Історія бренду "Ferrero"

Створення Ferrero, розповсюдження товарної марки. Історія виникнення Nutella, відкриття першої кондитерської фабрики. Нова продукція і міжнародна інтеграція, розробка та популярність Kinder Surprise.Історія випуску та особливості цукерок Ferrero Rocher.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид презентация
Язык русский
Дата добавления 21.05.2019
Размер файла 4,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Характеристика предприятия ЧУП "Ferrero" и стратегия его развития. Учёт инфляции по годам 2016-2020. Сравнение предприятия с основными конкурентами на рынке города Бреста по отдельным факторам. Анализ рынков сбыта. Производственный и финансовый план.

  курсовая работа [79,8 K], добавлен 02.05.2016

 • Поняття бренду, його сутність і особливості. Етапи та характеристика створення бренду, його прийоми та методи, значення та застосування в сучасній ринковій економіці. Історія та етапи створення та розповсюдження відомого на весь світ бренду "Nokia".

  реферат [24,3 K], добавлен 03.02.2009

 • Сутність, значення та функції курсу "Економічна історія". Економічна історія як історико-економічний аналіз концепції розвитку галузей господарства. Господарські форми економіки стародавнього світу. Поняття та особливості економічного розвитку.

  курс лекций [159,0 K], добавлен 14.11.2008

 • Історія становлення кусинского підприємництва та економіки м. Куси, головні етапи та особливості даного процесу, фактори, що на нього вплинули. Загальна характеристика та історія Кусинского машинобудівного заводу, його первісна продукція та перспективи.

  контрольная работа [21,8 K], добавлен 24.06.2011

 • Історія та правові фактори виникнення Багатонаціональних корпорацій (БНК). Попередницями БНК були багатонаціональні організації, які займалися міжнародною торгівлею. Закон про мильні пузирі "Bubbles-Act". Закон про обмежену відповідальність. Сучасні БНК.

  реферат [23,9 K], добавлен 08.05.2011

 • Історія становлення консалтингу. Його розвиток в Україні. Міжнародна класифікація консалтингових послуг. Інвестиційне проектування як різновид бізнес-планування. Модель та складові конкурентоспроможності консалтингової фірми та види консалтингових послуг.

  курсовая работа [34,9 K], добавлен 31.03.2015

 • Основні тенденції економічного аналізу, етапи та історія його розвитку. Особливості економічного аналізу в епоху капіталістичного і домонополістичного капіталізму, дослідження його становлення на Україні. Способи розрахунків економічних показників.

  контрольная работа [50,1 K], добавлен 22.04.2010

 • Зміст і форми інвестиційного проекту. Методи та інструменти управління інвестиційним проектування випуску нової продукції. Аналіз розробки і реалізації інвестиційного проекту випуску нової продукції ТОВ "Елітерма". Удосконалення управління процесом.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 23.08.2012

 • Історія виникнення та походження грошей, зміст раціоналістичної та еволюційної концепцій. Особливості еволюції форм грошей. Сучасні гроші, їх роль та функції у ринковій економіці. Суть монетарної політики, характеристика та основні види грошових засобів.

  курсовая работа [240,5 K], добавлен 26.06.2011

 • Предмет, методологія, функції і методи економічної історії. Зв'язок з іншими науками, періодизація. Мануфактурний період світової економіки. Промисловий переворот та економічний розвиток у провідних країнах світу. Українські землі в епоху середньовіччя.

  учебное пособие [225,8 K], добавлен 26.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.