Водопостачання і каналізація житлового будинку

Проектування внутрішнього холодного водопроводу та обгрунтування прийнятої системи водопостачання. Гідравлічний розрахунок каналізації: стояків, випусків і внутріквартальної мережі. Основні витрати і початкова глибина закладення внутрідворової мережі.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.07.2010
Размер файла 56,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міністерство освіти України

Донбаська Національна Академія Будівництва та Архітектури

Кафедра "Водопостачання і каналізація"

Пояснювальна записка до курсового проекту

"Водопостачання і каналізація житлового будинку"

Виконав

ст.гр. ТГВ-37б

Селецький Ф.В.

Перевірив:

доц.Балінченко О. И.

Макіївка

2005 р.

Зміст

Вступ

Вихідні дані до проектування

1. Реферат

2. Проектування внутрішнього водопроводу системи В1

2.1 Обгрунтування прийнятої системи водопостачання

2.2 Гідравлічний розрахунок

3. Проектування внутрішньої і внутріквартальної

каналізаційних мереж

3.1 Гідравлічний розрахунок стояків

3.2 Гідравлічний розрахунок випусків

3.3 Гідравлічний розрахунок внутріквартальної мережі

3.4 Визначення розрахункових витрат і початкової глибини закладення внутрідворової мережі

Звіт гідравлічного розрахунку холодного водопроводу

Звіт розрахунку стояків внутрішньої каналізації

Звіт розрахунку діаметрів випусків каналізації

Звіт розрахунку витрат внутріквартальної каналізації

Звіт гідравлічного розрахунку внутріквартальної каналізаційної мережі

Література

Вступ

Взагалі,у комплексі промислового і цивільного будівництва інженерні спорудження санітарно-технічних пристроїв окремих об'єктів є дуже важливими, без них неможлива нормальне життя і виробнича діяльність людей.

Цивільне проектування санітарно-технічних систем і правильне рішення інженерних задач у значній мірі визначають рівень благоустрою житла і суспільних будинків і культуру виробництва промислових підприємств.

Сучасні будинки й окремі об'єкти обладнають санітарно-технічними системами холодного і гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, що є цілим комплексом інженерного і санітарно-технічного устаткування. Системи внутрішніх водопроводів різноманітні, їх розрізняють у залежності від призначення постачаємої води, до забезпечення нестатків житлових будинків, у залежності від середовища, обслуговування, способу використання води і встановленого устаткування.

Системи водопостачання можуть обслуговувати як один об'єкт, наприклад місто або промислове підприємство, так і кілька об'єктів. Найбільші системи водопостачання, що обслуговують один будинок чи невелику групу компактно розташованих будинків з найближчого джерела, називають звичайно місцевими системами водопостачання.

Вихідні дані до проектування

1

Кількість поверхів будинку

7

2

Висота цокольної частини, м

0.9

3

Висота підвальної частини будинку, м

1.9

4

Норма витрати води в добу найбільшого водоспоживання, л/доб.

275

5

Найменший гарантійний напір у міській магістралі, м

35

6

Діаметр зовнішньої водогінної мережі в місці підключення введення, мм

150

7

Глибина закладення лотка вуличного колодязя системи КI, м

4.5

8

Діаметр вуличної каналізаційної мережі КI, мм

450

9

Глибина промерзання ґрунту, м

0.65

10

Глибина залягання ґрунтових вод, м

1.6

11

Ґрунти в районі будівництва (вид, товщина шару, м):

рослинний шар

0.15

суглинок

1.0

пісок

2.5

супісь

-

глина

4.5

1. Реферат

У курсовому проекті виконаний гідравлічний розрахунок системи В1 із глибиною закладення 0,95 м, на розрахункових ділянках визначені діаметри труб, витрати і швидкості води. Запроектовано систему водопостачання будинків. Підраховано необхідний напір; підібран насос, що забезпечує цей напір. Підібрано внутрібудинкові лічильники, водозабірна арматура і санітарно-технічні пристрої згідно з діючим ДСТ.

Виконано гідравлічний розрахунок системи К1 (розрахунок стояків, випусків, внутріквартальної каналізації). Початкова глибина закладення системи К1 складає 0,85 м. Запроектовано каналізаційну систему К1 будинків. Система К1 виконана в самопливному режимі. На підставі розрахунку побудований профіль внутріквартальної каналізації.

2. Проектування внутрішнього водопроводу В1

Системи внутрішнього водопроводу (господарсько-питного, виробничого, протипожежного) улаштовують з метою забезпечення водою виробничих, допоміжних, житлових і суспільних будинків, обладнаних відповідними системами каналізації.

Системи внутрішнього водопроводу включають: уведення, водомірні вузли, стояки, магістральну і розводящі мережі з підводками до санітарних приладів чи технологічним установкам, водозабірну і регулюючу арматуру. У залежності від призначення, місцевих умов і технології виробництва в систему внутрішнього водопроводу можуть входити насосні установки і водопровідні баки, резервуари й інші спорудження, розташовані як усередині будинку, так і біля нього.

Вибір системи внутрішнього водопроводу варто робити в залежності від техніко-економічної доцільності, санітарно-гігієнічних і протипожежних вимог, а також з урахуванням прийнятої системи зовнішнього водопроводу і вимог технології виробництва.

2.1 Обгрунтування прийнятої системи водопостачання

Даний будинок: двухсекційний, житловий, з підвальною частиною 1.9м, у 7-м поверхів, при висоті поверху 3м, глибина промерзання ґрунту - 0.65м, ґрунт у районі будівництва з гарною несучою здатністю. Ґрунтові води не агресивні стосовно бетону. Будинок знаходиться в місцевості з плавним рельєфом. Територія навколо будинку упоряджена.

Згідно СниП 2.04.01-85 для житлового будинку до 12 поверхів повинен проектуватися господарсько-питний водопровід без пожежного. Прийнято тупикову систему внутрішнього водопроводу з нижнім розведенням(h=0,25-0,35м. над рівнем підлоги).Трубопровід теплоізольований у запобіганні утворення конденсату. В основі стояків і на відгалуженні магістрального трубопроводу передбачена установка запірної арматури (вентилі, засувки). Передбачено установку поливальних кранів з розрахунку один поливальний кран на 60-70 м. периметра будинку. Висота установки поливального крана 0,35 м. до осі крана від поверхні землі. Висота установки санітарно-технічних приладів і підведення до них трубопроводу зазначено в аксонометричній схемі в графічній частині проекту.

2.2 Гідравлічний розрахунок

Метою гідравлічного розрахунку є визначення економічних розрахунків діаметрів труб при пропуску розрахункових витрат, утрат напору в мережі. Внутрішні господарсько-питні водопроводи розраховуються на пропуск води у час найбільшого водоспоживання і розрахункові витрати води на нестатки внутрішнього пожежегасіння.

На аксонометричній схемі мережі внутрішнього водопроводу найбільш вилучену крапку від введення і найбільш високо розташовану над ним трасу до крапки підключення уведення водопроводу і зовнішньої водогінної мережі розбиваємо на розрахункові ділянки. За розрахункову ділянку приймаємо відрізок трубопроводу на який витрата води, діаметр і матеріали труб не змінюються.

Визначимо розрахункові витрати води на ділянках.Відповідно до розрахункових витрат і швидкостей, що допускаються, визначаємо діаметр трубопроводу на втрати напору на розрахунковій ділянці.

Визначаємо імовірність дії санітарно-технічних приладів на ділянках мережі по формулі:

де qkr,u - норма витрати води одним жителем за годину найбільшого водоспоживання,л/г(1,прил.3);

U - загальне число мешканців у будинку;

N - загальне число приладів у будинку.

При виборі діаметрів труб необхідно враховувати наступні швидкості в підводках 0.7<=V<=2.5м/с, у стояках і магістралі 0.7?V?1.2м/с.

Визначаємо гідравлічні втрати напору на 1м довжини трубопроводу і:

де i - утрати напору на 1м довжини трубопроводу;

l - довжина розрахункової ділянки,м;

kl - коефіцієнт, що враховує втрати напору на місцевих опорах, якому варто приймати рівним 0.3.

Підраховуємо суму втрат напору:

Htot=Hl=7.789м

Визначаємо необхідний напір для подачі води в будинок, м :

де Hгеом - геометрична висота підйому води. Визначається як різниця оцінок осі головного санітарного приладу(найбільш високо розташованого), і зовнішнього водопроводу у місці підключення, м

Htot - вільний напір у санітарного приладу, м;

Hm - утрати напору у водомірі, м;

Hf - сума втрат напору в трубах, м.

(по СНиП прил. 2)

Втрати напору у водомірі:

q - гідравлічний опір лічильника(1,табл.4)

S=0.1 м/(м3/ч)2

Тип лічильника ВЛКМ-32 приймемо по А.М.Тугай: "Внутренние системы водоснабжения водоотводов".Проектирование.Справочник.-Киев,Строитель-1982, стор.523.

Діаметр умовного проходу лічильника води в будинку:

24-число квартир у будинку.

Так як Hn<Hд=35 м, то установка додаткового устаткування не потрiбна.

3. Проектування і розрахунок внутрішньої і внутріквартальної каналізаційної мережі

Розташування стояків у квартирах, розведення в підвальному приміщенні здійснюються згідно "СНиП" 2.04.01-85.

Відстань між водопровідною і каналізаційною магістралями повинна бути не менш 110мм.Довжина каналізаційної мережі повинна бути мінімальною і повинна забезпечувати самостійний режим руху рідин у трубах, використовувати по можливості природний ухил місцевості. При цьому орієнтуються на мінімальний обсяг земляних робіт при будівництві мережі.

Каналізаційні мережі прокладаються на відстані не менш 3-х метрів від зовнішніх стін будинку. Закінчуються стояки витяжною трубою, що виводять вище покрівлі на 0.5-0.6м.

По каналізаційних стояках і випуску складаю аксонометричну схему з нанесенням усіх відвідних ліній і приладів.

Потім приступаю до проектування внутріквартальної каналізаційної мережі.

Внутрішня каналізація служить для прийому стічних вод до місцях їхнього утворення і відводу в мережу внутріквартальної каналізації.

Для систем приймаю пластмасові каналізаційні труби і фасонні частини за ДСТ 6924-80.

Для прочищення найбільш вигнутих ділянок необхідно передбачати установку ревізій і прочищень СНиП 2.04.01-85 п.17.32, відстань між ревізіями повинні задовольняти умові табл.6 СниП 2.04.01-85.

3.1 Гідравлічний розрахунок стояків

Водовідведення призначено для збору стічних вод у місцях їхнього утворення і відводу за межі будинку в зовнішню мережу системи водовідведення.

Гідравлічний розрахунок представлений у виді табл.3

Максимальний секундну витрату визначаю по формулі:

де q0-максимальна секундна витрата, л/с;

q0s -расход стоков санитарного прибора, л/с ("СНиП" прил. 2);

qs- розрахункова витрата,л/с.

3.2 Гідравлічний розрахунок випусків

Розрахунок каналізаційних трубопроводів варто робити, призначаючи швидкість руху рідини , м/с, і наповнення h/d таким чином, щоб була виконана умова:

К= 0,5 - для трубопроводів із пластмасових і скляних труб;

Розрахунок випусків представлений у виді табл.4

- кут випуску;

h/d - наповнення трубопроводу;

- швидкість руху стічних вод по випуску.

Для прочищення вертикальних ділянок на стояку передбачена установка ревізії на першому й останньому поверхах,а також через кожні три поверхи. Ревізія встановлена на висоті 1 м. над підлогою.

3.3 Гідравлічний розрахунок внутріквартальної мережі

Гідравлічний розрахунок внутріквартальної мережі представлений у виді табл.4.

Максимальну секундну витрату визначаю по формулі:

де q0- максимальна секундна витрата, л/с;

q0s -расход стоків санітарного приладу, л/с ("СНиП" прил. 2);

qs- розрахункова витрата,л/с.

3.4 Визначення розрахункових витрат і початкової глибини закладення внутрідворової мережі

Початкова глибина закладення визначається по формулах:

1. =0.65-0.3=0.35 м. < 0.7 м. (кліматична умова);

2. =0.7+0.15=0.85 м. (прочностна характеристика трубопроводу).

У першому випадку не виконується прочностна умова, тому мінімальне значення h повинно складати 0.85 м.

При перетинанні системи водопостачання із системою каналізації потрібно зробити так, щоб водопровід лежав вище, а каналізація нижче. При цьому відстань між ними у світлі не менше 300 мм. Якщо ця умова не виконується, то водопровід міститься у футляр зі сталевих труб на два сортаменти більше. Довжина футляра повинна бути не менш 5 м. (для сухих ґрунтів) і 10 м. (для мокрих) в обидва боки від крапки схрещування В1 і К1.

На мережі передбачається установка каналізаційних колодязів d=1500 мм. Колодязі виконані зі збірних залізобетонних елементів зачинених бетонною коробкою-пробкою. Якщо колодязі розташовані на незабудованій території, то глибина колодязя визначається як м.. На спланованій території м.

Звіт гідравлічного розрахунку холодного водопроводу

Табл.1.

№ діл

К-сть приладів

q0c,л/с

q0tot,л/с

ptot

pc

Npc

qc,л/с

d, мм

V, м/с

l, м

i

Hl

1-2

1

0.2

0.3

0.01738

0.009297

0.0093

0.2

0.2

16

1.77

2.6

0.4264

1.44

2-3

2

0.0186

0.21

0.21

16

1.858

2.2

0.468

1.33

3-4

3

0.0279

0.233

0.233

20

1.14

3

0.139

0.542

4-5

6

0.0558

0.283

0.283

25

0.86

3

0.062

0.241

5-6

9

0.0837

0.323

0.323

25

0.98

3

0.078

0.304

6-7

12

0.1116

0.361

0.361

25

1.1

3

0.096

0.374

7-8

15

0.1395

0.389

0.389

32

0.7

3

0.032

0.125

8-9

18

0.1673

0.420

0.420

32

0.78

3

0.038

0.148

9-10

21

0.1952

0.444

0.444

32

0.81

3

0.042

0.164

10-11

24

0.2231

0.467

0.467

32

0.85

13.8

0.045

0.807

11-12

48

0.4462

0.638

0.638

32

1.17

5

0.078

0.507

12-13

96

0.8925

0.916

0.916

40

1.08

17

0.052

1.149

13-14

192

1.785

1.341

1.341

63

0.62

46

0.011

0.658

7.789

Розрахунок стояків внутрішньої каналізації

Табл.2

№ стояків

Кількість приладів

g0tot,

л/с

ptot

Nptot

tot

g0s,

л/с

gs,

л/с

d стояка, мм

d поверхо вого відводу, мм

Кут поверх. відводу

до стояків

max пропускна здібність стояку

Ст. К1-3

32

0.3

0.019861

0.6356

0.7612

1.6

2.742

100

100

90

3.2

Ст. К1-4

32

0.3

0.6356

0.7612

1.6

2.742

100

100

90

3.2

ptot=qkr,ntot/3600q0tot=14.3144/0.3963600=0.019861

Визначення діаметрів випусків каналізації

Табл.3

№ вип.

N

q0tot,

л/с

ptot

Nptot

tot

q0s,

л/с

qs,

л/с

d вип.

мм

i

H/d

K

V,м/с

VvH/d

1

64

0.3

0.019861

1.27

1.1056

1.6

3.2584

100

0.035

0.35

0.5

1.64

0.970

2

64

0.3

0.019861

1.27

1.1056

1.6

3.2584

100

0.035

0.35

0.5

1.64

0.970

qtot=5q0tot=50.31.1056=1.6584 л/с

qs=qtot+ q0s=1.6584+1.6=3.2584 л/с

0.3<h/d<0.6

Розрахункові витрати внутріквартальної каналізації

Табл.4

№ ділянки

N, шт.

ptot

Nptot

tot

q0s,

л/с

qtot, л/с

qs, л/с

KК(1-1)-КК(1-2)

64

0.019861

1.27

1.1056

1.6

1.6584

3.258

KК(1-2)-КК(1-3)

128

2.54

1.804

2.706

4.306

KК(1-3)-КК(1-4)

256

5.08

2.582

3.873

5.473

KК(1-4)-КК(1-5)

256

5.08

2.582

3.873

5.473

Звіт гідравлічного розрахунку внутріквартальної каналізаційної мережі

Табл.5

№ ділянки

Розрах витрат q0s,л/с

Довжина

l,м

Нахил трубо-проводу і землі

iз/iтруб

Падіння hk=il

Діаметр d, м

Наповнен-ня

Швидкість V, м/с

Позначки

Глибина занурення

h/d

h, м

Поверхня землі

Поверхня води

Лотка труби

На поч.

Наприкінці

На поч.

Наприкінці

На поч.

Наприкінці

На поч.

Наприкінці

1-2

3.258

18.9

0.0053

0.113

0.15

0.3

0.045

0.7

45.85

45.75

45.05

44.90

45.00

44.85

0.85

0.90

0.0060

2-3

4.306

15.75

0.0060

0.118

0.15

0.3

0.045

0.92

45.75

45.70

44.90

43.78

44.85

43.73

0.90

1.97

0.0075

3-4

5.473

18.8

0.0061

0.141

0.15

0.3

0.045

0.97

45.70

45.62

43.78

41.17

41.65

41.12

4.05

4.50

0.0075

Перелік використаної літератури
1. Староверов И.Г. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 2. Водопровод и канализация. - М. Стройиздат, 1990.-247 с. : ил.- (Справочник проектировщика)
2. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация в здании / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 56с.
3. Методические указания и контрольные задания по дисциплине "Водоснабжение и канализация" (для студентов специальности 1208 заочной формы обучения) / Сост.: Н.И.Куликов, Ф.Г.Карагезов, Г.Я.Дрозд. - Макеевка: МакИСИ, 1989 г. - 91с.
4. Методические указания к оформлению курсовых и дипломных проектов (для студентов специальности 2908) / Сост.: Н.П.Омельченко, Л.В.Пивовар - Макеевка: МакИСИ, 1989 г. - 36с.
5. Шевелев Ф.А.. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справ. пособие. - 6-е издание; доп. и перераб. - М.: Стройиздат, 1984.- 116с.

Подобные документы

 • Визначення витрат води холодного та гарячого водопостачання будинку. Гідравлічний розрахунок мережі холодного водопроводу та підбір водолічильника. Розрахунок витрат газу. Гідравлічний розрахунок каналізаційних стояків і випусків, мережі газопроводу.

  курсовая работа [157,8 K], добавлен 13.01.2012

 • Розрахунок внутрішнього газопроводу. Підбір лічильника води. Гідравлічний розрахунок мережі холодного та гарячого водопостачання. Порядок проектування циркуляційної системи. Перевірка пропускної здатності стояків та випусків внутрішньої каналізації.

  дипломная работа [75,8 K], добавлен 12.02.2013

 • Улаштування дворової мережі водопроводу та системи внутрішнього холодного водопроводу. Розрахунок та добір водоміру. Визначення потрібного напору в системі холодного водопроводу. Улаштування внутрішньої каналізації. Перевірка пропускної здатності стояків.

  курсовая работа [78,6 K], добавлен 26.11.2010

 • Розробка системи внутрішнього водопостачання та водовідведення двох житлових десятиповерхових будинків: проведення гідравлічного розрахунку мережі та перепадів тиску колодязного типу, підбір лічильників води, проектування каналізації і очисних фільтрів.

  дипломная работа [475,0 K], добавлен 14.06.2011

 • Основні проектні рішення системи водопостачання будинку. Визначення розрахункових витрат води. Побудова аксонометричної схеми внутрішнього водопроводу. Трасування внутрішньої каналізаційної мережі. Визначення діаметрів трубопроводів каналізації.

  курсовая работа [263,0 K], добавлен 01.07.2015

 • Облаштування системи внутрішнього водопроводу із сталевих водогазопровідних оцинкованих або неоцинкованих труб. Прокладання стояків у місцях розташування санітарних приладів. Розрахунок та схема внутрішнього профілю дворової каналізації житлового будинку.

  курсовая работа [24,0 K], добавлен 26.12.2010

 • Проектування системи водопостачання. Визначення об’єму водонапірного баку і режиму роботи насосів свердловин. Розрахунок радіаторів і самоплавних трубопроводів. Планування житлового масиву і загальних розмірів будинків. Гідравлічний розрахунок теплотраси.

  курсовая работа [167,1 K], добавлен 15.01.2014

 • Визначення розрахункових витрат стічних вод населених пунктів, житлових і суспільних будинків, виробничих підрозділів. Режим надходження стічних вод. Гідравлічний розрахунок мережі неповної роздільної системи водовідведення. Проектування насосних станцій.

  курсовая работа [152,8 K], добавлен 03.11.2015

 • Теплотехнічний розрахунок системи опалення житлового будинку. Теплофізичні характеристики будівельних матеріалів для зовнішніх огороджуючих конструкцій, визначення теплових втрат. Конструювання системи опалення; гідравлічний розрахунок трубопроводів.

  курсовая работа [382,3 K], добавлен 12.03.2014

 • Проект системи опалення і вентиляції для п’ятиповерхового трьохсекційного житлового будинку у місті Чернігів. Матеріал зовнішніх стін. Тепловий баланс приміщень. Гідравлічний розрахунок системи водяного опалення та вентиляційної системи будинку.

  курсовая работа [189,2 K], добавлен 12.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.