Творець мистецтва авангардизму у світовій скульптурі Олександр Архипенко

Загальна характеристика поняття "авангардизм" як творчої течії ХХ століття. Дослідження творчості О. Архипенка – засновника авангардного мистецтва у скульптурі. Міфологічні образи в основі авангардного мислення. Міфопоетичні образи в роботах скульптора.

Рубрика Культура и искусство
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 18.02.2012
Размер файла 1,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Інститут міського господарства

Кафедра комп`ютерних технологій дизайну

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ»

Тема: Творець мистецтва авангардизму у світовій скульптурі Олександр Архипенко

Виконала: Новік Г. В.

Науковий керівник: Никоненко Т. М.

Київ - 2008

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсової роботи

«Творець мистецтва авангардизму у світовій скульптурі Олександр Архипенко: 27с., 17 рис., 18 літературних джерел.

Об`єкт - основні естетичні принципи напряму модернізм.

Предмет дослідження - творчість О. Архипенка.

Мета - надати загальну характеристику поняттю «мистецтво авангардизму», дослідити творчість О. Архипенка, як засновника цього мистецтва у скульптурі, з`ясувати, в яких в музеях світу та України зберігаються твори цього майстра.

Методи дослідження - аналіз і систематизація теоретичного матеріалу були виконані за допомогою методів накопичення, вивчення та систематизації матеріалу.

Досліджено, що на початку ХХ сторіччя в результаті кризи класичної художньої культури в світовому мистецтві стався революційний перехід до модерністських та авангардистських течій, які характеризуються розривом із традиціями реалізму й інших попередніх художніх напрямків. У всіх авангардних напрямках, незважаючи на їхню велику розмаїтість, можна виділити загальні риси: відмова від норм класичного зображення, формальна новизна, деформація форм, експресія й різні ігрові перетворення. Олександр Архипенко (1887-1964) - український скульптор-новатор, один з найбільших художників ХХ сторіччя, який разом з такими реформаторами мистецтва, як Пікассо, Шагал, Малевич, Матісс, Цадкін, Кокошка створював нову художню культуру. Він розробив нові шляхи розвитку образотворчого мистецтва ХХ сторіччя, першим застосував багато образотворчих прийомів і техніки, які стали згодом широко розповсюдженими серед його колег, перетворившись у своєрідні візитні картки постмодернізму. В історію мистецтва скульптор увійшов завдяки своїм новаціям: кубістичним абстрактним формам, скульптоживопису, винайденню чистого простору, увігнутих («негативних») об`ємів і багатьом іншим відкриттям.

Твори О. Архипенка широко представлені в найбільших музеях світу і багатьох приватних колекціях.

Результати курсової роботи рекомендується використовувати при написанні дипломної роботи з дисципліни «Історія мистецтв».

Ключові слова: СКУЛЬПТУРА, МОДЕРНІЗМ, АВАНГАРДИЗМ, НОВАТОРСТВО, КУБІЗМ, ЕКСПРЕСІОНІЗМ, ВИСТАВКА, УВІГНУТІСТЬ, ОБ`ЄМ, МІФОЛОГІЗМ, КОНСТРУКЦІЯ, СКУЛЬПТУРНИЙ ОБРАЗ.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. КРИЗА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОРІЧЧЯ І ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АВАНГАРДНОГО МИСТЕЦТВА

РОЗДІЛ ІІ. ОЛЕКСАНДР АРХИПЕНКО - СКУЛЬПТОР-НОВАТОР, ТВОРЕЦЬ АВАНГАРДНОЇ СКУЛЬПТУРИ

2.1 Творчий шлях О. Архипенка

2.1.1 Витоки творчості

2.1.2 1912 - рік творчого вибуху

2.1.3 Перші виставки і європейське визнання

2.1.4 Творчість О. Архипенка після 1923 р. американського періоду

2.2 Творець власного міфу

2.2.1 Міфологізм як основа авангардного мислення

2.2.2 Міфопоетичні образи в творчості О. Архипенка

РОЗДІЛ ІІІ. О. АРХИПЕНКО В МУЗЕЯХ СВІТУ

3.1 Експозиції О. Архипенка в музеях світу

3.2 О. Архипенко і Україна

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Сучасне мистецтво знаходиться у напруженому пошуку ідей, які допоможуть відновити втрачений зв'язок між тимчасовим і вічним, земним і небесним (матеріальним та ідеальним). Творчість видатного українського скульптора ХХ ст. Олександра Порфировича Архипенка (1887-1964) дає високий зразок вирішення цієї проблеми. В епоху соціальних катаклізмів він зміг утверджувати вічні ідеали людства.

У численних енциклопедіях і каталогах найбільших музеїв світу Олександр Архипенко значиться, як один з батьків-засновників сучасного абстрактного мистецтва, здобутки якого перевернули світові уявлення про скульптуру, розв'язали руки й звільнили очі багатьом художникам-скульпторам. Він розробив нові шляхи розвитку образотворчого мистецтва ХХ сторіччя, першим застосував багато образотворчих прийомів і техніки, які стали згодом широко розповсюдженими серед його колег, перетворившись у своєрідні візитні картки постмодернізму.

Тема курсової роботи є актуальною, оскільки творчість О. Архипенка як одного з найбільших українських художників залишається, порівняно, недослідженою. Історичні перетворення дозволяють по-новому оцінити внесок О.Архипенка в національну і світову художню культуру.

Об`єкт дослідження: основні естетичні принципи напряму модернізм.

Предмет дослідження: творчість О.Архипенка.

Мета: дослідити процеси виникнення авангардизму у світовій скульптурі на творчості цього художника.

У курсовій роботі використовується метод накопичення, вивчення та систематизації матеріалу.

Для здійснення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання: надати загальну характеристику поняттю «мистецтво авангардизму», дослідити творчість О. Архипенка, як засновника цього напрямку у скульптурі, з`ясувати, в яких музеях світу та України зберігаються твори цього майстра.

При написанні курсової роботи використано такі джерела - С. Мамонтов «Основы культурологии» [9] Д. Горбачов «І архаїст, і футурист. Олександр Архипенко. 1887-1964» [4], Н. Кубриш «Міфопоетика як основа авангардного мислення» [8], В. Сусак «Александр Архипенко - первый скульптор - экспрессионист»?» [12]. Для висвітлення творчого методу О. Архипенка дослідник звернувся до праці скульптора «Теоретичні нотатки», надрукованої в часописі «Хроніка, 2000» за виданням: «Архипенко. 50 творчих літ»[2]. Також використані іншомовні джерела, такі як: The Archipenko exposition of sculpture and painting in Ukrainian pavilion at a century of Progress. [17], A. Archipenko by C. J. Bulliet [18], й матеріали, опубліковані в періодичних виданнях та всесвітній мережі Інтернет.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури, додатків. Кількість сторінок - 27.

РОЗДІЛ І. КРИЗА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОРІЧЧЯ І ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АВАНГАРДНОГО МИСТЕЦТВА

XX сторіччя ознаменувалося революційними змінами в скульптурі та живописі. Велика розмаїтість нових напрямків, стилів, тематики й матеріалів обдарувало людство незліченним багатством нових дивних творінь.

Із часів італійського Відродження до початку XX сторіччя від скульпторів очікували створення більш-менш точних (нехай іноді сентиментальних або ідеалізованих) образів реального світу. Лише вкрай рідко скульптура ставала формою самовираження особистості майстра. Скульптор працював, як правило, у камені, глині або бронзі.

В XX сторіччі стався разюче різкий і стрімкий розрив зі старими традиціями. Легким натяком він позначився вже у творчості найбільшого скульптора кінця XІХ сторіччя Огюста Родена. Роден, з його чудовим баченням краси й внутрішньої енергії людини, ще може вважатися традиціоналістом. Однак й у його добутках можна помітити типово модерністські контрасти фактури й світлові ефекти. І все-таки ті радикальні зміни, які на початку XX сторіччя приніс із собою започаткований у Франції рух кубізму, застигли публіку зненацька.

Хоча хронологічні рамки окремих сторіч зовсім необов'язково збігаються з радикальними зрушеннями в історії культури, сталося так, що саме між XІХ й XX сторіччями, принаймні в Європі й Америці, позначився певний перелом у світосприйнятті людей та їхньому відношенні до дійсності. Бурхливо розвивалися наука й техніка, матеріальне виробництво, громадське життя, відбувалося послаблення релігійної свідомості, змінювалися й інші сторони людського буття, що, як у дзеркалі, конкретно й зримо відбивалося у мистецтві. Це усвідомлював і О. Архипенко: «Початок нашого сторіччя - революційний момент психологічних змін і велика ера винаходів у техніці: Блеріо літав між континентами; в науці Ейнштейн витворив теорію відносності, яка змінила концепції фізики; війна перекроїла карту світу; російська революція реорганізувала соціальний порядок у кількох країнах. У мистецтві, як і в житті, мали місце радикальні зміни, зявилися експресіонізм, кубізм, футуризм та низка інших експериментів, паралельних сучасній філософії»[2;241]. На рубежі двох століть європейське мистецтво стало здобувати нові, не властиві йому раніше риси, які одним з перших спробував осмислити й проаналізувати Н.А. Бердяєв. Він, зокрема , писав: "Багато криз мистецтво пережило за свою історію... Але те, що відбувається з мистецтвом у нашу епоху, не може бути названо одним із криз у ряді інших. Ми присутні при кризі мистецтва взагалі, при найглибших потрясіннях у тисячолітніх його основах. Остаточно згас старий ідеал класично прекрасного мистецтва, і відчувається, що немає повернення до його образів"[3;5].

Як ми бачимо, це висловлювання проводить різку межу між "старим" (до кінця минулого сторіччя) мистецтвом і його новими, раніше невідомими формами. Сьогодні у світовому мистецтвознавстві вважається загальновизнаним, що, по-перше, "нове" мистецтво пов'язане насамперед з XX сторіччям, а по-друге, всі його прояви можна об'єднати широким терміном - модернізм.

Модернізм (від фр. moderne - новий, новітній, сучасний) - сукупність естетичних шкіл і течій кінця XІХ - початку XX сторіччя, що характеризуються розривом із традиціями реалізму й інших попередніх художніх напрямків. До цього поняття близький авангардизм (від фр. avant-garde - передовий загін), що поєднує найбільш радикальні різновиди модернізму, хоча обидва поняття часто сприймаються як синоніми. Модерністські й абстракціоністські тенденції - відмінна риса всього сучасного мистецтва незалежно від соціальних шарів, країн і народів.

Які ж зовнішні фактори лежать в основі естетики модернізму й у чому полягають його найбільш загальні риси?

Із цього приводу Н.А. Бердяєв писав: "Нескінченно прискорився темп життя, і вихор, піднятий цим прискореним рухом, захопив і закрутив людину й людську творчість... У мир переможно ввійшла машина й порушила віковічний лад органічного життя. Із цієї революційної події все змінилося в людському житті, усе надломилося в ньому"[3;9]. Так було вже на початку сторіччя. Однак з тої пори на шляху зростаючого відриву від природних основ буття людство пішло далеко вперед; воно пережило дві найжорстокіші світові війни й безліч кривавих диктатур; і нарешті, над ним нависла реальна загроза атомного або екологічного апокаліпсиса.

Відчуття загальної дисгармонії сучасного світу; нестабільність становища в ньому окремої людської особистості; її відчуження від суспільства (незалежно від того, про яке суспільство мова йде - "капіталістичне" або "соціалістичне"); зростаюча роль у житті людей абстрактного мислення й одночасно бунт проти раціоналізму в мистецтві й прагнення відбити в ньому якісь трансцендентальні й невловимі сторони дійсності - все це й обумовило перехід світового або, принаймні, "західного" мистецтва у нову якість, поєднувану поняттям "модернізм".

Виступаючи проти багатьох норм і традицій попередньої естетики, прагнучи до новаторства за всяку ціну, модернізм - породження епохи війн і революцій - сам нерідко претендує на революційність і демонструє її в художній практиці. У своїх крайніх проявах у літературі він заміряється на саму свідомість художньої мови; у музиці - на її звукову організованість, відрікаючись насамперед від мелодії й гармонії; у театрі - на предметність декорацій і логіку розгортання дії; у живописі - на композицію, візуальну вірність оригіналу, "правду" кольору й лінії; у скульптурі - на реальні пропорції й об`єми зображуваних об'єктів.

Лідери кубізму революціонізували мистецтво, демонтуючи предметний світ (кафе, гітару, особу) і збираючи його заново, найчастіше у формі набору геометричних елементів. Саме тут бере початок ключова ідея модернізму - автономність мистецтва. З колишнього дзеркального відображення реальності художній твір перетворився на зовсім нову реальність, нічим не зобов'язану навколишньому світу.

Розглядаючи художню творчість як невід'ємну частину культури, іспанський мислитель X. Ортега-і-Гассет вважав, що слідом за філософією вона змінювалася залежно від зміни точки зору художників на навколишній світ - від матеріально-конкретного, об'єктивного бачення й художнього відтворення світу через його суб'єктивне сприйняття й зображення до панування чистих ідей й абстракцій як у сприйнятті, так й у творчості. Сам Ортега писав про це так: "Закон, що зумовив великі перевороти в живописі, напрочуд простий. Спочатку зображувалися предмети, потім - відчуття й, нарешті, ідеї» [10;200]. архипенко авангардизм міфопоетичний скульптура

Модернізм здійснив різке переакцентування на значимість форми, пов'язану з насиченням функції мистецтва новими завданнями: впливати на свідомість реципієнта з більшою ефективністю, більшою емоційністю, повідомляючи нову частку правди про життя, згущену, ущільнену; він виробив нові способи художнього мислення, здатні не тільки "відбивати", зображуючи, але й перетворювати, перестворюючи, і навколишню реальність і реальність внутрішнього світу людини. У своїх кращих зразках, авангардні течії в мистецтві значно збагатили художню культуру людства за рахунок нових, невідомих нашим предкам виразних засобів.

Олександр Архипенко, скульптор-новатор, один з найбільших художників ХХ сторіччя був один з тих, хто вийшов за межі "загальноприйнятого", розширив межі сприйняття людиною навколишнього світу і став в один ряд з найбільшими реформаторами мистецтва ХХ сторіччя. Його творчість справила великий вплив на розвиток модерністського мистецтва в Західній Європі й Америці.

РОЗДІЛ ІІ. ОЛЕКСАНДР АРХИПЕНКО - СКУЛЬПТОР-НОВАТОР, ТВОРЕЦЬ АВАНГАРДНОЇ СКУЛЬПТУРИ

2.1 Творчий шлях О. Архипенко

2.1.1 Витоки творчості

Олександр Архипенко народився 30 травня (11 червня) 1887 року в Києві, у родині Архипенків - Порфирія Антоновича і Парасковії Василівни з Махових. Його батько був інженером і винахідником, професором механіки і керівником лабораторії Київського університету. Батько увесь час займався майструванням, і Олександр виріс в атмосфері винахідництва, постійного створювання чогось нового, незнаного. Пізніше Архипенко пояснював, що творчий геній Леонардо да Вінчі не тільки втілював мистецтво, а й поєднував його з наукою та інженерією, і що математика, царина його батька, є частиною мистецтва. Дід Антоній був іконописцем і цікавився історією світового мистецтва. Родина мешкала в одному з університетських корпусів, відразу позаду центральної будівлі університету. Заняття живописом майбутній скульптор почав, за власними спогадами, в 1900-01 р. з копіювання із книги малюнків Мікеланджело [1;5].

У 1902-1905 рр. навчався в Київському художньому училищі, де скульптуру викладав монументаліст Саля, автор пластичного декору таких достопам`ятних будівель Києва, як Музей українського мистецтва і «будинок з химерами» Городецького.

Кожен визначний митець є надзвичайно багатогранною істотою. Його твори є висловом його особистості, а її творять різні чинники, з-поміж яких наймогутнішими здаються його сили вроджені, його життєвий досвід, і його бажання висловлювати себе завжди в новий, незнаний спосіб. За висловом самого Архипенка - «енергія митця, його свідомість, сприйнятливість та інтуїція, в поєднанні з недоторканим і прихованим, а також із субстанцією навколишнього середовища, можуть стати потужним засобом матеріального виразу творчості» [2;210].

«Шлях А. Архипенко, - пише дослідник творчості скульптора П. Ковжун, - виховання й визрівання таланта особливо цікаві - уже хоча б тому, що, крім безустанного пошуку свого самовираження він завжди був відважний до прагматизму» [6;5].

Середовище, з якого митець виростає, в якому проводить дитячі роки має вирішальний вплив на його майбутнє творче життя. Архипенко походить з території, що має величезне багатство мистецтва з усіх епох, починаючи з кам`яної доби. Тут виникла одна з найдавніших мистецьких форм, меандр, знайдений на майстерно вирізьблених бивнях мамонта; тут, під час Архипенкових молодих років, відкрито велику трипільську культуру, орнаменти якої творили цикли незрівняних динамічних абстракцій; пізніше скіфське мистецтво залишило тут свої скарби, а сторіччя візантійського впливу зробили лінійний ритм природним елементом кожного мистецького вислову, особливо в народному мистецтві. Архипенко у студентські часи брав участь в археологічних експедиціях і кожна нова знахідка викликала велике зацікавлення [5;483].

Можливо, першопоштовх своїм пластичним ідеям Архипенко отримав ще раніше: «Як я вам вже казав, народився я в Києві, або, точніше, в київському університеті. В університетському саду стояла стародавня скульптура. Це була сувора, похмура брила з невиразною подобою людської постаті. Була вона півтора метри заввишки й називалася Чоловік. Добре пам`ятаю, як я вилазив на неї, коли був хлопчиком. … Зате ввечері, коли браму зачиняли і сад порожнів, я лякався її і обминав десятою дорогою. Вона була якась таємнича і страшна. Простота цієї похмурої брили також вплинула на мою уяву» [1;5]. В своїй монографії “Архипенко” (1922) М.Голубець торкається проблеми впливу на творчість скульптора його генетичного зв'язку з рідною землею. [14;411].

Творчість скульптора збагачувалася також за рахунок вивчення інших стародавніх культур світу. «Я бачив, розумів і вбирав дух скульптур, створених у найрізноманітніших стилях, їхні причини та кінцеві форми» [2;213].

В 1906 році художник С. Світославський влаштував виставку дисидентів. Київська преса звернула увагу на творчість молодого скульптора: в нього є «іскра божа». Це, мабуть, була найперша виставка 19-річного Архипенка. Він показав роботи «Думка», «Жіночий портрет», «Юда», «Запорожець», «Відчай». Д. Горбачов, наводячи цю інформацію в своїй статті, звертає увагу на назви: «не мислитель - мисль, не людина у розпачі - відчай… Початківець цікавиться не побутом, не конкретними випадками; його бентежили емоційні стани - духовні сутності людського буття» [4;198]. Згадується назва роботи Е. Мунка «Крик» (1895), що стала своєрідною емблемою експресіонізму. Сумнівно, що Архипенко знав про неї уже в той час, але показово, що інтереси скульптора виявились відповідними останнім європейським пошукам.

Потім дуже недовго художник жив, працював і виставлявся в Москві. Майстер згадував: «Я вчився в художній школі у Києві, а потім - у Москві. На той час більшість московських скульпторів наслідувала німецький фаянс та мріяла ставити пам`ятники генералам. Але були й інші. Ми створили об`єднання й робили спільні виставки. Так я дістав можливість кілька разів виставлятися…»[7;12].

В 1908 р. 21-річним, Олександр Архипенко переїхав до Парижу і оселився в колонії художників "La Ruche!" ("Улей"). Париж, що здобув у ту пору славу столиці авангардного мистецтва, прийняв молодого скульптора у свої обійми, а новаторство Архипенко, його здатність продукувати нові оригінальні ідеї, його особливе, завжди дуже особисте бачення форми, навіть не самої по собі, а форми в просторі, поставило його в ряд художників-революціонерів, художників-дослідників, людей, яких не відпускає занепокоєння, а тому вони у вічних шуканнях, за якими ідуть знахідки.

В перші роки життя Архипенка в Парижі було бідним і цілком присвячене творчості. Він недовго вчився в парижскій Школі мистецтв; переконавшись, що там навчають по тій же академічній програмі, що в Києві та Москві, «пішов до Лувру вивчати архаїку»[4;199] - штудіювати стародавню скульптуру Египту, Ассирії, Центральної Америки, Африки.

Архаїка (магічне мистецтво) пробуджує волю до життя; народжена колективною жагою виживання серед природних стихій, вона не знала самотньої приреченості, що панувала у витончено-химерному світі символізму. Український майстер, збагнувши це, «поклав собі звідтоді ретранслятувати глядачам життєтворну енергію, черпаючи її з надр культури, а також з джерела, що його назвав «космічним динамізмом» [4;199].

Захоплення архаїкою позначилося в його фігурах кінця 1900-х - початку 1910-х років. 1909-го народжуються його безособові, як вічність, кам`яні торси: «Мати і дитина», «Жінка», «Негритянка», «Сусанна», бронзові скульптури «Адам і Єва», «Жінка і кіт». Ці твори молодого художника показували, що він шукав мову сильну і переконливу, однак дуже просту. Від цих гіпертрофованих, геометрично складених форм був тільки один крок до кубізму, одним з головних творців якого був Архипенко. Згодом їм на зміну прийшли плавкіші, хоч ще шорсткі, жіночі форми у «Відпочинку» (1911) і подібних йому скульптурах.

Архипенко виявляє екстатичну сутність танцю - його язичницьку, буйну, “діонісійську” природу в “Саломеї” (1910). У творах “Поцілунок“ (1910), “Поцілунок” (1911) мотив поцілунку, поширений у мистецтві модерну і авангарду початку ХХ сторіччя, позбавлений агресивної еротики, притаманної творам багатьох європейських художників. Д. Горбачов відзначав, що український майстер «зі своєї батьківщини приніс дух наївності і простоти - протиотруту від агресивності й «інфернальної» сексуальності, на які хворіла західна культура. Архипенко сперечався з Фрейдом: існують чинники, казав скульптор, повністю незалежні від сексу і голоду. Людина, іі тіло, нерви, мозок причетні до чистих стихій - руху, вогню, води» [**]. Міфопоетичні образи О.Архипенка стверджують вічну перемогу життєтворчих сил, їх протистояння хаосу і смерті в часи світових катаклізмів.

Трансформації пропорцій, які скульптор застосовує у своїх творах і які є засобом вираження духовного - пристрасті, натхнення, вихору емоцій - майстер навчився у готичного мистецтва. «Оскільки духовний зміст скульптури вкладений у форму, форми мають бути виразними і значущими, щоб відкривати багатосторонні підходи до іхньої внутрішньої трансцендентальної цінності» [2;226].

Герої його творів - це ідеї, абсолютні і вічні, що іх трансформовано «в матеріал реальності». Як вже зазначалося, саме «панування чистих ідей й абстракцій як у сприйнятті, так й у творчості» привело до виникнення авангардного мистецтва.

Архипенка прозвали «Пікассо скульптури», і він увійшов як свій до кола паризьких кубістів, де зустрів також земляків-киян: художників О. Екстер і С. Ястребцова. Экстер одна з перших оцінила його талант, назвавши його в листі на батьківщину самим визначним скульптором не тільки в Російській імперії, але й у всій Європі [15;2]. Він листувався з Казимиром Малевичем, дружив з Пікассо, Браком, Модильяни, а художник Фернан Леже допомагав йому зводити фінансові кінці з кінцями: обоє виходили на вулиці з концертом - Архипенко співав українські й російські пісні, Леже акомпанував йому на гітарі. Захопленим шанувальником українського майстра був у Парижі й поет Гійом Аполлінер, незаперечний тоді авторитет модерного мистецтва, що помітив роботи Архипенка ще в «Салоні Незалежних» 1911 р. («у нього є талант»), та остаточно встав на його захист після «Салону Незалежних» 1914 р. («Найновітніші й найпривабливіші пошуки, на мій погляд - це пошуки Архипенко») [12;224]. Ще один французький поет-авангардист Блез Сандрар, порівнявши майстра з першовідкривачем Колумбом присвятив верлібр скульптурі «Голова» (1913):

Скульптура Архипенка

Перше яйцеподібне яйце.

Воно тримається у пружній рівновазі

Немов непорушна дзиґа

На вістрі

Швидкості

Воно виходить

Із барвистих хвиль

Із кольоровиз зон

І обертається в глибинах

Голе

Новітнє

І тотальне. [4;201]

Отже, цей значний період в творчості майстра тісно пов'язаний з кубістичним методом. Кубісти працювали з живописною формою, як поет зі звуком: римували, ритмізували, зіставляли округлості і кути об`ємів, досягаючи наче й музичного звучання - гармонійного, як у розважливих натюрмортах Брака, і нервового, дисонансного у колажах Пікассо. П. Ковжун зазначає, що кубізм в першу чергу - принцип суворої системи. «Перевага аналіза над почуттями, що його відмічають у кубізмі, - це перш за все… необхідність в упорядкуванні. … Кубізм здійснив головний переворот в сучасному мистецтві тоді, коли навчився будувати образ: так і метод Архипенко в скульптурі навчив будувати форму і підштовхнув пластику до неочікуваних можливостей» [6;5].

Від 1910 року Архипенко виставляв свої роботи у «Салоні Незалежних» і виставлявся кілька разів в «Осінньому салоні». Він брав участь в усіх трьох виставках групи «Золотий перетин» (1912, 1920, 1925). Щодо цього історичного розділу митець зазначив: «Золотий перетин» був пречудовим спалахом творчої енергії й солідарності. Ці люди заклали наріжний камінь нової доби в мистецтві» [2;240].

У 1912 р. майстер відходить від кубізму. Він відчуває, що теорія кубізму стає більш формалістичною і обмежує його творчість, адже «скульптура повинна бути значущою поза формою, щоб стати символом і викликати асоціаціїї та звязки, закріплені за допомогою стилістичних перетворень» [2;225]. Архипенко був опонентом принципу "мистецтво заради мистецтва". Його не цікавили позбавлені змісту абстрактні форми. Мистецтво - це можливість виразити ідеї у матеріальній формі, виявити в реальності божественний порядок.

Архипенко створив власний метод. Саме тоді його твори досягли вершин художньої виразності та майстерності, як найвищого прояву індивідуальності. «Мистецтво не є те що ми бачимо - це лише те, що є у на самих» [6;5].

2.1.2 1912 - рік «творчого вибуху»

1910-ті роки у житті та творчості Олександра Архипенка були переломовими. Його твори, зроблені в той час, дотепер вважаються найреволюційнішими скульптурами в історії мистецтва ХХ сторіччя. Сам майстер пізніше зазначив, що в ті роки в результаті творчої еволюції відбулися зміни в його розумінні методів і підвалин мистецтва [2;212]. Логікою скульптора він збагнув, що кожна фігура складається з геометричних форм і може бути відтворена такими ж формами. Вживаючи абстрактні геометричні форми майстер створив першу в модерновому мистецтві тривимірну конструкцію - «Медрано» (себто паризький циркач), складену з різних матеріалів: скла, дерева і металевого дроту.

Іншим таким нововведенням було використання експресивних можливостей «нульової», наскрізної і «негативної», увігнутої форм. Його «Жінка, яка йде», «Жінка, яка розчісує волосся» показали, що порожній простір може бути переведений у форму. В цих скульптурах частини голови і торса були виражені порожнинами, поруч увігнутих (конкейв) і вигнутих форм, у суцільних об`ємах фігури, через що масивний непроникний матеріал скульптури стає ажурним, внутрішньо осяйним.

Уявна порожняста форма, композиційний інтервал, пауза, те, що в музиці називають «білий звук», дає багатьом скульптурам новий вимір, полегкість, повітряність, як вікна і двері - архітектурі. І водночас - недомовленість. З цього фундаментального відкриття, як вважають історики мистецтва, і почалася авангардна скульптура [12;224]. Пізніше у «Теоретичних нотатках» Архипенко згадував, як народилося це відкриття: «Традиційно вважалося, що скульптура починається там, де матеріал торкається простору. Тобто простір розуміли як своєрідну облямівку навколо маси. Ми можемо неодноразово змінювати форми твердих об`ємів, але здається неможливим створити обриси форм, за межами яких починається простір. Ігноруючи цю традицію, я експериментував з протилежною ідеєю і дійшов висновку, що скульптура може починатися там, де простір оточує матеріал. Тоді вже матеріал стає облямівкою навколо ділянки простору, що має власне значення» [2;246].

У своєму есе «Слово про Архипенка» В. Коротич наводить розповідь майстра про обставини, за яких він вперше відчув, що простір між двома об`єктами набуває творчої значущості: «…Батьки купили дві вази для квітів. Дві вази з одного магазину і зовсім однакові. Я роздивлявся іх, ці два предмети… мені захотілося поставити іх близько один до одного. Я це зробив. Поставив їх поруч. І що я побачив? Нематеріальну, уявну третю вазу, яку створювала порожнеча між двома дійсними вазами… Тільки через багато років, через багато випробувань я це усвідомив» [7;20].

Архипенко був не тільки художником-новатором, а й теоретиком авангарду. Згодом свої погляди стосовно творчого процесу моделювання простору майстер докладно виклав у «Теоретичних нотатках»: «Порожнини на моїх скульптурах мають творче коріння, і психологічна значущість цих порожнин також спонукає до творчого акту. Порожнини сприймаються як символи відсутності форми і стають підставою для породження асоціацій…

Порожнистої форми не існує без вигнутої лінії кола, як не існує кола без порожнечі. Немає увігнутої поверхні без опуклої, і не існує опуклої поверхні без увігнутої. Обидва елементи розчиняються в одному чудовому ансамблі. У творчому процесі, як і в самому житті, реальність негативного є концептуальним знаком відсутності позитивного.

Саме відсутність чогось, а не присутність, і є причиною, імпульсом мотиву творення. Цей процес існує в природі як прихована сила і є основним творчим збудником виникнення нових форм життя. Природа створює те, що поки що не існує. Сприйняття і використання цього принципу людиною можуть привести її до розуміння багатьох трансцендентальних цінностей мистецтва, самого життя»[2;245].

Обґрунтовуючи свої відкриття, майстер наголошував, що увігнуті форми і порожнини є «чутливим елементом мистецтва» і мають нести символічне або асоціативне навантаження, працювати на створення цілісного образу, їх використання повинне сприяти найповнішому вираженню основної думки, яку художник прагне втілити у своєму творі. «Не маючи чіткого розуміння цього й не опанувавши правильне технічне виконання, легко впасти в безглуздя… Позбавлені значущості дірки в статуї або безглузді отвори… не можуть щось замінювати і стають нісенітницею. Аморфна ділянка полотна, або аморфні маси, які нічого не промовляють, символізують скоріш творче безсилля, аніж творчу силу» [2;246].

Однією з перших скульптур, де майстра цікавила передача внутрішнього простору композиції, був знаменитий «Танок» (1912), що вражав неймовірною динамікою, незупинним рухом, якоюсь магічною енергетикою.

З невгамовною енергією майстер експериментував з іншими нововведеннями, зокрема, з поліхромованою скульптурою. Архипенко часто згадував з тої чи тої нагоди народних майстрів України, з їх непомильним смаком, з яким вони розмальовують іграшки і керамічний посуд, різьблення іконостасів чи весільні скрині. І скульптор зважився на те, чого не наважувались зробити європейські різьбярі протягом багатьох сторіч: покрив веселковими кольорами грані і площини своїх скульптур. «П`єро-карусель» (1913), збудований за законами дієвої рівноваги, складений з першоелементів будівельного мистецтва - кіл, конусів, ромбів - виблискує усіма кольорами спектра.

«Поліхромія має необмежені можливості для винаходів, що відповідають сучасним творчим концепціям і духові. Традиція пофарбованих манекенів з воску, на щастя, скінчилася, і немає сенсу оживляти стилістичні особливості єгипетської поліхромії або танагрської, або незвичайної поліхромії індіанців Північно-Західної Америки або австралійських бушменів. Немає сенсу їх наслідувати, бо нинішня доба не надихається їхньою міфологією, а спирається на зовсім інші концепції й способи життя, які треба виразити за допомогою творчості….

Очевидно, що взаємопроникнення кольорів і форм у поліхромії можна прирівняти до концепції енергії, що здатна до перетворень. Така енергія створює життя поліхромного мистецтва. …У духовному, естетичному, емоційному, творчому і символічному планах взаємодії форми і кольору такі ж багаті, як варіації в симфонії, де одна музична фраза перемішується з іншою, викликаючи тим самим у людини безліч відгуків.

Нова поліхромія складається з нових естетичних і технічних прийомів, які поєднують форми з кольорами. Їхнє взаємне накладення й проникнення, домінування перших чи других, гармонію або контраст, а також ритм можна по-різному узгоджувати згідно з проблемами символіки або стилю. …

Поліхромна скульптура, як сама природа, породжує безліч ефектів і наділена більшим потенціалом і життєздатністю, ніж плаский живопис або однобарвна скульптура, оскільки реальність форм створює природну гру світла й тіней, в якій кольорові плями автоматично змінюють нюанси.

Це новий засіб передачі творчого значення. Це нова оптична мова.» [2;235]

Архипенко приніс в мистецтво різьблення таке поняття, як скульптурний живопис. «Він створюється як панель, на якій об`єднуються кольори й форми» [2;234]. Скульптоживопис - це рельєфи в яких об`ємність, пластична моделіровка й фактура скульптури поєднані з грою кольору й світла живопису. І все це помножене на художню виразність і найвищу духовність, притаманні творчості Архипенка, прикладом яких є шедевр «Клеопатра».

«Скульптурний живопис не є лише відродженням тенденції, що зникла, до поєднання форми з кольором; це радше новий засіб мистецтва, утворений особливим поєднанням і перемішуванням матеріалів, форм і кольорів» [2;234].

Архипенко усвідомлював значущість своїх винаходів для мистецва і визнавав, що «1912 р. … одержав цілком новий та оригінальний тип скульптури, з новими можливостями естетичної, оптичної і духовної виразності»[2;235].

2.1.3 Перші виставки і європейське визнання

Незважаючи на те, що в Парижі його ім`я було дуже відомим, ця слава була далека від широкого визнання і тим більш, фінансового достатку. Мистецтво Архипенка, як і мистецтво авангардизму взагалі, передбачає діалог художника й глядача, активну взаємодію людини з художнім твором, співучасть у творчості. Офіційна публіка не приймала творчості Архипенка. «Гондольер» 1914 р. викликав у критики асоціації з мітлою і мертвою деревиною, а одна з статей, присвячених творам скульптора, мала назву «Скандал» [12;224]. У Франції його цінувало дуже вузьке коло письменників і художників, французькі колекціонери не поспішали купувати його твори. Не Франція, а Німеччина стала тією країною, де пройшли перші персональні виставки майстра, де були видані монографії, де його роботи почали купувати.

Цього ж 1912 року Архипенко організував велику виставку у Фолькванг музеї в Хагені у Німеччині. У вступній статті до каталогу виставки Гійом Аполлінер писав: «Архипенко дедалі більше наближається до абсолютної скульптури, яка одного чудового дня зіллється з абсолютним малярством і архітектурою, щоб стати чистим мистецтвом над усіма стилями, техніками, засобами» [12;224]. Після Хагена Архипенко мав персональну виставку в Берліні в галереї «Штурм», якою керував видатний знавець авангардного мистецтва Херварт Вальден. Вальдер здобув чотири скульптури і декілька рисунків для своєї приватної колекції. У 1919 р. відбулися виставки в Женеві і Цюриху [12;225]. Перед майстром відкрилися усі двері до мистецького Пантеону. Він заклав свою власну школу на Монпарнасі, де була школа А. Матісса і майстерня О. Родена.

У роки Першої світової війни Архипенко жив у пригороді Ніцци, працював в області скульптоживопису, сполучаючи тривимірне й площинне («Эспаньола», «Голова та натюрморт», 1916; «Натюрморт із книгою й вазою на столі», «Жінка з віялом», 1918), продовжував експериментувати з моделюванням простору («Жінка, що укладає волосся» 1915, «Статуетка», «Боксери» 1914, «Жінка, що стоїть» 1916, «Єгипетський мотив» 1918 та ін.), створив витягнуті угору напівабстрактні металеві й кам'яні торси, вазоподібні скульптури, звертався до кераміки.

Європейське визнання прийшло к Архипенко після Першої світової війни. В 1920 р. він бере участь у 12-й Венеціанській бієннале, а в 1921 р. його виставки проходять у Берліні («Штурм»), Дрездені, Вісбадені, Ганновері, Мюнхені, Потсдамі, Женеві; в 1922р. - у Франкфурті, у 1923 - у Празі. Тоді ж з`являються і монографії про Архипенко. В 1921 р. виходить альбом у Потсдамі з текстами Т. Дойблера, І. Голя і віршем Б. Сандрара. У 1922 р. у Львові вийшла друком книжка Н. Голубця «Архипенко» з перекладеними українською мовою великими цитатами із потсдамського видання. В 1923 р. видаються монографія Г. Гільденбрандта в Берліні (текст українською, англійською, французькою та іспанською мовами) і невелика ілюстрована книга Е. Візе в серії «Молоде мистецтво» (Лейпциг), в 1924 р. з`явилася публікація Р. Шахта в «Sturm-Bilderbucher II» (Берлін) [12;226].

Попри гучну славу, творчість скульптора-новатора, як і мистецтво багатьох художників, що випереджали свій час, інколи стикалося з недовірою та «перекрученнями» і в Європі і, пізніше, в Америці. Майстер вважав ці епізоди досить значущими для існування вільного мистецтва і тому виніс їх на широкий загал у книзі «50 творчих літ»: «Католицький кардинал публічно виклав твори, виставлені на Бієннале у Венеції 1920-го, за деформації людського тіла, хоча я йшов шляхом стилістичних трансформацій, які здобував з релігійної готики, в індусів або єгиптян. Не менш фантастичним виглядає інший політичний епізод, висвітлений в американській пресі: один конгресмен 1949-го дійшов абсурдного висновку, ніби весь сучасний напрямок в мистецтві, включно з моїми творами, інспіровані марксизмом. … На його думку, дадаїзм і футуризм, конструктивізм, супрематизм, кубізм, експрессіонізм, сюрреалізм та абстракціонізм - всі є знаряддями і зброєю знищення. Яка мета тих фантастичних асоціацій? Цей політик охарактеризував все сучасне мистецтво як комуністичне, тоді як у комуністичних країнах те саме мистецтво оголошують небезпечною примхою західної буржуазії» [2;214].

У 1921 р. Олександр Архипенко взяв шлюб з Анжелікою Шміц і переїхав у Берлін [2;214]. Дід Анжеліки, Бонавентура Дженеллі, був живописцем-классицистом, її батько, Бруно Шміц, був видатним німецьким архітектором, сама Анжеліка також була скульптором, скульптором-експресіоністом. Вона виставляля свої твори під ім`ям Гела Фостер, була членом-засновником і єдиною жінкою в «Sezession Gruppe», створеної в Дрездені в 1919 р. Шлюб сприяв визнанню Архипенка і зміцненню його позицій в художньому середовищі Німеччини. В 1921-1922 рр. він відкриває в Берліні власну художню школу, яка користувалася великою популярністю. Початок 1920-х років - період найбільшого успіху. В. Сусак у своїй статті наводить уривок з листа Архипенко до свого брата від 3 лютого 1923 р., де скульптор з гордістю сповіщає про свою виставку в Лейпцигу і про те що музей купив його роботи з мармуру: «Це шостий германський музей, в якому назавжди залишаться мої твори» [12;226].

Незважаючи на те, що в Німеччині Архипека називали «першим експресіоністським скульптором, якщо не першим експресіоністським майстром» [12;224], він скоро відійшов і від цієї течії модернового мистецтва. Як зазначили автори потсдамського альбому, присвяченому творчості майстра: «Він перейшов … до самого себе. У генія всі методи - тільки етапи» [12;226].

2.1.4 Творчість О. Архипенка після 1923 р. американського періоду

В 1923 р. закінчився «європейський період» життя та творчості О. Архипенка. Разом з дружиною він назавжди виїхав в Америку. В нього було не тільки артистичне чуття, а й життєва інтуїція. І хоч він завжди був далекий від політики і неодноразово підкреслював це, вже у 1923 р. писав до батька і брата, пояснюючи причини свого відїзду: «Я не думаю, що в Європі вся політична й економічна плутанина може бути вирішена мирним шляхом, і близький той час, коли спалахне нова європейська пожежа... Я хочу завчасно піти в країну, де життя й спокій гарантовані й де моє ім'я відоме і шановане. Там і моя творчість вціліє від руїни, і плід моєї праці напевно буде оцінений, тоді як у Європі можливо нікому буде піклуватися про інше, як про видобуток шматка хліба й про порятунок життя ... Якщо не тепер, то незабаром вибухне буря» [12;226].

В США Архипенко дуже багато й плідно працював. Вже через шість років він купив в штаті Нью-Йорк, у Вудстоку, каменоломню, а поряд із нею, в Бирсвіллі побудував за власним проектом дім, просторну майстерню та відкрив власну художню школу, що, як і у Парижі та Берліні, користувалася великою популярністю. В 1928 р. майстер прийняв американське громадянство [11;130].

В Америці творчість Архипенка викликала незмінний інтерес, він був відомий і як майстер і як педагог. Скульптор викладав у своїх студіях у Вудстоку (1924-28, 1940-і рр.), Лос-Анджелесі (1935), Чикаго (кінець 30-х рр.), в Вашингтонському університеті в Сіетлі (1935-36, 1952), вів експериментальну школу кераміки «Арко» в Манхеттені, а його майстер-клас сучасної скульптури був в чикагському Новому Баухаузі, наступнику і продовжувачі справи славетного берлінського Баухауза, цитаделі модернізму і нового прикладного мистецтва [15;12].

У далекій від європейських бур Америці мистецтво Архипенка лагіднішає. З кожним роком лінії в його роботах стають все більш плинними, м`якими: геометризм кутастий поступається перед «хмарною геометрією» мальовничості: («Нова увігнутість» 1925, «Друзі» 1933, «Коліноуклінна постать» 1935, «Торс у просторі» 1936, «Конкейв з конкейвом» 1938 - краплеподібний гнучкий теракотовий силует, що тримає в собі, як мушля, відбиток жіночої граційності), теми творів - більш філософськими - («Промінь», «Медитація» 1938). Виразом цього стає і його живопис тих часів, приміром, малюнок «Місяць дивиться на землю» - алегорія космосу, сповнена таємниць: з неймовірним зацікавленням дивиться згори додолу хмарна фігура, модельована пливкими об`ємами. Скульптури дихають космосом. Ось як захоплено оповідає про «Океанську мадонну» Д. Горбачов - «струнку чорно-червону вогнисту фігуру сховано, як коштовність у футляр, у сяйнистий жовто-сонячний ореол і покладено на мозаїчне тло з перлин, що їх віками обточувала морська стихія» [4;204].

Надалі у «Теоретичних нотатках», опублікованих у Нью-Йорку 1960 р. Архипенко сформулював свою теорію «мистецтва з Всесвіту»: «Людина черпає енергію та ідеї з космічної творчої сили і розвиває власну творчість до граничного ступеня» [2;208]. Особливий порядок, "космічний динамізм" регулює життя усього сущого - від людини до рослин і мінералів. Саме цей закон знайшов відбиття в його творчості. У своєму мистецтві Олександр Порфирійович прагнув створити універсальну ритміку простору як аналог циклічного закону світобудови, ритму, що керує рухом планет і пульсацією мікроорганізмів. «Архипенкові увігнутості - наче слід чиїхось суворо-ніжних доторкань ззовні, з великого світу, де дух і матерія нерозривно єдині» [4;205].

Майстер був переконаний у спорідненості людських культур. «Одного разу,- оповідав він,- в етнографічному музеї Трокадеро зупиняюсь перед вітриною. І що, ви гадаєте, бачу? Дерев`яна таріль з українським орнаментом. … Підходжу ближче, аби прочитати напис, і раптом бачу, що ся річ звідкись з Океанії. Ідеї - в повітрі, казав Платон. Їх можна брати звідусіль. Ідіть і беріть, коли можете» [4;206]. Архипенко йшов і брав.

Його мистецька ерудиція була глобальна. Ритми чи не всіх часів і народів відлунюють у його скульптурах. У його роботах знайшли своє відбиття первозданна лаконічність мистецтва неоліту, статика й цілісність Єгипту, ідеальна чистота архаїчної Греції, лінеарне багатство Візантії, духовний екстаз готики, витонченість ренесансу, експресивний динамізм барокко, елегантна манірність рококо й навіть отточенность форм академічного реалізму. І хоча у прагненні осягти глибинні закони формоутворення він докладно досліджує основні художні стилі, черпаючи знакові прийоми й використовуючи характерні елементи для створення власної художньої мови, у своїх творах він уникав етнографізму. Лише інколи окремі деталі одягу персонажів чи характер орнаменту виказують національну приналежність його героїв: «Жозефіна Бонапарт», «Арабська жінка», «Стародавня єгиптянка», «Індійська принцеса». У тих вишуканих статуях національний одяг відчутно скульптором як ритм, а кольори та орнаментовані поверхні світяться то контрастами фарб («Арабка»), то таємничо міняться перлистими переливами («Єгиптянка»). Елегантно прості форми ампірної «Жозефіни» - і ускладнена пластика індіанки, наче позичена з ритуального танцю. Давнина виглядає тут виразно осучасненою: безмежна динаміка спіральної композицїї; «монтажність» образів, де поєднано риси людини і птаха - це прикмети фантастичного і космічного мистецтва нових часів.

Д. Горбачов виокремлює твори Архипенка, в яких виявляються ритми і лад культур української давнини: магія трипільської культури («Дуалізм», «Королева», 1954 - фігурки з птахоподібними головами), осяйна одухотвореність мозаїк Київської Русі («Рожевий торс на мозаїчному тлі», 1928), українське бароко, найпомітніше в портретах 20-30-х рр. й зазначає, що з кожної його пластики «визирає вдача українця, здатна і до м`якої лірики і до драматичного завзяття» [4;206]. Саме такими рисами характеризував митця німецький автор монографії про Архипенка Р. Шахт: «Тут поєднується зовнішня суворість з ніжною інтимністю почуття, внутрішня міць - із м`якою пластичністю» [4;207].

За роки, проведені в Америці Архипенко створив понад 750 творів [11;132] і не відступив від основного свого принципу - мистецтво не повинно бути імітацією вже створених речей, мистець повинен бути творцем. «Там, де є зміни - є життя» - стверджував художник. Дива технологічного світу довкола нього постійно штовхали його до щоразу нових експериментів з різними матеріалами і процесами. Він, як і раніше, пробував внести у скульптуру свої новаторські задуми. Давно зацікавлений ідеєю руху в мистецтві, 1924 р. він винайшов рухомий живопис, який назвав «Архіпентурой». Це був складний механізм, за допомогою якого рухалися вузькі металеві смуги, що складали певні композиції й змінювали образи за бажанням майстра із заданими швидкістю і ритмом.

Сам Архипенко так описував історію створення цього винаходу: «Починаючи з 1912 р. в Парижі, я прагнув до втілення справжнього руху у творі мистецтва, і з цією метою зробив конструкцію, що рухається, під назвою «Медрано». Ці спроби, одначе, не дали бажаного ефекту. Я знову зайнявся пошуками втілення цієї ідеї 1922 р. в Берліні під впливом теорії відносності Ейнштейна. Але це вдалося мені тільки в 1924 р. в Нью-Йорку після численних експериментів з технікою. Я винайшов новий метод зображення для відтворення реального руху на поверхні картини і спеціальний апарат для їх демонстрації. Архіпентура - це машина, яка справляє ілюзію руху пофарбованого об`єкту, аналогічно повільному руху в кіно» [2;253]. Рух для Архипенка - це витончена мова, на якій «розмовляє» вся природа, увесь світ, і, хоча «архіпентура здатна намалювати характер усіх рухів», він зазначає, що психологічну реакцію, творчий відгук у глядача здатне викликати тільки «справжнє перетворення одного аспекту на інший, що повинен мати духовність, значущу як у творчому, так і в естетичному плані» [2;252].

Цей винахід Архипенко присвятив Томасу Едісонові та Альберту Ейнштейнові. Пізніше, узагальнюючи свої творчі принципи, скульптор провів паралелі між своїм мистецтвом і теорією відносності Ейнштейна, стверджуючи, що в призмі мистецтва відбивається вся незбагненність буття. «Теорія Ейнштейна мала найбільший вплив на мій винахід не з погляду науки, а тому, що ідеї, висунуті Ейнштейном … узгоджуються з творчістю взагалі» [2;253].

Іншим прикладом його винахідливості, повязаної з рухом, була «Фігура, що обертається, 1956 р. - моторизована конструкція з дерев`яних, перламутрових і металевих перехресних площин, що постійно оберталися.

В 1940-і рр. Архипенко створив серію «світломодуляторів» - напівпрозорих арт-об`єктів з плексигласу, освітлених зсередини світлом, захованим у підставу. Ці форми, плинно різьблені, справляли враження нереальності, що сильно відчувалося в напівтемряві. Експерименти з прозорими матеріалами, як і активізація простору відносно до маси, були зумовлені прагненням Архипенка до вираження метафізичної реальності. «Я звертаюсь до плексигласу й люситу і нових технічних прийомів - розповідав майстер - для моделювання чотирьох елементів: світла, прозорості, простору та увігнутості. Це приводить до нової естетичної виразності. … Прозорий плексиглас здається чимось езотеричним, на відміну від дерева або мармуру з іхньою матеріальною поверхнею. Прозора пластмаса наштовхує на ідею абстрактного, а не на жорстку матеріальність поверхонь непрозорих матеріалів» [2;248].

Вперше Архипенко почав експериментувати з прозорістю ще у 1912 р., коли застосовував скло в конструкції «Медрано», і надалі модуляції світла і прозорості надзвичайно цікавили майстра. В нього є скульптури, форма яких змінюється залежно від циркуляції сонячного світла, і западини їхньої поверхні виповнюються то світлом, то темрявою (сталева статуя перед університетом у Канзас Сіті, збудована з перехресних площин). Посріблені статуетки і поліровані до дзеркального блиску вбирають, всотують стихію світла всіма своїми увігнутостями і наскрізними отворами.

Дональд Каршан у статті «Революції Олександра Архипенко. Словник, що містить у зародку всю сучасну скульптуру» [12;232] нарахував 20 конкретних новаторств, завдяки яким український майстер увійшов в історію мистецтва. На жаль, багато з його нововведень потрапили на образотворчу сцену в час, коли увага американського мистецького світу була звернена деінде: у 1930-х рр. - на соціально-політичні сюжети, а у пізніх 1940-х і 1950-х - на абстрактний експресіонізм Джексона Поллока й Віллема де Кунінга, і не були оцінені належним чином. Коли в 1960-х рр. з`явилося мистецтво «складання» Архипенко з гордістю міг спостерігати розвиток деяких передових мистецьких ідей, які він вніс понад чотири десятиліття тому. Його мистецтво позначилося на творчості найбільш впливових і радикальних скульпторів минулого сторіччя - Генрі Мура в Англії, швейцарця Альберто Джакометті, іспанця Пабло Гаргато, італійця Джузеппе Манцу. Коли Архипенко було вже за сімдесят, його праці знову почали здобувати широке визнання.

В 1920-30-х рр. майстер створив ряд реалістичних творів («Торс», «Діана», «Та, що іде» та ін.), а також академічно традиційні скульптурні портрети Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка, діячів американської культури і політики.

Окрім скульптури, Архипенко багато займався живописом. Творчість Архипенка-художника така ж оригінальна і виразна, як і його скульптура. Великий, сильний майстер легко й бравурно відчуває і бачить форму в кольорі й гармонізує її тональними акордами.

Олександру Порфировичу було вже за шістдесят, коли до нього прийшло останнє і дуже сильне кохання. Після декількох років удівства він одружився зі своєю студенткою Френсіс Грей, яка була захоплена своїм великим вчителем. Вона стала не тільки турботливою дружиною митця, а й охоронницею його творчої спадщини.

Помер Олександр Архипенко 25 лютого 1963 р. в Нью-Йорку за роботою у своїй майстерні. Характерно, що останніми роками він часто повертався до проблем своїх молодих років, наче удосконалюючи і замикаючи велике коло всього його мистецтва.

Після смерті майстра ретроспективна виставка його творів була показана в багатьох містах США.

2.2 Творець власного міфу

2.2.1 Міфологізм як основа авангардного мислення


Подобные документы

 • Становлення Олександра Порфировича Архипенка як митця. Мистецтво зі Всесвіту. Період формування юного Архипенка. Новаторство як скульптора і художника. Традиційні тенденції у творчості митця. Роль О. Архипенка в українському мистецтві та його визнання.

  реферат [30,4 K], добавлен 21.03.2011

 • Визначальні риси світової культури другої половини ХХ ст. Ідеологізація мистецтва та її наслідки для суспільства. Протистояння авангардного та реалістичного мистецтва. Вплив масової культури на формування свідомості. Нові види художньої творчості.

  реферат [37,1 K], добавлен 13.12.2010

 • Шляхи розвитку російської культури XX століття, її демократизм і змістовність та зв'язок з мистецтвом передвижників. Нові течії в скульптурі, архітектурі, живописі, літературі та музиці. Кіноавангард 1920-х років, вдосконалення науки і просвітництва.

  реферат [37,0 K], добавлен 26.11.2010

 • Розквіт авангардного мистецтва в Україні. Творча діяльність Олександри Екстер. Давид Бурлюк як український художник-футурист, поет, теоретик мистецтва, літературний критик, видавець. Роботи Казимира Малевича. Олександр Довженко та Майк Йогансен.

  презентация [14,5 M], добавлен 07.09.2016

 • Джерельна база трипільського мистецтва: накопичення та класифікація. Аналіз пластики Трипілля. Трансформація образів жінки за 2000 років історії Кукутені-Трипілля. Синкретичні сакральні образи. Богиня на троні й сутність сюжету "Викрадення Європи".

  реферат [17,0 K], добавлен 18.05.2012

 • Життєвий шлях і творче становлення видатного українського художника та скульптора Олександра Архипенка, його перші виставки та популярність. Джерела новаторства та впливи Архипенка на модерну скульптуру, особливість і самобутність його відомих творів.

  дипломная работа [58,2 K], добавлен 02.11.2009

 • Розгляд основних моментів біографії українського та американського скульптора і художника, одного із основоположників кубізму в скульптурі. Характеристика основних моментів творчого добутку митця та його сили впливу на художній світ того часу і сьогодні.

  презентация [447,1 K], добавлен 23.11.2017

 • Модернізм як характерне відображення кризи буржуазного суспільства, протиріч буржуазної масової та індивідуалістичної свідомості. Основні напрямки мистецтва модернізму: декаданс, абстракціонізм. Український модернізм в архітектурі, скульптурі та малярства

  контрольная работа [24,9 K], добавлен 20.11.2009

 • Конструктивізм як російське (радянське) явище, яке виникло післе Жовтневої революції у якості одного из напрямів нового, авангардного, пролетарского мистецтва. Короткі відомості про життєвий шлях і творчість Наума Габо. огляд найвидатніших творів митця.

  презентация [5,3 M], добавлен 07.12.2017

 • Визначення програми нового мистецтва у 90-Х роках ХІХ століття. Філософські теорії Шопенгаура, Ніцше, Бергсона, Фрейда. Течії модернізму. Здатність художньої творчості одухотворювати дійсність. Імпресіонізм, символізм, неоромантизм та "потік свідомості".

  реферат [25,7 K], добавлен 10.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.