Експертна діагностика фінансово-господарського стану компанії ВАТ "Софія"

Оцінка майнового стану підприємства компанії ВАТ "Софія" та динаміка його змін. Проведення стратегічного аналізу на основі "п'яти сил Портера". Аналіз загрози банкрутства, фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності, рентабельності підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 07.02.2014
Размер файла 77,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТРЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут економіки та менеджменту

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Контролінг»

на тему

«Експертна діагностика фінансово-господарського стану компанії ВАТ "Софія"

Київ 2013г.

Вступ

Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства займається оцінкою різних сторін діяльності підприємства з метою виявлення «вузьких місць», можливостей і небезпек для підприємства, вироблення оптимальних оперативних і стратегічних рішень.

Діагностика фінансово-господарського стану підприємства викликана нагальною необхідністю: підприємство не може позволити собі вести справи, не маючи уявлення про співвідношення доходів та витрат, не знаючи факторів, які дозволяють домагатися перевищення доходів над витратами.

Основними цілями діагностики фінансово-господарського стану підприємства є:

* об'єктивна оцінка результатів комерційної діяльності, комплексне виявлення невикористаних резервів, мобілізація їх для підвищення ефективності підприємства в майбутніх планових періодах, а також виявлення прорахунків у роботі їх винуватців, досягнення повної відповідності, матеріального і морального стимулювання за результатами праці та якості роботи;

* постійний контроль раціональності функціонування господарських систем, контроль за виконанням планів і бюджетів, контроль за процесами виробництва та реалізації продукції, а також своєчасне виявлення і використання поточних внутрішньовиробничих резервів з метою забезпечення виконання і перевиконання плану;

* прогнозування господарської діяльності, наукове обгрунтування перспективних планів, оцінка очікуваного виконання плану.

Виходячи з цього можна сказати, що головною метою діагностики фінансово-господарського стану підприємства є підготовка інформації для прийняття управлінських рішень на всіх щаблях ієрархічної драбини.

До складу головних завдань, які слід вирішити при проведенні діагностики фінансово-господарського стану підприємства можна віднести:

* перевірка якості і обґрунтування планів, бюджетів і нормативів (у процесі їх розробки);

* об'єктивне та всесторонне дослідження виконання накреслених планів та бюджетів;

* комплексна оцінка господарської діяльності;

* аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та якості продукції;

* аналіз взаємозв'язку «витрати -- обсяг -- прибуток»;

* оцінка ефективності функціонування виробничих підрозділів;

* обґрунтування рішень щодо встановлення внутрішніх цін на товари та послуги; ,

* аналіз праці та заробітної плати;

* аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів;

* аналіз ефективності використання основних фондів;

* аналіз собівартості продукції;

* аналіз фінансового стану;

* виявлення і вимірювання внутрішніх резервів (на всіх стадіях виробничого процеса);

* випробовування оптимальності управлінських рішень (на всіх рівнях ієрархічної драбини).

Це далеко не повний перелік завдань, які слід вирішувати при проведенні діагностики підприємства. Він може бути доповнений іншими, залежно від мети, дослідженнями. Так, на сьогодні досить суттєвими завданнями контролінгу можуть бути такі, як оцінка динаміки економічного потенціалу підприємства, аналіз фінансової стійкості, аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості, оцінка кредитоспроможності і платоспроможності (ліквідності) підприємства, аналіз оборотності засобів.

У цій роботі ми проведемо аналіз фінансово-господарського стану підприємства компанії ВАТ "Софія" за 2010 -2011 р.. А саме, проведемо SWOT-аналіз, оцінимо майновий стан підприємства на підставі балансу, в результаті чого зможемо визначити абсолютні і відносні зміни статей балансу за аналізований період, простежимо тенденції їх зміни і визначимо структуру фінансових ресурсів підприємства. Проаналізуємо фінансові результати діяльності підприємства, визначимо чинники, що найбільш вплинули на формування чистого прибутку (збитку) підприємства.

1. Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану ВАТ "Софія"

ВАТ "Софія" - один з найбільших в Україні виробників верхніх трикотажних виробів. Підприємство повністю переоснащене сучасним високотехнологічним устаткуванням провідних європейських виробників. В'язальне устаткування дозволяє повністю задовольняти вимоги ринку верхніх трикотажних виробів в класах від 3-го до 12-го. Швацьке устаткування дозволяє застосовувати найсучасніші технології пошиття виробів.

Асортимент продукції, що випускається, включає жіночі, чоловічі і дитячі джемпери, жилети, кардігани, жакети, пальто, шарфи, шапки. Співпраця з фірмами таких країн, як Німеччина, Франція, Іспанія підтверджує високий рівень якості вироблюваних трикотажних виробів. Крім того, компанія розробляє і постійно оновлює свої власні моделі трикотажного одягу, які продаються у фірмових магазинах компанії та у великих магазинах України під власними торговими марками Sofline, Brex.

Філософія ВАТ "Софія" базується на принципах інженерної компетентності, професіоналізму і надійності. Маркетингова політика спрямована на взаємовигідну співпрацю з урахуванням вимог сучасного ринку одягу. Компанія додає максимум зусиль для того, щоб зрозуміти і задовольнити будь-які персональні вимоги замовника.

Експертна діагностика фінансово-господарського стану ВАТ "Софія" є необхідною для оцінкою різних сторін діяльності підприємства з метою виявлення «вузьких місць», можливостей і небезпек для вироблення оптимальних оперативних і стратегічних рішень щодо покращення та удосконалення роботи.

Основними цілями діагностики фінансово-господарського стану підприємства є:

* об'єктивна оцінка результатів діяльності, комплексне виявлення невикористаних резервів, мобілізація їх для підвищення ефективності підприємства в майбутніх планових періодах, а також виявлення прорахунків у роботі їх винуватців, досягнення повної відповідності, матеріального і морального стимулювання за результатами праці та якості роботи;

* постійний контроль раціональності функціонування господарських систем, контроль за виконанням планів і бюджетів, контроль за процесами виробництва та реалізації продукції, а також своєчасне виявлення і використання поточних внутрішньовиробничих резервів з метою забезпечення виконання і перевиконання плану;

* прогнозування діяльності, наукове обгрунтування перспективних планів, оцінка очікуваного виконання плану.

Головною метою діагностики фінансово-господарського стану ВАТ "Софія" є підготовка інформації для прийняття управлінських рішень на всіх щаблях ієрархічної драбини.

Сьогодні суттєвими завданнями контролінгу можуть бути такі, як оцінка динаміки економічного потенціалу підприємства, аналіз фінансової стійкості, аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості, оцінка кредитоспроможності і платоспроможності (ліквідності) підприємства, аналіз оборотності засобів.

2. Методика стратегічної діагностики фінансово-господарського стану підприємства

2.1 Проведення SWOT-аналізу

Відкрите акціонерне товариство «Софія» - один із найбільших в Україні виробників трикотажного одягу. Компанія, заснована на початку шістдесятих років, за останні п'ятнадцять років була повністю переоснащена сучасним високотехнологічним обладнанням провідних європейських виробників. Основні напрямки діяльності ВАТ "Софія":

1. виробництво моделей трикотажного одягу на внутрішній ринок із вітчизняної та імпортної сировини;

2. в'язання, пошив та постачання на експорт трикотажного одягу з давальницької сировини за умовами співпраці з іноземними замовниками;

3.виробництво на замовлення рекламної продукції;

4. виробництво трикотажного одягу на внутрішній ринок із сировини замовників.

Оцінка ринку

Можливості

Загрози

Основним сегментом споживачів для фірми є жінки середнього віку. Зважаючи на демографічну ситуацію з роками цей сегмент буде збільшуватися. З'являться додаткові групи споживачів

Скорочення вітчизняного виробництва натуральних тканини та фурнітури, що збільшує залежність від постачальників з закордону, а отже з'являється можливість виникнення митних ризиків

Враховуючи гарну репутацію фірми на ринку та досвід, ВАТ «Софія» вирішила вийти на новий ринок споживачів - дитячий одяг, що динамічно зростає

інфляція

Зростання співпраці фірми з партнерами закордоном відкриває двері перед новими ринками Європи - країни Бенілюксу та Прибалтики

Вихід на ринок дешевого товару з Китаю

Зростання вертикальної інтеграції - виробництво власної фурнітури, аксесуарів та початок виробництва деяких видів тканини

Можливість економічного спаду в країні

Скорочення державних дотацій

Сезонне коливання моди, що потребує швидкої орієнтації у планах на майбутні колекції

Великий досвід у пошитті готового одягу

Відсутність широко відомого бренду

Власні цехи з пошиття та дизайну

Недостатня висвітлення фірми у пресі та на телебаченні

Створення власної мережі магазинів та торгової марки для захисту від конкурентів

Нестача кадрів у виробництві

Фінансова стійкість підприємства

Відсутність чіткого позиціонування себе на ринку

Можливість регулювати обсягів як виробництва, так і збуту, самостійно розробляти стратегії збуту

Добре знання ринку, довіра з боку споживачів

Великий асортимент, що включає одяг дитячий та велику кількість розмірів

Наявність власного виробництва дозволяє контролювати якість

Творчий підхід до збутової політики - впровадження сервісу веб-замовлень одягу та каталогів одягу в Інтернеті

Матриця SWOT- аналізу

можливості

загрози

Сильні сторони

Власне виробництво, висока якість продукції, досвід та співпраця з партнерами закордоном дає змогу швидко освоїти закордонні ринки. Також наявність власних складів та близькість до столиці дає можливість ефективно використовувати сервіс веб-замовлень, таким чином підкоривши новий сегмент покупців та зменшивши витрати на оренду площ для магазинів

Загроза скорочення виробництва тканини вітчизняними постачальниками може бути подолана, оскільки підприємство має власні виробничі потужності, то частково зможе за рахунок вертикальної інтеграції забезпечити себе матеріалами власного виробництва

Слабкі сторони

Слабка сторона щодо недостатньої відомості бренду для широкого загалу може бути ліквідована через широке використання інтернет реклами та впровадження замовлень в мережі, та електронних каталогів

Загроза з боку молодіжних брендів та товарів китайського виробництва може бути уникнена як через вихід на ринки Західної Європи, освоєння нових сегментів - дитячий одяг ( де споживачами надається перевага вітчизняним виробникам готового одягу з натуральних тканин), так і впровадженням служби інтернет замовлень

2.2 Проведення стратегічного аналізу на основі "п'яти сил Портера"

Ринок виробництва готового одягу - це ринок монополістичної конкуренції, що характеризується великою кількістю виробників, які все ж мають суттєві відмінності один від одного. На даному ринку важливим є розуміння та підкреслення відмінностей одного бренду від іншого, чітке уявлення який саме у тебе цільовий сегмент та широке використання реклами, а також врахування сезонних коливань моди.

Спираючись на модель п'яти сил Портера можна визначити, що ринкова лада споживачів досить суттєва, адже на ринку існує велика кількість брендів, тому велика значення має пізнаваність марки, знання потреб цільових сегментів, джерела інформування покупця по новинки та акції. Тому необхідно використовувати рекламу як в інтернеті - для молодіжного сегменту, так і в друкованих виданнях.

Оскільки одяг згідно піраміди Маслоу є товаром першої необхідності, то для даного товару не існує товарів субститутів, отже даний аспект можна не враховувати.

Ринкова влада постачальників є досить суттєвою, адже матеріали є основною статтею витрат. До того тканини є одним з визначних факторів впливу на якість продукції. Тому необхідно зауважити, що влада постачальників є суттєвою. Для ВАТ «Софія» частка тканини і фурнітури в собівартості складає 75%, а також враховуючи сезонність випуску продукції, то необхідно зауважити, що затримка поставок може значно вплинути на процес виробництва, що змусить переплановувати графіки та змусить зменшити запланований обсяг збуту. Щодо загрози вертикальної інтеграції конкурентів - то вона дуже не значна.

Інтенсивність конкуренції на ринку готового одягу дуже велика. Головна загроза від конкурентів полягає у широкій пізнаваності брендів та дешевизні продукції, що з одного боку приваблює покупців, а з іншого дає змогу фірмам-конкурентам встановлювати вищу маржу на товар, а відповідно отримувати вищі прибутки та зміцнювати ринкову владу.

Вихід на ринок новичків можливий сьогодні основному в сегменті елітного одягу, але ВАТ «Софія» не вбачає даний сегмент цільовим.

Висновки - за результатами SWOT- аналізу та аналізу п'яти сил Портера можна зробити висновок, що підприємство діє на ринку з високою конкуренцією, великий вплив мають споживачів (смаки, уподобання, зміна модних тенденцій, а на макро рівні зміна демографічної ситуації), та постачальники. Підприємство оцінивши свої сильні сторони - наявність досвіду, висока якість продукції, власні виробничі потужності, дійшло висновку про доцільність поступової вертикальної інтеграції, освоєння нових сегментів, вихід на ринки закордоном та освоєння інтернет-сервісу.

Пропозиції - підприємству слід перш за все звернути увагу на творення пізнаваного та міцного бренду, тому необхідно розгорнути широку рекламну кампанію, також необхідно провести ребрендінг для залучення молодіжного сегменту, активно впроваджувати електронні каталоги одягу та можливість замовлень в Інтернеті. Також необхідно розширити мережу фірмових магазинів.

банкрутство ліквідність рентабельність портер

3. Методика оперативної діагностики фінансово-господарського стану підприємства

Метою фінансового аналізу підприємства, є оцінка фінансового стану підприємства з урахуванням динаміки його змін, які склалися за результатами господарської діяльності підприємства за декілька останніх років, визначення факторів, що вплинули на ці зміни, та прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства. Результати проведеного аналізу використовуються для підготовки рекомендацій щодо подальшої діяльності підприємства, його реструктуризації або ін.

Табл. 1 Горизонтальний аналіз балансу (тис. грн.)

Актив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво

40

5

-35

-87,50%

Основні засоби:

Залишкова вартість

12814

12088

-726

-5,67%

Первісна вартість

28275

28922

647

2,29%

Знос

15461

16834

1373

8,88%

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

188

188

0

0%

інші фінансові інвестиції

2

2

Довгострокова дебіторська заборгованість

2

0

-2

-100%

Усього за розділом І

13044

12283

-761

-5,83%

ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси

1523

799

-724

-47,54%

незавершене виробництво

225

1027

802

356,44%

готова продукція

1843

2475

632

34,29%

Товари

246

449

203

82,52%

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

2572

3590

1018

39,58%

первісна вартість

2572

3590

1018

39,58%

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

2

1

-1

-50%

за виданими авансами

196

110

-86

-43,88%

із внутрішніх розрахунків

11

13

2

18,18%

Інша поточна дебіторська заборгованість

65

63

-2

-3,08%

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

197

75

-122

-61,93%

в іноземній валюті

1109

3

-1106

-99,73%

Усього за розділом ІІ

7989

8605

616

7,71%

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

15

14

-1

-6,67%

Баланс

21048

20902

-146

-0,69%

Пасив

І. Власний капітал

Статутний капітал

1817

1817

0

0%

Додатковий вкладений капітал

7688

7688

0

0%

Іншій додатковий капітал

6760

6767

7

0,10%

Резервний капітал

5

5

0

0%

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-4576

-3509

1067

-23,32%

Усього за розділом І

11694

12768

1074

9,18%

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

384

402

18

4,69%

Цільове фінансування

5

5

0

0%

Усього за розділом ІІ

389

407

18

4,63%

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

5031

4936

-95

-1,89%

Інші довгострокові зобов'язання

711

620

-91

-12,80%

Усього за розділом ІІІ

5742

5556

-186

-3,24%

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

0

0

0

0%

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2126

1155

-971

-45,67%

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

7

65

58

828,57%

з бюджетом

333

397

64

19,22%

з позабюджетних платежів

9

12

3

33,33%

зі страхування

85

111

26

30,59%

з оплати праці

292

429

137

46,92%

із внутрішніх розрахунків

0

2

2

200%

Інші поточні зобов'язання

371

0

-371

-100%

Усього за розділом IV

3223

2171

-1052

-32,64%

V. Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0%

Баланс

21048

20902

-146

-0,69%

Наведені дані дозволяють зробити наступні висновки:

Загальна сума активів зменшилася на 146 тис. грн. або більш, ніж на 0,69%. Це зменшення відбулось переважно за рахунок зменшення необоротних активів та витрат майбутніх періодів. Абсолютна величина зниження у необоротних активах склала 761 тис. грн або 5,83% їх річної величини. Це відбулось переважно через зменшення залишкової вартості основних засобів, зменшення незавершеного виробництва, а також довгострокової дебіторської заборгованості. Крім того, розмір витрат майбутніх періодів зменшився на 1 тис. грн., що становить 6, 67% їх річної величини. У той же час, дещо збільшилася сума оборотних активів підприємства (в абсолютному вимірюванні - на 616 тис. грн.).

Що стосується структури оборотних коштів, то варто зазначити, що вона дещо погіршилася. Виробничі запаси зменшилися за рік на 724тис. грн або на 47,54%.

Зменшилася також величина дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом(на 50%) та за виданими авансами (на 43,88%).

Проте, найбільше зменшилася сума грошових коштів: в національній валюті - на 61,93%, а в іноземній - на 99,73%. Це свідчить про скорочення високоліквідних активів підприємства, а відповідно і про погіршення значення коефіцієнту абсолютної ліквідності підприємства. В той же час, на зростання оборотних активів загалом досить сильно вплинуло значне зростання незавершеного виробництва (на 356,44% або на 802 тис грн.), товарів (на 82,52%), а також готової продукції і дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

При аналізі пасивів підприємства слід зазначити, що зобов'язання підприємства скоротилися, у тому числі короткострокові зобов'язання зменшилися на 1052 тис. грн. (32,64%). Це відбулося внаслідок значного скорочення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (на 971 тис. грн.), а також інших поточних зобов'язань ( на 371 тис. грн.). Таким чином, підприємство вчасно розрахувалося з постачальниками та підрядчиками за виконані роботи та отримані послуги. Проте значно збільшилися поточні зобов'язання за розрахунками, у тому числі, з оплати праці, із внутрішніх розрахунків і за авансами, що одержані від інших підприємств у рахунок наступних поставок продукції.

Крім того, слід зазначити, що аванси, отримані підприємством, на кінець року набагато менші дебіторської заборгованості за товари та послуги, що надані підприємством.

В цілому слід зазначити, що динаміка показників ліквідності є позитивною. Зменшення короткострокової заборгованості підприємства збільшує ліквідність підприємства і його фінансову стійкість.

Аналіз балансу підприємства свідчить, що підприємству слід покращити показники фінансової стійкості та ліквідності, а саме:

· поліпшити взаємовідносини із постачальниками і споживачами продукції, вдатися до поліпшення ситуації із дебіторською заборгованістю підприємству;

· поліпшити структуру оборотних коштів, особливо збільшити кількість грошових коштів для підвищення абсолютної ліквідності підприємства;

· зменшити поточну заборгованість підприємства за розрахунками, намагатися перейти від короткострокових до довгострокових кредитів банку.

Табл. 2 Вертикальний аналіз балансу (тис.грн.)

Актив

На початок звітного періоду

Частка у % до суми балансу на початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Частка у % до суми балансу на кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво

40

0,19%

5

0,02%

Основні засоби:

Залишкова вартість

12814

60,88%

12088

57,83%

Первісна вартість

28275

134,34%

28922

138,37%

Знос

15461

73,46%

16834

80,54%

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

188

0,89%

188

0,90%

інші фінансові інвестиції

0%

2

0,01%

Довгострокова дебіторська заборгованість

2

0,01%

0

0%

Усього за розділом І

13044

61,97%

12283

58,76%

ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси

1523

7,24%

799

3,82%

незавершене виробництво

225

1,07%

1027

4,91%

готова продукція

1843

8,76%

2475

11,84%

товари

246

1,17%

449

2,15%

чиста реалізаційна вартість

2572

12,22%

3590

17,18%

первісна вартість

2572

12,22%

3590

17,18%

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

2

0,01%

1

0%

за виданими авансами

196

0,93%

110

0,53%

з нарахованих доходів

0%

0%

із внутрішніх розрахунків

11

0,05%

13

0,06%

Інша поточна дебіторська заборгованість

65

0,31%

63

0,30%

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

197

0,94%

75

0,36%

в іноземній валюті

1109

5,27%

3

0,01%

Усього за розділом ІІ

7989

37,96%

8605

41,17%

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

15

0,07%

14

0,07%

Баланс

21048

100%

20902

100%

Пасив

І. Власний капітал

Статутний капітал

1817

8,63%

1817

8,69%

Додатковий вкладений капітал

7688

36,53%

7688

36,78%

Іншій додатковий капітал

6760

32,12%

6767

32,37%

Резервний капітал

5

0,02%

5

0,02%

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-4576

-21,74%

-3509

-16,79%

Усього за розділом І

11694

55,56%

12768

61,09%

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

384

1,82%

402

1,92%

Цільове фінансування

5

0,02%

5

0,02%

Усього за розділом ІІ

389

1,85%

407

1,95%

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

5031

23,9%

4936

23,61%

Інші довгострокові зобов'язання

711

3,38%

620

2,97%

Усього за розділом ІІІ

5742

27,28%

5556

26,58%

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

0%

0%

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2126

10,1%

1155

5,53%

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

7

0,03%

65

0,31%

з бюджетом

333

1,58%

397

1,90%

з позабюджетних платежів

9

0,04%

12

0,06%

зі страхування

85

0,40%

111

0,53%

з оплати праці

292

1,39%

429

2,05%

із внутрішніх розрахунків

0%

2

0,01%

Інші поточні зобов'язання

371

1,76%

0

0%

Усього за розділом IV

3223

15,31%

2171

10,39%

V. Доходи майбутніх періодів

0

0%

0

0%

Баланс

21048

100%

20902

100%

Аналізуючи дані вертикального балансу підприємства, можна зробити такі висновки.

1. Частка необоротних активів у балансі підприємства є більшою, ніж частка оборотних. Проте протягом аналізованого періоду можна простежити тенденцію до скорочення цієї частки: з 61,97% до 58,76% у кінці звітного періоду. Це явище може свідчити про політику підприємства щодо звуження матеріально-технічної бази підприємства та призупинення його технічного переозброєння. Хоча, зважаючи на те, що підприємство устатковане найсучаснішим обладнанням, то дана тенденція може вказувати на перерву між переобладнаннями підприємства.

2. Частка оборотних засобів має тенденцію до збільшення, з 37,96% на початку звітного періоду до 41,17% на його кінець. Зрозуміло, що зростання частки оборотних коштів позначається позитивно на показниках фінансової стійкості та ліквідності, тому що свідчить про збільшення запасів, розмірів виробництва, готівки для придбання матеріально-речових факторів виробництва.

3. Власний капітал підприємства знаходився на рівні 55,56% -- на початку аналізованого періоду і зріс 61,09 % -- на кінець цього періоду від загальної суми пасивів, що говорить про достатню платоспроможність підприємства, яка поступово зростає.

4. Довгострокові зобов'язання підприємства складають менше,ніж третину усіх пасивів і поступово знижуються. Крім того, частка короткострокових заборгованостей за аналізований період також знизилася до позначки 10,39%, що є досить позитивним явищем.

Отже, основними висновками, зробленими при вертикальному аналізі балансу підприємства можуть бути такі:

- структура статей балансу демонструє тенденцію до незначного зменшення частки основних засобів і збільшення частки оборотних активів;

- у той же час можна спостерігати позитивну тенденцію постійного зменшення розмірів довгострокових та короткострокових зобов'язань.

Дані висновки показують, що підприємство досить стабільно працює у своїй галузі, та має засоби для підтримання своєї конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

3.1 Оцінка ліквідності підприємства

Ліквідність підприємства - це його спроможність швидко реалізувати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань, тобто це співвідношення величини його високоліквідних активів (кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності.

Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.

Щоб визначити, чи достатньо в підприємства грошей для погашення його зобов'язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності та формування залишку коштів після погашення зобов'язань перед бюджетом, страховими та іншими соціальними фондами, а також виплати дивідендів.

Аналіз ліквідності потребує ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства. Він здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов'язань із наявності ліквідних коштів.

Для аналізу ліквідності також доцільно розраховувати в динаміці коефіцієнти абсолютної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності,коефіцієнт загальної ліквідності та чистий оборотний капітал.

Для розрахунку показників ліквідності ВАТ "Софія" будемо використовувати дані взяті з таблиці 3 і розраховувати коефіцієнти за даними формулами

;

;

;

;

3.2 Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості)

Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства та визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності. Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних джерел спроможне забезпечити запаси та витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розраховуватись за своїми зобов'язаннями.

Для характеристики фінансової стійкості підприємств доцільно використовувати, в першу чергу, сім таких показників:

1. Власний оборотний капітал характеризує ту частину власного капіталу підприємства,що є джерелом покриття його поточних активів. Він розраховується за формулою

;

2. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) - що показує, яку частину у загальних вкладеннях у підприємство складає власний капітал. Він характеризує фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування його діяльності. Розраховується за формулою:

;

3. Коефіцієнт маневреності відображає питому вагу вільних грошових коштів у власному капіталі підприємства і розраховується за формулою:

;

4. Коефіцієнт заборгованості відображає співвідношення між запозиченими та власними коштами:

;

5. Коефіцієнт фінансування є оберненим до коефіцієнта заборгованості і відображає співвідношення між власними та запозиченими коштами

;

6. Коефіцієнт фінансової напруги показує питому вагу запозичених коштів в валюті балансу позичальника і розраховується за формулою:

;

7.Коефіцієнт загальної фінансової стійкості показує питому вагу засобів, які має в своєму розпорядженні підприємство в валюті балансу. Розраховується за формулою

;

3.3 Аналіз ділової активності

Аналіз ділової активності підприємств, разом з оцінкою фінансового стану та результатів діяльності, є важливою складовою фінансового аналізу.

Проведення аналітичних досліджень ділової активності підприємств дає змогу оцінити, наскільки ефективно сформована структура їх капіталу, як складаються їх взаємовідносини з постачальниками та замовниками.

Під час аналізу дається оцінка окремих статей оборотних активів із врахуванням галузевої специфіки підприємства, виду діяльності та особливостей випуску продукції.

Для аналізу ділової активності підприємства використовуємо такі коефіцієнти:

1. Коефіцієнт обіговості активів виражає ефективність використання всіх активів і розраховується за такою формулою:

;

2. Коефіцієнт оборотності оборотних активів виражає ефективність використання оборотних активів і розраховується:

;

3. Коефіцієнт обіговості запасів виражає ефективність використання запасів.

;

4. Тривалість одного обороту запасів розраховується за формулою

;

5. Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості відображає швидкість погашення дебіторської заборгованості і розраховується за формулою

;

6. Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості розраховується за формулою

;

7. Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості відображає швидкість погашення кредиторської заборгованості і розаховується за формуою

;

8. Тривалість обороту кредиторської заборгованості розраховується за формулою

;

9. Тривалість операційного циклу розраховується за формулою

;

3.4 Оцінка майнового стану підприємства та динаміка його змін

Оцінка майнового стану підприємства дає можливість визначити абсолютні і відносні зміни статей балансу за певний період, відстежити тенденції їх зміни і визначити структуру фінансових ресурсів підприємства.

Для оцінки майнового стану доцільно розрахувати такі показники, які характеризують виробничий потенціал підприємства:

- коефіцієнт зносу основних засобів;

- коефіцієнт оновлення основних засобів;

- коефіцієнт вибуття основних засобів.

Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує стан і ступінь зносу основних засобів і розраховується як відношення суми зносу основних засобів до їх первісної вартості.

;

Коефіцієнт оновлення основних засобів показує, яку частину від тих, що є на кінець звітного періоду складають нові основні засоби, і розраховується як відношення первісної вартості основних засобів, які поступили за звітний період, до первісної вартості основних засобів, що є на балансі підприємства на кінець звітного періоду.

;

Коефіцієнт вибуття основних засобів показує, яка частина основних засобів вибула за звітний період, і розраховується як відношення первісної вартості основних засобів, які вибули за звітний період, до первісної вартості основних засобів, що є на балансі підприємства на початок звітного періоду.

;

3.5 Аналіз рентабельності

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів в підприємство і раціональність їх використання.

Аналіз рентабельності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

- коефіцієнта рентабельності активів,

- коефіцієнта рентабельності оборотних активів,

- коефіцієнта рентабельності власного капіталу,

- коефіцієнта рентабельності продукції.

1. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства.

;

2. Коефіцієнт рентабельності оборотних активів відображає питому вагу прибутку, що припадає на 1 грн. оборотних активів

;

3. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу відображає питому вагу від реалізації, що припадає на 1 грн. власного капіталу і розраховується за формулою

;

4. Коефіцієнт операційної рентабельності продажу відображає питому вагу операційного прибутку в чистий виручці від реалізації і розраховується

.

Показники

Нормативне (рекомендоване значення)

Значення показника за базовий період

Значення показника за звітний період

Динаміка

Показники майнового стану

Коефіцієнт зносу основних засобів

Зменшення, ?0,5

0,55

0,58

+0,03

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Збільшення

0,05

0,07

+0,02

Коефіцієнт вибуття

Менше, ніж коефіцієнт оновлення

0,03

0,01

-0,02

Показники ліквідності підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-0,35

0,41

0,04

-0,37

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,6-0,8

1,29

1,78

+0,49

Коефіцієнт загальної ліквідності

1-2

2,48

3,96

+1,48

Чистий оборотний капітал (ЧОК)

Має покривати не менше 10% загального обсягу оборотних та не менше 50% запасів та затрат

4766

6434

+1668

Показники платоспроможності і фінансової стійкості підприємства

Власний оборотний капітал

Позитивне значення, збільшення

4392

6041

+1649

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

>0,5 (чи 50%)

0,56

0,61

+0,05

Коефіцієнт маневреності

0,3-0,4

0,41

0,5

+0,09

Коефіцієнт заборгованості

0,5-0,7

0,77

0,61

-0,16

Коефіцієнт фінансування

>1,0

1,3

1,65

+0,35

Коефіцієнт фінансової напруги

Не більше 0,5

0,43

0,37

-0,06

Коефіцієнт загальної фінансової стійкості

0,8-0,9

0,83

0,88

+0,05

Показники ділової активності

Коефіцієнт обіговості активів

Збільшення

0,63

0,65

+0,02

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

Збільшення

1,93

1,64

-0,29

Коефіцієнт обіговості запасів

Збільшення

2,41

2,06

-0,35

Тривалість одного обороту запасів

Зменшення

149,38

174,76

+25,38

Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості

Збільшення

5,2

4,1

-1,1

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості

Зменшення

69,23

87,8

+18,57

Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості

Зменшення

3,24

3,63

+0,39

Тривалість обороту кредиторської заборгованості

Збільшення

111,11

99,17

-11,94

Тривалість операційного циклу

Зменшення

218,61

262,56

+43,95

Показники рентабельності підприємства

Економічна рентабельність активів

Збільшення

0,16

0,18

+0,02

Економічна рентабельність оборотних активів

Збільшення

0,47

0,46

-0,01

Чиста рентабельність власного капіталу

Збільшення

0,12

0,09

-0,03

Операційна рентабельність продажу

Збільшення

0,21

0,18

-0,03

Висновок: Аналізуючи в загальному коефіцієнти ліквідності підприємства можна зробити висновок,що підприємство знаходиться на високому рівні ліквідності, всі показники ліквідності знаходяться в межах нормативних значень. Існують тенденції щодо зниження деяких показників, але всі вони є незначними.

Самим проблемним та негативним станом є фінансова стійкість підприємства. За останні роки підприємство втратило фінансову незалежність і тільки 11% складає власне фінансування, решта - залучені кошти (кредити, позики). У ВАТ «Софія» існує високий рівень заборгованості.

Певної уваги при аналізі варто надати коефіцієнту ділової активності, де показники хоч і є середніми, але не стабільними. В динаміці років відбувається зниження рівня показників щодо активів та запасів підприємства та спостерігається збільшення тривалості одного обороту запасів дебіторської та кредиторської заборгованості.

Більш краще показники на підприємстві щодо майнового стану. На підприємстві активно втілюється в роботі модернізація виробництва. Вже в 2011 році спостерігається не значне зниження коефіцієнта зносу основних засобів.

Хоч і фінансова стійкість бажає бути кращою, то на відміну від неї рентабельність підприємства має динаміку до зростання, підприємство знаходиться на прийнятній відстані від зони збитковості, на що впливає ефективно діюча програма реалізації продукції.

4. Аналіз загрози банкрутства

Використовуючи двох факторну модель, тобто два показники які можуть визначити рівень ймовірності банкрутства - коефіцієнт поточної ліквідності та відношення запозичених коштів до валюти балансу, було визначено, що підприємство є платоспроможним і ймовірність банкрутства в звітному 2010 році не загрожує.

Розрахунки проводились згідно загальноприйнятої формули:

Z-рахунок=1,2*К1+1,4*К2+3,3*К3+0,6*К4+К5

К1=8605/20902=0,41

К2=(-3509)/20902= -0,17

К3=3790/20902=0,18

К4=12768/2171=5,88

К5=14917/20902=0,71

Z-рахунок=1,2*0,41+1,4*(-0,17)+3,3*0,18+0,6*5,88+0,71=0,492-0,238+0,594+3,528+0,71=5,086

5,086 більше, ніж 2,9 - загроза банкрутства дуже низька.

Висновки та пропозиції

У даній роботі було проведено діагностику фінансово господарського стану ВАТ «Софія», можна сказати наступне, що діяльність підприємства прибуткова. Не дивлячись на прибуток, відбулося зменшення частки власного капіталу підприємства у звітному періоді. Така ситуація відбувається внаслідок наявності кредиторської заборгованості і поточних зобов'язань і короткострокових кредитів та позики.

Збільшилися необоротні активи. Найбільшу частку необоротних активів складає незавершене будівництво - це характеризує орієнтацію підприємства на створення матеріальних умов для розширення основної діяльності. Збільшилися запаси. Збільшення величини оборотних коштів, з одного боку, призвело до збільшення оборотності, що відображає підвищення виробничо - технічного потенціалу і, з іншого боку, це призвело до збільшення більш ліквідних коштів, наслідком чого є можливість погашення своїх зобов'язань більш ліквідними активами у встановлені терміни. Негативним є те, що збільшилися затрати на збут і інші операційні витрати, збільшився ризик появи фінансових труднощів у майбутньому, тому що зменшився коефіцієнт фінансової автономії за звітний період.

Торгова марка ВАТ «Софія», як виробник, вже встигла зарекомендувати себе з найкращої сторони, і тому вона може служити додатковим конкурентною перевагою в боротьбі за покупця.

Даній корпорації можна запропонувати розширювати ринки збуту та збільшувати спектр товарів та послуг. Також можна порекомендувати знизити собівартість продукції. Це дозволить ВАТ «Софія» бути конкурентоспроможним на ринку збуту. Можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.

Список використаної літератури

1. Власова Н.О., Круглова О.А., Безгінова Л.І. Фінанси підприємств: Навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 271 с.

2. Воловець Я. . Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. -- К. : Алерта, 2005. -- 200с.

3. Грабовецкий Б.Э. Економічне прогнозування та планування: навч.посібник/Вінниц.держ.техн.ун-т. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 187 с.

4. Кучеренко В.Р. Бізнес-планування фірми: Навч.посіб. - К.: Знання, 2006. - 423 с Р

5. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16 липня 1999 р. № 996-ХIV // Галицькі контракти. - 1999. - № 36.

6. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч.посібник-- К. : Кондор, 2005. -- 400с.

7. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. Навчальний посібник - К.: Цент учбової літератури, 2007 - 320 с.

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

 • Загальні відомості про підприємство, організація та структура підприємства, майно підприємства. Аналіз трудових ресурсів, основних засобів, продукції, балансу підприємства, майнового стану та ліквідності, фінансової стійкості та рентабельності.

  курсовая работа [715,8 K], добавлен 13.06.2014

 • Інформаційна база фінансового аналізу, баланс підприємства і звіт про рух грошових коштів. Оцінка показників майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності та рентабельності ВАТ "Електровимірювач", перспективи його розвитку.

  курсовая работа [87,3 K], добавлен 05.03.2011

 • Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування. Проведення аналізу фінансової стійкості активів, ліквідності балансу, рентабельності, оборотності і платоспроможності фірми. Рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [138,0 K], добавлен 11.12.2013

 • Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства, методика проведення аналізу. Аналіз ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та ділової активності ЗАТ "АВАНГАРД". Шляхи, напрямки і резерви покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [887,6 K], добавлен 22.11.2011

 • Інформаційна база, основні методики, моделі і проблеми оцінки фінансового стану підприємства. Експрес-аналіз статей звітності та стан майнового положення. Оцінка фінансового стану: ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності.

  курсовая работа [249,9 K], добавлен 30.11.2014

 • Сутність фінансового стану, інформаційна база аналізу. Діагностика фінансово-економічного стану ТОВ "ЛОГОС". Аналіз показників ліквідності, прибутковості і ділової активності. Поліпшення структури балансу, інтегральні методи оцінки фінансового стану.

  курсовая работа [157,2 K], добавлен 23.09.2011

 • Теоретичні основи банкрутства. Причини та види банкрутства підприємства. Аналіз сучасних методів і моделей оцінки ризику банкрутства. Система показників Вільяма Бівера. Аналіз фінансового стану підприємства. Показники ділової активності, майнового стану.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.10.2014

 • Характеристика майнового положення підприємства на підставі аналізу активу балансу. Аналіз структури необоротних та оборотних активів, структури пасиву балансу, оцінка ліквідності підприємства. Оцінка рентабельності та коефіцієнтів ділової активності.

  контрольная работа [87,1 K], добавлен 09.02.2010

 • Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Оцінка активів, пасивів, та платоспроможності. Аналіз руху грошових коштів, фінансової стійкості та ділової активності. Комплексна рейтингова оцінка підприємства.

  курсовая работа [140,1 K], добавлен 23.12.2015

 • Значення й методи аналізу майна підприємства. Забезпечення ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах . Обігові активи підприємства. Оцінка фінансового стану. Характеристика майнового стану підприємства на основі аналізу активу балансу.

  курсовая работа [63,2 K], добавлен 01.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.