Водопостачання міста за генпланом

Характеристика міста та обґрунтування принципової схеми систем водопостачання. Схема розподілу води, розрахунок та конструкція основних елементів. Планування структури і організація керування системою водопостачання. Автоматизація роботи насосної станції.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 01.09.2010
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Вид споруд

Професія

Нормативна чисельність,

чол./добу

Насосні станції

Машиніст насосних установок

5,0

Водопровідна мережа

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

7,0

Обхідник водопровідної мережі

7,0

Допоміжні ділянки

Водопровідного господарства

Газоелектрозварювальник

3,0

Електромонтер по ремонту устаткування

4,0

Слюсар

6,0

Електромонтер по

Обслуговуванню устаткування

3,0

Обрана структура керування системою водопостачання представляється на рис 7., згідно якої основним керівником являється начальник водопровідної системи, якому підпорядковані начальник аварійної ділянки, начальник ділянки експлуатації, ділянки насосних станцій та ділянки очисних споруд. Основним керівником виробничої системи являється майстер, який відповідає за виконання виробничої програми, координує діяльність робочих та регулює хід виробничого процесу.

5.2. Планування виробничих зв'язків насосної станції другого підйому

Електроенергією підприємство забезпечується із міста від централізованої системи через заводську понижуючу підстанцію. Фінансові операції: розрахунки з поставщиками обладнання та запасних частин, виплата заробітної плати робітникам підприємства здійснюється централізовано через КП «Водоканал», яке в свою чергу має рахунок в «Металург-банк» Схема виробничих зв'язків системи водопостачання приводиться на рис. 8.

5.3 Планування організації виробничого процесу

Виробничі процесі водопостачання тісно пов'язані з життєдіяльністю населення міста. Тому при плануванні виробничого процесу насосної станції передбачається цілодобова робота. Також для ефективної роботи обладнання передбачаються поточні ремонти та огляди , які виконуються за складеним річним графіком. Графік виконання ремонтних робіт наводиться в табл.9

Для скорочення часу ремонтів передбачається вести одночасний ремонт різних видів обладнання, застосовувати технологічний і робочий графік ремонту обладнання, також передбачається для зменшення трудомісткості ремонтів застосовувати вузловий і агрегатний способи заміни деталей, механізацію ремонтних робіт, виконання максимально можливого об'єму робіт до зупинки агрегату на ремонт. Розрахунок річного фонду часу роботи водопровідної системи наводиться в табл. 10

Рисунок 7 - Структура керування системою насосної станції другого підйом

5.4 Планування чисельності працівників

5.4.1 Планування чисельності основних та допоміжних робочих

Вихідними матеріалами для розрахунку чисельності робітників є дані про продуктивність водопровідних споруд та протяжність водопровідних мереж, яка приймається за [1].

Облікова чисельність визначається:

Чоб = Чшт * Коб,

де Ч шт. - штатна чисельність робочих з підміною на вихідні дні, чол.,за табл.11;

Коб - обліковий коефіцієнт, приймається за табл.12

Чоб= 47*1,104=79 чол.

Таблиця 9. Річний графік поточних ремонтів основного обладнання

з\п

Обладнання

Місяці

Кіл-ть днів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Рем.

Ном.ч

1

Насос Д1600-90

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

359

2

РЧВ

Х

Х

Х

Х

4

361

3

Водонапірна

башта

Х

Х

2

363

4

Трубопроводи

Х

Х

2

363

Рис. 8.Схема виробничих зв'язків системи водопостачання

Необхідна чисельність робочих приводиться у табл.11

1

Професія

Розряд

Режим роботи

Потреба в робочих, чол.

На 1 обладнання

Нормативна, чол./добу

Явочна,

чол./зм

штатна

облікова

1

2

3

Основне виробництво

1

Машиніст насосних установок

4

безперервний

а,

CD

а. а> с

CO

ю

1

5

1

2

1

7

Допоміжне виробництво

1

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

5

безперервний

7

3

3

1

9

2

Обхідник водопровідної мережі

3

7

3

3

1

9

3

Газоелектрозварювань-ник

4

3

1

1

1

5

4

Електромонтер по ремонту устаткування

4

4

2

1

1

6

5

Слюсар

5

5

2

2

1

6

6

Електромонтер по

обслуг-ню устаткування

4

3

1

1

1

5

Разом

34

13

13

7

47

43

Таблиця 12. Баланс часу роботи одного робочого за рік

Найменування

Безперервне виробництво 8 - годинна зміна, 4-бригадний графік

1. Число календарних днів

365

2. Число вихідних та святкових, днів

365/4 = 91,25

3. Номінальний фонд робочого часу, днів

365-91,25 = 273,75

4. Тарифна відпустка, дні

24

5. Втрати часу в зв'язку з виконанням державних обов'язків

2

6. Фактичний час роботи, днів

273,75 - (24+2) =247,75

7. Обліковий коефіцієнт

273,75/247,75=1,104

5.4.2 Планування чисельності керівного складу

Чисельність спеціалістів залежить від обсягів виробництва, чисельності робітників та загальної чисельності працюючих на виробництві.

Прийнята чисельність керівного складу наводиться в табл.13

5.5 Планування фонду оплати праці

5.5.1 Планування фонду оплати праці робочих

Для розрахунків приймається погодинно-преміальна форма оплати праці робочих.

При прийнятій системі оплати праці фонд заробітної плати складається із основної та додаткової заробітної плати. Основна заробітна плата розраховується з урахуванням робочих розрядів, погодинних тарифних ставок та запланованого фонду робочого часу.

Таблиця 13. Керівний склад водопровідної мережі

Функції управління

Посада

Чисельність, чол.

1

Загальне керівництво виробництвом

Начальник водопровідної системи

1

2

2

Оперативне керівництво водопровідними мережами

Начальник ділянки експлуатації

1

3

Начальник ділянки насосних станцій

1

4

Майстер насосних станцій

1

5

Майстер

1

6

Ремонт та технічне

обслуговування

обладнання

Майстер по ремонту механічного обладнання

1

7

Майстер по ремонту енергообладнання

1

Разом

7

Додаткова заробітна плата передбачає оплату тарифних відпусток, виробничі премії, доплати за роботу в нічні години, вечірні та святкові дні, згідно з законодавством про працю. Розмір премії планується в відсотках до основної заробітної плати: робочим основного виробництва - 40%, робочим, які зайняті на других ділянках (ремонтних)- 30%.

Доплати робітникам за роботу в святкові дні плануються в розмірі подвійного часового тарифу, за переробку згідно графику-50% часового тарифу, доплату за роботу в нічні години - 40% тарифної часової ставки, за роботу в вечірні години - 20% часової тарифної ставки.

При безупинному графіку роботи та погодинно-преміальній формі оплати праці розрахунок починається з визначення суми заробітної плати за рік по тарифу (основна заробітна плата).

1.Основна заробітна плата розраховується:

Зтсер*П*В*Ш,

де Тсер. - середньогодинна тарифна ставка, грн.

,

где - тарифні ставки робочих відповідних розрядів, грн/год;

- кількість робочих відповідних розрядів, чол.

П- тривалість зміни, год, за завданням П = 8 год;

В - фактичний час роботи одного робітника за рік, днів за табл. 6

В = 247,75;

Ш- штат з урахуванням підміни на вихідні дні, чол. за табл.5 Ш = 47чол.

Годинні тарифні ставки розраховуються в табл.14

Таблиця 14. Тарифні коефіцієнти та годинні тарифні ставки робочих

Тарифний коефіцієнт

Розряд

1

2

3

4

5

6

1,0

1,096

1,2

1,36

1,55

1,81

Годинна тарифна ставка, грн./год

3,44

3,77

4,128

4,68

5,332

6,226

Кіл-ть робочих відповідного розряду, чол.

основне виробництво

допоміжне виробництво

-

-

-

7

-

-

-

-

9

16

14

-

Для робочих основного виробництва:

Тсер = (4,68*7)/7 = 4,68 грн/год

Для робочих допоміжного виробництва:

Тсер = (4,128*9+4,68*16+5,332*14)/9+16+14= 4,79 грн/год

Основна заробітна плата по основному виробництву:

Зосн1 = 4,68*8*247,75*7= 64930,32грн.

Основна заробітна плата по допоміжному виробництву:

Зосн2 = 4,79*8*247,75*39 = 370257,42грн.

2. Визначається додаткова заробітна плата.

2.1 Доплати за роботу в вечірні та нічні години розраховуються:

Звеч=0,2*Тсер*П*Ввеч*Ш,

де Ввеч- вечірні години роботи, змін

Вечірніми годинами роботи вважаються години доби з 16 до 22 тобто 1/4 доби.

Тоді за рік:

Ввеч =(365*3)/ 4*1/4 = 68,4 змін

Для основного виробництва:

Звеч1 =0,4*4,68*68,4*7*8 = 7170,51грн

Для допоміжного виробництва:

Звеч2 =0,2*4,79*68,4*39*8 = 20444,86 грн

Зніч=0,4*Тсер*П*Вніч*Ш,

Вніч - нічні години роботи, змін

Нічними вважаються години доби з 22 до 6, тобто 1/3 доби

За рік:

Вніч =(365*3)/ 4*1/3 = 91,25 змін

Для основного виробництва:

Зніч1 =0,4*4,68*91,25*7*8 = 9565,92 грн

Для допоміжного виробництва:

Зніч2 =0,4*4,79*91,25*39*8 = 54548,52 грн

2.2 Преміальні виплати дорівнюють:

,

де Рпр - розмір премії у відсотках,

для основного виробництва Рпр = 40%,

для допоміжного виробництва Рпр = 30%.

Тоді:

Зпрем1 = 64930,32*0,4=25984,13 грн;

Зпрем2 =370257,42 *0,3= 111077,23 грн;

2.3 Доплати за роботу в святкові дні складають:

Зсвятсер*П*Д*Е*Ш,

де Д- число святкових днів за рік, 10 днів;

Е - частина працюючих в святкові дні;

Е= 3 зміни / 4 бригади=0,75

Зсвят1 =4,68*8*10*7*0,75 1965,6 грн

Зсвят2 =4,79*8*10*39*0,75 = 11208,6 грн

2.4 Доплати за переробку по графіку:

Зпер=0,5*Тсер*0,75*Л*Ш,

де Л - переробка за рік, год.

Л =Л123,

Л1 - відпрацьовано за рік одним працюючим при безупинному графіку роботи, год;

Л1=(365*3/4)*8=2190 год

Л2 - відпрацьовано за рік робочим при 41-годинному робочому тижні (згідно законодавства):

Л2= (365-10-52-52) *8,2= 2058 год.

10 - кількість святкових днів за рік,

52- кількість субот та неділь за рік,

8,2-тривалість робочого дня при 5-добовому робочому тижні;

Л3 - відпрацьовано за рік одним робочим в святкові дні:

Л3= (10*3*8)/4=60 год.

Л= 2190-2058-60 = 72 год.

Зпер1 = 0,5*4,68*0,75*72*7=884,52 грн,

Зпер2 = 0,5*4,79*0,75*72*39= 5043,87грн,

2.5 Оплата відпусток:

Звід = (Зосн + Здод.1)*О/В,

де О- тривалість відпустки, днів: О =24 за табл. 6

В - номінальний час,

В = (365*3)/ 4 = 273,75,

Здод1 = Звечнічсвят..

Для основного виробництва:

З від1 = (64930,32+7170,51+9565,92+1965,6)*24/273,75= =7332,15 грн.

Для допоміжного виробництва:

З від2 = (370257,42+20444,86+54548,52+11208,6)*24/273,75= =40018,36 грн.

Річна сума загальної додаткової заробітної плати складається;

Здод = Звечнічпремсвятпервід.,

Здод1=7170,51+9565,92+25984,13+1965,6+884,52+7332,15= =52902,83грн

Здод1=20444,86+54548,52+111077,23+11208,6+5043,87+40018,36= =242341,44грн

3. Загальний фонд оплати праці робочих складається з основної заробітної плати (Зосн) та додаткової заробітної плати (3 дод)

для основного виробництва:

Ззаг = 64930,32+529002,82= 117833,15 грн,

для допоміжного виробництва:

Ззаг = 370257,42+242341,44 = 612598,86грн.

Середня місячної заробітна плата по підприємству :

Зсерзаг(12*Ш),

Зсер=(117833,15+612598,86)/(12*70)= 1295,09 грн.

5.5.2 Розрахунок фонду заробітної плати спеціалістів та керівного складу.

Фонд заробітної плати розраховується із чисельності персоналу та місячних окладів. Оплата труда спеціалістів та керівників планується по посадовим окладам.

Фонд заробітної плати розраховується для кожної посади :

Зспец.,кер. = Ч*Ом*12,

де Ч - чисельність робітників на даній посаді, чол.,

Ом - посадовий місячний оклад, грн.

Розрахунок фонду заробітної плати проводиться в табл.15

5.6. Витрати на основну і додаткову заробітну плату

Ця стаття складається із заробітної плати (основної та додаткової) основних виробничих робочих.

За попередніми розрахунками:

основна заробітна плата Зосн1 =64930,32 грн.

додаткова заробітна плата З дод1= 52902,83 грн

5.7 Витрати на відрахування на соціальне страхування

Витрати навідрахування на соціальне страхування приймаються в розмірі 38% від загального фонду оплати праці.

Сюди входять:

2,9% - відрахування на соціальне страхування,

32% - відрахування на пенсійне страхування,

2,1% - відрахування на випадок безробіття,

1% - відрахування на індивідуальне страхування від нещасного випадку. Витрати на соціальне страхування складають:

0,38*Ззаг1 = 0,38*117833,15 = 44776,60 грн.

Таблиця 15. Річний фонд заробітної плати керівного складу та спеціалістів

Посада керівника

Місячний

оклад,

гри./ міс

Кількість робітників, чол

Річна заробітна плата, грн./рік

1

Начальник водопровідної мережі

2400,00

1

28800,00

2

Начальник ділянки експлуатації

1600,00

1

19200,00

3

Начальник ділянки насосних станцій

1600,00

1

19200,00

4

Майстер насосних станцій

1200,00

1

14400,00

5

Майстер

1000,00

1

12000.00

6

Майстер по ремонту механічного обладнання

1000,00

1

12000,00

7

Майстер по ремонту енергообладнання

1000,00

1

12000,00

Разом

7

117600

6. Техніко-економічне обґрунтування вибору варіанту проектних рішень.

Щоб зробити техніко-економічний аналіз схеми подачі та розподілу води, в даному дипломному проекті розглядається три запропонованих варіанти з спец.частини.

Для того щоб вирахувати приведені витрати та витрати на амортизацію , на кожний із обраних варіантів потрібно визначити:

- будівельну вартість водоводу;

- витрати на трубопровід :

- обсяги водопроводу;

- вартість трубопроводу.

- витрати на насосну станцію другого підйому:

- будівельна вартість споруди насосної станції;

- вартість насосів.

- витрати на енергію;

6.1 Будівельна вартість водоводу.

Будівельна вартість водоводів :

Свод = С уд.в *L в ,

де С уд.в - вартість прокладки одного метру водоводу, яка приймається у залежності від матеріалу труб та умов прокладки;

L в - довжина водоводу, м.

Вартість прокладки водоводів в сухі грунти для трьох варіантів зведені в табл. 6.1, 6.2, 6.3.

Таблиця 6.1 Вартість прокладки водоводів варіант 1

Уасток

Довжина,км

Діаметр

Вартість 1 км.

Вартість в грн..

1--2

0,43

600

11000

4730

1--6

0,6

700

13750

8250

2--5

0,61

400

6525

3980,25

2--3

0,37

450

7450

2756,5

3--4

0,62

450

7450

4619

7--8

0,4

300

4350

1740

6--7

0,5

300

4350

2175

6--9

0,4

600

11000

4400

6--5

0,47

350

5350

2514,5

5--11

0,4

350

5350

2140

5--4

0,39

250

3525

1374,75

4--12

0,4

500

8475

3390

11--12

0,41

100

1550

635,5

10--11

0,36

400

6525

2349

10--16

0,84

450

7450

6258

9--10

0,16

200

2775

444

9--8

0,52

200

2775

1443

9--18

0,97

500

8475

8220,75

8--19

1,23

300

4350

5350,5

12--14

0,54

400

6525

3523,5

18--19

0,65

200

2775

1803,75

18--21

1

450

7450

7450

18--17

0,26

350

5350

1391

17--22

0,94

350

5350

5029

16--17

0,23

350

5350

1230,5

16--15

0,25

350

5350

1337,5

15--23

0,94

400

6525

6133,5

15--14

0,35

300

4350

1522,5

14--13

0,12

200

2775

333

13--24

0,94

250

3525

3313,5

25--24

0,25

200

2775

693,75

25--26

0,33

150

2150

709,5

23--25

0,22

300

4350

957

22--23

0,5

100

1550

775

22--27

0,33

200

2775

915,75

27--28

0,8

150

2150

1720

27--26

0,72

150

2150

1548

21--28

0,38

150

2150

817

21--20

0,72

450

7450

5364

19--20

1,03

350

5350

5510,5

Всього

21,58

114119 грн

Таблиця 6.2 Вартість прокладки водоводів варіант 2

Уасток

Довжина,км

Діаметр

Вартість 1 км.

Вартість в грн..

1--2

0,43

400

6525

2805,75

1--6

0,6

900

19750

11850

2--5

0,61

300

4350

2653,5

2--3

0,37

300

4350

1609,5

3--4

0,62

300

4350

2697

7--8

0,4

350

5350

2140

6--7

0,5

350

5350

2675

6--9

0,4

600

11000

4400

6--5

0,47

450

7450

3501,5

5--11

0,4

400

6525

2610

5--4

0,39

400

6525

2544,75

4--12

0,4

450

7450

2980

11--12

0,41

300

4350

1783,5

10--11

0,36

450

7450

2682

10--16

0,84

500

8475

7119

9--10

0,16

350

5350

856

9--8

0,52

150

2150

1118

9--18

0,97

500

8475

8220,75

8--19

1,23

300

4350

5350,5

12--14

0,54

300

4350

2349

18--19

0,65

300

4350

2827,5

18--21

1

450

7450

7450

18--17

0,26

350

5350

1391

17--22

0,94

400

6525

6133,5

16--17

0,23

450

7450

1713,5

16--15

0,25

400

6525

1631,25

15--23

0,94

250

3525

3313,5

15--14

0,35

200

2775

971,25

14--13

0,12

200

2775

333

13--24

0,94

200

2775

2608,5

25--24

0,25

200

2775

693,75

25--26

0,33

150

2150

709,5

23--25

0,22

300

4350

957

22--23

0,5

250

3525

1762,5

22--27

0,33

200

2775

915,75

27--28

0,8

200

2775

2220

27--26

0,72

200

2775

1998

21--28

0,38

200

2775

1054,5

21--20

0,72

400

6525

4698

19--20

1,03

400

6525

6720,75

Всього

21,58

122048,5

Таблиця 6.3 Вартість прокладки водоводів варіант 3

Уасток

Довжина,км

Діаметр

Вартість 1 км.

Вартість в грн..

1--2

0,43

600

11000

4730

1--6

0,6

800

16500

9900

2--5

0,61

500

8475

5169,75

2--3

0,37

350

5350

1979,5

3--4

0,62

350

5350

3317

7--8

0,4

250

3525

1410

6--7

0,5

250

3525

1762,5

6--9

0,4

600

11000

4400

6--5

0,47

250

3525

1656,75

5--11

0,4

500

8475

3390

5--4

0,39

200

2775

1082,25

4--12

0,4

200

2775

1110

11--12

0,41

300

4350

1783,5

10--11

0,36

450

7450

2682

10--9

0,16

250

3525

564

9--8

0,52

200

2775

1443

8--19

0,81

200

2775

2247,75

19--20

0,42

300

4350

1827

9--18

0,7

600

11000

7700

18--17

0,27

500

8475

2288,25

18--19

0,58

200

2775

1609,5

10--15

0,84

500

8475

7119

12--14

0,54

350

5350

2889

13--14

0,12

250

3525

423

14--15

0,35

200

2775

971,25

15--16

0,23

450

7450

1713,5

16--17

0,26

300

4350

1131

17--20

0,65

300

4350

2827,5

20--21

1,03

350

5350

5510,5

17--22

1

400

6525

6525

16--26

0,46

450

7450

3427

26--25

0,48

400

6525

3132

13--27

0,49

250

3525

1727,25

27--26

0,97

150

2150

2085,5

27--28

0,45

200

2775

1248,75

28--29

0,25

200

2775

693,75

25--29

0,72

300

4350

3132

29--30

0,33

150

2150

709,5

30--24

0,72

150

2150

1548

24--25

0,33

200

2775

915,75

24--23

0,8

150

2150

1720

23--22

0,38

200

2775

1054,5

22--21

0,72

400

6525

4698

Всього

21,94

117254,5

Свод.1 =114119000 грн./м

Свод.2 =122048500 грн./м

Свод.3 =117254500 грн./м

6.2 Витрати на трубопровід (капітальні затрати)

Витрати за цією статтею затрат пов'язані з довжиною труб, та ціною на діаметр труби. Затрати на трубопроводи розраховані в таблицях по першому варіанту табл.. 6.4, по-другому табл.6.5 і третій варіант табл. 6.6.

6.3 Витрати на насосну станцію другого підйому.

Будівельна вартість насосної станції визначається за формулою:

С н.с.наз + С підз,

де С наз , С підз - вартість відповідно наземної та підземної частини насосної станції;

З розрахунків спеціальної частини розміри насосної станції при першому та третьому варіантах складають 36000 х 12000, а при другому 42000х12000. Висота будівлі в трьох варіантах 5,75 м, тому:

С наз 1,3 = 14,9*2484=37011,6 грн/м3 ,

С наз 2 = 14,9*2898=43180,2 грн/м3 ;

С підз1, 3 = 35,7*2484=88678,8 грн/м3,

С підз2 = 35,7*2898=103458,6 грн/м3

С н.с.1,3 =37011,6 + 88678,8 = 125690,4 грн/м3

С н.с.2 =43180,2 + 103458,6 = 146638,8 грн/м3

Таблиця 6.4 Вартість трубопроводів варіант 1

уч

длина

диам

ст.1тн с НДС

1м=Хтн

ст.1м тр.

ст. трубы

1--2

430

600

5900

0,261

1539,9

662157

1--6

600

700

5900

0,336

1982,4

1189440

2--5

610

400

5900

0,141

831,9

507459

2--3

370

450

5200

0,123

639,6

236652

3--4

620

450

5200

0,123

639,6

396552

7--8

400

300

5900

0,0918

541,62

216648

6--7

500

300

5900

0,0918

541,62

270810

6--9

400

600

5900

0,261

1539,9

615960

6--5

470

350

5900

0,115

678,5

318895

5--11

400

350

5900

0,115

678,5

271400

5--4

390

250

5900

0,0711

418,9

163371

4--12

400

500

5900

0,195

1150,5

460200

11--12

410

100

5900

0,0229

135,11

55395,1

10--11

360

400

5900

0,141

831,9

299484

10--16

840

450

5200

0,123

639,6

537264

9--10

160

200

5900

0,0525

309,75

49560

9--8

520

200

5900

0,0525

309,75

161070

9--18

970

500

5900

0,195

1150,5

1115985

8--19

1230

300

5900

0,0918

541,62

666192,6

12--14

540

400

5900

0,141

831,9

449226

18--19

650

200

5900

0,0525

309,75

201337,5

18--21

1000

450

5200

0,123

639,6

639600

18--17

260

350

5900

0,115

678,5

176410

17--22

940

350

5900

0,115

678,5

637790

16--17

230

350

5900

0,115

678,5

156055

16--15

250

350

5900

0,115

678,5

169625

15--23

940

400

5900

0,141

831,9

781986

15--14

350

300

5900

0,0918

541,62

189567

14--13

120

200

5900

0,0525

309,75

37170

13--24

940

250

5900

0,0711

418,9

393766

25--24

250

200

5900

0,0525

309,75

77437,5

25--26

330

150

5900

0,0525

309,75

102217,5

23--25

220

300

5900

0,0918

541,62

119156,4

22--23

500

100

5900

0,0229

135,11

67555

22--27

330

200

5900

0,0525

309,75

102217,5

27--28

800

150

5900

0,0294

173,46

138768

27--26

720

150

5900

0,0294

173,46

124891,2

21--28

380

150

5900

0,0525

309,75

117705

21--20

720

450

5200

0,123

639,6

460512

19--20

1030

350

5900

0,115

678,5

698855

Всоьго

21580

14036342,3грн

Таблиця 6.5 Вартість трубопроводів варіант 2

уч

длина

диам

ст.1тн с НДС

1м=Хтн

ст.1м тр.

ст. трубы

1--2

430

400

5900

0,141

831,9

357717

1--6

600

900

5900

0,516

3044,4

1826640

2--5

610

300

5900

0,0918

541,62

330388,2

2--3

370

300

5900

0,0918

541,62

200399,4

3--4

620

300

5900

0,0918

541,62

335804,4

7--8

400

350

5900

0,115

678,5

271400

6--7

500

350

5900

0,115

678,5

339250

6--9

400

600

5900

0,261

1539,9

615960

6--5

470

450

5200

0,123

639,6

300612

5--11

400

400

5900

0,141

831,9

332760

5--4

390

400

5900

0,141

831,9

324441

4--12

400

450

5200

0,123

639,6

255840

11--12

410

300

5900

0,0918

541,62

222064,2

10--11

360

450

5200

0,123

639,6

230256

10--16

840

500

5900

0,195

1150,5

966420

9--10

160

350

5900

0,115

678,5

108560

9--8

520

150

5900

0,0294

173,46

90199,2

9--18

970

500

5900

0,195

1150,5

1115985

8--19

1230

300

5900

0,0918

541,62

666192,6

12--14

540

300

5900

0,0918

541,62

292474,8

18--19

650

300

5900

0,0918

541,62

352053

18--21

1000

450

5200

0,123

639,6

639600

18--17

260

350

5900

0,115

678,5

176410

17--22

940

400

5900

0,141

831,9

781986

16--17

230

450

5200

0,123

639,6

147108

16--15

250

400

5900

0,141

831,9

207975

15--23

940

250

5900

0,0711

418,9

393766

15--14

350

200

5900

0,0525

309,75

108412,5

14--13

120

200

5900

0,0525

309,75

37170

13--24

940

200

5900

0,0525

309,75

291165

25--24

250

200

5900

0,0525

309,75

77437,5

25--26

330

150

5900

0,0294

173,46

57241,8

23--25

220

300

5900

0,0918

541,62

119156,4

22--23

500

250

5900

0,0711

418,9

209450

22--27

330

200

5900

0,0525

309,75

102217,5

27--28

800

200

5900

0,0525

309,75

247800

27--26

720

200

5900

0,0525

309,75

223020

21--28

380

200

5900

0,0525

309,75

117705

21--20

720

400

5900

0,141

831,9

598968

19--20

1030

400

5900

0,141

831,9

856857

Всього

21580

14928862,5грн

Таблиця 6.6 Вартість трубопроводів варіант 3

уч

длина

диам

ст.1тн с НДС

1м=Хтн

ст.1м тр.

ст. трубы

1--2

430

600

5900

0,261

1539,9

662157

1--6

600

800

5900

0,422

2489,8

1493880

2--5

610

500

5900

0,195

1150,5

701805

2--3

370

350

5900

0,115

678,5

251045

3--4

620

350

5900

0,115

678,5

420670

7--8

400

250

5900

0,0711

418,9

167560

6--7

500

250

5900

0,0711

418,9

209450

6--9

400

600

5900

0,261

1539,9

615960

6--5

470

250

5900

0,0711

418,9

196883

5--11

400

500

5900

0,195

1150,5

460200

5--4

390

200

5900

0,0525

309,75

120802,5

4--12

400

200

5900

0,0525

309,75

123900

11--12

410

300

5900

0,0918

541,62

222064,2

10--11

360

450

5200

0,123

639,6

230256

10--9

160

250

5900

0,0711

418,9

67024

9--8

520

200

5900

0,0525

309,75

161070

8--19

810

200

5900

0,0525

309,75

250897,5

19--20

420

300

5900

0,0918

541,62

227480,4

9--18

700

600

5900

0,261

1539,9

1077930

18--17

270

500

5900

0,195

1150,5

310635

18--19

580

200

5900

0,0525

309,75

179655

10--15

840

500

5900

0,195

1150,5

966420

12--14

540

350

5900

0,115

678,5

366390

13--14

120

250

5900

0,0711

418,9

50268

14--15

350

200

5900

0,0525

309,75

108412,5

15--16

230

450

5200

0,123

639,6

147108

16--17

260

300

5900

0,0918

541,62

140821,2

17--20

650

300

5900

0,0918

541,62

352053

20--21

1030

350

5900

0,115

678,5

698855

17--22

1000

400

5900

0,141

831,9

831900

16--26

460

450

5200

0,123

639,6

294216

26--25

480

400

5900

0,141

831,9

399312

13--27

490

250

5900

0,0711

418,9

205261

27--26

970

150

5900

0,0294

173,46

168256,2

27--28

450

200

5900

0,0525

309,75

139387,5

28--29

250

200

5900

0,0525

309,75

77437,5

25--29

720

300

5900

0,0918

541,62

389966,4

29--30

330

150

5900

0,0294

173,46

57241,8

30--24

720

150

5900

0,0294

173,46

124891,2

24--25

330

200

5900

0,0525

309,75

102217,5

24--23

800

150

5900

0,0294

173,46

138768

23--22

380

200

5900

0,0525

309,75

117705

22--21

720

400

5900

0,141

831,9

598968

Всього

21940

14627180грн

6.4 Витрати на насоси

Вартість насосів для кожного з варіантів зведені в таблицю 6.7

Таблиця 6.7 Вартість насосів

 

Марка насоса

Вартість 1 насосу,грн

Кількість насосів

Вартість насосів,грн

Варіант 1

Д 1600-90

47930

5

239650

Варіант 2

Д 630-90

29480

7

206360

Варіант 3

Д 1600-90

47930

5

239650

6.5 Витрати на енергію на технологічні витрати

Основним технологічним обладнанням, яке споживає електроенергію, є насосні агрегати. Витрати електроенергії прямо пропорційні кількості поданої споживачеві води і визначаються за питомими витратами.

Для насосної станції другого підйому при ступеневій подачі води однотипними насосами протягом доби річні витрати електроенергії :

Ер2=Qдоб.*n*рсер

де Qдоб.-добове водоспоживання населеного пункту, м3/доб;

Qдоб.=3229,59 м3/доб;

рсер - середня питома витрата електроенергії, кВт*год/ м3

n - кількість днів роботи нсосів за рік, діб; n=365 діб;

рсер =0,01*?(Ріі),

де Рі- погодинна подача насосів I і II ступенів, % загальних витрат на добу; за сумісним графіком водоспоживання міста і подачі насосів

прийнято Р1=2,0%, Р2= 5,25%.

рі- питома витрата електроенергії в дану годину, кВт*год/ м3;

рі=?Nі / ?Qі ,

де ?Nі -сумарна потужність одночасно працюючих двигунів, кВт;

?Qі - сумарна подача води насосами, м3/год.

6.5.1 Витрати на енергію по першому та третьому варіантах

Розглянемо одночасно перший і третій варіанти, так як з попередніх розрахунків в обох варіантах працюють насоси Д 1600-90.За розрахунками спеціальної частини на першому ступені працює 1 насос потужністю

N= 500кВт. Кількість насосів другої ступеню дорівнює 3.

Для I ступеню:

?Q1=341,75 л/с = 1230,32 м3/год.

Для II ступеню:

?Q2=897,1 л/с = 3229,59 м3/год.

р1= 1*500/1230,36=0,406 кВт*год/ м3;

р2= 3*500/3229,59=0,464 кВт*год/ м3;

рсер = 0,01*(2,0*0,406+5,25*0,464)=0,033464 кВт*год/ м3.

Ер2=61516,1*365*0,033=740961,42 кВт*год

Витрати на електроенергію за рік визначається за формулою:

Се= Ере,

де Ер- річна витрата електроенергії, кВт*год;

Це- вартість 1 , кВт*год, грн; приймається 0,43 грн/,кВт*год;

Се= 740961,42*0,43=318613,41 грн/рік.

6.5.2 Витрати на енергію по другому варіанту

Розглянемо одночасно перший і третій варіанти, так як з попередніх розрахунків в обох варіантах працюють насоси Д 630-90.За розрахунками спеціальної частини на першому ступені працює 2 насос потужністю

N= 230кВт. Кількість насосів другої ступеню дорівнює 5.

Для I ступеню:

?Q1=341,75 л/с = 1230,32 м3/год.

Для II ступеню:

?Q2=897,1 л/с = 3229,59 м3/год.

р1= 2*230/1230,36=0,374 кВт*год/ м3;

р2= 5*230/3229,59=0,356 кВт*год/ м3;

рсер = 0,01*(2,0*0,374+5,25*0,256)=0,056 кВт*год/ м3.

Ер2=61516,1*365*0,26=583787,79 кВт*год

Се= 583787,79*0,43=251028,75 грн/рік.

6.6 Витрати на амортизацію

Витрати на амортизацію споруд та будівель приймають у відсотках від вартості відповідних витрат :

Са = 0,035 С н.с. +0,12 Се + 0,04 Свод ,

Са1 = 0,035*125690,4 +0,12*318613,41+ 0,04* 114119000= 4607392,77 грн.

Са2 = 0,035*146638,8 +0,12*251028,75+ 0,04* 122048500= 4916462,62 грн.

Са3 = 0,035*125690,4+0,12*318613,41+ 0,04* 117254500= 4732812,77 грн.

6.7 Визначення приведених затрат

Основні економічні показники, що визначають приведені затрати наведені в табл.6.8

 

К

Ен

Свод

С н.с.

С н.

Се

Са

Всього

В1

14036342,3

0,15

114119000

125690,4

239650

318613,41

4607392,77

121515797,93

В2

14928862,5

0,15

122048500

146638,8

206360

251028,75

4916462,62

129808319,55

В3

14627180

0,15

117254500

125690,4

239650

318613,41

4732812,77

124865343,58

Таблиця 6.8 Основні техніко-економічні показники затрат насосної станції другого підйому

7.Висновок

В ході виконаної роботи були досліджені різні варіанти водопровідної мережі з метою визначення розміру коливання різниці тиску між режимом максимального водопостачання та режимом максимального транзиту.

Як розрахункові випадки були розглянуті різні варіанти трасування водопровідної мережі та завантаження ділянок, в ході яких за допомогою техніко-економічних розрахунків був обраний найбільш економічний варіант за приведеними витратами.

Таким варіантом вважається варіант I, де було досягнуто найменшої різниці перепаді тиску між максимальним водопостачанням мережі та режимом транзиту. Приведені витрати для варіанту I складають 121515797,93 грн.

Перелік посилань

1. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84. - М.: Гос.ком.СССР по делам строительства, 1985. -134 с.

2. Шевелёв Ф. А. Шевелёв А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справ. Пособие. - 6-е издание, доп. и перераб. - М.: Стройиздат, 1984 - 270 с.

3. Тугай А.М. Терновцев В.Е. Водоснабжение: Курсовое проектирование. - К.: Вища школа, 1980 - 270 с.

4. Строительная климатология и геофизика. Основные положения пректирования. СНиП 2.01.01-82. М.: Стройиздат, 1982. -215 с.

5. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.02-84.- М.: Стройиздат, 1985. -44 с.

6. Москвитин А.С. и др. Справочник по специальным работам. Трубы, арматура и оборудование водопроводно-канализационных сооружений. - 1970. - 528 с.

7. Залуцкий Э.В., Петрухно А.И. Насосные станции. Курсвое проектирование. - К. : Высш. Школа , 1987.-168с.

8. Насосы. Каталог-справочник.-М. :Главхиммаш,1969

9. Закон України «Про охорону праці».

10. ГОСТ12.02.003-74* «Опасные и вредные производственные факторы.Классификация».

11. Арутюнян К.Г., Трескунов В.М. и др. Правила техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест. М.: Стройиздат, 1979. -91 с.

12. Організація та планування водопровідно-каналазаційного господарства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. В.Б. Світлична-I Запоріжжя.- 2004,32с.

13.Эксплуатация систем водоснабжения. Под ред. В.Д. Семенюка. - К.:

Будівельник, 1983.-184 с.

14.Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства.

Підручни.-К.: Скарби, 2002.-336с.

15. Економіка підприємства. Підручник, заз заг. Ред.. С.Ф. Покропивного -

К.: КНЕУ, 2004.- 528с.

Додаток 1

Додаток 2


Подобные документы

 • Охорона джерел водопостачання від забруднення і виснаження; очисні споруди. Вибір технологічної схеми очистки; конструювання основних елементів водозабору. Розрахунок насосної станції; експлуатація руслового водозабору; визначення собівартості очистки.

  дипломная работа [1002,7 K], добавлен 25.02.2013

 • Проектування насосної станції першого підйому. Водоочисні пристрої водоприймальних споруд, що утримують сміття. Гідравліка та розрахунок ковшів. Тип і принципова схема споруди. Боротьба з шугою. Зони санітарної охорони поверхневого джерела водопостачання.

  контрольная работа [75,8 K], добавлен 10.01.2014

 • Системи і схеми гарячого водопостачання в житлових і громадських будівлях. Вимоги до температури та якості води. Місцеві установки для нагрівання води в малоповерхових житлових будинках. Водонагрівачі для централізованих систем гарячого водопостачання.

  контрольная работа [3,8 M], добавлен 26.09.2009

 • Розрахунок поверхневого протитечійного теплообмінника (труба в трубі) для підігріву водопровідної води скидною водою. Розрахунок поверхневого пластинчатого теплообмінника I ступеня. Обчислення добового бака-акумулятора для системи гарячого водопостачання.

  курсовая работа [139,9 K], добавлен 09.01.2013

 • Проектування системи водопостачання. Визначення об’єму водонапірного баку і режиму роботи насосів свердловин. Розрахунок радіаторів і самоплавних трубопроводів. Планування житлового масиву і загальних розмірів будинків. Гідравлічний розрахунок теплотраси.

  курсовая работа [167,1 K], добавлен 15.01.2014

 • Визначення витрат води холодного та гарячого водопостачання будинку. Гідравлічний розрахунок мережі холодного водопроводу та підбір водолічильника. Розрахунок витрат газу. Гідравлічний розрахунок каналізаційних стояків і випусків, мережі газопроводу.

  курсовая работа [157,8 K], добавлен 13.01.2012

 • Розрахунок внутрішнього газопроводу. Підбір лічильника води. Гідравлічний розрахунок мережі холодного та гарячого водопостачання. Порядок проектування циркуляційної системи. Перевірка пропускної здатності стояків та випусків внутрішньої каналізації.

  дипломная работа [75,8 K], добавлен 12.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.