Архітектура та містобудування Слобожанщини XVII-XVIII століть

Аналіз історичних умов для виникнення архітектурних стилів. Визначення причин появи нових стильових особливостей архітектури Слобожанщини ХVII-XVIII століть. Закономірності формування містобудівних систем. Огляд проблем реставрації архітектурних споруд.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 24.06.2013
Размер файла 49,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Підсумком розвитку монументальної дерев'яної архітектури України став Троїцький собору Новоселиці (нині м. Новомосковськ Дніпропетровської області). Його спорудив майстер зі Слобожанщини (з Нової Водолаги) Я. Погребняк у 1773-1781 роках на замовлення старшин і всього козацького товариства Запорозької Січі. Ця грандіозна будівля близька за формами до монументальної дерев'яної архітектури Слобожанщини. Собор хрещатий, дев'ятизрубний, дев'ятиверхий. Усі компартимснти гранчасті (нерівнобічні восьмерики) і поєднані між собою високими багатоярусними арками-вирізами, завдяки чому створено єдиний висотно розкритий внутрішній простір. Тризаломні верхи сягають висоти 45 метрів. Собор у Новомосковську, подібно до інших дерев'яних храмів XVI11-ХIX ст., наочно демонструє, що національні форми монументальної архітектури на підросійській Україні до початку XIX ст. не вичерпали свої можливості подальшого розвитку. Цей розвиток було зупинено в неприродний, насильницький спосіб. У 1801 році Петербурзький синод заборонив будувати церкви “в малороссийском вкусе”. Після цього і муровані, і дерев'яні храми в підросійській Україні було дозволено споруджувати лише в загальноімперській стилістиці за офіційно схваленими в Петербурзі проектами.

Якщо в монументальній архітектурі регіональні школи в межах України виявлені дуже яскраво, то в католицькій архітектурі Поділля, Галичини та Волині регіональні відмінності якщо й були, то зовсім незначні.

ВИСНОВОК

Дивовижний світ архітектури вражає нас і змушує замислитись над історією , умовами ,особливостями виникнення стилів. Ми бачимо, що саме в ХVII - XVIII ст. Слобожанщина починає розбудовуватись у зв'язку з масовим переселенням людей ,причиною чого стало кровопролиття.

Таким чином, за короткий відрізок часу на Слобожанщині було зведено понад 50 кам'яних сакральних споруд. І кожне з них - шедевр архітектури світового рівня. Цей зліт кам'яного будівництва вражає і дивує, оскільки за кілька століть, починаючи з XIII, на Лівобережній Україні не було побудовано жодного кам'яного монументального споруди, будували тільки дерев'яні церкви. Ці досягнення майстрів Слобожанщини повинні бути оцінені по достоїнству.

На питання, як досягла в епоху бароко архітектура Слобожанщини, створена в народному стилі, враження необхідності, можна відповісти одне: воно залежить майже виключно від гармонійних пропорцій. Найрізноманітніші пропорції цілого і частин повинні виявити свою загальну залежність від ідеї єдності, яка лежить в їх основі. Жодна з них не повинна здаватися випадковою, кожна повинна витікати з іншої як з єдино можливою, природно необхідною. Гетьманське бароко позбавлене цих концепцій. Воно не може їх сприйняти. Те, що намагається виразити його мистецтво, не є досконалим буттям, а тільки - буттям виникають, рухом. Тому зв'язок між формами слабшає. Бароко насмілюється давати нечисті пропорції і вносить дисонанс в співзвуччя форм. Бароко пред'являє сплюснені ніші, вікна, що неузгоджені з розмірами стін, фрески, занадто великі для призначених їм площин. Це частини як би інший тональності, інший шкали пропорцій. Художня завдання полягає в дозволі дисонансів. Суперечливі елементи примиряються, з дисонансів народжується гармонія чистих співвідношень. Архітектура стає драматичною: художній твір складається не з ланцюга закінчених прекрасних частин, які мають самодостатнє значення. Навпаки, частини набувають ціну і значення тільки в цілому, і лише цілому придаются належна завершеність і виразні контури.

Слобожанський стиль має свою ідейно-історичну, культурну основу. Так, існування трьох виразних стилів кам'яного будівництва - гетьманського монументально барокового, хрестоподібного полкового козацько-барокового і народного тризрубного і трехдольного з елементами готики і бароко - було зумовлено ідейно-політичними факторами. Технологія побудови церков співпадала з внутрішнім самоусвідомленням народу і з його усвідомленням свого місця в світі.

Література

1. Ю.С.Асєєв, В.В. Вечерський, О.М. Годованюк та ін./ Історія української архітектури / за ред.. В.І. Тимофієнка. - К.: Техніка, 2003. - 472 с.

2.Баранов Б.Н./ Всеобщая история архитектуры : в 12 т./ под ред. Г.М. Анцифирова. - Т.6: Архитектура России, Украины и Белоруссии ХIV - первой половины XIX вв. - М.:Стройиздат, 1973. - 568с.

3.Вельфлин Г. Ренессанс й барокко // История архитектуры в избранных отрывках.- М., 1935.- С. 269-280

4.Дедов В Н./ Святые горы: От забвения к возрождению.-Київ: РПО "Полиграфкнига", 1995.- 352 с.

5.Еремкина Е.А. Храмы Слобожанщины. Формирование архитектурно-художественных й градостроительных традиций.- Харьков: РИП "Оригинал", 1992-374 с.

6.Клейн Б. Г., Лаврентьев И. Н., Лейбфрейд А. Ю.;Харьков : Архитектура, памятники, новостройки : Путеводитель / Клейн Б. Г., Лаврентьев И. Н., Лейбфрейд А. Ю. и др.. -- 2-е изд., испр. и доп.. -- Харьков: Прапор, 1987. -- 151 с.

7.Кодин В.А., Еремкина Е.А./ Храмы Слобожанщины. Формирование архитектурно-художественных и градостроительных традиций.- Харьков: РИП "Оригинал", 1998- 184 с.

8.Лейбфрейд А.Ю., Полякова Ю.Ю./ Харьков. От крепости до столицы: Заметки о старом городе «Фолио»2004 г.- 604 c.

9.Лукомский Г.К./ Старинные усадьбы Харьковской губернии.2-е переиздание. - Х.: «Издательство САГА» 2007 г. - 348 с.

10.Лучшие рефераты по архитектуре. /Сост.Е Хахонин. Серия «Банк Рефератов». - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. - 320 с.

11.Новгородов В.Е. Золотой венец старого Харькова: Успенский собор -- памятник архитектурьі XVIII века.- Харьков: Прапор, 1990,- 48 с.

12.Степовик І./ Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України, І-90 ІМФЕ ім.М.Т. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник; ред. т.:. - К.,2011. - Т.3: Мистецтво другої половини ХVI - XVIII століття. - 1088 с.

13.Таранушенко С. Покровський собор у Харкові: Обміри Тенне.- Харків, 1923,- 32 с.

14.Титар В.П., Титар О.В. Народний стиль слобожанського дерев'яного сакрального зодчества // Вестник МСУ,-1999,- 2, № 1.- С. 51-55.

15. Шкодовский Ю. М., Лаврентьев И. Н., Лейбфрейд А. Ю., Полякова Ю. Ю. Харьков вчера, сегодня, завтра. -- Харьков: Фолио, 2004. -- 206 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вивчення історії Житомира та її відображення на архітектурі міста. Перелік історичних об'єктів та опис їх архітектурних стилів. Особливості декору будівель та елементи дизайну фасадів. Сучасна архітектура міста Житомиру. Перелік архітектурних термінів.

  реферат [7,8 M], добавлен 19.01.2011

 • Історична довідка про розвиток архітектури в Україні. Якісна оцінка рівню архітектурних споруд, опис архітектури споруд доби християнства. Розвиток системи хрестово-купольного храму. Внутрішнє убрання храмів, опис будівель, що збереглися до наших днів.

  реферат [20,3 K], добавлен 18.05.2010

 • Історія виникнення та функціонування католицизму на Україні, художні традиції релігійних споруд латинського зодчества. Ренесансна культова скульптура та готика в добу середньовіччя. Будівнича діяльність католицьких чернечих орденів та стиль бароко.

  дипломная работа [91,2 K], добавлен 19.12.2010

 • Природні та соціальні чинники формування романської архітектури. Особливості розвитку конструкцій, архітектурних форм та національних відмінностей культових Європейських держав. Еволюція нового стилістичного спрямування конструктивних систем міст.

  курсовая работа [75,2 K], добавлен 23.06.2015

 • Урбанізація світу в ХІХ-ХХ ст. та поява необхідності будувати якнайбільше житла в містах і селах. Поява та застосування нових будівельних матеріалів. Особливості застосування еклектизму, неокласицизму, модерну та інших стилів в архітектурі ХІХ-ХХ ст.

  реферат [38,4 K], добавлен 13.10.2010

 • Новий стиль у храмовій архітектурі - московське бароко. Поліхромія фасадів, стіни, забарвлені в сині, червоні, жовті і зелені кольори як специфічна національна особливість архітектури бароко в середині XVIII ст. Передумови появи і розвитку класицизму.

  курсовая работа [57,6 K], добавлен 06.11.2009

 • Розвиток українського національного архітектурного стилю у культовій архітектурі XVII-ХІХ ст. Взаємопроникнення та неподільність дерев’яної та мурованої архітектури. Загальні типологічні риси храмів України. Мурована культова архітектура Запоріжжя.

  курсовая работа [46,2 K], добавлен 28.10.2014

 • Особливості розвитку російської культури ІX-XVІІ ст.: мистецтво, писемність, архітектура. Відродження архітектури Русі після монголо-татарської навали. Архітектура Новгорода, Пскова, Москви. Нововведення в російській архітектурі 14-16 століть.

  курсовая работа [191,4 K], добавлен 11.11.2007

 • Культура елінізірованих східних держав. Подвійність і складність релігії еллінізму. Особливості, характерна тематика елліністичної архітектури. Ордерна система античної архітектури. Риси елліністичного містобудування, відмінність від класичного міста.

  реферат [23,6 K], добавлен 08.10.2009

 • Структура та принципи діяльності. Функції, які виконує Управління містобудування та архітектури Харківської міської ради та його відділення. Місце в політичній системі територіальної організації органів влади. Управління та головний архітектор міста.

  реферат [1,9 M], добавлен 10.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.