Системи опалення, їх характеристика та обладнання

Системи опалення та їх типи. Теплозабезпечення у закладах ресторанного і готельного господарства. Види труб, які використовуються для з’єднання всіх елементів систем опалення. Розрахунок втрат тепла. Системи енергозбереження при опаленні будівель.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 25.06.2014
Размер файла 26,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Самостійна робота студента

з дисципліни «Інженерне обладнання будівель»

на тему: «Системи опалення, їх характеристика та обладнання»

Студенток групи ГРС-21

Денної форми навчання

Напряму підготовки 6.140101

«Готельно-ресторанна справа»

Подобайло В. О.

Реви К. Г.

Вінниця

2014

Опорний конспект з теми: «Системи опалення, їх характеристика та обладнання»

опалення теплозабезпечення труба

Мета: дослідити склад систем опалення, навчитись розраховувати втрати тепла, вивчити види трубопроводів, які використовують для з'єднання всіх елементів систем опалення.

1. Теплозабезпечення у закладах ресторанного і готельного господарства, у тому числі вбудованих або вбудовано-добудованих у будівлях різного призначення може здійснюватися:

Від зовнішніх мереж;

Від власних автономних джерел.

При теплозабезпеченні від зовнішніх мереж залежно від місцевих умов у закладах ресторанного і готельного господарства обладнують індивідуальний тепловий пункт або вузол управління.

Опалювальні системи

Місцеві Центральне

В таких генератор тепла й опалювальні прилади знаходяться в опалюваному приміщенні.

Центральне

В таких генератор тепла розміщено за межами опалювального приміщення.

Опалення

Особливі ознаки

За видом теплоносія

Водяне

Використовується вода з температурою до 150? С

Парове

Використовується пара низького чи високого тиску (до 600 к Па)

Повітряне

Працює завдяки надходженню у приміщення гарячого повітря з більш високою температурою, ніж в опалювальному приміщенні

За розміщенням подавальних трубопроводів

Із верхнім розведенням

Подавальні трубопроводи прокладають по даху чи під стелею верхнього поверху

Із нижнім розведенням

Подавальні трубопроводи прокладають по підвалу, над підлогою першого поверху чи каналах, що знаходяться під підлогою

За схемою прокладання теплопроводів

Однотрубні

Теплоносій в опалювальні прилади надходить і відводиться по одному стояку

Двотрубні

Теплоносій в опалювальні прилади надходить і відводиться по різних стояках

За способом переміщення теплоносія

Із природною циркуляцією

Виникає завдяки наявності більш високого тиску у централізованій мережі, котлі або бойлері

Зі штучною циркуляцією

Виникає завдяки використанню насоса

За способом теплопостачання

З централізованим теплопостачанням

Тепло виробляється на центральних опалювальних районних котельнях або на теплоелектроцентралях

З автономним теплопостачанням

Тепло виробляється у власних модульних котельних установках, влаштованих на даху будівлі або на рівні опалювальної системи

За способом приєднання до централізованої мережі теплопостачання

Із безпосереднім приєднанням

Вода з ТЕЦ подається безпосередньо у місцеву мережу будівлі, попередньо пройшовши елеваторний вузол опалення, призначений для зниження тиску і температури в гарячої магістральної води

Із гідравлічно ізольованим приєднанням

Вода з ТЕЦ не надходить у місцеву мережу, а використовується для нагрівання води, що циркулює у місцевій системі

2. Для з'єднання всіх елементів систем опалення використовують труби:

Сталеві (невисока ціна, проте жорсткі, не пластичні, характеризуються складністю монтажу, слабкою стійкістю до корозії, незважаючи на захисний шар цинку, та необхідністю застосування громіздкого обладнання - газозварювальних апаратів і трубогінних верстатів);

Мідні (висока механічна міцність та пластичність, стійкість до перепадів температури -200 до +250? С, непроникність кисню, вірусів, бактерій, хімічна стійкість, можливість повторного використання після демонтажу, але висока вартість і теплопровідність);

Пластикові (переваги: високі показники легкості та міцності, гладка внутрішня поверхня, висока пропускна спроможність, відсутність корозії, низька теплопровідність; недоліки: високий коефіцієнт теплового розширення, швидке старіння під впливом прямих сонячних променів, проникнення кисню крізь стінки - дифузія);

Металопластикові (універсальні, можна використовувати і всередині приміщення і зовні; зовнішній поліетиленовий шар захищає труби від зовнішніх впливів і слугує ізолятором металу від конденсату вологи. Основний недолік - високий коефіцієнт теплового розширення, що необхідно обов'язково враховувати під час монтажу).

3. Основні втрати тепла приміщеннями відбувається через зовнішні огороджувальні конструкції: стіни, вікна, підлогу нижнього і перекриття верхнього поверхів. Тепловтрати кожного огородження визначають за формулою:

Де Q - втрати тепла через огородження, Вт;

k - коефіцієнт теплопередачі огороджувальної конструкції, Вт/м2·?С;

F- площа огороджувальної конструкції, м2;

tB - внутрішня температура повітря, ?С;

tз - температура зовнішнього повітря,приймається рівною розрахунковій зовнішній температурі для опалення tр.о, ?С;

б - поправковий коефіцієнт, що враховує ряд факторів, які збільшують чи зменшують втрати тепла: надбавка на вітер і орієнтацію огороджень на сторони світу, висоту приміщень тощо.

Наближені розрахунки витрат тепла приміщення можна проводити, використовуючи питому теплову характеристику. Тоді розрахункові витрати тепла визначаються за формулою:

Де Qр - розрахункові витрати тепла за 1 годину, Вт;

qо - питома теплова характеристика будівлі, Вт/м2·?С;

V- об'єм приміщення, м3.

4. Енергозбереження під час експлуатації систем опалення можуть забезпечити такі заходи:

Утеплення вікон, дверей, інших огороджень;

Регулювання подачі тепла залежно від зовнішніх кліматичних умов (температури, вітру, сонячної радіації);

Використання засобів обліку витрат теплової енергії;

Застосування в адміністративних приміщеннях громадської будівлі у неробочі години економного режиму роботи опалювальних приладів шляхом використання термостатичних вентилів регулювання температури;

Застосування автономної системи опалення.

Тести з теми «Системи опалення, їх характеристика та обладнання»

Опалювальні системи бувають:

А) місцеві;

Б) центральні;

В) місцеві, центральні.

Подавальні трубопроводи прокладають по даху чи під стелею верхнього поверху у системі опалення:

А) з верхнім розведенням;

Б) з нижнім розведенням;

В) всі відповіді вірні.

Природна циркуляція виникає завдяки наявності:

А) більш високого тиску;

Б) більш низького тиску;

В) правильної відповіді немає.

У системах з автономним теплопостачанням тепло виробляється у:

А) центральних модульних котельних установках;

Б) сусідніх модульних котельних установках;

В) власних модульних котельних установках.

Для з'єднання всіх елементів систем опалення використовують труби:

А) сталеві, залізні, металопластикові;

Б) сталеві, мідні, пластикові, металопластикові;

В) всі відповіді вірні.

Які труби мають термостійкість від -200 до +250 ?С:

А) металеві;

Б) металопластикові;

В) мідні.

Труби, що мають основний недолік - високий коефіцієнт теплового розширення - це:

А) пластикові;

Б) металопластикові;

В) металеві.

З формули тепловтрат F - це:

А) площа огороджувальної конструкції;

Б) густина матеріалу;

В) коефіцієнт теплопередачі.

В адміністративних приміщеннях громадської будівлі у неробочі години економного режиму роботи опалювальних приладів використовують:

А) радіатори;

Б) термостатичні вентелі регулювання температури;

В) котли.

Основні втрати тепла приміщеннями відбувається через:

А) зовнішні огороджувальні конструкції;

Б) внутрішні огороджувальні конструкції;

В) зовнішні й внутрішні огороджувальні конструкції.

Ключі до тестів з теми «Системи опалення, їх характеристика та обладнання»

В)

А)

А)

Б)

Б)

В)

Б)

А)

Б)

А)

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теплотехнічний розрахунок системи опалення житлового будинку. Теплофізичні характеристики будівельних матеріалів для зовнішніх огороджуючих конструкцій, визначення теплових втрат. Конструювання системи опалення; гідравлічний розрахунок трубопроводів.

  курсовая работа [382,3 K], добавлен 12.03.2014

 • Призначення опалювальних систем та їх класифікація. Системи водяного опалення з верхнім і нижнім розведенням трубопроводів. Газове та електричне опалення. Залежність втрат тепла будівлею від конструкції огороджень і від матеріалів, з яких вони виконані.

  контрольная работа [22,7 K], добавлен 02.06.2014

 • Опалення: теплотехнічний розрахунок конструкцій будівлі, покриття та перекриття над неопалюваним підвалом, розрахунок вікон будівлі, вхідних дверей до будинку. Визначення втрат теплоти приміщеннями, опис прийнятої системи опалення та вентиляції.

  курсовая работа [122,2 K], добавлен 25.03.2013

 • Проект системи опалення і вентиляції для п’ятиповерхового трьохсекційного житлового будинку у місті Чернігів. Матеріал зовнішніх стін. Тепловий баланс приміщень. Гідравлічний розрахунок системи водяного опалення та вентиляційної системи будинку.

  курсовая работа [189,2 K], добавлен 12.03.2013

 • Проектування та підбір огороджуючих конструкцій будівлі, розрахунок тепловтрат в приміщеннях, визначення теплової потужності системи опалення. Обґрунтування надходжень шкідливостей у основні приміщення будівлі, аеродинамічний розрахунок повітрообмінів.

  дипломная работа [206,5 K], добавлен 12.05.2012

 • Основні етапи роботи щодо монтажу опалення. Розрахунок потрібної товщини огороджуючої конструкції та тепловитрат кутових і середніх приміщень проектованої будівлі. Характеристика повітрообмінів та розмірів вентиляційних каналів. Роль техніки безпеки.

  курсовая работа [367,1 K], добавлен 11.12.2010

 • Принципи та головні напрямки підбору огороджуючих конструкцій сучасного житлового будинку. Розрахунок тепловтрат приміщень будинку, що проектується. Методика та основні етапи конструювання систем водяного опалення та систем вентиляції житлового будинку.

  контрольная работа [46,6 K], добавлен 13.06.2011

 • Архітектурно-планувальне рішення будівлі, загальна характеристика. Генеральний план ділянки, об'ємне рішення. Санітарно-технічне та інженерне обладнання будівлі: опалення, водопостачання, каналізація. Оздоблювальні роботи в будівлі, специфікація.

  курсовая работа [134,2 K], добавлен 07.04.2012

 • Теплотехнічний розрахунок товщини огороджуючої конструкції. Визначення тепловитрат приміщеннями будівлі. Конструювання та вибір обладнання теплового пункту. Електричний розрахунок апарату для підігріву води. Визначення розмірів вентиляційних каналів.

  курсовая работа [979,9 K], добавлен 26.11.2013

 • Типи жорсткості елементів ферми і балки. Епюра поздовжніх сил у стержнях ферми. Деформована схема рами, статичний розрахунок плоскої рами. Побудова векторів вузлових навантажень. Вузлові переміщення як кінематичні характеристики дискретної моделі.

  контрольная работа [544,0 K], добавлен 04.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.