Декорування інтер’єру засобами батика

Можливості використання текстилю в інтер’єрі. Особливості створення декоративного панно. Історія розвитку декоративного розпису тканини. Обладнання, інструменти, матеріали та їх підготовка для художнього розпису. Технологія виконання декоративного панно.

Рубрика Культура и искусство
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 17.09.2011
Размер файла 90,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Якщо по тканині провести мокрою ватою, резервні лінії будуть добре видно, а фарба буде краще розтікатися, але виявиться менш насиченою

Сюжет, природно, вигадувати не на ходу. На тканину нанесіть задумані контури спеціальним олівцем, який після прання зійде.

Для розпису холодним резервом найбільш зручні безперервні плавні лінії. Наприклад, для перших дослідів краще вибрати рослинний мотив, де точність малюнка не настільки важлива. Підфарбувати резервні лінії допоможуть звичайні кольорові олівці. Спосіб нескладний, але характерний для олівця штрих збережеться під резервом.

Після висихання резерву розписується кожен окремий елемент малюнка.

Розпис вийде більш ніжною і м'якою по тону, якщо попередньо кожен елемент малюнка змочувати водою.

Як і в будь-якій техніці батика, розпис треба вести від світлого до темному, тоді можна буде внести необхідні корективи, наприклад, дуже світлий ділянку зробити більш темним, якщо пройдете по ньому ще раз фарбою.

Після того, як ви завершили свою роботу, тканину необхідно висушити. І. насолоджуйтеся шедевром, який в єдиному в усьому світі числі є тільки у автора - у вас!

Отже сьогодні на уроці ми спробуємо створити декоративне панно в техніці холодного батику з зображенням лісового грибка.

Виконання учнями практичних робіт в техніці холодного батику.

5 Завершення уроку.

Підведення підсумків та оцінювання робіт.

Домашнє завдання: продовжити виповнення панно.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЕКОРУВАННЯ ІНТЕР'ЄРУ ЗАСОБАМИ БАТИКА

План-конспект уроку

для учнів 7 класу

Модель уроку: безпосереднє навчання

Клас: 7

Тема: Стилізація природних форм у декоративному розписі тканини. Декоративне панно «Казкові квіти».

Мета: Ознайомити учнів з поняттям стилізації та етапами стилізації природних форм в декоративній композиції; розвивати фантазію, образне мислення, вміння застосовувати знання, вміння та навички на практиці та передавати почуття та настрій засобами декоративної композиції; виховувати цікавість до творчості.

Зоровий ряд:наочність у вигляді репродукцій та фото робіт майстрів з

розпису тканини, демонстрування робіт, виконаних у техніці холодного батика.

Матеріали та інструменти: тканина( шифон), рамки, кнопки, пензель, фарби для розпису тканини,резервуючий склад, олівець, аркуш паперу.

Хід уроку

1 Організаційна частина

2 Актуалізація опорних знань

Бесіда.

- Які ви знаєте види декоративного розпису тканин?

- Яке значення має композиція у створенні декоративного панно?

- Якими засобами колір передає настій?

- Яка ви знаєте відмінності в технології виконання холодного та гарячого батику?

3 Виклад нового матеріалу

Сьогодні на уроці ми поговоримо про стилізацію природних форм у декоративній коипозиції та почнемо створювати декоративне панно в техніці холодного батику яке назвемо «Казкові квіти».

В декоративнiй композиції важливу роль відіграє те, наскільки творчо художник може перепрацювати навколишню справдійнiсть і внести в неї свої думки і почуття, індивідуальні відтінки. Це і називається- стилізація.

Стилізація як процес роботи являє собою декоративне узагальнення зображуємих об'єктiв (фігур, предметів) за допомогою ряду умовних прийомів зміни форми, об'ємних та кольорових відносин.

У декоративному мистецтві стилізація - метод ритмічноі організації цілого, завдяки якому зображення отримуе ознаки підвищеної декоративності і сприймається своєобразним мотивом візерунка (тоді ми говорим про декоративну стілізацію в композиції).

Стилізацію можна підрозділити на два види:

а) зовнішня поверхнева, що не має індивідуального характеру, а передбачає наявність готового зразка для наслідування або елементів вже створеного стилю (наприклад, декоративне панно, виконане з використанням прийомів хохломского розпису);

б) декоративна, в якій всі елементи твору підпорядковані умовам вже наявного художнього ансамблю (наприклад, декоративне панно, підпорядковане середовищу інтер'єру, що склався раніше).

Для декоративної стилізації характерно абстрагування - подумки відволікання від несуттевих, випадкових з точки зору художника ознак з метою загострення уваги на більш значимих, що відображають сутність об'єкта деталях.

При декоративнiй стилізації зображаемого об'єкта необхідно прагнути, щоб композиція (панно) відповідала принципу архітектонічності, тобто потрібно вiдбудовувати систему зв'язків окремих частин і елементів в єдину целiстнiсть твору.

Роль стилізації як художнього методу останнім часом зросла, так як збільшувалась потреба людей в створюваннi стилістично цільного, естетично значущого навколишнього середовища.

Окружаюча нас природа є чудовим об'єктом для художньоi стилізації. Один і той же предмет можна вивчати і відображати нескінченну кiлькiсть разiв, постійно відкриваючи нові його сторони в залежності від поставленої задачі.

У декоративнiй композиції питанню стилізації природних форм приділяється більша увага, тому що дані об'єкти завжди доступні і робота з ними допомагає оволодіти аналітичним мисленням і способами оригінального вираження натури в трансформованих формах, тобто виробляти заломлення побаченого через індивідуальність художника.

Стилізоване зображення досліджуваних об'єктів дає можливість знаходити нові оригінальні способи відображення дійсності, відмінні від ілюзорного, фотографічного зображення.

У процесі декоративної стилізації природних мотивів можна піти двома шляхами: спочатку виконувати замальовки об'єктів з натури, а в подальшому перетворювати їх в сторону виявлення декоративних якостей, або ж

відразу виконувати стилізовану декоративну замальовку, вiдталкуюючись від природних особливостей об'єктів. І той, і інший шлях можливий в залежності від того, який спосіб зображення близький авторові. У першому випадку необхідно ретельне малювання деталей і поступове вивчення форм в ході роботи. У другому способі художник довго і ретельно вивчає деталі об'єкта і виділяє найбільш характерні для нього. Наприклад, колючий татарнік відрiзняе наявність шипів і кутастості у формі листя, стало бути, при замальовку можна використовувати гострі кути, прямі лінії, ломаний силует, застосувати контрасти при графічній обробці форми, лінію і пляма, світле і темне, при колірному рішенні - контраст взаімодоповнюючих кольорах і різні светлотнi тональності.

Для в'юнків характерна плавна тягучiсть стовбурів і м'яка пластика форм листка та квітки, тому в замальовцi будуть переважати звивисті, округлі форми і делікатне опрацювання деталей з використанням переважно тонкої лінії, м'яких тональних і колірних відносин.

Один і той же мотив може бути трансформований по-різному: поблизу до натурі чи у вигляді натяку на неї, ассоциативно, проте слід уникати занадто натуралістичного трактування або крайнього схематизма, позбавляючи впізнаваності. Можна брати одину будь-яку ознаку і робити ii домінуючою, при цьому форма об'єкта змінюється в бік характерної особливості так, що набуває символічностi.

Попередня ескізно-зарисовочная робота - дуже важливий етап у створенні малюнка стилізованной композиції, так як виконуючи натуральні зарісовки, художник глибше вивчає природу, виявляючи пластику форм, ритм, внутрішню будову та текстуру природних об'єктів. Ескізно-зарисовочний етап проходить творчо, кожен знаходить і відпрацьовує свою манеру, свій iндивідуальний почерк у передачі всім відомих мотивів.

Виділимо основні вимоги до замальовок рослинних форм:

1. Починаючи роботу, важливо виявити найбільш яскраво виражені особливості форми рослини, його силуету, ракурсних поворотів.

2. При компонуванні мотивiв необхідно звернути увагу на їх пластичну спрямованість (вертикальну, горизонтальну, діагональную) і відповідно їй розмiщати малюнок.

3. Звернути увагу на характер ліній, з яких складається абрис зображуємих елемтiв: від того, прямолінійні або м'які, обтічні конфігурації він буде мати, може залежати і стан композиції в цілому (статичний або динамічний).

4. Важливо не просто замалювати побачене, а знайти ритм і цікавi угруповання форм (стебель, листя), роблячи відбір видимих деталей в зображеному на аркуші середовищi.

5. При замальовцi квітів необхiдно детально вивчити будову квітки, розташування та форму пелюсткiв, їх групування і окрас, бо це і будуть ті природні особливості об'єкту, які дають можливість їх декоративного трансформувати.

6. У роботі з такими природнiми мотивами як кора, зрізи дерев, мох, камені, раковини перед художником стоїть завдання перетворення фактурноi поверхнi мотива в декор, виразний по ритму і пластицi, виявляючий особливості об'єкта.

7. Досліджуючи частини і деталі форми, можна використовувати лупу, мікроскоп - це дає можливість розкладання образа на частини, оперування розрізами для досягнення певних композиційних завдань і передачі природнiх особливостей зображєних об'єктів.

Створення стилізованої декоративноi композиції необхідність починати з осмислення її в цiлому. Вибрані в якості мотиву форми мають пройти складний шлях перетворення, в результатi чого визначається, що є головним, найбільш сущесттєвим для вираження ідеї автора. Головний вузол зображення і важлива деталь можуть бути виділені за рахунок композиційного розсташування, акцентувавши кольором, або, для більшої переконливості, збільшені в розмірі. Можна з'єднати кілька мотивів за принципом «клаптевого» рішення або м'якого перетікання одного в інший.

Часом для художника важливе не саме зображення кори дерев або каменя, а можливість на основі замальовки цього мотиву знайти стилізовані елементи, форми, використовувати розроблену фактуру як фон. Необхідно визначити колорістичне рішення майбутньої композиції, м'якість або напруженість, принцип або тип колірної гармонії, розкладку квітів стосовно один одного.

У роботі над стилізованою композицією треба віддати предпочтiння узагальненню, граничної лаконічності зображуємого, прагнути максимально використовувати одну й ту ж форму, змінюючи її розміри та конфігурацію.

Композиція з природними мотивами може виконуватися різними засобами, у тому числі ассоціативно, тобто складатися з узагальнених форм, або абстрактно, у вигляді набору колірних плям з абстрактним умовним колоритом. Тут прив'язка до конкретного об'єкту необов'язкова, так як це не стилізація якого-небуть предмета, а самостiйна композиція, котра може бути наближена до реальності, а може бути і фантазіею.

Основою побудови будь-якої монокомпозіції є органiзація зображуємих мотивів в замкнутій площині заданого розміру і форми, і підпорядкування їх загальнiй композиційній задачi.

Розподіл усіх елементів композиції на площині незалежно від її складності має бути врівноваженим з урахуванням форми елементів та маштабу зображення.

4 Практична робота

Тепер перейдемо безпосередньо до створення декоративного панно.

Намалюйте спочатку ескіз із зображенням квітів, а потім перемалюйте його на тканину.

Учні виконують практичну роботу.

5 Завершення уроку.

Підведення підсумків та оцінювання робіт.

Домашнє завдання: продовжити виповнення панно.

ВИСНОВКИ

Ручна робота з покон століть до наших днів дуже цінна. Це не лише модно, але й дуже красиво. Художні самобутні речі притягують погляд, діють гіпнотично, і в залежності від змісту та призначення роботи можуть розслаблювати і заспокоювати, а можуть заряджати бадьорістю й оптимізмом.

Дана дипломна робота - це результат багатьох пошуків і праці, прагнення донести людям всю красу природи нашої країни. І щоб відобразити красу навколишнього світу була обрана тематика українських природних мотивів.

В роботи над дипломною запискою я з цікавістю аналізувала літературні джерела. Дуже захоплююче було вивчення творчих робіт вітчизняних та зарубіжних авторів. Також в роботі над проблемою розкриття можливостей використання декоративного панно в інтер'єрі я дізналась цікаві історичні факти розвитку декоративного розпису тканин та виявила існування різноманітних технік та технологій виконання декоративного розпису тканини.

Набуті знання дали мені уявлення про системний підхід до роботи над декоративною композицією, де я синтетично поєднала володіння такою технікою розпису тканин як холодний батик та вміння цілісно стилізувати образи довкілля.

В ході виконання дипломної роботи була вирішена така мета: набути досвід у роботі над текстильними композиціями шляхом усвідомлення та виконання поетапних доступних завдань стилізації натурних форм, поглибити та систематизувати знання по декоративному розписі тканин, розкрити можливості використання декоративного панно в інтер'єрі.

В ході виконання дипломної роботи були вирішені деякі задачі.

Проаналізували історію розвитку декоративного розпису тканини.

Мистецтво прикраси тканин відомо з давніх-давен. Батьківщиною батика є острів Ява в Індонезії. Розпис робили за допомогою гарячого воску. З кінця XVII століття малюнок набивали штампами з орнаментами. . З найдавніших часів відомий ручний розпис тканин в Японії, Індонезії, Китаї, Африці. Уривчасті і далеко не повні відомості про різні методи декорування тканин не дозволяють нам визначити час зародження цього виду декоративно-прикладного мистецтва. Багато народів світу внесли свій вклад в розвиток цього якнайдавнішого з мистецтв.

Були виявлені можливості використання текстилю в інтер'єрі. Декоративні тканини займають значне місце в сучасному інтер'єрі і часто є важливим визначальним художнім елементом. Декоративному розпису тканин відводиться чільна роль у створенні художнього образу інтер'єру. Також декоративні панно доповнюють за кольором і характером малюнка інші елементи оздоблення інтер'єру та вельми прикрашають житловий простір будинку.

Були вивчені особливості специфіки панно, його композиції в поєднанні з інтер'єром. Вмілим підбором і поєднанням кольору тканини, стін, панно, можна оптично видозменити пропорції і розміри приміщення. Так само робота над темою розширила уявлення про світову художню культуру, збагатила розуміння теперешнього через минуле. Виконуючи роботу в техніці холодного батику, яка надихнула мене в подальшій творчій роботі, я застосувала ті знання, уміння і навички, які придбані за час навчання. Усвідомлюючи, що існує багато інших не менш цікавих прийомів розпису, я вважаю, що їхнє вивчення дозволить мою подальшу роботу зробити більш змістовною.

Розкрити та розглянуті особливості створення та виконання декоративного панно. Також були визначені види розпису тканин. Ручний художній розпис тканин на шовкових, віскозних та синтетичних тканинах здійснюється трьома основними способами, кожен з яких має свої особливості оформлення. Два з них - холодний та гарячий батик - засновані на застосуванні резервуючих складів, що обмежують розтікання фарби по полотну. У холодному батику резервуючий склад наносять на тканину в вигляді замкнутого контуру, в межах якого спеціальними фарбами відповідно до ескізу розписують виріб. Художні особливості цього способу розпису полягають у тому, що наявність обов'язкового кольору контура та використання цього контуру для різноманітних орнаментальних розробок надає малюнку графічно чіткий характер. У гарячому батику розігрітій резервуючий склад використовують як для нанесення контуру, так і для покриття окремих ділянок тканини, щоб захистити їх від розтікання фарби. Тут необов'язкові контурні лінії, тому в малюнку можливі м'які переходи тонів. Третій спосіб ручного розпису тканин - так званий вільний розпис. Малюнок наноситься на тканину вільними мазками, і тільки остаточна обробка малюнка іноді здійснюється за допомогою холодного резервуючого складу. Тут ще більше проявляється індивідуальна творчість.

Охарактеризували значення стилізації в декоративній композиції.В ході роботи над декоративною композицією панно важливу роль відіграє те, наскільки творчо художник може перепрацювати навколишню справдійнiсть і внести в неї свої думки і почуття, індивідуальні відтінки. Роль стилізації як художнього методу останнім часом зросла, так як збільшувалась потреба людей в створюваннi стилістично цільного, естетично значущого навколишнього середовища. З розвитком дизайну в області інтер'єру виникла необхідність створення творів декоративно-прикладного мистецтва, которi без стилізації не будуть відповідати сучасним естетичним вимогам.

З'ясували які використовуються обладнання, інструменти та матеріали при виконанні художнього розпису тканини. Для занять художнім розписом тканин необхідно світле, добре провітрюване приміщення. В запасі у працюючого повинні бути гігроскопічна вата, пластмасові або дерев'яні стрижні діаметром 6-8 мм із загостреними кінцями, поролонові та гумові губки, колонкові, барсукові пензеля. Для розпису способом холодний батик необхідно мати набір скляних трубочок різного діаметра з резервуаром або без нього. Для розпису способом гарячий батик слід запастися більш складними пристосуваннями й інструментами. Перш за все, це металева кухоль з подвійним дном, в якій міститься звичайна електролампочками. Ця гуртка служить для розігріву резервуючого складу. Для нанесення резерву необхідний набір різних інструментів. Це так звані ножі та каталка, мідні воронки з отворами різних діаметрів. Воронки, так само як і ножі та каталка, повинні надягатися на дерев'яні ручки.

Для вільного розпису, крім приладів та інструментів, перелічених у холодному батіку, необхідно додати круглі і плоскі щетинні пензеля.

Також були розроблені методичні розробки уроків для учнів середніх шкіл.

Матеріали даної дипломної роботи можливо використовувати для підготування практичних та лекційних занять у середніх загальних школах, ліцеях та коледжах.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Аврунина А.И., Зонова Е.А., Тюленев Н.В. Технология отделки тканей. М.: Легкомбытиздат, 2006. - 367с.

2. Агостон Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. - М.: Мир, 1982.

3. Аксенова Л. И., Архипов Б. А. и др. Специальная педагогика. Москва. 2006 г.

4. Активные красители в печати по хлопчатобумажным тканям. Каталог. - М.: НИИТЭХИМ, 1977. - 578с.

5. Активные красители. Проспект. - М.:ВО Союзанилпром.

6. Арманд Т. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани. Под ред. Н.Н.Соболева. Л., Аврора, 1931. - 215 с.

7. Арсланов В.Г. Декортивное искусство. Краткий терминологический словарь. - М., 2008.

8. Барадулин В. А. - Основы художественного ремесла: Пособие для учителя. - Ч. 1. - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1986. - 240 с., ил.

9. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. - М., 2009.

10. Брита Хансен. Роспись по шелку. 2007 г.

11. Васютинский Н.А. Золотая пропорция. -М.: Госстройиздат, 1960.

12. Вебер В. О цвете // Юный художник. 2007. №3-6

13. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе. - Л., 2009. - 155с.

14. Выготский Л. С. Воображение и творчество. Москва. 2008 г.

15. Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Искусство, 1986. - 573с.

16. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: МГХПИ им. Строганова, 1996.

17. Дворкина И. Батик. - М.: «Радуга», 2006, -160 с.

18. Дмитриевская И.В. Опыт предприятий по художественной росписи текстильно-галантерейных изделий./ Обзор. - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1971. - С. 67-69.

19. Зернов В.А. Цветоведение. -М., Книга, 1972.СССР, 1972, №8.

20. Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Альбом в 2ч. (2-й. год обучения) под редакцией Т.Я. Шпикаловой. - М, 2007.

21. Искусство батика. - М.: Внешсигма, 2006. - 34 с.

22. Кожохина С.К. Батик. - Навч. посіб. - Ярославль: Академия развития, 2007. - 143 с.

23. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. - М., Легкая и

24. Кричевский Г.Е., Корчагин М.В., Сенахов А.В.Химическая технология текстильных материалов. - М.: Лег.Индустрия, 1972. - 452 с.

25. Кубрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. -Вопросы философии. 1967, №106.

26. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. - М., 2009. - 178с., ил.

27. Легенський Ю.Г. Від ремесла до творчості // Час - 2006 - №5 - С. 38-50.

28. Лейкина И.К. - Батик - сказка на ткани: Журнал Народное искусство, №5, 2008г.

29. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М., 2006

30. Лозова А . Н., Троцький Н. О. - Основи педагогіки - Х:, 2008.

31. Малиніна А.О., Малиніна І.О. Батик. / Навч. Посіб.- Х.: Скорпіон, 2006 - 31с.

32. Мартынова Л. Художественная роспись тканей, 1996г.

33. Нестеренко О.И. "Краткая энциклопедия дизайна". - М., 2007- 350с., ил.

34. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани. Под ред. Н.Н.Соболева. Л., Аврора, 1931. - 215 с.

35. Осн. худ. ремес.Под.ред.В.А.Барадулина,О.В.Танкус. - М.:Просв.,1978.-255с.

36. Петрушек В.А., Чернышев О.В. Стратегия повышения качества подготовки специалистов - дизайнеров. - В сб.: Проблема современного дизайна и художественно-конструктивного образования. - Минск, 1969.

37. Печенюк Т. «Шестидесятники» українського батику. // Образотворче мистецтво, 2008 - №1. - С.7

38. Прямые красители. Проспект. - М.: ВО Союзанилпром.

39. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М., 2007.

40. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия / Сост. Н.Н. Ростовцев, с.Е. Игнатьев, Е.В. Шорохов. М., 2009.

41. Рогинская ф. Советский текстиль. М., 1930.

42. Рогова И.В,Будровин А.И,Губрин В.Л. Отд.шелк.ткан. - М: Гизлегпром, 1954.

43. Розенблюм Е.А. Курс основ композиции. - Декоративное искусство СССР. 1969, №9, 10.

44. Роспись по шелку // «Валентина», 2006. - №1. - С.4-6.

45. Сарибеков Г.С. Старикович Е.Е., Осик Ю.И., Молоков В.Л. Справочник по отделке текстильных материалов. - К.: Техника, 1984.

46. Соболев Н. II. Набойка в России и способ работы. М., 1012.

47. Советское декоративное искусство 1945-1975. - М.: Искусство, 2009 -21с.

48. Соколова О.Ю. Секреты композиции: Для начинающих художников. М., 2006.

49. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - М.: Изобразительное искусство, 2006.

50. Справочник по отделке текстильных материалов /. Г.С. Сарибеков. Е.Е., Старикович, Осик Ю.И., Молоков В.Л. - к.: Техника, 2007.

51. Сузи Стоку Батик. - М.: Ниола 21-й век, 2006 -85с.

52. Танкус О. В., Гороховская Л. М- и др. Технология росписи тканей. М., 1969.

53. Торчинский О. Сказки батика, Журнал Юный художник, №3, 2008г.

54. Фаворский В.А. О композиции. - М., 1970.

55. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн. - М., 2009. - 235с.

56. Чжан Т., Белькова В. Холодный батик. Журнал Народное творчество, №4, 2007г.

57. Шорохов Є. В. - Композиция: Учеб. для студентов худож.-графического фак. пед. ин-ов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 2006. - 207 с., ил.

58. Шумяцкая Н. Как создаются рисунки для тканей. -- "Декоративное искусство СССР». 19,58, №8.

59. Энциклопедический словарь юного художника. - М., 2006. - 415 с.

60. Ярошенко А. В. - Цветоведеніє: Допомога для студентів. - Х.: ХНПУ ним. Р. С. Сковороды, 2007.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Історія розпису тканини. Розвиток набойки и мистецтво батика. Устаткування, інструменти, матеріали і їх підготовка до художнього розпису. Основні способи розпису тканин. Холодний, гарячий батик та вільний розпис. Композиція, колорирование и спектр.

  курсовая работа [41,1 K], добавлен 26.03.2009

 • Декоративная живопись в интерьере, ее история. Декоративная живопись и графика. Разработка проекта и обоснование дизайнерского решения декоративного панно. Выполнение декоративного панно "Тарантино. Death proof". Должностная инструкция художника.

  дипломная работа [160,7 K], добавлен 13.07.2014

 • Історико-ретроспективний аналіз появи та розвитку класичного манікюру. Технологія догляду за руками та нігтями. Техніка, інструменти та засоби нанесення класичного манікюру з різними декоративними розписами. Графічне зображення поетапності його виконання.

  дипломная работа [768,4 K], добавлен 17.02.2013

 • Применение опыта художников прошлых времен в обучении декоративной живописи. Стилизация декоративной композиции, рекомендации по ее использованию в процессе создания панно. Основные этапы композиционной разработки панно на тему "Современная мода".

  дипломная работа [4,5 M], добавлен 10.07.2015

 • Создание эскиза декоративного панно "Вдохновение" в технике флористики. Необходимые инструменты и приспособления: ножницы, пинцет, кисти, нитки, иголки, резаки, секатор, карандаши, линейки и угольник, природные материалы. Технологическая карта проекта.

  реферат [3,7 M], добавлен 29.04.2013

 • История декоративной живописи и графики. Проект и обоснование дизайнерского решения. Современный дизайн интерьера и выбор формата. Сюжет декоративного панно. Технологии и материалы, применяемые в практической работе. Должностная инструкция художника.

  дипломная работа [85,7 K], добавлен 03.08.2014

 • Історія виникнення, розвитку Петриківського розпису. Визначні майстри Петриківського розпису. Вибір матеріалів, інструментів для малювання картин на дощечках, складання композиції, прийоми виконання малюнка, технологічна послідовність виготовлення.

  курсовая работа [35,4 K], добавлен 11.04.2010

 • Аналіз історико-культурних умов та особливостей розвитку українського народного мистецтва 1920-1950-х років. Вивчення мистецької спадщини Катерини Білокур, яка представляє органічний синтез народної і професійної творчості у царині декоративного розпису.

  дипломная работа [100,1 K], добавлен 26.10.2010

 • Прикладне мистецтво. Географічні умови та характер народу. Розвиток у японців чуткості та витонченості в образотворчому мистецтві. Техніка розпису тканини. Класичний спосіб ручного розпису тканин. Вибір техніки. Батік. Матеріали. Рами. Пензлики.

  курсовая работа [63,3 K], добавлен 13.11.2008

 • Особливості закладів громадського харчування у наш час. Значення кольору в створенні дизайну інтер’єрів. Сучасні оздоблювальні матеріали та освітлювальні прилади для інтер’єрів громадських будівель. Технології управління кліматом в залі ресторану.

  дипломная работа [8,1 M], добавлен 18.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.