Технічний та фундаментальний аналіз ринкових тенденцій

Дослідження ринку за допомогою методів технічного аналізу. Прогнозування зміни ціни в майбутньому на основі аналізу зміни ціни у минулому. Вихідні дані для побудови лінійного графіка. Випадки застосування фундаментального аналізу ринку разом із технічним.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 27.04.2016
Размер файла 276,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ
 • І. Технічний аналіз
 • 1.1 Лінійні графіки
 • 1.2 Графіки у вигляді "барів"
 • 1.3 "Японські свічки"
 • 1.4 Графіки типу "хрестики - нулики"
 • ІІ. Фундаментальний аналіз
 • 2.1 Макроекономічний аналіз
 • 2.2 Галузевий аналіз
 • 2.3 Регіональний аналіз
 • 2.4 Якісний аналіз
 • 2.5 Аналіз фінансового стану Комерційного банку "СОЮЗ"
 • Висновок
 • Список використаних джерел

Вступ

Здійснення ефективної інвестиційної діяльності вимагає інформацію про оточуючої економічному середовищі, про зміну основних чинників цього середовища, оскільки цю інформацію значною мірою визначає стан об'єкта інвестування. До цих фундаментальним чинникам можна віднести валовий внутрішній продукт, інфляція, валютний курс, відсоткові кредитні ставки, параметри федеральних і регіонального бюджету, стан грошової сфери, торговельного і платіжного балансу, яку проводить держава фінансова і грошово-кредитна політика.

Крім цих факторів інвестору після ухвалення рішень необхідна інформація про інвестиційній привабливості конкретних регіонів, галузей народного господарства і окремих підприємств. Всі ці чинники визначають перебіг економічних, зокрема і інвестиційних процесів - зокрема, процесів, які протікають на фондовий ринок. Аналіз цих фундаментальних чинників з метою оцінки інвестиційній привабливості цінних паперів називається фундаментальним аналізом.

Професійний підхід для оцінювання якості цінних паперів, званий фундаментальним аналізом, дозволяє інвестору вибрати конкретний фінансовий актив конкретного емітента для інвестування коштів.

Завдання технічного аналізу визначити поточний напрям руху ринку. На відміну від інструментів фундаментального аналізу, які використовуються для прогнозування перспектив розвитку ринку, технічний аналіз дає візуальне уявлення про поточну ситуацію і дозволяє визначити найкращий момент для здійснення операцій. На сьогоднішній день актуальним та важливим питанням є питання вдосконалення технічного аналізу на ринку цінних паперів.

технічний фундаментальний аналіз ринок

І. Технічний аналіз

Технічний аналіз - це прогнозування зміни ціни в майбутньому на основі аналізу зміни ціни у минулому.

Якщо для фундаментального аналізу важлива причина коливання ринку, то технічного аналізу важливий тільки факт цього коливання. Технічний аналіз вивчає сам ринок, а не зовнішні чинники, які можуть впливати на ринок: якщо ціни підвищуються, то попит більший за пропозицію, якщо ціни падають, то бажаючих продати більше, ніж покупців. Технічний аналіз також вважає, що все те, що хоч якось впливає на ціну, обов'язково знайде своє відображення в ціні. Вивчаючи технічний аналіз, ми знаємо, з яких причин ринок "йде догори" або "униз". І для того, щоб спрогнозувати ринок, зовсім не обов'язково знати ці причини.

1.1 Лінійні графіки

Проведемо технічний аналіз за допомогою першого графічного методу - лінійного графіка за допомогою вихідних даних зображених у табл. 1.

Таблиця 1. Вихідні дані

ДАТА

open

close

max

min

1.02

1, 20

1,50

1,50

1, 20

2.02

1,60

1,80

1,90

1,40

3.02

1,80

2, 20

2, 20

1,40

4.02

1,80

2,00

2, 20

1,80

5.02

2,10

1,90

2, 20

1,70

Рис. 1 Лінійний графік ціни закриття

Отже, за допомогою цього графіку ми можемо спостерігати, що протягом трьох днів ціна плавно піднімалась і максимальну позначку в 2,20 вона досягла 3.02 після чого пішла на спад і 5.02 закрилась з ціно 1,90. Враховуючи вище наведений графік важко визначити точний вид тренду, оскільки ми маємо недостатньо даних для більш точнішого аналізу, але виходячи з цього можна припустити, що цей графік матиме бічний тренд.

1.2 Графіки у вигляді "барів"

Графіки у вигляді "барів" відображають зміну цін у вигляді серії вертикальних відрізків, які будуються за певними правилами. В більшості випадків кожен бар показує максимальну, мінімальну ціни та ціну закриття для історичних даних, а в режимі реального часу - максимальну, мінімальну та останню ціни на актив.

Проведений аналіз за допомогою другого графічного метода зобразимо на рис. 2.

Рис. 2 Графік у виглядів "барів"

Виходячи з вище наведеного графіка можна сказати, що цей графік містить більше інформації ніж попередній, оскільки крім ціни закриття також включає максимальну та мінімальну ціну.

1.3 "Японські свічки"

Японські свічки як графічний інструмент настільки різноманітний, що може використовуватися з будь-якими інструментами технічного аналізу. Сигнали, що подаються японськими свічками, приходять набагато раніше, ніж сигнали від будь-яких інших джерел технічного аналізу. При цьому інші способи аналізу іноді просто не можуть розпізнати ті сигнали, які розпізнають японські свічки. Ці та інші переваги забезпечують японським свічкам широке застосування у якості головного інструменту графічного аналізу на фінансових ринках.

Одна з головних переваг японських свічок полягає у тому, що вони показують, хто володіє перевагою на ринку - "бики" або "ведмеді".

Рис. 3 Графічний метод "японські свічки"

Як бачимо на графіку видно, що переважають довгі білі свічки, що свідчить про висхідну тенденцію курсу і що в цих операціях вигравали "бики", а 5.02 видно що тіло свічки замальоване і свідчить про те що ринок закрили з нижчою ціною ніж відкрили.

1.4 Графіки типу "хрестики - нулики"

Графіки типу "хрестики-нулики" мають дві головні відмінності від звичайних діаграм. По-перше, звичайні діаграми будуються на тимчасових інтервалах, незалежно від того, відбувалися зміни цін чи ні. На графіку "хрестики-нулики" нова позначка ставиться, якщо тільки ціни змінилися на певну величину. Друга важлива відмінність полягає в тому, що звичайна діаграма показує будь-яку зміну ціни в часі, а на графіку "хрестики-нулики" зміни цін, які виявились менше заданого значення, ніяк не відбиваються.

Рис. 4. Графічний метод типу "хрестики - нулики"

Отже, з цього методу видно що Х= 27 а О= 18, що свідчить про зростаючий тип ринок і перевага на цьому ринку віддається "бикам".

ІІ. Фундаментальний аналіз

Фундаментальний аналіз - це прогнозування руху курсів валют, акцій, термінових контрактів на основі аналізу фінансово-економічних показників. Вплив фундаментальних факторів на ринок дуже високий, але ступінь цього впливу на зміну котирувань передбачити неможливо.

Фундаментальний аналіз слід застосовувати разом із технічним аналізом і відкривати позицію тільки після проведення аналізу ринкової тенденції з фундаментальної та технічної сторони.

Фундаментальний аналіз досліджує чотири рівні: макроекономічний, регіональний, галузевий та мікроекономічний.

2.1 Макроекономічний аналіз

Макроекономічний аналіз характеризує стан економіки країни в цілому та формує сприятливу макроекономічну ситуацію для інвестування. Проведення макроекономічного аналіз дозволяє охарактеризувати динаміку виробництва споживання і накопичення, рівень економічної активності, розвиненість інфляційних процесів, фінансовий стан держави.

Таблиця 2. Основні макроекономічні показники України за 2012-2014 рр.

Фактори

2012 рік

2013 рік

2014 рік

ВВП (млн. грн)

1408889

1454931

1566728

Валютний курс

(гривень/долар)

7,991

7,993

11,88

(гривень/євро)

10,27

10,61

15,71

(гривень/рубль)

0,257

0,251

0,311

Рівень безробіття (тис. осіб)

1 589,8

1 510,4

1 847,6

Рівень інфляції (%)

-4,5

0,7

24,9

Платіжний баланс (млн. доларів США)

-14315

-16478

-5273

Індекс промислового виробництва (%)

100,3

101,7

131,8

Індекс ділового оптимізму, %

114,3

111,4

96,1

Індекс глобальної конкурентоспроможності

4,14

73 із 144

4,05

84 із 148

4,1

76 із 144

Індекс легкості ведення бізнесу

44,35

152 із 183

48,86

137 із 185

58,12

112 із 189

Індекс економічної свободи

46,1

163 із 179

46,3

161 із 177

49,3

155 із 186

Проаналізувавши дані за 2012-2014 рр., то можна побачити різке зростання валютного курсу в 2014 році порівняно з попередніми, реальні відсоткові ставки також йдуть на зростання. Рівень безробіття з кожним роком все збільшується що не є позитивним для країни. Різкий скачок інфляції в 2014 році до 24,9% свідчить про наявність кризи в країні. Індекс ділового оптимізму в 2014 році є нижчим за 100% що є негативним для країни і свідчить про песимістичні очікування ділового сектору. За індексом легкості ведення бізнесу Україна в 2014 році посідає 112 місце в рейтингу із 189 країн, порівняно з попереднім роком де ми зайняли 137 місце можна говорити про невеличкий прогрес, але про полегшення ведення бізнесу ще дуже рано говорити.

2.2 Галузевий аналіз

Діяльність банківського сектору України в 2014 році здійснювалася у надзвичайно складних політичних та макроекономічних умовах, безпосередньо він пережив поєднання політичної, фінансово-економічної та банківської криз

Причиною повномасштабної фінансової кризи 2014 року стала економічна політика попередніх років, яка призвела до накопичення значних економічних дисбалансів. Внаслідок штучного утримання фіксованого валютного курсу економіка України втрачала зовнішню конкурентоспроможність, результатом чого стало зростання дефіциту платіжного балансу та скорочення золотовалютних резервів.

В умовах складної економічно та політичної ситуації в країні банківська система за 2014 рік втратила третину депозитної бази. Для зміцнення банківської системи НБУ виводив ринку проблемні неплатоспроможні банки, а також банки, які займалися незаконною діяльністю, зокрема щодо відмивання коштів.

На кінець 2014 року у Державному реєстрі банків було зареєстровано 182 банки з яких 162 мали банківську ліцензію та один ліцензію санаційного банку. Порівняно з 2013 роком, то кількість банків зареєстрованих у Державному реєстрі зросли на 6 банків, а кількість банків, які мали ліцензію зменшились на 13 банків.

Основними проблемами банківського сектору України протягом 2014 року були значний відплив ресурсів з банківської системи, погіршення якості кредитних портфелів банків та збиткова діяльність.

Проведемо порівняння даних щорічного групування банків за період 2012-2014 рр.

Таблиця 3

Групування банків за період 2012 - 2014рр.

ГРУПИ

Роки

2012

2013

2014

Група І

17

15

15

Група ІІ

19

20

20

Група ІІІ

22

25

23

Група IV

117

116

122

Як видно з таблиці протягом даного періоду в І групі змін майже не відбулось, лише у 2013 році кількість банків, які входили до цієї групи зменшилась до 15 банків і в 2014 році залишилась без змін. В ІІ групі спостерігалось теж саме, тільки у 2013 році кількість банків збільшилась до 20, а в ІІІ групі спостерігалось постійне коливання так у 2013 році вона зросла на 3 банки, а у 2014 вона зменшилась на 2 банки. У IV групі кількість банків у 2014 році порівняно з попереднім зросла на 6 банків.

Таблиця 4

Структура банків за розміром капіталу

Розмір капіталу банку

2012

2013

2014

1

До 50 млн. грн.

2

1,1

2

1,1

-

-

2

Від 50 до 120 млн. грн.

5

2,9

1

0,6

1

0,5

3

Від 120 до 180 млн. грн.

59

33,7

60

34,1

63

35

4

Від 180 до 240 млн. грн.

25

14,3

23

13,1

23

12,8

5

Більше 240 млн. грн.

84

48

90

51,1

93

51,7

З таблиці видно, що найбільшу кількість банків займають банки з розміром капіталу більше як 240 млн. грн., і з кожним роком кількість таких банків росте. На другому місці по кількості банків знаходяться банки з розміром капіталу від 120 до 180 млн. грн, і найменшу частку займають банки з капіталом до 50 млн. грн., та від 50 до 120 млн. грн.

Діяльність банківського сектору була збитковою. За 2014 рік збиток банківського сектору становив 53.0 млрд. грн., коли в 2013 році був прибуток - 1.4 млрд. грн.

Від'ємний фінансовий результат діяльності банків переважно було сформовано банками І групи, що кредитували масштабні проекти та понесли значні втрати від окупації АР Крим та ситуації на сході України.

2.3 Регіональний аналіз

Регіональний аналіз аналогічний макроекономічному фундаментальному аналізу (з врахуванням різниці в масштабах відповідних територіальних економічних систем) і оперує економічними чинниками, які характерні для регіонів.

Регіональний аналіз дає оцінку регіону на скільки він є економічно-розвинутим, а також досліджує співвідношення кількості зайнятого населення та безробітних, показники доходів та витрат населення.

Проведемо порівняльний аналіз основних соціально-економічних показників України в цілому та м. Києва.

Таблиця 5. Основні соціально-економічні показники за 2012-2014 рр.

Чисельність населення на 1 січня, тис. осіб.

Кількість зайнятих економічною діяльністю, тис. осіб

Наявний доход населення у розрахунку на одну особу, грн.

Витрати населення у розрахунку на одну особу, грн.

Україна

Київ

Україна

Київ

Україна

Київ

Україна

Київ

2012

45553

2845

20354,3

1399,8

23931,1

49651,9

28570,8

66224,6

2013

45426,2

2868,7

20404,1

1413,1

26167,5

52924,5

30706,7

72721,5

2014

42929,3

2888

18073,3

1368,1

27700,3

65672,8

33667,8

77753,5

Як видно з таблиці чисельність населення України з кожним роком все зменшувалась і у 2014 році порівняно з 2013 р., вона зменшилась на 2497 тис. осіб. Спостерігаючи за м. Києвом то можна побачити зворотну тенденцію, тут населення з кожним роком все збільшувалось. Якщо дивитись на структуру то в 2014 році в м. Києві знаходиться 6,72% людей від загальної кількості. Порівнюючи витрати населення на одну особу то можна побачити що в Києві витрати є в 2 рази більші ніж в середньому по цілій Україні, так у 2014 році вони становлять 77753,5 грн., що говорить про те що життя в столиці України є набагато дорожчим ніж в інших містах України.

Таблиця 6

Основні соціально-економічні показники за 2012-2014 рр.

Середньомісячна заробітна плата, грн.

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %

Валовий регіональний продукт, млн. грн. у млн. грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн. грн.

Україна

Київ

Україна

Київ

Україна

Київ

Україна

Київ

2012

3026

4607

99,8

101,6

1302079

223774

1404564

215247,6

2013

3265

5007

100,5

101,5

1459096

275685

1354745,4

210661,7

2014

3480

5376

124,9

125,8

1522657

312552

1428839,1

351369,2

Середньомісячна заробітна плата в Україні в 2014 році становила 3480 грн, коли в Києві 5376 грн. Обсяг реалізованої промислової продукції в 2014 році в Україні становив 1428839,1 млн. грн., де 1/4 цієї суми була реалізована м. Києвом.

Таблиця 7

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

Обсяг реалізованої промислової

млн. грн.

%

продукції (товарів, послуг) на одну особу населення, грн.

Україна

2010

1065850,5

100

23236

2011

1331887,6

100

29140,3

2012

1400680,2

100

30721,2

2013

1354130,1

100

29767,9

2014

1428839,1

100

33227,9

Київ

2010

144893,6

13,6

51892,9

2011

182900,4

13,7

65165

2012

216366,2

15,5

76464,2

2013

210410,1

15,5

73650,7

2014

351369,2

24,6

122073,7

Рис. 5 Структура обсягу реалізованої промислової продукції у м. Києві.

З діаграми видно що з кожним роком частка реалізованої промислової продукції росла і у 2014 році порівняно з 2013 роком вона виросла на 9,1%, що є позитивним для м. Києва.

2.4 Якісний аналіз

За допомогою тесту Уоррена баффета можна оцінити фактори які не піддаються кількісному вираженню, тобто наскільки ефективним являється дане підприємство чи справно працюють менеджери цього підпиємства.

Таблиця 7. Тест Уоррена Баффета

Оцінка

Коригувальний коефіцієнт

Підсумкова оцінка

1. Чи достатньо інформації про бізнес?

5

1

5

2. Як компанія проявила себе за останні роки?

4

1

4

3. Чи є довгострокові перспективи?

3

1,3

3,9

4. Чи діють менеджери компанії раціонально?

2

0,8

1,8

5. Чи відкриті менеджери?

3

0,8

2,4

6. Чи ставлять менеджери інтереси акціонерів вище своїх?

2

1

3

7. Наскільки рентабельна компанія?

1

1

1

8. Чи достатній вільний грошовий потік для акціонерів?

2

1

2

9. Яка віддача на вкладений капітал?

3

0,8

2.4

10. Чи є у компанії стійка конкурентна перевага?

1

1

1

11. Яка справедлива ціна акцій компаній?

2

1,3

2.6

За результатами тесту Уоррена Баффета не доцільно інвестувати у дану компанію, оскільки підсумковий результат дорівнює 2.6.

2.5 Аналіз фінансового стану Комерційного банку "СОЮЗ"

Аналіз фінансового стану емітента є найбільш складним аналізом, оскільки проводиться вивчення фінансової звітності підприємства де знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства з управління фінансовими ресурсами.

Комерційний банк "СОЮЗ" на 1.12.2015 року входить до другої групи банків, оскільки володіє часткою активів, яка є меншою за 0,5% банківської системи України і займає 29 позицію з 78 позицій цієї групи.

Протягом 2012-2014 рр. підприємство було прибутковим, оскільки отримало чистий прибуток у розмірі: 2012 р. - 8182 тис. грн.; 2013 - 11060 тис. грн.; 2014 - 594 тис. грн. Як видно у 2014 році відбулось різке зниження прибутку на підприємстві, це пов'язано з політичною ситуацією в країні і безпосередньо з революцією Гідності.

Рейтингове Агентство "Прозрачная Украина" представляє найпростішу методику, що дозволяє проранжувати українські банки, на основі загальнодоступної інформації. Для визначення кредитного рейтингу банка прораховується п'ять груп показників. Групи мають наступні ваги: ліквідність - 30%; достатність капіталу - 18%; якість активів - 17%; якість пасивів - 13%; рентабельність - 22%. Методика припускає присвоєння балів кожному коефіцієнту.

За допомогою цієї методики можна дати оцінку фінансовому стану Комерційному банку "СОЮЗ".

Таблиця 8

Моніторинг фінансового стану Комерційного Банку "СОЮЗ"

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Ліквідність

300

К1

(Грош. кошти + Кошти в НБУ + Кошти на к/р в ін. банках) / (Кошти бюджету + Кошти на к/р ін. банків + Кошти юр. осіб)

150

0,255

0,347

0,139

38,245

52,007

20,910

К2

(Грош. кошти + Кошти в НБУ + Кошти на к/р в ін. банках) / Активи

150

0,139

0,164

0,082

20,790

24,630

12,300

Достатність капіталу

180

0,000

0,000

0,000

К3

Статутний фонд / Активи

90

0,100

0,077

0,168

9,023

6,933

15,096

К4

Капітал / Активи

90

0,104

0,082

0,174

9,392

7,424

15,621

Якість активів

170

0,000

0,000

0,000

К5

Кредитний портфель / Активи

90

0,805

0,789

0,842

72,477

71,008

75,814

К6

Портфель ЦП / Активи

50

0,052

0,038

0,052

2,594

1,882

2,604

К7

Основні фонди / Активи

30

0,002

0,002

0,003

0,067

0,054

0,090

Якість пасивів

130

0,000

0,000

0,000

К8

Капітал / Зобов'язання

70

0,117

0,090

0,021

8,156

6,293

1,470

К9

(Рахунка фіз. осіб + Рахунка юр. осіб) / Зобов'язання

60

0,574

0,440

0,071

34,415

26,385

4,253

Рентабельність

220

0,000

0,000

0,000

К10

Результат поточного року / Статутний фонд

80

0,024

0,033

0,002

1,948

2,633

0,141

К11

Результат поточного року / Капітал

70

0,024

0,033

0,002

1,705

2,304

0,124

К12

Результат поточного року / Активи

70

0,002

0,003

0,000

0,171

0,177

0,021

Усього:

1000

198,982

201,731

148,444

Отже, за сумарною кількістю балів можем побачити, що у 2012 році значення кредитного рейтингу становило C3+, у 2013 році C2-, і у 2014 році C3, що показує що отриманий кредитний рейтинг С3 має самий низький ступінь фінансової надійності, прибутковості. Звичайно, це інститут, що має найнижчі показники ліквідності, надійності, ризик менеджменту. Цей кредитний рейтинг означає найнижчу оцінку українського банку.

Проаналізуємо ефективність використання акцій підприємства за допомого аналізу ринкової вартості підприємства.

Таблиця 9

Оцінка ринкової вартості підприємства

№ п/п

Показник

2012 р.

2013 р.

2014 р.

1.

Дохід на акцію

0,006

0,008

0,001

2.

Дивіденд на акцію

0

0

0

3.

Коеф. ціни акції

43,33333333

31,25

260

4.

Дивідендна дохідність акції

0,023076923

0,032

0,003846154

5.

Ринкова ціна підприємства

354553,3333

345625

154440

6.

Цінність акції (P/E)

43,33333333

31,25

260

Отже з таблиці видно, що Комерційний банк "СОЮЗ" не здійснює виплати дивідендів, і як наслідок дивіденд на акцію дорівнює нулю. Дохід на акцію у 2014 році становить 0,001, що є набагато нижчим ніж у попередньому році і свідчить про зниження доходів підприємства. Також спостерігається і зниження ринкової ціни підприємства.

Висновок

Ринок цінних паперів є найвищою формою розвитку товарно-грошових відносин. При гармонійному розвитку, розвинутій інфраструктурі, налагодженому правовому забезпеченні механізмів захисту інтересів всіх його учасників - інвесторів, емітентів, посередників - він є потужним прискорювачем економічного розвитку будь-якої країни.

Успішне функціонування економіки в умовах ринку не можливе без розвиненого й стійкого фондового ринку. Для стабілізації фінансового становища у зв'язку з обмеженістю фінансових ресурсів держави постає необхідність забезпечити розширене відтворення шляхом залучення та переливу коштів через фондовий ринок. Розвиток ринку цінних паперів є своєрідним індикатором лібералізації економіки й успішного проведення ринкових реформ.

Розглядаючи проблеми технічного аналізу обґрунтовано, що особливістю України та національного фондового ринку є відсутність основних умов, які лежать в основі ефективного ринку, тобто ринку на якому моделі та індикатори технічного аналізу дають адекватний результат. Тому пропозиції у цій сфері направлені на вирішення саме проблеми відсутності ефективного ринку, а саме - усунення інформаційної асиметрії, створення рівних можливостей для різних учасників ринку. Важка економічна і політична ситуація в країні вплинула на розвиток фондового ринку.

Отже, на основі проведеного аналізу у другому розділі виявлено, що комерційний банк "СОЮЗ" має найнижчий ступінь фінансової надійності, прибутковості, а також найнижчі показники ліквідності, надійності, ризик менеджменту.

Список використаних джерел

1. Солтис Я. Сучасний стан і основні чинники стабільності банківської системи України // Економічний часопис. - 2001. - №3. - С.10-11.

2. Шапран Н. Фундаментальний аналіз акцій в Україні: оцінка впливу макроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій // Економіст. - 2005. - № 11. - С.53-57

3. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

4. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

5. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.investfunds.ua

6. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/

7. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://smida.gov.ua

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Специфіка товарів та організації торгів на ринку дорогоцінних металів. Дослідження ринку дорогоцінних металів та результатів застосування методів аналізу прогнозування. Використання циклічного підходу для прогнозування руху ринку дорогоцінних металів.

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 06.07.2010

 • Аналіз техніко-економічних показників ТОВ "Варта". Фактори та методи ціноутворення. Дослідження процесу ціноутворення на підприємстві та його недоліки. Калькуляція собівартості продукції. Визначення ціни на товар на основі аналізу беззбитковості.

  курсовая работа [71,3 K], добавлен 03.12.2014

 • Предмет економічного аналізу. Інформаційне забезпечення і організація аналізу господарської діяльності. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Методика факторного аналізу. Попит, стан ринку та обсяг реалізації. Технічний рівень підприємства.

  учебное пособие [2,5 M], добавлен 27.09.2012

 • Прибутковість підприємства: теоретичні основи дослідження та управлінські аспекти забезпечення. Методичні підходи до аналізу впливу цін, витрат та обсягів виробництва на прибуток. Дослідження чутливості прибутку за допомогою граничного аналізу.

  дипломная работа [405,3 K], добавлен 11.12.2013

 • Метод економічного аналізу, організація та інформаційне забезпечення. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг. Аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства.

  курс лекций [767,1 K], добавлен 02.11.2008

 • Зміст, предмет, види, фактори економічного аналізу. Задачі економічного аналізу: оцінка факторів зовнішнього середовища, вивчення кон’юнктури ринку, оцінка конкурентоспроможності продукції. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами.

  реферат [19,5 K], добавлен 18.08.2009

 • Класифікація методів економічного аналізу. Використання системи показників та вивчення причин їхньої зміни. Якісні та кількісні прийоми. Аналіз якості продукції за загальними об’єктивними показниками. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

  контрольная работа [1,2 M], добавлен 13.07.2009

 • Сутність, призначення і зміст ситуаційного аналізу. Визначення місткості ринку і розмір попиту, сегментація ринку. Аналіз конкурентоспроможності товару. Визначення стратегії цін. Аналіз витрат на рекламу та ефективності діяльності апарату збуту фірми.

  реферат [27,5 K], добавлен 06.06.2010

 • Види економічного аналізу, його методичні прийоми, інформаційна база та організація. Аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції, виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства. Виробництво продукції, робіт і послуг.

  краткое изложение [125,4 K], добавлен 28.11.2010

 • Визначення змін у стані рівноваги в різних ринкових структурах. Встановлення ціни на товар в умовах досконалої конкуренції, чистої монополії, олігополії та монополістичної конкуренції. Практичний аналіз моделювання поведінки споживача на ринку товарів.

  курсовая работа [854,9 K], добавлен 19.07.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.