Водопостачання міста за генпланом

Характеристика міста та обґрунтування принципової схеми систем водопостачання. Схема розподілу води, розрахунок та конструкція основних елементів. Планування структури і організація керування системою водопостачання. Автоматизація роботи насосної станції.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 01.09.2010
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

107

Реферат

с. 134, табл. 46, рис. 34, бібл. 15, дод. 2.

В даному дипломному проекті розроблена система водопостачання міста за генпланом, яка включає водопровідну мережу, що складається з 13 кілець. Розрахунковою схемою водопостачання є схема двобічного живлення мережі з контррезервуаром ( башта в кінці мережі). Для даного дипломного проекту обирається однозонна система водопостачання. Для техніко-економічного аналізу мережа дається із різним трасуванням водопровідної мережі, та різними завантаженнями ділянок. Розраховані основні параметри насосної станції другого підйому.

Розроблені заходи по автоматизації технологічного процесу, охороні праці і техніці безпеки.

Приведені економічні розрахунки на загальні витрати мережі та насосну станцію. Вирахувані приведені витрати. Зроблено висновок враховуючи економічні розрахунки

ВОДОПОСТАЧАННЯ, НАСОСНА СТАНЦІЯ, СИСТЕМА, ВИТРАТА, ПОДАЧА, МЕРЕЖА, ВОДОВІД, НАПІР, БЕЗПЕКА, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ЕКОНОМІКА, СОБІВАРТІСТЬ

Зміст

Вступ

1.Загальна частина : « Характеристика міста та обґрунтування принципової схеми систем водопостачання»

1.1 Характеристика забудови міста та визначення розрахункової кількості населення

1.2 Загальна характеристика системи розподілу води та її основних елементів

2. Спеціальна частина : « Розробка схеми розподілу води, розрахунок та конструкція основних елементів»

2.1 Визначення розрахункового добового водоспоживання міста

2.2 Режим водоспоживання міста

2.3 Трасування водопровідної мережі та її конструктивні особливості

2.4 Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі населеного пункту

2.4.1 Особливості характерних режимів роботи мережі

2.4.2 Визначення питомих, шляхових, вузлових витрат

2.4.3 Початковий потокорозподіл і вихідні розрахункові схеми мережі

2.4.4 Гідравлічна ув'язка водопровідної мережі на ЕОМ

2.4.5 Визначення п'єзометричних позначок і вільних напорів у вузлах мережі

2.5 Визначення питомих, шляхових, вузлових витрат для другого варіанту

2.5.1 Початковий потокорозподіл і вихідні розрахункові схеми мережі

2.5.2 Гідравлічна ув'язка водопровідної мережі на ЕОМ

2.5.3 Визначення п'єзометричних позначок і вільних напорів у вузлах мережі

2.6 Визначення питомих, шляхових, вузлових витрат для третього варіанту

2.6.1 Початковий потокорозподіл і вихідні розрахункові схеми мережі

2.6.2 Гідравлічна ув'язка водопровідної мережі на ЕОМ

2.6.3 Визначення п'єзометричних позначок і вільних напорів у вузлах мережі

2.7. Визначення параметрів насосної станції другого підйому

2.7.1. Визначення діаметрів всмоктувальних і напірних трубопроводів

для першог оваріанту

2.7.2 Визначення параметрів насосної станції другого підйому для варіанта 1

2.7.2.1 Визначення розрахункового напору насосів

2.7.2.2 Аналіз роботи насосів й уточнення їхніх робочих характеристик

2.7.3 Визначення параметрів насосної станції другого підйому для варіанта 2

2.7.3.1 Визначення розрахункового напору насосів

2.7.3.2 Аналіз роботи насосів й уточнення їхніх робочих характеристик

2.7.4 Визначення параметрів насосної станції другого підйому для варіанта 3

2.7.4.1 Визначення розрахункового напору насосів

2.7.4.2 Аналіз роботи насосів й уточнення їхніх робочих характеристик

2.8 Визначення позначок осі насосів та підлоги насосної станції

2.9 Вибір запірно- запобіжної арматури та вимірювальних приладів

2.9.1 Вибір запірно- запобіжної арматури та вимірювальних приладів для першого та третього варіантів

2.9.1.1 Складання плану машинного залу насосної станції

2.9.1.2 Визначення висоти машиного залу та підбір вантажопідйомногообладнання

2.9.2 Вибір запірно- запобіжної арматури та вимірювальних приладів для другого варіанту

2.9.2.1Складання плану машинного залу насосної станції

2.9.2.2 Визначення висоти машиного залу та підбір вантажопідйомного обладнання

3. Автоматизація роботи насосної станції

3.1 Аналіз технологічного процесу з позиції керування

3.2Розробка функціональної схеми автоматизації

4.Охорона праці

4.1 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів на водопровідній насосній станції

4.2 Розташування ВНС

4.3 Забезпечення освітленості риміщень іробочих місць

4.4 Вентиляція й опалення

4.5 Шум та вібрація

4.6 Індивідуальний захист

5. Організації і планування роботи водопровідного господарства

5.1 Планування структури і організація керування системою водопостачання

5.2. Планування виробничих зв'язків насосної станції другого підйому

5.3 Планування організації виробничого процессу

5.4 Планування чисельності працівників

5.4.1 Планування чисельності основних та допоміжних робочих

5.4.2 Планування чисельності керівного складу

5.5 Планування фонду оплати праці

5.5.1 Планування фонду оплати праці робочих

5.5.2 Розрахунок фонду заробітної плати спеціалістів та керівного складу

5.6. Витрати на основну і додаткову заробітну плату

5.7 Витрати на відрахування на соціальне страхування

6. Техніко-економічне обґрунтування вибору варіанту проектних рішень

6.1 Будівельна вартість водоводу

6.2 Витрати на трубопровід (капітальні затрати)

6.3 Витрати на насосну станцію другого підйому

6.4 Витрати на насоси

6.5 Витрати на енергію на технологічні витрати

6.5.1 Витрати на енергію по першому та третьому варіантах

6.5.2 Витрати на енергію по другому варіанту

6.6 Витрати на амортизацію

6.7 Визначення приведених затрат

7.Висновок

Перелік посилань

Додатки

Вступ

Водопостачання- комплекс інженерних споруджень призначених для забору води із джерела, її очищення, зберігання, створення необхідного напору, транспортування до місця споживання й розподілу води між споживачами.

Забезпечення населення чистою водою має велике значення, тому що оберігає людей від різних епідемічних захворювань, які передаються через воду.

Безперебійну подачу води до споживачів забезпечують централізовані водопровідні системи, частиною яких є водогінні мережі. Надання достатньої кількості води в населений пункт дозволяє підняти загальний рівень його благоустрою.

Неухильне зростання водоспоживання внаслідок розвитку промисловості, поліпшення благоустрою міст і сіл вимагає вирішення все гостріших проблем будування спеціальних споруд, поліпшення якості, подавання і розподілу води, охорони навколишнього середовища та раціонального використання водних ресурсів. Це можливо у разі системного підходу до розв'язання питань комплексного використання води з урахуванням інтересів усіх її споживачів, а також за умови підвищення інтенсивності роботи діючих та будівництва нових систем водопостачання.

Система водопостачання міста являється частиною інфраструктури сучасного міста і повинна в процесі роботи задовольняти вимогам надійності та економічності.

Одним із рішень по зниженню витрат систем водопостачання е техніко -економічний аналіз мережі міста.

1.Загальна частина: «Характеристика міста та обґрунтування принципової схеми систем водопостачання »

1.1 Характеристика забудови міста та визначення розрахункової кількості населення

Населений пункт загальною площею 581,5га по щільності населення і характеру забудови поділений на три райони:

перший район має дев'ятиповерхову забудову загальною площею 70,5 га; та обладнаний внутрішнім водопроводом та каналізацією, ваннами з місцевими водонагрівачами; щільність населення 440 чол/га;

другий район має восьмиповерхову забудову загальною площею 95га; обладнаний внутрішнім водопроводом, каналізацією; щільність населення 420 чол/га;

третій район має шостиповерхову забудову загальною площею 146га; ступінь благоустрою з централізованим гарячим водопостачанням 370чол/га.

На території розташовані два промислових підприємства, які використовують воду з міського водопроводу.

Таблиця 1.Характеристика промислових підприємств

підпр

Кількість

працюючих

по змінах

Кількість

працюючих в гар. цехах, %

Характер-

ристика технол.

процесу

Витрати води на промислові потреби, м3/доб

Об'єм найбільшої будівлі, тис.м3

Ступінь вогнестій-кості конструкції

п/п 1

1800

50%

Iа, II в

8000

40

II кат Д

1400

1200

п/п 2

600

20%

Iа, Iб

4000

15

I кат Г

600

Кількість населення в кожному районі визначається за формулою:

Ni =Pi * Fi , (1.1)

де Pi -щільність населення, чол/га

Fi - площа району міста, га.

NI =440*70,5=31020 чол.

NII =420*95=39900 чол.

NIII =370*146=54020 чол.

Разом : 124940 чол.

1.2 Загальна характеристика системи розподілу води та її основних елементів

Враховуючи, що територія міста невелика, рельєф місцевості спокійний і потрібні напори для різних водо споживачів і районів міста відрізняються незначно, прийнята однозонна схема водопостачання.

Для забезпечення більшої надійності розподілу води серед населення прийнята кільцева водопровідна мережа.

В.б

Рисунок 1. Принципова схема водопостачання міста

1- насосна станція другого підйому; 2- водопровідна мережа міста;

3- водонапірна башта.

Водонапірна башта розміщується в найбільш віддаленому місці насосної станції другого підйому та за генпланом міста в найбільш високо розташованому місці. Розрахунковою схемою водопостачання є схема двобічного живлення мережі з контррезервуаром ( башта в кінці мережі).

Загальні витрати води на місто складає 61516,09 м3. Запроектована насосна станція другого підйому продуктивністю призначена за ступінчастим графіком погодинного водоспоживання міста з врахуванням максимального наближення режиму роботи насосної станції до режиму водоспоживання. За схемою з контррезервуаром насоси подають води більше, ніж її споживається в мережі , лишки води надходять у башту , а в години коли насоси подають менше води , ніж її споживається в мережі, недостача води надходить у мережу з башти.

2. Спеціальна частина: «Розробка схеми розподілу води, розрахунок та конструкція основних елементів»

2.1 Визначення розрахункового добового водоспоживання міста

Визначаються наступні витрати води для міста і промислового підприємства:

- на господарсько-питні потреби міста та пожежогасіння;

- на полив вулиць и зелених насаджень;

- на господарсько-питні потреби, технологічні потреби і на прийняття душу на двох промислових підприємствах;

Витрата води на господарсько-питні потреби, полив вулиць і зелених насаджень визначають окремо для кожного району.

Середньодобова витрата води для кожного району, м3/доб.:

Qсут.і = Ni*qi/1000,(2.1)

де qi - питоме водоспоживання на 1-го мешканця, л/доб. ,приймається по [1] в залежності від благоустрою району.

q1 = 230 л/доб,

q2 = 160 л/доб,

q3 = 350 л/доб.

Ni-розрахункова кількість мешканців і-го району, чол. Оскільки витрата господарського - питної води не є постійною і змінюється впродовж року, при проектуванні необхідно визначити розрахункові витрати води для окремих районів в добу найбільшого і найменшого водоспоживання:

де Ксут.макс.і, Ксут.мін..і - відповідно максимальний і мінімальний коефіцієнти добової нерівномірності водоспоживання відповідного району міста згідно [1] приймаємо для всіх районів (kcут.макс. =1,2. Ксут.мін. = 0,9)

Розрахунок по визначенню добових витрат зведений у табл.2.2.

Таблиця 2.2- Добові витрати води на господарсько-питні потреби міста

Добова витрата на поливку вулиць і зелених насаджень визначається по [1], по витраті води з розрахунку на 1-ого мешканця, який приймаємо л/доб.люд. Із загальної витрати води на поливку 40% використовують двірники, 60% - поливальні машини. Розрахунок водоспоживання на поливку вулиць і зелених насаджень зводиться в табл. 2.3

Таблиця 2.3 - Добові витрати води на поливку вулиць та зелених насаджень

Витрата води на промислових підприємствах складається з витрат на господарсько-питні потреби робітників, прийняття душу й виробничі потреби підприємства. Витрата води на господарсько-питні потреби робітників, зайнятих на підприємстві, визначають для кожної зміни, виходячи з кількості працюючої й питомої витрати на один працівника.

На першому підприємстві в гарячих цехах працює 50%робітників, а 50% у холодних.На другому підприємстві в гарячих цехах працює 20%,а холодних-80% робітників. Розрахунки по визначенню витрат на господарсько-питні потреби робітників, зайнятих на підприємстві, представлені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 - Добові витрати на господарсько-питні потреби робітників

Витрата води на користування душем на промисловому підприємстві визначається за формулою:

Q=0,5*Ni/ni,(2.4)

де 0,5 - годинна витрата води на 1-ну душову сітку, м3; згідно [2]

Ni - кількість робітників в цехах з і-тою санітарною характеристикою виробничого процесу;

ni - розрахункова кількість людей на 1-ну душову сітку для і-той санітарною характеристикою виробничого процесу;

Розрахунки по визначенню витрат води на використання душу на промпідприємствах представлені в табл.2. 5

Таблиця 2.5 - Витрата води на користування душем на промислових пыдприэмствах

Витрати води на виробничі потреби на першому підприємстві Q I = 8000 м3/доб на другому підприємстві Q II= 4000 м3/доб.

Розрахункова витрата на пожежогасіння і кількість одночасних пожеж для житлової забудови прийнято за [1, табл.5] : 35 л/с на одну зовнішню пожежу і 5 л/с на одну внутрішню пожежу при 2-х одночасних пожежах в місті. Розрахункова витрата на пожежогасіння промислових підприємств прийнята15 л/с, що відповідає I, II ступені вогнестійкості споруди промислового підприємства при пожежній небезпечності виробництва на ньому відповідаючих категорії А,Б.

Розрахункова витрата води на пожежогасіння в місті :

Q пож. =2*(40+5)+0,5*15=97,5 л/с. (2.5)

При розрахунковій тривалості гасіння пожежі, яка дорівнює 3 години, об'єм води на потреби пожежогасіння:

W п = 3*3600* Q пож. /1000, (2.6)

W п = 3*3600* 97,5. /1000=1053 м3.

2.2 Режим водоспоживання міста

Для визначення режиму водоспоживання води на господарсько-питні потреби кожного району міста визначаємо максимальний коефіцієнт годинної нерівномірності:

, (2.7)

де max - коефіцієнт, який враховує ступінь благоустрою будівель,режим роботи підприємств та інші місцеві умови. приймається за [1]

max = 1,2 max 1 = 1,3 max 2 =1,4

max - коефіцієнт, який враховує чисельність населення в районі приймається за [1]

max= 1,184max 1 = 1,175 max 2 =1,151

Розрахунки представлені в табл. 2.6.

Таблиця 2.6 - Розрахунок коефіцієнтів нерівномірності.

Район

aimax

bimax

Kimax.

I

1,2

1,184

1,65

II

1,3

1,175

1,4

III

1,4

1,151

1,5

Режим витрати води на полив - рівномірний протягом годин доби, при цьому полив силами двірників планується протягом 4 годин зранку і ввечері, а полив машинами - протягом двох змін - 16 годин. Годинна витрата води на полив визначається за формулою:

Qг.пол.=Qдоб.пол.пол (2.8)

де Qдоб.пол - витрата води на полив (силами двірників або машинами), год;

Тпол - тривалість поливу, год.

Для господарсько-питного водоспоживання на виробництві коефіцієнти годинної нерівномірності приймається: для гарячих цехах - 2,5, для холодних - 3.

Вода на використання душу витрачається в необхідній кількості по закінченню відповідної зміни.

Режим витрати води на виробничі потреби приймається рівномірнім на час роботи підприємства.

Всі розрахунки зводяться в табл.2.7.

2.3 Трасування водопровідної мережі та її конструктивні особливості

Для даного дипломного проекту обирається однозонна система водопостачання з баштою наприкінці мережі. Також для того щоб зробити техніко-економічний аналіз схеми подачі та розподілу води, одночасно дається три оптимальних варіанти із різним трасуванням водопровідної мережі, та різними завантаженнями ділянок ( В1, В3, В2)

Вода від насосної станції другого підйому подається до водопровідної мережі двома водоводами довжиною 2800 м. До магістральної мережі водоводи примикають в точці 1. Територія населенного пункту трасується у вигляді 13 кілець для першого та другого варіантів, та 14 кілець для третього варіанту. Водопостачання жилих кварталів населенного пункту здійснюється за допомогою розподільчої мережі, що складається з ліній, які прокладено по всіх вулицях і проїздах. При такому трасуванні сумарна довжина магістрвльної мережі міста варіант 1, 2 - 21580м, варіант 3-21940м. На території міста знаходяться два промислових підприємства , які забезпечуються водою від вузлових точок мережі : ПП № 1 від вузла 1, ПП № 2 від вузла 28. Максимальний транзит води в башту (контррезервуар) приходиться на години роботи 20-21. В цей період насоси подають 897,11 л/с з котрих313,59 л/с поступає в башту. В системах з контррезервуаром рух води по ділянках мережі залежить від співвідношення напорів і подач води, забезпечувані насосами та подачею баштою при спільній їхній роботі.

2.4 Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі населеного пункту

2.4.1 Особливості характерних режимів роботи мережі

Залежно від рельєфу місцевості й обраної схеми визначаємо розташування в мережі водонапірної башти. З огляду на, що висота напірної башти повинна бути мінімальної, її необхідно розташовувати на найвищій точці місцевості. Ця точка перебуває в кінці мережі, тому вибираємо схему з вежею наприкінці мережі.

1) режим максимального водоспоживання;

2) перевірочний розрахунок - режим пожежогасіння при максимальному водоспоживанні;

3) Для схеми з контр резервуаром використовується розрахунки режиму транзит, котрий відбувається з 20-21 години.

2.4.2 Визначення питомих, шляхових, вузлових витрат.

Питомі й шляхові витрати визначаємо для випадку максимального водоспоживання табл. 3.1,3.2 та випадку транзит табл. 3.3, 3.4. Вузлові - для кожного з намічених режимів роботи водогінної мережі. Максимальний годинний відбір води припадає на годину 16-17, коли з мережі забирається 3875,11м3 . Максимальний транзит води припадає на годину 20-21, коли з мережі забирається 2100,69м3 .

Питома витрата й - того району при максимальному водоспоживанні:

qуд = (Qi - ) , (2.9)

де Qi - повна витрата води, що відбирається з мережі при максимальному водоспоживанні, л/с

- сумарна зосереджена витрата в і - тім районі, л/с

- загальна розрахункова довжина магістральних ліній, м.

Шляхові витрати ділянок:

Qпут = qуді * ln, (2.10)

де ln - розрахункова довга розглянутої ділянки, м. Вузлові витрати для випадку максимального водоспоживання:

Qузі = 0,5( )уз (2.11)

де ( )уз - сума шляхових витрат ділянок, які примикають до і - того вузла.

Таблиця 2.7 - Сумарне водоспоживання міста.

2.4.3 Початковий потокорозподіл і вихідні розрахункові схеми мережі.

Витрату води у вузлі сходу розподіляється по ділянках водопровідної мережі, які сходяться у вузлі, додержуючись умови:

,(2.12)

де - сума витрат води на ділянках, які примикають до відповідного вузла; - відбір води із відповідного вузла. За розрахункові витрати, згідно з якими визначаємо діаметр окремих ділянок, в системі з водонапірною баштою в початковій точці приймаємо розрахункові витрати цих ділянок для випадку максимального водорозбору. Попередній потокорозподіл виконується на схемі мережі на рис. 3.1 для режиму максимального водорозбору, на рис. 3.2 для режиму пожежі в годину максимального водо розбору і на рис. 3.3 для режиму транзиту.

2.4.4 Гідравлічна ув'язка водопровідної мережі на ЕОМ

Гідравлічну ув'язку водопровідної мережі виконуємо для визначення реального потокорозділу по лініях мережі при вже вибраних діаметрах труб. З рівняння закону Кирхгофа:

=0, (2.13)

де - втрати напору в лініях, які створюють кільце.

Ув'язка проводимо за допомогою програми GIDRAST. Результати ув'язки заносяться до табл.3.5, табл. 3.6. та табл. 3.7 Дійсний потокорозподіл приводиться на схемі мережі на рис. 3.4 для режиму максимального водорозбору і на рис. 3.5 для режиму пожежі в годину максимального водорозбору, на рис. 3.6 для режиму транзиту.

2.4.5 Визначення п'єзометричних позначок і вільних напорів у вузлах мережі

Визначення розрахункових позначок починаємо з визначення місця знаходження невигідної точки мережі, тобто точки, яка в місці підключення водоводів до мережі вимагає найбільшої п'єзометричної позначки.

Потрібні п'єзометричні позначки в вузлах мережі:

Пі = Нс тр і + z і ,(2.14)

де Нс тр і - потрібний вільний напір в вузлі, м;

z і - абсолютна позначка і-го вузлу, м.

Нс тр і = 6+4n, (2.15)

де n - кількість поверхів в спорудах розглядає мого району.

Для режиму максимального водоразбора невигідна точка є вузол 28.

Для режиму пожежі в годину максимального водоразбора невигідна точка є вузол 28.

Для випадку максимального транзиту невигідною точкою є водонапірна башта.

Розрахунок приводиться на розрахунковій схемі. на рис. 3.7 та рис. 3.8, 3.9.

2.5 Визначення питомих, шляхових, вузлових витрат для другого варіанту

Питомі й шляхові витрати визначаємо для випадку максимального водоспоживання табл. 4.1,4.2 та випадку транзит табл. 4.3, 4.4. Вузлові - для кожного з намічених режимів роботи водогінної мережі. Максимальний годинний відбір води припадає на годину 16-17, коли з мережі забирається 3875,11м3 . Максимальний транзит води припадає на годину 20-21, коли з мережі забирається 2100,69м3.

Питома витрата й - того району при максимальному водоспоживанні згідно (2.9)

Шляхові витрати ділянок згідно (2.10)

Вузлові витрати для випадку максимального водоспоживання за (2.11)

2.5.1 Початковий потокорозподіл і вихідні розрахункові схеми мережі

Витрату води у вузлі сходу розподіляється по ділянках водопровідної мережі, які сходяться у вузлі, додержуючись умови за (2.12)

За розрахункові витрати, згідно з якими визначаємо діаметр окремих ділянок, в системі з водонапірною баштою в початковій точці приймаємо розрахункові витрати цих ділянок для випадку максимального водорозбору.

Попередній потокорозподіл виконується на схемі мережі на рис. 4.1 для режиму максимального водорозбору, на рис. 4.2 для режиму пожежі в годину максимального водо розбору і на рис. 4.3 для режиму транзиту.

2.5.2 Гідравлічна ув'язка водопровідної мережі на ЕОМ

Гідравлічну ув'язку водопровідної мережі виконуємо для визначення реального потокорозділу по лініях мережі при вже вибраних діаметрах труб. За (2.13) Ув'язка проводимо за допомогою програми GIDRAST. Результати ув'язки заносяться до табл.4.5, табл. 4.6. та табл. 4.7 Дійсний потокорозподіл приводиться на схемі мережі на рис. 4.4 для режиму максимального водорозбору і на рис. 4.5 для режиму пожежі в годину максимального водорозбору, на рис. 4.6 для режиму транзиту.

Таблиця 3.1 Визначення шляхових витрат

Таблиця 3.2. Визначення вузлових витрат

Таблиця 3.3. Визначення путьових витрат

Таблиця 3.4. Визначення вузлових витрат

№ узла

№участков

СумQпут уз л/с

макс водоразб Qузл

1

1--2

 

6,20

1--6

12,390

2

2--1

 

12,15

2--3

 

2--5

24,290

3

3--2

 

5,96

3--4

11,910

4

4--3

 

10,82

4--5

 

4--12

21,640

5

5--6

 

22,51

5--4

 

5--11

 

5--2

45,010

6

6--5

 

17,11

6--9

 

6--1

 

6--7

34,220

7

7--8

 

5,42

7--6

10,840

8

8--9

 

14,76

8--7

 

8--19

29,510

9

9--8

 

22,76

9--6

 

9--10

 

9--18

45,520

10

10--9

 

14,76

10--16

 

10--11

29,510

11

11--5

 

13,51

11--10

 

11--12

27,020

12

12--11

 

9,89

12--4

 

12--14

19,780

13

13--14

 

8,52

13--24

17,030

14

14--15

 

8,51

14--12

 

14--13

17,010

№ узла

№участков

СумQпут уз л/с

макс водоразб Qузл

15

15--16

 

23,08

15--14

 

16

15--23

46,160

15,28

16--15

 

16--17

 

17

16--10

30,550

21,61

17--16

 

18

17--18

 

38,30

17--22

43,220

18--17

 

19

18--9

 

23,37

18--21

 

18--19

76,600

19--8

 

20

19--18

 

14,13

19--20

46,730

20--19

 

20--21

28,250

21

21--18

 

24,93

21--20

 

22

 

21--28

49,850

28,39

22--17

 

22--23

 

 

23

 

 

22--27

56,780

26,62

23--15

 

23--22

 

23--25

53,240

24

 

25

24--13

 

9,55

8,21

24--25

19,090

25--23

 

 

 

26

25--24

 

8,52

25--26

16,410

26--25

 

 

27

 

26--27

17,040

17,58

27--22

 

27--26

 

 

28

27--28

35,160

9,47

28--21

 

Всього

883,7

441,85

Таблиця 3.5 - Результати ув'язки для режиму максимального водорозбору.

e= .01000 nk= 13 ny= 40

исходные данные

ny ly qdt m ny ly qdt m ny ly qdt m

1 430.00 301.19 600.00 c 2 600.00 443.05 700.00 c 3 610.00 125.35 400.00 c

4 370.00 156.42 450.00 c 5 620.00 146.90 450.00 c 6 400.00 36.78 300.00 c

7 500.00 45.58 300.00 c 8 400.00 279.67 600.00 c 9 470.00 90.38 350.00 c

10 400.00 149.50 350.00 c 11 390.00 30.56 250.00 c 12 400.00 160.25 500.00 c

13 410.00 14.35 100.00 c 14 360.00 139.03 400.00 c 15 840.00 153.27 450.00 c

16 160.00 46.38 200.00 c 17 520.00 5.65 200.00 c 18 970.00 180.95 500.00 c

19 1230.00 11.91 300.00 c 20 540.00 126.30 400.00 c 21 650.00 8.90 200.00 c

22 1000.00 33.96 450.00 c 23 260.00 123.09 350.00 c 24 940.00 106.32 350.00 c

25 230.00 28.24 350.00 c 26 250.00 90.52 350.00 c 27 940.00 98.43 400.00 c

28 350.00 56.04 300.00 c 29 120.00 51.58 200.00 c 30 940.00 34.14 250.00 c

31 250.00 38.15 200.00 c 32 330.00 8.63 200.00 c 33 220.00 63.57 300.00 c

34 500.00 19.75 100.00 c 35 330.00 28.34 200.00 c 36 800.00 16.16 150.00 c

37 720.00 8.64 150.00 c 38 380.00 35.57 150.00 c 39 720.00 120.53 450.00 c

40 1030.00 30.00 350.00 c 41 .00 .00 .00 42 .00 .00 .00

результаты расчета

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 600.00 : 430.00 : 291.09 : 1.03 :.97 :

: 2 : 2- 0 : 700.00 : 600.00 : 453.15 : 1.18 : 1.42 :

: 3 : 1- 2 : 400.00 : 610.00 : 111.40 :.89 : 1.77 :

: 4 : 0- 1 : 450.00 : 370.00 : 160.26 : 1.01 : 1.17 :

: 5 : 0- 1 : 450.00 : 620.00 : 150.74 :.95 : 1.74 :

: 6 : 5- 0 : 300.00 : 400.00 : 39.13 :.55 :.71 :

: 7 : 5- 0 : 300.00 : 500.00 : 47.93 :.68 : 1.29 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 301.65 : 1.07 :.97 :

: 9 : 2- 4 : 350.00 : 470.00 : 76.16 :.79 : 1.31 :

: 10 : 3- 4 : 350.00 : 400.00 : 120.44 : 1.25 : 2.63 :

: 11 : 1- 3 : 250.00 : 390.00 : 31.45 :.64 : 1.15 :

: 12 : 0- 3 : 500.00 : 400.00 : 164.98 :.84 :.79 :

: 13 : 6- 3 : 100.00 : 410.00 : 1.89 :.24 :.69 :

: 14 : 6- 4 : 400.00 : 360.00 : 97.52 :.78 :.82 :

: 15 : 6- 7 : 450.00 : 840.00 : 117.32 :.74 : 1.49 :

: 16 : 4- 7 : 200.00 : 160.00 : 51.94 : 1.65 : 3.79 :

: 17 : 8- 5 : 200.00 : 520.00 : 13.80 :.44 : 1.03 :

: 18 : 7- 8 : 500.00 : 970.00 : 189.22 :.96 : 2.45 :

: 19 : 8- 0 : 300.00 : 1230.00 : 22.41 :.32 :.80 :

: 20 : 0- 6 : 400.00 : 540.00 : 143.49 : 1.14 : 2.51 :

: 21 : 9- 8 : 200.00 : 650.00 : -9.21 :.29 :.62 :

: 22 : 9-10 : 450.00 : 1000.00 : 38.17 :.24 :.23 :

: 23 : 7-10 : 350.00 : 260.00 : 153.68 : 1.60 : 2.78 :

: 24 : 11-10 : 350.00 : 940.00 : 90.65 :.94 : 3.63 :

: 25 : 11- 7 : 350.00 : 230.00 : -18.01 :.19 :.05 :

: 26 : 6-11 : 350.00 : 250.00 : 100.82 : 1.05 : 1.18 :

: 27 : 12-11 : 400.00 : 940.00 : 119.29 :.95 : 3.09 :

: 28 : 12- 6 : 300.00 : 350.00 : 66.60 :.94 : 1.65 :

: 29 : 0-12 : 200.00 : 120.00 : 58.20 : 1.85 : 3.57 :

: 30 : 0-12 : 250.00 : 940.00 : 40.76 :.83 : 4.45 :

: 31 : 12- 0 : 200.00 : 250.00 : 31.53 : 1.00 : 2.25 :

: 32 : 0-13 : 200.00 : 330.00 : 18.06 :.58 : 1.06 :

: 33 : 12-13 : 300.00 : 220.00 : 66.38 :.94 : 1.03 :

: 34 : 11-13 : 100.00 : 500.00 : 1.70 :.22 :.69 :

: 35 : 13-10 : 200.00 : 330.00 : 30.73 :.98 : 2.83 :

: 36 : 10- 0 : 150.00 : 800.00 : 4.34 :.25 :.82 :

: 37 : 13- 0 : 150.00 : 720.00 : -.79 :.04 :.04 :

: 38 : 10- 0 : 150.00 : 380.00 : 23.75 : 1.34 : 8.65 :

: 39 : 9- 0 : 450.00 : 720.00 : 112.92 :.71 : 1.19 :

: 40 : 0- 9 : 350.00 : 1030.00 : 37.61 :.39 :.80 :

Таблиця 3.6 - Результати ув'язки для режиму пожежегасіння в годину максимального водорозбору

e= .01000 nk= 13 ny= 40

исходные данные

ny ly qdt m ny ly qdt m ny ly qdt m

1 430.00 405.60 600.00 c 2 600.00 615.45 700.00 c 3 610.00 156.42 400.00 c

4 370.00 229.76 450.00 c 5 620.00 220.24 450.00 c 6 400.00 53.53 300.00 c

7 500.00 62.33 300.00 c 8 400.00 415.63 600.00 c 9 470.00 110.07 350.00 c

10 400.00 153.61 350.00 c 11 390.00 77.21 250.00 c 12 400.00 280.24 500.00 c

13 410.00 84.75 100.00 c 14 360.00 213.54 400.00 c 15 840.00 236.74 450.00 c

16 160.00 55.34 200.00 c 17 520.00 10.85 200.00 c 18 970.00 302.75 500.00 c

19 1230.00 33.86 300.00 c 20 540.00 175.89 400.00 c 21 650.00 28.81 200.00 c

22 1000.00 155.55 450.00 c 23 260.00 35.47 350.00 c 24 940.00 76.61 350.00 c

25 230.00 86.16 350.00 c 26 250.00 116.12 350.00 c 27 940.00 167.79 400.00 c

28 350.00 99.86 300.00 c 29 120.00 57.35 200.00 c 30 940.00 39.91 250.00 c

31 250.00 39.88 200.00 c 32 330.00 31.14 200.00 c 33 220.00 87.81 300.00 c

34 500.00 25.37 100.00 c 35 330.00 43.75 200.00 c 36 800.00 23.24 150.00 c

37 720.00 31.13 150.00 c 38 380.00 42.65 150.00 c 39 720.00 61.90 450.00 c

40 1030.00 11.89 350.00 c 41 .00 .00 .00 42 .00 .00 .00

результаты расчета

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 600.00 : 430.00 : 367.20 : 1.30 : 1.51 :

: 2 : 2- 0 : 700.00 : 600.00 : 653.85 : 1.70 : 2.95 :

: 3 : 1- 2 : 400.00 : 610.00 : 148.03 : 1.18 : 3.00 :

: 4 : 0- 1 : 450.00 : 370.00 : 199.74 : 1.26 : 1.76 :

: 5 : 0- 1 : 450.00 : 620.00 : 190.22 : 1.20 : 2.69 :

: 6 : 5- 0 : 300.00 : 400.00 : 70.42 : 1.00 : 2.09 :

: 7 : 5- 0 : 300.00 : 500.00 : 79.22 : 1.12 : 3.26 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 463.60 : 1.64 : 2.24 :

: 9 : 2- 4 : 350.00 : 470.00 : 83.61 :.87 : 1.56 :

: 10 : 3- 4 : 350.00 : 400.00 : 160.15 : 1.66 : 4.64 :

: 11 : 1- 3 : 250.00 : 390.00 : 35.83 :.73 : 1.45 :

: 12 : 0- 3 : 500.00 : 400.00 : 208.84 : 1.06 : 1.22 :

: 13 : 6- 3 : 100.00 : 410.00 : 3.43 :.44 : 1.98 :

: 14 : 6- 4 : 400.00 : 360.00 : 138.76 : 1.10 : 1.57 :

: 15 : 6- 7 : 450.00 : 840.00 : 169.38 : 1.06 : 2.94 :

: 16 : 4- 7 : 200.00 : 160.00 : 62.75 : 2.00 : 5.54 :

: 17 : 8- 5 : 200.00 : 520.00 : 25.33 :.81 : 3.11 :

: 18 : 7- 8 : 500.00 : 970.00 : 328.83 : 1.67 : 7.17 :

: 19 : 8- 0 : 300.00 : 1230.00 : 65.22 :.92 : 5.58 :

: 20 : 0- 6 : 400.00 : 540.00 : 185.81 : 1.48 : 4.16 :

: 21 : 9- 8 : 200.00 : 650.00 : 15.15 :.48 : 1.52 :

: 22 : 10- 9 : 450.00 : 1000.00 : 119.23 :.75 : 1.82 :

: 23 : 7-10 : 350.00 : 260.00 : 111.53 : 1.16 : 1.48 :

: 24 : 11-10 : 350.00 : 940.00 : 103.63 : 1.08 : 4.65 :

: 25 : 11- 7 : 350.00 : 230.00 : 37.12 :.39 :.17 :

: 26 : 6-11 : 350.00 : 250.00 : 97.80 : 1.02 : 1.11 :

: 27 : 12-11 : 400.00 : 940.00 : 147.69 : 1.18 : 4.60 :

: 28 : 12- 6 : 300.00 : 350.00 : 98.08 : 1.39 : 3.45 :

: 29 : 0-12 : 200.00 : 120.00 : 69.04 : 2.20 : 5.03 :

: 30 : 0-12 : 250.00 : 940.00 : 51.60 : 1.05 : 6.89 :

: 31 : 12- 0 : 200.00 : 250.00 : 28.19 :.90 : 1.82 :

: 32 : 0-13 : 200.00 : 330.00 : 50.06 : 1.59 : 7.27 :

: 33 : 12-13 : 300.00 : 220.00 : 95.04 : 1.34 : 2.04 :

: 34 : 13-11 : 100.00 : 500.00 : -1.96 :.25 :.89 :

: 35 : 13-10 : 200.00 : 330.00 : 43.44 : 1.38 : 5.47 :

: 36 : 10- 0 : 150.00 : 800.00 : 4.63 :.26 :.91 :

: 37 : 13- 0 : 150.00 : 720.00 : 12.21 :.69 : 4.72 :

: 38 : 10- 0 : 150.00 : 380.00 : 24.04 : 1.36 : 8.86 :

: 39 : 0- 9 : 450.00 : 720.00 : 44.20 :.28 :.22 :

: 40 : 9- 0 : 350.00 : 1030.00 : 29.59 :.31 :.52 :

Таблиця 3.7- Результати ув'язки для транзиту

e= .01000 nk= 13 ny= 40

исходные данные

ny ly qdt m ny ly qdt m ny ly qdt m

1 430.00 311.04 600.00 c 2 600.00 485.31 700.00 c 3 610.00 189.81 400.00 c

4 370.00 109.09 450.00 c 5 620.00 103.13 450.00 c 6 400.00 87.79 300.00 c

7 500.00 93.21 300.00 c 8 400.00 395.38 600.00 c 9 470.00 20.48 350.00 c

10 400.00 113.20 350.00 c 11 390.00 33.61 250.00 c 12 400.00 125.92 500.00 c

13 410.00 22.36 100.00 c 14 360.00 122.05 400.00 c 15 840.00 158.67 450.00 c

16 160.00 51.37 200.00 c 17 520.00 35.27 200.00 c 18 970.00 286.07 500.00 c

19 1230.00 108.31 300.00 c 20 540.00 93.67 400.00 c 21 650.00 35.36 200.00 c

22 1000.00 252.70 450.00 c 23 260.00 40.27 350.00 c 24 940.00 59.72 350.00 c

25 230.00 121.61 350.00 c 26 250.00 21.78 350.00 c 27 940.00 47.02 400.00 c

28 350.00 48.31 300.00 c 29 120.00 36.85 200.00 c 30 940.00 28.33 250.00 c

31 250.00 28.32 200.00 c 32 330.00 4.26 200.00 c 33 220.00 40.79 300.00 c

34 500.00 20.37 100.00 c 35 330.00 10.69 200.00 c 36 800.00 10.88 150.00 c

37 720.00 4.26 150.00 c 38 380.00 20.35 150.00 c 39 720.00 207.42 450.00 c

40 1030.00 120.30 350.00 c 41 .00 .00 .00 42 .00 .00 .00

результаты расчета

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 600.00 : 430.00 : 262.89 :.93 :.80 :

: 2 : 2- 0 : 700.00 : 600.00 : 533.46 : 1.39 : 1.96 :

: 3 : 1- 2 : 400.00 : 610.00 : 111.36 :.89 : 1.77 :

: 4 : 0- 1 : 450.00 : 370.00 : 139.38 :.88 :.90 :

: 5 : 0- 1 : 450.00 : 620.00 : 133.42 :.84 : 1.39 :

: 6 : 5- 0 : 300.00 : 400.00 : 72.66 : 1.03 : 2.22 :

: 7 : 5- 0 : 300.00 : 500.00 : 78.08 : 1.10 : 3.17 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 388.21 : 1.37 : 1.57 :

: 9 : 4- 2 : 350.00 : 470.00 : -49.97 :.52 :.61 :

: 10 : 3- 4 : 350.00 : 400.00 : 118.33 : 1.23 : 2.53 :

: 11 : 1- 3 : 250.00 : 390.00 : 20.48 :.42 :.53 :

: 12 : 0- 3 : 500.00 : 400.00 : 143.09 :.73 :.60 :

: 13 : 6- 3 : 100.00 : 410.00 : 2.82 :.36 : 1.39 :

: 14 : 6- 4 : 400.00 : 360.00 : 107.64 :.86 :.98 :

: 15 : 6- 7 : 450.00 : 840.00 : 135.53 :.85 : 1.94 :

: 16 : 4- 7 : 200.00 : 160.00 : 42.64 : 1.36 : 2.56 :

: 17 : 8- 5 : 200.00 : 520.00 : 28.29 :.90 : 3.82 :

: 18 : 7- 8 : 500.00 : 970.00 : 294.62 : 1.50 : 5.75 :

: 19 : 8- 0 : 300.00 : 1230.00 : 86.20 : 1.22 : 9.37 :

: 20 : 0- 6 : 400.00 : 540.00 : 130.37 : 1.04 : 2.10 :

: 21 : 9- 8 : 200.00 : 650.00 : 35.88 : 1.14 : 7.43 :

: 22 : 10- 9 : 450.00 : 1000.00 : 251.79 : 1.58 : 7.57 :

: 23 : 10- 7 : 350.00 : 260.00 : 31.33 :.33 :.15 :

: 24 : 11-10 : 350.00 : 940.00 : 49.38 :.51 : 1.19 :

: 25 : 11- 7 : 350.00 : 230.00 : 102.33 : 1.06 : 1.11 :

: 26 : 6-11 : 350.00 : 250.00 : 17.92 :.19 :.05 :

: 27 : 12-11 : 400.00 : 940.00 : 73.72 :.59 : 1.28 :

: 28 : 12- 6 : 300.00 : 350.00 : 78.87 : 1.12 : 2.26 :

: 29 : 0-12 : 200.00 : 120.00 : 42.99 : 1.37 : 1.95 :

: 30 : 0-12 : 250.00 : 940.00 : 34.47 :.70 : 3.27 :

: 31 : 12- 0 : 200.00 : 250.00 : 22.18 :.71 : 1.17 :

: 32 : 0-13 : 200.00 : 330.00 : 14.67 :.47 :.73 :

: 33 : 12-13 : 300.00 : 220.00 : 45.06 :.64 :.51 :

: 34 : 11-13 : 100.00 : 500.00 : -2.06 :.26 :.97 :

: 35 : 13-10 : 200.00 : 330.00 : 22.78 :.73 : 1.63 :

: 36 : 10- 0 : 150.00 : 800.00 : -11.62 :.66 : 4.79 :

: 37 : 13- 0 : 150.00 : 720.00 : -6.15 :.35 : 1.36 :

: 38 : 10- 0 : 150.00 : 380.00 : -2.15 :.12 :.11 :

: 39 : 0- 9 : 450.00 : 720.00 : 229.01 : 1.44 : 4.51 :

: 40 : 9- 0 : 350.00 : 1030.00 : 98.71 : 1.03 : 4.66 :

Таблиця 4.1 Визначення шляхових витрат

Таблиця 4.3. Визначення путьових витрат

Таблиця 4.4. Визначення вузлових витрат

№ узла

№участков

СумQпут уз л/с

макс водоразб Qузл

1

1--2

6,20

1--6

12,390

2

2--1

12,15

2--3

2--5

24,290

3

3--2

5,96

3--4

11,910

4

4--3

10,82

4--5

4--12

21,640

5

5--6

22,51

5--4

5--11

5--2

45,010

6

6--5

17,11

6--9

6--1

6--7

34,220

7

7--8

5,42

7--6

10,840

8

8--9

14,76

8--7

8--19

29,510

9

9--8

22,76

9--6

9--10

9--18

45,520

10

10--9

14,76

10--16

10--11

29,510

11

11--5

13,51

11--10

11--12

27,020

12

12--11

9,89

12--4

12--14

19,780

13

13--14

8,52

13--24

17,030

14

14--15

8,51

14--12

14--13

17,010

№ узла

№участков

СумQпут уз л/с

макс водоразб Qузл

15

15--16

23,08

15--14

16

15--23

46,160

15,28

16--15

16--17

17

16--10

30,550

21,61

17--16

18

17--18

38,30

17--22

43,220

18--17

19

18--9

23,37

18--21

18--19

76,600

19--8

20

19--18

14,13

19--20

46,730

20--19

20--21

28,250

21

21--18

24,93

21--20

22

21--28

49,850

28,39

22--17

22--23

23

22--27

56,780

26,62

23--15

23--22

23--25

53,240

24

25

24--13

9,55

8,21

24--25

19,090

25--23

26

25--24

8,52

25--26

16,410

26--25

27

26--27

17,040

17,58

27--22

27--26

28

28--21

9,47

28--21

 

Всього

883,7

441,85

Таблиця 4.5 - Результати ув'язки для режиму максимального водорозбору.

e= .01000 nk= 13 ny= 40

исходные данные

ny ly qdt m ny ly qdt m ny ly qdt m

1 430.00 150.17 400.00 c 2 600.00 594.07 900.00 c 3 610.00 70.28 300.00 c

4 370.00 60.47 300.00 c 5 620.00 50.95 300.00 c 6 400.00 71.45 350.00 c

7 500.00 80.25 350.00 c 8 400.00 336.01 600.00 c 9 470.00 150.39 450.00 c

10 400.00 194.62 400.00 c 11 390.00 9.62 400.00 c 12 400.00 24.11 450.00 c

13 410.00 25.37 300.00 c 14 360.00 144.42 450.00 c 15 840.00 212.53 500.00 c

16 160.00 100.25 350.00 c 17 520.00 15.65 150.00 c 18 970.00 173.42 500.00 c

19 1230.00 56.58 300.00 c 20 540.00 29.88 300.00 c 21 650.00 46.12 300.00 c

22 1000.00 17.54 450.00 c 23 260.00 154.16 350.00 c 24 940.00 138.67 400.00 c

25 230.00 29.52 450.00 c 26 250.00 148.55 400.00 c 27 940.00 58.23 250.00 c

28 350.00 42.15 350.00 c 29 120.00 53.33 200.00 c 30 940.00 35.98 200.00 c

31 250.00 36.40 200.00 c 32 330.00 8.63 150.00 c 33 220.00 61.82 300.00 c

34 500.00 58.21 250.00 c 35 330.00 22.23 200.00 c 36 800.00 22.27 200.00 c

37 720.00 8.64 200.00 c 38 380.00 41.68 200.00 c 39 720.00 110.22 400.00 c

40 1030.00 40.31 400.00 c 41 .00 .00 .00 42 .00 .00 .00

результаты расчета

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 400.00 : 430.00 : 108.00 :.86 : 1.18 :

: 2 : 2- 0 : 900.00 : 600.00 : 636.24 : 1.00 :.76 :

: 3 : 1- 2 : 300.00 : 610.00 : 42.87 :.61 : 1.28 :

: 4 : 0- 1 : 300.00 : 370.00 : 45.71 :.65 :.87 :

: 5 : 0- 1 : 300.00 : 620.00 : 36.19 :.51 :.96 :

: 6 : 5- 0 : 350.00 : 400.00 : 55.43 :.58 :.63 :

: 7 : 5- 0 : 350.00 : 500.00 : 64.23 :.67 : 1.02 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 372.16 : 1.32 : 1.44 :

: 9 : 2- 4 : 450.00 : 470.00 : 172.43 : 1.08 : 1.70 :

: 10 : 3- 4 : 400.00 : 400.00 : 104.31 :.83 : 1.03 :

: 11 : 3- 1 : 400.00 : 390.00 : -75.32 :.60 :.55 :

: 12 : 0- 3 : 450.00 : 400.00 : 94.29 :.59 :.47 :

: 13 : 3- 6 : 300.00 : 410.00 :.03 :.00 :.00 :

: 14 : 6- 4 : 450.00 : 360.00 : 79.45 :.50 :.31 :

: 15 : 6- 7 : 500.00 : 840.00 : 195.90 : 1.00 : 2.27 :

: 16 : 4- 7 : 350.00 : 160.00 : 148.59 : 1.54 : 1.60 :

: 17 : 8- 5 : 150.00 : 520.00 : 2.49 :.14 :.20 :

: 18 : 7- 8 : 500.00 : 970.00 : 174.38 :.89 : 2.11 :

: 19 : 8- 0 : 300.00 : 1230.00 : 27.40 :.39 : 1.15 :

: 20 : 0- 6 : 300.00 : 540.00 : 74.72 : 1.06 : 3.15 :

: 21 : 8- 9 : 300.00 : 650.00 : 31.29 :.44 :.77 :

: 22 : 9-10 : 450.00 : 1000.00 : 3.91 :.02 :.00 :

: 23 : 7-10 : 350.00 : 260.00 : 126.67 : 1.32 : 1.89 :

: 24 : 11-10 : 400.00 : 940.00 : 144.07 : 1.15 : 4.40 :

: 25 : 11- 7 : 450.00 : 230.00 : 62.41 :.39 :.13 :

: 26 : 6-11 : 400.00 : 250.00 : 99.03 :.79 :.58 :

: 27 : 12-11 : 250.00 : 940.00 : 56.09 : 1.14 : 8.05 :

: 28 : 6-12 : 350.00 : 350.00 : -5.23 :.05 :.01 :

: 29 : 0-12 : 200.00 : 120.00 : 50.80 : 1.62 : 2.72 :

: 30 : 0-12 : 200.00 : 940.00 : 33.45 : 1.06 : 9.42 :

: 31 : 12- 0 : 200.00 : 250.00 : 38.93 : 1.24 : 3.33 :

: 32 : 0-13 : 150.00 : 330.00 :.59 :.03 :.01 :

: 33 : 12-13 : 300.00 : 220.00 : 56.32 :.80 :.76 :

: 34 : 11-13 : 250.00 : 500.00 : 54.85 : 1.12 : 4.11 :

: 35 : 13-10 : 200.00 : 330.00 : 30.99 :.99 : 2.87 :

: 36 : 10- 0 : 200.00 : 800.00 : 21.55 :.69 : 3.56 :

: 37 : 13- 0 : 200.00 : 720.00 : 16.68 :.53 : 2.01 :

: 38 : 10- 0 : 200.00 : 380.00 : 40.96 : 1.30 : 5.60 :

: 39 : 9- 0 : 400.00 : 720.00 : 95.87 :.76 : 1.58 :

: 40 : 0- 9 : 400.00 : 1030.00 : 54.66 :.43 :.81 :

Таблиця 4.6 - Результати ув'язки для режиму пожежегасіння в годину максимального водорозбору

e= .01000 nk= 13 ny= 40

исходные данные

ny ly qdt m ny ly qdt m ny ly qdt m

1 430.00 203.70 400.00 c 2 600.00 817.36 900.00 c 3 610.00 92.14 300.00 c

4 370.00 92.14 300.00 c 5 620.00 82.62 300.00 c 6 400.00 84.56 350.00 c

7 500.00 93.36 350.00 c 8 400.00 432.56 600.00 c 9 470.00 264.02 450.00 c

10 400.00 150.17 400.00 c 11 390.00 170.32 400.00 c 12 400.00 235.73 450.00 c

13 410.00 103.51 300.00 c 14 360.00 228.86 450.00 c 15 840.00 346.97 500.00 c

16 160.00 150.25 350.00 c 17 520.00 17.73 150.00 c 18 970.00 253.35 500.00 c

19 1230.00 36.31 300.00 c 20 540.00 112.62 300.00 c 21 650.00 36.36 300.00 c

22 1000.00 150.38 450.00 c 23 260.00 16.31 350.00 c 24 940.00 175.02 400.00 c

25 230.00 236.35 450.00 c 26 250.00 76.16 400.00 c 27 940.00 70.35 250.00 c

28 350.00 42.36 350.00 c 29 120.00 51.58 200.00 c 30 940.00 34.14 200.00 c

31 250.00 45.65 200.00 c 32 330.00 31.14 150.00 c 33 220.00 93.59 300.00 c

34 500.00 77.84 250.00 c 35 330.00 38.92 200.00 c 36 800.00 28.07 200.00 c

37 720.00 31.13 200.00 c 38 380.00 47.48 200.00 c 39 720.00 51.90 400.00 c

40 1030.00 21.89 400.00 c 41 .00 .00 .00 42 .00 .00 .00

результаты расчета

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 400.00 : 430.00 : 137.02 : 1.09 : 1.83 :

: 2 : 2- 0 : 900.00 : 600.00 : 884.04 : 1.39 : 1.42 :

: 3 : 1- 2 : 300.00 : 610.00 : 58.20 :.82 : 2.24 :

: 4 : 0- 1 : 300.00 : 370.00 : 59.41 :.84 : 1.41 :

: 5 : 0- 1 : 300.00 : 620.00 : 49.89 :.71 : 1.72 :

: 6 : 5- 0 : 350.00 : 400.00 : 93.51 :.97 : 1.64 :

: 7 : 5- 0 : 350.00 : 500.00 : 102.31 : 1.06 : 2.42 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 537.14 : 1.90 : 3.00 :

: 9 : 2- 4 : 450.00 : 470.00 : 217.17 : 1.37 : 2.65 :

: 10 : 3- 4 : 400.00 : 400.00 : 142.07 : 1.13 : 1.82 :

: 11 : 1- 3 : 400.00 : 390.00 : 97.62 :.78 :.89 :

: 12 : 0- 3 : 450.00 : 400.00 : 130.30 :.82 :.86 :

: 13 : 6- 3 : 300.00 : 410.00 : 11.15 :.16 :.08 :

: 14 : 6- 4 : 450.00 : 360.00 : 128.40 :.81 :.75 :

: 15 : 6- 7 : 500.00 : 840.00 : 271.37 : 1.38 : 4.23 :

: 16 : 4- 7 : 350.00 : 160.00 : 175.11 : 1.82 : 2.22 :

: 17 : 5- 8 : 150.00 : 520.00 : -6.39 :.36 : 1.06 :

: 18 : 7- 8 : 500.00 : 970.00 : 308.95 : 1.57 : 6.33 :

: 19 : 8- 0 : 300.00 : 1230.00 : 69.38 :.98 : 6.26 :

: 20 : 0- 6 : 300.00 : 540.00 : 99.55 : 1.41 : 5.48 :

: 21 : 9- 8 : 300.00 : 650.00 : 36.01 :.51 :.99 :

: 22 : 10- 9 : 450.00 : 1000.00 : 115.36 :.73 : 1.72 :

: 23 : 10- 7 : 350.00 : 260.00 : -74.66 :.78 :.70 :

: 24 : 11-10 : 400.00 : 940.00 : 172.01 : 1.37 : 6.20 :

: 25 : 11- 7 : 450.00 : 230.00 : 142.37 :.90 :.58 :

: 26 : 6-11 : 400.00 : 250.00 : 94.54 :.75 :.54 :

: 27 : 12-11 : 250.00 : 940.00 : 69.25 : 1.41 : 12.14 :

: 28 : 12- 6 : 350.00 : 350.00 : 22.88 :.24 :.11 :

: 29 : 0-12 : 200.00 : 120.00 : 57.98 : 1.85 : 3.55 :

: 30 : 0-12 : 200.00 : 940.00 : 40.54 : 1.29 : 13.58 :

: 31 : 12- 0 : 200.00 : 250.00 : 39.25 : 1.25 : 3.38 :

: 32 : 0-13 : 150.00 : 330.00 : 24.74 : 1.40 : 8.15 :

: 33 : 12-13 : 300.00 : 220.00 : 80.79 : 1.14 : 1.49 :

: 34 : 11-13 : 250.00 : 500.00 : 66.13 : 1.35 : 5.89 :

: 35 : 13-10 : 200.00 : 330.00 : 47.62 : 1.52 : 6.57 :

: 36 : 10- 0 : 200.00 : 800.00 : 25.77 :.82 : 4.94 :

: 37 : 13- 0 : 200.00 : 720.00 : 37.53 : 1.19 : 8.95 :

: 38 : 10- 0 : 200.00 : 380.00 : 45.18 : 1.44 : 6.82 :

: 39 : 0- 9 : 400.00 : 720.00 : 19.18 :.15 :.09 :

: 40 : 9- 0 : 400.00 : 1030.00 : 54.61 :.43 :.81 :

Таблиця 4.7- Результати ув'язки для транзиту

e= .01000 nk= 13 ny= 40

исходные данные

ny ly qdt m ny ly qdt m ny ly qdt m

1 430.00 221.04 400.00 c 2 600.00 575.31 900.00 c 3 610.00 100.03 300.00 c

4 370.00 108.86 300.00 c 5 620.00 102.90 300.00 c 6 400.00 145.03 350.00 c

7 500.00 150.45 350.00 c 8 400.00 366.77 600.00 c 9 470.00 40.98 450.00 c

10 400.00 75.39 400.00 c 11 390.00 43.11 400.00 c 12 400.00 135.19 450.00 c

13 410.00 44.62 300.00 c 14 360.00 106.50 450.00 c 15 840.00 117.47 500.00 c

16 160.00 25.73 350.00 c 17 520.00 36.61 150.00 c 18 970.00 354.90 500.00 c

19 1230.00 93.60 300.00 c 20 540.00 80.68 300.00 c 21 650.00 93.65 300.00 c

22 1000.00 239.22 450.00 c 23 260.00 16.26 350.00 c 24 940.00 42.86 400.00 c

25 230.00 70.73 450.00 c 26 250.00 21.47 400.00 c 27 940.00 33.71 250.00 c

28 350.00 35.32 350.00 c 29 120.00 36.85 200.00 c 30 940.00 28.33 200.00 c

31 250.00 9.55 200.00 c 32 330.00 4.26 150.00 c 33 220.00 40.79 300.00 c

34 500.00 33.70 250.00 c 35 330.00 19.22 200.00 c 36 800.00 41.06 200.00 c

37 720.00 4.26 200.00 c 38 380.00 50.53 200.00 c 39 720.00 163.77 400.00 c

40 1030.00 163.95 400.00 c 41 .00 .00 .00 42 .00 .00 .00

результаты расчета

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 400.00 : 430.00 : 99.03 :.79 : 1.00 :

: 2 : 2- 0 : 900.00 : 600.00 : 697.32 : 1.10 :.90 :

: 3 : 1- 2 : 300.00 : 610.00 : 43.55 :.62 : 1.32 :

: 4 : 0- 1 : 300.00 : 370.00 : 43.32 :.61 :.79 :

: 5 : 0- 1 : 300.00 : 620.00 : 37.36 :.53 : 1.01 :

: 6 : 5- 0 : 350.00 : 400.00 : 88.85 :.92 : 1.49 :

: 7 : 5- 0 : 350.00 : 500.00 : 94.27 :.98 : 2.07 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 429.33 : 1.52 : 1.92 :

: 9 : 2- 4 : 450.00 : 470.00 : 156.61 :.98 : 1.42 :

: 10 : 3- 4 : 400.00 : 400.00 : 107.25 :.85 : 1.08 :

: 11 : 1- 3 : 400.00 : 390.00 : 70.41 :.56 :.49 :

: 12 : 0- 3 : 450.00 : 400.00 : 96.95 :.61 :.50 :

: 13 : 6- 3 : 300.00 : 410.00 : 12.36 :.17 :.09 :

: 14 : 6- 4 : 450.00 : 360.00 : 106.10 :.67 :.53 :

: 15 : 6- 7 : 500.00 : 840.00 : 215.35 : 1.10 : 2.71 :

: 16 : 4- 7 : 350.00 : 160.00 : 124.01 : 1.29 : 1.11 :

: 17 : 5- 8 : 150.00 : 520.00 : -8.16 :.46 : 1.64 :

: 18 : 7- 8 : 500.00 : 970.00 : 274.41 : 1.40 : 4.99 :

: 19 : 8- 0 : 300.00 : 1230.00 : 82.19 : 1.16 : 8.58 :

: 20 : 0- 6 : 300.00 : 540.00 : 74.70 : 1.06 : 3.15 :

: 21 : 9- 8 : 300.00 : 650.00 : 88.54 : 1.25 : 5.22 :

: 22 : 10- 9 : 450.00 : 1000.00 : 205.14 : 1.29 : 5.03 :

: 23 : 10- 7 : 350.00 : 260.00 : 57.56 :.60 :.44 :

: 24 : 11-10 : 400.00 : 940.00 : 92.58 :.74 : 1.94 :

: 25 : 11- 7 : 450.00 : 230.00 : 161.75 : 1.02 :.74 :

: 26 : 6-11 : 400.00 : 250.00 : 28.33 :.23 :.06 :

: 27 : 12-11 : 250.00 : 940.00 : 40.13 :.82 : 4.32 :

: 28 : 12- 6 : 350.00 : 350.00 : 34.88 :.36 :.24 :

: 29 : 0-12 : 200.00 : 120.00 : 31.31 : 1.00 : 1.06 :

: 30 : 0-12 : 200.00 : 940.00 : 22.79 :.73 : 4.63 :

: 31 : 12- 0 : 200.00 : 250.00 : 15.09 :.48 :.58 :

: 32 : 0-13 : 150.00 : 330.00 : 5.61 :.32 :.53 :

: 33 : 12-13 : 300.00 : 220.00 : 47.67 :.67 :.56 :

: 34 : 11-13 : 250.00 : 500.00 : 34.16 :.70 : 1.71 :

: 35 : 10-13 : 200.00 : 330.00 : -30.03 :.96 : 2.71 :

: 36 : 10- 0 : 200.00 : 800.00 : -9.54 :.30 :.82 :

: 37 : 13- 0 : 200.00 : 720.00 : 2.91 :.09 :.09 :

: 38 : 10- 0 : 200.00 : 380.00 : -.07 :.00 :.00 :

: 39 : 0- 9 : 400.00 : 720.00 : 180.29 : 1.43 : 5.22 :

: 40 : 9- 0 : 400.00 : 1030.00 : 147.43 : 1.17 : 5.03 :

2.5.3 Визначення п'єзометричних позначок і вільних напорів у вузлах мережі

Визначення розрахункових позначок починаємо з визначення місця знаходження невигідної точки мережі, тобто точки, яка в місці підключення водоводів до мережі вимагає найбільшої п'єзометричної позначки.

Потрібні п'єзометричні позначки в вузлах мережі за формулами (2.14),(2.15) Для режиму максимального водоразбора невигідна точка є вузол 27.Для режиму пожежі в годину максимального водоразбора невигідна точка є вузол 26. Для випадку максимального транзиту невигідною точкою є водонапірна башта. Розрахунок приводиться на розрахунковій схемі. на рис. 4.7 та рис. 4.8, 4.9.

2.6 Визначення питомих, шляхових, вузлових витрат для третього варіанту

Питомі й шляхові витрати визначаємо для випадку максимального водоспоживання табл. 5.1,5.2 та випадку транзит табл. 5.3, 5.4. Вузлові - для кожного з намічених режимів роботи водогінної мережі. Максимальний годинний відбір води припадає на годину 16-17, коли з мережі забирається 3875,11м3 . Максимальний транзит води припадає на годину 20-21, коли з мережі забирається 2100,69м3. Питома витрата й - того району при максимальному водоспоживанні згідно (2.9) Шляхові витрати ділянок згідно (2.10) Вузлові витрати для випадку максимального водоспоживання за (2.11)

2.6.1 Початковий потокорозподіл і вихідні розрахункові схеми мережі

Витрату води у вузлі сходу розподіляється по ділянках водопровідної мережі, які сходяться у вузлі, додержуючись умови: за (2.12) За розрахункові витрати, згідно з якими визначаємо діаметр окремих ділянок, в системі з водонапірною баштою в початковій точці приймаємо розрахункові витрати цих ділянок для випадку максимального водорозбору. Попередній потокорозподіл виконується на схемі мережі на рис. 5.1 для режиму максимального водорозбору, на рис. 5.2 для режиму пожежі в годину максимального водо розбору і на рис. 5.3 для режиму транзиту.

2.6.2 Гідравлічна ув'язка водопровідної мережі на ЕОМ

Гідравлічну ув'язку водопровідної мережі виконуємо для визначення реального потокорозділу по лініях мережі при вже вибраних діаметрах труб. За 2.13

Ув'язка проводимо за допомогою програми GIDRAST.

Результати ув'язки заносяться до табл.5.5, табл. 5.6. та табл. 5.7

Дійсний потокорозподіл приводиться на схемі мережі на рис. 5.4 для режиму максимального водорозбору і на рис. 5.5 для режиму пожежі в годину максимального водорозбору, на рис. 5.6 для режиму транзиту.

2.6.3 Визначення п'єзометричних позначок і вільних напорів у вузлах мережі

Визначення розрахункових позначок починаємо з визначення місця знаходження невигідної точки мережі, тобто точки, яка в місці підключення водоводів до мережі вимагає найбільшої п'єзометричної позначки.

Потрібні п'єзометричні позначки в вузлах мережі визначаємо за (2.14) та (2.15).

Для режиму максимального водоразбора невигідна точка є вузол 24.


Подобные документы

 • Охорона джерел водопостачання від забруднення і виснаження; очисні споруди. Вибір технологічної схеми очистки; конструювання основних елементів водозабору. Розрахунок насосної станції; експлуатація руслового водозабору; визначення собівартості очистки.

  дипломная работа [1002,7 K], добавлен 25.02.2013

 • Проектування насосної станції першого підйому. Водоочисні пристрої водоприймальних споруд, що утримують сміття. Гідравліка та розрахунок ковшів. Тип і принципова схема споруди. Боротьба з шугою. Зони санітарної охорони поверхневого джерела водопостачання.

  контрольная работа [75,8 K], добавлен 10.01.2014

 • Системи і схеми гарячого водопостачання в житлових і громадських будівлях. Вимоги до температури та якості води. Місцеві установки для нагрівання води в малоповерхових житлових будинках. Водонагрівачі для централізованих систем гарячого водопостачання.

  контрольная работа [3,8 M], добавлен 26.09.2009

 • Розрахунок поверхневого протитечійного теплообмінника (труба в трубі) для підігріву водопровідної води скидною водою. Розрахунок поверхневого пластинчатого теплообмінника I ступеня. Обчислення добового бака-акумулятора для системи гарячого водопостачання.

  курсовая работа [139,9 K], добавлен 09.01.2013

 • Проектування системи водопостачання. Визначення об’єму водонапірного баку і режиму роботи насосів свердловин. Розрахунок радіаторів і самоплавних трубопроводів. Планування житлового масиву і загальних розмірів будинків. Гідравлічний розрахунок теплотраси.

  курсовая работа [167,1 K], добавлен 15.01.2014

 • Визначення витрат води холодного та гарячого водопостачання будинку. Гідравлічний розрахунок мережі холодного водопроводу та підбір водолічильника. Розрахунок витрат газу. Гідравлічний розрахунок каналізаційних стояків і випусків, мережі газопроводу.

  курсовая работа [157,8 K], добавлен 13.01.2012

 • Розрахунок внутрішнього газопроводу. Підбір лічильника води. Гідравлічний розрахунок мережі холодного та гарячого водопостачання. Порядок проектування циркуляційної системи. Перевірка пропускної здатності стояків та випусків внутрішньої каналізації.

  дипломная работа [75,8 K], добавлен 12.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.