як < 0.1 отже б визначається за додатком 4 таблиці 2 [1];

=0.0104160=1,66 б = 1,283

Максимальна часова витрата гарячої води дорівнює:

л/с

Середня часова витрата гарячої води за добу максимального водоспоживання:

м3

де - норма витрати гарячої води одним споживачем на добу максимального водоспоживання; згідно дод.3 [1] = 120 л / добу

2. Гідравлічний розрахунок системи гарячого водопостачання.

Гідравлічний розрахунок полягає у визначенні діаметрів подаючих теплопроводів і втрат тиску в системі гарячого водопостачання таким чином, щоб забезпечити у всіх водорозбірних приладів необхідну витрату гарячої води з певною температурою.

Гідравлічний розрахунок гарячого водопостачання слід проводити на розрахунковий витрата гарячої води, що враховує циркуляційний витрата:

, л/с

де - максимальна секундна розрахункова витрата гарячої води, л / с

- коефіцієнт, який приймається для водонагрівачів і початкових ділянок мережі до першого водорозбірного стояка з обов'язкового додатку 5 [1], для решти ділянок = 0

Оскільки значення циркуляційних витрат на початковому етапі проектування невідомі, гідравлічний розрахунок подають теплопроводів виробляють, беручи:

, л/с

Порядок гідравлічного розрахунку подаючих теплопроводів гарячої води аналогічний порядку гідравлічного розрахунку мережі холодного водопостачання. Відмінності:

- у закритих системах гарячого водопостачання швидкості руху води і питомі втрати тиску слід приймати з урахуванням заростання труб накипом і, внаслідок цього, зменшення діаметрів. Для розрахунків використовуємо номограму додаток 6 [1]. Рекомендована швидкість руху води з урахуванням заростання - 0.9-1.2м / с, у квартирних підводках ? 2.5м / с

- для розподільних трубопроводів =0.2

- для водорозбірних стояків з сушильником рушників =0.5

- для циркуляційних стояків, для водорозбірних стояків без сушильників рушників =0.1

Втрати напору знаходимо за формулою:

м

Розрахунок наведено в таблиці 3.

Таблиця 3 - Гідравлічний розрахунок гарячого водопроводу.

?N

Р

NP

б

q=5q0б

l

d

V

Потери напора

Общие потери напора

Удельные i

На участке h=il

H=il(1+Kl)

діл.

л/с

м

мм

м/с

м

м

1

1

0.0104

0.0104

0.200

0.20

3.1

15

1,18

360,5

1,117

1,45

2

2

0.0208

0.217

0.22

1,2

15

1,20

360,5

0,432

0,56

3

3

0.0312

0.239

0.24

0,8

20

0,78

110,6

0,088

0,11

4

5

0.052

0.276

0.28

0,9

20

0,94

154,9

0,139

0,181

5

10

0.104

0.349

0.35

3,2

20

1,09

206,4

0,660

0,858

6

15

0.156

0.405

0.40

3,1

25

0.75

73,5

0,228

0,30

7

20

0.208

0.458

0.46

3,3

25

0.84

91,3

0,301

0,391

8

25

0.260

0,502

0.50

3,1

25

0.93

110,9

0,344

0.447

9

30

0.312

0.542

0.54

3,4

25

1,03

132,5

0,450

0.585

10

35

0,364

0,580

0,58

3,5

25

1,12

155,8

0,545

0.708

11

40

0,416

0,624

0,62

6,3

25

1,14

155,8

0,981

1,27

12

45

0,468

0,658

0,66

5,1

32

0,68

42,2

0,215

0,279

13

90

0,936

0,937

0,94

6,5

32

0,99

85,1

0,553

0,719

14

135

1,404

1,168

1,17

6,1

40

0,92

61,1

0,372

0,484

15

180

1,872

1,372

1,37

5,6

40

1,07

82,4

0,461

0,599

16

225

2,34

1,563

1,56

5,8

50

0,73

28,7

0,166

0,216

Ввод

225

2,34

1,563

1,56

5,8

50

0,73

28,7

0,166

0,216

3. Визначення втрат тепла розподільчим трубопроводом системи гарячого водопостачання, циркуляційних витрат води

Розрахунок ведеться в табличній формі на підставі визначених раніше діаметрів.

Таблиця 4 - Визначення втрат тепла подаючим трубопроводом.

№ ділянки

Довжина l,м

Середня темп. теплонос. tср

Дt

Питомі втрати тепла, q ккал/(час*м)

Втрати тепла на ділянці Q, ккал/час

1

15

3.1

55

40

15

12,5

37,5

2

15

1,2

55

40

15

12,5

37,5

3

20

0,8

55

40

15

15,5

46,5

4

20

0,9

55

40

15

15,5

46,5

5

20

3,2

55

40

15

15,5

46,5

6

25

3,1

55

40

15

15,5

9,3

7

25

3,3

55

5

50

15,5

110,05

8

25

3,1

55

40

15

12,5

37,5

9

25

3,4

55

40

15

12,5

37,5

10

25

3,5

55

40

15

12,5

37,5

11

25

6,3

55

40

15

15,5

46,5

12

32

5,1

55

40

15

15,5

46,5

13

32

6,5

55

40

15

15,5

12,4

14

40

6,1

55

5

50

15,5

21,7

15

40

5,6

55

5

50

24

216

16

50

5,8

55

5

50

24

86,4

40

5,8

55

5

50

28

112

?987,85

Питомі втрати тепла визначаємо згідно [10].

Циркуляційну витрату в системі гарячого водопостачання визначається виходячи з втрат тепла. Згідно п.8.2 [1] циркуляційний витрата гарячої води визначається за формулою:

, л/с

Где

- сумарні втрати тепла, кВт

в - коефіцієнт регулювання циркуляції, при однаковому опорі секційних вузлів приймається 1,0

Гідравлічний розрахунок циркуляційної мережі виконується аналогічно з визначенням діаметрів циркуляційних трубопроводів, виходячи з циркуляційних витрат на цих ділянках і втрат напору по довжині і в місцевих опорах, діаметрів циркуляційних трубопроводів, можна приймати на 1-2 калібра менше, ніж відповідних трубопроводів.

2.9 Каналізація

Внутрішня каналізація - це система інженерних пристроїв і споруд, що забезпечують прийом і транспортування забруднених стоків всередині і за межі будівлі в мережу каналізації населеного пункту. У даному дипломному проекті застосовується господарсько-побутова система каналізації, транспортування стічних вод здійснюється самопливом.

Мережа внутрішньої каналізації складається з наступних елементів: відвідних трубопроводів, стояків (вертикальних труб), випусків з будівлі, пристроїв для ліквідації засмічень (прочищення, ревізії), пристрої для вентиляції каналізаційної мережі та забезпечення стійкості гідравлічних затворів.

Гідравлічні затвори призначені для запобігання надходження газів, що утворюються в трубах.

Відвідні трубопроводи приєднують до гідравлічних затворів приймачів і прокладають по найкоротшій відстані з ухилом у бік руху стоків до каналізаційних стояків. На початкових точках повороту відвідних ліній влаштовують прочищення. До стояках відвідні трубопроводи приєднують за допомогою косих трійників або хрестовин, щоб запобігти засмічення та підвищити пропускну здатність стояків.

Каналізаційні стояки утворюють вертикальну внутрішню мережу будівлі, призначення якої - відвести зібрані стічні води з усіх поверхів у нижню частину будівлі.

Щоб уникнути утворень, засмічень, які не прочищаються, в місцях приєднання відвідних ліній, поворотів і перетинань трубопроводів влаштовуємо прочищення. На стояках встановлені ревізії на першому, третьому, а так само в підвалі. У верхній частині каналізаційної мережі на стояках влаштовують витяжні трубопроводи. Витяжна частину каналізаційних стояків виводиться через покрівлю.

Випуски відводять стоки в проектовані колодязі дворової мережі каналізації. З проектованої будівлі виходять два каналізаційні випуску, відстань до проектованих дворових колодязів від зовнішньої стіни будинку 5,00 м. З проектованого колодязя каналізаційний трубопровід відводиться в існуючий колодязь мережі міської каналізації.

Для влаштування внутрішньої каналізації застосовують чавунні труби по ГОСТ 6942.1-98. Вони призначені для безнапірного трубопроводу. Труби приєднують за допомогою розтрубів на кінці труби або сполучних фасонних частин. Чавунні розтрубні труби монтують так, щоб розтруби були звернені у протилежний за напрямом стічних вод бік. Чавунні розтрубні сполучні фасонні частини виготовляють за ГОСТ 6942-98.

Конструктивно приймаємо діаметр трубопроводів після мийок та умивальників - 50 мм, після унітазів - 100 мм. Діаметр стояків і випусків - 100 мм. Діаметри трубопроводів зовнішньої каналізації - 150 мм. Конструктивно прийняті наступні ухили: Ухил відвідних трубопроводів до стояка при діаметрі 50 мм - 0,03, при діаметрі 100 мм - 0,02, трубопровід у підвалі прокладається з ухилом 0,02, ухил випусків з будівлі - 0,03.

При проектуванні зовнішніх трубопроводів дотримувалися наступні правила:

1. Мінімальна глибина закладення: Нзакл = Нпром-0, 3 м, тобто Нзакл = 2,1-0,3 = 1,8 м;

2. Наповнення у наступних ділянках не повинно бути вище, ніж у попередніх ділянках (щоб уникнути підпору);

3. Швидкість руху стічних вод в наступних ділянках не повинна бути менше, ніж у попередніх.

Система каналізації розрахована за методикою, що наведена в СНиП 2.04.01-85.

Секундні витрати води в будинку:

л/с

де = 0,2 л/с (додаток 3, СНиП);

= 0.0108 * 200 = 2,16; = 1,521.

Розрахункові секундні витрати стічних вод від будинку в цілому:

= 1,521+ 1,6 = 3,121 л/с,

де =1,6 л/с -- витрати стоків приладом з найбільшим водовідведенням -- унітазом (додаток 2, СНиП).

Діаметри і уклони відвідних труб від санітарних приладів в житловому будинку приймаються без розрахунку. Діаметр відвідних труб від унітазів приймаємо 100 мм, від решти приладів - 50 мм. Проектуємо уклон відвідних труб в сторону стояка (для d=100 мм і=0,025; d=50 і=0,035).

Діаметри каналізаційних стояків визначаємо за табл. 8 СНиП 2.04.01 -85 залежно від величини розрахункових витрат стічних вод і найбільшого діаметру відвідного трубопроводу. Каналізаційні стояки приймають однакового діаметра по всій висоті. Розрахункові витрати біля основи стояка вираховують за формулою при кількості приладів, що приєднані до цього стояка.

Таблиця 5 - Розрахунок діаметрів каналізаційних стояків.

?N

Р

NP

б

Кут приєднання, мм

d стояку, мм

діл.

л/с

л/с

л/с

1

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

Ст К1-1

40

0.2

0.0108

2,16

1,521

1,521

1.6

3,121

90

110

Ст К1-2

40

0.2

2,16

1,521

1,521

1.6

3,121

90

110

Ст К1-3

40

0,2

2,16

1,521

1,521

1.6

3,121

90

110

Ст К1-4

40

0.2

2,16

1,521

1,521

1.6

3,121

90

110

Ст К1-5

40

0.2

2,16

1,521

1,521

1.6

3,121

90

110

Випуск К-1

0

0.2

2,16

1,521

1,521

1.6

3,121

90

150

Ухил і діаметр каналізаційного колектора всередині будівлі, а так само випуску в каналізаційний колодязь визначаємо з умови забезпечення самопливного режиму руху рідини і запобігання замулювання трубопроводу. Розрахунки виконуємо, використовуючи таблиці [2] і перевіряємо виконання умови:

К = 0,6 - для чавунних трубопроводів.

Так як на випуску з будівлі при =3,121, d=100 мм; i=0,020; V=0,92 м/с; H/d=0,65.

- умова виконана.

Глибина закладення трубопроводу каналізації d = 100 мм на випуску з будинку згідно з [3], прийнята рівною 0,9 м, рахуючи від поверхні землі до лотка труби.

2.10 Внутрішні водостоки

Внутрішні водостоки призначені для відведення дощових і талих вод з пласких покрівель будинків. У будинку внутрішній водостік включає: водостічну лійку (воронку), стояк і випуск. Так як покрівля будинку пласка з уклоном до 1,5 % , встановлюю одну водостічну лійку на кожну секцію. Стояки прокладаю у сходових клітках скрито у борознах . Приймаю відкритий випуск дощових вод у лоток біля будинку. На стояках ревізії встановлюються в нижньому поверсі. У технічному підпілля на випуску передбачають гідро затвор.

Розрахункова витрата дощових вод з покрівлі проектованого об'єкта визначаються окремо для кожної секції. Параметр q20 для м. Дніпропетровська, згідно [4], дорівнює 100 л/с з 1 га. Площа водозбору для однієї секції F з урахуванням 30% сумарної площі вертикальних стін, що примикають до покрівлі і піднімаються над нею:

F=25,8*27,2(25,8*2+27,2*2)0,3=242,33 м2

Тоді витрата дощових вод на одну воронку:

л/с

Сумарна витрата від всієї покрівлі визначається як сума витрат від трьох секцій:

Q=Q1+Q2+Q3=2,42*3=7,26 л/с

Діаметр водостічної воронки підбираємо за табл. 60 (4) залежно від прохідної витрати Q1=2,42 л/с. До встановлення приймаємо воронку типу ВР-9 діаметром 80 мм. По водостічному стояку проходить витрата Q=7,26 л/с. Діаметр стояка приймаємо рівним 100 мм. Відвідні трубопроводи на горищі прокладаються з ухилом i=0,005 у бік водостічного стояка. У нашому випадку за (2) для d=100 мм і витрати Q=7,26 л/с при наповненні H/d=1 та ухилі i=0,019, V=0,92 м/с, тоді

- умова виконується.

2.11 Розрахунок автоматичної системи пожежогасіння

1. Автоматичне пожежогасіння.

В останні роки у нас в країні і за кордоном побудовано і проектується велика кількість великих багатоповерхових громадських будівель - готелів, пансіонатів, профілакторіїв, офісних приміщень і т. д.

Забезпечення пожежної безпеки зазначених споруд має свої характерні особливості, зумовлені проблемами запобігання загоряння, виявлення і гасіння вогню, евакуації людей.

Сучасне рятувальне обладнання, що доставляється до місця пожежі за допомогою пересувної пожежної техніки, обмежена висотою дії до 50 м і тому може ефективно застосовуватися для будинків не вище 16 поверхів. У зв'язку з цим повна евакуація людей з будинків підвищеної поверховості пов'язана з надзвичайними труднощами і практично не може бути здійснена за короткий проміжок часу.

Аналіз статистичних даних про пожежі в готелях, проведений Всесоюзним науково-дослідним інститутом пожежної охорони, показують, що пожежа може виникнути і розвиватися практично на будь-якому поверсі, в будь-якому пожежонебезпечному приміщенні. Ця обставина призводить до висновку про доцільність влаштування локальних систем оповіщення та гасіння пожежі. До числа останніх відносяться спринклерні установки як найбільш економічний і ефективний засіб активного захисту від пожеж у цих будинках.

Спринклерні установки застосовуються в наступних приміщеннях: номерах готелів, житлових кімнатах закладів відпочинку, залах, адміністративних приміщеннях, побутових кімнатах, гардеробних, коридорах, холах, вестибюлях, комор, майстерень, електрокоммунікаційних лініях, офісних приміщеннях.

Якщо у висотній будівлі передбачено підприємство громадського харчування, не виділене із загального обсягу будівлі протипожежними стінами I і II типу, то обладнанню спринклерними установками підлягають також обідні зали, буфети, бари, комори.

Спринклерними установками не обладнуються виробничі цехи підприємств громадського харчування, мийні, холодильні камери, електрощитові, вентиляційні камери, санвузли.

Спринклерна система будинку складається з водо живильника (основного та автоматичного), магістральних трубопроводів розподільної мережі зі спринклерними головками і вузла управління.

Основним водо живильником може бути зовнішня водопровідна мережа при достатній потужності або пожежний резервуар.

Автоматичний водо живильник передбачає для забезпечення розрахункової витрати та напору води в спринклерних установках до включення основного водо живильника. У якості автоматичного водо живильника для висотних громадських будівель з конструктивних міркувань, як правило, застосовується гідропневматичної бак, наявний на верхньому технічному поверсі.

Вузол управління складається з контрольно-сигнального клапана (КСК) типу BC-100 або BC-150, двох манометрів, контролюючих тиск до і після КСК, постійно відкритою засувкою, встановленої до KCK універсального сигналізатора тиску (СТУ). Вузли управління випускаються комплектно.

При виникненні пожежі під дією температури руйнується легкоплавкий замок спринклерної головки і вода з спринклера надходить на вогнище пожежі. Тиск в системі до КСК падає, він відкривається, і вода від основного водо живильника надходить в спринклерних мережу до приладу СТУ, який подає сигнал тривоги на включення пожежного насоса і систем димовидалення та підпору повітря.

Щоб швидше виявити загоряння, сигнал тривоги повинен надходити з будь-якого поверху, на якому виникла пожежа. З цією метою на кожному поверсі повинен бути передбачений СТУ, який подасть сигнал при скиданні спринклера.

З метою запобігання самовільних відкривань KCК і подачі помилкового сигналу тривоги при коливанні тиску в міському водопроводі (якщо він використовується в якості джерела водопостачання), в спринклерної системі рекомендується підтримувати тиск, що перевищує максимально можливий тиск в міській мережі за рахунок застосування гідропневматичних пристроїв.

Трасування розподільних трубопроводів і розміщення спринклерів всередині приміщень, які захищаються, повинні здійснюватися з урахуванням архітектурно-естетичних вимог.

Для пожежного захисту житлових номерів, адміністративних і інших аналогічних приміщень, як правило, застосовуються спринклери настінного типу (СН). Спринклери типу СН повинні встановлюватися згідно захищається площі з урахуванням їх карт зрошення. Площа підлоги, яка захищається спринклером типу СН, не повинна перевищувати 16 м2.

Максимальна відстань між настінними спринклерами не повинна перевищувати 4 м. Ці спринклери встановлюються на відстані не більше 150 мм, але не менше 70 мм від стелі (підвісного)приміщення, що захищається. При цьому відбивач спринклера повинен бути паралельним поверхні стелі.

Решта приміщень, не зазначені вище, слід захищати спринклерними зрошувачами з плоскою розеткою і діаметром вихідного отвору 10 мм (СП-10), які розташовуються на стелі. Відстань від розетки спринклера CП-10 до площини перекриття (покриття) повинна бути від 0,08 до 0,4 м. Температура спрацьовування спринклерів, що встановлюються для захисту приміщення громадських будівель, не повинна бути вище 72 0С.

2. Гідравлічний розрахунок спринклерних установок.

Згідно СНиП 2.04.09-84 при гідравлічному розрахунку спринклерних установок інтенсивність зрошення приміщень повинна бути не менше 0,08 л/(см2), так як громадські будівлі відносяться до I-ї групи приміщень з пожежної небезпеки.

Розрахунковий час подачі води на пожежу приймається 30 хв., розрахункова площа для визначення витрати води 120 м2.

Діаметр трубопроводів установок належить визначати гідравлічним розрахунком; при цьому швидкість руху води повинна бути не більше 10 м / с.

Гідравлічний розрахунок трубопроводів слід виконувати за умови водопостачання установок від основного водо живильника.

Тиск у вузлі управління та зрошувачі повинні бути не більше 1 мПа.

Розрахунковий витрата води через зрошувач, л/с,

Qd=

де К - коефіцієнт продуктивності зрошувача, приймається за табл. 1[11], для зрошувачів СП-10 К=0,08; H - вільний напір перед зрошувачем, який приймаємо не менше 5 м для спринклерів з діаметром вихідного отвору 8-12 мм.

Таблиця 6 - Коефіцієнт К.

Труби

Діаметр умовного проходу, мм

Зовнішній діаметр, мм

Товщина

стінки, мм

Значення К.

Стальні електрогазосварні

(ГОСТ 10704-76)

15

20

25

32

40

50

65

80

100

100

100

100

125

125

125

150

150

150

200

250

300

350

18

25

35

40

45

57

76

89

108

108

114

114*

133

133*

140

152

159

159*

219*

273*

325*

377*

2

2

2,2

2,2

2,2

2,5

2,8

2,8

2,8

3

2,8

3*

3,2

3,5*

3,2

3,2

3,2

4*

4*

4*

4*

5*

0,0755

0,75

3,44

13,97

28,7

110

572

1429

4322

4231

5872

5757

13530

13190

18070

28690

36920

34880

209900

711300

1856000

4062000

Втрати напору на розрахунковій ділянці трубопроводу, м.

де Q - витрата води на розрахунковій ділянці трубопроводу, л / с;

В - характеристика трубопроводу, визначається за формулою:

де - коефіцієнт, приймаємо за табл. 6; l - довжина розрахункової ділянки трубопроводу, м.

Втрати напору у вузлах керування установок

де - коефіцієнт втрат напору у вузлі управління (для клапана ВС-100 =3,02?10-3, для клапана ВС-150 =8,68?10-4); Q - розрахункова витрата воді через вузол управління, л/с.

В даному дипломному проекті розраховуємо автоматичну спринклерну систему пожежогасіння тільки для першого поверху (офісних приміщень).

Розрахунок спринклерної мережі

Відповідно до табл. 1 [11] необхідна інтенсивність подачі води 0,08 л/(с · м2), розрахункова площа 120 м2, площа, що захищається одним спринклерів, 12 м2.

Розрахунковий витрата на потреби автоматичного пожежогасіння:

л/с.

Відстань між спринклерними зрошувачами прийнято 3 м. Відстань між розподільними трубопроводами - 4 м.

Визначаємо мінімальний витрата спринклера:

л/с

Вільний напір, необхідний для подання такої витрати у найбільш віддаленого спринклера, обчислюємо з формули:

, м

де К = 0,31, приймається по [11] (для спринклерів зрошувача СВ-10 з діаметром вхідного отвору 10 мм).

Визначаємо втрати напору на ділянці 1-2 по якому проходить витрата 0,16 л/с, беручи діаметр трубопроводу на ділянці d = 25 мм і його довжину l = 3 м,

м,

де коефіцієнт К1 = 3,44 знаходимо за табл. 6.

Напір у спринклера 2 буде дорівнює сумі втрат напору на ділянці 1-2 і напору у спринклера 1:

м,

Далі обчислюємо витрата з спринклера 2 за формулою:

л/с

Таблиця 7 - Гідравлічний розрахунок системи автоматичного спринклерного пожежогасіння.

Номер точки (спринклера)

Ділянка

Довжина ділянки

Умовний діаметр труби d,

мм

Коефіцієнт К1

Напір в точці H, м

Витрата в точці

, л/с

Витрата на ділянці Q, л/с

Швидкість V, м/с

Втрати напору на ділянці H, м

1

1-2

3

25

3,44

0,266

0,16

0,16

2,69

0,0223

2

0,288

0,166

3. Фільтри

3.1 Фільтри механічної очистки

При вводі в будівлю встановлюємо механічні фільтри.

Фільтр механічного очищення - це пристрій, що перешкоджає проникненню механічних частинок (іржа, піщинки, волокна тощо), що знаходяться у водопровідній воді. Базова модифікація фільтра грубої очистки води проста: фільтруючий елемент - металева сітка, укладена у колбу з міцного матеріалу. Природно, купивши найпростіший фільтр, Вам доведеться взяти на себе обов'язки по його обслуговуванню - контролювати ступінь забруднення фільтруючого елемента і вчасно промивати і прочищати сітку. Операція, може бути, не сильно трудомістка, але брудна і вимагає достатньої кількості вільного часу - перекрити воду, розібрати фільтр, прочистити ... Тому вибір потрібного Вам приладу слід здійснювати в залежності від тих завдань, які Ви хочете вирішити і, природно, від фінансових можливостей.

Основними характеристиками фільтрів механічного очищення (ФМО) води є ступінь затримання механічних домішок по фракційного складу і пропускна здатність при мінімальному гідравлічному опорі (продуктивність). Крім того, мають місце такі характеристики, як робоча температура води і робочий тиск води. Продуктивність фільтрів обмежується, як правило, лінійними залежностями подачі води від втрат тиску на елементі фільтрації при визначеному тиску вхідної води. Рекомендовані виробниками фільтрів механічного очищення води робочі характеристики застосування фільтрів засновані на дослідних даних, отриманих при випробуваннях обладнання, що виключають можливість зриву води від ламінарного до турбулентного потоку і забезпечення регламентованої швидкості потоку через певний тип фільтруючого завантаження. Різні модифікації фільтрів механічного очищення води орієнтовані на конкретні умови їх застосування. Максимально можлива ступінь механічної фільтрації при підборі ФМО не є пріоритетною. Безграмотний підхід до підбору цього типу обладнання призводить до невиправданих матеріальних затрат та експлуатаційних проблем!

Найпростіший варіант виконання фільтру механічного очищення води реалізований на базі V-образного механічного фільтра грубої очистки із заглушкою, так званий "грязьовики". Встановлюється, як на горизонтальному, так і на вертикальному ділянці трубопроводу. Для його обслуговування потрібно припинити подачу води в системі, втім, деякі "просунуті" установники водо очисного обладнання міняють заглушку на зливний кран, перетворюючи його в промивний фільтр. Ступінь фільтрації в межах 300 - 500 мікрон.

На жаль, ринок водо очисного обладнання наповнений продукцією недобросовісних виробників фільтрів механічного очищення води, ефективно підроблюють зовнішні форми цього обладнання, і продають його під брендом всесвітньо відомих фірм. Наслідки від такого роду придбань можуть бути дуже сумними. Як правило, це розрив гідравлічної частини, низька якість фільтрації, шкоду здоров'ю споживача внаслідок застосування не сертифікованих конструкційних матеріалів у складі обладнання. Основне призначення фільтрів механічного очищення води це захист системи водопостачання, її окремих вузлів і устаткування від засмічення. Це може вплинути на зменшення протоку води, порушення роботи запірної та регулюючої арматури і вплинути на експлуатаційні характеристики обладнання. Крім того, ФМО здатні стати ефективною перешкодою для запобігання виникнення корозії труб і фітингів, внаслідок електрохімічної активності зважених часток. Фільтри механічного очищення води видаляють з води механічні частки, пісок, суспензії, іржу, водорості і т.д. Встановлюються, як правило, на вході системи фільтрації, однак, в залежності від проекту, можуть використовуватися в комбінації з іншими елементами системи водо підготовки. Так, наприклад, для запобігання попаданню відколів фільтрує завантаження засипних колон назад промивних напірних фільтрів до споживача картріджні ФМО використовуються на виході установки, як "полірувальні". Крім того, для конкретного споживача в системі водо підготовки може бути передбачена поступенева система затримання механічних домішок. Прикладом тому може служити організація потоку оброблюваної води у побутовій зворотно осмотичній системі для отримання високочистої води для пиття і приготування їжі. Ефект знезаражування може бути досягнуто також застосуванням в конструкції ФМО фільтруючого елемента з посрібленою металевою сіткою. Це вплине на вартість такого фільтру, хоча при великому споживанні води ефект на виході буде незначним. Безумовним лідером у галузі розробки та впровадження фільтрів механічного очищення води на світовому ринку є корпорація "Honeywell". Фільтри "Honeywell" забезпечують грубе і тонке очищення води від механічних домішок, захищають від стрибків тиску магістралі і будь-які пристрої споживання води, є зразком надійності, уніфікованості та ергономічності.


Подобные документы

 • Розрахунок внутрішнього газопроводу. Підбір лічильника води. Гідравлічний розрахунок мережі холодного та гарячого водопостачання. Порядок проектування циркуляційної системи. Перевірка пропускної здатності стояків та випусків внутрішньої каналізації.

  дипломная работа [75,8 K], добавлен 12.02.2013

 • Проектування внутрішнього холодного водопроводу та обгрунтування прийнятої системи водопостачання. Гідравлічний розрахунок каналізації: стояків, випусків і внутріквартальної мережі. Основні витрати і початкова глибина закладення внутрідворової мережі.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 30.07.2010

 • Облаштування системи внутрішнього водопроводу із сталевих водогазопровідних оцинкованих або неоцинкованих труб. Прокладання стояків у місцях розташування санітарних приладів. Розрахунок та схема внутрішнього профілю дворової каналізації житлового будинку.

  курсовая работа [24,0 K], добавлен 26.12.2010

 • Основні проектні рішення системи водопостачання будинку. Визначення розрахункових витрат води. Побудова аксонометричної схеми внутрішнього водопроводу. Трасування внутрішньої каналізаційної мережі. Визначення діаметрів трубопроводів каналізації.

  курсовая работа [263,0 K], добавлен 01.07.2015

 • Визначення витрат води холодного та гарячого водопостачання будинку. Гідравлічний розрахунок мережі холодного водопроводу та підбір водолічильника. Розрахунок витрат газу. Гідравлічний розрахунок каналізаційних стояків і випусків, мережі газопроводу.

  курсовая работа [157,8 K], добавлен 13.01.2012

 • Визначення розрахункових витрат стічних вод населених пунктів, житлових і суспільних будинків, виробничих підрозділів. Режим надходження стічних вод. Гідравлічний розрахунок мережі неповної роздільної системи водовідведення. Проектування насосних станцій.

  курсовая работа [152,8 K], добавлен 03.11.2015

 • Системи і схеми гарячого водопостачання в житлових і громадських будівлях. Вимоги до температури та якості води. Місцеві установки для нагрівання води в малоповерхових житлових будинках. Водонагрівачі для централізованих систем гарячого водопостачання.

  контрольная работа [3,8 M], добавлен 26.09.2009

 • Проектування системи водопостачання. Визначення об’єму водонапірного баку і режиму роботи насосів свердловин. Розрахунок радіаторів і самоплавних трубопроводів. Планування житлового масиву і загальних розмірів будинків. Гідравлічний розрахунок теплотраси.

  курсовая работа [167,1 K], добавлен 15.01.2014

 • Улаштування дворової мережі водопроводу та системи внутрішнього холодного водопроводу. Розрахунок та добір водоміру. Визначення потрібного напору в системі холодного водопроводу. Улаштування внутрішньої каналізації. Перевірка пропускної здатності стояків.

  курсовая работа [78,6 K], добавлен 26.11.2010

 • Проектування конструктивної системи житлового будинку: фундаменту, стін, перегородок, перекриття, даху, сходів, підлоги, дверей та вікон. Виконання внутрішнього та зовнішнього оздоблення приміщення. Проведення розрахунку пустотної плити перекриття.

  дипломная работа [16,3 M], добавлен 16.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.